Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке присвоения (подтверждения) квалификационных категорий военнослужащим и работникам Вооруженных Сил Украины медицинских и фармацевтических специальностей

Минобороны
Приказ, Инструкция от 16.03.2015 № 115
редакция действует с 08.07.2016

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2015

м. Київ

N 115

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 квітня 2015 р. за N 379/26824

Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства оборони України
 від 15 жовтня 2015 року N 561
,
від 26 травня 2016 року N 279

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671, і з метою подальшого вдосконалення атестації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей закладів охорони здоров'я Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 25 квітня 1998 року N 176 "Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 серпня 1998 року за N 493/2933.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Центрального комітету
профспілки працівників
Збройних Сил України

Д. Т. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Міністр соціальної
політики України

П. Розенко

Міністр охорони здоров'я
України

О. Квіташвілі

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей.

1.2. Військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей вважаються спеціалісти, що займають посади лікарів (провізорів) (далі - професіонали), та особи, які займають посади молодших спеціалістів з медичною освітою і фармацевтичною освітою (далі - фахівці) у Збройних Силах України.

1.3. Кваліфікаційні категорії присвоюються (підтверджуються):

професіоналам, які працюють за сертифікатом лікаря-спеціаліста (провізора), виявили бажання атестуватися на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії та закінчили протягом року передатестаційний цикл на факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії;

фахівцям, які виявили бажання атестуватися на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, мають стаж роботи за спеціальністю, отримали освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь) молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр, а також іншим особам, які зазначені в абзацах третьому та четвертому пункту 1.3 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2007 року N 742, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за N 1368/14635;

професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють за сертифікатом спеціаліста та закінчили протягом року передатестаційний цикл на факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії. Такі особи проходять атестацію відповідно до Положення про проведення атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 серпня 2009 року N 558, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за N 895/16911.

II. Порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій

2.1. Професіоналам та фахівцям може бути присвоєна (підтверджена) друга, перша і вища кваліфікаційні категорії зі спеціальностей, які визначаються Номенклатурою лікарських спеціальностей, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року N 359, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за N 15/2455 (із змінами), Номенклатурою провізорських спеціальностей, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 грудня 2006 року N 818, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1367/13241 (із змінами), і наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2007 року N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за N 1368/14635. При цьому слід дотримуватися послідовності їх присвоєння: друга, перша, вища.

2.2. Кваліфікаційні категорії присвоюються (підтверджуються) професіоналам (фахівцям) за встановленими спеціальностями з урахуванням посад, які вони займають.

Перелік посад і спеціальностей, за якими професіоналам з числа військовослужбовців присвоюється кваліфікаційна категорія, наведений у додатку 1 до цієї Інструкції.

Перелік посад і спеціальностей, за якими фахівцям з числа військовослужбовців присвоюється кваліфікаційна категорія, наведений у додатку 2 до цієї Інструкції.

Перелік найменувань посад і спеціальностей для професіоналів (фахівців) з числа працівників Збройних Сил України визначається наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за N 892/7180 (із змінами), та наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2007 року N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за N 1368/14635.

(абзац четвертий пункту 2.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

III. Порядок проведення атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій

3.1. Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам (фахівцям) проводиться атестаційними комісіями, що створюються при Військово-медичному департаменті Міністерства оборони України (далі - ВМД Міноборони), Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" (далі - НВМКЦ "ГВКГ"), військово-медичних клінічних центрах регіонів (далі - ВМКЦ) та Українській військово-медичній академії (далі - академія), а в разі потреби при інших закладах охорони здоров'я Збройних Сил України (далі - ЗОЗ ЗСУ) за рішенням керівника ВМД Міноборони.

(абзац перший пункту 3.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

До складу атестаційних комісій включаються керівники військово-медичних клінічних центрів, головні (провідні) медичні (фармацевтичні) спеціалісти, начальники клінік, відділень (аптек), начальники (заступники) ЗОЗ ЗСУ, закладів санітарно-епідеміологічної служби (санітарно-епідеміологічних закладів) Міністерства оборони України, науково-педагогічний та науковий склад академії, спеціалісти органів управління військово-медичної служби.

(абзац другий пункту 3.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

Склад атестаційної комісії затверджується наказом керівника ЗОЗ ЗСУ, органу управління, при якому вона створюється.

3.2. Атестаційні комісії при ВМКЦ проводять атестацію професіоналам (фахівцям) ЗОЗ ЗСУ (за територіальним принципом).

3.3. Атестаційна комісія при НВМКЦ "ГВКГ" проводить атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам (фахівцям) НВМКЦ "ГВКГ", а також професіоналам (фахівцям) медичних і фармацевтичних спеціальностей зони відповідальності НВМКЦ "ГВКГ".

