Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о военно-музыкальных подразделениях Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Положение, Приказ от 05.03.2015 № 104
действует с 14.04.2015

ПОЛОЖЕННЯ
про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає призначення, завдання та організаційні засади діяльності військово-музичних підрозділів Збройних Сил України, основні права та обов'язки їх керівників.

Військово-музичні підрозділи Збройних Сил України (далі - військово-музичні підрозділи) є професійними творчими колективами та призначені сприяти засобами музичного мистецтва активному військово-ідеологічному, культурному та естетичному вихованню особового складу, підвищенню морально-психологічного стану військ (сил), пропагувати українське музичне мистецтво, гідно представляючи національну культуру і військово-патріотичну тематику в Україні та за її межами.

1.2. До військово-музичних підрозділів належать:

оркестр Почесної варти окремого полку Президента України;

військовий оркестр оперативного командування;

військові оркестри вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів Збройних Сил України, військового ліцею;

військовий оркестр управління (армійського корпусу, бригади, полку, навчального центру).

1.3. Військово-музичні підрозділи у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, директивами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, іншими нормативно-правовими актами з питань їх діяльності та цим Положенням.

1.4. Загальне керівництво, координацію та контроль за виконанням завдань службової діяльності за призначенням військово-музичних підрозділів здійснює начальник Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головний військовий диригент.

1.5. Структура та чисельність особового складу військово-музичних підрозділів визначаються відповідно до затверджених штатів та норм.

1.6. Основними завданнями військово-музичних підрозділів є:

музичне забезпечення заходів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також державних та офіційних візитів глав іноземних держав і делегацій;

музичне забезпечення за участю військ (сил) військових ритуалів, церемоніалів, загальногромадських, культурно-масових та спортивних заходів.

1.7. Військово-музичні підрозділи відповідно до покладених на них завдань:

здійснюють службову діяльність щодо забезпечення життєдіяльності військ (сил), навчального процесу у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, військових ліцеях; навчальних центрах (далі - військові навчальні заклади);

здійснюють популяризацію військово-музичного мистецтва;

сприяють вихованню військовослужбовців Збройних Сил України, їх патріотизму, підвищенню естетичного та культурного рівня;

пропагують національну і світову музичну культуру та військово-патріотичну тематику на українських і міжнародних фестивалях, конкурсах, у гастрольних турне;

проводять концертні виступи для військовослужбовців, членів їхніх сімей та широкої громадськості;

проводять виступи концертними бригадами з метою підвищення бойового духу військ (сил), забезпечення моральної та психологічної стійкості військовослужбовців до виконання завдань за призначенням.

1.8. Призначення і завдання з питань адміністративно-господарської діяльності військово-музичних підрозділів визначаються відповідно до чинного законодавства.

II. Посадові особи військово-музичних підрозділів та їх обов'язки

2.1. Начальник оркестру - художній керівник оркестру Почесної варти окремого полку Президента України, начальник оркестру - військовий диригент військового оркестру оперативного командування, військового навчального закладу, військового ліцею, управління армійського корпусу, бригади, полку, навчального центру (далі - начальник оркестру) відповідає за: бойову готовність, підтримання високого професійного та художнього рівня оркестру, бойову та спеціальну підготовку, виховання, військову дисципліну та морально-психологічний стан особового складу, підтримання внутрішнього порядку, додержання заходів пожежної безпеки в оркестрі, за стан і збереження музичних інструментів, нотної літератури та іншого майна оркестру, успішне та якісне виконання оркестром завдань за призначенням.

Начальник оркестру є прямим начальником усього особового складу оркестру та підпорядковується начальнику штабу, у військовому навчальному закладі - заступнику начальника закладу, а з питань професійної діяльності та методики організації творчої роботи - начальнику центру - начальнику військово-оркестрової служби виду Збройних Сил України.

Начальник оркестру Почесної варти окремого полку Президента України, начальники оркестрів військових частин, військових навчальних закладів, що не підпорядковуються видам Збройних Сил України, підпорядковуються з питань професійної діяльності та методики організації творчої роботи начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту.

