Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников пунктов временного размещения беженцев и пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, Государственной миграционной службы Украины

МВД
Приказ от 30.03.2015 № 353
редакция действует с 01.11.2016

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2015

м. Київ

N 353

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2015 р. за N 406/26851

Про впорядкування умов оплати праці працівників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 вересня 2016 року N 923

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", з метою визначення єдиних критеріїв і підходів щодо умов оплати праці працівників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України (далі - пункти)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України, що додаються;

2) Схему тарифних розрядів посад керівних працівників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України, що додається;

3) Схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України, що додається;

4) Схему тарифних розрядів посад (професій) робітників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України, що додається.

2. Надати право керівникам пунктів у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати:

1) конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівникам пунктів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів;

2) посадові оклади заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів;

3) керівникам пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України установити в штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки) працівників у таких розмірах:

1) з 01 вересня 2015 року:

1 тарифного розряду - 1378 гривень;

2 тарифного розряду - 1383 гривні;

3 тарифного розряду - 1393 гривні;

4 тарифного розряду - 1403 гривні;

5 тарифного розряду - 1413 гривень;

6 тарифного розряду - 1467 гривень;

7 тарифного розряду - 1558 гривень;

8 тарифного розряду - 1660 гривень;

9 тарифного розряду - 1751 гривня;

10 тарифного розряду - 1842 гривні;

11 тарифного розряду - 1994 гривні;

12 тарифного розряду - 2145 гривень;

13 тарифного розряду - 2297 гривень;

14 тарифного розряду - 2449 гривень;

15 тарифного розряду - 2611 гривень;

16 тарифного розряду - 2823 гривні;

17 тарифного розряду - 3036 гривень;

18 тарифного розряду - 3249 гривень;

19 тарифного розряду - 3461 гривня;

20 тарифного розряду - 3684 гривні;

21 тарифного розряду - 3896 гривень;

22 тарифного розряду - 4109 гривень;

23 тарифного розряду - 4321 гривня;

24 тарифного розряду - 4412 гривень;

25 тарифного розряду - 4564 гривні;

2) з 01 грудня 2015 року:

1 тарифного розряду - 1378 гривень;

2 тарифного розряду - 1383 гривні;

3 тарифного розряду - 1393 гривні;

4 тарифного розряду - 1414 гривень;

5 тарифного розряду - 1514 гривень;

6 тарифного розряду - 1614 гривень;

7 тарифного розряду - 1714 гривень;

8 тарифного розряду - 1825 гривень;

9 тарифного розряду - 1925 гривень;

10 тарифного розряду - 2026 гривень;

11 тарифного розряду - 2193 гривні;

12 тарифного розряду - 2360 гривень;

13 тарифного розряду - 2527 гривень;

14 тарифного розряду - 2693 гривні;

15 тарифного розряду - 2872 гривні;

16 тарифного розряду - 3105 гривень;

17 тарифного розряду - 3339 гривень;

18 тарифного розряду - 3573 гривні;

19 тарифного розряду - 3806 гривень;

20 тарифного розряду - 4051 гривня;

21 тарифного розряду - 4285 гривень;

22 тарифного розряду - 4519 гривень;

23 тарифного розряду - 4753 гривні;

24 тарифного розряду - 4853 гривні;

25 тарифного розряду - 5020 гривень;

3) з 01 травня 2016 року:

1 тарифного розряду - 1516 гривень;

2 тарифного розряду - 1521 гривня;

3 тарифного розряду - 1532 гривні;

4 тарифного розряду - 1543 гривні;

5 тарифного розряду - 1612 гривень;

6 тарифного розряду - 1718 гривень;

7 тарифного розряду - 1825 гривень;

8 тарифного розряду - 1943 гривні;

9 тарифного розряду - 2050 гривень;

10 тарифного розряду - 2157 гривень;

11 тарифного розряду - 2334 гривні;

12 тарифного розряду - 2512 гривень;

13 тарифного розряду - 2690 гривень;

14 тарифного розряду - 2868 гривень;

15 тарифного розряду - 3057 гривень;

16 тарифного розряду - 3306 гривень;

17 тарифного розряду - 3555 гривень;

18 тарифного розряду - 3804 гривні;

19 тарифного розряду - 4053 гривні;

20 тарифного розряду - 4313 гривень;

21 тарифного розряду - 4562 гривні;

22 тарифного розряду - 4811 гривень;

23 тарифного розряду - 5060 гривень;

24 тарифного розряду - 5167 гривень;

25 тарифного розряду - 5344 гривні;

(пункт 2 доповнено новим підпунктом 3 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.09.2016 р. N 923,
у зв'язку з цим підпункти 3 - 6 вважати відповідно підпунктами 4 - 7)

4) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення в праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесне звання України "заслужений" - у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка за почесне звання встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником пункту;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

5) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам пунктів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих пунктів, їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством (нічним часом вважається робота з 22.00 до 06.00).

Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких проводиться зазначена доплата, затверджується керівником пункту за погодженням з профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному перезатвердженню, а в разі необхідності до нього можуть уноситися зміни та доповнення в такому самому порядку;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником пункту.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

6) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження класної кваліфікації наказом керівника пункту за результатами роботи кваліфікаційної комісії.

Підставою для присвоєння кваліфікації II класу має бути наявність у посвідченні водія позначок про право керування транспортними засобами категорій "В1", "В", "С1", "С", "ВЕ", "С1Е", "СЕ", або лише "Д1", "Д" ("Д1Е" та "ДЕ"), а I класу - всі вищезазначені категорії. При цьому кваліфікація II класу може бути присвоєна, якщо стаж роботи водієм автомобіля не менше трьох років, а кваліфікація I класу - якщо стаж роботи водієм автомобіля II класу не менше двох років;

7) надбавки, доплати, підвищення посадових окладів, розмір та порядок виплати яких не передбачені цим наказом, працівникам (за роботу в гірській місцевості, за роботу з таємними документами, за особливі умови праці тощо) проводяться у розмірах та в порядку, установлених нормативно-правовими актами з питань оплати праці.

3. Обчислення посадових окладів (ставок заробітної плати) з урахуванням підвищень здійснюється в такому порядку:

працівникам, які мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) у відсотках, посадові оклади (ставки заробітної плати) збільшуються на відсоток підвищення, тобто встановлюється новий посадовий оклад (ставка);

у випадках, коли працівники мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за кількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, цим наказом, абсолютний розмір кожного підвищення визначається, ураховуючи розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення.

До посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника, визначеного з урахуванням загальної суми підвищень, установлюються доплати і надбавки, передбачені цим наказом.

4. Надати право керівникам пунктів у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

1) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

2) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

5. Преміювання керівників пунктів, установлення їм посадових окладів, надбавок та доплат до посадових окладів, підвищень посадових окладів, а також надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Державної міграційної служби України в межах наявних коштів на оплату праці.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.09.2016 р. N 923)

6. Посадові оклади (оклади, тарифні ставки) керівних працівників, професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців та робітників, посади (професії) яких передбачені у схемі тарифних розрядів посад керівних працівників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України, схеми тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України та схеми тарифних розрядів посад (професій) робітників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України змінюються в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

(наказ доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.09.2016 р. N 923,
у зв'язку з цим пункти 6 - 10 вважати відповідно пунктами 7 - 11)

7. Оплата праці працівників пунктів, що не передбачені цим наказом (педагогічних працівників, працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України у справах національностей та релігій від 10 квітня 2007 року N 11 "Про впорядкування умов оплати праці працівників пунктів тимчасового розміщення біженців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 року за N 615/13882 (із змінами).

9. Департаменту юридичного забезпечення (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

10. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Радутного С. І.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони
здоров'я України

О. Квіташвілі

Заступник Міністра
фінансів України

Р. П. Качур

Міністр соціальної
політики України

П. Розенко

Голова Спільного представницького
органу об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Голова Державної
міграційної служби України

С. І. Радутний

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що застосовуються

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки.

1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються, ураховуючи розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень.

3. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення МВС
полковник міліції

Д. В. Горбась

(Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.09.2016 р. N 923)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України

Найменування посад (професій)

Тарифні розряди

Директор

12 - 13

Головний бухгалтер, начальник відділу, інші керівники структурних підрозділів

10 - 12

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення МВС
полковник міліції

Д. В. Горбась

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України

Найменування посад (професій)

Тарифні розряди

Професіонали - інженер з охорони праці, інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), економіст, програміст, юрисконсульт, психолог, соціолог та інші професіонали:

провідний

I категорії

II категорії

без категорії

10

9

8

7

Фахівці - механік, техніки всіх спеціальностей, технолог, електрик, бухгалтер, електромеханік та інші фахівці:

I категорії

II категорії

без категорії

8

7

6

Завідувач виробництва (шеф-кухар) в установах:

до 150 ліжок

від 150 до 250 ліжок

6

7

Начальник котельні, начальник охорони (зміни), завідувачі:

складу, гуртожитку та інші

камери схову тощо

6

5

Старші: касир, інспектор, інструктор та інші; оператор комп'ютерного набору

5

Архіваріус, діловод, експедитор, касир, оператор електрозв'язку, інспектор, комендант, інструктор та інші технічні службовці

4

Назви посад установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, а кваліфікаційні категорії - згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення МВС
полковник міліції

Д. В. Горбась

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) робітників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, Державної міграційної служби України

Найменування посад (професій)

Тарифні розряди

Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи:
слюсар з обслуговування теплових мереж, слюсар-сантехнік, столяр, токар, електромеханік, електромонтер, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиніст (кочегар) котельні, машиніст із прання та ремонту спецодягу, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків; оператори: котельні, очисних споруд, пральних машин; водій автотранспортних засобів, машиніст насосних установок, електрозварник ручного зварювання, газозварник, електрогазозварник та інші робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи з ремонту, налагодження, обслуговування обладнання, будівель, автомобілів, меблів та інші:

2 кваліфікаційного розряду

3 кваліфікаційного розряду

4 кваліфікаційного розряду

3

4

5

Кухар:

3 кваліфікаційного розряду

4 кваліфікаційного розряду

5 кваліфікаційного розряду

6 кваліфікаційного розряду

3

4

5

6

Комендант, пекар

3

Охоронник:

1 кваліфікаційного розряду

2 кваліфікаційного розряду

3 кваліфікаційного розряду

4 кваліфікаційного розряду

2

3

4

5

Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи:

Старший: сторож, комірник; кухонний робітник та інші

Гардеробник, каштелян, кур'єр, підсобний робітник, вантажник, сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, територій; комірник, кухонний робітник та інші

 

2

1

Назви посад установлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, а кваліфікаційні категорії - згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення МВС
полковник міліції

Д. В. Горбась

Опрос