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

3.4. Атестаційною комісією при академії атестуються:

науково-педагогічний та науковий склад академії і кафедр медицини катастроф та військової медицини вищих медичних закладів освіти;

слухачі факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації академії.

3.5. Атестаційна комісія при ВМД Міноборони (Центральна атестаційна комісія) проводить атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій керівному складу ГВМКЦ "ГВКГ", головним медичним спеціалістам Міністерства оборони України, академії, начальникам, заступникам начальників медичних служб видів Збройних Сил України, керівному складу ЗОЗ ЗСУ, підпорядкованих ВМД Міноборони, а також професіоналам ВМД Міноборони та Центрального військово-медичного управління Збройних Сил України (далі - ЦВМУ).

Центральна атестаційна комісія здійснює контроль і методичне керівництво атестаційними комісіями з присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам (фахівцям), розглядає скарги на рішення атестаційних комісій нижчого рівня з питань присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій, приймає остаточне рішення щодо пов'язаних з атестацією спірних питань.

3.6. Засідання атестаційних комісій проводяться не рідше одного разу на квартал згідно зі щорічним графіком, який затверджується перед початком нового календарного року відповідним керівником органу, при якому створена атестаційна комісія.

IV. Кваліфікаційні вимоги до професіоналів (фахівців) з числа військовослужбовців

4.1. Професіонали, які атестуються на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій, повинні мати високу професійну підготовку зі спеціальності, знати перспективні напрями розвитку охорони здоров'я і військової медицини, чинне законодавство з питань охорони здоров'я військовослужбовців, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя особового складу, медичного забезпечення військ (сил) у мирний і воєнний час, принципи, заходи і засоби медичного захисту військ (сил) і населення від вражаючих факторів ядерної, хімічної та біологічної зброї, патогенез, клініку і лікування захворювань, травм і поранень.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

4.2. Професіонали, які претендують на одержання кваліфікаційної категорії, повинні бути підготовлені до виконання функціональних обов'язків у повному обсязі на посаді, яку займають, відповідально ставитися до доручених справ, бути вимогливими до себе і підлеглих, постійно підвищувати свою професійну компетентність і рівень загальної культури, виконувати вимоги присяги лікаря України, знати основи законодавства з питань охорони здоров'я, пропагувати здоровий спосіб життя і дотримуватись його.

Кваліфікація професіоналів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями.

Друга кваліфікаційна категорія присвоюється професіоналам зі стажем роботи за певною спеціальністю не менше 5 років, які мають необхідну за програмою теоретичну та практичну підготовку за своєю спеціальністю, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих.

Начальникам медичних служб військових частин (кораблів), а також військовим лікарям, які проходять службу в медичних пунктах військових частин (кораблів), друга кваліфікаційна категорія може бути присвоєна за наявності стажу роботи не менше 3 років.

Перша кваліфікаційна категорія присвоюється професіоналам зі стажем роботи за певною спеціальністю не менше 7 років, які мають необхідну за програмою теоретичну та практичну підготовку за своєю та за суміжними спеціальностями, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих.

Начальникам медичних служб військових частин (кораблів), а також військовим лікарям, які проходять службу в медичних пунктах військових частин (кораблів), перша кваліфікаційна категорія може бути присвоєна за наявності стажу роботи не менше 5 років.

Вища кваліфікаційна категорія присвоюється професіоналам, які мають стаж роботи за певною спеціальністю не менше 10 років і високу теоретичну та практичну професійну підготовку згідно з програмою, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих за своєю та суміжними спеціальностями.

Начальникам медичних служб військових частин (кораблів), а також військовим лікарям, які проходять службу в медичних пунктах військових частин (кораблів), вища кваліфікаційна категорія може бути присвоєна за наявності стажу роботи не менше 7 років.

4.3. Під час вирішення питання про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії професіоналам, які проходять службу в штатних військово-лікарських комісіях, амбулаторно-поліклінічних та санаторно-курортних закладах або закладах санітарно-епідеміологічної служби (санітарно-епідеміологічних закладах) Міністерства оборони України, до них висуваються вимоги з врахуванням особливостей їх роботи. При цьому кваліфікаційна категорія їм може присвоюватись як з будь-якої лікарської спеціальності за профілем структурного підрозділу, так і зі спеціальності "організація і управління охороною здоров'я".

(пункт 4.3 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

4.4. До стажу роботи за спеціальністю для атестації на кваліфікаційну категорію зараховується період роботи, навчання на факультеті підготовки військових лікарів, факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації військових лікарів, у клінічній ординатурі, ад'юнктурі і докторантурі академії (в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі і на циклах спеціалізації при інших вищих медичних закладах освіти) за цією спеціальністю.

