Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по организации учета личного состава Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Приказ от 23.03.2015 № 128
действует с 30.04.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2015

м. Київ

N 128

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 квітня 2015 р. за N 389/26834

Про затвердження Змін до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України

Відповідно до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року N 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за N 611/25388, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України

О. Павленко

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Є. Кістіон

 

ЗМІНИ
до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України

1. У розділі II:

1) доповнити главу 1 новими пунктами такого змісту:

"1.5. В окремих батальйонах (прирівняних до них) облік особового складу ведеться в порядку, установленому пунктом 2.1 глави 2 цього розділу.

1.6. Облік особового складу військової частини А0515 ведеться відповідно до вимог цієї Інструкції та з урахуванням особливостей, визначених Міністерством оборони України.";

2) пункт 2.9 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Персональний облік військовослужбовців строкової військової служби, які самовільно залишили військові частини та виключені зі списків особового складу частини, ведеться в районному (об'єднаному, міському) комісаріаті на основі витягу з наказу командира військової частини та облікових документів.";

3) пункт 3.6 глави 3 після абзацу двадцять восьмого доповнити абзацами двадцять дев'ятим і тридцятим такого змісту:

"копія паспорта громадянина України;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять дев'ятий - тридцять восьмий вважати абзацами тридцять першим - сороковим відповідно;

4) у пункті 3.7 глави 3 слово "анфас" виключити;

5) у главі 10:

абзац перший пункту 10.1 після слів "на весь час" доповнити словами "перебування на військовій службі і в запасі";

пункти 10.2, 10.3 викласти в такій редакції:

"10.2. Присвоєння особистих номерів здійснюється наказами по особовому складу:

Міністра оборони України - особам одночасно з присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу, під час призову (прийняття) на військову службу із запасу, прийняття до Збройних Сил офіцерів з інших військових формувань із зарахуванням до списків особового складу Збройних Сил;

посадової особи відповідно до номенклатури посад для призначення - офіцерам, які перебувають на військовій службі у Збройних Силах, і у випадках, коли необхідно внести зміни в раніше присвоєні особисті номери;

посадової особи відповідно до номенклатури посад для призначення - особам рядового, сержантського і старшинського складу і військовослужбовцям цієї самої категорії інших військових формувань, які прийняті на військову службу до Збройних Сил із зарахуванням до списків особового складу Збройних Сил.

Присвоєння особистих номерів сержантам і солдатам, курсантам при зарахуванні до списків особового складу військової частини, установи (закладу), а також сержантам і солдатам інших військових формувань, які направлені до Збройних Сил для проходження строкової військової служби, здійснюється наказами по стройовій частині відповідних командирів (керівників).

10.3. Примірники наказів по особовому складу висилаються в порядку, установленому пунктами 11.9, 11.10 глави 11 цього розділу.";

у пункті 10.5:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Військовослужбовцям, призначеним після присвоєння первинних військових звань офіцерського складу на посаду, ідентифікаційні жетони з особистими номерами (далі - ідентифікаційний жетон) видаються на руки одночасно з видачею документа, що посвідчує особу військовослужбовця.";

останнє речення абзацу третього викласти в такій редакції: "У мирний час отриманий ідентифікаційний жетон військовослужбовець повинен постійно зберігати при собі в документі, що посвідчує особу військовослужбовця.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"В особливий період під час перебування військовослужбовця у складі військових частин, які беруть участь у бойових діях, ідентифікаційний жетон закріплюється на міцному шнурку (ланцюжку) і носиться на шиї військовослужбовця.";

пункт 10.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Контроль за наявністю ідентифікаційних жетонів у звільнених військовослужбовців, які перебувають на обліку у військових комісаріатах, покладається на військові комісаріати.";

у пункті 10.9 перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "На командирів і керівників покладається контроль за наявністю ідентифікаційних жетонів у військовослужбовців.";

у пункті 10.10 абзац третій викласти в такій редакції:

"Особисті номери військовослужбовців інших військових формувань, прийнятих до Збройних Сил із зарахуванням їх до списків особового складу Збройних Сил, які їм присвоїли за попереднім місцем служби, зберігаються за ними, але вважаються такими, що не застосовуються у Збройних Силах. Вони можуть вказуватися під час листування або пересилки документів.";

6) у главі 11:

у пункті 11.2:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі;";

доповнити пункт після абзацу тринадцятого абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"присвоєння особистих номерів.".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцятий вважати абзацами п'ятнадцятим - двадцять першим відповідно;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"нагородження (заохочення) Міністром оборони України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України та командувачами видів Збройних Сил України;";

абзац перший пункту 11.3 викласти в такій редакції:

"11.3. Посадове становище офіцерів у зв'язку зі зміною нумерації або дійсного найменування з'єднання (військової частини), зміною прізвищ, імен, по батькові, а також виключення зі списків особового складу Збройних Сил померлих (загиблих) у мирний час офіцерів або позбавлених військових звань оформлюються наказами по особовому складу командирів з'єднань, їм рівних і вище на всіх офіцерів з'єднання незалежно від номенклатури посад для призначення наказами по особовому складу. Посадове становище осіб рядового, сержантського і старшинського складу оформлюється наказами по особовому складу командирів військових частин незалежно від номенклатури посад для призначення. Оголошення посадового становища цих командирів (керівників) здійснюється наказами їхніх прямих командирів (керівників).";

останнє речення пункту 11.4 після слів "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" доповнити словами "та позбавлення військового звання";

абзац перший пункту 11.7 викласти в такій редакції:

"11.7. Накази по особовому складу реєструються в кадрових органах. Нумерація їх реєстрації кожний рік починається з першого номера з грифом обмеження доступу "Для службового користування". До номера наказу по особовому складу стосовно осіб рядового, сержантського і старшинського складу додаються літери "РС". Вони реєструються окремо від наказів по особовому складу стосовно осіб офіцерського складу і мають свою нумерацію. Накази по особовому складу обліковуються в Книгах обліку наказів по особовому складу (додаток 47).";

абзац третій пункту 11.8 викласти в такій редакції:

