Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке проведения спортивных мероприятий в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ, Инструкция от 19.01.2015 № 28
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2015

м. Київ

N 28

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2015 р. за N 329/26774

Про затвердження Інструкції про порядок проведення спортивних заходів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
від 19 листопада 2019 року N 592)

Відповідно до підпункту 91 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671, та з метою підвищення спортивних результатів, рівня фізичної підготовки спортсменів Збройних Сил України та їх успішних виступів на спортивних змаганнях

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення спортивних заходів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

2. Вважати таким, що не застосовується у Збройних Силах України, наказ Міністра оборони СРСР від 09 листопада 1984 року N 240 "О введении в действие Инструкции о порядке проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов и материального обеспечения участников и судей соревнований и сборов в Советской Армии и Военно-Морском Флоте".

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
молоді та спорту України

С. В. Митрофанський

Міністр охорони здоров'я
України

О. Квіташвілі

Міністр соціальної політики
України

П. Розенко

Заступник Міністра фінансів -
керівник апарату

В. М. Матвійчук

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення спортивних заходів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок проведення спортивних заходів за участю військовослужбовців (працівників) Міністерства оборони України та Збройних Сил України на державному, міжнародному рівнях, навчально-тренувальних зборів, а також порядок їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

2. Витрати на проведення у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (далі - спортивні заходи) здійснюються згідно із затвердженими встановленим порядком планами, положеннями (програмами) про проведення спортивних заходів усіх рівнів за відповідними видами спорту за рахунок та у межах коштів, виділених на вказані цілі відповідно до кошторису Міністерства оборони України.

Витрати на утримання учасників та суддів проводяться за затвердженим кошторисом на проведення кожного спортивного заходу окремо, відповідно до норм витрат, передбачених цією Інструкцією.

Міжнародні спортивні змагання проводяться згідно з Планом міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України із зарубіжними спортивними організаціями.

Витрати на участь спортсменів Міністерства оборони України та Збройних Сил України у міжнародних спортивних змаганнях здійснюються у межах коштів, передбачених на ці цілі згідно з регламентом (Положенням) про спортивні змагання.

3. У Міністерстві оборони України та Збройних Силах України спортивні змагання проводяться у вигляді спартакіад (комплексні спортивні змагання), відкритих чемпіонатів і чемпіонатів, розіграшів кубків, першості з вікових груп спортсменів, турнірів, матчевих і товариських зустрічей між командами.

Види спортивних змагань за характером їх проведення є:

особистими, в яких визначаються місця, зайняті окремими спортсменами (стать, вік, спортивна кваліфікація);

особисто-командними, в яких крім особистого лідерства визначаються місця, зайняті командами, які беруть у них участь;

командними, в яких визначаються місця, зайняті командами-учасниками;

класифікаційними, в яких визначається виконання спортсменами розрядних норм і вимог єдиної спортивної класифікації України;

відбірковими, за підсумком яких формуються збірні команди.

Спортивні змагання у військових частинах та вищих військових навчальних закладах проводяться тільки у вільний від служби (роботи) та навчання час у вихідні та святкові дні та у час, передбачений розпорядком дня для занять фізичною підготовкою і спортом.

4. Обов'язковим документом для проведення спортивних змагань є положення про спортивні змагання, що затверджується керівником (начальником), який проводить спортивні заходи.

У положенні визначаються:

характер спортивних змагань, вид спорту і система його проведення;

мета і завдання;

команди, які беруть участь, та учасники (вік, стать, класифікація);

кількісний склад спортсменів, інших учасників і суддівської колегії;

система оцінювання результатів;

медико-санітарне забезпечення, техніка безпеки;

порядок і строк подачі заявок;

умови прийняття учасників і суддів;

порядок нагородження;

порядок подання протестів і їх розгляд;

місце і час проведення спортивних змагань;

день приїзду і день від'їзду учасників спортивних змагань і суддів;

фінансово-економічні розрахунки.

5. З метою підвищення спортивної майстерності та успішного виступу на державних, міжнародних та інших спортивних змаганнях, які проводяться у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, для учасників, внесених до складу команд, які готуються до зазначених спортивних змагань, проводяться навчально-тренувальні збори за планом, затвердженим у встановленому порядку.

6. Тривалість навчально-тренувальних зборів, їх спрямованість та забезпечення визначаються залежно від рівня підготовленості спортсменів, завдань та майбутніх спортивних змагань, згідно зі схемою класифікації навчально-тренувальних зборів.

7. Навчально-тренувальні збори, основний обсяг роботи яких складає тактична і спортивно-технічна підготовка спортсменів, відносяться до категорії зборів із підготовки безпосередньо до спортивних змагань.

8. Навчально-тренувальні збори для загальної фізичної підготовки, відновлювальні - для проведення обстежень спортсменів (комплексних і поглиблених медичних) відносяться до спеціальних зборів, пов'язаних з підготовкою до спортивних змагань.

9. Керівники (начальники), які проводять навчально-тренувальні збори, зобов'язані:

затверджувати персональні списки спортсменів та інших учасників зборів, передбачених цією Інструкцією;

розглядати і затверджувати плани теоретичних занять і виховної роботи, особисті плани підготовки спортсменів, плани роботи комплексної наукової групи медичного забезпечення і заходів щодо дотримання безпеки занять;

приділяти особливу увагу якості проведення навчального процесу, удосконалення технічної і тактичної майстерності спортсменів, дотриманню дисципліни серед учасників, збереженню майна;

призначати для проведення зборів кваліфікованих тренерів, лікарів, масажистів спортивних, інструкторів-методистів, а також забезпечити спортивні споруди і бази необхідним інвентарем та обладнанням;

наказом призначати або затверджувати керівника (начальника) навчально-тренувального збору та його заступника;

видавати керівнику (начальнику) зборів доручення на право вирішення питань фінансово-господарської діяльності під час проведення навчально-тренувальних зборів на спортивних базах громадських організацій;

затверджувати кошторис на проведення заходів відповідно до норм витрат коштів, передбачених цією Інструкцією, забезпечивши при цьому жорстку економію у витратах.

