Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о военно-музыкальных учреждениях Вооруженных Сил Украины и Положения о военно-музыкальных подразделениях Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Положение, Приказ от 05.03.2015 № 104
действует с 14.04.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2015

м. Київ

N 104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2015 р. за N 318/26763

Про затвердження Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671, та з метою врегулювання діяльності військово-музичних установ та підрозділів Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України, що додається;

Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України, що додається.

2. Скасувати наказ Міністра оборони України від 07 листопада 2007 року N 628 "Про затвердження Положення про центри військово-музичного мистецтва видів Збройних Сил України (територіальні)".

3. Наказ Міністра оборони СРСР від 21 жовтня 1988 року N 222 "Об утверждении Положения о военно-оркестровой службе Министерства обороны СССР" вважати таким, що не застосовується у Збройних Силах України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр культури України

В. А. Кириленко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про військово-музичні установи Збройних Сил України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає призначення та завдання, організаційні засади військово-музичних установ Збройних Сил України, основні права та обов'язки їх керівників.

Військово-музичні установи Збройних Сил України (далі - військово-музичні установи) є військовими професійними творчими колективами, які призначені засобами вокального, музичного, хореографічного мистецтва і художнім словом активно сприяти військово-патріотичному, національно-ідейному, культурному та духовному вихованню особового складу, відродженню української національної культури, підтриманню морально-психологічного стану військ (сил), гідно представляючи національну культуру і військово-патріотичну тематику в Україні та за її межами.

1.2. До військово-музичних установ належать:

центри військово-музичного мистецтва видів Збройних Сил України (далі - Центр);

Зразково-показовий оркестр Збройних Сил України (далі - Оркестр).

1.3. Військово-музичні установи у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та директивами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, іншими нормативно-правовими актами з питань їх діяльності та цим Положенням.

1.4. Військово-музичні установи є юридичними особами, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, ведуть відокремлене господарство, мають кошторис надходжень та видатків, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється установам, визначається Кабінетом Міністрів України.

1.5. Загальне керівництво, координацію та контроль за виконанням завдань службової діяльності за призначенням військово-музичних установ здійснює начальник Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головний військовий диригент.

1.6. Структура та чисельність особового складу військово-музичних установ визначаються відповідно до затверджених штатів та норм утримання.

1.7. Основними завданнями військово-музичних установ є:

музичне забезпечення заходів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також державних та офіційних візитів глав іноземних держав і делегацій;

музичне забезпечення військових ритуалів та церемоніалів, загально-громадських, культурно-масових та спортивних заходів.

1.8. Військово-музичні установи відповідно до покладених на них завдань:

здійснюють службову діяльність щодо забезпечення життєдіяльності військ (сил);

здійснюють популяризацію військово-музичного мистецтва;

сприяють вихованню військовослужбовців Збройних Сил України, їх патріотизму, підвищенню естетичного та культурного рівня;

пропагують військово-патріотичну, національну та світову музичну культуру;

здійснюють музичне забезпечення заходів, присвячених урочистим та знаменним датам в історії української держави та Збройних Сил України;

організовують та проводять концерти для військовослужбовців, членів їхніх сімей у військових частинах, на кораблях, у закладах культури і дозвілля, військових навчальних закладах, установах Збройних Сил України та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

проводять виступи концертними бригадами у віддалених гарнізонах та виконують завдання в особливих умовах з метою підвищення морально-психологічного стану.

1.9. Призначення і завдання з питань адміністративно-господарської діяльності військово-музичних установ визначаються відповідно до чинного законодавства.

II. Посадові особи військово-музичних установ та їх обов'язки

2.1. Начальник центру - начальник військово-оркестрової служби виду Збройних Сил України є прямим начальником усього особового складу Центру та підпорядковується начальнику штабу виду Збройних Сил України, а з питань професійної діяльності та методики організації творчої роботи - начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту.