"До кадрового органу Генерального штабу висилаються другі примірники всіх наказів по особовому складу стосовно осіб офіцерського складу, а на осіб рядового, сержантського і старшинського складу - за військові частини, підпорядковані Міністерству оборони і Генеральному штабу. До кадрового органу Міністерства оборони висилаються треті (другі) примірники всіх наказів по особовому складу стосовно осіб офіцерського складу. Накази по особовому складу про призначення на офіцерські посади осіб рядового, сержантського і старшинського складу висилаються кадровим органам до виду Збройних Сил включно. Останній аркуш другого (третього) примірника наказу по особовому складу, який висилається до кадрового органу, засвідчується підписом керівника кадрового органу або його заступником і гербовою печаткою.";

в абзаці першому пункту 11.10 слова "у встановлені строки готовності військових частин і установ" замінити словами "на наступний день після закінчення встановлених строків готовності військових частин і установ";

7) у главі 12:

абзац перший пункту 12.3 після слів "органу військового управління" доповнити словами "відповідно до штату (штатного розпису),";

у пункті 12.7:

в абзаці другому слова "з якої дати і до якої укладено (продовжено) строк контракту" виключити;

в абзаці вісімнадцятому слова "з якої дати і до якої продовжено строк перебування на посаді" виключити;

пункт 12.9 викласти в такій редакції:

"12.9. Військовослужбовці, позбавлені військових звань, виключаються зі списків особового складу військової частини наказами командира військової частини по стройовій частині відповідно до чинного законодавства.";

пункт 12.13 виключити.

У зв'язку з цим пункт 12.14 вважати пунктом 12.13;

пункт 12.13 викласти в такій редакції:

"12.13. Зразки наказів наведено в додатку 53 до цієї Інструкції.".

2. У розділі III:

1) у главі 1:

абзац шостий пункту 1.2 виключити;

пункт 1.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Зразок наказу по стройовій частині наведено в додатку 54 до цієї Інструкції.

Надалі всі зміни в службовому становищі офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу здійснюються наказами по особовому складу відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців.";

абзац перший пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Військовозобов'язаним, призваним по мобілізації, початком проходження військової служби вважається день, визначений Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".";

у пункті 1.16:

слова "безвісно відсутні" замінити словами "зниклі безвісти";

доповнити пункт новим реченням такого змісту: "Зразок наказу наведено в додатку 62 до цієї Інструкції.";

в абзаці першому пункту 1.17 слова "на групи", "з груп" замінити словами "за категоріями", "з категорій";

пункт 1.24 викласти в такій редакції:

"1.24. Про прибуття на лікування всіх військовослужбовців, які поступили безпосередньо до закладів охорони здоров'я і яких було підібрано на полі бою і на морі, та тих, які прибули особисто без медичної картки з районів бойових дій, керівники цих закладів не пізніше наступного дня після їх прибуття повідомляють за допомогою засобів зв'язку або поштою командирів військових частин. У разі відсутності відомостей про військову частину керівники закладів охорони здоров'я повідомляють військового комісара або представника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України за місцем дислокації закладу охорони здоров'я.";

пункт 1.25 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Зразок наказу про зарахування у розпорядження військовослужбовців, які прибули з закладів охорони здоров'я після лікування в особливий період, наведено в додатку 63 до цієї Інструкції.";

абзац третій пункту 1.26 після слів "до резервних" доповнити словом "(навчальних)";

абзац перший пункту 1.28 після слів "до резервних" доповнити словом "(навчальних)";

2) абзаци другий, третій пункту 3.11 глави 3 викласти в такій редакції:

"офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу - за послужними картками загиблих (померлих), вилученими з послужної картотеки на підставі іменних списків безповоротних втрат особового складу;

сержантів, солдатів і працівників - за обліково-послужними картками, особовими картками, складеними на підставі іменних списків безповоротних втрат особового складу.";

3) пункт 1.7 глави 1 розділу IV доповнити новим абзацом такого змісту:

"При присвоєнні іншій категорії громадян відповідно до Положення первинних військових звань офіцерського складу запасу послужні картки висилаються до кадрового органу, який веде облік усіх офіцерів запасу за послужними картками.".

3. У додатку 39 до цієї Інструкції:

1) пункти 9, 10 зворотного боку Послужної картки викласти в такій редакції:

"

Фотокартка
30 х 40 мм
(бюст,
без світлого
кута)

9. Коли і яким військовим комісаріатом призваний до Збройних Сил України __________________________________________________________________

10. Проходження військової служби у Збройних Силах України __________________________________________________________________

Військову присягу на вірність Українському народові склав: __________________________________________________________________

 

";

2) пункт 7 Приміток викласти в такій редакції:

"7. Фотокартка розміром 30 х 40 мм (бюст) на матовому папері без світлого кута акуратно приклеюється до послужної картки та завіряється гербовою печаткою навчального закладу чи військової частини, де вперше оформлена послужна картка. Форма одягу під час фотографування повинна бути парадною або повсякденною.".

4. Пункт 4 додатка 42 до цієї Інструкції викласти в такій редакції:

"4. Жетон виготовляється з нержавіючої харчової сталі у вигляді прямокутника розміром 45 х 26 мм, товщиною 1,0 мм, кути якого заокруглені. Паралельно більшій стороні прямокутника посередині проходить перфораційна лінія, по якій жетон у разі необхідності може бути переломлений. Жетон має отвір діаметром 3 мм для кріплення до обмундирування військовослужбовця або до його особової справи. Шрифт та лінії на жетоні мають розміри:

ширина обвідки шрифту - 0,4 мм;

глибина обвідки шрифту - до 0,2 мм;

висота шрифту - 2,2 мм;

глибина перфораційної лінії - 0,3 мм.

Інформація щодо особи військовослужбовця розміщується з обох боків жетона (мал. 1). На лицьовому боці вище перфораційної лінії державною мовою наносяться прізвище, ім'я та по батькові, латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор. Нижче під перфораційною лінією зазначаються арабськими цифрами - особистий номер та державною мовою - назва держави (Україна) і військового формування (Збройні Сили). На зворотному боці така сама інформація розміщується навпаки: вище перфораційної лінії арабськими цифрами - особистий номер, державною мовою - назва країни і військового формування; нижче державною мовою наносяться прізвище, ім'я, по батькові, латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор.

