Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 11 ноября 2014 года N 1511 "Относительно предупреждения нарушений прав инвесторов и избежания рисков профессиональных участников"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 16.04.2015 № 541
действует с 29.05.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.04.2015

м. Київ

N 541

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 травня 2015 р. за N 502/26947

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2014 року N 1511 "Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників"

Відповідно до статей 2, 3, пункту 4 частини першої та пункту 18 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", у зв'язку із соціально-політичною ситуацією, що склалась у Донецькій та Луганській областях, що призводить до виникнення загрози заволодіння сторонніми особами документами та майном учасників фондового ринку, з метою забезпечення захисту прав інвесторів і запобігання та уникнення ризиків у діяльності професійних учасників фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2014 року N 1511 "Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за N 1534/26311, такі зміни:

1) абзац перший після слів "на території проведення антитерористичної операції" доповнити словами "у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження";

2) в абзаці другому підпункту 2 після слів "на території проведення антитерористичної операції" доповнити словами "у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження";

3) доповнити пункт після підпункту 4 новими підпунктами 5 - 7 такого змісту:

"5) у разі вчинення ДУ дій щодо тимчасової зміни місцезнаходження ДУ після передання відповідно до підпункту 4 цього пункту баз даних депозитарного обліку до Центрального депозитарію така ДУ протягом 5 робочих днів з дати зміни місцезнаходження письмово повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій (із зазначенням нового місцезнаходження, контактних даних та графіка роботи), протягом 15 робочих днів з дати виникнення таких змін надає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати 30 календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Після цього ДУ має право звернутися до Центрального депозитарію щодо повернення у порядку, встановленому Центральним депозитарієм, переданих нею баз даних депозитарного обліку ДУ. Передача баз даних депозитарного обліку ДУ здійснюється Центральним депозитарієм після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення щодо отримання нею документів, що підтверджують тимчасову зміну місцезнаходження ДУ, та від ДУ - нової анкети рахунку у цінних паперах.

Відновлення проведення облікових операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місцезнаходження, та за рахунками у цінних паперах власників, які відкриті у ДУ, здійснюється з наступного робочого дня після отримання ДУ від Центрального депозитарію у порядку, встановленому цим підпунктом, баз даних депозитарного обліку ДУ, про що Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня після їх передання повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, депозитарні установи та Розрахунковий центр;

6) у разі вчинення ДУ дій щодо тимчасової зміни місцезнаходження ДУ, але непередання відповідно до підпункту 4 цього пункту баз даних депозитарного обліку до Центрального депозитарію, така ДУ протягом 5 робочих днів з дати зміни місцезнаходження письмово повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій (із зазначенням нового місцезнаходження, контактних даних та графіка роботи), протягом 15 робочих днів з дати виникнення таких змін надає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати 30 календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Після цього ДУ має право звернутися до Центрального депозитарію щодо відновлення проведення облікових операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місцезнаходження. Відновлення проведення облікових операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місцезнаходження, здійснюється Центральним депозитарієм після отримання від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення щодо отримання нею документів, що підтверджують тимчасову зміну місцезнаходження ДУ, звірки з Центральним депозитарієм консолідованого балансу ДУ з даними її рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії та отримання від ДУ - нової анкети рахунку у цінних паперах. У разі виявлення розбіжностей між даними консолідованого балансу ДУ та даними її рахунку у цінних паперах Центральний депозитарій не відновляє виконання депозитарних операцій за рахунком ДУ до усунення розбіжностей.

Відновлення проведення облікових операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місцезнаходження, та за рахунками у цінних паперах власників, які відкриті у ДУ, здійснюється з наступного робочого дня після отримання ДУ від Центрального депозитарію повідомлення про позитивні результати звірки консолідованого балансу ДУ з даними її рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії. Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, депозитарні установи та Розрахунковий центр про відновлення проведення облікових операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місцезнаходження;

7) ДУ, яка не вчинила дії щодо тимчасової зміни місцезнаходження, у разі прийняття її уповноваженим органом рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Ліцензія) або у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ДУ Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, зобов'язана здійснити необхідні дії щодо завершення провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236 (зі змінами) (далі - Положення), з урахуванням такого:

у разі прийняття уповноваженим органом ДУ рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи дата прийняття цього рішення є датою припинення діяльності;

у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ДУ Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, дата набрання чинності цим рішенням є датою припинення діяльності;

дата початку припинення діяльності і дата припинення діяльності є однією датою, у зв'язку з чим ДУ не здійснюють дії, передбачені Положенням на строк від дати початку припинення діяльності до дати припинення діяльності, крім надання повідомлень передбаченим Положенням особам щодо завершення професійної діяльності із зазначенням реквізитів депозитарної установи - правонаступника або уповноваженого на зберігання;

у разі прийняття уповноваженим органом ДУ рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ДУ Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, та обрання Центрального депозитарію уповноваженим на зберігання, якщо бази даних ДУ були передані на зберігання до Центрального депозитарію відповідно до цього рішення, ДУ передає до уповноваженого на зберігання документи, визначені Положенням, крім баз даних, архівів баз даних, консолідованого балансу, облікових реєстрів, переліків власників цінних паперів, які не закрили рахунки в цінних паперах (далі - Переліки), та виписок про стан рахунків депонентів;

у разі прийняття уповноваженим органом ДУ рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи та обрання депозитарної установи - правонаступника, якщо бази даних ДУ були передані на зберігання до Центрального депозитарію відповідно до цього рішення, ДУ передає до депозитарної установи - правонаступника документи, визначені Положенням, крім баз даних, архівів баз даних, консолідованого балансу, облікових реєстрів, Переліків та виписок про стан рахунків депонентів. Центральний депозитарій передає депозитарній установі - правонаступнику копію баз даних, переданих Центральному депозитарію відповідно до цього рішення;".

У зв'язку з цим підпункт 5 вважати відповідно підпунктом 8.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Опрос