Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам технической эксплуатации тепловых установок и сетей

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ от 27.03.2015 № 183
действует с 05.05.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2015

м. Київ

N 183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2015 р. за N 407/26852

Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику", "Про теплопостачання", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382, та з метою забезпечення надійної, безпечної та ефективної роботи теплового устаткування і мереж

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року N 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за N 197/13464 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О. Д.

 

Міністр

В. Демчишин

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Держгірпромнагляду України

С. В. Дунас

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

С. С. Бочковський

В. о. Голови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

Д. Вовк

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

М. Я. Бараш

Міністр екології та
природних ресурсів України

І. А. Шевченко

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Є. Кістіон

Міністр охорони здоров'я
України

О. Квіташвілі

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавичус

 

Зміни до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж

1. У розділі 2:

1) абзац другий після слів "посилання на такі" доповнити словами "нормативно-правові акти та";

2) абзаци сьомий - дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятдесят другий вважати відповідно абзацами сьомим - сорок дев'ятим;

3) абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232";

4) абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"НПАОП 0.00-1.60-66 "Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 30.08.66";

5) абзац тридцять сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять восьмий - сорок дев'ятий вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - сорок восьмим;

6) абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:

"Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461 (далі - Порядок прийняття)";

7) доповнити розділ новими абзацами такого змісту:

"НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" (далі - НПАОП 40.1-1.32-01)

ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва"

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003) "Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги"

ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ИСО 5167-2:2003) "Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги"

ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009 (ИСО 5167-3:2003) "Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурі. Технічні вимоги"

ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009 (ИСО 5167-4:2003) "Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі. Технічні вимоги"

ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009 (ИСО 5167-5:2003) "Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань"

СОУ-Н ЕЕ 20.401:2006 "Приймання в експлуатацію окремих пускових комплексів і закінчених будівництвом підприємств енергогенеруючих компаній. Правила".

2. Розділ 3 після абзацу двадцять другого доповнити абзацом двадцять третім такого змісту:

"нормативний документ - документ, що встановлює правила, настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - сорок другий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - сорок третім.

3. У розділі 4:

1) абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Метрологічний центр ЦОВМ - метрологічний центр спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології";

2) абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим.

4. У розділі 5:

1) підпункт 5.1.1 пункту 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1.1. Організація експлуатації теплових установок та мереж, їх ремонтів, налагодження і випробувань здійснюється відповідно до вимог НД і повинна забезпечувати дотримання встановлених показників (температурних графіків, тиску та витрат теплоносія тощо), надійність і економічність роботи устаткування, охорону праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, пожежну та техногенну безпеку відповідно до чинних НД.";

2) в абзаці п'ятому підпункту 5.3.16 пункту 5.3 слова "Головний енергетик" замінити словами "Уповноважена посадова особа, що відповідає за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж";

3) у підпункті 5.5.8 пункту 5.5 слова ", які реєструються і не реєструються в Держгірпромнагляді відповідно до чинних правил," виключити;

4) у пункті 5.8:

підпункт 5.8.1 викласти в такій редакції:

"5.8.1. Закінчені будівництвом реконструйовані теплові установки та теплові мережі, а також залежно від складності об'єкта - їхні черги і пускові комплекси приймаються в експлуатацію згідно із Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядком прийняття, СОУ-Н ЕЕ 20.401:2006 "Приймання в експлуатацію окремих пускових комплексів і закінчених будівництвом підприємств енергогенеруючих компаній. Правила" та НД, зазначеними у проектній документації.";

підпункт 5.8.14 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5.8.15 - 5.8.18 вважати відповідно підпунктами 5.8.14 - 5.8.17;

у підпункті 5.8.14 слово "Держенергонагляд" замінити словами "Уповноважена посадова особа, що відповідає за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж".

5. У розділі 6:

1) пункт 6.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"6.2.16. Кількість насосів слід приймати:

мережевих - не менше двох, один з яких є резервним, при цьому резервний насос встановлюють незалежно від кількості робочих насосів;

підкачувальних та змішувальних (у теплових мережах) - не менше трьох, один з яких є резервним, при цьому резервний насос встановлюють незалежно від кількості робочих насосів;

підживлювальних: у закритих системах теплопостачання - не менше двох, один з яких є резервним, у відкритих системах - не менше трьох, один з яких також є резервним.";

2) у пункті 6.3:

абзац другий підпункту 6.3.28 після слів "має заповнюватись тільки" доповнити словами "хімічно очищеною,";

у підпункті 6.3.49 слова "і НД Держгірпромнагляду" виключити;

підпункт 6.3.66 викласти в такій редакції:

"6.3.66. Огляд трубопроводів теплових мереж необхідно проводити у порядку та строки, встановлені цими Правилами.";

підпункт 6.3.90 виключити.

6. У розділі 7:

1) у підпункті 7.1.19 пункту 7.1 абзаци третій та четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - одинадцятим;

2) у пункті 7.2:

у підпункті 7.2.6 слова "державної метрологічної служби" замінити словами "з метрології";

у підпункті 7.2.30:

в абзаці першому слова "Держенергонагляду," та "територіального органу" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Акт складається у трьох примірниках, один з яких одержує представник ДТ, другий - представник теплопостачальної організації, третій - представник метрологічного центру ЦОВМ.";

в абзаці п'ятому слова "та Держенергонаглядом" виключити;

в абзаці сімнадцятому слова "Держенергонагляду в присутності представника" виключити;

в абзацах вісімнадцятому, дев'ятнадцятому слово "Держенергонагляду," виключити;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"Перед кожним опалювальним періодом здійснюється перевірка готовності роботи вузлів обліку теплової енергії, про що представниками ДТ та енергопостачальної організації складається відповідний акт.".