Лицьовий бік

Зворотний бік

  

Мал. 1. Зразок ідентифікаційного жетона з реєстраційним номером.

Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від реєстраційного номера, на ідентифікаційному жетоні замість реєстраційного номера гравіруються серія і номер паспорта громадянина України (мал. 2).

Лицьовий бік

Зворотний бік

  

Мал. 2. Зразок ідентифікаційного жетона з номером паспорта.".

5. Додаток 43 доповнити новим пунктом такого змісту:

"11. В особливий період у разі оголошення мобілізації строки та порядок надання заявок на виготовлення ідентифікаційних жетонів визначаються кадровим органом Генерального штабу.".

6. Додатки 52 - 54 викласти в новій редакції, що додаються.

7. Додаток 55 виключити.

У зв'язку з цим додатки 56 - 72 вважати відповідно додатками 55 - 71.

У тексті Інструкції посилання на додатки 56 - 72 замінити посиланням на додатки 55 - 71.

8. Доповнити Інструкцію новими додатками 62, 63, що додаються.

У тексті Інструкції посилання на додатки 62 - 71 замінити посиланням на додатки 64 - 73.

У зв'язку з цим додатки 62 - 71 вважати відповідно додатками 64 - 73.

 

Начальник Головного управління
персоналу Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор

С. Т. Ніколаєв

 

ЗРАЗОК ЗВОРОТУ ОСТАННЬОГО АРКУША НАКАЗУ

Розрахунок розсилки витягів із наказу:

N
з/п

Куди надіслано витяг із наказу

Пункти наказу

Примітка

1

Військова частина А0000 м. Львів

п. 6, 7, 14

 

підполковник

"_____" __________ 20__ року

О. М. ПЕТРЕНКО

Проект наказу по особовому складу підготовлено в Головному управлінні персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

Начальник Головного управління персоналу
Генерального штабу Збройних Сил України
генерал-майор

С. Т. НІКОЛАЄВ

"_____" __________ 20___ року

 

Віза посадової особи юридичної служби

Надр. 2 прим. на ПЕОМ N 00000.
Прим. N 1 - ГУП ГШ ЗСУ.
Прим. N 2 - ДКП МОУ.
Підпункт 5.33 Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять
службову інформацію (ПСІ-2012)
, гриф "Для службового користування" надав
старший офіцер __________________ О. М. Петренко.
Тел. 246-77

 

ЗРАЗКИ НАКАЗІВ

НАКАЗ

про укладення і продовження строку контракту

§ 1

1. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України з полковником ІВАНОВИМ Василем Степановичем, старшим офіцером управління підготовки та застосування авіації апарату начальника авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, УКЛАСТИ новий контракт про проходження військової служби строком на 5 (п'ять) років з 28.07.2006 до 28.07.2011.

1965 р. н.

2876405155

§ 2

2. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України зі старшим лейтенантом СОКРОВИЩУК Ларисою Миколаївною, начальником групи загального відділу повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, строк контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України ПРОДОВЖИТИ до закінчення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту з 28.11.2011 до 28.02.2012.

1982 р. н.

2876405155

НАКАЗ

про присвоєння первинного військового звання

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом Збройних Сил України ПРИСВОЇТИ первинне військове звання:

МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

1. Прапорщику ПЕРКОВІЙ Світлані Анатоліївні, юрисконсульту 00 центру матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил.

НАКАЗ

про присвоєння чергових військових звань

§ 1

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам офіцерського складу Збройних Сил України ПРИСВОЇТИ чергові військові звання:

ПІДПОЛКОВНИК

1. Майору НЕПОМЯЩЕМУ Олександру Олександровичу, старшому офіцеру відділу управління кар'єрою та комплектування військовослужбовцями Повітряних Сил та Військово-Морських Сил Кадрового центру.

§ 2

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам рядового, сержантського та старшинського складу Збройних Сил України ПРИСВОЇТИ чергові військові звання:

МОЛОДШИЙ СЕРЖАНТ

2. Солдату ПАЮКУ Сергію Олександровичу, заступнику командира інженерного взводу роти забезпечення живучості 000 авіаційного складу ракетного озброєння та боєприпасів Повітряних Сил.

НАКАЗ

про присвоєння чергових військових звань достроково

Відповідно до пункту (пунктів) ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом ПРИСВОЇТИ чергові військові звання ДОСТРОКОВО:

СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК

1. Прапорщику КОЧЕРЗІ Вадиму Анатолійовичу, начальнику клубу 00 окремої механізованої бригади 00 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.

НАКАЗ

про присвоєння армійських (корабельних) військових звань

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам офіцерського складу ПРИСВОЇТИ військове звання:

КАПІТАН 1 РАНГУ

1. Полковнику ЯНЮКУ Олегу Афіногеновичу, заступнику начальника відділу управління кар'єрою та комплектування військовослужбовцями Повітряних Сил та Військово-Морських Сил Кадрового центру Збройних Сил України.

1964 р. н.

2649423014

шпк "капітан 1 рангу".
Строк перебування у військовому званні рахувати з 12.06.2010.

НАКАЗ

про додавання до військових звань слів "медичної служби" або "юстиції"

1. Відповідно до пункту ________ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України полковнику ІВАНОВУ Олександру Юрійовичу, начальнику медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, до військового звання ДОДАТИ слова "МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ".

НАКАЗ

про оголошення військових звань без додавання слів "медичної служби" або "юстиції"

1. Відповідно до пункту ________ Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України полковнику медичної служби ІВАНОВУ Олександру Юрійовичу, начальнику відділу комплектування управління особового складу штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України ОГОЛОСИТИ військове звання ПОЛКОВНИК.

1964 р. н.

2649423014

шпк "полковник".
Строк перебування у військовому званні рахувати з 01.03.2012.

НАКАЗ

про присвоєння чергових військових звань запасу

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам офіцерського складу запасу ПРИСВОЇТИ чергові військові звання:

ПІДПОЛКОВНИК ЗАПАСУ

1. Майору запасу ІГНАТЕНКУ Сергію Григоровичу.