4.5. Професіоналам до стажу роботи за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я" зараховується період навчання в клінічній ординатурі і ад'юнктурі (аспірантурі), докторантурі за будь-якою спеціальністю.

Професіоналам, призначеним на посади керівників ЗОЗ ЗСУ та їх заступників, кваліфікаційна категорія за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я" може бути присвоєна після трьох років роботи на цих посадах з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії за лікарською спеціальністю, за якою спеціаліст мав відповідну підготовку.

Лікарям за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" до стажу роботи для проходження атестації з цієї спеціальності зараховується період роботи лікарем з медицини невідкладних станів системи екстреної медичної допомоги, лікарем-терапевтом, лікарем-педіатром, лікарем-хірургом, лікарем-акушером-гінекологом, лікарем-кардіологом, лікарем-невропатологом та лікарем-анестезіологом з урахуванням наявної кваліфікаційної категорії із зазначених спеціальностей.

(пункт 4.5 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

Лікарям для атестації за спеціальностями "Психіатрія", "Наркологія", "Психотерапія", "Судово-психіатрична експертиза" до стажу роботи зараховуються періоди роботи на посадах лікаря-психіатра, лікаря-нарколога, лікаря-психотерапевта та лікаря судово-психіатричного експерта.

(пункт 4.5 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

Лікарям за спеціальністю "Трансфузіологія" до стажу роботи для проходження атестації з цієї спеціальності зараховуються періоди роботи лікарем-хірургом станції переливання крові, лікарем-гематологом, лікарем-гематологом дитячим та лікарем-анестезіологом.

(пункт 4.5 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

До стажу роботи для атестації за спеціальностями "Гастроентерологія", "Дієтологія", "Кардіологія", "Ревматологія", "Нефрологія", "Пульмонологія", "Геріатрія", "Алергологія", "Гематологія", "Ендокринологія" зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-терапевта.

(пункт 4.5 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

До стажу роботи для атестації за спеціальностями "Рентгенологія", "Ультразвукова діагностика", "Радіонуклідна діагностика", "Променева терапія" зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-радіолога.

(пункт 4.5 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

До стажу роботи для атестації за спеціальністю "Загальна практика сімейна медицина" зараховуються періоди роботи на посадах лікаря-педіатра, лікаря-терапевта, лікаря-терапевта підліткового, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного, лікаря-терапевта цехової лікарської дільниці, лікаря із суднової медицини, лікаря з медицини невідкладних станів.

(пункт 4.5 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

До стажу роботи для атестації за спеціальностями "Терапевтична стоматологія", "Хірургічна стоматологія", "Ортопедична стоматологія", "Ортодонтія", "Дитяча стоматологія" зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-стоматолога.

(пункт 4.5 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів, кваліфікаційна категорія за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина" може бути присвоєна після трьох років роботи на цій посаді з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії за лікарськими спеціальностями "Терапія", "Підліткова терапія", "Педіатрія", "Медицина невідкладних станів" та "Суднова медицина".

(пункт 4.5 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

До стажу роботи для атестації за спеціальностями "Судинна хірургія", "Торакальна хірургія", "Хірургія серця і магістральних судин", "Проктологія", "Ендоскопія", "Комбустіологія", "Ортопедія і травматологія", "Трансплантологія" зараховуються періоди роботи на посаді лікаря-хірурга.

(пункт 4.5 доповнено абзацом одинадцятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

4.6. Начальники медичних служб військових частин (кораблів), а також військові лікарі, які проходять службу в медичних пунктах військових частин (кораблів), мають право атестуватися за однією з таких спеціальностей: "загальна практика - сімейна медицина", "організація і управління охороною здоров'я", "терапія", "хірургія".

4.7. Професіонали, які проходять службу на посадах в органах управління військово-медичної служби, в апараті Міністерства оборони України, можуть атестуватися за спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я" ("організація і управління фармацією") або за будь-якою іншою медичною (провізорською) спеціальністю.

4.8. Кваліфікаційні категорії можуть присвоюватися також професіоналам, які займаються науковою та науково-педагогічною діяльністю в академії, на кафедрах екстремальної і військової медицини і допущені до лікарської (провізорської) діяльності.

4.9. Фахівці, які атестуються, повинні знати в обсязі призначення на військовий час питання організації тактики медичної служби, етіологію і клініку сучасної бойової патології, принципи та засоби медичного захисту особового складу від зброї масового ураження.

4.10. Інші вимоги, що висуваються до фахівців під час проведення атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій, визначаються наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2007 року N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за N 1368/14635, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 грудня 2006 року N 818 "Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1366/13240 (із змінами).

