Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Декларации о максимальных розничных ценах на подакцизные товары (продукцию), Порядка составления и представления Декларации о максимальных розничных ценах на подакцизные товары (продукцию)

Минфин
Порядок, Приказ от 25.03.2015 № 359
редакция действует с 22.07.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2015

м. Київ

N 359

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2015 р. за N 413/26858

Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 15 квітня 2021 року N 218

Відповідно до пункту 220.2 статті 220 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію);

Порядок складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1535/1027 "Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 січня 2011 року за N 78/18816.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М. В.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Мокляк

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

 

____________
1 Юридичні особи, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

3 Зазначається за бажанням декларанта.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

(форма Декларації у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 15.04.2021 р. N 218)

 

Порядок
складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)

I. Загальні положення

1. Подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі - Декларація) передбачено статтею 220 розділу VI Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Декларування максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено адвалорні ставки акцизного податку (далі - підакцизні товари (продукція)), здійснюється виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів.

3. Декларація подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі - Центральний орган).

(пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.04.2021 р. N 218)

4. У Декларації повинні міститися відомості про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари (продукцію), що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари (продукцію), що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни.

5. У разі потреби у зміні будь-яких відомостей, що містяться у Декларації, поданій виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) Центральному органу, виробник або імпортер повинен подати такому органу нову Декларацію. Зміна будь-яких відомостей, що містяться у Декларації, може здійснюватись не частіше двох разів на місяць.

II. Подання Декларації

1. Декларація подається до Центрального органу засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" шляхом її направлення до контролюючого органу за основним місцем обліку декларанта для здійснення перевірки наявності та достовірності обов'язкових реквізитів.

(пункт 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.04.2021 р. N 218)

2. Подання Декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі та отримання квитанцій про отримання та прийняття такої Декларації здійснюються відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року N 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за N 959/30827 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року N 261).

(пункт 2 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 15.04.2021 р. N 218)

3. Декларація вважається прийнятою за наявності другої квитанції про прийняття електронного документа, що містить дату та час прийняття Декларації, реєстраційний номер прийнятої Декларації. У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

(пункт 3 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 15.04.2021 р. N 218)

4. Декларація подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) до Центрального органу не пізніше закінчення останньої робочої години дня, в якому спливає граничний строк подання Декларації, - 10 та 25 числа місяця.

5. Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у Декларації товари (продукцію) і подані Центральному органу не пізніше ніж 10 числа запроваджуються з 15 числа місяця, в якому подається Декларація, а установлені і подані не пізніше ніж 25 числа - з 01 числа місяця, що настає за місяцем, у якому Декларацію подано Центральному органу, і діють до їх зміни у порядку, встановленому Кодексом.

6. Дані про встановлені у Декларації максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби не раніше 15 та 01 числа місяця, визначеного у пункті 5 цього розділу, розміщуються на офіційному веб-сайті Центрального органу за формою згідно із додатком до цього Порядку.

7. Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва.

8. Декларація не приймається у разі:

подання пізніше терміну, встановленого пунктом 4 цього розділу;

невідповідності визначеній формі.

III. Порядок заповнення Декларації

1. Декларація складається із вступної частини, основної частини та заключної частини.

2. Вступна частина:

1) у полі 02 "Дата запровадження" платник зазначає дату запровадження максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію);

2) у полях 033 або 034 проставлянням позначки "х" заявляється віднесення декларанта до виробника чи імпортера підакцизних товарів (продукції).

3. Основна частина:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД" вказується код підакцизних товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено адвалорні ставки податку (зокрема, до коду 2402 20 90 10 УКТ ЗЕД відносяться сигарети без фільтра, цигарки; до коду 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД - сигарети з фільтром; до коду 2402 10 00 90 УКТ ЗЕД - сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну);

(підпункт 1 пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.04.2021 р. N 218)

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) за УКТ ЗЕД" вказується назва товарів відповідно до УКТ ЗЕД, що відповідає встановленому у підпункті 1 пункту 3 цього розділу коду товару (продукції);

3) у графі 4 "Власна назва підакцизного товару (продукції) з додатковою інформацією щодо характеристик (за наявності)" вказується перелік підакцизних товарів (продукції), що виробляються виробником в Україні або імпортуються імпортером в Україну, за їх власною назвою, зокрема:

якщо на підакцизний товар (продукцію) з однаковою власною назвою і різною додатковою інформацією щодо характеристик товару (продукції) встановлено однакову максимальну роздрібну ціну, то власна назва такого товару (продукції) та додаткова інформація щодо його характеристик зазначаються в одному рядку;

якщо на підакцизний товар (продукцію) з однаковою власною назвою і різною додатковою інформацією щодо характеристик товару (продукції) встановлено різні максимальні роздрібні ціни, власна назва такого товару (продукції) та кожна додаткова інформація щодо його характеристик зазначаються в окремих рядках;

не можуть встановлюватись різні максимальні роздрібні ціни на підакцизний товар (продукцію) з однаковою власною назвою і однаковою додатковою інформацією щодо товару;

4) у графі 5 "Одиниця товару (продукції), на яку встановлено ціну" вказується назва одиниці товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, - "пачка" або "упаковка";

5) у графі 6 "Кількість одиниць виробу в одиниці товару (продукції), на яку встановлено ціну, штук" зазначається загальна кількість одиниць поштучних тютюнових виробів (зокрема, сигарет, сигарил), що міститься в одиниці товару (продукції), зазначеній у підпункті 4 цього пункту (у "пачці" або "упаковці");

(підпункт 5 пункту 3 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 15.04.2021 р. N 218)

6) у графі 7 "Максимальна роздрібна ціна одиниці товару (продукції), грн, коп." зазначається максимальна роздрібна ціна одиниці товару (продукції) за власною назвою, установленою виробником або імпортером цього товару.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Дані про встановлені у Декларації максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби

N з/п

Дата запровадження максимальних роздрібних цін

Декларант

Код за ЄДРПОУ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта

Виробник/
імпортер

Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) за УКТ ЗЕД

Власна назва підакцизного товару (продукції) з додатковою інформацією щодо характеристик (за наявності)

Одиниця товару (продукції), на яку встановлено ціну

Кількість одиниць виробу в одиниці товару (продукції), на яку встановлено ціну, штук

Максимальна роздрібна ціна одиниці товару (продукції), грн, коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.04.2021 р. N 218)

____________

Опрос