ПІДПОЛКОВНИК РЕЗЕРВУ

2. Майору резерву БІЛАСУ Всеволоду Омеляновичу.

НАКАЗ

про присвоєння первинного військового звання запасу

§ 1

1. Відповідно до підпункту _______ пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України ЛЕБЕДЄВУ Костянтину Костянтиновичу, який пройшов військову службу і здобув повну вищу освіту за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу запасу ПРИСВОЇТИ первинне військове звання МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСУ.

3245413555

§ 2

Відповідно до підпункту _______ пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України військовозобов'язаним і жінкам, які не проходили військову службу та здобули повну вищу освіту за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу, які перебувають у запасі, ПРИСВОЇТИ первинне військове звання:

МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСУ

2. КОСТЕНКО Ірині Григорівні

2872107529

3. ПОСТУПАЙЛО Лілії Борисівні

3223208366

4. ЧЕРНАТІ Олені Володимирівні

4567890945

§ 3

Відповідно до підпункту _______ пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим громадянам, які здобули відповідну вищу освіту, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, ПРИСВОЇТИ первинне військове звання:

МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСУ

5. ДОЦЕНКО Ірині Михайлівні

3188018966

6. ОЛЕКСІЙЧУКУ Віктору Миколайовичу

2955906554

НАКАЗ

про поновлення у попередньому військовому званні

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, понижених у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, ПОНОВИТИ в попередньому військовому званні:

МАЙОР

1. Капітана ПАКОВА Олега Петровича, заступника Артемівського районного військового комісара Херсонської області Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

НАКАЗ

про призначення (переміщення) на посади

§ 1

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу Збройних Сил України УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ПРИЗНАЧИТИ:

1. Полковника ЛІВІЦЬКОГО Олександра Станіславовича, заступника начальника управління особового складу штабу Командування Повітряних Сил, НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛІННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ЗАСТУПНИКОМ НАЧАЛЬНИКА ШТАБУ КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 2905001.

2. Капітана ЗАХАРЧЕНКА Вадима Володимировича, начальника пункту управління зв'язком 0 управління експлуатації спеціального об'єкта Генерального штабу, НАЧАЛЬНИКОМ ЗВ'ЯЗКУ ВІДДІЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ШТАБУ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ "ЗАХІД" ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 1215004.

3. Капітана ЛИТВИНЕНКА Сергія Андрійовича, командира вертольота - інструктора вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 000 навчальної авіаційної бригади Повітряних Сил, ЛЬОТЧИКОМ-ШТУРМАНОМ ВЕРТОЛІТНОГО ЗАГОНУ ВЕРТОЛІТНОЇ ЕСКАДРИЛЬЇ 00 МОРСЬКОЇ АВІАЦІЙНОЇ БРИГАДИ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 0616104.

§ 2

4. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України капітана ІЩЕНКА Сергія Андрійовича, який перебуває у розпорядженні командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, колишнього офіцера навчальної частини 000 об'єднаного навчального центру, ПРИЗНАЧИТИ ОФІЦЕРОМ ВІДДІЛУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ШТАБУ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ "ЦЕНТР" ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 2905003.

1975 р. н.

2758218394

§ 3

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та директиви начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.06.2007 N 322/1/50 про переформування 00 танкового полку в 00 окрему танкову бригаду нижчепойменованих осіб офіцерського складу 00 танкового полку Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ПРИЗНАЧИТИ В 00 ОКРЕМУ ТАНКОВУ БРИГАДУ ЦЬОГО САМОГО ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ ЦИХ САМИХ ВІЙСЬК:

5. Капітана АЛЄКСЄЄНКА Андрія Миколайовича, начальника відділу технічних засобів охорони, НАЧАЛЬНИКОМ ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ, ВОС - 6669454.

§ 4

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 27.06.2013 N Д-322/1/50 про перехід Української військово-медичної академії зі штату N 17/158-51 на штат N 17/190-51 нижчепойменованих осіб офіцерського складу Української військово-медичної академії УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ПРИЗНАЧИТИ ДО ЦІЄЇ САМОЇ АКАДЕМІЇ:

6. Підполковника медичної служби БОНДАРЕВСЬКОГО Андрія Олександровича, старшого викладача кафедри військової хірургії військово-медичного інституту, СТАРШИМ ВИКЛАДАЧЕМ КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ ХІРУРГІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ, ВОС - 9013013.

НАКАЗ

про зарахування у розпорядження

§ 1

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та директиви начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 17.12.2011 N Д-322/1/55 про розформування 00 танкової бригади Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України нижчепойменованих осіб офіцерського складу УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ЗАРАХУВАТИ у розпорядження командувача військ Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України з 15 лютого 2012 року.

1. Капітана ЛИТВИНЕНКА Сергія Андрійовича, командира танкової роти танкового батальйону.

1975 р. н.

2758218394

2. І так далі.

§ 2

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та спільної директиви Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України від 06.05.2014 N Д-1 нижчепойменованих осіб офіцерського складу Збройних Сил України, які не прибули до визначених пунктів у визначені строки, УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ЗАРАХУВАТИ у розпорядження першого заступника Міністра оборони України з 23 травня 2014 року та утримувати у списках особового складу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України:

3. Капітана медичної служби ПЕТРОВА Олега Івановича, заступника начальника медичного відділу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

1976 р. н.

2890111222

Підстава: клопотання командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 14.05.2014 N 245/26/33.

НАКАЗ

про продовження строку перебування на посаді

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам офіцерського складу Збройних Сил України ПРОДОВЖИТИ строк перебування на посадах на 1 (один) рік:

1. Полковнику ЛИЧАГИНУ Михайлу Петровичу, начальнику медичної служби повітряного командування "Захід" Повітряних Сил, ВОС - 0930002 з 15.05.2013 до 15.05.2014.

1958 р. н.

2876405155

НАКАЗ

про призначення (переміщення) на посади визнаних за станом здоров'я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах, надводних кораблях або до роботи в спеціальних спорудах

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу Повітряних Сил Збройних Сил України УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ПРИЗНАЧИТИ:

1. Полковника ІВАНОВА Петра Івановича, командира 00 бригади тактичної авіації повітряного командування "Південь", НАЧАЛЬНИКОМ НАПРЯМКУ ВІДДІЛУ НАПРЯМКІВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ШТАБУ КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 0602002.