Начальник центру - начальник військово-оркестрової служби виду Збройних Сил України відповідає за: бойову готовність, успішне та якісне виконання Центром завдань за призначенням, бойову та спеціальну підготовку, організацію та проведення творчої роботи, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу, внутрішній порядок, стан і збереження музичних інструментів, нотної літератури та інших матеріальних засобів, стан фінансового господарства та пожежної безпеки.

2.2. Начальник центру - начальник військово-оркестрової служби виду Збройних Сил України зобов'язаний:

проводити музичне забезпечення заходів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також державних та офіційних візитів глав іноземних держав і делегацій;

проводити музичне забезпечення військових ритуалів, церемоніалів, загальногромадських, культурно-масових та спортивних заходів;

здійснювати художнє керівництво Центром та підпорядкованими військово-музичними підрозділами, брати участь у їх концертній діяльності як диригент;

розробляти концепцію художнього розвитку, складати плани творчої роботи Центру, погоджувати їх із начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом та подавати на затвердження начальнику штабу виду Збройних Сил України;

відповідати та здійснювати контроль за станом військово-оркестрової служби виду Збройних Сил України;

здійснювати перевірки службово-творчої діяльності підпорядкованих військово-музичних підрозділів, оцінювати стан професійної діяльності та використання їх за призначенням відповідно до чинного законодавства;

доповідати командуванню виду Збройних Сил України та інформувати начальника Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головного військового диригента про стан справ у військово-музичних підрозділах за результатами перевірки;

надавати методичну та практичну допомогу військовим диригентам щодо підтримання високого професійного та художнього рівня військово-музичного підрозділу;

надавати допомогу військовим диригентам щодо комплектування вакантних посад військовослужбовців та працівників Збройних Сил України;

знати ділові та морально-психологічні якості підпорядкованих військових диригентів;

здійснювати контроль за виконанням програми бойової та спеціальної підготовки підпорядкованих військово-музичних підрозділів;

проводити затвердження кваліфікації та зарахування до відповідних категорій і посад артистичного складу військово-музичних підрозділів виду Збройних Сил України;

брати участь в атестації військових диригентів, а також надавати пропозиції щодо подання до призначення на військові посади військових диригентів підпорядкованих йому підрозділів;

організовувати та проводити навчально-методичні збори з військовими диригентами виду Збройних Сил України;

надавати допомогу військовим диригентам у вдосконаленні навчально-матеріальної бази підпорядкованих йому підрозділів;

організовувати та проводити конкурси військових диригентів і музикантів, конкурси та фестивалі військових оркестрів виду Збройних Сил України, інших музичних колективів, які створені на їх базі;

організовувати та проводити роботу щодо добору кандидатів із числа військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом на навчання до вищого військового навчального закладу;

визначати кваліфікацію та зараховувати артистів і музикантів Центру до відповідної категорії, подавати їх на затвердження начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту;

організовувати концертну діяльність та виступи на радіо і телебаченні з метою популяризації служби у Збройних Силах України, військово-патріотичного виховання та висвітлення кращих національних і світових надбань;

організовувати шефські концерти відповідно до чинного законодавства;

взаємодіяти із закладами культури Збройних Сил України, підтримувати зв'язки з департаментами, управліннями та відділами культури органів державної влади, спілками композиторів, творчими організаціями, товариствами і художніми колективами з метою збагачення репертуару і підвищення виконавського рівня Центру;

проводити звітні концерти не менше двох разів на рік у театрально-концертних залах, обласних, районних, міських закладах культури за місцем постійної дислокації;

надавати пропозиції командуванню щодо забезпечення нотною, навчально-методичною літературою та службовою документацією, музичними інструментами, музичною апаратурою підпорядкованих військово-музичних підрозділів;

постійно вдосконалювати свої знання, професійну майстерність, методичні навички за спеціальністю шляхом індивідуальної підготовки;

всебічно сприяти пропагуванню військової служби у Збройних Силах України шляхом проведення фестивалів, спільних та звітних концертів;

представляти в кінці навчального року начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту звіт про виконання програми бойової та спеціальної підготовки, службово-творчої діяльності, стан навчально-матеріальної бази підпорядкованих йому військово-музичних підрозділів.

