Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного порядка автоматического распределения исполнительных документов между государственными исполнителями и контроля сроков исполнения решений судов и других органов (должностных лиц)

Минюст
Порядок, Приказ от 28.04.2015 № 614/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2015

м. Київ

N 614/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2015 р. за N 478/26923

Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 5 серпня 2016 року N 2432/5)

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 142 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впровадження автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями та механізму мотивації державних виконавців"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що додається.

2. Установити, що цей Тимчасовий порядок застосовується у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, структурних підрозділах територіальних органів Міністерства юстиції України у Сумській області та в місті Києві, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень, на час реалізації пілотного проекту щодо оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впровадження автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями та механізму мотивації державних виконавців.

3. ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Нетишенська О. І.) забезпечити запровадження системи автоматичного розподілу виконавчих документів і контролю строків виконання рішень у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, структурних підрозділах територіальних органів Міністерства юстиції України у Сумській області та в місті Києві, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень.

4. Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Асадов В. Т.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С. В.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. генерального директора
державного підприємства
"Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України

О. І. Нетишенська

 

Тимчасовий порядок автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

I. Загальні положення

1. Цей Тимчасовий порядок визначає механізм функціонування системи автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України у Сумській області та в місті Києві, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень (далі - державні виконавці), а також порядок здійснення контролю за дотриманням строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) державними виконавцями.

2. Наведені у Тимчасовому порядку терміни вживаються в таких значеннях:

адміністратор Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень - державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на забезпечення здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у Реєстрі, виконання інших функцій, передбачених цим Тимчасовим порядком;

відповідальна особа - посадова особа органу державної виконавчої служби, на яку покладені обов'язки з реєстрації виконавчих документів у Реєстрі та передачі їх державному виконавцю;

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень (далі - Реєстр) - сукупність комп'ютерних програм, що забезпечують функціонування автоматичного розподілу виконавчих документів за допомогою використання відповідних програмно-апаратних комплексів органів державної виконавчої служби, реєстрацію виконавчих документів відповідальною особою, автоматичний розподіл виконавчих документів між державними виконавцями, відображення інформації щодо проведення всіх виконавчих дій, формування статистичної звітності, захист на технологічних ланках від несанкціонованого доступу тощо;

користувач Реєстру - Міністерство юстиції України, структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України у Сумській області та в місті Києві, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень; сторони виконавчого провадження;

орган державної виконавчої служби - відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, структурні підрозділи головних територіальних органів Міністерства юстиції України у Сумській області та в місті Києві, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень (далі - управління державної виконавчої служби), структурні підрозділи районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень, відповідних головних територіальних органів Міністерства юстиції України (далі - відділи державної виконавчої служби), які беруть участь в експерименті;

реєстратор Реєстру - відповідальні особи, державні виконавці, начальник відділу, заступник начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, державні виконавці, начальники, заступники начальників відділів примусового виконання рішень відповідних управлінь державної виконавчої служби, державні виконавці, начальники відділів, заступники начальників відділів державної виконавчої служби, начальники управлінь державної виконавчої служби, їхні заступники.

3. Витрати, пов'язані з підтримкою, супроводженням та технічним обслуговуванням Реєстру, покриваються за рахунок витрат на організацію та проведення виконавчих дій.

4. Реєстр забезпечує можливість здійснення контролю Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, керівниками органів державної виконавчої служби та державними виконавцями за строками вчинення виконавчих дій.

5. Положення цього Тимчасового порядку поширюються на розподіл виконавчих документів, які надійшли до органу державної виконавчої служби після набрання чинності цим Тимчасовим порядком.

6. Автоматичний розподіл документів здійснюється за такими категоріями виконавчих документів:

видані за рішеннями про звернення стягнення на кошти та майно;

видані за рішеннями про стягнення періодичних платежів;

видані за рішеннями про зобов'язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, а також за рішеннями про поновлення на роботі;

видані за рішеннями про вселення та/або виселення;

видані за рішеннями про відібрання або повернення дитини;

видані за рішеннями про заборону вчиняти певні дії;

видані за рішеннями про конфіскацію майна за вироком суду або конфіскацію предмета вчинення адміністративного правопорушення, оплатне вилучення;

видані за рішеннями про стягнення штрафів, винесених у справах про адміністративні правопорушення, а також за рішеннями інших органів державної влади, якщо їх виконання за законом покладено на державну виконавчу службу;

видані за рішеннями про конфіскацію майна, вилученого митними органами;

рішення Європейського суду з прав людини.

