Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об объединенном узле связи Национальной гвардии Украины

МВД
Положение, Приказ от 27.03.2015 № 339
действует с 30.04.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2015

м. Київ

N 339

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2015 р. за N 411/26856

Про затвердження Положення про об'єднаний вузол зв'язку Національної гвардії України

Відповідно до частини шостої статті 5 Закону України "Про Національну гвардію України" та з метою визначення основних завдань, призначення, функцій, правового статусу об'єднаного вузла зв'язку Національної гвардії України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про об'єднаний вузол зв'язку Національної гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ПОЛОЖЕННЯ
про об'єднаний вузол зв'язку Національної гвардії України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, основні завдання, функції, правовий статус об'єднаного вузла зв'язку Національної гвардії України.

Дійсне найменування: "Об'єднаний вузол зв'язку Національної гвардії України".

Умовне найменування: "Військова частина 3077 Національної гвардії України".

2. Об'єднаний вузол зв'язку Національної гвардії України (далі - військова частина 3077) організаційно включає в себе стаціонарні, запасні та рухомі вузли зв'язку пунктів управління і призначений для забезпечення функціонування системи зв'язку Національної гвардії України.

3. У своїй діяльності військова частина 3077 керується Конституцією України, Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" та іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, наказами, директивами, розпорядженнями і дорученнями командувача Національної гвардії України, цим Положенням, а з питань службової діяльності - наказами та розпорядженнями управління зв'язку та інформатизації штабу Головного управління Національної гвардії України.

4. При виконанні завдань військова частина 3077 взаємодіє з органами внутрішніх справ, військовими частинами Збройних Сил України, іншими військовими формуваннями, утвореними законами України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, громадськими об'єднаннями та релігійними організаціями, з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також населенням.

II. Завдання та функції військової частини 3077

1. Основними завданнями військової частини 3077 є:

забезпечення всіма видами зв'язку (у тому числі мобільним, супутниковим зв'язком і доступом до глобальної інформаційної мережі Інтернет) пунктів управління Головного управління Національної гвардії України як у стаціонарних, так і в польових умовах з вищими штабами, військовими частинами безпосереднього підпорядкування, а також з іншими військовими формуваннями, утвореними законами України;

військова частина 3077 під час виконання завдань здійснює:

розгортання стаціонарних та польових вузлів зв'язку пунктів управління Головного управління Національної гвардії України і відповідно до розпоряджень по зв'язку штабу Головного управління Національної гвардії України на рік - забезпечення пунктів управління Головного управління Національної гвардії України всіма видами зв'язку з підпорядкованими територіальними управліннями, з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами, вищими навчальними закладами, навчальними військовими частинами (центрами), базами, установами та закладами (далі - військові частини), взаємодіючими військовими формуваннями, утвореними законами України в повсякденній діяльності та при виконанні службово-бойових завдань;

розгортання абонентських ліній на пунктах управління Головного управління Національної гвардії України та їх обслуговування;

підтримання в готовності до використання за призначенням захисної споруди запасного командного пункту Головного управління Національної гвардії України та забезпечення її функціонування;

підтримання в постійній бойовій та мобілізаційній готовності техніки зв'язку та інформатизації;

забезпечення Головного управління Національної гвардії України засобами зв'язку, інформатизації, електронно-технічного контролю, технічного захисту інформації та витратними матеріалами до них;

придбання техніки зв'язку, інформатизації, електронно-технічного контролю, радіомоніторингу, технічного захисту інформації та програмного забезпечення в інтересах Національної гвардії України відповідно до законодавства;

зберігання на об'єднаному складі зв'язку техніки зв'язку, інформатизації, електронно-технічного контролю, технічного захисту інформації та видачу її згідно з нарядами управління зв'язку та інформатизації штабу Головного управління Національної гвардії України військовим частинам;

забезпечення зберігання техніки та майна, що знаходиться на тимчасовому обліку військової частини 3077;

передачу елементів і деталей, що містять у своєму складі дорогоцінні метали, металобрухт, який містить у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, інших матеріалів від списаної техніки зв'язку, інформатизації, електронно-технічного контролю суб'єктам господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, дорогоцінними металами відповідно до законодавства;

підготовку та участь у проведенні тренувань з перевірки стану зв'язку з органами внутрішніх справ в областях, підрозділами зв'язку Національної гвардії України та іншими військовими формуваннями, утвореними законами України;

