Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об объединении профессиональных участников фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 31.03.2015 № 405
действует с 12.05.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

31.03.2015

м. Київ

N 405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2015 р. за N 434/26879

Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку

Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 2, 47 - 49 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 27 грудня 2012 року N 1925, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за N 182/22714 (зі змінами), що додаються.

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

5. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті НКЦПФР.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

 

Зміни
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку

1. Пункт 2 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:

"член об'єднання - професійний учасник фондового ринку, що провадить професійну діяльність на фондовому ринку та входить до переліку членів ОПУ та/або СРО за тими відповідними видами професійної діяльності, які здійснює такий професійний учасник фондового ринку.".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

підпункт 5 пункту 3 викласти у такій редакції:

"5) керівник, заступник(и) керівника ОПУ:

повинні мати сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, встановленого НКЦПФР зразка за тими видами професійної діяльності на фондовому ринку, за яким об'єднання має намір зареєструватися як ОПУ;

повинні мати бездоганну ділову репутацію;

не можуть перебувати у трудових відносинах із членами ОПУ та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами ОПУ;";

у пункті 4:

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) копія рішення загальних зборів членів заявника щодо реєстрації його як ОПУ;";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) перелік професійних учасників фондового ринку - членів ОПУ, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким зареєстровано ОПУ;";

підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) довідка про бездоганну ділову репутацію керівника, заступника(ів) керівника заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи посадові злочини, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, фактів перебування у трудових відносинах із членами заявника та пов'язаності відносинами контролю з членами заявника;";

підпункт 15 викласти в такій редакції:

"15) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників, які мають ліцензії з відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, в об'єднанні за тим самим видом професійної діяльності.";

останній абзац пункту виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Усі документи, що складаються заявником (крім документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника та печаткою об'єднання.

Зазначені вимоги не стосуються документів, які видаються або погоджуються органами державної влади, договорів на користування приміщенням та фінансової звітності.

Рішення загальних зборів членів об'єднання професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності щодо реєстрації його як ОПУ не може за датою складання бути раніше засідання останніх загальних зборів об'єднання.";

у пункті 7:

в абзаці першому слово "робочих" виключити;

друге речення абзацу другого виключити;

пункт 13 викласти у такій редакції:

"13. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження ОПУ протягом п'яти робочих днів з дати отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка підтверджує вказані зміни, подає до НКЦПФР такі документи:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 4);

оригінал свідоцтва про реєстрацію ОПУ.

За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку.

Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє свідоцтво. Нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ отримує керівник виконавчого органу ОПУ або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред'явленням документа, що посвідчує особу.";

у пункті 14:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"14. Анулювання реєстрації ОПУ та скасування свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку здійснюються за рішенням НКЦПФР у таких випадках:

на підставі заяви ОПУ про анулювання реєстрації ОПУ та скасування свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку;";

2) абзац другий підпункту 5 пункту 4 глави 2 викласти в такій редакції:

"перелік членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким зареєстровано ОПУ;";

3) пункт 1 глави 3 викласти в такій редакції:

"1. ОПУ за відповідним видом (видами) професійної діяльності приймає до складу своїх членів юридичних осіб, які мають відповідну ліцензію на провадження такого самого виду професійної діяльності на ринку цінних паперів, видану в порядку, встановленому НКЦПФР, відповідають вимогам правил ОПУ та засвідчили свою згоду виконувати правила ОПУ.

Професійні учасники фондового ринку з відповідного виду (видів) професійної діяльності можуть бути членами одночасно декількох об'єднань професійних учасників ринку цінних паперів, зареєстрованих за таким самим видом професійної діяльності.";

4) у пунктах 4, 7 глави 5 слово "робочих" виключити.

