Идет загрузка документа (267 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины и аттестации судебных экспертов

Минюст
Положение, Приказ от 03.03.2015 № 301/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2015

м. Київ

N 301/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 березня 2015 р. за N 249/26694

Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів

(заголовок у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 18 березня 2016 року N 767/5
(зміни, внесені
підпунктом 4 пункту 3 Змін, затверджених наказом Міністерства юстиції України
 від 18 березня 2016 року N 767/5, набирають чинності з
1 січня 2018 року,
 враховуючи зміни, внесені згідно з
наказом Міністерства юстиції України
 від 2 грудня 2016 року N 3451/5
),
від 5 березня 2018 року N 624/5
,
від 10 січня 2019 року N 82/5
,
від 3 лютого 2020 року N 337/5
(зміни, внесені 
абзацом двадцять першим пункту 5 та підпунктом 7 пункту 9 Змін,
 затверджених наказом Міністерства юстиції України від 3 лютого 2020 року N 337/5,
 набирають чинності з
1 квітня 2020 року),
від 26 березня 2020 року N 1203/5,
від 28 квітня 2020 року N 1540/5
(зміни, внесені
підпунктами 1 - 3 пункту 1, пунктом 3
 та підпунктами 1, 2 пункту 5 Змін, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року N 1540/5,
 набирають чинності з
15 травня 2020 року)

(З 15 листопада 2020 року до цього наказу будуть внесені зміни, крім змін, передбачених підпунктами 1 - 3 пункту 1, пунктом 3 та підпунктами 1, 2 пункту 5 Змін, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року N 1540/5)

Відповідно до статей 8, 16, 17 Закону України "Про судову експертизу" та з метою належної організації роботи з атестації судових експертів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 09 грудня 2014 року N 2083/5 "Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2014 року за N 1597/26374.

3. Департаменту судової роботи та експертного забезпечення правосуддя (Олійник О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів

(заголовок Положення у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

I. Загальні положення

Це Положення відповідно до статей 10, 14, 16, 17 та 21 Закону України "Про судову експертизу" визначає:

організаційні засади, завдання та порядок діяльності Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі - ЦЕКК);

абзац третій розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами третім - шостим)

порядок підготовки та стажування фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта;

порядок проведення атестації з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта в ЦЕКК;

(абзац четвертий розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дубліката, переоформлення та анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;

порядок тимчасового припинення здійснення судово-експертної діяльності та її поновлення;

(розділ І доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

порядок розгляду питань дисциплінарної відповідальності судових експертів.

II. Організаційні засади, завдання та порядок діяльності Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

1. ЦЕКК є колегіальним органом, що діє при Міністерстві юстиції України.

2. Основними завданнями ЦЕКК є:

1) затвердження програм підготовки (стажування) працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - НДУСЕ) та фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;

2) вирішення питань щодо проходження підготовки працівниками НДУСЕ, фахівцями, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта;

3) проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовки працівників НДУСЕ, фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта;

4) розгляд питання щодо присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта працівникам НДУСЕ;

5) розгляд питань щодо анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;

6) розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів.

Атестація судових експертів НДУСЕ з метою присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта проводиться відповідно до Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 року N 3660/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за N 2/20315.

3. ЦЕКК діє у складі кваліфікаційної і дисциплінарної палат.

Кваліфікаційна палата ЦЕКК виконує завдання, передбачені підпунктами 2 - 4 пункту 2 цього розділу.

Дисциплінарна палата ЦЕКК виконує завдання, передбачені підпунктами 5, 6 пункту 2 цього розділу.

ЦЕКК очолює голова ЦЕКК.

Склад палат ЦЕКК формується з постійних і змінних членів.

Постійні члени палат ЦЕКК не можуть одночасно входити до обох палат.

Змінні члени палат ЦЕКК залучаються до роботи обох палат без будь-яких обмежень.

4. Постійний склад кожної палати ЦЕКК затверджується наказом Міністерства юстиції України. Змінний склад палат ЦЕКК, який є спільним для обох палат ЦЕКК, затверджується головою ЦЕКК. Чисельність постійного складу палати ЦЕКК не може бути менше ніж п'ять осіб.

До постійного складу кожної палати ЦЕКК входять голова палати, його заступник, секретар палати, представники Міністерства юстиції України, фахівці з процесуальних питань судової експертизи (не менше одного фахівця в одній палаті), а також можуть входити атестовані судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше ніж п'ять років (за їх згодою). Судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, включаються до постійного складу палат ЦЕКК з числа судових експертів, запропонованих за поданням громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації).

