Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления и ведения НКРЭКУ реестра субъектов естественных монополий

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Порядок, Постановление от 19.03.2015 № 826
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

19.03.2015

м. Київ

N 826

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 квітня 2015 р. за N 372/26817

Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб'єктів природних монополій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 6 жовтня 2016 року N 1794

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 19 жовтня 2017 року N 1268)

Відповідно до статті 13 Закону України "Про природні монополії", Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та підпункту 21 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок складання та ведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, реєстру суб'єктів природних монополій, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 03 липня 2014 року N 987 "Про затвердження Порядку складання та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулює НКРЕ", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 23 липня 2014 року за N 857/25634.

3. Управлінню ліцензування в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

 

Порядок складання та ведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, реєстру суб'єктів природних монополій

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складає та веде реєстр суб'єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку (далі - Реєстр).

Реєстр складається та ведеться щодо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України "Про природні монополії" провадять діяльність з:

1) транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

2) транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

3) розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;

4) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами);

5) передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

6) розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами);

7) централізованого водопостачання та водовідведення;

8) транспортування теплової енергії;

9) транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

(пункт 1 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 06.10.2016 р. N 1794)

2. До Реєстру вносяться відомості про суб'єктів природних монополій, які отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності у сферах, визначених у підпунктах 1 - 8 пункту 1 цього Порядку, державне регулювання діяльності яких здійснюється НКРЕКП, обласними, Київською міською державними адміністраціями або яким встановлено тариф на транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

(пункт 2 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 06.10.2016 р. N 1794)

3. Внесення до Реєстру відомостей про суб'єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування теплової енергії відповідно до ліцензій, виданих обласними, Київською міською державними адміністраціями, здійснюється на підставі інформації, наданої до НКРЕКП обласними, Київською міською державними адміністраціями за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, не пізніше 5 числа кожного місяця.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 06.10.2016 р. N 1794)

4. Відомості щодо суб'єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, вносяться НКРЕКП до Реєстру станом на останнє число звітного місяця.

5. Реєстр розміщується щомісяця не пізніше 7 числа на офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/), відомості з якого щомісяця до 10 числа на електронних та паперових носіях подаються до Антимонопольного комітету України.

 

Заступник начальника
управління ліцензування

Ю. Антонюк

 

Реєстр суб'єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

N з/п

Код згідно з ЄДРПОУ суб'єкта господарювання

Найменування суб'єкта господарювання

Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Вид господарської діяльності, що провадиться суб'єктом господарювання

Територія здійснення господарської діяльності суб'єктом господарювання

адміністративно-
територіальна одиниця

поштова адреса

індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація ________________ державної адміністрації / Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо суб'єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування теплової енергії

N з/п

Код згідно з ЄДРПОУ суб'єкта господарювання

Найменування суб'єкта господарювання

Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Вид господарської діяльності, що провадиться суб'єктом господарювання

Територія здійснення господарської діяльності суб'єктом господарювання

адміністративно-
територіальна одиниця

поштова адреса

індекс

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Інформація надається станом на останнє число звітного місяця.

____________

Опрос