4.11. Кваліфікаційні вимоги, які висуваються до професіоналів з числа працівників Збройних Сил України, визначаються Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року N 359, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за N 14/2454 (із змінами), і Положенням про порядок проведення атестації провізорів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 грудня 2006 року N 818, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1366/13240 (із змінами).

Кваліфікаційні вимоги, які висуваються до фахівців з числа працівників Збройних Сил України, визначаються наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2007 року N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за N 1368/14635, і наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 грудня 2006 року N 818 "Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1366/13240 (із змінами).

V. Порядок складання іспитів та прийняття рішення атестаційною комісією

5.1. Після закінчення передатестаційного циклу екзаменаційною комісією, яка створюється на відповідній кафедрі академії, проводиться іспит.

До іспиту допускаються професіонали, які успішно виконали навчальний план і програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1994 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 липня 1994 року за N 146/355 (із змінами).

Професіонали, які не набрали необхідної кількості балів з відповідної лікарської (провізорської) кваліфікаційної категорії, проходять комп'ютерний контроль рівня знань на категорію, якій відповідає набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста), що дає право продовжувати обіймати посаду лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста) з певної лікарської (провізорської) спеціальності.

Професіоналам (фахівцям), які успішно склали іспит, видається свідоцтво встановленого зразка, форма якого наведена у додатку 3 до пункту 3.3 Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року N 359, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за N 14/2454 (із змінами), з рекомендацією про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

За результатами атестації про присвоєння кваліфікаційної категорії, атестаційною комісією видається посвідчення встановленого зразка, форма якого наведена в додатку 4 до пункту 3.19 Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 року N 359, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за N 14/2454 (із змінами).

5.2. Від передатестаційного циклу звільняються науково-педагогічні та наукові працівники кафедр академії, якщо вони атестуються за профілем кафедри. Ці спеціалісти складають тільки передатестаційний іспит.

Професіонали, які закінчили навчання в клінічній ординатурі чи ад'юнктурі і мають необхідний стаж практичної роботи за певною спеціальністю, допускаються протягом року після закінчення навчання до атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії без проходження передатестаційного циклу. Передатестаційний іспит вони складають перед закінченням навчання на кафедрах академії, на яких створюються екзаменаційні комісії за відповідним фахом.

5.3. Професіонали (фахівці), які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи в територіальну атестаційну комісію не пізніш як за два місяці до початку її роботи.

В атестаційну комісію подають: рапорт (заяву), звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником ЗОЗ ЗСУ (командиром військової частини), копії диплома про освіту, посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше, свідоцтво академії про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу, заповнений атестаційний листок, а професіонали (фахівці) з числа працівників Збройних Сил України - також копію трудової книжки (за наявності).

(абзац другий пункту 5.3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

Професіоналами готується звіт про роботу (додаток 3 до цієї Інструкції), а фахівці готують його у довільній формі. Обсяг звіту не повинен перевищувати 20 сторінок друкованого тексту.

Військовослужбовці, які змінювали місце служби за останні три роки, подають звіти також з попередніх місць служби.

Звіт про роботу направляється атестаційною комісією на рецензію висококваліфікованим спеціалістам відповідного профілю, які не перебувають у прямому підпорядкуванні особи, яка атестується.

5.4. За результатами атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії комісія приймає рішення щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії або відмови в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії з конкретної медичної чи провізорської спеціальності.

У разі відмови у підтвердженні кваліфікаційної категорії комісія виносить рішення про її зниження чи зняття.

5.5. При підтвердженні професіоналом (фахівцем) кваліфікаційної категорії в посвідченні ставиться відповідна відмітка або видається нове посвідчення, коли у попередньому не залишилось місця для відміток.

Професіоналам (фахівцям), яким за результатами атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії змінено кваліфікаційну категорію, видаються нові посвідчення, а тим, кому відмовлено у підтвердженні другої категорії, - витяг із протоколу засідання комісії, завірений ЗОЗ ЗСУ в 14-денний строк з дня атестації.

5.6. Рішення атестаційної комісії про відмову у підтвердженні кваліфікаційної категорії (або про її зниження чи зняття) у десятиденний строк доводиться до відома керівництва за місцем служби (роботи) атестованого.

5.7. При незгоді професіонала (фахівця) з результатом атестації він може в 30-денний строк з дня видачі (продовження) посвідчення або витягу з протоколу засідання комісії оскаржити рішення атестаційної комісії у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.8. Черговій атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають за бажанням професіонали (фахівці), яким присвоєні кваліфікаційні категорії, у строк до 5 років з дня попередньої атестації.