2.2. Начальник оркестру зобов'язаний:

здійснювати музичне забезпечення військових ритуалів, церемоніалів, загальногромадських, культурно-масових та спортивних заходів;

організовувати та проводити з особовим складом оркестру заняття з бойової та спеціальної підготовки;

знати професійні і ділові якості особового складу оркестру, постійно проводити з ним індивідуальну виховну роботу;

складати навчальні плани, розклади занять, особисті навчально-репертуарні плани особового складу та забезпечувати їх повне виконання;

вести документацію оркестру;

забезпечувати готовність оркестру до обслуговування заходів на високому організаційному та професійному рівні;

особисто брати участь у музичному забезпеченні військових ритуалів, церемоніалів та інших заходів як диригент;

організовувати репетиційний процес щодо підготовки концертних програм та проведення концертних виступів;

розробляти посадові інструкції підпорядкованому особовому складу оркестру;

постійно вдосконалювати свої знання й методичні навички за спеціальністю;

підвищувати свою професійну кваліфікацію шляхом індивідуальної підготовки;

опрацьовувати та погоджувати відповідно до підпорядкованості з питань професійної та творчої роботи концепцію художнього розвитку оркестру та до 01 листопада поточного року звітувати про стан її виконання, а також надавати у визначений строк звіти за встановленими формами;

проводити роботу з відбору на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби та військовозобов'язаних;

організовувати концертну діяльність та виступи на радіо і телебаченні з метою популяризації служби у Збройних Силах України, військово-патріотичного виховання та висвітлення кращих національних і світових досягнень;

забезпечувати поповнення службово-стройового та концертного репертуару новими творами, а також за рахунок самостійного виконання інструментовок та аранжувань;

здійснювати методичну допомогу у розвитку художньої самодіяльності військової частини, військового навчального закладу, військового ліцею та командирам підрозділів у підборі і розучуванні стройових пісень;

проводити заняття з підготовки сигналістів-барабанщиків військової частини, військового навчального закладу, військового ліцею;

проводити роботу щодо добору кандидатів із числа військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом на навчання до військового навчального закладу;

визначати кваліфікацію та зараховувати артистів і музикантів військово-музичного підрозділу до відповідної категорії і подавати їх на затвердження відповідно до підпорядкованості з питань професійної та творчої роботи;

вдосконалювати навчально-матеріальну базу оркестру;

надавати пропозиції командуванню військової частини, військового навчального закладу, військового ліцею щодо забезпечення оркестру нотною, навчально-методичною літературою, службовою документацією, музичними інструментами та підсилювальною апаратурою;

організовувати своєчасне одержання, правильну експлуатацію, збереження, технічне обслуговування і ремонт музичних інструментів, нотної, навчально-методичної літератури, інвентарю, речового та іншого майна оркестру, перевіряти не менше ніж один раз на місяць їх наявність, стан та облік;

взаємодіяти із закладами культури Збройних Сил України, департаментами, управліннями та відділами культури органів державної влади, спілками композиторів, творчими організаціями, товариствами і художніми колективами з метою збагачення репертуару і підвищення виконавського рівня оркестру;

проводити звітні концерти не менше двох разів на рік у театрально-концертних залах, обласних, районних, міських закладах культури за місцем постійної дислокації та використовувати різноманітні форми концертної діяльності (тематичні, звітні концерти; концерти-лекції; плац-концерти та дефіле).

2.3. Головний старшина військового оркестру підпорядковується начальнику оркестру і є прямим начальником для сержантського (старшинського) та рядового складу оркестру. Він відповідає за організацію несення внутрішньої служби особовим складом оркестру; за військову дисципліну та підтримання встановленого внутрішнього порядку; за зберігання музичних інструментів, нотної та навчальної літератури, іншого майна військового оркестру.

За відсутності начальника оркестру головний старшина виконує його обов'язки.

2.4. Головний старшина військового оркестру зобов'язаний:

організовувати забезпечення проведення занять з бойової та спеціальної підготовки, а також проводити заняття з особовим складом оркестру за вказівкою начальника оркестру - військового диригента;

грати на одному з музичних інструментів та вміти керувати військовим оркестром;

не менше одного разу на 7 календарних днів перевіряти стан музичних інструментів, забезпечувати їх зберігання та своєчасне лагодження;

вести журнал обліку заходів концертної та службової діяльності військово-музичного підрозділу Збройних Сил України (додаток 2), заповнювати паспорти на музичні інструменти (додаток 3) згідно зі строками експлуатації музичних інструментів та приладдя до них (додаток 4).

Під час виконання загальних обов'язків головний старшина керується відповідними статутами Збройних Сил України.