Наказ про призначення (переміщення) на посади визнаних за станом здоров'я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах, надводних кораблях або до роботи в спеціальних спорудах видається окремо відповідно до пункту 12.6 розділу II до цієї Інструкції.

НАКАЗ

про прийняття (призов) із запасу на військову службу за контрактом

Відповідно до статей _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" з нижчепойменованими офіцерами запасу УКЛАСТИ контракт строком на 5 (п'ять) років, ПРИЙНЯТИ їх на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу і ПРИЗНАЧИТИ:

1. Майора медичної служби запасу АЛЯБОВА Віталія Олександровича НАЧАЛЬНИКОМ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ - НАЧАЛЬНИКОМ МЕДИЧНОГО ПУНКТУ 00 АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПОЛКУ ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ "ПІВДЕНЬ" СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 9001013.

НАКАЗ

про прикомандирування депутатів, відрядження до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про статус депутатів місцевих рад" та "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", пунктів _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу Збройних Сил України ЗВІЛЬНИТИ від займаних посад і ПРИКОМАНДИРУВАТИ із залишенням на військовій службі на строк виконання депутатських повноважень до:

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. Полковника ХАВРОНЮКА Олега Володимировича, начальника Військового інженерного інституту Подільського державного аграрно-технічного університету Сухопутних військ.

НАКАЗ

про направлення до інших військових формувань з виключенням їх зі списків особового складу Збройних Сил України

Відповідно до пунктів _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу за їх згодою УВІЛЬНИТИ від займаних посад, ПРИПИНИТИ дію контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу Збройних Сил України і НАПРАВИТИ для подальшого проходження військової служби до:

СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

1. Підполковника ЛИТВИНА Володимира Івановича, заступника командира батальйону з тилу - начальника тилу 00 окремого інженерно-аеродромного батальйону повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України.

НАКАЗ

про прийняття з інших військових формувань до Збройних Сил України із зарахуванням до списків особового складу Збройних Сил України

1. Відповідно до статей ______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пунктів ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та пункту ______ Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України з капітаном КРИЛОВИМ Сергієм Євгеновичем, військовослужбовцем Державної спеціальної служби транспорту, який прибув до Міністерства оборони України для подальшого проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, УКЛАСТИ контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України строком на 5 (п'ять) років, ПРИЙНЯТИ його на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, ЗАРАХУВАТИ до списку особового складу Збройних Сил України, ПРИСВОЇТИ особистий номер і ПРИЗНАЧИТИ ЗАСТУПНИКОМ КОМАНДИРА НАВЧАЛЬНОЇ РОТИ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО БАТАЛЬЙОНУ 00 ОКРЕМОГО ПОЛКУ РАДІОТЕХНІЧНОЇ РОЗВІДКИ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 3400444.

1978 р. н.

2880618292.

Підстава: лист тимчасово виконуючого обов'язки Міністра оборони України від 07.07.2012 N 220/2953, наказ голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.07.2012 N 58.

НАКАЗ

про залишення на військовій службі понад граничний вік

1. Відповідно до статті _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пунктів _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України полковника БОРЩЕВСЬКОГО Сергія Івановича, начальника відділу управління кар'єрою кадрового центру Повітряних Сил Збройних Сил України, ЗАЛИШИТИ на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі строком на 1 (один) рік з 18.11.2009 до 18.11.2010.

НАКАЗ

про зарахування слухачами, ад'юнктами, докторантами військових навчальних закладів

§ 1

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які успішно склали іспити, ЗАРАХУВАТИ з "____" _________ 20___ року слухачами факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на денну форму навчання строком на 1 (один) рік:

8.150081 "УПРАВЛІННЯ ДІЯМИ З'ЄДНАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ"

1. Майора КЛИМОВИЧА Сергія Олександровича, начальника 00 мобілізаційної групи 00 армійського корпусу Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

1975 р. н.

2758218394

§ 2

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які успішно склали іспити, ЗАРАХУВАТИ з "____" _________ 20___ року слухачами факультету підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на денну форму навчання строком на 2 (два) роки:

8.000082 "ОРГАНІЗАЦІЯ БОЙОВОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)"

2. Майора ОГОРОДНІК Ірину Олександрівну, старшого офіцера відділу управління кар'єрою військовослужбовців Повітряних Сил Кадрового центру Збройних Сил України.

1985 р. н.

2758218394

§ 3

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які успішно склали вступні іспити, ЗАРАХУВАТИ з "____" _________ 20___ року ад'юнктами науково-організаційного відділу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на денну форму навчання терміном на 3 (три) роки:

3. Капітана ДМИТРІЄВА Андрія Геннадійовича, помічника провідного інженера-випробувача відділення наукових досліджень управління наукових досліджень Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України.

1981 р. н.

2969702233

НАКАЗ

про закінчення військових навчальних закладів, ад'юнктури, докторантури, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації

§ 1

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим випускникам, які в _________ 20___ року закінчили Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за спеціальностями, ПРИСВОЇТИ військове звання "ЛЕЙТЕНАНТ" і ПРИЗНАЧИТИ:

7.090603 "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ"

1. КЛИМЕНКА Геннадія Івановича НАЧАЛЬНИКОМ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ 00 РАДІОТЕХНІЧНОГО БАТАЛЬЙОНУ 00 РАДІОТЕХНІЧНОЇ БРИГАДИ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ "ЗАХІД" ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 5003004.

Закінчив з відзнакою і золотою медаллю.

1974 р. н.

2758218394

§ 2

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які в _________ 20___ року закінчили Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (факультет підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня), ПРИЗНАЧИТИ:

2. Полковника ІВАНОВА Геннадія Івановича ЗАСТУПНИКОМ КОМАНДИРА ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ З ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ - НАЧАЛЬНИКОМ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ "ПІВДЕНЬ" ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 0406001.

1974 р. н.

