Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил отбора и приема на обучение в юридический лицей имени Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел

МВД
Приказ, Правила от 31.03.2015 № 362
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2015

м. Київ

N 362

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2015 р. за N 450/26895

Про затвердження Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15 квітня 2016 року N 313)

Відповідно до вимог частини сьомої статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту", статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року N 401, пункту 19 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, пунктів 1.1, 1.3 глави 1 Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року N 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 липня 2003 року за N 547/7868, та з метою забезпечення належного відбору і прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ, що додаються.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в областях, місті Києві, на залізницях організувати роботу з відбору та направлення кандидатів на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.

3. Національній академії внутрішніх справ (Чернєй В. В.) організувати розгляд направлених навчальних справ, проведення психологічного тестування, додаткового медичного огляду кандидатів на навчання та вступних випробувань.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 27 березня 2012 року N 248 "Про затвердження Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2012 року за N 570/20883.

5. Департаменту кадрового забезпечення МВС України (Слівінський В. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Чеботаря С. І.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
освіти і науки України

П. Полянський

 

ПРАВИЛА
відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають умови відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва (далі - ліцей) Національної академії внутрішніх справ (далі - НАВС).

2. Ці Правила розроблені відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778, наказу Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року N 389 "Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2003 року за N 547/7868.

3. Ліцей є загальноосвітнім навчальним закладом III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою.

4. Усі питання, пов'язані з прийомом до ліцею, вирішуються на засіданнях приймальної комісії НАВС (далі - приймальна комісія), склад якої затверджується наказом ректора НАВС. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і офіційному веб-сайті НАВС у день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

II. Умови прийому на навчання

1. На навчання до ліцею приймаються за направленнями головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - комплектуючі органи) придатні за станом здоров'я діти громадян України віком не старше 16 років, які мають базову загальну середню освіту (закінчили 9 класів):

1) діти, батьки яких - працівники органів внутрішніх справ - загинули, стали інвалідами I групи чи визнані у встановленому законодавством порядку особами безвісно відсутніми при виконанні службових обов'язків, пов'язаних із безпосередньою участю в охороні громадського порядку і громадської безпеки, боротьбі зі злочинністю, або померли в результаті отриманих поранень чи травм, пов'язаних із безпосередньою участю в охороні громадського порядку і громадської безпеки, боротьбі зі злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також стали інвалідами I групи внаслідок захворювань чи каліцтва, отриманих при виконанні службових обов'язків;

2) діти, батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, чи стали інвалідами I групи, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України під час антитерористичної операції, забезпеченні її проведення;

3) діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, із сімей працівників органів внутрішніх справ;

4) діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами при виконанні службових обов'язків (у тому числі інвалідність яких пов'язана з участю у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 17 березня 1998 року N 197 "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків";

5) діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов'язаних із виконанням службових обов'язків;

6) діти, батьки яких захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, яким надане таке право Указом Президента України від 29 жовтня 2014 року N 835 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян";

7) діти пенсіонерів органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами;

8) за наявності вакантних місць та за умови, якщо середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту не нижче 9 балів за 12-бальною шкалою оцінювання:

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків (за винятком осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту), за рекомендацією обласних, Київської та Севастопольської міських та районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, інших установ та організацій;

діти працівників та пенсіонерів органів внутрішніх справ.

2. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня року вступу.

III. Порядок відбору кандидатів на навчання

1. Відбір кандидатів на навчання до ліцею здійснюють підрозділи кадрового забезпечення комплектуючих органів (далі - підрозділи кадрового забезпечення).

Матеріали вивчення кандидатів на навчання обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

2. Заява про вступ до ліцею подається до підрозділу кадрового забезпечення особисто батьками, опікунами або піклувальниками, органом опіки та піклування, закладом або особою, яким відповідно до чинного законодавства надані права на виховання цієї дитини.