2.5. Артисти вищої категорії, артисти першої та другої категорій, музиканти і артисти військового оркестру підпорядковуються начальнику оркестру - військовому диригенту, а з питань внутрішнього порядку - головному старшині оркестру.

2.6. Артисти вищої та першої категорій зобов'язані:

досконало володіти одним із музичних інструментів військового оркестру, мати досвід оркестрового виконавства, необхідну музично-теоретичну підготовку;

виконувати на високому професійному рівні оркестрові партії службово-стройового та концертного репертуару, оркестрові соло, а також виступати з оркестром як соліст;

мати навички гри в інструментальних ансамблях та оркестрових групах;

грамотно та художньо виправдано виконувати сольні партії;

досконало володіти навичками читання оркестрових партій з листа;

проводити методичні заняття з групами музикантів з індивідуальної підготовки та здійснювати контроль за виконанням ними індивідуального навчально-репертуарного плану;

знати основи теорії виконавства та методику навчання гри на музичних інструментах;

постійно підвищувати свій виконавський та музично-теоретичний рівень.

2.7. Артист другої категорії зобов'язаний:

володіти одним із музичних інструментів військового оркестру, мати досвід оркестрового виконавства, необхідну музично-теоретичну підготовку;

знати основи теорії виконавства та методику гри на музичних інструментах;

на професійному рівні виконувати оркестрові партії службово-стройового та концертного репертуару, оркестрові соло;

мати навички гри в інструментальних ансамблях та оркестрових групах;

володіти навичками читання оркестрових партій з листа;

постійно підвищувати свій виконавський та музично-теоретичний рівень.

2.8. Музикант та артист зобов'язані:

володіти одним із музичних інструментів військового оркестру, мати досвід оркестрового виконавства, необхідну музично-теоретичну підготовку;

знати основи теорії виконавства та методику гри на музичних інструментах;

на професійному рівні виконувати оркестрові партії службово-стройового та концертного репертуару;

мати навички гри в інструментальних ансамблях та оркестрових групах;

володіти навичками читання оркестрових партій з листа;

постійно підвищувати свій виконавський та музично-теоретичний рівень.

III. Комплектування військово-музичних підрозділів

3.1. На посади осіб офіцерського складу військово-музичних підрозділів за обов'язковим погодженням з начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом призначаються особи, які мають відповідну вищу військово-диригентську (музичну) освіту.

На посади артистів (музикантів), працівників військово-музичних підрозділів призначаються особи, які мають професійні, практичні навички гри в оркестрі з відповідною музичною освітою згідно з кваліфікаційними вимогами до посади та придатні за станом здоров'я.

3.2. Комплектування військово-музичних підрозділів за оркестровими партіями здійснюється відповідно до типового складу військово-музичних підрозділів Збройних Сил України (додаток 1).

IV. Розміщення військово-музичного підрозділу

4.1. Військово-музичний підрозділ розміщується в окремому приміщенні в розташуванні військової частини, військового навчального закладу, військового ліцею.

4.2. Для розміщення військово-музичного підрозділу додатково виділяються:

акустично ізольована та спеціально обладнана оркестрова студія;

класи для проведення занять з теоретичної, ансамблевої та одиночної підготовки;

кімнати для зберігання майна, музичних інструментів, нотної та навчально-методичної літератури;

кімната (місце) для чищення та ремонту музичних інструментів.

4.3. Розміщення військово-музичних підрозділів під час розташування військ на полігонах (у таборах) організовується згідно зі Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

V. Службова діяльність військово-музичного підрозділу

5.1. Службова діяльність військово-музичного підрозділу полягає в:

музичному забезпеченні повсякденної діяльності військ (сил), військових ритуалів, церемоніалів, загальногромадських, культурно-масових та спортивних заходів;

музичному забезпеченні навчального процесу військового навчального закладу та військового ліцею;

наданні методичної допомоги щодо художньої самодіяльності військової частини, військового навчального закладу, військового ліцею та в розучуванні стройових пісень, проведенні занять із сигналістами-барабанщиками.

5.2. Головним змістом репертуару військово-музичних підрозділів мають бути твори, що сприятимуть патріотичному вихованню військовослужбовців, відродженню і розвитку традицій національної культури, пропаганді здобутків національного мистецтва та світової музичної спадщини.