2758218394

§ 3

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які у 20___ році закінчили ад'юнктуру Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, ПРИЗНАЧИТИ ДО ЦЬОГО САМОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

3. Майора ВАСИЛЬЄВА Дмитра Геннадійовича СТАРШИМ НАУКОВИМ СПІВРОБІТНИКОМ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛУ НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ, ВОС - 4411002.

1971 р. н.

2758218394

§ 4

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу ВВАЖАТИ ТАКИМИ, що закінчили в _________ 20___ року Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (факультет підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня) за заочною формою навчання:

4. Полковника ЛІВІЦЬКОГО Олександра Станіславовича.

1964 р. н.

2758218394

НАКАЗ

про звільнення з військової служби в запас (відставку)

Генерал-полковника ПЕТРЕНКА Івана Миколайовича, який перебуває у розпорядженні Міністра оборони України, колишнього першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, звільненого Указом Президента України від 10 грудня 2011 року N 678/2011 з військової служби у запас за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу, відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ОГОЛОШУЮ ЗВІЛЬНЕНИМ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "б" (за станом здоров'я).

§ 1

Відповідно до частини шостої статті _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" нижчепойменованих осіб рядового, сержантського і старшинського складу ЗВІЛЬНИТИ з військової служби:

У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "а" (у зв'язку із закінченням строку контракту):

1. Старшого сержанта БАБІЧА Олександра Миколайовича, начальника радіорелейної станції радіорелейного взводу навчального вузла зв'язку Харківського університету Повітряних Сил.

У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "в" (за віком):

2. Прапорщика ШИШОВА Валерія Володимировича, головного старшину військового оркестру 00 об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку Збройних Сил України.

§ 2

Відповідно до частини шостої статті _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" нижчепойменованих осіб офіцерського складу Збройних Сил України ЗВІЛЬНИТИ з військової служби:

У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "в" (за віком):

3. Підполковника ГАЙВОРОНСЬКОГО Ігоря Ярославовича, старшого викладача предметно-методичної групи Харківського університету Повітряних Сил.

У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "г" (у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів):

4. Старшого лейтенанта ЖЕВЛАКОВА Володимира Сергійовича, начальника групи зв'язку вузла зв'язку та радіотехнічного забезпечення 00 авіаційної комендатури повітряного командування "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України.

У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "е" (через службову невідповідність):

5. Старшого лейтенанта КУДЕЛЯ Дмитра Олеговича, начальника продовольчої служби тилу 00 окремої механізованої бригади 00 армійського корпусу Сухопутних військ.

У ВІДСТАВКУ ЗА ПУНКТОМ "б" (за станом здоров'я):

6. Полковника ХЛАНОВСЬКОГО Ігоря Ярославовича, старшого викладача предметно-методичної групи кафедри оперативного мистецтва Харківського університету Повітряних Сил.

НАКАЗ

про виключення зі списків особового складу Збройних Сил України позбавлених військових звань

Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" колишнього майора юстиції ГУРНЯКА Руслана Григоровича, старшого юрисконсульта юридичної служби Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, ЗВІЛЬНИТИ з військової служби У ЗАПАС за пунктом "ж" (у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку) та ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу Збройних Сил України з 15 червня 2007 року (вказується дата наказу про позбавлення військового звання).

НАКАЗ

про виключення зі списків особового складу Збройних Сил України осіб, які померли (загинули)

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу Збройних Сил України у зв'язку зі смертю (з загибеллю):

1. Капітана ІВАНЧУКА Олега Михайловича, старшого льотчика 00 авіаційної тактичної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України.

2. Майора ІЩУКА Антона Михайловича, начальника штабу - першого заступника командира 00 військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

НАКАЗ

про виключення зі списків особового складу Збройних Сил України у зв'язку з обвинувальним вироком суду

Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" колишнього майора юстиції ГУРНЯКА Руслана Григоровича, старшого юрисконсульта юридичної служби Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, ЗВІЛЬНИТИ з військової служби У ЗАПАС за пунктом "є" (у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили) та ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу Збройних Сил України з 15 червня 2007 року (зазначається дата, з якої нараховується строк відбуття покарання, яка вказана у вироку суду).

Накази про виключення зі списків особового складу Збройних Сил України військовослужбовців, які позбавлені військових звань, померли (загинули), а також з обвинувальним вироком суду видаються окремо відповідно до пункту 12.6 розділу II цієї Інструкції.

НАКАЗ

про присвоєння особистих номерів військовослужбовцям

Відповідно до пункту ______ Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України нижчепойменованим особам офіцерського складу Збройних Сил України ПРИСВОЇТИ особисті номери:

1. Полковнику ОЛІЙНИКУ Ігорю Васильовичу, начальнику відділу - заступнику начальника управління по роботі з особовим складом Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України, 0000000000

НАКАЗ

про зміну прізвища, імені і по батькові

Нижчепойменованих осіб офіцерського складу Збройних Сил України надалі ІМЕНУВАТИ:

1. Майора ШМАТИКА Сергія Григоровича, командира танкового батальйону 00 армійського корпусу Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, ІВАНКОМ Сергієм Григоровичем.

1973 р. н.

9968446372.

Підстава: свідоцтво про зміну прізвища N ДД-2114, видане 14.03.2000 Залізничним районним відділом РАЦС м. Львова.

НАКАЗ

про зміну дати народження

Полковника ПЕТРОВА Сергія Івановича, начальника кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який вважався народженим 13 січня 1967 року, надалі ВВАЖАТИ народженим 13 січня 1968 року.

1968 р. н.

9968446372.

Підстава: повторне свідоцтво про народження 1-ГЮ N 211421, видане 14.03.2011 Милятинською сільською радою Острозького району Рівненської області; паспорт громадянина України АР N 121212, виданий 17.11.2011 Гагарінським РВ УМВС України в м. Севастополі.

НАКАЗ

про скасування пунктів раніше виданих наказів

§ 1

1. Пункт 28 наказу начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України (по особовому складу) від 10 листопада 2006 року N 381 про звільнення з військової служби у запас за пунктом "г" (у зв'язку зі скороченням штатів) частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" майора ЛОЄНКА В'ячеслава Васильовича, начальника служби пального і мастильних матеріалів 00 бази розбирання авіаційної техніки повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України, СКАСУВАТИ, ПОНОВИТИ ЙОГО НА ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ І ПРИЗНАЧИТИ НАЧАЛЬНИКОМ СЛУЖБИ ПАЛЬНОГО І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 00 АВІАЦІЙНОЇ ТАКТИЧНОЇ БРИГАДИ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ "ПІВДЕНЬ" ЦИХ САМИХ СИЛ, ВОС - 3450003.

