Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о центрах по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи

Минюст
Приказ от 10.03.2015 № 329/5
действует с 17.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.03.2015

м. Київ

N 329/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 березня 2015 р. за N 266/26711

Про внесення змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до частини п'ятої статті 16 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 липня 2012 року N 967/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за N 1091/21403 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О. П.

 

Міністр

П. Петренко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центри) утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Міністерством юстиції за пропозицією Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги і є його територіальними відділеннями.

2. Центри діють на підставі положення, яке розробляється відповідно до цього Положення і затверджується Координаційним центром.

3. Діяльність центрів поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць).

4. Центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

5. У своїй діяльності центри керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції та Координаційного центру, цим Положенням, а також своїми положеннями.

6. Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги центри взаємодіють із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами надання безоплатної правової допомоги, органами адвокатського самоврядування, громадськими об'єднаннями.

7. Основним завданням центрів є створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме забезпечення надання таких видів правових послуг:

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складання документів процесуального характеру.

8. Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські) (далі - регіональні центри) відповідно до покладених на них завдань:

1) забезпечують участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов'язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;

2) забезпечують захист, складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) укладають контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 8;

4) приймають і реєструють повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;

5) видають доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб'єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3 - 7 частини першої статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (далі - Закон), у разі необхідності скасовують їх в установленому порядку;

6) приймають рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані цими центрами, а також про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом;

7) забезпечують затвердження надісланих/переданих місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (районні, міжрайонні, міські, міськрайонні, міжрайонні та районні у містах) (далі - місцеві центри) актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;

8) забезпечують оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;

9) здійснюють моніторинг доступності безоплатної вторинної правової допомоги, надання якої забезпечується місцевими центрами;

10) здійснюють моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги;

11) організовують, у тому числі через місцеві центри, підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

12) подають клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону;

13) узагальнюють, аналізують та поширюють практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;

14) забезпечують вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;

15) подають щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність відповідних місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Координаційному центру;

16) збирають, узагальнюють та аналізують статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

17) забезпечують організацію і проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги;

18) спрямовують, координують та контролюють діяльність місцевих центрів.

9. Регіональний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директором регіонального центру може бути особа, яка має вищу освіту (вища освіта за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або "Менеджмент і адміністрування", вища юридична освіта є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років (досвід роботи у сфері права є перевагою).

10. Директор регіонального центру:

1) організовує його роботу, відповідає за виконання покладених на регіональний та відповідні місцеві центри завдань, звітує перед Координаційним центром;

2) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

3) відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних вимог призначає на посади та звільняє з посад:

керівників самостійних структурних підрозділів - за погодженням з Координаційним центром, інших працівників регіонального центру (крім заступників директора, які призначаються на посади та звільняються з посад директором Координаційного центру);

працівників відповідних місцевих центрів - за поданням їх директорів (крім заступників директорів місцевих центрів, які призначаються на посади та звільняються з посад директором Координаційного центру);

4) приймає рішення про:

заохочення заступника директора, працівників регіонального центру та директорів відповідних місцевих центрів у межах фонду оплати праці регіонального центру;

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників регіонального центру, а також працівників відповідних місцевих центрів - за пропозиціями директорів таких центрів;

5) подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника директора регіонального центру, директорів відповідних місцевих центрів та їх заступників;

6) затверджує:

положення про самостійні структурні підрозділи регіонального та відповідних місцевих центрів - відповідно до типових положень, затверджених Координаційним центром;

структуру регіонального та відповідних місцевих центрів у межах штатної чисельності працівників - відповідно до типової структури, що затверджується Координаційним центром;

правила внутрішнього трудового розпорядку регіонального та відповідних місцевих центрів;

7) забезпечує цільове використання коштів та майна регіонального центру, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання бухгалтерської звітності в установленому порядку;

8) подає після розгляду керівною радою пропозиції Координаційному центру до бюджетного запиту, кошторису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до кошторису регіонального та відповідних місцевих центрів, внесення змін до них;

