Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок выполнения работ по выявлению и устранению действия источников радиопомех в полосах радиочастот общего пользования и Положение о радиочастотном мониторинге в полосах радиочастот общего пользования

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Решение от 03.03.2015 № 120
действует с 10.04.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

03.03.2015

м. Київ

N 120

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2015 р. за N 317/26762

Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування та Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19 квітня 2007 року N 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 року за N 829/14096, та Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 16 липня 2009 року N 1599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2009 року за N 741/16757, що додаються.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

 

ЗМІНИ
до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування та Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

I. У Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19 квітня 2007 року N 695, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 року за N 829/14096:

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2 слова "Державну інспекцію зв'язку (далі - ДІЗ)" замінити словами "Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

2) у пункті 1.4 абревіатуру "ДІЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ";

3) в абзаці першому пункту 1.6 слова "та/або посадові особи ДІЗ при усуненні дії джерел радіозавад" виключити;

4) у пункті 1.8 слова "приписів ДІЗ та" виключити;

5) у пункті 1.10 абревіатуру "НКРЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ".

2. У главі 4:

1) у пункті 4.1 слова "повідомляє про це користувача РЧР" замінити словами "повідомляє про це користувача РЧР та НКРЗІ";

2) у пункті 4.2 слова "направлення користувачу РЧР повідомлення" замінити словами "направлення користувачу РЧР та НКРЗІ повідомлення";

3) у пункті 4.7:

абревіатуру "ДІЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ";

друге речення виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Ненаправлення УДЦР у встановлений строк до НКРЗІ звернення є підтвердженням усунення дії джерел радіозавад.

УДЦР відповідає за направлення у встановлений строк або своєчасне ненаправлення звернення до НКРЗІ;";

4) пункти 4.8, 4.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.10 - 4.14 вважати відповідно пунктами 4.8 - 4.12;

5) у пункті 4.9:

в абзаці другому абревіатуру "ДІЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ";

абзац третій виключити;

6) у пункті 4.11 абревіатури "НКРЗ, ДІЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ";

7) у пункті 4.12 абревіатуру "НКРЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ".

3. У додатку 1 до Порядку слова "Національна комісія з питань регулювання зв'язку України" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації".

4. У додатку 2 до Порядку абревіатуру "ДІЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ".

5. Додатки 5, 8 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

II. У Положенні про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 16 липня 2009 року N 1599, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2009 року за N 741/16757:

1. У розділі I:

1) у пункті 1.4 слова "Державною інспекцією зв'язку (далі - ДІЗ)" замінити словами "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", слова "Національною комісією з питань регулювання зв'язку" замінити абревіатурою "НКРЗІ";

2) у пункті 1.11 слова "ЕМС РЕЗ (ВП), наводиться" замінити словами "ЕМС РЕЗ (ВП), визначається УДЦР і наводиться".

2. У пункті 2.4 розділу II слова "НКРЗ щорічно затверджує" замінити словами "НКРЗІ за поданням УДЦР щороку затверджує".

3. У розділі III:

1) у пункті 3.3 абревіатуру "НКРЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ";

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"3.7. В окремих випадках для забезпечення ефективного і своєчасного виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад під час проведення державних, громадських, спортивних масових заходів та інших заходів персонал УДЦР працює поза межами визначеного робочого дня (тижня) з дотриманням вимог чинного законодавства.".

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.1 абревіатури "НКРЗ, ДІЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ";

2) в абзаці другому пункту 4.4 абревіатуру "НКРЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ";

3) у пункті 4.7:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

в абзацах четвертому, п'ятому абревіатуру "ДІЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ";

4) у пункті 4.11 абревіатуру "ДІЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ";

5) у пункті 4.12:

абревіатуру "НКРЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ";

слова "визначає НКРЗ" замінити словами та цифрами "визначаються додатками 1 і 2 до цього Положення".

5. У пункті 5.2 розділу V абревіатуру "НКРЗ" замінити абревіатурою "НКРЗІ".

6. Доповнити Положення додатками 1, 2, що додаються.

 

Директор
Департаменту правового забезпечення

В. Володін

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
______________________________ ФІЛІЯ

_______________ 20__ року

ПРОТОКОЛ N ___
інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП)

Радіотехнологія _______________________________________________________________________

Власник РЕЗ (ВП) _____________________________________________________________________

Дозвіл на експлуатацію N _______ від ____________ 20__ року дійсний до ____________ 20__ року.