§ 2

2. Пункт 2 наказу командувача Повітряних Сил Збройних Сил України (по особовому складу) від 31 грудня 2012 року N 396 про призначення підполковника СИДОРЕНКА Михайла Олександровича командиром 00 зенітного ракетного дивізіону 00 зенітного ракетного полку повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України СКАСУВАТИ як нереалізований.

1973 р. н.

9968446372.

Підстава: клопотання командира повітряного командування "Південь" від 15.01.2014 N 678.

НАКАЗ

про внесення змін до наказу

§ 1

1. Примітку до пункту 10 наказу начальника Генерального штабу Збройних Сил України (по особовому складу) від 24 листопада 2003 року N 256 про призначення майора ФАДЄЄВА Олександра Станіславовича, начальника розвідки - старшого льотчика 00 гвардійського винищувального авіаційного полку 00 авіаційного корпусу Повітряних Сил Збройних Сил України, ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:

§ 2

2. Пункт 12 наказу начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України (по особовому складу) від 14 жовтня 2014 року N 572 про призначення підполковника СІДОРА Романа Івановича, начальника циклової комісії ракетних військ і артилерії 184 навчального центру Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, ЗАСТУПНИКОМ НАЧАЛЬНИКА, ВОС - 0210003, ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:

"12. Підполковника СІДОРА Романа Івановича, командира 79 окремого батальйону управління Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, ЗАСТУПНИКОМ НАЧАЛЬНИКА, ВОС - 0210003.

НАКАЗ

про зміну в посадовому становищі

§ 1

Відповідно до директиви начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.06.2007 N 322/1/50 про перейменування Харківського інституту льотчиків Повітряних Сил в Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ОГОЛОСИТИ ПОСАДОВЕ СТАНОВИЩЕ нижчепойменованим особам офіцерського складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба:

1. Капітан АЛЄКСЄЄНКО Андрій Миколайович - НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ, ВОС - 6669454.

1960 р. н.

2345678903

2. І так далі.

§ 2

2. Відповідно до зміни військового звання у штаті Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, штат N 322/1/50, генерал-майора ЧУБЕНКА Івана Миколайовича, начальника Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, ВВАЖАТИ НАЧАЛЬНИКОМ ЦЬОГО САМОГО ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ з військовим званням за штатом "генерал-лейтенант", ВОС - 0110001.

1958 р. н.

2137916335.

Підстава: Указ Президента України від 13.08.2013 N 422/2013.

НАКАЗ

про направлення військовослужбовців для проходження військової служби за кордоном

§ 1

1. Відповідно до Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" (зі змінами) та пункту ____ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України майора ВЕТРОВА Петра Івановича, старшого офіцера Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, УВІЛЬНИТИ від займаної посади з ВИКЛЮЧЕННЯМ зі списків особового складу військової частини, ЗАРАХУВАТИ на грошове забезпечення до Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України, ПРИЗНАЧИТИ ВІЙСЬКОВИМ СПОСТЕРІГАЧЕМ ГРУПИ МИРОТВОРЧОГО ПЕРСОНАЛУ ООН ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ І НАПРАВИТИ ДО СКЛАДУ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ У ЛІБЕРІЇ.

НАКАЗ

про призначення військовослужбовців після проходження військової служби за кордоном

§ 2

2. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України підполковника КОБЕРСЬКОГО Ігоря Степановича, старшого військового спостерігача групи миротворчого персоналу ООН Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України, УВІЛЬНИТИ від займаної посади і ПРИЗНАЧИТИ НАЧАЛЬНИКОМ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОГО ВІДДІЛУ ЗАХІДНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ, ВОС - 2905003.

НАКАЗ

про направлення військовослужбовців на навчання за кордоном

§ 3

3. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України майора ІВАНОВА Петра Івановича, наукового співробітника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, НАПРАВИТИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ зі списків особового складу військової частини до Республіки Польща для навчання НА КУРСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ II РІВНЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ОБОРОНИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА, м. Варшава, з 15.09.2014 по 31.01.2015.

§ 4

4. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України майора ПЕТРОВА Петра Івановича, старшого офіцера відділу підготовки офіцерів штабів оперативного управління штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, УВІЛЬНИТИ від займаної посади з ВИКЛЮЧЕННЯМ зі списків особового складу військової частини, ЗАРАХУВАТИ на грошове забезпечення до Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України, ПРИЗНАЧИТИ ОФІЦЕРОМ ГРУПИ СЛУХАЧІВ ЗАКОРДОННИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ і НАПРАВИТИ до СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ для навчання НА МІЖНАРОДНОМУ КУРСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В АКАДЕМІЇ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, м. Ліптовський Мікулаш, з 15.09.2014 по 31.08.2015.

НАКАЗ

про призначення військовослужбовців після завершення навчання за кордоном

§ 5

5. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України майора медичної служби ПРИВАЛОВА Володимира Миколайовича, офіцера групи слухачів закордонних військових навчальних закладів Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України, який у березні 2015 року закінчує стажування у військово-медичних закладах Бундесверу Федеративної Республіки Німеччина, УВІЛЬНИТИ від займаної посади і ПРИЗНАЧИТИ СТАРШИМ ОРДИНАТОРОМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІКЛІНІКИ 9 ВІЙСЬКОВОГО ГОСПІТАЛЮ (НА 200 ЛІЖОК), ВОС - 9029003.

НАКАЗ

про продовження навчання військовослужбовців за кордоном

Капітану ЦИГАНКОВУ В'ячеславу Андрійовичу, офіцеру групи слухачів закордонних військових навчальних закладів Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України, який відповідно до наказу Міністра оборони України (по особовому складу) від 12 квітня 2012 року N 292 направлений до Сполучених Штатів Америки для навчання на "Курсі за програмою підготовки майбутніх командирів у галузі авіації", авіабаза "Коламбус", штат Міссісіпі, з 05.11.2013 по 10.03.2015, ПРОДОВЖИТИ навчання до 30.04.2014.