10. Для організації роботи на навчально-тренувальних зборах і обліку виконаних заходів керівником (начальником) зборів і тренерською радою розробляються та затверджуються такі документи:

план-графік або розклад теоретичних і практичних занять із зазначенням кількості тренувань на день, тривалості і конкретного терміну їх проведення;

план-конспект на кожне заняття, особисті плани роботи тренерів і спортсменів;

розклад дня зборів і графік чергувань на зборах;

список розподілення спортсменів на групи із закріпленням за ними тренерів для проведення занять;

кошторис видатків на проведення заходів.

На зборах ведеться журнал обліку проведення і відвідування занять.

11. Після закінчення навчально-тренувальних зборів керівником (начальником) зборів складається письмовий звіт, що розглядається керівником (начальником), який призначає збори.

12. Учасниками спортивних заходів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України є спортсмени, тренери, лікарі, масажисти спортивні, начальники і представники команд або груп спортсменів, керівники (начальники) навчально-тренувальних зборів та їх заступники, також обслуговуючий персонал - слюсарі-ремонтники (ремонт зброї), слюсарі з ремонту рухомого складу (велосипедів, саней тощо), конюхи та інший допоміжний персонал.

13. Особовий склад та чисельність учасників спортивних заходів затверджуються планом забезпечення спортивних заходів.

14. Суддями спортивних змагань є особи, які обслуговують спортивні змагання, у складі суддівської колегії (бригади) у кількості, встановленій відповідно до чинних правил та положень про спортивні змагання.

Матеріальне та фінансове забезпечення членів головної суддівської колегії здійснюється протягом усього періоду суддівської роботи щодо обслуговування спортивних змагань, включаючи підготовчі і заключні періоди.

15. Період суддівської роботи щодо обслуговування спортивних змагань головної суддівської колегії включає в себе:

до початку виступу спортсменів - роботу в складі мандатної комісії, звірку готовності місць спортивних змагань за останньою дислокацією спортивних змагань, спортивних знарядь, спортивного інвентарю, суддівської апаратури, приладів і обладнання відповідно до правил спортивних змагань;

у період виступу спортсменів - усі дні спортивних змагань;

після закінчення виступу спортсменів - дні роботи у складі апеляційного журі, дні роботи щодо підведення підсумків спортивних змагань, затвердження результатів виступів спортсменів, оформлення і видачі документації спортивним організаціям і командам, подання підсумків спортивних змагань організації, яка проводить спортивні змагання.

16. У разі направлення спортсменів, тренерів Міністерства оборони України та Збройних Сил України за персональним викликом на навчально-тренувальні збори, міжнародні спортивні змагання та показові виступи, які проводяться за Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, затвердженим Міністерством молоді та спорту України, структурними підрозділами з фізичної культури і спорту обласних, Київської міської державних адміністрацій та федерацій з видів спорту України, усі витрати, пов'язані з їх відрядженням і участю в спортивних заходах (добові, проїзд, проживання, харчування), здійснюються в установленому законодавством порядку.

17. З метою економії коштів і скорочення видатків на спортивні заходи спортивним організаціям Міністерства оборони України та Збройних Сил України дозволяється проводити спільні спортивні заходи, оплачувати ці заходи за рахунок коштів учасників та інших джерел, не заборонених законодавством. Умови фінансування таких заходів та матеріальне забезпечення їх учасникам визначаються відповідно до положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання, зміст якого визначено Вимогами до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання, затвердженими наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06 серпня 2010 року N 2659, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2010 року за N 766/18061.

II. Медичне та фармакологічне забезпечення спортивних заходів

1. Спортивне змагання з кожного виду спорту проводиться відповідно до чинних правил та положень про спортивні змагання, одним із розділів яких є обов'язкове медичне забезпечення.

Правилами спортивних змагань передбачена обов'язкова присутність на спортивних змаганнях лікаря або медичного персоналу залежно від виду спорту, з якого проводяться спортивні змагання. Медичний персонал ретельно вивчає правила спортивних змагань перед їх початком.

2. Лікар спортивних змагань входить до складу колегії суддів на правах заступника головного судді з медичних питань. Якщо спортивні змагання обслуговуються кількома лікарями, то один з них призначається головним лікарем даних спортивних змагань, входить до складу суддівської колегії та бере участь у її роботі.

Рішення лікаря спортивних змагань, що стосується його компетенції, є для колегії суддів обов'язковим.

3. Медичний персонал з числа фахівців, що мають ступінь вищої освіти молодший бакалавр або бакалавр, забезпечує медичне обслуговування спортивних заходів за рішенням керівника (начальника). У цьому випадку медичний персонал не входить до складу суддівської колегії, але повністю виконує всі обов'язки щодо медичного обслуговування спортивних заходів.

4. З метою медичного забезпечення спортивних заходів вирішуються такі завдання:

допуск до участі в спортивних заходах тільки здорових і достатньо підготовлених спортсменів відповідного віку;

контроль за створенням необхідних санітарно-гігієнічних умов при проведенні спортивних заходів, а також у місцях проживання та харчування учасників;

участь у заходах, спрямованих на запобігання спортивному травматизму;

надання своєчасної медичної допомоги.