2.3. Начальник центру - начальник військово-оркестрової служби виду Збройних Сил України має право:

представляти інтереси Центру в органах державної влади та місцевих органах виконавчої влади, судових органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

від імені Центру здійснювати господарську діяльність в установленому законодавством порядку;

приймати на роботу та звільняти з роботи працівників відповідно до вимог Кодексу законів про працю України;

видавати накази стосовно діяльності Центру, визначати посадові обов'язки особовому складу Центру, у разі службової необхідності здійснювати перерозподіл їхніх посадових обов'язків;

за погодженням із начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом надавати пропозиції командуванню щодо присвоєння почесних звань України та державних нагород військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України підпорядкованих військово-музичних підрозділів.

2.4. Начальник оркестру - художній керівник Зразково-показового оркестру Збройних Сил України є прямим начальником усього особового складу Оркестру та підпорядковується начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту.

Начальник оркестру - художній керівник Зразково-показового оркестру Збройних Сил України відповідає за: бойову готовність, успішне та якісне виконання Оркестром завдань за призначенням, бойову та спеціальну підготовку, організацію і проведення творчої роботи, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу, внутрішній порядок, збереження музичних інструментів, нотної літератури та інших матеріальних засобів, стан фінансового господарства та пожежної безпеки.

2.5. Начальник оркестру - художній керівник Зразково-показового оркестру Збройних Сил України зобов'язаний:

проводити музичне забезпечення заходів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також державних та офіційних візитів глав іноземних держав і делегацій;

проводити музичне забезпечення військових ритуалів, церемоніалів, загальногромадських, культурно-масових та спортивних заходів;

здійснювати художнє керівництво Оркестром та брати участь у його концертній діяльності як диригент;

розробляти концепцію художнього розвитку, складати плани творчої роботи Оркестру та подавати на затвердження начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту;

знати професійні, ділові та морально-психологічні якості підпорядкованого особового складу, постійно проводити з ним індивідуальну виховну роботу;

організовувати та здійснювати контроль за виконанням програми бойової та спеціальної підготовки Оркестру;

організовувати та проводити роботу щодо добору кандидатів із числа військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом на навчання до вищих військових навчальних закладів;

визначати кваліфікацію та зараховувати артистів і музикантів Оркестру до відповідної категорії, подавати їх на затвердження начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту;

організовувати концертну діяльність та виступи на радіо і телебаченні з метою популяризації служби у Збройних Силах України, військово-патріотичного виховання та висвітлення кращих національних і світових надбань;

проводити звітні концерти не менше двох разів на рік у театрально-концертних залах, обласних, районних, міських закладах культури за місцем постійної дислокації;

організовувати шефські концерти відповідно до чинного законодавства;

взаємодіяти із закладами культури Збройних Сил України, підтримувати зв'язки з департаментами, управліннями та відділами культури органів державної влади, спілками композиторів, творчими організаціями, товариствами і художніми колективами з метою збагачення репертуару і підвищення виконавського рівня Оркестру;

надавати начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту пропозиції щодо забезпечення Оркестру нотною, навчально-методичною літературою та службовою документацією, музичними інструментами, музичною апаратурою;

вдосконалювати навчально-матеріальну базу Оркестру;

постійно вдосконалювати свої знання, професійну майстерність, методичні навички за спеціальністю шляхом індивідуальної підготовки;

всебічно сприяти пропагуванню військової служби у Збройних Силах України шляхом проведення фестивалів, спільних та звітних концертів;

представляти в кінці навчального року начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту звіт про виконання програми бойової та спеціальної підготовки, службово-творчої діяльності, стан навчально-матеріальної бази Оркестру.

2.6. Начальник оркестру - художній керівник Зразково-показового оркестру Збройних Сил України має право:

представляти інтереси Оркестру в органах державної влади та місцевих органах виконавчої влади, судових органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

від імені Оркестру укладати договори в установленому порядку;

приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Збройних Сил України відповідно до вимог Кодексу законів про працю України;

видавати накази стосовно діяльності Оркестру, визначати посадові обов'язки підпорядкованого особового складу, у разі службової необхідності здійснювати перерозподіл їхніх посадових обов'язків;

надавати начальнику Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головному військовому диригенту пропозиції щодо присвоєння почесних звань України та державних нагород військовослужбовцям та цивільному персоналу підпорядкованого Оркестру.