7. При автоматичному розподілі виконавчих документів застосовуються такі коефіцієнти:

повний коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється без обмежень;

середній коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється на рівні 1/2 від повного коефіцієнта;

низький коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється на рівні 1/3 від повного коефіцієнта;

нульовий коефіцієнт - розподіл виконавчих документів не здійснюється.

Низький або нульовий коефіцієнт застосовується для начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, начальника відділу примусового виконання рішень відповідного управління державної виконавчої служби, начальника відділу державної виконавчої служби (далі - начальник відділу).

Середній або низький коефіцієнт застосовується для заступника начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, заступника начальника відділу примусового виконання рішень відповідного управління державної виконавчої служби, заступника начальника відділу державної виконавчої служби.

Інформація про коефіцієнт, який застосовується до державного виконавця, вноситься до Реєстру адміністратором Реєстру на підставі подання начальника відділу.

Інформація про коефіцієнт, який застосовується до начальника відділу, його заступника, вноситься до Реєстру на підставі подання керівника вищестоящого органу державної виконавчої служби.

II. Реєстрація виконавчих документів у Реєстрі

1. Виконавчі документи, які надходять до органу державної виконавчої служби, опрацьовуються відповідальною особою, яка визначена начальником відділу, і реєструються в Реєстрі в день їх надходження.

2. До Реєстру під час реєстрації в обов'язковому порядку вносяться:

найменування органу державної виконавчої служби, до якого надійшов на виконання виконавчий документ;

кореспондент, дата та індекс заяви (супровідного листа) про відкриття виконавчого провадження (у разі якщо виконавчий документ надійшов без заяви (супровідного листа), робиться відповідна відмітка);

назва виконавчого документа, дата й номер видачі;

найменування органу, посадової особи, що видав(ла) документ;

повне найменування стягувача та боржника, їх адреси і за наявності код платників податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер для юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) стягувача і боржника;

категорія виконавчого документа;

відомості про стягнення коштів на користь держави;

дата набрання рішенням законної (юридичної) сили;

резолютивна частина рішення (у тому числі сума грошових коштів, яка підлягає стягненню за виконавчим документом);

відомості про негайне виконання рішення;

відомості про наявність заяви стягувача про накладення арешту на майно боржника одночасно з відкриттям виконавчого провадження.

За наявності до Реєстру вносяться номер мобільного телефону, факсу (телефаксу), адреси електронної пошти стягувача та боржника.

3. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються Реєстром автоматично.

4. Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо виконавчого документа не допускаються, крім випадків виправлення технічних помилок, описок. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються Реєстром автоматично.

5. Реєстр формує Журнал реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження, Журнал обліку виконавчих проваджень, переданих державному виконавцеві, та обкладинку виконавчого провадження.

6. Відповідальна особа щодня роздруковує Журнал реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня передає його начальнику відділу для ознайомлення. Начальник відділу не пізніше наступного робочого дня на кожному роздрукованому аркуші ставить напис "ознайомлений", підпис та дату ознайомлення.

7. Після автоматичного розподілу відповідальна особа передає виконавчий документ під підпис державному виконавцю, визначеному Реєстром, та вносить до Реєстру дату надходження виконавчого документа до державного виконавця.

III. Автоматичний розподіл

1. Виконавчі документи розподіляються між державними виконавцями органу державної виконавчої служби у довільному порядку з дотриманням черговості з розрахунку один виконавчий документ на одного державного виконавця з урахуванням встановленого коефіцієнта.

2. Реєстр забезпечує розподіл рівної кількості виконавчих документів на кожного виконавця, крім випадків, передбачених пунктами 3, 4 цього розділу.

3. Виконання рішень Європейського суду з прав людини, рішень про конфіскацію майна, вилученого митними органами, здійснюється виключно державними виконавцями, визначеними начальником відділу. Інформація про державних виконавців, на яких покладається виконання таких рішень, направляється адміністратору Реєстру для внесення відповідної інформації до Реєстру.

