Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм решения о проведении личного досмотра и протокола личного досмотра

Минфин
Протокол, Приказ, Решение от 10.04.2015 № 414
редакция действует с 15.12.2020

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2015

м. Київ

N 414

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 травня 2015 р. за N 496/26941

Про затвердження форм рішення про проведення особистого огляду та протоколу особистого огляду

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 20 жовтня 2020 року N 626

Відповідно до статті 340 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми рішення про проведення особистого огляду та протоколу особистого огляду, що додаються.

2. Митницям Державної митної служби України бланки рішень про проведення особистого огляду та протоколів особистого огляду виготовляти самостійно за допомогою комп'ютерної техніки з дотриманням установлених форм.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.10.2020 р. N 626)

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній фіскальній службі України (Мокляк М. В.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 21 квітня 2003 року N 262 "Про затвердження форм постанови про проведення особистого огляду та протоколу особистого огляду", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 травня 2003 року за N 350/7671.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Мокляк

 

Державна митна служба України

РІШЕННЯ
про проведення особистого огляду

"___" ____________ 20__ р., ____ год. ____ хв.

_______________________________________
(місце винесення рішення)

Я, ___________________________________________________________________________________
(посада посадової особи митниці, яка виносить рішення)

_______________________________________________________________________________митниці
(найменування митниці)
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище та ініціали посадової особи митниці, яка виносить рішення)

маючи достатні підстави вважати, що громадянин(ка)

______________________________________________________________________________________
(зазначити громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, день, місяць і рік народження,
______________________________________________________________________________________
місце народження, місце роботи, посаду або рід занять, місце проживання, дані про документ,
_____________________________________________________________________________________,
що засвідчує особу)

який(а) прямує через митний кордон України (перебуває в зоні митного контролю; у транзитній зоні міжнародного аеропорту), приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення в Україну (вивезення з України; транзиту через територію України) (непотрібне закреслити),

на підставі статті 340 Митного кодексу України

ВИРІШИВ:

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали посадової особи митниці, якій доручається проведення
______________________________________________________________________________________
особистого огляду)

провести особистий огляд

громадянина(ки) _______________________________________________________________________
(зазначити громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, день,
______________________________________________________________________________________
місяць і рік народження, місце народження, місце роботи, посаду або рід занять, ______________________________________________________________________________________
місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу)

Передбачені статтею 340 Митного кодексу України права та обов'язки (до початку проведення особистого огляду ознайомитися з рішенням про проведення особистого огляду та порядком його проведення; ознайомитися із своїми правами та обов'язками під час проведення особистого огляду; надавати пояснення та заявляти клопотання; добровільно видати товари, що переміщуються ним через митний кордон України з порушенням вимог законодавства з питань державної митної справи; робити заяви з обов'язковим внесенням їх посадовою особою митниці, яка проводить особистий огляд, до протоколу проведення такого огляду; користуватися рідною мовою та послугами перекладача; ознайомитися з актом проведення особистого огляду після його складення та зробити заяву, яка підлягає внесенню до акта; оскаржувати рішення, дії митниці щодо проведення такого огляду) мені роз'яснено.

Рішення мені пред'явлено, з правами та обов'язками ознайомлено

_______________________________________________
(підпис особи, щодо особистого огляду якої
винесено рішення)

Підпис посадової особи митниці, яка винесла рішення:  __________________
                                                                                                                                              (підпис)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

(Рішення із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.10.2020 р. N 626)

 

Державна митна служба України

ПРОТОКОЛ
особистого огляду

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(місце складання протоколу)

Я,____________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада посадової особи митниці, яка проводить особистий огляд)
______________________________________________________________________________митниці,
(найменування митниці)

згідно з рішенням ______________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ініціали, найменування митниці)
______________________________________________________________________________ митниці про проведення особистого огляду

за участю

понятих:

1. ___________________________________________________________________________________,
 (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання)

2. ___________________________________________________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання)

медичного працівника:

_____________________________________________________________________________________,
(посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

перекладача:

______________________________________________________________________________________,
(посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

а також

______________________________________________________________________________________:
(відомості про інших осіб, які беруть участь у проведенні особистого огляду, їх статус)

1. ____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання)

2. ____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання)

на підставі статті 340 Митного кодексу України провів(ела) особистий огляд громадянина(ки) ______________________________________________________________________________________
                                                         (громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, дата народження,
______________________________________________________________________________________
                               місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу, особистий огляд якої проведено)
______________________________________________________________________________________,

про що склав(ла) цей протокол.

Громадянина(ку) _______________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ініціали особи, особистий огляд якої проведено)

перед початком особистого огляду ознайомлено з рішенням про проведення особистого огляду, правами та обов'язками особи, особистий огляд якої проводиться, і йому (їй) запропоновано добровільно видати товари, приховані від митного контролю, та/або не задекларовані товари.

Підпис особи, особистий огляд якої проведено: ___________________________________________

Підписи понятих:

1. __________________

2. __________________

Підпис медичного працівника:

__________________

 

Підпис перекладача:

__________________

 

Підписи інших осіб, які брали участь у проведенні особистого огляду:

 

1. __________________
2. __________________

 

Підпис посадової особи митниці,
яка склала протокол: ________________________________________

Друга сторінка протоколу
особистого огляду

Особистий огляд розпочато о __ годині __ хвилин "___" ___________ 20__ р.

Особистий огляд проводився в приміщенні ________________________________________________.
                                                                                                                                                 (зазначити, в якому)

Громадянин(ка) _______________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ініціали особи, огляд якої проведено)

заявив(ла) ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

і видав(ла) ____________________________________________________________________________
                                               (перелік товарів, їх особливі ознаки, кількість, міра, вага і вартість, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________.
                                                             (якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток N _____")

Подальший огляд проводився (не проводився) (непотрібне закреслити)

Під час особистого огляду, крім товарів, виданих добровільно, виявлено: ______________________________________________________________________________________
                                  (перелік товарів, їх особливі ознаки, кількість, міра, вага і вартість, місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                             (якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток N _____")

Під час особистого огляду використовувались інструменти та/або технічні засоби: _____________________________________________________________________________________.
                                                           (найменування інструментів та/або технічних засобів)

На підставі статті 511 Митного кодексу України за цим протоколом тимчасово вилучено:

N
з/п

Назва та особливі ознаки вилучених товарів

Кількість (міра, вага)

Вартість

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток N __")

Заява (пояснення) гр. ___________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ініціали особи, особистий огляд якої проведено)

при складанні протоколу:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
(якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток N __")

Особистий огляд закінчено о __ годині __ хвилин "___" ___________ 20__ р.

Зміст протоколу мені перекладено (якщо перекладач не залучався, то закреслити)

З протоколом ознайомився(лась) та отримав(ла): _________________________________________
                                                                                                                                   (підпис особи, особистий огляд якої проведено)

"___" ____________ 20__ р.

Записано правильно. Зауважень щодо особистого огляду та змісту протоколу немає (є) (непотрібне закреслити)

______________________________________________________________________________________
(якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток N __")

Підписи понятих:

1. _____________________
2. _____________________

Зауваження медичного працівника: немає (є) (непотрібне закреслити)

______________________________________________________________________________________
(якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток N __")

Підпис медичного працівника: ________________________

Підпис перекладача: _________________________________

Підписи інших осіб, які брали участь у проведенні особистого огляду:

1. _________________

2. _________________

Підпис посадової особи митниці, яка склала протокол:
_____________________________________________________

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М. О. Чмерук

(Протокол із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.10.2020 р. N 626)

Опрос