III. Комплектування військово-музичних установ

3.1. На посади осіб офіцерського складу військово-музичних установ за обов'язковим погодженням з начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом призначаються особи, які мають відповідну вищу військово-диригентську (музичну) освіту.

На посади артистів (музикантів), працівників Збройних Сил України військово-музичних установ призначаються особи, які мають професійні навички, відповідну освіту згідно з кваліфікаційними вимогами до посади та придатні за станом здоров'я.

3.2. Комплектування військово-музичних установ за оркестровими партіями здійснюється відповідно до типового складу військово-музичних установ Збройних Сил України (додаток 1).

IV. Розміщення військово-музичної установи

4.1. Військово-музичні установи розміщуються в окремому приміщенні.

4.2. Для розміщення військово-музичної установи додатково виділяються:

акустично ізольована та спеціально обладнана оркестрова студія;

класи для проведення занять з теоретичної, ансамблевої та одиночної підготовки;

класи для проведення занять з хором та балетом, роздягальні;

кімнати для зберігання майна, музичних інструментів, нотної та навчально-методичної літератури;

кімната (місце) для чищення та ремонту музичних інструментів.

V. Службова діяльність військово-музичної установи

5.1. Головним змістом репертуару військово-музичної установи мають бути твори, що сприятимуть патріотичному вихованню військовослужбовців, відродженню і розвитку традицій національної культури, пропаганді здобутків національного мистецтва та світової музичної спадщини.

5.2. Військово-музичні установи здійснюють концертні виступи згідно з планами концертної та службової діяльності, затвердженими начальниками штабів видів Збройних Сил України та начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом.

5.3. Військово-музичні установи використовують різноманітні форми концертної діяльності (тематичні, звітні концерти; концерти-лекції; плац-концерти, дефіле).

5.4. Музичне забезпечення загальногромадських заходів за участю військово-музичних установ при здійсненні концертної діяльності проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

5.5. Заходи музичного забезпечення заносяться до журналу обліку заходів концертної та службової діяльності військово-музичної установи Збройних Сил України (додаток 2), який щомісяця перевіряє та підписує начальник військово-музичної установи.

5.6. Період відпустки встановлюється одночасно для всього особового складу військово-музичної установи з урахуванням службового навантаження та плану його роботи за погодженням з начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом.

VI. Художні ради військово-музичних установ

6.1. У військово-музичних установах на правах дорадчого органу створюються художні ради. До роботи у складі художніх рад залучаються творчі працівники установ, мистецьких колективів, закладів культури видів Збройних Сил України, Військово-музичного управління Збройних Сил України, творчих спілок України (за згодою). Склад художніх рад у кількості 5 - 7 осіб пропонується начальниками - художніми керівниками установ, погоджується на загальних зборах колективів і щороку затверджується начальниками штабів видів Збройних Сил України, а в Оркестрі - начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом. Головами художніх рад є начальники - художні керівники установ.

6.2. Художні ради:

визначають порядок та регламент своєї роботи, основні заходи щодо покращення творчої діяльності і створення нових концертних програм, обговорюють концепції художнього розвитку військово-музичних установ;

формують концертний репертуар, затверджують індивідуальні репертуарні плани творчого складу та перевіряють стан їх виконання;

організовують прослуховування і подають пропозиції щодо нових вокальних та інструментальних творів, хореографічних постановок для включення їх у концертні програми;

вивчають творчі напрацювання поетів, композиторів, хореографів та надають рекомендації художньому керівництву установ щодо включення музичних творів та хореографічних постановок у концертний репертуар;

створюють належні умови для розвитку творчої ініціативи особового складу;

надають рекомендації з питань примноження та збереження традицій творчої діяльності;

розглядають питання концертної діяльності;

розглядають кандидатури артистів на присвоєння кваліфікаційних категорій;

беруть участь у прослуховуванні кандидатів на посади творчих працівників установ;

порушують питання перед начальниками - художніми керівниками установ про присвоєння почесних звань та державних нагород особовому складу.