4. За рішенням начальника відділу на державних виконавців, які виконують рішення Європейського суду з прав людини, рішення про конфіскацію майна, вилученого митними органами, можуть розподілятися інші виконавчі документи. Такі державні виконавці можуть бути включені до складу виконавчих груп.

5. Про прийняття на роботу або звільнення з роботи державного виконавця начальник відділу зобов'язаний повідомити адміністратора Реєстру у день видання відповідного наказу.

6. При здійсненні автоматичного розподілу враховується кількість виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні у державного виконавця.

7. У разі якщо у відділі відкрито виконавче провадження про стягнення з боржника коштів, виконавчі документи щодо цього боржника розподіляються на державного виконавця, у якого перебуває відкрите виконавче провадження.

8. У разі якщо до відділу надійшов виконавчий документ, виданий за рішенням суду, ухваленим за результатами розгляду справи, в якій судом постановлено ухвалу про забезпечення позову, такий виконавчий документ розподіляється на державного виконавця, у якого перебувала на виконанні відповідна ухвала про забезпечення позову.

9. У разі утворення виконавчої групи начальник відділу або керівник виконавчої групи вносить до Реєстру необхідну кількість членів виконавчої групи. Державні виконавці, які входитимуть до складу виконавчої групи, визначаються Реєстром автоматично.

10. Начальник відділу кожного робочого дня до 09.30 здійснює облік виходу на роботу державних виконавців та у разі відсутності державного виконавця вносить відповідні дані до Реєстру. Автоматичний розподіл виконавчих документів на відсутнього державного виконавця не здійснюється.

11. За десять робочих днів до запланованої відсутності державного виконавця строком від чотирнадцяти та більше днів начальник відділу вносить відповідні дані до Реєстру, і автоматичний розподіл виконавчих документів на такого державного виконавця не здійснюється. Автоматичний розподіл поновлюється після фактичного виходу державного виконавця на роботу.

12. У разі відсутності начальника відділу автоматичний розподіл виконавчих документів на особу, яка виконує його обов'язки, здійснюється за низьким або нульовим коефіцієнтом.

13. Рішення про взаємозамінність державних виконавців приймає начальник відділу.

14. У разі внесення до Реєстру інформації про заплановану відсутність державного виконавця строком понад чотирнадцять днів з першого дня відсутності державного виконавця Реєстр розподіляє незавершені виконавчі провадження, що перебувають на виконанні у такого державного виконавця, на інших державних виконавців відповідно до взаємозамінності.

Виконавчі провадження передаються державному виконавцю, на виконанні у якого вони перебували, у день фактичного виходу його на роботу.

15. У разі незапланованої відсутності державного виконавця начальник відділу вносить до Реєстру інформацію про необхідність передачі виконавчого провадження, за яким слід невідкладно провести виконавчі дії, іншому державному виконавцю.

У день виходу на роботу державного виконавця йому повертається виконавче провадження, яке передавалося іншому державному виконавцю.

16. У разі внесення до Реєстру інформації про звільнення державного виконавця Реєстр розподіляє незавершені виконавчі провадження, які перебували на виконанні у такого державного виконавця, на інших державних виконавців.

17. Передача виконавчих проваджень від одного державного виконавця до іншого у випадках, передбачених пунктами 15 - 17 цього розділу, оформлюється дорученням начальника відділу.

18. Знеструмлення електромереж та інші умови, що впливають на безперебійність і функціонування Реєстру, фіксуються актами начальника відділу із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин.

Начальник відділу зобов'язаний скласти акт та довести його до відома директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (начальника управління державної виконавчої служби) не пізніше наступного робочого дня з моменту настання відповідних обставин.

19. Автоматичний розподіл виконавчих документів між державними виконавцями здійснюється невідкладно після налагодження роботи Реєстру або наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу.

20. У разі настання обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу, розподіл виконавчих документів, виданих за рішеннями, які підлягають негайному виконанню, що надійшли в період дії таких обставин, здійснюється начальником відділу з дотриманням положень пункту 2 цього розділу.