9) уповноважує працівників регіонального центру, що здійснюють чергування, видавати від імені регіонального центру доручення черговим адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб'єктам відповідного права, визначеним пунктами 3 - 7 частини першої статті 14 Закону;

10) затверджує графік цілодобового чергування:

працівників центру - для прийняття повідомлень про випадки затримання осіб для надання таким особам безоплатної вторинної правової допомоги з моменту їх затримання у встановленому порядку;

адвокатів, з якими укладено контракт про надання безоплатної вторинної правової допомоги, - для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги кожній затриманій особі з моменту її затримання;

11) визначає представників центру до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

12) організовує роботу керівної ради та бере участь у її роботі з правом голосу;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Директор регіонального центру підзвітний і підконтрольний директору Координаційного центру.

12. Місцеві центри відповідно до покладених на них завдань:

1) розглядають звернення суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в її наданні;

2) перевіряють належність особи до категорії осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, у встановленому порядку;

3) здійснюють попереднє консультування осіб, які звертаються до центру, і надають роз'яснення щодо отримання безоплатної вторинної правової допомоги;

4) забезпечують складання документів процесуального характеру за зверненням суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги;

5) відповідно до довіреності, виданої відповідним регіональним центром, видають доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб'єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 8 - 12 частини першої статті 14 Закону, у разі необхідності скасовують такі доручення в установленому порядку;

6) забезпечують посвідчення довіреностей, виданих адвокатам суб'єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненнями яких прийнято рішення про надання такої допомоги;

7) відповідно до довіреності, виданої відповідним регіональним центром, приймають рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом;

8) взаємодіють із суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, здійснюють їх координацію на відповідній території, надають органам місцевого самоврядування консультаційно-методичну допомогу з питань утворення спеціалізованих установ, які надають безоплатну первинну правову допомогу, залучення до її надання юридичних осіб приватного права та фізичних осіб;

9) організовують підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

10) узагальнюють, аналізують та поширюють практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;

11) приймають подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, перевіряють їх комплектність, правильність розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводять їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечують підписання зазначених актів та надсилають/передають їх відповідному регіональному центру;

12) збирають, узагальнюють та аналізують статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

13) забезпечують вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;

14) забезпечують організацію і проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги.

13. Місцевий центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директором місцевого центру може бути особа, яка має вищу освіту (вища юридична освіта, вища освіта за спеціальностями галузі знань "Соціальне забезпечення", "Державне управління" або "Менеджмент і адміністрування" є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років (досвід роботи у сфері права є перевагою).

14. Директор місцевого центру:

1) організовує його роботу, відповідає за виконання покладених на центр завдань, звітує перед відповідним регіональним центром;

2) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

3) вносить директорові відповідного регіонального центру подання щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників місцевого центру (крім заступника директора, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру);

4) подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності:

заступника директора місцевого центру - директорові Координаційного центру;

працівників місцевого центру - директорові регіонального центру;

5) самостійно приймає рішення про заохочення заступника директора та працівників місцевого центру у межах фонду оплати праці місцевого центру;

6) забезпечує цільове використання коштів та майна місцевого центру, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання бухгалтерської звітності в установленому порядку;

7) подає пропозиції регіональному центру до бюджетного запиту, кошторису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до кошторису місцевого центру, внесення змін до них;

8) бере участь у роботі керівної ради з правом голосу;

9) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

15. Директор місцевого центру безпосередньо підпорядкований директору відповідного регіонального центру, підзвітний і підконтрольний директору Координаційного центру.

16. З метою узгодження питань, пов'язаних з формуванням бюджетного запиту, кошторису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до кошторису регіонального та відповідних місцевих центрів та внесенням змін до них, та інших питань діє керівна рада, до складу якої входять директор регіонального центру і директори місцевих центрів відповідного регіону. Регламент діяльності керівної ради затверджується Координаційним центром.

17. Джерелами формування майна центрів є:

1) майно, передане Координаційним центром;

2) майно, придбане за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел;

3) майно, передане юридичними та фізичними особами.

18. Центри фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.

 

Директор Координаційного центру
з надання правової допомоги

А. В. Вишневський

Опрос