3. Підрозділи кадрового забезпечення оформляють на кандидатів на навчання в ліцеї навчальну справу, до якої долучаються:

заява батьків, опікуна або піклувальника, органу опіки та піклування, закладу або особи, яким відповідно до чинного законодавства надані права на виховання цієї дитини;

анкета кандидата на навчання в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ (додаток 1);

автобіографія кандидата на навчання в ліцеї;

копія свідоцтва про народження;

довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, форма якої затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року N 204 "Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за N 709/8030;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків кандидата на навчання (за наявності);

довідка про період проходження служби в органах внутрішніх справ батьком (матір'ю), опікуном або піклувальником із зазначенням наказів про прийняття та звільнення зі служби;

характеристика із загальноосвітнього закладу, підписана класним керівником та директором;

табель успішності за останній навчальний рік;

копія документа державного зразка про базову загальну середню освіту. Оригінал подається кандидатами на навчання до приймальної комісії під час реєстрації вступників (далі - реєстрація);

дипломи, грамоти та інші документи, які відображають навчальні та/або творчі досягнення кандидата (за наявності);

картка медичного обстеження з висновком військово-лікарської комісії головних управлінь, управлінь МВС про придатність кандидата на навчання в ліцеї;

копія Карти імунізації за формою N 063-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 2000 року N 369 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)";

копії документів, які підтверджують право на пільги при вступі до ліцею (свідоцтво про смерть або отримання інвалідності чи каліцтва батьків (одного з батьків); посвідчення учасника бойових дій або довідка відповідно до додатка 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413; рішення суду (органу опіки та піклування) про призначення опікунства або піклування; рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою; довідка відповідно до додатка 2 до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року N 51). Оригінали подаються кандидатами на навчання до приймальної комісії під час реєстрації;

копії висновків органів внутрішніх справ про загибель (поранення, нещасні випадки) та висновки військово-лікарської комісії і лікарсько-трудової експертної комісії про отримання інвалідності батьками (опікунами або піклувальниками) при виконанні службових обов'язків або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ними служби;

висновок про направлення на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ (додаток 2);

висновок служби у справах дітей місцевої державної адміністрації про стан утримання, навчання та виховання дитини в сім'ї опікуна або піклувальника, якому відповідно до чинного законодавства надані права на виховання дитини (для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків);

шість кольорових фотокарток, завірених працівником підрозділу кадрового забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка).

4. Відповідальними за відбір кандидатів на навчання в ліцеї є керівники комплектуючих органів, які проводили їх вивчення, за правильність оформлення навчальних справ - керівники підрозділів кадрового забезпечення, а за якість проведення обстеження військово-лікарською комісією та психофізіологічного обстеження - керівники цих комісій.

5. Оформлені навчальні справи кандидатів на навчання в ліцеї надсилаються до НАВС не пізніше 10 червня року вступу.

6. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у вступних випробуваннях на навчання в ліцеї, про що повідомляє підрозділи кадрового забезпечення та батьків (опікунів або піклувальників) кандидатів на навчання не пізніше ніж за 10 днів до початку реєстрації вступників.

7. Навчальні справи, оформлені з порушенням установлених цими Правилами вимог або надіслані до НАВС після зазначеного в пункті 5 цього розділу строку, приймальною комісією не розглядаються і повертаються до підрозділів кадрового забезпечення, які їх надіслали.

8. Кандидати на навчання під час реєстрації безпосередньо в ліцеї проходять медичний огляд та психологічне тестування.

IV. Організація та проведення вступних випробувань

1. Організація вступних випробувань, порядок їх проведення та прийому до ліцею покладаються на приймальну комісію.

2. Дата початку вступних випробувань доводиться приймальною комісією до підрозділів кадрового забезпечення не пізніше ніж за 60 днів до їх початку.

3. Розклад вступних випробувань затверджується головою приймальної комісії і оприлюднюється на веб-сайті НАВС та інформаційному стенді приймальної комісії за 10 днів до початку вступних випробувань.

4. Кандидати на навчання в ліцеї складають вступні випробування з фізичної підготовки, правознавства (усно) та української мови (диктант) в обсязі навчальної програми 9-го класу загальноосвітніх закладів.

5. Вступні випробування складаються державною мовою. Для осіб, які не вивчали української мови (не атестовані з української мови), приймальна комісія встановлює вступний екзамен з тієї мови, оцінка з якої виставлена в документі про базову загальну середню освіту.