відпрацювання питань взаємодії зі зв'язку з іншими військовими формуваннями, утвореними законами України, у тому числі в інтересах МВС;

забезпечення роботи пункту радіо- і радіотехнічного контролю по безперервному контролю радіомереж та радіонапрямків Національної гвардії України та Київського гарнізону міліції, пошук та локалізацію радіозавад;

організацію та проведення випробувань і налагодження нових зразків техніки зв'язку, інформатизації, електронно-технічного контролю, технічного захисту інформації, а також їх обстеження для встановлення придатності до використання у військових частинах;

проведення ремонту та технічного обслуговування техніки зв'язку, інформатизації та електронно-технічного контролю.

2. Військова частина 3077 має право:

здійснювати придбання техніки зв'язку, інформатизації, електронно-технічного контролю, радіомоніторингу, технічного захисту інформації в інтересах Національної гвардії України відповідно до законодавства;

укладати договори та проводити розрахунки в межах виділених асигнувань щодо забезпечення продовольством, пально-мастильними, будівельними та іншими матеріалами, роботами та послугами для забезпечення військової частини 3077 в інтересах Головного управління Національної гвардії України.

3. Покладання на військову частину 3077 завдань, які не передбачені цим Положенням, не допускається.

III. Організація управління і забезпечення діяльності військової частини 3077

1. Безпосереднє керівництво військовою частиною 3077 здійснює командир військової частини 3077, який є прямим начальником усього особового складу військової частини 3077.

2. Командир військової частини 3077 та його заступники призначаються на посади і звільняються з посад командувачем Національної гвардії України.

3. Керівництво підпорядкованими підрозділами командир військової частини 3077 здійснює особисто, через своїх заступників та управління військової частини 3077 (штаб, групу, службу).

4. Командир військової частини 3077:

відповідає за бойову й мобілізаційну готовність, успішне виконання військовою частиною 3077 службово-бойових завдань, бойову та спеціальну підготовку, за морально-психологічний стан особового складу, внутрішній порядок, збереження озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів військової частини, технічне, матеріальне, медичне, фінансове забезпечення, соціальний та правовий захист військовослужбовців військової частини 3077 та членів їх сімей;

керує військовою частиною 3077 на принципах єдиноначальності відповідно до законодавства України;

відповідає за виконання покладених на військову частину 3077 завдань;

здійснює керівництво військовим господарством військової частини 3077;

організовує морально-психологічне та матеріально-технічне забезпечення військової частини 3077 і здійснює контроль за його виконанням;

представляє інтереси військової частини 3077 у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями;

контролює виконання підпорядкованими підрозділами, військовослужбовцями та працівниками покладених на них обов'язків;

видає накази організаційно-розпорядчого характеру, дає доручення та приймає рішення з питань діяльності військової частини 3077;

укладає договори в установленому законодавством порядку.

IV. Організаційно-штатна структура та підпорядкування військової частини 3077

1. Штат військової частини 3077, у тому числі особового складу, затверджується командувачем Національної гвардії України.

2. Військова частина 3077 підпорядковується безпосередньо командувачеві Національної гвардії України.

3. Керівництво військовою частиною 3077 з питань службово-бойової діяльності здійснює управління зв'язку та інформатизації штабу Головного управління Національної гвардії України.

V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення військової частини 3077

1. Фінансування діяльності військової частини 3077 здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом.

2. Державна реєстрація юридичної особи військової частини 3077 здійснюється за умовним найменуванням.

3. Військова частина 3077 є юридичною особою, реєстрація якої здійснюється у визначеному законодавством порядку, має печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, та банках.

4. Військова частина 3077 укладає договори відповідно до чинного законодавства України.

5. За військовою частиною 3077 з метою забезпечення її діяльності та якісного виконання покладених на неї завдань закріплюються в установленому порядку на праві оперативного управління будинки, споруди, озброєння, техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, речове, культурно-просвітницьке, медичне, побутове, хімічне, інженерне майно та майно зв'язку.

6. Матеріально-технічне забезпечення військової частини 3077 здійснюється Головним управлінням Національної гвардії України через органи і підрозділи забезпечення Національної гвардії України в межах коштів, передбачених на зазначені цілі.

 

Т. в. о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

М. І. Балан

Опрос