Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Регламенту работы центрального заверительного органа

Минюст
Приказ от 07.05.2015 № 658/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2015

м. Київ

N 658/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 травня 2015 р. за N 511/26956

Про затвердження Змін до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 29 січня 2013 року N 183/5
згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 5 листопада 2018 року N 3439/5)

Відповідно до підпунктів 76, 77 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, Положення про центральний засвідчувальний орган, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1451, пунктів 4 та 7 Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 680, та з метою забезпечення організаційно-методологічних, технічних та технологічних умов діяльності центрального засвідчувального органу під час обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2013 року N 183/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2013 року за N 191/22723, що додаються.

2. Управлінню функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України (Костенко О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління функціонування центрального засвідчувального органу Костенка О. В.

 

Заступник Міністра

А. Янчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

В. П. Звєрєв

 

ЗМІНИ
до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу

1. У розділі I:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються в таких значеннях:

відокремлений пункт реєстрації - представництво (філія, підрозділ) Центру, яке здійснює реєстрацію підписувачів;

заявник - юридична особа незалежно від форми власності або фізична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності, що звертається до ЦЗО з метою проведення реєстрації, акредитації та обслуговування сертифікатів ключів Центрів;

інформаційно-телекомунікаційна система ЦЗО (далі - ІТС ЦЗО) - організаційно-технологічна система, що забезпечує обслуговування сертифікатів ключів Центрів та об'єднує програмно-технічний комплекс, фізичне середовище, обслуговувальний персонал, а також інформацію, що нею обробляється;

локальна обчислювальна мережа (далі - ЛОМ) - мережа передачі даних, що зв'язує декілька робочих станцій в одну локальну зону, обмежену приміщеннями адміністратора ІТС ЦЗО (далі - Адміністратор ІТС ЦЗО).

Інші терміни, що вживаються у цьому Регламенті, застосовуються у значеннях, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють відносини, які виникають у сфері ЕЦП.";

2) у пункті 1.3:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"1.3. Мін'юст відповідно до Положення про центральний засвідчувальний орган, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1451, та Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року N 680, виконує такі функції ЦЗО:

здійснює реєстрацію, акредитацію ЗЦ та ЦСК, повторну акредитацію АЦСК, видачу, переоформлення та анулювання відповідних свідоцтв;";

після абзацу шостого доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

"забезпечує надання Центрам послуги з постачання передачі сигналів точного часу для формування та проведення перевірки позначки часу;

погоджує розроблені Центрами порядки синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC);

встановлює вимоги до ведення реєстру суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом (далі - Реєстр суб'єктів), та електронного реєстру чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів ключів Центрів;

забезпечує діяльність Адміністратора ІТС ЦЗО щодо технічного та технологічного забезпечення виконання функцій ЦЗО;".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим;

після абзацу одинадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Структурним підрозділом, визначеним у Мін'юсті відповідальним за виконання функцій ЦЗО, є Управління функціонування центрального засвідчувального органу.";

3) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій ЦЗО здійснюється Адміністратором ІТС ЦЗО.

Функції Адміністратора ІТС ЦЗО визначаються Мін'юстом.

Адміністратор ІТС ЦЗО забезпечує функціонування ІТС ЦЗО.

На підставі наказу Мін'юсту Адміністратор ІТС ЦЗО:

здійснює генерацію пари ключів (особистий та відкритий ключі) ЦЗО;

формує посилені сертифікати власних відкритих ключів ЦЗО (далі - сертифікати ключів ЦЗО).

Відповідно до вимог цього Регламенту Адміністратор ІТС ЦЗО:

формує та видає сертифікати ключів Центрів;

блокує, скасовує, поновлює сертифікати ключів Центрів;

зберігає сертифікати ключів Центрів;

формує та розповсюджує (публікує) списки відкликаних (скасованих, блокованих) сертифікатів ключів Центрів (далі - СВС), що формуються за допомогою відповідного електронного реєстру;

забезпечує цілодобовий доступ до сертифікатів ключів ЦЗО, сертифікатів ключів Центрів, СВС та можливість перевірки статусу сертифікатів ключів Центрів у режимі реального часу через загальнодоступні телекомунікаційні мережі;