За бажанням професіонала (фахівця) атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії може бути проведена не раніше ніж через один рік з дати попередньої атестації.

5.9. Від чергової атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії звільняються:

професіонали (фахівці), які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення. Чергова атестація проводиться після їх повернення до постійного місця служби (роботи);

професіонали (фахівці), які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;

одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;

вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства згідно з чинним законодавством.

За наявності службової потреби або з інших об'єктивних причин строк чергової атестації професіонала (фахівця) може бути перенесено наказом начальника органу управління (ЗОЗ ЗСУ), де мають атестуватися професіонали (фахівці), на строк не більше одного року. Виписка з наказу направляється за місцем служби особи, яка атестується. На посвідченні про присвоєння кваліфікаційної категорії в цьому випадку робиться відмітка про продовження строку дії кваліфікаційної категорії, що була присвоєна раніше.

(пункт 5.9 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 26.05.2016 р. N 279)

5.10. У разі виявлення істотних недоліків у професіонала (фахівця) начальник ЗОЗ ЗСУ (командир військової частини) може направити подання до атестаційної комісії про зняття кваліфікаційної категорії.

5.11. Члени атестаційної комісії входять до її складу на добровільних засадах, що визначається відповідним наказом.

У проведенні атестації повинні брати участь не менше 2/3 кількості членів атестаційної комісії. Рішення ухвалюється більшістю голосів присутніх. При рівності голосів голос голови атестаційної комісії є вирішальним.

Атестаційна комісія веде протоколи своїх засідань. На кожного професіонала (фахівця), що атестується, атестаційною комісією оформлюється атестаційна справа, до якої долучаються документи, зазначені в пункті 5.3 цього розділу, а також витяг з протоколу засідання атестаційної комісії. Протоколи та документи атестованих підлягають зберіганню в установленому порядку.

Протокол з рішенням атестаційної комісії про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії затверджується наказом керівника закладу, при якому створена атестаційна комісія.

5.12. Інші питання з присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам (фахівцям) вирішуються відповідно до чинного законодавства.

 

Директор Військово-медичного
департаменту Міністерства
оборони України
(Головний державний санітарний
лікар Міністерства оборони
України)
полковник медичної служби

А. В. Верба

 

ПЕРЕЛІК
посад і спеціальностей, за якими професіоналам з числа військовослужбовців присвоюється кваліфікаційна категорія

N з/п

Найменування посад професіоналів з числа військовослужбовців

Найменування спеціальностей професіоналів з числа військовослужбовців

                       1. Лікарняні заклади

1.1

Начальник центру, заступник начальника центру, заступник начальника центру - начальник управління (відділу), заступник начальника центру (з клінічної роботи), заступник начальника центру з медичної частини - начальник частини

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

1.2

Начальник госпіталю, заступник начальника госпіталю, заступник начальника госпіталю з медичної частини - начальник частини

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

1.3

Заступник начальника частини, начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу - заступник начальника управління

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

1.4

Заступник начальника центру з медичного постачання

Організація і управління фармацією

1.5

Заступник начальника центру - головний хірург Міністерства оборони

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка хірургічна спеціальність

1.6

Заступник начальника центру - головний терапевт Міністерства оборони

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка терапевтична спеціальність

1.7

Провідний хірург, головний хірург (регіону)

Будь-яка хірургічна спеціальність

1.8

Провідний терапевт, головний терапевт (регіону)

Будь-яка терапевтична спеціальність

1.9

Начальник клініки

Лікарська спеціальність за профілем клініки

1.10

Начальник клініки - головний травматолог Міністерства оборони

Ортопедія і травматологія

1.11

Начальник клініки - головний анестезіолог Міністерства оборони

Анестезіологія

1.12

Начальник клініки - головний нейрохірург Міністерства оборони

Нейрохірургія

1.13

Начальник відділення - головний невропатолог Міністерства оборони

Неврологія

1.14

Начальник клініки - головний уролог Міністерства оборони

Урологія

1.15

Начальник клініки - головний отоларинголог Міністерства оборони

Отоларингологія

1.16

Начальник клініки - головний офтальмолог Міністерства оборони

Офтальмологія

1.17

Начальник клініки - головний гінеколог Міністерства оборони

Акушерство і гінекологія

1.18

Начальник клініки - головний інфекціоніст Міністерства оборони

Інфекційні хвороби

1.19

Начальник клініки - головний фтизіатр Міністерства оборони

Фтизіатрія

1.20

Начальник клініки - головний дерматовенеролог Міністерства оборони

Дерматовенерологія

1.21

Начальник клініки - головний психіатр Міністерства оборони

Психіатрія

1.22

Начальник клініки - головний рентгенолог Міністерства оборони

Рентгенологія

1.23

Начальник клініки - головний лаборант Міністерства оборони

Клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, паразитологія, мікробіологія і вірусологія, клінічна імунологія