Інформація щодо виконавчих документів, розподілених начальником відділу, вноситься до Реєстру не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу, із зазначенням державного виконавця, на якого розподілено виконавчий документ.

IV. Внесення до Реєстру відомостей щодо здійснення виконавчого провадження

1. Державний виконавець після отримання виконавчого документа у строки, встановлені законом, приймає рішення про відкриття виконавчого провадження чи відмову у відкритті виконавчого провадження.

2. Державним виконавцем до Реєстру обов'язково вносяться відомості про проведення всіх виконавчих дій та винесення всіх процесуальних рішень.

До Реєстру в обов'язковому порядку вносяться також усі документи, отримані на запит державного виконавця.

3. Відомості про проведення виконавчих дій вносяться до Реєстру одночасно з виготовленням документа, на підставі якого вчиняється виконавча дія, або одночасно з виготовленням документа, яким оформлюється проведення виконавчої дії.

4. Постанови державного виконавця, а також інші документи виконавчого провадження виготовляються за допомогою Реєстру. У разі тимчасової відсутності доступу до Реєстру (через перебої в електропостачанні тощо), як виняток, допускається виготовлення документів виконавчого провадження без використання Реєстру з подальшим обов'язковим внесенням таких документів до Реєстру в день усунення причин, що перешкоджали доступу до нього.

5. Процесуальний документ, який направляється у паперовому вигляді, вважається винесеним, якщо він сформований державним виконавцем у Реєстрі до друку та внесений до електронного реєстру поштових відправлень протягом 24 годин з моменту формування.

Платіжні вимоги вносяться до електронного реєстру поштових відправлень протягом трьох робочих днів з моменту винесення.

6. Процесуальний документ, який направляється в електронному вигляді, вважається винесеним, якщо він сформований державним виконавцем у Реєстрі до друку та протягом однієї години з моменту формування підписаний електронним цифровим підписом та внесений до електронного реєстру поштових відправлень.

7. Якщо рішення державного виконавця потребує затвердження начальником відділу, таке рішення після формування його державним виконавцем до друку направляється Реєстром начальнику відділу та вноситься до електронного реєстру поштових відправлень протягом 24 годин з моменту затвердження начальником відділу.

8. Кожному документу присвоюється індивідуальний код та щодо нього зберігаються всі дані щодо його створення, редагування та доступу до документа (із позначенням точних дат, часу, змісту дії та автора таких дій у Реєстрі).

V. Контроль за строками вчинення виконавчих дій

1. Перелік виконавчих дій та строки їх вчинення наведені у додатку до цього Тимчасового порядку.

2. Реєстр забезпечує здійснення контролю за своєчасністю:

внесення відповідальною особою реквізитів виконавчого документа у Реєстр і передачі його державному виконавцю;

вчинення державним виконавцем виконавчої дії та винесення процесуального рішення;

затвердження начальником відділу документів державного виконавця;

направлення документів виконавчого провадження адресатам.

3. Реєстр забезпечує інформування:

державного виконавця про строки вчинення ним виконавчих дій та винесення процесуальних рішень;

начальника відділу про строки вчинення виконавчих дій та винесення процесуальних рішень державними виконавцями відповідного відділу;

начальника управління державної виконавчої служби про строки вчинення виконавчих дій та винесення процесуальних рішень державними виконавцями відділу примусового виконання рішень відповідного управління державної виконавчої служби та відділів державної виконавчої служби відповідного управління державної виконавчої служби;

Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про строки вчинення виконавчих дій та винесення процесуальних рішень державними виконавцями органів державної виконавчої служби.

4. Начальник відділу за допомогою Реєстру здійснює контроль за:

дотриманням строків внесення виконавчих документів відповідальною особою до Реєстру;

законністю, своєчасністю та повнотою вчинених державними виконавцями виконавчих дій та винесених процесуальних рішень;

своєчасністю та повнотою внесення відомостей про вчинені виконавчі дії та винесені процесуальні рішення до Реєстру.

5. Дані Реєстру використовуються начальником відділу, начальником управління державної виконавчої служби, Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України при вирішенні питання про виплату винагороди державному виконавцю.

6. За повноту, достовірність та своєчасність внесення інформації до Реєстру відповідають реєстратори Реєстру.