5.3. За виконання плану бойової та спеціальної підготовки військово-музичним підрозділом, підтримання його професійного рівня та військової дисципліни відповідають начальник оркестру та командири (начальники), яким підпорядкований військово-музичний підрозділ.

5.4. З метою забезпечення систематичних занять, виконання навчального плану та впорядкування службової діяльності військово-музичних підрозділів забороняється:

використовувати військово-музичний підрозділ не за призначенням, у заходах, не пов'язаних з його службовою діяльністю;

призначати начальника оркестру та інших посадових осіб оркестру в наряди по частині, крім нарядів по оркестру;

використовувати його особовий склад на господарських роботах, крім благоустрою приміщень оркестру;

перевозити особовий склад оркестру з музичними інструментами в необладнаному для перевезення особового складу автомобілі.

5.5. Період відпустки встановлюється одночасно для всього особового складу військово-музичного підрозділу з урахуванням службового навантаження та плану його роботи за обов'язковим погодженням начальника Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головного військового диригента.

5.6. Військово-музичний підрозділ залучається до гри при температурі повітря не нижче -10° C. Для попередження замерзання рухомих механізмів мідних духових музичних інструментів при температурі -3° C та нижче видається спирт-ректифікат для забезпечення витрати спирту етилового на промивання мідних духових інструментів при грі на них в умовах пониженої температури.

VI. Порядок обліку, зберігання музичних інструментів, нотної, навчально-методичної літератури, концертної форми одягу та оркестрової атрибутики

6.1. Штатні музичні інструменти та майно військово-музичного підрозділу обліковуються відповідно до чинного законодавства. Нотна, навчально-методична література обліковується бібліотекою військової частини, військового навчального закладу, військового ліцею та зберігається в підрозділі. На кожний музичний інструмент заповнюється паспорт, який зберігається в оркестрі.

6.2. Музичні інструменти зберігаються в робочому стані в спеціально обладнаній кімнаті.

6.3. Для збереження і попередження передчасного зносу музичних інструментів необхідно:

зберігати інструменти від ударів та пошкоджень;

ремонт музичних інструментів проводити в майстерні з дозволу начальника оркестру.

6.4. Для перевірки наявності майна та зберігання нотної, навчально-методичної літератури один раз на рік проводиться інвентаризація відповідним складом комісії, яка призначається наказом командира військової частини, начальника військового навчального закладу, військового ліцею. За результатами інвентаризації начальник оркестру письмово доповідає за підпорядкованістю з питань професійної та творчої роботи.

 

Начальник Військово-музичного
управління Збройних Сил України -
Головний військовий диригент
полковник

В. А. Дашковський

 

ТИПОВИЙ СКЛАД
військово-музичних підрозділів Збройних Сил України

Таблиця 1

N з/п

Оркестрові партії

Музичні інструменти

Кількість музичних інструментів

Кількість виконавців (підрозділи)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

2

 

3

4

 

5

 

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

11

12

13

14

 

15

16

17

18

19

 

20

21

22

23

24

 

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

28

29

30

31

32

 

33

34

35

36

Флейта I

 

Флейта II

 

Гобой I

Гобой II

 

Кларнет B I

 

 

Кларнет B II

 

Кларнет B III

 

Фагот I

 

Фагот II

 

Саксофон-альт Es I

Саксофон-альт Es II

Саксофон-тенор B I

Саксофон-тенор B II

Саксофон-баритон Es

 

Валторна F I

Валторна F II

Валторна F III

Валторна F IV

Труба B I

 

Труба B II

Труба B III

Тромбон I

Тромбон II

Тромбон III

 

Тромбон IV

Ударні інструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнет B I

Корнет B II

Тенор B

Баритон B

Бас I

Бас II

 

Контрабас

Гітара-ритм

Бас-гітара

Фортепіано (клавіші)

Флейта

Флейта-пікколо

Флейта

Флейта-пікколо

Гобой

Гобой

Англійський ріжок

Кларнет B

Кларнет Es

Басовий кларнет B

Кларнет B

Саксофон-тенор B

Кларнет B

Саксофон-баритон Es

Фагот

 

Фагот

Контрафагот

Саксофон-альт Es

Саксофон-альт Es

Саксофон-тенор B

Саксофон-тенор B

Саксофон-баритон Es

Саксофон-тенор B

Валторна F

Валторна F

Валторна F

Валторна F

Труба B

Флюгельгорн

Труба B

Труба B

Тромбон

Тромбон

Тромбон

Тромбон басовий

Тромбон

Малий барабан

Тарілки

Великий барабан

Трикутник

Бубон

Кастаньєти

Маракаси

Бонги

Конги

Тамтам

Литаври

Дзвіночки

Ксилофон

Маримба

Віброфон

Ударна установка

Бунчук оркестровий

Ліра оркестрова

Корнет B (труба B)

Корнет B (труба B)

Тенор B

Баритон B

Туба B (туба Es)

Туба B

Сюзафон

Контрабас

Гітара-ритм

Бас-гітара

Фортепіано (клавіші)

1(1)(1)(1)(2)

1*

1(1)(1)(2)

1*

1

1

1*

1(2)(3)(3)(3)

1*

1*

1(2)(2)(2)(2)

1*

1(1)(2)(3)(3)

1*

1

 

1

1*

1

1

1

1

1

1*

1(1)(1)(1)(2)

1

1(1)(1)(1)(2)

1

1(1)(1)(1)(2)

1*

1(1)(1)(1)(2)

1

1(1)(1)(1)(2)

1

1

1*

1

1

1

1

1

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

2*

2(2)(2)(3)(3)

1(2)(2)(2)(2)

1(2)(2)(1)(2)

1(1)(1)(1)(2)

1(1)(1)(1)(2)

1(2)(2)(2)(2)

1*

1

1*

1*

1*

1

 

-

 

-

-

 

1

 

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

-

-

-

-

 

1

1

1

-

1

 

1

-

1

1

-

 

-

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

1

 

-

-

-

-

1

 

1

 

1

-

 

2

 

 

2

 

1

 

1

 

-

 

1

1

1

-

-

 

1

1

1

1

1

 

1

-

1

1

1

 

-

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

1

1

2

 

-

-

-

-

1

 

1

 

1

-

 

3

 

 

2

 

2

 

1

 

-

 

1

1

1

-

-

 

1

1

1

1

1

 

1

-

1

1

1

 

-

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

1

1

2

 

1

-

-

-

2

 

1

 

1

1

 

3

 

 

2

 

3

 

1

 

1

 

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 

1

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

1

1

2

 

1

-

-

-

2

 

2

 

1

1

 

3

 

 

2

 

3

 

1

 

1

 

1

1

1

1

1

 

2

1

2

1

2

 

2

1

2

1

1

 

1

10

4

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

2

2

2

2

 

1

1

1

1

УСЬОГО:

(41)(55)(59)(72)(82)

20

34

37

46

77

____________
* При необхідності дозволяється закуповувати серію професійних музичних інструментів на місцях за рахунок спеціального фонду. Військово-музичним підрозділам дозволяється закуповувати серію професійних музичних інструментів в комплекті та в роздріб.

 

ЖУРНАЛ
обліку заходів концертної та службової діяльності військово-музичного підрозділу Збройних Сил України

______________________________________________
(найменування військової частини, підрозділу)

Розпочато "___" ____________ 20__

Закінчено "___" ____________ 20__

N з/п

Дата проведення

Назва заходу

Час направлення на гру

Час повернення з гри

Хто проводить (назва організації)

Місце проведення

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________
__________________________
          (найменування військової
__________________________
               частини, підрозділу)

ПАСПОРТ

1. Назва інструмента ___________________________________________________________________

2. Виробник, марка ____________________________________________________________________

3. Номер інструмента __________________________________________________________________

4. Ціна інструмента ____________________________________________________________________

5. Початок експлуатації (місяць, рік) _______________________________________________________

6. Категорія інструмента ________________________________________________________________

7. Звідки, за яким документом отриманий _________________________________________________

8. Футляр (чохол) _____________________________________________________________________

9. Недоліки при первинному огляді ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Військовий диригент

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

Начальник речової служби

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відмітки про результати огляду

Дата огляду

Виявлені несправності

Категорія інструмента

Підпис посадової особи, яка проводила огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки про проведений ремонт

Дата ремонту

Де проводився ремонт

Характер ремонту

Підпис посадової особи, яка проводила ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРОКИ
експлуатації музичних інструментів та приладдя до них

N з/п

Музичні інструменти (приладдя)