6. Вступне випробування з фізичної підготовки складається першим, і його результати враховуються нарівні з результатами інших вступних випробувань.

Нормативи вправ із визначення рівня фізичної підготовки для кандидатів на навчання в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ наведено в додатку 3 до цих Правил.

Кандидати на навчання в ліцеї, які за станом здоров'я (перенесені операції, травми та інші фізичні вади, що мають довгостроковий характер) не можуть складати вступне випробування з фізичної підготовки, до подальших вступних випробувань не допускаються.

7. Вступне випробування з правознавства є профільним.

Програма вступних випробувань із правознавства розробляється НАВС і оприлюднюється на веб-сайті НАВС та інформаційному стенді приймальної комісії за 60 днів до початку вступних випробувань.

8. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

9. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено нижче ніж 4 бали за 12-бальною шкалою, або отримали недостатній рівень із фізичної підготовки, а також особи, які забрали документи до початку вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях та конкурсному відборі не допускаються.

За наявності поважних причин, які підтверджені відповідними документами, вступники за рішенням приймальної комісії допускаються до складання пропущених вступних випробувань у межах установлених строків їх складання.

10. Апеляції на результати вступних випробувань до ліцею розглядає апеляційна комісія НАВС, положення про діяльність та склад якої затверджуються наказом ректора НАВС.

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома вступників, їх батьків (опікунів або піклувальників) перед початком вступних випробувань.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

11. Письмові роботи, аркуші усної відповіді осіб, зарахованих до ліцею, зберігаються в їхніх навчальних справах упродовж усього періоду навчання, а осіб, не зарахованих до ліцею, знищуються через один рік після закінчення вступних випробувань, про що складається акт.

V. Організація конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Прийом до ліцею здійснюється за результатами вступних випробувань.

2. Зараховуються на навчання за умови отримання позитивних результатів на вступних випробуваннях із правознавства та фізичної підготовки вступники із числа дітей, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 1 розділу II цих Правил.

3. Зараховуються на навчання за результатами вступних випробувань із фізичної підготовки, правознавства та української мови (диктант) відповідно до кількості набраних балів вступники із числа осіб, зазначених у підпунктах 4 - 8 пункту 1 розділу II цих Правил.

4. Для конкурсного відбору конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних випробувань, оцінки рівня фізичної підготовки, середнього бала документа (додатка до документа) про базову загальну середню освіту. При цьому середній бал документа про базову загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятої частини бала.

5. За інших рівних умов право на першочергове зарахування до ліцею мають:

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами при виконанні службових обов'язків;

діти, батьки яких захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

випускники 9-х класів, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних олімпіад, переможці III - IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов'язаних із виконанням службових обов'язків;

діти пенсіонерів органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, за рекомендацією обласних, Київської та Севастопольської міських та районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, інших установ та організацій;

діти працівників та пенсіонерів органів внутрішніх справ.

Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною цим пунктом.

6. Рішення про зарахування на навчання до ліцею приймається приймальною комісією та оформляється протоколом її засідання.

На підставі рішення приймальної комісії ректор НАВС видає наказ про зарахування вступників ліцеїстами, який оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті НАВС.

7. Зарахування на навчання до ліцею проводиться з 01 вересня.

8. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею, про що повідомляються підрозділи кадрового забезпечення та батьки (опікуни та піклувальники).

На звільнені місця проводиться додаткове зарахування осіб із числа вступників, які успішно витримали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом.

9. Контроль за організацією та проведенням конкурсного відбору, порядком зарахування до ліцею покладається на голову приймальної комісії НАВС.

