Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о золотой медали "За высокие достижения в учебе" и серебряной медали "За достижения в учебе"

Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 17.03.2015 № 306
редакция действует с 17.07.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2015

м. Київ

N 306

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за N 354/26799

Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства освіти і науки України
 від 7 лютого 2019 року N 152
,
від 22 червня 2020 року N 844

Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальну середню освіту", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2000 року N 584 "Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2000 року за N 924/5145.

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

ПОЛОЖЕННЯ
про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає механізм нагородження учнів за досягнення у навчанні.

1.2. Нагородження золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" (далі - Золота медаль) встановленого зразка (додаток 1) та срібною медаллю "За досягнення у навчанні" (далі - Срібна медаль) встановленого зразка (додаток 2) є видом морального стимулювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти (далі - навчальні заклади) усіх типів і форм власності.

1.3. Список претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями визначається керівником навчального закладу за результатами річного оцінювання в 10 класі та I семестрі 11 класу і затверджується на засіданні педагогічної ради шляхом прийняття відповідного рішення.

Учні, які не можуть підтвердити результати навчальних досягнень у 10 класі з незалежних від них обставин (навчання у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України, в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо), нагороджуються Золотою та Срібною медалями за результатами навчальних досягнень в 11 класі.

II. Вимоги до претендентів на нагородження Золотою або Срібною медалями

2.1. Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10 - 12 балів з предметів навчального плану (крім осіб, які навчаються за екстернатною формою навчання).

2.2. Срібною медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10 - 12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану.

2.3. Рішення про нагородження претендентів Золотою або Срібною медалями приймається на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу і оформлюється наказом керівника навчального закладу.

Спільне засідання педагогічної ради та ради навчального закладу вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від кількісного складу педагогічної ради і ради навчального закладу.

2.4. Учні, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту в професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації за умови дотримання пунктів 2.1, 2.2 цього розділу, нагороджуються Золотою та Срібною медалями.

Рішення про нагородження Золотою або Срібною медалями випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, приймається педагогічною радою і оформлюється наказом керівника навчального закладу.

2.5. Підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом коригування не дає підстав для нагородження випускників Золотою або Срібною медаллю.

2.6. Претенденти на нагородження Золотою або Срібною медаллю не можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації, за винятком випадків, зазначених у розділі III цього Положення.

2.7. Учням (вихованцям) закладів загальної середньої освіти, які нагороджені Золотою або Срібною медаллю, видається відповідний документ про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.

(пункт 2.7 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 07.02.2019 р. N 152)

III. Особливі умови нагородження

За рішенням органів управління освітою, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, за умов дотримання вимог пунктів 2.1, 2.2 розділу II цього Положення нагороджуються Золотою або Срібною медаллю випускники, які:

зараховані за станом здоров'я до спеціальної медичної групи відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 року N 518/674, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 року за N 773/16789;

перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до статей 17, 181 Закону України "Про відпустки";

звільнені від державної підсумкової атестації відповідно до законодавства;

(абзац четвертий розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 22.06.2020 р. N 844)

перебували на навчанні за індивідуальною формою, у тому числі ті, які за погодженим з місцевим органом управління освітою індивідуальним навчальним планом прискорено опанували програмовий матеріал за курс повної загальної середньої освіти;

навчаються за екстернатною формою навчання;

тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну в старшу школу та опанували програмовий матеріал на високому рівні.

IV. Контроль за дотриманням вимог щодо нагородження

Контроль за правильністю нагородження Золотою та Срібною медалями покладається на керівника навчального закладу. Контроль за дотриманням особливих умов нагородження, визначених розділом III цього Положення, покладається на відповідні органи управління освітою.

V. Нагородження випускників навчальних закладів

Випускникам навчальних закладів, нагородженим Золотою або Срібною медаллю, на урочистих зборах із залученням представників громадськості вручаються відповідний документ про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та відповідна медаль.

(розділ V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.02.2019 р. N 152)

 

Директор департаменту

Ю. Г. Кононенко

 

Зразок
відзнаки про досягнення у навчанні - золота медаль "За високі досягнення у навчанні"

Лицьова сторона
 

Зворотна сторона
 

Опис
відзнаки про досягнення у навчанні - золота медаль "За високі досягнення у навчанні"

Золота медаль "За високі досягнення у навчанні" (далі - медаль) має вигляд диска діаметром 40 + 1 мм з буртом по колу та вушком у верхній частині.

Медаль виготовляється з латуні Л-63, що має товщину 3 мм, методом двостороннього штампування з подальшим електрополіруванням. Містить міцний захисно-декоративний поверхневий шар з гальванічним покриттям "позолота", нанесеним методом багатошарового покриття проектних металів: мідь - 8 Мкм; нікель - 8 Мкм; золото - 0,3 Мкм.

На лицьовій стороні медалі рельєфно зображена жінка у національному вбранні, яка сидить і тримає у лівій руці розгорнуту книгу, а у правій - вінок з лаврового листя. На передньому плані розташовані зображення глобуса та глечика з олівцями і пензлями. Композиція символізує єдність природничих наук, мистецтва та літератури, необхідність самовідданої праці для досягнення успіхів у будь-якій справі, а також велику і гуманну роль вчителя у справі формування людини як особистості.

По обводу медалі у верхній частині напис "За високі досягнення у навчанні".

На зворотній стороні медалі нанесено зображення малого Державного Герба України. Під ним розташована рельєфна стрічка з написом в центрі "Україна".

Написи на медалі опуклі.

У комплект до медалі входить ткана муарова стрічка довжиною 1000 мм кольорів національного прапора України.

Медаль разом з тканою муаровою стрічкою упаковується в прозорий поліетиленовий пакет розміром 10 х 6 см.

 

Зразок
відзнаки про досягнення у навчанні - срібна медаль "За досягнення у навчанні"

Лицьова сторона
  

Зворотна сторона
  

Опис
відзнаки про досягнення у навчанні - срібна медаль "За досягнення у навчанні"

Срібна медаль "За досягнення у навчанні" (далі - медаль) має вигляд диска діаметром 40 + 1 мм з буртом по колу та вушком у верхній частині.

Медаль виготовляється з латуні Л-63, що має товщину 3 мм, методом двостороннього штампування з подальшим електрополіруванням. Містить міцний захисно-декоративний поверхневий шар з гальванічним покриттям срібного кольору, нанесеним методом багатошарового покриття проектних металів: мідь - 16 Мкм; нікель - 16 Мкм.

На лицьовій стороні медалі рельєфно зображена жінка у національному вбранні, яка сидить і тримає у лівій руці розгорнуту книгу, а у правій - вінок з лаврового листя. На передньому плані розташоване зображення глобуса та глечика з олівцями і пензлями. Композиція символізує єдність природничих наук, мистецтва та літератури, необхідність самовідданої праці для досягнення успіхів у будь-якій справі, а також велику і гуманну роль вчителя у справі формування людини як особистості.

По обводу медалі у верхній частині напис "За досягнення у навчанні".

На зворотній стороні медалі нанесено зображення малого Державного Герба України. Під ним розташована рельєфна стрічка з написом в центрі "Україна".

Написи на медалі опуклі.

У комплект до медалі входить ткана муарова стрічка довжиною 1000 мм кольорів національного прапора України.

Медаль разом з тканою муаровою стрічкою упаковується в прозорий поліетиленовий пакет розміром 10 х 6 см.

____________

Опрос