Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования кандидатур претендентов на должности руководителей юридических служб в Государственной пенитенциарной службе Украины

Минюст
Порядок, Приказ от 04.03.2015 № 308/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.03.2015

м. Київ

N 308/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 березня 2015 р. за N 262/26707

Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній пенітенціарній службі України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 9 березня 2017 року N 809/5)

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній пенітенціарній службі України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
пенітенціарної служби України

В. М. Палагнюк

 

ПОРЯДОК
погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Державній пенітенціарній службі України

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження ДПтС кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб (юрисконсультів відповідної категорії, які виконують функції юридичної служби) територіальних органів управління, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань, навчальних закладів, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи і установи).

2. Погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта відповідної категорії, який виконує функції юридичної служби) органу чи установи (далі - претендент) здійснює відділ правового забезпечення апарату ДПтС (далі - юридична служба ДПтС).

3. Подання щодо погодження претендента у ДПтС вноситься керівником органу чи установи після проходження претендентом стажування, або після висування з кадрового резерву, або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

У поданні в довільній формі зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові; дата народження претендента; громадянство; займана ним посада; посада, на яку претендент рекомендується; стаж роботи за фахом; відповідність вимогам щодо кваліфікаційного рівня та рівня фахової підготовки; відомості про перебування в кадровому резерві, проходження стажування чи іншу процедуру, визначену законодавством; судимість або перебування під слідством.

До подання додаються біографічна довідка, копії трудової книжки та документів про вищу освіту, копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце і дату видачі, письмова згода претендента щодо обробки персональних даних, засвідчені в установленому законодавством порядку.

4. Юридична служба ДПтС протягом п'яти робочих днів попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, у разі потреби організовує проведення співбесіди керівника юридичної служби ДПтС з претендентом.

Співбесіда проводиться з метою з'ясування необхідного рівня знань претендента для організації та виконання покладених на юридичну службу органу чи установи завдань згідно з вимогами Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040 (із змінами).

5. За результатами розгляду документів та співбесіди юридична служба ДПтС оформлює висновок (щодо погодження або відмови у погодженні) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, у двох примірниках, один примірник якого протягом семи робочих днів з дня отримання подання, зазначеного в пункті 3 цього Порядку, надсилається керівнику відповідного органу чи установи.

6. У разі подання документів, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, юридична служба ДПтС протягом трьох робочих днів з дати їх отримання повертає їх без розгляду.

7. Виявлення невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам чи рівню фахової підготовки є підставою для повернення матеріалів і відмови у погодженні призначення його на посаду.

8. Матеріали щодо погодження претендента повертаються відповідному органу чи установі.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

Н. А. Козловська

 

ВИСНОВОК
юридичної служби Державної пенітенціарної служби України щодо погодження призначення на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта)

_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування органу чи установи)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові претендента)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (дата народження)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (громадянство)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (освіта)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (стаж роботи за фахом)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                    (найменування структурного підрозділу органу чи установи, на посаду керівника юридичної служби
                                                (юрисконсульта) якого (якої) здійснюється погодження претендента)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (місце роботи та посада, яку претендент займає на цей час (з якого року))

Висновки: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник юридичної служби ДПтС

___________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

________
    (дата)

____________

Опрос