Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам Министерства труда и социальной политики Украины

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 01.04.2015 № 361
действует с 12.05.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2015

м. Київ

N 361

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2015 р. за N 444/26889

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України

Відповідно до частини другої статті 20, частини третьої статті 21 та частини четвертої статті 22 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", частини другої статті 12 Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 389 (зі змінами), та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України, що додаються.

2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мущиніна В. В.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови СПО
об'єднань профспілок,
заступник Голови ФПУ

С. М. Кондрюк

Заступник Міністра фінансів України

Р. Качур

Заступник Міністра
внутрішніх справ України

С. А. Яровий

Міністр освіти і науки України

С. М. Квіт

Міністр охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

Виконавчий директор
Асоціації міст України

М. В. Пітцик

 

Зміни
до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України

1. Внести до Типового положення про центр реінтеграції бездомних осіб, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2006 року N 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2006 року за N 474/12348 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац третій пункту 1.6 розділу 1 викласти в такій редакції:

"структурним або відокремленим підрозділом (філія, бюро, відділення тощо) закладу для бездомних осіб або соціальних служб.";

2) пункт 2.3 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.3. Для вирішення завдань Центр, ураховуючи індивідуальні потреби, надає клієнтам такі соціальні послуги:

"соціальна інтеграція та реінтеграція" (допомога в аналізі життєвої ситуації, у визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, у працевлаштуванні тощо; надання психологічної підтримки тощо);

"надання притулку" (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим та м'яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів тощо);

"соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці" (регулярні зустрічі з отримувачем послуги; відвідування на робочому місці; сприяння в отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб'єктами соціального супроводу; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок тощо);

інші соціальні послуги, визначені законодавством України.";

3) пункт 3.5 розділу 3 викласти в такій редакції:

"3.5. Громадяни похилого віку, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року, інваліди I та II груп із числа бездомних осіб за їх заявою та на підставі висновку структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад можуть бути направлені до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду).

Влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду) здійснюється відповідно до Порядку влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 12 серпня 2011 року N 312, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2011 року за N 1031/19769.";

4) у розділі 7:

пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Контроль за діяльністю Центру здійснюють засновники закладу, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"7.3. Центр готує і подає звіт про свою діяльність один раз на рік станом на 15 січня згідно з формою звітності N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян", затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 липня 2006 року N 264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2006 року за N 954/12828 (зі змінами).";

5) у тексті Типового положення слова "Міністерство праці та соціальної політики України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство соціальної політики України" у відповідних відмінках.

2. Внести до Типового положення про будинок нічного перебування, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2006 року N 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2006 року за N 475/12349 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац третій пункту 1.4 розділу 1 викласти в такій редакції:

"структурним або відокремленим підрозділом (філія, бюро, відділення тощо) закладу для бездомних осіб або соціальних служб.";

2) підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.2.1. Надає соціальну послугу "надання притулку" (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим та м'яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; представництво інтересів тощо).";

3) у розділі 3:

в абзаці четвертому пункту 3.1 слова "з органами праці та соціального захисту населення" замінити словами "зі структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад";

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Припинення надання послуг нічліжного будинку здійснюється у разі:

відмови клієнта від отримання соціальної послуги "надання притулку";

закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги "надання притулку";

зміни місця проживання/перебування клієнта;

направлення клієнта до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших закладів або установ постійного перебування;

порушення клієнтом правил внутрішнього розпорядку (за рішенням керівника закладу);

смерті клієнта.";

4) у розділі 7:

пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Контроль за діяльністю нічліжного будинку здійснюють засновники закладу, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"7.3. Нічліжний будинок готує і подає звіт про свою діяльність один раз на рік станом на 15 січня згідно з формою звітності N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян", затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 липня 2006 року N 264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2006 року за N 954/12828 (зі змінами).";

5) у тексті Типового положення слова "Міністерство праці та соціальної політики України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство соціальної політики України" у відповідних відмінках.

3. Внести до Типового положення про центр соціальної адаптації звільнених осіб, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2006 року N 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2006 року за N 476/12350 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1.7 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.7. Центр може бути:

юридичною особою, що має печатку, штамп зі своїм найменуванням, бланки, самостійний баланс, рахунки в банках;

структурним або відокремленим підрозділом (філія, бюро, відділення тощо) закладу для бездомних осіб або соціальних служб.";

2) пункт 2.2 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.2. Для успішного вирішення завдань Центр забезпечує роботу з надання таких соціальних послуг:

"соціальна адаптація" (допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків тощо);

"соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці" (регулярні зустрічі з отримувачем послуги; відвідування на робочому місці; сприяння в отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб'єктами соціального супроводу; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок тощо);

"надання притулку" (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим та м'яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів тощо);

інші соціальні послуги, визначені законодавством України.";

3) у пункті 3.5 розділу 3 слова "органів праці та соціального захисту населення" замінити словами "структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (крім міст Києва та Севастополя) рад";

4) у розділі 8:

пункт 8.1 викласти в такій редакції:

"8.1. Контроль за діяльністю Центру здійснюють засновники закладу, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"8.3. Центр готує і подає звіт про свою діяльність один раз на рік станом на 15 січня згідно з формою звітності N 1-ЗО "Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі", затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 липня 2006 року N 264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2006 року за N 954/12828 (зі змінами).".

4. Внести до Типового положення про соціальний готель, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 03 квітня 2006 року N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2006 року за N 450/12324 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1.6 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.6. Готель може бути:

юридичною особою, що має печатку, штамп зі своїм найменуванням, бланки, самостійний баланс, рахунки в банках;

структурним або відокремленим підрозділом (філія, бюро, відділення тощо) закладу для бездомних осіб або соціальних служб.";

2) пункт 2.2 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.2. Готель відповідно до покладених на нього завдань надає клієнтам соціальну послугу "підтримане проживання" (надання місця для проживання; навчання, розвиток та підтримка навичок самостійного проживання; представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги тощо).";

3) доповнити розділ 4 новим пунктом такого змісту:

"4.3. Готель готує і подає звіт про свою діяльність один раз на рік станом на 15 січня згідно з формою звітності N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян", затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 липня 2006 року N 264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2006 року за N 954/12828 (зі змінами).".

 

Начальник Управління у справах
людей похилого віку
та надання соціальних послуг

О. Суліма

Опрос