1.24

Начальник клініки - провідний спеціаліст, провідний лікар

Лікарська спеціальність за профілем клініки

1.25

Заступник начальника клініки

Лікарська спеціальність за профілем клініки

1.26

Начальник фармацевтичного центру

Організація і управління фармацією

1.27

Начальник відділу, начальник відділу - заступник начальника центру, начальник відділу - заступник начальника управління, заступник начальника відділу

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1.28

Начальник відділення

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1.29

Начальник відділення - заступник начальника відділу, начальник відділу - старший інструктор

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1.30

Начальник лабораторії

Клінічна лабораторна діагностика, бактеріологія, паразитологія, мікробіологія і вірусологія, клінічна імунологія

1.31

Начальник аптеки, заступник начальника аптеки

Організація і управління фармацією

1.32

Завідувач відділу - провізор

Загальна фармація

1.33

Начальник складу, начальник складу (медичного)

Організація і управління фармацією

1.34

Начальник кабінету

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1.35

Старший ординатор, ординатор

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

1.36

Старший офіцер, офіцер

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

1.37

Провізор

Загальна фармація

                       2. Амбулаторно-поліклінічні заклади

2.1

Начальник поліклініки - головний стоматолог Міністерства оборони, начальник поліклініки, заступник начальника поліклініки, заступник начальника поліклініки - начальник відділення, помічник начальника поліклініки - начальник відділу, начальник відділення - заступник начальника поліклініки

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

2.2

Начальник медичної служби, заступник начальника медичної служби, помічник начальника медичної служби

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

2.3

Начальник лазарету, начальник медичного пункту

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

2.4

Начальник лабораторії

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

2.5

Начальник аптеки, заступник начальника аптеки

Організація і управління фармацією або будь-яка провізорська спеціальність

2.6

Начальник медичної служби - начальник медичного пункту

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

2.7

Начальник кабінету

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

2.8

Начальник кабінету авіаційної медицини

Авіаційна та космічна медицина, загальна практика - сімейна медицина, психофізіологія

2.9

Старший ординатор, ординатор

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

2.10

Лікар загальної практики - сімейний лікар, лікар

Загальна практика - сімейна медицина або будь-яка лікарська спеціальність

                       3. Заклади переливання крові

3.1

Начальник центру - головний трансфузіолог Міністерства оборони, заступник начальника центру, заступник начальника центру - начальник відділення

Організація і управління охороною здоров'я або трансфузіологія

3.2

Начальник відділення

Трансфузіологія

3.3

Завідувач відділення - лікар-трансфузіолог, лікар-трансфузіолог

Трансфузіологія

3.4

Завідувач відділення - лікар-лаборант, лікар-імунолог клінічний

Клінічна лабораторна діагностика, клінічна імунологія

3.5

Лікар-дерматовенеролог

Дерматовенерологія

                       4. Санаторно-курортні заклади

4.1

Начальник центру, заступник начальника центру, заступник начальника центру - начальник управління (відділу), заступник начальника центру (з клінічної роботи), заступник начальника центру з медичної частини - начальник частини

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

4.2

Начальник санаторію, заступник начальника санаторію, заступник начальника санаторію з медичної частини - начальник частини

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

4.3

Заступник начальника частини, начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу - заступник начальника управління

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

4.4

Заступник начальника центру з медичного постачання

Організація і управління фармацією

4.5

Начальник відділення

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

4.6

Завідувач відділення

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за профілем структурного підрозділу

                       5. Установи з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби

5.1

Начальник управління - головний санітарний лікар (регіону, території відповідальності), заступник начальника управління, начальник відділу - заступник начальника управління

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

5.2

Начальник відділу (відділення, лабораторії, групи), заступник начальника відділу - начальник відділення

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

5.3

Старший офіцер, офіцер

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

5.4

Старший лікар, лікар

Лікарська спеціальність за посадою

                       6. Медичний склад (усіх найменувань), центр формування та зберігання медичної техніки і майна непорушних запасів, медичне депо, кадр управління госпітальної бази, аптека

6.1

Начальник складу, заступник начальника складу, заступник начальника складу - начальник відділу, заступник начальника складу - начальник групи

Організація і управління фармацією або будь-яка провізорська спеціальність

6.2

Начальник центру, заступник начальника центру

Організація і управління фармацією

6.3

Начальник кадру управління госпітальної бази, заступник начальника кадру управління госпітальної бази

Організація і управління фармацією

6.4

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Будь-яка провізорська спеціальність