VII. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

7.1. Військово-музична установа є бюджетною організацією та фінансується з Державного бюджету України.

7.2. Військово-музична установа свою фінансово-господарську діяльність здійснює згідно із Законом України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", Положенням про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року N 300 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за N 615/2419, та іншими нормативно-правовими актами. Військово-музичні установи забезпечуються в установленому законодавством порядку і в межах бюджетних призначень згідно зі штатними нормативами та нормами забезпечення на ці цілі будівлями (спорудами) або іншими приміщеннями, а також інвентарним майном, що відповідають вимогам функціонування та професійній діяльності військово-музичних установ, зокрема музичними інструментами професійного виробництва, на які заповнюється паспорт (додаток 3) та встановлюються строки експлуатації музичних інструментів та приладдя до них військово-музичних установ Збройних Сил України (додаток 4), звукопідсилювальною, музичною апаратурою, нотно-методичною літературою, аксесуарами, інвентарною та концертною формою одягу, сценічними костюмами, транспортними засобами, пально-мастильними матеріалами та іншими матеріально-технічними засобами централізовано.

7.3. Кошти, одержані від здійснення військово-музичними установами господарської діяльності, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та використовуються в порядку, установленому чинними нормативно-правовими актами.

7.4. Військово-музичні установи ведуть бухгалтерський облік коштів та закріпленого за ними майна, подають фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.5. Організацію і здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю військово-музичної установи забезпечують її начальник та розпорядники бюджетних коштів вищого рівня в особі їх керівників.

VIII. Міжнародні зв'язки

З метою вивчення та використання міжнародного досвіду організації творчої роботи та концертної діяльності, налагодження і розвитку мистецьких зв'язків із зарубіжними творчими колективами військово-музичні установи:

беруть участь у міжнародних фестивалях і конкурсах сучасної музики, співу та хореографії;

за рішенням Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України і за погодженням з начальником Військово-музичного управління Збройних Сил України - Головним військовим диригентом проводять роботу щодо організації гастрольних поїздок та підготовку спеціальних концертних програм і плац-концертів (дефіле).

 

Начальник Військово-музичного
управління Збройних Сил України -
Головний військовий диригент
полковник

В. А. Дашковський

 

ТИПОВИЙ СКЛАД
військово-музичних установ Збройних Сил України

Таблиця 1

N з/п

Оркестрові партії

Музичні інструменти

Кількість музичних інструментів

Кількість виконавців (установи)

1

2

3

4

5

6

1

 

2

 

3

4

 

5

6

 

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

13

14

15

16

 

17

18

19

20

21

 

22

23

24

25

26

 

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

30

31

32

33

34

 

35

36

37

38

39

Флейта I

 

Флейта II

 

Гобой I

Гобой II

 

Англійський ріжок

Кларнет B I

 

 

Кларнет B II

 

Кларнет B III

 

Басовий кларнет B

 

Фагот I

 

Фагот II

 

Саксофон-альт Es I

Саксофон-альт Es II

Саксофон-тенор B I

Саксофон-тенор B II

Саксофон-баритон Es

 

Валторна F I

Валторна F II

Валторна F III

Валторна F IV

Труба B I

 

Труба B II

Труба B III

Тромбон I

Тромбон II

Тромбон III

 

Тромбон IV

Ударні інструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнет B I

Корнет B II

Тенор B

Баритон B

Бас I

Бас II

 

Контрабас

Гітара-ритм

Бас-гітара

Фортепіано (клавіші)

Арфа

Флейта

Флейта-пікколо

Флейта

Флейта-пікколо

Гобой

Гобой

Англійський ріжок

Англійський ріжок

Кларнет B

Кларнет Es

Басовий кларнет B

Кларнет B

Саксофон-тенор B

Кларнет B

Саксофон-баритон Es

Басовий кларнет B

Кларнет B

Фагот

 