7. Реєстр в автоматичному режимі формує щоденну, щотижневу, щомісячну, щоквартальну та річну звітність за результатами роботи окремо кожного державного виконавця та органу державної виконавчої служби.

VI. Доступ до Реєстру та отримання інформації із Реєстру

1. Право доступу до виконавчого провадження шляхом пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування всіх документів та відомостей виконавчого провадження мають сторони виконавчого провадження, у якому вони беруть участь.

Указаний доступ до інформації Реєстру здійснюється безоплатно та цілодобово з використанням звичайних програмних засобів перегляду інформації у мережі Інтернет через веб-сайт, який ведеться адміністратором Реєстру.

2. З метою забезпечення доступу до інформації Реєстру сторонам виконавчого провадження у постанові про відкриття виконавчого провадження роз'яснюється право доступу до виконавчого провадження, указуються адреса відповідного веб-сайту в мережі Інтернет, а також ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження та порядок його використання.

3. На отримання доступу до Реєстру мають право:

Міністр юстиції України, заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби;

посадові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції;

посадові особи Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, визначені Міністром юстиції України, до повноважень яких належить координація виконання рішень Європейського суду з прав людини та представництво держави в цивільних справах.

VII. Прикінцеві положення

1. Адміністратор Реєстру здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

2. Адміністратор Реєстру відповідає за збереження інформації, що міститься в Реєстрі.

3. За якість надання послуг з технічного та технологічного забезпечення Реєстру, які мають відповідати нормам чинного законодавства, відповідає Адміністратор.

 

Заступник Міністра
юстиції України з питань
виконавчої служби

С. В. Шкляр

 

Перелік
виконавчих дій та строки їх вчинення

N
з/п

Назва виконавчої дії

Строки вчинення виконавчої дії

1

Відкриття виконавчого провадження

Не пізніше третього робочого дня з дня надходження виконавчого документа до виконавця (день надходження виконавчого документа до виконавця включається у триденний строк)

 

якщо рішення підлягає негайному виконанню

не пізніше другого робочого дня з дня надходження виконавчого документа до виконавця (день надходження виконавчого документа до виконавця включається у дводенний строк)

2

Відмова у відкритті виконавчого провадження

Не пізніше третього робочого дня з дня надходження виконавчого документа до виконавця (день надходження виконавчого документа до виконавця включається у триденний строк)

 

якщо рішення підлягає негайному виконанню

не пізніше другого робочого дня з дня надходження виконавчого документа до виконавця (день надходження виконавчого документа до виконавця включається у дводенний строк)

3

Накладення арешту на майно боржника та на кошти:

 

1)

за заявою стягувача в разі надання стягувачем переліку відкритих рахунків при відкритті виконавчого провадження

одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження

2)

на все майно боржника без його індивідуалізації (не при відкритті виконавчого провадження)

не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку на самостійне виконання, якщо арешт не накладено раніше

3)

на конкретно визначене майно боржника (не при відкритті виконавчого провадження)

не пізніше наступного робочого дня після дня отримання інформації про наявність у боржника майна чи майнових прав (у разі якщо при направленні запиту реєструючому органу арешт не був накладений)

4)

винесення постанови про арешт коштів боржника

не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про відкриті рахунки боржника

4

Перевірка майнового стану боржника:

 

1)

шляхом направлення електронних запитів до реєструючих органів

одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження та надалі:
щомісяця з дня відкриття виконавчого провадження (щодо перевірки рахунків та зареєстрованих речових прав);
кожні три місяці (щодо перевірки джерел отримання доходів)

2)

шляхом направлення відповідних запитів, доручень (не через електронні запити)

не пізніше наступного робочого дня після дня закінчення строку на самостійне виконання та надалі кожні два місяці з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження

3)

направлення запиту щодо перевірки наявності частки держави в майні підприємства, в разі якщо боржником є юридична особа

не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку на самостійне виконання (у разі неможливості з'ясувати інформацію за наявними документами)

5

Винесення постанови про стягнення виконавчого збору

Не пізніше наступного робочого дня після дня закінчення строку на самостійне виконання