5. Враховуючи перелічені завдання, а також масштаби спортивних заходів, призначений лікар перед їх початком складає план медичного забезпечення, який узгоджується із суддівською колегією (організаційним комітетом) та закладами охорони здоров'я, участь яких передбачена в процесі проведення спортивних заходів.

У плані передбачаються:

ознайомлення з програмою спортивних заходів і контроль за її правильним складанням;

перевірка підготовки місць проведення спортивних змагань (стадіон, палац спорту, спортивний зал, траса лижних чи велосипедних гонок тощо);

вивчення санітарно-гігієнічних умов у місцях проведення спортивних заходів, проживання та харчування учасників;

розрахунок необхідного медичного персоналу, схема його розташування, організація стаціонарних та рухомих медичних пунктів, ізоляторів тощо;

проведення інструктажу для медичного персоналу;

участь у роботі мандатної комісії спортивних змагань;

організація і проведення медичних оглядів учасників;

участь у контролі за станом спортивного обладнання, інвентарю, одягу, взуття учасників спортивних змагань та інших заходів щодо профілактики спортивного травматизму;

участь в організації раціонального харчування спортсменів у дні спортивних заходів, участь у складанні меню, контроль за виготовленням та відпуском страв;

розрахунок і виписування необхідного медичного обладнання, медикаментів, перев'язувального матеріалу;

складання плану евакуації травмованих та хворих учасників і глядачів, визначення для цієї мети закладів охорони здоров'я і транспорту цих закладів;

спостереження за учасниками в процесі спортивних заходів.

Розглядає та затверджує план медичного обслуговування організаційний комітет спортивних змагань або суддівська колегія.

Участь спортсменів у спортивних змаганнях без дозволу лікаря забороняється.

Дозвіл на участь у спортивних змаганнях у кожному окремому випадку оформляється спеціальним заявочним листом (поіменним списком) за формою, наведеною в додатку 1.

Дозвіл на участь у спортивних змаганнях видається лікарем на основі раніше проведених лікарських обстежень.

Додаткові лікарські обстеження проводяться перед спортивними змаганнями з боксу, боротьби, важкої атлетики, лижного та велосипедного спорту, акробатики, гімнастики, ковзанярського спорту, греблі, стрибків у воду, легкої атлетики, марафонського бігу, автомотоспорту, альпінізму.

Для видачі дозволу на участь у змаганнях зі спортивних ігор (футболу, хокею, волейболу, баскетболу, тенісу, водного поло) додаткові обстеження проводяться перед початком календарних ігор, а виданий дозвіл є дійсним протягом 6 місяців.

У разі хвороби або травми спортсмена необхідним є додаткове обстеження напередодні спортивних змагань незалежно від виду спорту.

При задовільних фізичних даних і ретельній попередній підготовці юного спортсмена лікар і тренер дозволяють йому участь у спортивних змаганнях у наступній, більш дорослій віковій групі (крім видів спорту, в яких правилами спортивних змагань забороняється участь юних спортсменів у спортивних змаганнях дорослих). У цьому випадку до заявочного листа додається довідка з підписами лікаря та тренера.

Заявочні листи на участь у спортивних змаганнях завіряються тільки печаткою лікаря закладу охорони здоров'я.

6. Під час проведення спортивних заходів забезпечуються безкоштовно лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсмени-учасники спортивних заходів, що проводяться у Збройних Силах України, згідно з грошовими нормами витрат на забезпечення спортсменів-учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівнів лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року N 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня".

7. На видачу лікарських засобів та виробів медичного призначення складається відомість (додаток 2) на їх видачу спортсменам-учасникам спортивних заходів. Видача проводиться під особистий підпис спортсменів.

Зазначена відомість є підставою для списання в установленому порядку використаних лікарських засобів та виробів медичного призначення.

III. Порядок перевезення та відшкодування вартості проїзду, добових та витрат на проживання учасникам спортивних заходів та суддям

1. Для покриття особистих витрат учасникам і суддям із числа військовослужбовців та працівників під час проведення спортивних заходів здійснюються виплата добових та відшкодування витрат на наймання житлового приміщення, а також на проїзд до місця відрядження та назад.

Відшкодування військовослужбовцям (працівникам) цих витрат здійснюється за рахунок коштів, що виділені на фізичну підготовку та спорт.

При викликах одиночних спортсменів у віці до 16 років на спортивні заходи дозволяється направляти для їх супроводження тренера або іншого представника за рахунок коштів організації, яка їх відряджає.

2. Направлення військовослужбовця (працівника) на спортивні заходи оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування військової частини або найменування підприємства, куди відряджено військовослужбовця (працівника), строку та мети відрядження.

3. Військова частина (за постійним місцем служби, роботи) видає відрядженому аванс у межах сум, передбачених на виплату добових за час перебування в дорозі до місця проведення відрядження та вартості проїзду і, крім того, завірену копію посвідчення про відрядження з написом на ньому "Для оплати відрядження". Копія посвідчення про відрядження, оформлена в установленому законодавством України порядку, і документи в оригіналі, що підтверджують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат, подаються військовослужбовцем (працівником) у пункті відрядження для отримання добових (з дня вибуття та до дня прибуття до постійного місця служби, роботи), відшкодування витрат на наймання житлового приміщення, на проїзд назад до місця відрядження і додаються до роздавальної відомості.

Про здійснені військовослужбовцю (працівнику) у пункті відрядження виплати у посвідченні про відрядження робиться засвідчена печаткою військової частини відмітка.

Остаточний розрахунок щодо суми отриманого авансу з військовослужбовцем (працівником) проводиться за постійним місцем служби.

4. Забороняється проводити виплату добових та відшкодовувати витрати на наймання житлового приміщення за посвідченнями про відрядження, виданими з порушенням порядку їх оформлення, установленого законодавством України.

5. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення літака, поїзда, автобуса або іншого транспортного засобу з пункту постійної служби (роботи) відрядженого військовослужбовця (працівника), а днем повернення із відрядження - день прибуття зазначеного транспорту в пункт постійної служби (роботи).

У разі відправлення транспорту до 24 години включно днем вибуття вважається поточна доба, а з 00 годин і пізніше - наступна доба. Якщо станція відправлення поїзда, пристань або аеропорт розташовані поза межами населеного пункту, то у строк відрядження зараховується час, потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день повернення відрядженого до пункту постійної служби.

Час перебування в дорозі, за який проводиться виплата добових під час відрядження, визначається за діючим розкладом руху залізничного, водного та повітряного транспорту, враховуючи час затримки відрядженого в дорозі з причин, які від нього не залежать, і час на пересадки.

Причинами затримки військовослужбовця (працівника) у відрядженні понад строки, зазначені в посвідченні про відрядження, є хвороба, що позбавила його можливості своєчасно повернутися з відрядження, стихійне лихо, інші надзвичайні ситуації. Причини затримки повинні бути підтверджені відповідними документами.

У разі затримки в дорозі з незалежних від військовослужбовця (працівника) причин він повинен отримати відповідну відмітку в посвідченні про відрядження або довідку про причини затримки у військового коменданта на транспорті або начальника органу управління (командира підрозділу) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а за їх відсутності - в адміністрації шляхів сполучення або місцевій державній адміністрації чи органі місцевого самоврядування.

6. Виплата добових та відшкодування витрат на наймання житлового приміщення проводяться за наявності на посвідченні про відрядження засвідчених печаткою відміток про дати прибуття військовослужбовця (працівника) у пункт (пункти) відрядження та вибуття з нього (з них). Відмітки завіряються: у військових частинах - підписом командира військової частини або начальника штабу, а в установах, на підприємствах і в організаціях та інших органах виконавчої влади - підписом посадової особи, на яку покладено обов'язок відмічати посвідчення про відрядження.

Якщо відряджений не зобов'язаний прибути у військову частину або цивільну установу, на підприємство, в організацію, то зазначені відмітки завіряються у начальника органу управління (командира підрозділу) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а за їх відсутності - у місцевій державній адміністрації чи органі місцевого самоврядування.

7. Військовослужбовцям (працівникам), направленим у відрядження у межах України, здійснюється відшкодування витрат на наймання житлового приміщення в пунктах відрядження за фактичними витратами з урахуванням додаткових послуг, що надаються в готелях (користування телевізором, холодильником тощо), але в розмірі, не більшому за граничні суми витрат на найм житлового приміщення, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (далі - Постанова).

8. Витрати на наймання житлового приміщення відшкодовуються за умови подання підтвердних документів у розмірі фактичних витрат з урахуванням додаткових послуг, що надаються в готелях.

За відсутності підтвердних документів витрати на наймання житлового приміщення не відшкодовуються.

9. Відрядженим військовослужбовцям (працівникам) відшкодовується плата за бронювання місця в готелях у розмірі не більш як 50 відсотків його вартості за добу згідно з поданими підтвердними документами.

10. Відшкодування витрат на наймання житлового приміщення також проводиться за час затримки військовослужбовця (працівника) у разі прямування його у відрядження або повернення з відрядження, якщо затримка сталася з причин, які від нього не залежать, що повинно бути засвідчено в порядку, визначеному в пункті 5 цього розділу.

11. Відшкодування витрат на наймання житлового приміщення проводиться за кожну добу перебування в пункті відрядження з дня прибуття відрядженого в пункт призначення і по день вибуття з нього.

12. Відшкодування витрат на наймання житлового приміщення для розміщення відряджених військовослужбовців (працівників) проводиться військовими частинами централізовано за документами, які підтверджують ці витрати, у межах норм, передбачених у пункті 7 цього розділу, обчислених для кожного військовослужбовця (працівника) окремо.

13. Військовослужбовцям (працівникам), відрядженим у межах України, витрати на проїзд до місця відрядження та назад відшкодовуються в розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті.

14. Відрядженому військовослужбовцю (працівнику) відшкодовуються витрати: на проїзд транспортом загального користування (крім таксі) до станції, пристані, аеропорту, якщо він перебуває за межами населеного пункту, де проходить службу або працює.

15. Відрядженому військовослужбовцю (працівнику) також відшкодовуються витрати на проїзд міським транспортом загального користування (крім таксі) за місцем відрядження (згідно з підтвердними документами) відповідно до маршруту, погодженого з керівником.

16. Перевезення спортивного інвентарю і майна на спортивні заходи проводиться згідно з чинним законодавством.

IV. Витрати на харчування учасників спортивних заходів

1. Витрати на харчування учасників внутрівідомчих спортивних заходів

1. При проведенні внутрівідомчих спортивних заходів у Збройних Силах України (спартакіад серед військових навчальних закладів Збройних Сил України, спортивних змагань з першості видів Збройних Сил України, військ оперативних командувань, об'єднань, з'єднань, військових частин, а також навчально-тренувальних зборів з підготовки до цих спортивних змагань) учасники цих заходів забезпечуються харчуванням за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації". Військовослужбовці Збройних Сил України, які мають право на триразове харчування за рахунок держави, забезпечуються гарячим харчуванням за відповідною нормою на підставі атестату на продовольство.

Військовослужбовці та працівники, які не мають права на триразове харчування за рахунок держави, забезпечуються гарячим харчуванням за нормою харчування, визначеною для військовослужбовців строкової військової служби, за плату.

2. Продовольче забезпечення учасників і суддів спортивних змагань здійснюється відповідно до порядку, визначеного Положенням про продовольче забезпечення у Збройних Силах України на мирний час, затвердженим наказом Міністра оборони України від 09 грудня 2002 року N 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2002 року за N 992/7280.

2. Витрати на харчування учасників державних та міжнародних спортивних заходів

1. Учасники державних та міжнародних спортивних заходів поділяються на Групи видів спорту у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, які визнані в Україні, з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року N 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня". У разі залучення військовослужбовців та працівників Міністерства оборони України та Збройних Сил України до участі у спортивних змаганнях державного та міжнародного рівнів з видів спорту та в навчально-тренувальних зборах з підготовки до них вони забезпечуються харчуванням за рахунок організаторів їх проведення згідно з добовою нормою готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівнів та з коефіцієнтами застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівнів з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року N 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня".

2. При проведенні спортивних заходів тривалістю більше ніж доба учасники спортивних заходів з інших міст забезпечуються харчуванням за один день до початку і в період проведення спортивних змагань, а учасники навчально-тренувальних зборів - у дні проведення зборів згідно із затвердженими планами-календарями.

3. Учасники спортивних заходів, зазначених у цій Інструкції, які проживають у місцях їх проведення, забезпечуються харчуванням тільки на період їх участі в спортивних заходах.

4. Харчування учасників спортивних заходів за меню-замовленнями організовується у закладах ресторанного господарства за безготівковими розрахунками, на підставі укладених договорів про надання послуг із забезпечення харчуванням організаторів, які проводять спортивні заходи (за винятком випадків, передбачених у пункті 13 цієї глави).

5. Оплата вартості харчування у закладах ресторанного господарства учасників і суддів спортивних заходів здійснюється військовими частинами, які проводять (забезпечують) спортивні заходи, за рахунок коштів, які виділяються на фізичну підготовку і спорт за кошторисом Міністерства оборони України на відповідний рік.

6. При організації харчування учасників спортивних заходів за меню-замовленнями організатори, які проводять спортивні заходи, призначають на кожен захід відповідальну особу, до обов'язків якої входять: організація харчування, контроль, оформлення рахунків, оформлення посвідчень про відрядження в частині, підтвердження забезпечення їх харчуванням. Контроль за якістю і раціональністю харчування на навчально-тренувальних зборах здійснює лікар, а за його відсутності - керівник (начальник) або тренер збору.

7. Меню-замовлення (додаток 3) на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів заповнюється в трьох примірниках і підписується метрдотелем (завідувачем виробництва) закладу ресторанного господарства і особою, відповідальною за організацію харчування. Перший і другий примірники передаються закладам ресторанного господарства, третій - залишається в особи, відповідальної за організацію харчування, і додається нею до звіту. Виправлення в меню-замовленнях не допускаються.

8. Зарахування учасників спортивних заходів на харчування проводиться наказом організаторів, які проводять (забезпечують) спортивні заходи.

У наказі про зарахування на харчування зазначаються:

при проведенні спортивних змагань - назва команди, її склад (окремо спортсмени, інші учасники) і дата зарахування на харчування;

при проведенні навчально-тренувальних зборів - прізвище та ініціали кожного учасника із зазначенням, в якості кого він прибув на збори, дата зарахування на харчування.

Підставою для видання наказу про зарахування на харчування і зняття із забезпечення харчуванням є:

на спортивних змаганнях - довідка мандатної комісії спортивного змагання, в якій зазначаються назва команди, її кількісний і особовий склад, допущений на спортивне змагання, в якості кого прибули на спортивне змагання і час прибуття;

на навчально-тренувальних зборах - наказ про проведення зборів або затверджений список учасників навчально-тренувальних зборів і рапорт керівника (начальника) збору із зазначенням дати прибуття учасників на збори або їх вибуття.

При проведенні навчально-тренувальних зборів на базах громадських спортивних організацій поза пунктом постійної дислокації військової частини, яка проводить (забезпечує) збори, зарахування на харчування і зняття із забезпечення харчуванням дозволяється проводити наказами керівника (начальника) зборів.

9. Особа, відповідальна за організацію харчування, спільно з лікарем або тренером навчально-тренувального збору (команди), виходячи із запропонованого адміністрацією закладу ресторанного господарства асортименту блюд, складають щоденно на кожен наступний день меню-замовлення окремо для спортсменів і для інших учасників із зазначенням кількості тих, хто харчується по кожному меню-замовленню, часу приймання їжі і номера кошторису, за яким здійснюється харчування. Перевищення установленої кошторисом норми вартості харчування на одну особу на добу не допускається.

Другий примірник після перевірки бухгалтерією закладу ресторанного господарства направляється відповідній військовій частині - платнику як додаток до рахунку за надане харчування учасникам спортивних заходів.

10. У день закінчення спортивних заходів особа, відповідальна за організацію харчування, складає відомість забезпечення учасників спортивних заходів харчуванням (додаток 4).

11. Особа, відповідальна за організацію харчування учасників спортивних заходів, не пізніше терміну, визначеного організатором, який проводить (забезпечує) спортивні заходи, подає до фінансової служби, зазначеної організатором заходу, як звіт меню-замовлення і відомості на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів. Фінансова служба перевіряє правильність застосування норм витрат коштів на харчування, звіряє надані документи, що надходять від закладу ресторанного господарства, з рахунком і меню-замовленнями, а також з даними документів про зарахування на харчування та зняття із забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, після чого подає рахунок на затвердження організатору.

Усі документи щодо забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів приєднуються до рахунків на оплату харчування.

12. Організатору, що проводить спортивні заходи державного та міжнародного рівнів, у разі відсутності об'єктивних причин можливості та доцільності організації повноцінного харчування дозволяється забезпечення харчуванням здійснювати шляхом перерахування у встановленому порядку бюджетних коштів на власні платіжні картки або виплати таких коштів готівкою суддям, з урахуванням добових норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівнів та коефіцієнтів застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівнів з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу, затверджених Постановою.

Також організатору дозволяється перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки спортсменів і тренерів, які забезпечують себе харчуванням самостійно, з дотриманням установленого режиму та раціону харчування.

13. Рішення про доцільність видачі грошей готівкою на харчування учасникам цих спортивних заходів приймається організатором, який проводить спортивні заходи. Про це в кошторисі на проведення спортивних заходів робиться відповідний запис.

14. У разі відсутності харчоблоку безпосередньо у місці проведення спортивного заходу за його межами забезпечення харчуванням здійснюється шляхом укладення договорів із закладами ресторанного господарства відповідно до добових норм і коефіцієнтів з урахуванням вартості надання таких послуг.

15. Видача коштів готівкою на харчування суддям спортивних заходів державного та міжнародного рівнів проводиться до їх початку за відомістю на виплату готівкових грошей на харчування суддям спортивних заходів (додаток 5). При видачі коштів готівкою на харчування матеріально відповідальна особа робить відмітку в посвідченнях про відрядження або списку учасників про забезпечення їх харчуванням.

16. У випадку зміни терміну перебування учасників на спортивних заходах після їх закінчення в установленому порядку проводиться відповідний перерахунок.

Матеріально відповідальна особа не пізніше терміну, визначеного організатором, який проводить (забезпечує) спортивні заходи, подає у фінансову службу авансовий звіт з додатком до нього та відомості на виплату готівки на харчування суддям спортивних заходів.

17. Фінансова служба організації, яка проводить (забезпечує) спортивні заходи, зобов'язана після закінчення спортивних заходів здійснювати перевірки правильності розрахунків за харчування учасників і виплати грошей суддям за обслуговування спортивних змагань.

Про наслідки перевірки правильності розрахунків за харчування учасників спортивних заходів складають відповідний Акт перевірки використання грошових коштів (додаток 6).

V. Порядок виплати коштів суддям за обслуговування спортивних змагань

1. При залученні суддів до роботи з організації та проведення спортивних змагань, зазначених у пунктах 1, 2 глави 2 розділу IV цієї Інструкції, оплата їх послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2. Підставою для виплати коштів суддям за обслуговування спортивних змагань є:

затверджений список складу суддівської колегії спортивних змагань;

табель роботи суддівської колегії, підписаний головним суддею і головним суддею-секретарем спортивних змагань, із зазначенням у ньому: суддівської категорії судді, кількості днів проведення ігор або терміну суддівської роботи щодо обслуговування спортивних змагань.

3. Оплата суддям праці за обслуговування спортивних змагань у встановлених розмірах проводиться незалежно від інших видів матеріального забезпечення, передбаченого цією Інструкцією.

VI. Порядок виплати заробітної плати під час спортивних заходів штатним працівникам, а також нештатному персоналу, який залучається для обслуговування спортивних заходів

1. Працівникам Міністерства оборони України та Збройних Сил України під час участі у спортивних заходах, які проводяться у Збройних Силах України терміном більш однієї доби, за дні спортивних заходів та за час проїзду до місць проведення спортивних заходів і у зворотному напрямку оплата праці здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

2. Штатним працівникам спортивних організацій Міністерства оборони України, які залучені як учасники на державні та міжнародні спортивні змагання (крім показових виступів), що проводяться згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, затвердженим Міністерством молоді та спорту України, структурними підрозділами з фізичної культури і спорту обласних, міських державних адміністрацій та федерацій з видів спорту України, направленим до складу національних збірних команд для участі у спортивних заходах, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

3. У період проведення спортивних заходів за затвердженими планами (крім зборів, які проводять військові частини) до складу збірних команд спортивних організацій Управління спорту Міністерства оборони України, навчально-спортивних закладів, видів та оперативних командувань Збройних Сил України на тренерську роботу можуть залучатися нештатні тренери з видів спорту з оплатою праці, відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 09 лютого 2006 року N 71 "Про впорядкування Умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2006 року за N 157/12031.

4. У спортивних організаціях Управління спорту Міністерства оборони України, військових навчальних закладах Міністерства оборони України, видах та оперативних командуваннях Збройних Сил України залучення нештатних тренерів з видів спорту допускається:

за відсутності в штаті військового навчального закладу Міністерства оборони України, спортивної організації Управління спорту Міністерства оборони України фахівців з відповідного виду спорту;

у разі перебування штатних фахівців зі спорту у відпустці (черговій або пов'язаній з хворобою), службовому відрядженні або на лікуванні у закладах охорони здоров'я;

якщо робота щодо проведення навчальних занять на навчально-тренувальних зборах штатних тренерів з видів спорту, методистів перевищує встановлене навантаження (у межах семигодинного робочого дня) та відповідні види занять не можуть бути забезпечені штатним складом тренерів з видів спорту та інших фахівців.