веде електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів ключів Центрів та публікує їх на офіційному веб-сайті ЦЗО;

веде Реєстр суб'єктів;

надає Центрам послуги з постачання передачі сигналів точного часу для формування та проведення перевірки позначки часу;

забезпечує функціонування офіційного веб-сайту ЦЗО.";

4) абзац перший пункту 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Повне найменування державного органу, на який покладено виконання функцій ЦЗО, - Міністерство юстиції України. Скорочене найменування - Мін'юст.";

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Місцезнаходження Управління функціонування центрального засвідчувального органу: вул. Артема, 73, м. Київ, 04053.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Телефон: (044) 486-87-24; факс: (044) 486-40-93.";

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"Електронна пошта ЦЗО: acsk@minjust.gov.ua.";

5) абзац другий пункту 1.8 викласти в такій редакції:

"Місцезнаходження (поштова адреса): вул. Миколи Пимоненка, 13Б, м. Київ, 04655.";

6) пункти 1.9, 1.10 викласти в такій редакції:

"1.9. Робота Мін'юсту з Центрами щодо прийому заяв на реєстрацію, акредитацію ЗЦ та ЦСК, формування сертифікатів ключів Центрів, надання консультацій тощо організована в одну робочу зміну з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, обідня перерва - з 13:00 до 13:45; у п'ятницю - з 9:00 до 16:45, обідня перерва - з 13:00 до 13:45.

Робота Адміністратора ІТС ЦЗО з Центрами (заявниками) щодо блокування, скасування та поновлення сертифікатів ключів Центрів є цілодобовою. Інформування про необхідність подання до Адміністратора ІТС ЦЗО заяв на блокування, скасування та поновлення сертифікатів ключів Центрів у неробочий час здійснюється за телефоном (044) 206-71-90, а їх подання здійснюється за місцезнаходженням Адміністратора ІТС ЦЗО.

1.10. Заяви та документи на реєстрацію, акредитацію ЗЦ і ЦСК та формування сертифікатів ключів Центрам, документована інформація, що передається АЦСК до ЦЗО у разі припинення їх діяльності, приймаються та розглядаються Управлінням функціонування центрального засвідчувального органу у робочі дні відповідно до режиму роботи, зазначеного в пункті 1.9 цього розділу.".

2. У розділі III:

1) пункт 3.1 викласти у такій редакції:

"3.1. На офіційному веб-сайті ЦЗО розповсюджується (публікується) така інформація:

Реєстр суб'єктів;

електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів ключів Центрів;

сертифікати ключів ЦЗО;

відомості про прийняття від АЦСК на зберігання документованої інформації у разі припинення діяльності АЦСК;

нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері використання ЕЦП, Регламент, фотокопії свідоцтв про акредитацію, зразок договору про надання послуг з обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів Центру та інших документів, методичні та довідкові матеріали;

інформація щодо поточної діяльності ЦЗО.";

2) абзац другий пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"Публікація чинних сертифікатів ключів Центрів здійснюється Адміністратором ІТС ЦЗО після передачі сформованого сертифіката уповноваженій особі Центру, про що письмово повідомляється Мін'юст.".

3. У розділі IV:

1) у главі 1:

пункти 1.1, 1.2 викласти в такій редакції:

"1.1. Управління функціонування центрального засвідчувального органу здійснює ідентифікацію та автентифікацію заявників у процесі проведення реєстрації та акредитації Центрів.

Адміністратор ІТС ЦЗО здійснює ідентифікацію та автентифікацію заявників під час формування блокування, скасування, поновлення сертифіката ключа Центру на підставі відповідної заяви Центру з дотриманням вимог пункту 1.4 розділу I цього Регламенту.

1.2. Управлінням функціонування центрального засвідчувального органу перед проведенням реєстрації, акредитації Центру виконується процедура встановлення заявника або його уповноваженої особи (ідентифікація та автентифікація) на підставі документів, передбачених пунктами 2.4, 2.5 глави 2 цього розділу, та документів відповідно до переліку документів, що подаються разом із заявою про акредитацію, визначеного в додатку 1 до Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року N 903.