Фагот

Контрафагот

Саксофон-альт Es

Саксофон-альт Es

Саксофон-тенор B

Саксофон-тенор B

Саксофон-баритон Es

Саксофон-тенор B

Валторна F

Валторна F

Валторна F

Валторна F

Труба B

Флюгельгорн

Труба B

Труба B

Тромбон

Тромбон

Тромбон

Тромбон басовий

Тромбон

Малий барабан

Тарілки

Великий барабан

Трикутник

Бубон

Кастаньєти

Маракаси

Бонги

Конги

Тамтам

Литаври

Дзвіночки

Ксилофон

Маримба

Віброфон

Ударна установка

Бунчук оркестровий

Ліра оркестрова

Корнет B (труба B)

Корнет B (труба B)

Тенор B

Баритон B

Туба B (туба Es)

Туба B

Сюзафон

Контрабас

Гітара-ритм

Бас-гітара

Фортепіано (клавіші)

Арфа

1(3)

1*

1(2)

1*

1

1

1*

1

3(6)

1*

1*

2(5)

1*

3(5)

1*

1

1*

1

 

1(2)

1*

1

1

1

1

1

1*

1(2)

1

1(2)

1

1(2)

1*

1

1

1(2)

1

1

1*

1

1

1

1

1

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

2*

2

2

1(2)

1(2)

1(2)

2

1*

1

1*

1*

1*

1*

1

 

1

 

1

1

 

-

3

 

 

2

 

3

 

-

 

1

 

1

 

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 

1

-

1

1

1

 

-

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

1

1

2

 

1

-

-

-

-

3

 

2

 

1

1

 

1

6

 

 

5

 

5

 

1

 

1

 

2

 

1

1

1

1

1

 

2

1

2

1

2

 

1

1

2

1

1

 

1

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

2

 

1

1

1

1

1

УСЬОГО:

69(97)

42

71

____________
* При необхідності дозволяється закуповувати серію професійних музичних інструментів на місцях за рахунок спеціального фонду. Військово-музичним установам дозволяється закуповувати серію професійних музичних інструментів в комплекті та в роздріб.

 

ЖУРНАЛ
обліку заходів концертної та службової діяльності військово-музичної установи Збройних Сил України

______________________________________________
(найменування військової частини, установи)

Розпочато "___" ____________ 20__

Закінчено "___" ____________ 20__

N з/п

Дата проведення

Назва заходу

Час направлення на гру

Час повернення з гри

Хто проводить (назва організації)

Місце проведення

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________
__________________________
           (найменування військової
__________________________
                   частини, установи)

ПАСПОРТ

1. Назва інструмента ___________________________________________________________________

2. Виробник, марка ____________________________________________________________________

3. Номер інструмента __________________________________________________________________

4. Ціна інструмента ____________________________________________________________________

5. Початок експлуатації (місяць, рік) ______________________________________________________

6. Категорія інструмента _______________________________________________________________

7. Звідки, за яким документом отриманий _________________________________________________

8. Футляр (чохол) _____________________________________________________________________

9. Недоліки при первинному огляді ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Військовий диригент

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

Начальник речової служби

__________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Відмітки про результати огляду

Дата огляду

Виявлені несправності

Категорія інструмента

Підпис посадової особи, яка проводила огляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки про проведений ремонт

Дата ремонту

Де проводився ремонт

Характер ремонту

Підпис посадової особи, яка проводила ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРОКИ
експлуатації музичних інструментів та приладдя до них

N з/п

Музичні інструменти (приладдя)

Одиниця виміру

Кількість

Строк експлуатації

1

2

3

4

5

1

Флейта

штука

1

10 років

2

Флейта-пікколо

штука

1

10 років

3

Альтова флейта

штука

1

10 років

4

Басова флейта

штука

1

10 років

5

Гобой

штука

1

5 років

6

Англійський ріжок

штука

1

5 років

7

Малий кларнет Es

штука

1

5 років

8

Кларнет A

штука

1

5 років

9

Кларнет B

штука

1

5 років

10

Альтовий кларнет Es (F)