3. У розділі III:

1) у главі 1:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Документи на набуття статусу СРО з відповідного виду професійної діяльності подає ОПУ з того самого виду професійної діяльності, яке зареєстроване в порядку, встановленому цим Положенням.";

пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5 - 19 вважати відповідно пунктами 4 - 18;

підпункти 1 - 7 пункту 4 викласти в такій редакції:

"1) об'єднувати більше 75 відсотків професійних учасників фондового ринку з відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, за яким об'єднання має намір отримати статус СРО;

2) статут заявника відповідає вимогам, визначеним главою 4 цього розділу;

3) наявність затверджених уповноваженим органом заявника та погоджених НКЦПФР Правил (стандартів) професійної діяльності на фондовому ринку (за відповідним видом);

4) наявність затверджених та погоджених НКЦПФР внутрішніх документів заявника (внутрішні правила заявника, інші внутрішні документи заявника) для реалізації визначених статутом об'єднання функцій;

5) керівник та заступник(и) керівника виконавчого органу заявника, керівники структурних підрозділів, керівник юридичної служби заявника:

повинні мати сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, встановленого НКЦПФР зразка за тими видами професійної діяльності на фондовому ринку, які здійснюються членами такого об'єднання;

повинні мати бездоганну ділову репутацію;

не можуть перебувати у трудових відносинах із членами заявника та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами заявника;

повинні мати стаж роботи в професійних учасниках фондового ринку або в СРО не менше п'яти років. Документами, що підтверджують стаж роботи, є трудова книжка, у разі відсутності відповідних записів у трудовій книжці - копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність стажу роботи в професійних учасниках фондового ринку або в СРО;

6) керівник та заступники керівника виконавчого органу заявника повинні мати вищу економічну або юридичну освіту, керівник юридичної служби заявника повинен мати вищу юридичну освіту;

7) мати у власності для забезпечення статутної діяльності грошові кошти у розмірі не менше 1 мільйона гривень;";

пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

"5. Для набуття статусу СРО та отримання свідоцтва про реєстрацію СРО (далі - Свідоцтво СРО) до НКЦПФР надаються такі документи:

1) заява ОПУ про видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності (додаток 7);

2) копія Статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;

3) затверджені загальними зборами напрями здійснення саморегулювання на найближчі 2 роки;

4) копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи заявника;

5) оригінали або копії затверджених внутрішніх документів заявника (внутрішні правила заявника, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи заявника) для реалізації визначених статутом заявника функцій, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи заявника;

6) копія рішення загальних зборів членів ОПУ за відповідним видом професійної діяльності щодо реєстрації його як СРО;

7) фінансова звітність, підтверджена аудитором, за попередній рік та за останній квартал, що передує даті подання документів (крім новостворених об'єднань);

8) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру та складу активів заявника, які відповідають вимогам підпункту 7 пункту 4 глави 1 розділу III цього Положення;

9) копія рішення контролюючого органу про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

10) перелік професійних учасників фондового ринку - членів об'єднання, які провадять вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ подало документи на отримання статусу СРО;

11) довідка про сертифікованих осіб заявника за відповідним видом професійної діяльності (додаток 8);

12) витяг з трудової книжки або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у керівника та заступників керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника стажу роботи в професійних учасниках фондового ринку або в СРО, засвідчені в установленому законодавством порядку;

13) довідка про бездоганну ділову репутацію керівника, заступника(ів) керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи посадові злочини, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, фактів перебування у трудових відносинах із членами заявника та пов'язаності відносинами контролю з членами заявника;

14) відомості про накладені на заявника санкції за правопорушення органами державної влади (у тому числі перелік постанов, розпоряджень, рішень НКЦПФР) протягом трьох останніх років до дати подання заяви або з дати створення із зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладення, виду та розміру санкції, стану виконання санкції на дату подання заяви;

15) довідка щодо наявності на балансі заявника комп'ютерної техніки та металевих шаф, складена в довільній формі;

16) довідка щодо відповідності площі приміщення санітарним нормам у розрахунку на одного працівника, складена заявником у довільній формі;

17) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію з відповідного виду професійної діяльності, в об'єднанні за тим видом професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ має намір отримати статус СРО, та засвідчили свою згоду на вступ до об'єднання;

18) оригінал платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію об'єднання з відміткою банку про його прийняття (копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою заявника).

6. Усі документи, що складаються заявником (крім напрямів здійснення саморегулювання та документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника та печаткою об'єднання.

Зазначені вимоги не стосуються договорів на користування приміщенням і фінансової звітності та документів, які видаються або погоджуються органами державної влади.

Рішення загальних зборів членів об'єднання професійних учасників фондового ринку щодо реєстрації його як СРО за відповідним видом професійної діяльності не може за датою складання бути раніше засідання останніх загальних зборів об'єднання.";

у пункті 7:

в абзаці другому слово "об'єднанню" замінити словом "ОПУ";

в абзаці третьому слова "про відмову в наданні статусу СРО" замінити словами "про відмову в наданні ОПУ статусу СРО";

у пункті 8:

в абзаці другому цифру "6" замінити цифрою "5";

в абзаці четвертому цифру "5" замінити цифрою "4";

у пункті 9 слова "про відмову в наданні статусу СРО" замінити словами "про відмову в наданні ОПУ статусу СРО";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Після усунення порушення/порушень, що було(и) підставою для прийняття рішення НКЦПФР про відмову в наданні ОПУ статусу СРО, таке ОПУ має право повторно подати документи, визначені пунктом 5 цієї глави, для набуття статусу СРО.";

у пункті 11:

в абзаці першому слово "робочих" виключити;

речення друге абзацу другого виключити;

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Рішення НКЦПФР про надання ОПУ статусу СРО та видачу Свідоцтва СРО та про відмову в наданні ОПУ статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО публікується в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.";

у пункті 13 слово "об'єднанню" замінити словом "ОПУ";

доповнити пункт 14 новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо на фондовому ринку зареєстровано більше ніж одна СРО за одним і тим самим видом професійної діяльності, професійні учасники фондового ринку можуть на власний вибір бути членами однієї або декількох СРО з одного й того самого виду професійної діяльності.";

пункти 15, 16 викласти в такій редакції:

"15. Через три місяці від дати набуття статусу СРО зазначене об'єднання повинно надати до НКЦПФР склад його членів, які здійснюють той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ зареєстровано як СРО.

16. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження СРО протягом п'яти робочих днів від дати отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації, яка підтверджує зазначені зміни, СРО подає до НКЦПФР такі документи:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (додаток 10);

оригінал Свідоцтва про реєстрацію СРО.

За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення про заміну Свідоцтва СРО.

Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику нове Свідоцтво СРО (з попереднім терміном дії) із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє свідоцтво. Нове Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку отримує керівник виконавчого органу СРО або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред'явленням документа, що посвідчує особу.";

у пункті 18:

в абзаці четвертому цифру "5" замінити цифрою "4";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Об'єднання позбавляється статусу СРО з дати прийняття рішення НКЦПФР про скасування Свідоцтва СРО.";

2) у главі 2:

пункт 3 доповнити новими підпунктами такого змісту:

"10) направляти запити та одержувати у терміни, визначені законодавством України, від НКЦПФР відповіді щодо застосування норм законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповіді, отримані на запити СРО, можуть враховуватись всіма учасниками СРО при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку;

11) приймати участь у засіданнях НКЦПФР.";

абзац другий підпункту 5 пункту 4 викласти в такій редакції:

"склад членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ зареєстровано як СРО;";

3) абзац перший пункту 1 глави 3 викласти в такій редакції:

"1. Членами СРО з відповідного виду професійної діяльності є професійні учасники фондового ринку з такого самого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).";

4) підпункт 8 пункту 8 глави 4 викласти в такій редакції:

"8) порядок розгляду спорів за участю членів СРО, а також порядок розгляду порушення або невиконання членами СРО вимог внутрішніх документів, стандартів, рішень СРО.

Процедура дисциплінарного розслідування має передбачати повідомлення учасника СРО про відкриття розслідування, отримання пояснень від учасника СРО, запрошення його до участі у засіданнях дисциплінарної колегії (у разі необхідності), повідомлення про результати дисциплінарного розслідування.";

5) у главі 5:

у пункті 4 слово "робочих" виключити;

абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Підставою для відмови в погодженні внутрішніх документів СРО (змін до них) може бути невідповідність поданих документів вимогам цього Положення та/або вимогам законодавства.".

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов

Опрос