5. Залучення нештатних тренерів з видів спорту до тренерської роботи з погодинною оплатою допускається у разі неможливості проведення занять особами штатного складу без додаткової оплати за наявності коштів на вказані заходи відповідно кошторису Міністерства оборони України.

6. У період проведення спортивних заходів, зазначених у пунктах 1, 2 глави 2 розділу IV цієї Інструкції, а також під час проведення навчальних занять з окремих видів спорту можуть залучатися нештатні масажисти спортивні (якщо вони не передбачені штатом) з оплатою праці за фактично відпрацьований час, відповідно до вимог наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за N 1236/11516.

7. Оплата праці медичних працівників, залучених для обслуговування спортивних заходів поза межами свого основного робочого часу, проводиться організаціями, відповідальними за проведення спортивних заходів у порядку, визначеному пунктом 5.7 глави 5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року N 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за N 1209/11489.

8. Залучення працівників для обслуговування спортивних заходів, які проводяться, здійснюється на договірній основі (за трудовою угодою) згідно з чинним законодавством України, з оплатою їхньої праці за ставками і посадовими окладами для аналогічних категорій працівників у невиробничій сфері.

VII. Порядок нагородження команд і окремих спортсменів-переможців спортивних змагань

1. На спортивних змаганнях, що проводяться в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України за затвердженими програмами, команди і окремі спортсмени-переможці спортивних змагань нагороджуються призами і грамотами згідно з Переліком спортивних змагань, категорій нагороджених, видів нагородження команд і спортсменів-переможців (додаток 7).

У спортивних змаганнях команд у спортивних іграх нагородженню підлягають спортсмени, які беруть участь не менш як у 50 відсотках зустрічей за календарем даного спортивного змагання.

З командних видів програми спортивних змагань нагородженню підлягають тільки спортсмени, які виступають у фінальних частинах спортивних змагань і які зайняли призові місця.

Спортсмени команд-переможців в особисто-командних спортивних змаганнях (з легкої атлетики, плавання, стрільби, боротьби та інших командних видів спорту) нагороджуються тільки за їх особистими результатами, досягнутими в даних спортивних змаганнях.

Спортсмени-переможці спортивних змагань на першість Збройних Сил України з видів спорту, які зайняли перше, друге, третє місця, нагороджуються також спортивними нагрудними знаками, затвердженими наказом Міністерства оборони України від 23 вересня 2014 року N 670 "Про затвердження Інструкції про присвоєння спортивної кваліфікації "Воїн-спортсмен" військовослужбовцям Збройних Сил України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2014 року за N 1224/26001.

Якщо у видах спорту на одному спортивному змаганні розігрується звання чемпіона або переможця в сумі і за окремими видами багатоборства, то:

учасник, який зайняв перше, друге та третє місця за сумою багатоборства, нагороджується особистим призом, медаллю і грамотою (дипломом);

учасники, які зайняли друге і третє місця за сумою багатоборства, нагороджуються грамотами (дипломами);

учасники, які зайняли перше, друге, третє місця в окремих видах багатоборства, нагороджуються грамотами (дипломами).

Учасники командних спортивних змагань з гімнастики, радіоспорту (багатоборства радистів, категорійних спортивних походів), сучасного п'ятиборства, командних вправ з парашутного спорту, підводного орієнтування, стендової стрільби, кульової стрільби, стрільби з лука, з фехтування, які зайняли перше, друге, третє місця, нагороджуються грамотами (дипломами).

2. Нагородження команди і окремих спортсменів-переможців спортивних змагань призами, нагрудними знаками і грамотами (дипломами) проводиться на підставі:

затвердженого положення про проведення спортивних змагань;

списку переможців спортивних змагань, складеного за протоколами суддівської колегії, затвердженого головним суддею спортивних змагань.

У наказах відповідних командирів (начальників), виданих за підсумками спортивних змагань, оголошується про нагородження команд і окремих спортсменів-переможців. Видача призів проводиться за роздавальною відомістю, затвердженою відповідним командиром (начальником), за підписом нагороджуваних.

У роздавальній відомості повинно бути зазначено: військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, кого нагороджують, за що нагороджується, назва призу і його вартість.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Управління спорту
Міністерства оборони України
полковник

В. І. Довгодько

 

ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ

(поіменний список)

На учасників спортивних змагань з ___________________________________________________ від
                                                                                                                                    (вид спорту)
спортивної організації _________________________________________________________________

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Рік народження (вік)

Спортивна кваліфікація учасника

Прізвище тренера

Дата, підпис лікаря та печатка проти кожного прізвища

Перелічені в списку особи пройшли належне тренування і до спортивних змагань підготовлені.

Допускаються до участі в спортивних змаганнях _______ осіб.

Підписи:

Керівник спортивної організації _____________________________________________

Тренер ___________________________________________________________________

Лікар ____________________________________________________________________

 

ВІДОМІСТЬ
на видачу лікарських засобів та виробів медичного призначення

_________________________________________________________________
(назва та місце проведення заходу)

з ____________ по ____________ 20__ р.

Відповідальний за видачу _______________________
                                                                               (П. І. Б.)

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові спортсменів - учасників змагань і зборів

За який час

Кількість днів

Назва і кількість виданих фармакологічних відновлювальних засобів, вітамінів і білково-глюкозних препаратів

Загальна сума вартості виданих фармакологічних відновлювальних засобів, вітамінів і білково-глюкозних препаратів

Особистий підпис спортсмена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис особи, відповідальної за видачу __________________

Правильність складу учасників спортивних заходів, зазначених у відомості, підтверджую.