Встановлення юридичної особи здійснюється за її установчими документами, відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Встановлення фізичної особи здійснюється за паспортом або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи.

Встановлення повноважень особи здійснюється за документом, що підтверджує її повноваження.";

2) у главі 2:

у пункті 2.2 слово "України" виключити;

абзаци четвертий - шостий пункту 2.3 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"код за ЄДРПОУ - для юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або серія та номер паспорта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

номер поточного рахунку та найменування банку або номер рахунку, відкритий в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

місцезнаходження Центру та місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Разом із заявою форми 1 заявник - юридична особа подає такі документи:

1) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи заявника (оригінал);

2) згоду уповноваженої особи заявника на обробку її персональних даних (оригінал);

3) список посадових осіб заявника, обов'язки яких безпосередньо пов'язані з наданням послуг ЕЦП та обслуговуванням сертифікатів ключів (оригінал);

4) установчі документи (засвідчені в установленому порядку копії);

5) документ, що підтверджує право власності заявника на окреме приміщення або оренди (суборенди) такого приміщення (засвідчена в установленому порядку копія);

6) документи, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень та стаж роботи за фахом найманих працівників: керівника, адміністратора реєстрації, адміністратора сертифікації, адміністратора безпеки та системного адміністратора (засвідчені в установленому порядку копії);

7) документи (накази, посадові інструкції, договори тощо), якими визначено серед найманих працівників права та обов'язки керівника, адміністратора реєстрації, адміністратора сертифікації та системного адміністратора (засвідчені в установленому порядку копії);

8) копії заяви форми 1 та документів, передбачених підпунктами 1 - 7 цього пункту, в електронній формі на оптичному носії інформації.

За наявності у заявника - юридичної особи відокремленого пункту реєстрації до Мін'юсту подаються також документи, передбачені підпунктами 3, 5, 6, 7 цього пункту, та копії документів, що підтверджують відповідність комплексної системи захисту інформації відокремленого пункту реєстрації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації, стосовно кожного відокремленого пункту реєстрації, а також копії зазначених документів в електронній формі на оптичному носії інформації.";

після пункту 2.4 доповнити главу новим пунктом 2.5 такого змісту:

"2.5. Разом із заявою форми 1 заявник - фізична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності, подає такі документи:

1) документ, що підтверджує повноваження фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або її уповноваженої особи (оригінал);

2) згоду фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або її уповноваженої особи на обробку її персональних даних (оригінал);

3) список посадових осіб заявника, обов'язки яких безпосередньо пов'язані з наданням послуг ЕЦП та обслуговуванням сертифікатів ключів (оригінал);

4) документ, що підтверджує право власності заявника на окреме приміщення або оренди (суборенди) такого приміщення (засвідчена в установленому порядку копія);

5) документи, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень та стаж роботи за фахом найманих працівників: керівника, адміністратора реєстрації, адміністратора сертифікації, адміністратора безпеки та системного адміністратора (засвідчені в установленому порядку копії);

6) документи (накази, посадові інструкції, договори тощо), якими визначено серед найманих працівників права та обов'язки керівника, адміністратора реєстрації, адміністратора сертифікації та системного адміністратора (засвідчені в установленому порядку копії);

7) копії заяви форми 1 та документів, передбачених підпунктами 1 - 6 цього пункту, в електронній формі на оптичному носії інформації.".

У зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.7 вважати пунктами 2.6 - 2.8 відповідно;

пункти 2.7, 2.8 викласти в такій редакції:

"2.7. Строк розгляду заяви на реєстрацію становить не більше тридцяти календарних днів з моменту її реєстрації в Мін'юсті.

2.8. Наказ Мін'юсту про реєстрацію ЗЦ або ЦСК приймається за умови відповідності документів, поданих разом із заявою, вимогам, встановленим цим Регламентом. У разі невідповідності документів надається мотивована відмова у проведенні реєстрації та повертаються заява форми 1 та документи, що додаються до неї.

