Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка

Минфин
Форма, Приказ от 10.04.2015 № 408
действует с 22.05.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2015

м. Київ

N 408

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2015 р. за N 479/26924

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, статті 266 розділу XII Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 01 липня 2014 року N 735 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2014 року за N 1016/25793.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М. В.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Мокляк

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

  

Одиниці виміру: м2 - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Тип об'єкта житлової та/або нежитлової нерухо-
мості (зазнача-
ється код*)

Загальна площа об'єкта житлової та/або нежитлової нерухо-
мості**

Ставка податку

Код пільги

Сума пільги із сплати податку***

Річна сума податку на нерухоме майно, яка підлягає сплаті за даними платника8, 9

I квартал9

II квартал9

III квартал9

IV квартал9****

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Нараховано податку на 20__ рік, усього (сума значень колонок 8 - 11 р. 1 - 5)

 

 

 

 

 

711

Нараховано податку на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 6 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

811

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання з податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 6 - р. 7))

 

 

 

 

911

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов'язання з податку

 

 

 

 

1011

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання з податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 7 - р. 6))

 

 

 

 

1111

Розмір завищення (переплата) податкового зобов'язання з податку

 

 

 

 

1212

Сума штрафу ((колонки з 8 по 11 р. 9) х 3 % або 5 %)

 

1313

Сума пені

 

До декларації додаються:

 


 

Додаток "Відомості про наявні об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості"
на __ арк.


 
 


 

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 


Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата подання декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа)
платника податків

_____________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (уповноважена
особа з ведення бухгалтерського обліку)

 
___________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
                                                   (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "___" ____________ 20__ року N ___________
"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                             (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

____________
* 1 - квартира; 2 - житловий будинок; 3 - інший об'єкт житлової нерухомості; 4 - будівля готельна; 5 - будівля офісна; 6 - будівля торговельна; 7 - гараж; 8 - будівля для публічних виступів; 9 - інша будівля.

** У випадку коли об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій, спільній сумісній власності, вказується загальна площа частки, якою володіє платник податку.

*** Заповнюється відповідно до рішення органів місцевого самоврядування, прийнятого згідно з підпунктом 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 розділу XII Податкового кодексу України.

**** У податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, заокруглення суми нарахованого податку за базові податкові (звітні) квартали року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) квартал року, здійснюється за загальними правилами заокруглення. Сума податку на нерухоме майно за останній базовий податковий (звітний) квартал року визначається як різниця річної суми податку на нерухоме майно і суми податку на нерухоме майно за базові податкові (звітні) квартали року, крім останнього.

1 Зазначається номер послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.

2 Заповнюється у разі подання декларації за новостворені (нововведені) об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості або при переході права власності на об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості протягом звітного року (починаючи з місяця (номер місяця зазначається арабськими цифрами)).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з місяця (номер місяця зазначається арабськими цифрами)).

4 Повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами.

5 Юридичні особи - нерезиденти, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

6 Зазначається основний вид економічної діяльності.

7 Зазначається за бажанням платника.

8 Річна сума податку на нерухоме майно обраховується, виходячи із загальної площі об'єкта нерухомості, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт (з урахуванням підпункту 266.7.5 пункту 266.7 та підпункту 266.8.1 пункту 266.8 статті 266 розділу XII Податкового кодексу України).

9 При виникненні права власності на новостворений (нововведений) об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості або при переході права власності на об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості протягом звітного року показники у колонках 7 - 11 розраховуються з календарного місяця, в якому починають, та/або до календарного місяця, в якому припиняють діяти зазначені зміни.

10 За потреби кількість рядків може бути збільшено або зменшено.

11 Рядки 7 - 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань протягом звітного року.

12 Сума штрафу (р. 12) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

13 Сума пені (р. 13) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

14 Зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Відмітка про одержання:
вхідний N ____________
дата __________________
штамп контролюючого органу


 

Додаток
до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

N

Порядковий номер, що
відповідає р. 1.1.Т
Декларації

 
 


Додаток до

 

01

Звітної

02

Звітної нової

03

Уточнюючої


Відомості про наявні об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості

Одиниці виміру: м2 - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Тип об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості (зазначається код*)

Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності на об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості

Дата державної реєстрації речових прав на нерухоме майно**

Місцезнаходження (адреса) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, його назва (тип)

Код території, на якій розташовано об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості, за КОАТУУ

Загальна площа об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості відповідно до документів, що підтверджують право власності (усього)

Вид спільної власності (перебування об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій, спільній сумісній власності (у тому числі поділена, не поділена у натурі))2

Розмір частки/поділу загальної площі об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у спільній частковій, спільній сумісній власності2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа)
платника податків

__________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (уповноважена
особа з ведення бухгалтерського обліку)

__________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
* 1 - квартира; 2 - житловий будинок; 3 - інший об'єкт житлової нерухомості; 4 - будівля готельна; 5 - будівля офісна; 6 - будівля торговельна; 7 - гараж; 8 - будівля для публічних виступів; 9 - інша будівля.

** Зазначається дата державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

1 Додаток є невід'ємною частиною звітної, звітної нової, уточнюючої декларації.

2 Заповнюється у числовому значенні з двома знаками після коми платниками, у яких відповідно до документів про право власності на об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості ці об'єкти перебувають у власності відповідно до підпунктів "а", "б", "в" підпункту 266.1.2 пункту 266.1 статті 266 розділу XII Податкового кодексу України.

3 За потреби кількість рядків може бути збільшено або зменшено.

4 Зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

____________

Опрос