6.5

Начальник відділення, старший помічник начальника відділення

Будь-яка провізорська спеціальність

6.6

Начальник групи

Будь-яка провізорська спеціальність

6.7

Старший офіцер, офіцер, старший спеціаліст, спеціаліст

Будь-яка провізорська спеціальність

6.8

Провізор

Загальна фармація

                       7. Медико-соціальні експертні комісії

7.1

Голова комісії - лікар, начальник комісії, заступник начальника центральної військово-лікарської комісії - заступник голови військово-лікарської комісії, заступник начальника комісії - начальник відділу

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

7.2

Начальник відділу (відділення), начальник відділу - голова військово-лікарської комісії

Будь-яка лікарська спеціальність

7.3

Старший лікар-інспектор, старший лікар-спеціаліст

Будь-яка лікарська спеціальність

                       8. Бюро судово-медичної експертизи

8.1

Начальник лабораторії - головний патологоанатом, заступник начальника лабораторії - начальник відділу

Патологічна анатомія

8.2

Начальник відділу (відділення), завідувач відділення

Патологічна анатомія

8.3

Старший лікар-фахівець

Будь-яка лікарська спеціальність

                       9. Органи управління медичної служби Міністерства оборони України та Збройних Сил України (ВМД Міноборони, ЦВМУ, Центральне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства оборони України)

9.1

Директор департаменту, заступник директора департаменту, заступник директора департаменту - начальник відділу

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

9.2

Начальник управління, заступник начальника управління

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

9.3

Начальник Центрального управління - начальник медичної служби Збройних Сил України, начальник Центрального управління - головний санітарний лікар Міністерства оборони України, заступник начальника Центрального управління, заступник начальника Центрального управління - начальник відділу

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

9.4

Заступник начальника Центрального управління - головний епідеміолог Міністерства оборони України

Організація і управління охороною здоров'я або епідеміологія

9.5

Заступник начальника Центрального управління - головний гігієніст Міністерства оборони України

Організація і управління охороною здоров'я або загальна гігієна, гігієна праці, комунальна гігієна

9.6

Заступник начальника Центрального управління - головний радіолог Міністерства оборони України

Організація і управління охороною здоров'я або радіаційна гігієна

9.7

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Організація і управління охороною здоров'я (організація і управління фармацією) або будь-яка лікарська (провізорська) спеціальність за профілем структурного підрозділу

9.8

Завідувач сектору

Організація і управління охороною здоров'я (організація і управління фармацією) або будь-яка лікарська (провізорська) спеціальність за профілем структурного підрозділу

9.9

Головний хірург

Будь-яка хірургічна спеціальність

9.10

Головний терапевт

Будь-яка терапевтична спеціальність

9.11

Головний спеціаліст

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність за посадою

9.12

Старший офіцер, офіцер

Організація і управління охороною здоров'я (організація і управління фармацією) або будь-яка лікарська (провізорська) спеціальність за профілем структурного підрозділу

9.13

Провідний бактеріолог, бактеріолог

Бактеріологія

9.14

Старший лікар, лікар, лікар-епідеміолог

Будь-яка лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу, епідеміологія

                10. Структурні медичні підрозділи (служби) апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, оперативних командувань, видів та родів військ Збройних Сил України, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, медичні служби органів військового управління, з'єднань

10.1

Начальник медичної (військово-медичної) служби, заступник начальника медичної (військово-медичної) служби, помічник начальника медичної (військово-медичної) служби

Організація і управління охороною здоров'я (організація і управління фармацією) або будь-яка лікарська (провізорська) спеціальність

10.2

Начальник відділу, заступник начальника відділу, старший офіцер медичного відділу

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

10.3

Начальник лазарету, поліклініки, медичного пункту

Будь-яка лікарська спеціальність

10.4

Начальник відділення (медичного кабінету, лабораторії)

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

10.5

Начальник кабінету авіаційної медицини

Авіаційна та космічна медицина, загальна практика - сімейна медицина, психофізіологія

10.6

Начальник аптеки, заступник начальника аптеки

Організація і управління фармацією або будь-яка провізорська спеціальність

10.7

Старший лікар, лікар

Лікарська спеціальність за профілем структурного підрозділу

10.8

Старший помічник, помічник начальника навчального відділу з професійного психофізіологічного відбору

Психофізіологія

10.9

Лікар-психофізіолог

Психофізіологія

10.10

Лікар з авіаційної медицини

Авіаційна та космічна медицина

10.11

Лікар барокамери (відділення)

Авіаційна та космічна медицина, анестезіологія, загальна практика - сімейна медицина, психофізіологія

                       11. Навчальні військово-медичні заклади (підрозділи)