1983 р. н.

3229721599.

Підстава: Нота Посольства США в Україні від 02.02.2015 N 155-15.

НАКАЗ

про направлення військовослужбовців на лікування за кордоном

Відповідно до двосторонніх домовленостей між урядами України та Держави Ізраїль майора ПЕТРАКІВСЬКОГО Олександра Петровича, командира групи спеціального призначення роти спеціального призначення 8 окремого полку спеціального призначення оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України, НАПРАВИТИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ зі списків особового складу військової частини для ЛІКУВАННЯ до КЛІНІКИ "НЬЮМЕДИКАЛ", м. Тель-Авів, Держава Ізраїль, з 15.09.2014 по 31.03.2015.

1988 р. н.

3229721599.

Підстава: рішення Міністра оборони України від 19.02.2014 N 13811/з.

НАКАЗ

про прийняття на військову службу за контрактом

Відповідно до статей _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пункту ______ Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України з нижчепойменованими громадянами УКЛАСТИ контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України строком на 3 (три) роки, ЗАРАХУВАТИ до списків особового складу Збройних Сил України, ПРИЙНЯТИ їх на військову службу за контрактом осіб рядового складу, ПРИСВОЇТИ первинне військове звання "СОЛДАТ" та "ОСОБИСТИЙ НОМЕР" і ПРИЗНАЧИТИ:

1. АЛЯБОВА Віталія Олександровича ФЕЛЬДШЕРОМ МЕДИЧНОГО ПУНКТУ 00 АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПОЛКУ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 900101А.

 

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

КОМАНДИРА 00 МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ

(по стройовій частині)

"____" _________ 20___ року

м. Львів

N _________

§ 1

1. Відповідно до мобілізаційного призначення за мобілізаційним планом підполковник КИРИЛЕНКО Петро Васильович, заступник командира 00 механізованої бригади 00 армійського корпусу, з "___" _________ 20___ року приступив до виконання обов'язків командира 00 механізованої бригади 00 армійського корпусу.

1978 р. н.

9784562771

§ 2

Відповідно до мобілізаційного призначення за мобілізаційним планом нижчепойменованих осіб офіцерського складу ВВАЖАТИ ПРИЗНАЧЕНИМИ ДО 00 МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ 00 АРМІЙСЬКОГО КОРПУСУ:

2. Лейтенанта ЛАЙКА Івана Васильовича, командира танкового взводу танкової роти, КОМАНДИРОМ ТАНКОВОЇ РОТИ, ВОС-0000000.

1978 р. н.

2876405155

3. Старшого лейтенанта БОРИСОВА Василя Сергійовича ПОМІЧНИКОМ НАЧАЛЬНИКА ШТАБУ МЕХАНІЗОВАНОГО БАТАЛЬЙОНУ, ВОС-0000000.

1978 р. н.

9786857343.

Призваний Дніпровським РВК Запорізької області "____" ___________ 20__ року.

4. І так далі.

Командир 00 механізованої бригади
підполковник

П. В. КИРИЛЕНКО

Примітка. Первинне призначення на посади військовозобов'язаних, призваних із запасу в разі оголошення мобілізації, а також призначення на нові посади військовослужбовців, які проходять військову службу відповідно до їх мобілізаційного призначення за мобілізаційним планом, оформлюється наказом по стройовій частині по військовій частині (військовому комісаріату).

Наказ по стройовій частині розробляється на всі військові частини, що формуються та мають самостійний штат. На окремі підрозділи (рота, батарея тощо) оформляється наказ військовою частиною, на яку покладено формування.

Наказ складається на підставі штатно-посадового списку і облікових документів військовослужбовців за дійсним найменуванням формувань у порядку штатної організації військової частини.

До наказу включаються військовослужбовці, які переміщуються в межах військової частини, прибули з інших військових частин та призвані із запасу. Військовослужбовці, які залишаються на посадах, до наказу не включаються.

Накази про первинне призначення офіцерів на посади розробляються окремо від наказів про первинне призначення на посади осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

Накази складаються в двох, трьох примірниках (залежно від підпорядкованості). Усі примірники наказу підписуються відповідним командиром (керівником), завіряються гербовою печаткою і розсилаються на наступний день після закінчення встановлених строків готовності військових частин і установ:

перші залишаються у військовій частині;

другий стосовно офіцерів - до кадрового органу Генерального штабу, разом із послужними картками офіцерів, призваних у разі оголошення мобілізації;

третій стосовно офіцерів - до кадрового органу за підпорядкованістю;

другий стосовно осіб рядового, сержантського і старшинського складу - до кадрового органу за підпорядкованістю;

третій стосовно осіб рядового, сержантського і старшинського складу за військові частини, підпорядковані Міністерству оборони і Генеральному штабу, - до кадрового органу Генерального штабу.

У мирний час накази ведуться в одному примірнику.

 

ЗРАЗОК

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

КОМАНДИРА 00 АРМІЙСЬКОГО КОРПУСУ

(по особовому складу)

"18" листопада 2014 року

м. Львів

N 308

Нижчепойменованих осіб офіцерського складу, евакуйованих на лікування, ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу 00 армійського корпусу.

1. Капітана ПОТАПОВА Олександра Васильовича, командира роти 00 механізованої бригади, з 10 травня 20__ року.

1960 р. н.

9974836287.

Підстава: поранений 07 травня 20__ року. Евакуйований до госпіталю N 000.

2. І так далі.

 

ЗРАЗОК

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

КОМАНДУВАЧА СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

(по особовому складу)

"19" листопада 2014 року

м. Львів

N 309

Нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які прибули із госпіталів після лікування, ЗАРАХУВАТИ:

У РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМАНДУВАЧА ВІЙСЬК ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ "ПІВНІЧ"

1. Капітана ПОТАПОВА Олександра Васильовича, командира роти 00 механізованої бригади, з 10 травня 20__ року.

1960 р. н.

9974836287.

2. І так далі.

____________

Опрос