Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке рецензирования отчетов об оценке имущества и имущественных прав рецензентами, работающими в штате Фонда государственного имущества Украины, его региональных отделений и представительств

Фонд государственного имущества
Приказ от 04.03.2015 № 288
действует с 07.04.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.03.2015

м. Київ

N 288

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 березня 2015 р. за N 302/26747

Про внесення змін до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв

Відповідно до Закону України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів" та Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року N 1585/1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за N 1351/20089 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Рецензенти, що працюють в апараті Фонду державного майна України та його регіональних відділеннях, забезпечують рецензування звітів про оцінку майна у випадках прийняття, погодження та затвердження оцінки майна державними органами приватизації або іншим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування на підставі письмового запиту.";

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. У разі відсутності рецензентів у регіональному відділенні Фонду державного майна України рецензування забезпечують рецензенти апарату Фонду або іншого регіонального відділення (за дорученням апарату Фонду).";

2) у розділі IV:

у пункті 4.2 слово "здійснюється" замінити словом "забезпечується";

пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Якщо за результатами рецензування звіту про оцінку майна встановлено, що він класифікується за ознакою абзацу п'ятого пункту 67 Національного стандарту N 1 як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний, то такий звіт про оцінку майна залишається у Фонді (направляється у встановленому порядку до Фонду, якщо рецензування звіту про оцінку майна здійснювалось регіональними відділеннями) для прийняття відповідного рішення, після чого оригінал звіту повертається заявнику за його зверненням.";

пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. У разі незгоди оцінювача або суб'єкта оціночної діяльності із рецензією на звіт про оцінку майна він має право звернутися із відповідним листом до Фонду державного майна України.";

3) пункт 5.2 розділу V викласти в такій редакції:

"5.2. Розгляд скарг на оціночну діяльність суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, у тому числі тих, які виникли під час проведення рецензування звіту про оцінку майна рецензентами, що працюють в апараті Фонду державного майна України, його регіональних відділень, здійснюється Фондом державного майна України.".

2. Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Опрос