11.1

Начальник академії

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

11.2

Заступник начальника академії з навчальної роботи - начальник інституту, заступник начальника академії з наукової роботи - начальник інституту, заступник начальника академії

Організація і управління охороною здоров'я або будь-яка лікарська спеціальність

11.3

Начальник факультету, начальник курсу, начальник центру

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

11.4

Начальник кафедри, заступник начальника кафедри

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

11.5

Начальник відділу (лабораторії), заступник начальника відділу (лабораторії)

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

11.6

Професор, доцент, старший викладач, викладач

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

11.7

Провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, науковий співробітник, молодший науковий співробітник

Будь-яка лікарська або провізорська спеціальність

                       12. Інспекції Міністерства оборони України (Головна інспекція Міністерства оборони України тощо)

12.1

Старший інспектор

Організація і управління охороною здоров'я

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства оборони України від 15.10.2015 р. N 561,
від 26.05.2016 р. N 279)

 

ПЕРЕЛІК
посад і спеціальностей, за якими фахівцям з числа військовослужбовців присвоюється кваліфікаційна категорія

Найменування посад фахівців з числа військовослужбовців

Найменування спеціальностей фахівців з числа військовослужбовців

Фельдшери та лаборанти

Фельдшер

Лікувальна справа

Фельдшер-лаборант

Лабораторна справа (клініка)

Фельдшер-лаборант

Лабораторна справа (патологія)

Медичний статистик

Медична статистика

Фельдшер (по переливанню крові)

Лікувальна справа

Фельдшер - начальник кабінету

Лікувальна справа

Фельдшер (секретар військово-лікарської комісії)

Лікувальна справа

Фельдшер-лаборант (радійманіпулятор)

Лабораторна справа (клініка)

Фельдшер - начальник медичного пункту, фельдшер медичного пункту

Лікувальна справа

Старша акушерка, акушерка

Акушерська справа

Старший лаборант, лаборант

Лабораторна справа (гігієна)

Старший лаборант, лаборант

Лабораторна справа (клініка)

Лікар зубний

Стоматологія

Технік зубний

Ортопедична стоматологія

Медичні сестри

Головна медична сестра

Сестринська справа

Сестра старша медична

Сестринська справа

Сестра медична

Сестринська справа

Сестра медична з дієтичного харчування

Сестринська справа

Сестра медична з лікувальної фізкультури

Сестринська справа

Сестра медична з масажу

Сестринська справа

Сестра медична з фізіотерапії

Сестринська справа

Сестра медична з функціональної діагностики

Сестринська справа

Сестра медична зі стоматології

Стоматологія

Сестра медична операційна старша, сестра медична операційна

Сестринська справа (операційна)

Сестра медична поліклініки

Сестринська справа

Сестра медична стаціонару

Сестринська справа

Сестра медична - анестезист

Сестринська справа (операційна)

Фармацевтичні працівники

Начальник аптеки медичного пункту

Фармація

Фельдшер - начальник аптеки

Фармація

Фармацевт медичного складу

Фармація

Начальник сховища медичного майна

Фармація

Начальник медичного складу

Фармація

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ

_____________________________________________________________________________________
                                                              (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                         з ________________________ по _______________________________
                                                          (місяць, рік)                                                   (місяць, рік)

1. Коротка характеристика (не більше 1 аркуша) військово-медичного підрозділу, установи чи закладу, де проходить службу особа, що атестується:

організаційно-штатна структура (підрозділи);

оснащення медичною технікою та апаратурою.

2. Аналіз (кількісний та якісний) основних показників діяльності професіонала за останні 3 роки:

напрями діяльності професіонала (лікувально-діагностична, консультативна, профілактична, провізорська та інша робота);

основні показники діяльності, зведені в таблиці, передбачені офіційними статистичними формами;

аналіз даних таблиці у порівнянні з аналогічними показниками минулих років (3 роки);

обґрунтований коментар динаміки всіх показників.

3. Організаційно-методична та наукова робота:

розробка керівних та інструктивно-методичних документів;

участь у наукових дослідженнях, раціоналізаторській та винахідницькій роботі;

результати впровадження в практику роботи нових організаційних форм, ефективних лікувально-діагностичних методів, апаратури, фармацевтичних препаратів.

4. Робота з медичними кадрами.

5. Санітарно-просвітницька робота.

6. Робота з підвищення мобілізаційної і бойової готовності установи, закладу (підрозділу) і підрозділів екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

7. Висновок:

підсумки про повноту реалізації теоретичних знань та практичних навичок;

бачення перспектив професійної діяльності та її вдосконалення з вказівкою конкретних заходів.

_____________________________________________________________________________________
(посада)
_____________________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

____________

Опрос