штука

1

5 років

11

Басовий кларнет B

штука

1

5 років

12

Фагот

штука

1

5 років

13

Контрафагот

штука

1

10 років

14

Саксофон-сопрано B

штука

1

10 років

15

Саксофон-альт Es

штука

1

10 років

16

Саксофон-тенор B

штука

1

10 років

17

Саксофон-баритон Es

штука

1

10 років

18

Валторна F/B

штука

1

10 років

19

Труба-пікколо B/A

штука

1

10 років

20

Труба B

штука

1

10 років

21

Труба басова B

штука

1

10 років

22

Тромбон

штука

1

10 років

23

Тромбон басовий

штука

1

10 років

24

Малий барабан

штука

1

5 років

25

Великий барабан

штука

1

5 років

26

Тарілки

пара

1

5 років

27

Литаври

комплект

1

10 років

28

Трикутник

штука

1

10 років

29

Бубон

штука

1

5 років

30

Кастаньєти

штука

1

5 років

31

Маракаси

пара

1

5 років

32

Бонги

комплект

1

10 років

33

Конги

комплект

1

10 років

34

Тамтам

штука

1

20 років

35

Дзвіночки

штука

2

10 років

36

Дзвони трубчасті

комплект

1

10 років

37

Ксилофон

штука

1

10 років

38

Маримба

штука

1

10 років

39

Віброфон

штука

1

10 років

40

Ударна установка

комплект

1

5 років

41

Бунчук оркестровий

штука

1

10 років

42

Ліра оркестрова

штука

1

10 років

43

Тамбуршток

штука

1

5 років

44

Корнет B (труба B)

штука

1

10 років

45

Тенор B

штука

1

10 років

46

Баритон B

штука

1

10 років

47

Туба F

штука

1

10 років

48

Туба Es (туба B)

штука

1

10 років

49

Туба B

штука

1

10 років

50

Сюзафон

штука

1

10 років

51

Контрабас

штука

1

10 років

52

Електрогітара

штука

1

5 років

53

Бас-гітара

штука

1

5 років

54

Гітара акустична

штука

1

5 років

55

Баян (акордеон)

штука

1

20 років

56

Рояль

штука

1

20 років

57

Фортепіано (цифрове фортепіано)

штука

1

20 років

58

Синтезатор

штука

1

10 років

59

Пюпітр оркестровий

штука

1

5 років

60

Пюпітр диригентський

штука

1

5 років

61

Сурдина для валторни

штука

1

5 років

62

Сурдина для труби

штука

1

5 років

63

Сурдина для тромбона

штука

1

5 років

64

Сурдина для басового тромбона

штука

1

5 років

65

Машинка для обрізання тростин

штука

1

10 років

66

Тростина для гобоя

штука

1

2 місяці

67

Тростина для англійського ріжка

штука

1

2 місяці

68

Тростина для малого кларнета

штука

1

2 місяці

69

Тростина для кларнета

штука

1

2 місяці

70

Тростина для альтового кларнета

штука

1

2 місяці

71

Тростина для басового кларнета

штука

1

2 місяці

72

Тростина для фагота

штука

1

2 місяці

73

Тростина для контрафагота

штука

1

2 місяці

74

Тростина для саксофона-сопрано

штука

1

2 місяці

75

Тростина для саксофона-альта

штука

1

2 місяці

76

Тростина для саксофона-тенора

штука

1

2 місяці

77

Тростина для саксофона-баритона

штука

1

2 місяці

78

Мембрана для малого барабана

штука

1

2 місяці

79

Мембрана для великого барабана

штука

1

2 місяці

80

Палички для малого барабана

пара

1

2 місяці

81

Колотушка для великого барабана

пара

1

1 рік

82

Струни для струнних музичних інструментів

комплект

1

2 місяці

83

Каніфоль для контрабаса

штука

1

1 місяць

84

Набір для догляду за духовими інструментами

комплект

1

5 років

____________

Опрос