На підставі наказу Мін'юсту про реєстрацію ЗЦ або ЦСК Управління функціонування центрального засвідчувального органу надсилає Адміністратору ІТС ЦЗО для внесення відповідної інформації про ЗЦ та ЦСК до Реєстру суб'єктів такі документи:

копію заяви форми 1, поданої заявником;

копію наказу про реєстрацію.

У разі прийняття наказу Мін'юсту про реєстрацію ЗЦ або ЦСК засвідчують свій відкритий ключ у ЦЗО відповідно до вимог цього Регламенту.";

3) у главі 3:

у пункті 3.2 слово "України" виключити;

абзаци четвертий - шостий пункту 3.3 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"код за ЄДРПОУ - для юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або серія та номер паспорта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

номер поточного рахунку та найменування банку або номер рахунку, відкритий в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

місцезнаходження Центру та місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

пункт 3.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"За наявності у заявника - юридичної особи відокремленого пункту реєстрації до Мін'юсту подаються також документи, передбачені підпунктами 3, 5, 6, 7 пункту 2.4 глави 2 цього розділу, та копії документів, що підтверджують наявність надійних засобів ЕЦП та відповідність комплексної системи захисту інформації відокремленого пункту реєстрації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації, стосовно кожного відокремленого пункту реєстрації, а також копії зазначених документів в електронній формі на оптичному носії інформації.";

пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Наказ Мін'юсту про акредитацію ЗЦ або ЦСК приймається за умови подання разом із заявою форми 2 документів, передбачених пунктом 3.4 цієї глави. В іншому випадку надається мотивована відмова у проведенні акредитації та повертаються заява форми 2 і документи, що додаються до неї.

На підставі наказу Мін'юсту про акредитацію ЗЦ або ЦСК Управління функціонування центрального засвідчувального органу надсилає Адміністратору ІТС ЦЗО для внесення відповідної інформації про АЦСК до Реєстру суб'єктів такі документи:

копію заяви форми 2, поданої заявником;

копію наказу про акредитацію.

У разі прийняття наказу Мін'юсту про акредитацію ЗЦ або ЦСК засвідчують свій відкритий ключ у ЦЗО відповідно до вимог цього Регламенту.".

4. У розділі V:

1) у главі 1:

абзаци четвертий, п'ятий пункту 1.3 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"код за ЄДРПОУ - для юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або серія та номер паспорта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

місцезнаходження Центру та місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

абзац п'ятий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"КодУстанови - 8, 9 або 10 цифр, що містять код за ЄДРПОУ, - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), що є Центром, за відомостями установчих документів та/або відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;";

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Розгляд заяви форми 3 становить не більше двох робочих днів від дати прийняття заяви.

Під час розгляду заяви форми 3 здійснюється перевірка:

відповідності даних, внесених до заяви, документам Центру, отриманим від Мін'юсту відповідно до пункту 2.8 глави 2 та пункту 3.6 глави 3 розділу IV цього Регламенту;

унікальності розпізнавального імені Центру в межах України;

унікальності відкритого ключа Центру за відомостями електронного реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів ключів Центрів;

належності Центру відповідного особистого ключа шляхом перевірки ЕЦП на запиті на формування сертифіката ключа Центру;

відповідності запиту на формування сертифіката вимогам, зазначеним у пункті 1.6 цієї глави.

Протягом одного робочого дня:

Адміністратор ІТС ЦЗО для встановлення заявника або його уповноваженої особи (ідентифікація та автентифікація) засобами електронної пошти повідомляє Управління функціонування центрального засвідчувального органу про результати перевірки відповідності даних, внесених до заяви, документам Центру. До повідомлення додаються електронні копії заяви та документів у форматі PDF, що підтверджують повноваження уповноваженої особи заявника. Захист доданих до повідомлення електронних копій документів забезпечується використанням електронного цифрового підпису;

Управління функціонування центрального засвідчувального органу підтверджує Адміністратору ІТС ЦЗО можливість формування сертифіката ключа Центру або повідомляє про припинення дій щодо формування сертифіката та його причини.

