Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по транспортному налогу

Минфин
Форма, Приказ от 10.04.2015 № 415
редакция действует с 15.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2015

м. Київ

N 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2015 р. за N 474/26919

Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 27 червня 2017 року N 595

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, статті 267 розділу XII Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з транспортного податку, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М. В.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Мокляк

Міністр
внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


1

Податкова декларація з транспортного податку

Код типу декларації

Порядковий номер за рік1

 

Тип декларації

01

 

Звітна

02

 

Звітна нова

03

 

Уточнююча

2

Звітний (податковий) період

на

2

0

 

 

рік

починаючи з2

 

 

з урахуванням уточнень з3

 

 

3

Повне найменування платника4 _______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

3.1

 

юридична особа - резидент

3.2

 

юридична особа - нерезидент

4

Податковий номер платника податку5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Код виду економічної діяльності (КВЕД)6

 

 

.

 

 

6

Податкова адреса

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

Телефон

 

Електронна адреса7

Факс7

 

7

Найменування контролюючого органу за місцем реєстрації транспортних засобів, до якого подається декларація
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8

Код органу місцевого самоврядування за місцем реєстрації транспортного(их) засобу(ів) за КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниці виміру: гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Між-
народ-
ний іденти-
фіка-
ційний номер транс-
порт-
ного засобу (VIN-код)

Марка транспорт-
ного засобу

Модель транс-
порт-
ного засобу

Рік випуску транспорт-
ного засобу (дата виготов-
лення)
(мм.рррр)
8

Тип паль-
ного
9

Об'єм циліндрів двигуна (куб. см)

Дата реєстрації / пере-
реєст-
рації /
зняття з обліку транс-
порт-
ного засобу
(дд.мм.рррр)

Кількість місяців володіння транс-
порт-
ним засобом у звітному році

Річна сума
транс-
порт-
ного податку, яка підлягає сплаті за даними платни-
ка
10, 11
(ставка / 12 х к. 9)

I
квар-
тал
12

II
квар-
тал
12

III
квар-
тал
12

IV
квар-
тал
12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.n13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Нараховано податку на 20__ рік, усього (для колонок 10 - 14 сума значень рядків 1.1 - 1.n відповідної колонки; також для колонки 10 сума значень колонок 11 - 14 рядка 2)

 

 

 

 

 

314

Нараховано податку на 20__ рік за даними раніше поданої декларації
(рядок 2 декларації, що уточнюється)
15

 

 

 

 

 

414

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання з податку на 20__ рік (додатне значення (рядок 2 - рядок 3))

 

 

 

 

 

5

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання з податку на 20__ рік (додатне значення (рядок 3 - рядок 2))

 

 

 

 

 

616

Сума штрафу поквартальна ((колонки 11 - 14 рядка 4) х 3 % або 5 %)

Х

 

 

 

 

717

Сума пені

 

 

 

 

 

До декларації додаються:

 
 


 

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 


Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата подання декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа) платника податків /
фізична особа (законний представник)
____________________
                                                                                                               (підпис)
                                                                         М. П. (за наявності)

 
___________________
(ініціали, прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серія (за наявності) та номер паспорта18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (уповноважена
особа з ведення бухгалтерського обліку)
____________________
                                                                                                                      (підпис)

 
___________________
(ініціали, прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серія (за наявності) та номер паспорта18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

____________
1 Зазначається номер в порядку зростання залежно від кількості поданих відповідних декларацій.

2 Заповнюється у разі подання декларації щодо транспортних засобів, придбаних протягом звітного року або отриманих у разі переходу права власності на транспортні засоби протягом звітного року (починаючи з (зазначається номер місяця арабськими цифрами)).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з (зазначається номер місяця арабськими цифрами)).

4 Повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами.

5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку.

6 Зазначається основний вид економічної діяльності.

7 Зазначається за бажанням платника.

8 Зазначається дата виготовлення транспортного засобу згідно з реєстраційними і технічними документами на транспортний засіб (далі - Документи). У разі відсутності в Документах календарної дати виготовлення транспортного засобу такою датою вважається 01 січня року, зазначеного в Документах. У разі необхідності визначення дати виготовлення транспортного засобу (мм.рррр) здійснюється експертами, суб'єктами господарювання, до компетенції яких входить проведення судових автотоварознавчих експертиз та експертних досліджень, суб'єктами оціночної діяльності згідно з Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженою наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24 листопада 2003 року N 142/5/2092, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 року за N 1074/8395 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 липня 2009 року N 1335/5/1159).

9 Зазначається одна цифра, яка відповідає типу пального, що застосовується у транспортному засобі:

1 - бензин;

2 - дизельне пальне;

3 - електрика;

4 - бензин/електрика;

5 - газ;

6 - дизельне пальне / електрика;

7 - бензин/газ;

8 - дизельне пальне / газ.

10 Річна сума транспортного податку обраховується відповідно до пункту 267.4 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України.

11 У разі придбання протягом року об'єктів оподаткування податок сплачується, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

У разі досягнення п'ятирічного віку легковим автомобілем протягом звітного періоду податок сплачується за період з 01 січня цього року до початку місяця, що настає за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п'яти років.

Показники у колонках 10 - 14 розраховуються з календарного місяця, в якому починає, та/або до календарного місяця, в якому припиняє діяти податковий обов'язок платника.

12 У разі володіння транспортним засобом повний рік для розрахунку суми авансового внеску застосовується формула: колонка 10/4. У разі володіння транспортним засобом неповний квартал розрахунок здійснюється пропорційно кількості місяців володіння транспортним засобом у кварталі за формулою: ставка / 12 х n, де n - кількість місяців володіння транспортним засобом у кварталі.

У разі досягнення п'ятирічного віку легковим автомобілем протягом звітного періоду розрахунок здійснюється пропорційно кількості місяців у кварталі до досягнення цього віку за формулою: ставка / 12 х n, де n - кількість місяців у кварталі, протягом яких транспортний засіб ще не досяг п'ятирічного віку (з урахуванням місяця, в якому цей вік вже досягнутий).

Заокруглення суми нарахованого податку за базові податкові (звітні) квартали року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) квартал року, здійснюється за загальними правилами заокруглення. Сума транспортного податку за останній базовий податковий (звітний) квартал року визначається як різниця річної суми транспортного податку і суми транспортного податку за базові (звітні) квартали року, крім останнього.

13 За потреби кількість рядків може бути збільшено або зменшено.

14 Рядки 3 - 5 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань протягом звітного року.

15 У разі уточнення податкової декларації, поданої за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року N 415 "Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2015 року за N 474/26919, зазначається рядок 6 такої декларації.

16 Сума штрафу (рядок 6) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

17 Сума пені (рядок 7) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

18 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

(форма у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.06.2017 р. N 595)

Опрос