Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по делопроизводству по обращениям граждан в Министерстве социальной политики Украины

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 07.04.2015 № 386
действует с 19.05.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.04.2015

м. Київ

N 386

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2015 р. за N 465/26910

Про затвердження Змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві соціальної політики України

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 389 (зі змінами), з метою вдосконалення роботи зі зверненнями громадян та організації особистого прийому громадян в апараті Мінсоцполітики України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві соціальної політики України, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 15 березня 2012 року N 139, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за N 438/20751 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню звернень громадян та контролю виконання (С. Гацанюк) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Іванкевича.

 

Міністр

П. Розенко

 

Зміни
до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві соціальної політики України

1. В абзаці першому пункту 1.4 розділу I слова "на відділи звернень громадян та організації прийому громадян управління діловодства та звернень громадян Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення" замінити словами "на відділ звернень та прийому громадян Управління звернень громадян та контролю виконання".

2. У розділі II:

1) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Усі звернення громадян, що надходять до Міністерства, реєструються централізовано Управлінням звернень громадян та контролю виконання:

звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку або під час проведення особистого прийому громадян керівництвом Міністерства, керівниками та працівниками структурних підрозділів Міністерства, - у відділі звернень та прийому громадян;

звернення, що надійшли від державної установи "Урядовий контактний центр", - у секторі організації доступу до публічної інформації та архівної роботи.";

2) пункт 2.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі відсутності технічних можливостей для нанесення штрих-коду реєстраційний номер проставляється на документі від руки.";

3) пункт 2.13 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особливому контролю також підлягають запити на отримання публічної інформації та звернення, що надійшли від державної установи "Урядовий контактний центр".";

4) пункт 2.14 викласти в такій редакції:

"2.14. Усі звернення громадян після реєстрації передаються для подальшого їх розгляду по суті безпосередньо до самостійних структурних підрозділів Міністерства.

Спеціалісти відділу звернень та прийому громадян та сектору організації доступу до публічної інформації та архівної роботи Управління звернень громадян та контролю виконання у кінці кожного дня формують за допомогою єдиної автоматизованої системи "Діловодство та КВД" реєстри зареєстрованих звернень у двох примірниках, один з яких разом зі зверненнями передається до структурних підрозділів Міністерства, відповідальних за їх розгляд. Другий примірник реєстру з підписами особи, відповідальної за ведення діловодства в структурному підрозділі Міністерства (навпроти кожного реєстраційного номера звернення проставляється окремий підпис), зберігається у зазначеному відділі або секторі відповідно.

Не пізніше першої половини наступного дня особи, відповідальні за ведення діловодства в структурних підрозділах Міністерства, підтверджують отримання листів в електронних версіях цих самих реєстрів, розміщених у єдиній автоматизованій системі "Діловодство та КВД", та передають зазначені звернення на розгляд керівникам структурних підрозділів.

На розгляд (для накладання резолюції) керівництву Міністерства передаються звернення громадян, для якісного розгляду яких необхідне безпосереднє втручання керівництва Міністерства.

Такі звернення передаються на розгляд Міністру, першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату та заступнику Міністра з питань європейської інтеграції відповідно до розподілу обов'язків.".

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1:

в абзаці першому підпункту 3.1.1 слова "Міністра соціальної політики України, першого заступника Міністра, заступника Міністра чи заступника Міністра - керівника апарату" замінити словами "Міністра соціальної політики України, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату чи заступника Міністра з питань європейської інтеграції";

у підпункті 3.1.4 слова "відділами звернень та організації прийому громадян управління діловодства та звернень громадян Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення" замінити словами "відділом звернень та прийому громадян Управління звернень громадян та контролю виконання";

2) у пункті 3.2:

в абзаці другому підпункту 3.2.2 слова "перший заступник Міністра, заступник Міністра чи заступник Міністра - керівник апарату" замінити словами "перший заступник Міністра, заступники Міністра, заступник Міністра - керівник апарату чи заступник Міністра з питань європейської інтеграції";

у підпункті 3.2.3:

в абзаці другому слова "Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступником Міністра чи заступником Міністра - керівником апарату" замінити словами "Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра - керівником апарату чи заступником Міністра з питань європейської інтеграції";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Право підпису листів-відповідей інформаційного характеру, які не пов'язані із здійсненням Міністром соціальної політики України політичних функцій, а саме містять інформацію щодо роз'яснення порядку застосування норм законодавства, надається керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства.";

у підпункті 3.2.8 слова "Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступником Міністра чи заступником Міністра - керівником апарату" замінити словами "Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра - керівником апарату чи заступником Міністра з питань європейської інтеграції";

підпункт 3.2.10 викласти в такій редакції:

"3.2.10. Присвоєння реєстраційного індексу листам-відповідям на звернення громадян, що підписані Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра - керівником апарату чи заступником Міністра з питань європейської інтеграції, здійснюється Управлінням звернень громадян та контролю виконання, а саме:

листам-відповідям на звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку або під час проведення особистого прийому громадян керівництвом Міністерства, керівниками та працівниками структурних підрозділів Міністерства, - відділом звернень та прийому громадян;

листам-відповідям на звернення, що надійшли від державної установи "Урядовий контактний центр", - сектором організації доступу до публічної інформації та архівної роботи.";

підпункт 3.2.12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі відсутності технічних можливостей для проставлення реєстраційного індексу шляхом нанесення штрих-коду реєстраційний індекс проставляється шляхом нанесення відповідного напису вручну на бланку Міністерства у спеціально відведеному для цього місці.";

у підпункті 3.2.14 слова "управління діловодства та звернень громадян Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення" замінити словами "Управління звернень громадян та контролю виконання".

4. У пункті 4.3 розділу IV слова "Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступником Міністра чи заступником Міністра - керівником апарату" замінити словами "Міністром соціальної політики України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра - керівником апарату чи заступником Міністра з питань європейської інтеграції".

5. У розділі V:

1) пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Звернення громадян з поміткою "Контроль", що перебувають на "Особливому контролі Міністра", "Особливому контролі" або "Контролі керівництва", контролюються та знімаються з контролю відділом звернень та прийому громадян Управління звернень громадян та контролю виконання.

Звернення громадян, що надійшли від державної установи "Урядовий контактний центр", та запити на отримання публічної інформації контролюються та знімаються з контролю сектором організації доступу до публічної інформації та архівної роботи Управління звернень громадян та контролю виконання.";

2) у пункті 5.5 слова "працівники Сектору з контролю виконавської дисципліни, відділу звернень громадян та відділу організації прийому громадян управління діловодства та звернень громадян Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення" замінити словами "працівники відділу звернень та прийому громадян, сектору організації доступу до публічної інформації та архівної роботи Управління звернень громадян та контролю виконання";

3) у пункті 5.6 слова "відділом звернень громадян управління діловодства та звернень громадян Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення" замінити словами "відділом звернень та прийому громадян Управління звернень громадян та контролю виконання".

6. У пункті 7.3 розділу VII слова "відділу звернень громадян управління діловодства та звернень громадян Департаменту управління персоналом та організаційно-документального забезпечення" замінити словами "відділу звернень та прийому громадян Управління звернень громадян та контролю виконання.".

 

Начальник Управління звернень
громадян та контролю виконання

С. Гацанюк

Опрос