7. Розділ 10 доповнити новими пунктами такого змісту:

"10.9. При проектуванні та експлуатації теплових установок і мереж повинна бути введена система протипожежного захисту, що сприяє збереженню функцій, необхідних для забезпечення безпечної експлуатації теплових установок і мереж, для попередження пожеж шляхом:

доведення кількості горючих речовин і матеріалів до мінімуму, необхідного за умовами виробництва;

запобігання можливості утворення парогазоповітряних вибухопожежонебезпечних сумішей;

здійснення організаційних і технічних заходів для запобігання виникненню джерел запалювання;

застосування електротехнічного устаткування, виконаного відповідно до класу вибухонебезпечної чи пожежонебезпечної зони згідно з ПУЕ, НПАОП 40.1-1.32-01;

застосування матеріалів для будівельних конструкцій і оздоблювальних матеріалів, що відповідають категорії приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки і ДБН В. 1.1-7-2002. "Пожежна безпека об'єктів будівництва".

10.10. Проектні рішення з протипожежного захисту теплових установок і мереж розробляються з врахуванням результатів аналізу пожежної небезпеки будівель, приміщень, споруд і устаткування, що виконується в обсязі вимог чинних НД та рекомендацій для діючих і споруджуваних теплових установок і мереж.

10.11. Розрахунок сил і засобів для гасіння пожеж будівель, приміщень, споруд та устаткування теплових установок і мереж здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

10.12. При надземному прокладанні теплових мереж застосування горючих теплоізоляційних матеріалів не допускається.

10.13. Трубопроводи теплових мереж у місцях перетину перекриттів, внутрішніх стін і перегородок необхідно прокладати в гільзах з негорючих матеріалів.

10.14. У місцях перетину трубопроводів з теплоносієм металевих захисних конструкцій з горючими полімерними утеплювачами в радіусі 0,1 м має передбачатися теплова ізоляція з негорючих матеріалів.

10.15. Гарячі поверхні мереж, що розміщуються в приміщеннях, у яких вони можуть створити небезпеку запалювання газів, пари, аерозолів або пилу, слід ізолювати так, щоб температура на поверхні теплоізольованої конструкції була не менше ніж на 20 відсотків нижче температури самозаймання речовин.

10.16. Теплоізоляція має виконуватися з матеріалів, що виключають виділення вибухопожежонебезпечних речовин у кількості, що перевищує граничнодопустимі концентрації, і відповідати вимогам будівельних норм.

10.17. Не допускаються:

прокладання трубопроводів теплових мереж у каналах і тунелях спільно з газопроводами зрідженого газу, киснепроводами, трубопроводами з легкозаймистими речовинами;

застосування теплоізоляції з матеріалів груп горючості Г1 - Г4 для захисту теплових мереж, що розташовуються в приміщеннях категорій А, Б, В, у технічних підвальних поверхах і об'ємах під підлогами з виходами через загальні сходові клітки;

експлуатація теплових мереж з пошкодженою і просоченою нафтопродуктами теплоізоляцією.

10.18. Поверхні, що мають температуру більше 45° C й розташовані на відстані до 5 м від мастилопроводів і мастилонаповненого устаткування, повинні мати теплоізоляцію з негорючих матеріалів. Теплоізоляцію слід облицьовувати металевими й іншими негорючими водо-, мастилонепроникними матеріалами. Мастилопроводи слід розташовувати нижче трубопроводів, що транспортують технологічні середовища з температурою вище 150° C.

10.19. Кабелі та проводи, розташовані на відстані до 10 м від теплових мереж, що мають температуру більше 45° C, мастилопроводів і мастилонаповненого устаткування, необхідно обробляти вогнезахисним матеріалом, що забезпечує нормоване значення межі вогнестійкості не нижче ЕІ 45.

10.20. Посадові особи, що обслуговують устаткування теплових установок і мереж, які не пройшли навчання з питань пожежної та техногенної безпеки, не можуть бути допущені до виконання функціональних обов'язків. У разі виявлення посадовими особами цивільного захисту органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки незадовільного рівня знань вимог норм і правил у зазначеній сфері забороняється допуск зазначених посадових осіб до виконання функціональних обов'язків без позитивних результатів перевірки знань з питань пожежної і техногенної безпеки за участю представників органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки.".

8. У тексті Правил:

слова "Мінпаливенерго", "державними стандартами", "державних стандартів", "державним стандартам", "технічний огляд" та "пожежної безпеки" замінити відповідно словами "Міненерговугілля України", "національними стандартами", "національних стандартів", "національним стандартам", "огляд" та "пожежної та техногенної безпеки";

слова "ТО ЦОВМ", "територіальним органом Центрального органу виконавчої влади у сфері метрології (ТО ЦОВМ)", "територіального органу ЦОВМ" та "ТО органу ЦОВМ" замінити словами "метрологічний центр ЦОВМ".

 

Начальник Управління з питань
функціонування та реформування
електроенергетичного сектору

А. Огньов

Опрос