Одиниця виміру

Кількість

Строк експлуатації

1

2

3

4

5

1

Флейта

штука

1

10 років

2

Флейта-пікколо

штука

1

10 років

3

Альтова флейта

штука

1

10 років

4

Басова флейта

штука

1

10 років

5

Гобой

штука

1

5 років

6

Англійський ріжок

штука

1

5 років

7

Малий кларнет Es

штука

1

5 років

8

Кларнет A

штука

1

5 років

9

Кларнет B

штука

1

5 років

10

Альтовий кларнет Es (F)

штука

1

5 років

11

Басовий кларнет B

штука

1

5 років

12

Фагот

штука

1

5 років

13

Контрафагот

штука

1

10 років

14

Саксофон-сопрано B

штука

1

10 років

15

Саксофон-альт Es

штука

1

10 років

16

Саксофон-тенор B

штука

1

10 років

17

Саксофон-баритон Es

штука

1

10 років

18

Валторна F/B

штука

1

10 років

19

Труба-пікколо B/A

штука

1

10 років

20

Труба B

штука

1

10 років

21

Труба басова B

штука

1

10 років

22

Тромбон

штука

1

10 років

23

Тромбон басовий

штука

1

10 років

24

Малий барабан

штука

1

5 років

25

Великий барабан

штука

1

5 років

26

Тарілки

пара

1

5 років

27

Литаври

комплект

1

10 років

28

Трикутник

штука

1

10 років

29

Бубон

штука

1

5 років

30

Кастаньєти

штука

1

5 років

31

Маракаси

пара

1

5 років

32

Бонги

комплект

1

10 років

33

Конги

комплект

1

10 років

34

Тамтам

штука

1

20 років

35

Дзвіночки

штука

2

10 років

36

Дзвони трубчасті

комплект

1

10 років

37

Ксилофон

штука

1

10 років

38

Маримба

штука

1

10 років

39

Віброфон

штука

1

10 років

40

Ударна установка

комплект

1

5 років

41

Бунчук оркестровий

штука

1

10 років

42

Ліра оркестрова

штука

1

10 років

43

Тамбуршток

штука

1

5 років

44

Корнет B (труба B)

штука

1

10 років

45

Тенор B

штука

1

10 років

46

Баритон B

штука

1

10 років

47

Туба F

штука

1

10 років

48

Туба Es (туба B)

штука

1

10 років

49

Туба В

штука

1

10 років

50

Сюзафон

штука

1

10 років

51

Контрабас

штука

1

10 років

52

Електрогітара

штука

1

5 років

53

Бас-гітара

штука

1

5 років

54

Гітара акустична

штука

1

5 років

55

Баян (акордеон)

штука

1

20 років

56

Рояль

штука

1

20 років

57

Фортепіано (цифрове фортепіано)

штука

1

20 років

58

Синтезатор

штука

1

10 років

59

Пюпітр оркестровий

штука

1

5 років

60

Пюпітр диригентський

штука

1

5 років

61

Сурдина для валторни

штука

1

5 років

62

Сурдина для труби

штука

1

5 років

63

Сурдина для тромбона

штука

1

5 років

64

Сурдина для басового тромбона

штука

1

5 років

65

Машинка для обрізання тростин

штука

1

10 років

66

Тростина для гобоя

штука

1

2 місяці

67

Тростина для англійського ріжка

штука

1

2 місяці

68

Тростина для малого кларнета

штука

1

2 місяці

69

Тростина для кларнета

штука

1

2 місяці

70

Тростина для альтового кларнета

штука

1

2 місяці

71

Тростина для басового кларнета

штука

1

2 місяці

72

Тростина для фагота

штука

1

2 місяці

73

Тростина для контрафагота

штука

1

2 місяці

74

Тростина для саксофона-сопрано

штука

1

2 місяці

75

Тростина для саксофона-альта

штука

1

2 місяці

76

Тростина для саксофона-тенора

штука

1

2 місяці

77

Тростина для саксофона-баритона

штука

1

2 місяці

78

Мембрана для малого барабана

штука

1

2 місяці

79

Мембрана для великого барабана

штука

1

2 місяці

80

Палички для малого барабана

пара

1

2 місяці

81

Колотушка для великого барабана

пара

1

1 рік

82

Струни для струнних музичних інструментів

комплект

1

2 місяці

83

Каніфоль для контрабаса

штука

1

1 місяць

84

Набір для догляду за духовими інструментами

комплект

1

5 років

____________

Опрос