Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке продажи пакетов акций акционерных обществ на открытых денежных региональных аукционах

Фонд государственного имущества
Приказ от 17.02.2015 № 209
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.02.2015

м. Київ

N 209

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 2015 р. за N 268/26713

Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 8 вересня 2000 року N 1871
згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 496)

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" та Закону України "Про депозитарну систему України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року N 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за N 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року N 388), що додаються.

2. Управлінню біржової діяльності та проведення аукціонів у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

 

Зміни до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1 слова "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" замінити словами "Про депозитарну систему України";

2) абзац другий пункту 1.5 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати відповідно абзацами другим - одинадцятим.

2. У розділі III:

1) у пункті 3.10 слова "про Національну депозитарну систему" замінити словами "про депозитарну систему України";

2) у пункті 3.15 слова та цифри "анкету учасника (додатки 2, 3)" виключити;

3) у пункті 3.29 слова та цифри "у зберігача (додатки 4, 5)" замінити словами та цифрами "у депозитарній установі (додатки 2, 3)";

4) пункт 3.30 виключити.

У зв'язку з цим пункт 3.31 вважати пунктом 3.30.

3. Абзаци третій - п'ятий пункту 4.7 розділу IV виключити.

4. У пункті 5.1 розділу V слово і цифру "(додаток 6)" замінити словом і цифрою "(додаток 4)".

5. У розділі VI:

1) у пункті 6.2 слово і цифру "(додаток 7)" замінити словом і цифрою "(додаток 5)";

2) підпункт "г" пункту 6.3 викласти в такій редакції:

"г) інформація про відкритий рахунок у цінних паперах у депозитарній установі за формою, наведеною в додатках 2, 3 до цього Положення.";

3) пункти 6.4, 6.5 викласти в такій редакції:

"6.4. Продавцем видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ згідно з додатками 6, 7 до цього Положення.

6.5. Депозитарна установа протягом не більше трьох робочих днів після отримання розпорядження продавця про виконання облікової операції з цінними паперами АТ виконує відповідні облікові операції згідно з вимогами Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616.";

4) пункти 6.6, 6.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.8 - 6.11 вважати відповідно пунктами 6.6 - 6.9;

5) у пункті 6.6 слова "розпорядження Фонду" замінити словами "розпорядження продавця";

6) пункт 6.8 виключити.

У зв'язку з цим пункт 6.9 вважати пунктом 6.8.

6. У пункті 7.2 розділу VII слово і цифри "(додаток 12)" замінити словом і цифрою "(додаток 8)".

7. Додатки 2, 3 виключити.

У зв'язку з цим додатки 4 - 12 вважати відповідно додатками 2 - 10.

8. У назвах додатків 2, 3 слова "у зберігача" замінити словами "у депозитарній установі".

9. Пункт 7 додатка 4 викласти в такій редакції:

"7. Продавець протягом 10 робочих днів з дня надходження коштів за придбані акції на рахунок для обліку коштів від приватизації майна видає розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ.".

10. Додаток 6 виключити.

У зв'язку з цим додатки 7 - 10 вважати відповідно додатками 6 - 9.

11. Додаток 8 виключити.

У зв'язку з цим додаток 9 вважати додатком 8.

 

Начальник Управління біржової
діяльності та проведення аукціонів

В. Чердаков

Опрос