Адреса місця розміщення РЕЗ (ВП) _______________________________________________________

Географічні координати РЕЗ (ВП): широта ___________________, довгота ______________________

Місце станції радіоконтролю ____________________________________________________________

Засоби технічного радіоконтролю ________________________________________________________

Дата проведення технічного радіоконтролю _______________________________________________

Результати інструментальної оцінки:

Найменування параметру РЕЗ

Згідно з дозволом або за нормою

За даними технічного радіоконтролю

Частота випромінювання (МГц)

 

 

Ширина смуги частоти випромінювання (МГц)

 

 

Рівень сигналу (дБм)

 

 

Клас випромінювання

 

 

Ідентифікатор РЕЗ (за наявності)

 

 

Висновок: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (про відповідність параметрів або назву та суть порушення та нормативний документ,
                                                                    згідно з вимогами якого класифікується порушення)

До протоколу додаються спектрограми випромінювання РЕЗ (ВП), параметри якого оцінювалися.

Протокол склав __________________
                                                    (посада)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

Начальник підрозділу

________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
______________________________ ФІЛІЯ

_______________ 20__ року

ПРОТОКОЛ N ___
інструментальної оцінки характеристик виявленого незаконно діючого РЕЗ, ВП (НДП)

Засоби технічного радіоконтролю ________________________________________________________

Місце станції радіоконтролю ____________________________________________________________

Дата первинного виявлення роботи НДП _________________________________________________

Дата повторного виявлення роботи НДП __________________________________________________

Адреса місця розміщення НДП ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Координати НДП: широта _______________________, довгота _______________________________

Ідентифікатор (позивний, код) РЕЗ _______________________________________________________

Результати інструментальної оцінки:

Найменування параметрів НДП

За даними технічного радіоконтролю

Частота випромінювання (МГц)

 

Ширина смуги частоти випромінювання (МГц)

 

Рівень сигналу (дБм)

 

Радіотехнологія, до якої належить НДП

 

Дані про власника НДП або реєстрацію РЕЗ у минулому __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                       (зазначаються дані про власників НДП, якщо вони реально встановлені, та/або
_____________________________________________________________________________________
              відомості про юридичну або фізичну особу, номер, дата і строк закінчення дії радіочастотного присвоєння)

Додаток: спектрограми випромінювання РЕЗ, параметри якого оцінювалися; фотофіксація виявленого НДП (за наявності).

Протокол склав __________________
                                                    (посада)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

Начальник підрозділу

________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

 

Тижневий звіт УДЦР щодо виявлених та усунених порушень користування РЧР за період
з "___" ____________ ____ р. по "___" ____________ ____ р.

N
з/п

Філія УДЦР

Усього порушень, виявлених у звітному періоді

Характер та кількість виявлених порушень, заходи впливу

Порушення (станом на кінець звітного періоду), заходи щодо усунення яких тривають

умов дозволів на експлуатацію РЕЗ (ВП)

користування РЧР без дозвільних документів (незаконно діючий пристрій)

виявлено

надано попереджень

направлено матеріалів до Департаменту державного нагляду НКРЗІ

усунено

виявлено

надано попереджень

направлено матеріалів до Департаменту державного нагляду НКРЗІ

усунено

усього

на підставі попереджень

спільно з Департаментом державного нагляду НКРЗІ

усього

на підставі попереджень

спільно з Департаментом державного нагляду НКРЗІ

усього

кількість порушень умов дозволу

кількість незаконно діючих пристроїв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місячний звіт УДЦР щодо виявлених та усунених порушень користування РЧР
станом на "___" ____________ ____ р.

Філія УДЦР

Звернення до суб'єкта господарювання про виявлене порушення

Найменування / прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання

Радіотехнологія

Частота випромінювання

Координати, адреса розміщення РЕЗ

Вид порушення

Дата листа-
відповіді від суб'єкта господарювання

Номер листа-
відповіді від суб'єкта господарювання

Короткий зміст відповіді від суб'єкта господарювання

Дата повторного технічного радіоконтролю, висновки щодо усунення порушення

Звернення УДЦР до Департаменту державного нагляду НКРЗІ або спільної координаційної комісії

Примітка

дата

номер листа

дата

номер листа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос