Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления инновационной образовательной деятельности

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 31.03.2015 № 380
действует с 08.05.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2015

м. Київ

N 380

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 квітня 2015 р. за N 401/26846

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про загальну середню освіту", Законів України "Про освіту", "Про інноваційну діяльність" та з метою удосконалення порядку здійснення інноваційної освітньої діяльності у системі освіти

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року N 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за N 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 року N 1352), такі зміни:

1) пункт 1.8 розділу I після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"експериментальних навчальних програм, підручників, посібників, розроблених у процесі експерименту і спрямованих на поліпшення результатів освітньої діяльності;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

2) пункт 2.5 розділу II викласти в такій редакції:

"2.5. Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського рівня приймає Міністерство освіти і науки України на підставі клопотання департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації (далі - органи управління освітою), заявки на проведення експерименту, програми експерименту, які розробляє автор ініціативи, та висновку відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти МОН (далі - відповідна комісія Науково-методичної ради).

Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського рівня, що здійснюється на основі науково-дослідних робіт, які виконуються в установах Національної академії педагогічних наук України за кошти державного бюджету, приймає МОН на підставі відповідного подання Президії Національної академії педагогічних наук України, програми експерименту, згоди органів управління освітою на проведення експерименту на базі навчальних закладів.";

3) пункт 3.1 розділу III доповнити новим абзацом такого змісту:

"Експериментальним навчальним програмам, підручникам та посібникам, що апробуються в процесі інноваційної діяльності, за рішенням відповідної комісії Науково-методичної ради надається схвалення до використання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладах на період проведення експерименту відповідно до Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року N 537, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за N 628/15319.";

у тексті Положення слова "МОНмолодьспорт України" у всіх відмінках замінити словом "МОН".

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (Загоруйко Ю. А.) в установленому порядку зробити відповідну відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

 

Міністр

С. М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Національної академії
педагогічних наук України

В. Г. Кремень

Опрос