6

Винесення постанови про об'єднання виконавчих проваджень у зведене (приєднання до зведеного)

Не пізніше наступного робочого дня після дня закінчення строку на самостійне виконання

7

Направлення вимоги боржнику (посадовій особі боржника) з'явитись до державного виконавця

Не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку на самостійне виконання

8

Виставлення платіжних вимог

При першому накладенні арешту не пізніше третього робочого дня з дня винесення постанови про арешт коштів боржника.
Надалі - після отримання інформації про наявність коштів на рахунку.
У разі повернення платіжної вимоги без виконання у зв'язку з неправильним оформленням - не пізніше третього робочого дня після отримання повернутої вимоги.
У разі повернення платіжної вимоги без виконання у зв'язку з відсутністю коштів на рахунку - кожного місяця з дня отримання повернутої вимоги

9

Направлення вимоги керівнику підприємства про надання копії балансу підприємства, в разі якщо боржником є юридична особа

Не пізніше першого робочого дня після закінчення строку на самостійне виконання

10

Направлення повідомлення керівному органу відповідно до частини третьої статті 66 Закону України "Про виконавче провадження"

Не пізніше наступного робочого дня після надходження інформації про накладення арешту на нерухоме майно або проведення опису іншого майна другої черги

11

Перевірка місцезнаходження боржника, його майнового стану за місцезнаходженням

Не пізніше десятого календарного дня після отримання інформації про місцезнаходження боржника

12

Проведення опису майна боржника

Не пізніше десятого робочого дня після отримання інформації про місцезнаходження майна боржника

 

якщо рішення підлягає негайному виконанню

не пізніше другого робочого дня після отримання інформації про місцезнаходження майна боржника

13

Направлення запиту до органу опіки про надання дозволу щодо звернення стягнення на житло, де проживають неповнолітні діти

Не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про наявність зареєстрованих дітей у житловому приміщенні, на яке звертається стягнення

14

Призначення оцінювача (експерта)

Не пізніше десятого робочого дня після проведення опису майна боржника (в разі відсутності інформації про оскарження акта опису та арешту майна або про виключення майна з акта опису та арешту)

15

Направлення результатів оцінки майна боржника сторонам

Не пізніше наступного робочого дня після отримання результатів оцінки майна від оцінювача

16

Направлення/надання документів про реалізацію майна

Не пізніше десятого робочого дня після направлення результатів оцінки майна сторонам, а в разі оскарження оцінки сторонами в судовому порядку - після внесення до системи інформації про результати оскарження

 

повторне направлення/надання документів про реалізацію майна у разі необхідності усунення недоліків

не пізніше п'ятого робочого дня після отримання пакета документів для усунення недоліків (у разі можливості усунення недоліків у зазначений термін)

17

Проведення уцінки майна, що не було реалізовано з перших торгів

Не пізніше десяти днів з моменту визнання торгів такими, що не відбулися

 

направлення/надання документів про результати уцінки майна

не пізніше наступного робочого дня після складання акта уцінки майна

18

Виготовлення акта про реалізацію майна

Не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про зарахування коштів від реалізації майна на депозитний рахунок служби та надходження протоколу

 

виготовлення акта про реалізацію предмета іпотеки

не пізніше п'ятого робочого дня з дня надходження коштів або протоколу в порядку статті 49 Закону України "Про іпотеку"

19

Винесення постанови про стягнення витрат на проведення виконавчих дій

Одночасно з виготовленням розпорядження про розподіл коштів або на будь-якому етапі примусового виконання на розсуд виконавця в рамках понесених витрат

20

Виготовлення розпорядження про перерахування стягнутих коштів стягувачу та іншим особам

Не пізніше третього робочого дня (за наявності інформації про рахунок стягувача, на який необхідно перерахувати кошти) після отримання інформації про зарахування стягнутих коштів на депозитний рахунок служби

21

Винесення постанови про оголошення розшуку транспорту боржника

Не пізніше першого робочого дня, наступного після закінчення терміну дії вимоги боржнику надати майно, або виявлення факту відсутності транспортного засобу, або фіксації факту відмови боржника (іншої особи) його надати