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції

В. Р. Слівінський

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування комплектуючого органу внутрішніх справ)

АНКЕТА
кандидата на навчання в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

 

  
Фото
3 ґ 4 см
  
  


1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________
                                                                                     (вказуються друкованими літерами дані свідоцтва про народження)

2. Число, місяць, рік та місце народження _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Громадянство __________________________ 4. Громадянство батьків _______________________

5. Освіта _____________________________________________________________________________
                                                    (найменування навчального закладу, рік вступу до нього та рік його закінчення)
_____________________________________________________________________________________

6. Відомості:

1) про закінчення навчального закладу з відзнакою
_____________________________________________________________________________________
                                         (найменування навчального закладу, рік вступу до нього та рік його закінчення)
_____________________________________________________________________________________;

2) про участь чи перемогу в обласних, республіканських чи міжнародних предметних олімпіадах _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

3) яку іноземну мову вивчав(ла) _________________________________________________________

7. Чи є дитиною працівника органів внутрішніх справ, який загинув, помер, отримав інвалідність чи визнаний у встановленому законом порядку особою безвісно відсутньою при виконанні службових обов'язків ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (серія, номер і категорія посвідчення, рішення суду, коли і ким видане)

8. Чи є дитиною, батьки (один з батьків) якої загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції, чи стали інвалідами I групи, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України під час антитерористичної операції, забезпеченні її проведення __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (серія, номер і категорія посвідчення або довідки, коли і ким видана)

9. Відношення до категорії дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи або які проживають у зоні радіоактивного забруднення _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (серія, номер і категорія посвідчення, коли і ким видане)

10. Чи є сиротою або дитиною, яка залишилася без піклування батьків _________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (документ, коли і ким виданий)

11. Наявність спортивного розряду, з яких видів спорту _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Хто з близьких родичів перебував чи перебуває на службі в органах внутрішніх справ України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. Місце проживання та телефон кандидата на навчання, його батьків (опікунів або піклувальників) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. Близькі родичі (батько, мати, брати, сестри), опікуни або піклувальники, вітчим, мачуха

Ступінь родинних зв'язків

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата та місце народження

Місце роботи, посада

Місце проживання та телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 20 __ року
     (дата заповнення анкети)

 

_______________________
(особистий підпис кандидата)

Начальник підрозділу
кадрового забезпечення
(спеціальне звання)

__________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

_______________ 20__ року

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ГУМВС, УМВС
_________________________
______________________________________
_______________ 20__ року

ВИСНОВОК
про направлення на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)

1. Довідка про результати попереднього вивчення кандидата
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(начальник органу, спеціальне звання)

_____________________________

_____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

___.____________ 20__ року

 

 

2. Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання в ліцеї:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Висновок за результатами вивчення кандидата
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________
(начальник органу, підрозділу,
який вивчає кандидата,
спеціальне звання)
  

_____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

_______________ 20__ року

 

 

_____________________________
(начальник підрозділу кадрового
забезпечення, спеціальне звання)
  

_____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

_______________ 20__ року

 

 

_____________________________
(начальник підрозділу
внутрішньої безпеки, спеціальне звання)
  

_____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

_______________ 20__ року

 

 

 

НОРМАТИВИ
вправ із визначення рівня фізичної підготовки для кандидатів на навчання в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ

N
з/п

Найменування вправ

Рівень фізичної підготовки

достатній

недостатній

ЮНАКИ

1

Біг на 60 м (с)

до 10,2 включно

більше 10,2

2

Підтягування на перекладині (кількість підтягувань)

5 разів і більше

менше 5 разів

3

Крос 2000 м (хв., с)

до 12,1 включно

більше 12,1

ДІВЧАТА

1

Біг на 60 м (с)

до 10,8 включно

більше 10,8

2

Згинання та розгинання рук з упору лежачи від підлоги (разів)

6 разів і більше

менше 6 разів

3

Крос 2000 м (хв., с)

до 13,4 включно

більше 13,4

Примітки:

1. Визначення рівня фізичної підготовки кандидатів на навчання в ліцеї здійснюється на базі Національної академії внутрішніх справ.

2. Визначення рівня фізичної підготовки проводиться протягом двох днів. Перший день - біг 60 м, підтягування на перекладині; згинання та розгинання рук з упору лежачи. Другий день - крос 2000 м.

3. У разі коли результат виконання будь-якої вправи не відповідає визначеному достатньому рівню нормативу, загальний рівень фізичної підготовки вважається недостатнім.

____________

Опрос