У разі успішної перевірки та отримання підтвердження від Управління функціонування центрального засвідчувального органу Адміністратор ІТС ЦЗО формує сертифікат ключа Центру. У разі не проходження перевірки або отримання повідомлення Управління функціонування центрального засвідчувального органу про припинення дій щодо формування сертифіката Центру надається мотивована відмова у формуванні сертифіката Центру та повертається заява форми 3 разом з додатками до неї.";

пункт 1.11 викласти в такій редакції:

"1.11. Після передачі Адміністратором ІТС ЦЗО сертифіката ключа Центру відповідно до пункту 1.9 цієї глави сертифікат ключа опубліковується на офіційному веб-сайті ЦЗО, про що письмово повідомляється Мін'юст.";

2) у главі 2:

абзац третій пункту 2.3 замінити двома абзацами такого змісту:

"код за ЄДРПОУ - для юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або серія та номер паспорта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Опрацювання заяви форми 4 та інформування Центром Адміністратора ІТС ЦЗО про скасування сертифіката його ключа здійснюються протягом двох годин від моменту отримання заяви Адміністратором ІТС ЦЗО.

Скасування сертифікатів ключів Центрів здійснюється адміністратором сертифікації під контролем адміністратора безпеки.

Скасування сертифіката ключа Центру набирає чинності з моменту внесення його до СВС із зазначенням причини, дати та часу здійснення цієї операції.

Після завершення процедури скасування сертифіката ключа Центру Адміністратор ІТС ЦЗО негайно письмово повідомляє про таке скасування Мін'юст, який інформує контролюючий орган.";

3) у главі 3:

абзац третій пункту 3.3 замінити двома абзацами такого змісту:

"код за ЄДРПОУ - для юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або серія та номер паспорта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Опрацювання заяви форми 5 та інформування Центром Адміністратора ІТС ЦЗО про блокування сертифіката його ключа здійснюються протягом двох годин від моменту отримання заяви Адміністратором ІТС ЦЗО.

Блокування сертифіката ключа Центру здійснюється адміністратором сертифікації під контролем адміністратора безпеки.

Блокування сертифіката ключа Центру набирає чинності з моменту внесення його до СВС із зазначенням причини, дати та часу здійснення цієї операції.

Після завершення процедури блокування сертифіката ключа Центру Адміністратор ІТС ЦЗО негайно письмово повідомляє про таке блокування Мін'юст, який інформує контролюючий орган.";

4) у главі 4:

у пункті 4.3:

абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:

"код за ЄДРПОУ - для юридичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або серія та номер паспорта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"причина поновлення сертифіката ключа (підтвердження факту усунення причин для блокування сертифіката ключа Центру);";

абзац третій пункту 4.5 викласти в такій редакції:

"Після завершення процедури поновлення сертифіката ключа Центру Адміністратор ІТС ЦЗО негайно письмово повідомляє про таке поновлення Мін'юст, який інформує контролюючий орган.".

5. Пункт 1.1 глави 1 розділу VI викласти в такій редакції:

"1.1. Приміщення, де розташовано ІТС ЦЗО, територіально поділене на дві частини, в яких розміщено ЛОМ управління ІТС ЦЗО та ЛОМ серверів ІТС ЦЗО.

Місцезнаходження ЛОМ управління ІТС ЦЗО: вул. Миколи Пимоненка, 13Б, м. Київ, 04050.

Місцезнаходження ЛОМ серверів ІТС ЦЗО: вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01021.".

6. У додатках 2, 3 до Регламенту слова "номер поточного (для банків - кореспондентського) рахунку" замінити словами "номер поточного рахунку в банку або номер рахунку, відкритий в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів", а слова "найменування банку" замінити словами "найменування банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів".

7. У додатку 3 до Регламенту слово "переакредитації" замінити словами "повторної акредитації".

8. У додатках 2 - 4 до Регламенту слова "місце реєстрації юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "місцезнаходження Центру та місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності".

9. У додатках 2 - 7 до Регламенту слова "код згідно з ЄДРПОУ" замінити словами "код за ЄДРПОУ".

10. У додатках 2 - 7 до Регламенту слова "для фізичної особи, яка є суб'єктом підприємницької діяльності, - реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або серія та номер паспорта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)".

 

Начальник Управління
функціонування центрального
засвідчувального органу

О. В. Костенко

Опрос