22

Звернення до суду з поданням про оголошення розшуку боржника

Не пізніше першого робочого дня, наступного після надходження відповідної заяви стягувача, за умови попереднього невиконання боржником вимоги з'явитися до державного виконавця або виявлення факту відсутності боржника за місцем проживання чи іншим місцезнаходженням, за умови попереднього невиконання вимоги з'явитися до державного виконавця або надходження повідомлення органів внутрішніх справ про неможливість виконання постанови про привід боржника у зв'язку з його відсутністю

23

Винесення постанови про примусовий привід боржника

Не пізніше першого робочого дня, наступного після надходження відповідної заяви стягувача, за умови попереднього невиконання вимоги з'явитися до державного виконавця або виявлення факту відсутності боржника за місцем проживання чи іншим місцезнаходженням, за умови попереднього невиконання вимоги з'явитися до державного виконавця

24

Направлення постанови до бухгалтерії підприємства про звернення стягнення на доходи боржника

Не пізніше наступного робочого дня після надходження інформації про місце роботи боржника при виконанні рішень про стягнення періодичних платежів або стягнення на суму, що не перевищує трьох мінімальних розмірів заробітної плати, або заяви стягувача або встановлення факту відсутності майна

25

Накладення на боржника штрафу у разі невиконання вимоги державного виконавця

У день встановлення факту невиконання вимоги державного виконавця

26

Винесення постанови про залучення працівників міліції до участі у проведенні виконавчих дій

Не пізніше наступного робочого дня, наступного після встановлення факту невиконання другої вимоги державного виконавця та призначення примусового виконання, або на будь-якому етапі примусового виконання відповідно до законодавства

27

Винесення постанови про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтею 37 Закону України "Про виконавче провадження"

Не пізніше першого робочого дня, наступного за днем надходження інформації про обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження

28

Винесення постанови про поновлення виконавчого провадження

Не пізніше першого робочого дня, наступного за днем надходження інформації про припинення обставин, що зумовили зупинення виконавчого провадження

29

Винесення постанови про заміну сторони виконавчого провадження

Не пізніше першого робочого дня, наступного після отримання документа про заміну сторони виконавчого провадження

30

Винесення постанови про зняття арешту з майна боржника

Не пізніше першого робочого дня, наступного за днем надходження відповідного рішення або настання відповідних обставин

31

Складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 18813 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Не пізніше першого робочого дня, наступного після встановлення факту вчинення правопорушення

 

направлення протоколу до суду

одночасно із складенням протоколу про адміністративне правопорушення

32

Винесення постанови про завершення виконавчого провадження

Не пізніше другого робочого дня, наступного після встановлення факту наявності підстав для завершення виконавчого провадження

33

Винесення постанови про відновлення виконавчого провадження

Не пізніше наступного робочого дня, наступного за днем надходження відповідного рішення

34

Здійснення розрахунку заборгованості по аліментах

Одночасно з відкриттям виконавчого провадження - при першому надходженні виконавчого документа, або не пізніше п'ятого робочого дня - при надходженні заяви сторони виконавчого провадження, або одночасно з винесенням постанови про звернення стягнення на доходи боржника, або одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження

35

Направлення повідомлення стягувачу по аліментах про можливість направлення заяви про вчинення злочину

Не пізніше наступного робочого дня після з'ясування факту наявності заборгованості понад 6 місяців сукупних платежів

36

Направлення вимоги боржнику щодо виконання рішення немайнового характеру

Одночасно з винесенням першої та другої постанов про накладення на боржника штрафу за невиконання рішення майнового характеру

37

Проведення перевірки виконання боржником рішення немайнового характеру

Не пізніше першого робочого дня, наступного після закінчення строку на самостійне виконання або після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, у разі якщо рішення підлягає негайному виконанню

38

Проведення примусового виконання рішення немайнового характеру державним виконавцем (у разі можливості організації виконання без участі боржника)

Не пізніше десятого робочого дня, наступного за днем встановлення факту невиконання другої вимоги державного виконавця

39

Звернення до суду з поданням про оголошення розшуку дитини

Не пізніше першого робочого дня, наступного після виявлення факту відсутності боржника за місцем проживання чи іншим місцезнаходженням, за умови попереднього невиконання вимоги державного виконавця забезпечити виконання рішення

____________

Опрос