Голова мандатної комісії (керівник (начальник) спортивного заходу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (військове звання, підпис)

Лікар спортивного заходу ______________________________________________________________
                                                                                                               (військове звання, підпис)

 

МЕНЮ-ЗАМОВЛЕННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
громадського харчування
______________________
                 (організація)
______________________
                    (замовник)

 

Обслуговування

Сніданок _____________________
                               (дата)          (години)

Обід _________________________
                          (дата)            (години)

Вечеря _______________________
                              (дата)         (години)

Меню-замовлення N ____________ 20__ р.
є розрахунковим документом.

Постанова: N ____________ 20__ р.

Кількість осіб _________________

Дата

Номер замов-
лення

Сніданок

Кількість

Ціна

Сума

Обід

Кількість

Ціна

Сума

Вечеря

Кількість

Ціна

Сума

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач виробництва _________________________ _____
                                                                              (прізвище, підпис)

Представник замовника _____________________
                                                                   (прізвище, підпис)

Разом номерів за замовленням ______________________
                                                                                         (прописом)

Сума до сплати ____________________________
                                                                (прописом)

 

ВІДОМІСТЬ
забезпечення учасників спортивних заходів харчуванням

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (учасники і судді)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                    (назва заходу)
що проводиться в ____________ з ____________ по ____________ 20__ р.

Відповідальний за організацію харчування ________________________________________________

N з/п

Назва команди (якої в/ч чи спортивної організації, прізвище, ім'я та по батькові того, хто одержав безкоштовне харчування)

За який час

Кількість днів

Сніданок

Обід

Вечеря

Разом

Особистий підпис

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Підпис особи, відповідальної за організацію харчування ____________________________________

Правильність складу учасників і суддів спортивних заходів, зазначених у відомості, затверджую.

Голова мандатної комісії (керівник (начальник) спортивного заходу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (військове звання, прізвище)

Примітки.

1. На посвідченнях про відрядження учасників спортивних заходів робиться відмітка такого змісту:

"Харчуванням за рахунок бюджетних коштів забезпечений
з ____________ по ____________ включно.".
                     (число, місяць, рік)

2. Відмітка засвідчується підписом та печаткою організатора, який проводить (забезпечує) змагання (збори).

3. За наявності загального списку учасників команд, що прибули на спортивний захід, відмітка ставиться напроти прізвища кожного учасника.

 

ВІДОМІСТЬ
на виплату готівкових грошей на харчування суддям спортивних заходів

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (назва спортивного заходу)
що проводиться _______________________________________________________________________
                                                                                                                 (місце проведення)
з ____________ по ____________ 20__ р.

                                                                         Кошторис N _____________

                                                                         від "___" ____________ 20__ р.

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Категорія учасника

Кількість днів забезпечення харчуванням

Норми витрат на одну людину на добу

Сума

Підпис

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (начальник), що проводить (забезпечує) спортивний захід
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (військове звання, прізвище, підпис)

Начальник фінансової служби (головний бухгалтер)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (військове звання, прізвище, підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

АКТ
перевірки використання грошових коштів

Голова ______________________________________________________________________________
                                                                                            (представник замовника)

Представник закладу ресторанного господарства ___________________________________________

Залишок грошей на ____________________________________________________________________

На користь ___________________________________________________________________________

Перераховано_________________________________________________________________________

Здано ________________________________________________________________________________

Разом ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                         (сума)

Відпущено харчування з кухні ___________________________________________________________
                                                                                                                                         (сума)

Відпущено продуктів з буфету ___________________________________________________________
                                                                                                                                         (сума)

Разом відпущено на ____________________________________________________________________
                                                                                                                                         (сума)

Залишок на ___________________________________________________________________________

На користь організації __________________________________________________________________

Комісія:    Представник замовника ________________________________________________________

                 Представник закладу ресторанного господарства __________________________________

                 Бухгалтер ____________________________________________________________________

 

ПЕРЕЛІК
спортивних змагань, категорій нагороджених, видів нагородження команд і спортсменів-переможців

N з/п

Назва змагань і категорія нагороджуваних

Нагородження

1

Спортивне змагання на першість військової частини, гарнізону, військового навчального закладу, з'єднання, об'єднання:

 

1) команді-переможцю;

Перехідний приз, грамота

2) переможцям з окремого виду спорту за 1, 2 та 3 місця

Медаль, грамота

2

Спортивне змагання на першість серед департаментів Міністерства оборони України та Головних (центральних) управлінь Генерального штабу:

 

1) командам-переможцям:
за 1, 2 та 3 місця;

Перехідний приз (кубок), грамота

2) спортсменам-переможцям:
за 1, 2 та 3 місця

Медаль, грамота

3

Спортивне змагання на першість виду Збройних Сил України, оперативного командування, а також Спартакіади військових навчальних закладів Міністерства оборони України:

 

1) командам-переможцям:
за 1, 2 та 3 місця;

Перехідний приз (кубок), грамота

2) спортсменам-переможцям:
за 1, 2 та 3 місця

Медалі, грамота (диплом)

4

Спортивне змагання на першість Збройних Сил України:

 

1) командам-переможцям:
за 1, 2 та 3 місця;

Перехідний приз (кубок), грамота (диплом)
Командний приз вартістю до 120 грн за перше місце

2) спортсменам-переможцям:

Медаль, грамота (диплом)
Особистий приз вартістю до:

за 1 місце

60 гривень

за 2 місце

40 гривень

за 3 місце

30 гривень

____________

Опрос