(абзац другий пункту 4 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 28.04.2020 р. N 1540/5)

Неучасть у засіданнях палати ЦЕКК члена постійного складу палати ЦЕКК двічі поспіль без поважних причин є підставою для виключення його зі складу палати ЦЕКК.

Голова відповідної палати організовує її роботу, розподіляє обов'язки між її членами, залучає членів змінного складу палат ЦЕКК до роботи палати. У разі відсутності голови відповідної палати ЦЕКК обов'язки голови виконує його заступник.

5. До змінного складу палат ЦЕКК можуть входити найбільш досвідчені фахівці НДУСЕ, а також атестовані судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ судових експертиз та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше ніж п'ять років (за їх згодою). Судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, включаються до змінного складу палат ЦЕКК за поданням громадських організацій судових експертів.

(абзац перший пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.04.2020 р. N 1540/5)

До змінного складу палат ЦЕКК також можуть входити фахівці наукових установ і закладів вищої освіти (за їх згодою).

У разі проведення атестації з метою присвоєння кваліфікації судового експерта з нової експертної спеціальності, судові експерти з якої відсутні, до змінного складу палат ЦЕКК включаються досвідчені фахівці відповідної галузі знань наукових установ, закладів вищої освіти, інших державних органів, які мають стаж практичної роботи за спеціальністю не менше ніж п'ять років (за їх згодою).

6. Судові експерти не можуть бути членами постійних та змінного складів палат ЦЕКК, якщо до них протягом останніх 3 років застосовувалось дисциплінарне стягнення.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.04.2020 р. N 1540/5)

7. Голова ЦЕКК, голови, їх заступники, секретарі та члени палат ЦЕКК зобов'язані не розголошувати відомості про хід та попередні висновки засідань палат ЦЕКК, а також інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з участю у роботі ЦЕКК, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.04.2020 р. N 1540/5,
у зв'язку з цим пункти 6 - 14 вважати відповідно пунктами 8 - 16)

8. Члени палат ЦЕКК на час їх роботи звільняються від виконання своїх службових обов'язків зі збереженням середнього заробітку за місцем основної роботи.

9. Організаційне забезпечення діяльності ЦЕКК здійснюється структурним підрозділом Міністерства юстиції України, на який покладено функції організаційно-управлінського та науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності (далі - Структурний підрозділ Мін'юсту).

Підготовку матеріалів для розгляду питань, віднесених до компетенції палат ЦЕКК, забезпечує секретар відповідної палати.

Участь у роботі палат ЦЕКК членів палат ЦЕКК, які є працівниками НДУСЕ, забезпечує керівництво цих установ. Інші члени палат ЦЕКК беруть участь у роботі палат ЦЕКК на громадських засадах (за їх згодою).

10. Засідання палат ЦЕКК проводяться за потреби.

11. Засідання палати ЦЕКК проводить голова палати ЦЕКК.

У разі відсутності голови палати ЦЕКК засідання палати ЦЕКК проводить його заступник.

12. Засідання палати ЦЕКК є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше половини постійного складу палати ЦЕКК (в обов'язковому порядку за участі фахівця з процесуальних питань судової експертизи) та не менше двох фахівців зі змінного складу палат ЦЕКК з тієї експертної спеціальності, з якої палата розглядає питання про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта або питання дисциплінарної відповідальності.

13. Особа, яка бере участь у засіданні палати ЦЕКК, має право заявити відвід члену палати ЦЕКК, якщо вона має сумнів у його об'єктивності.

За наявності обставин, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена палати ЦЕКК, він зобов'язаний заявити самовідвід.

Питання про заявлений відвід (самовідвід) вирішується іншими членами палати ЦЕКК без участі члена, якому заявлено відвід (яким заявлено самовідвід), відкритим голосуванням без права утримання. У разі рівного розподілу голосів голос голови відповідної палати (його заступника, якщо він виконує обов'язки голови) є вирішальним.

14. Палата ЦЕКК за результатами розгляду питань, які віднесені до її компетенції, приймає рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів без права утримання. У разі рівного розподілу голосів голос голови палати (його заступника, якщо він виконує обов'язки голови) є вирішальним.

Рішення (крім рішення з питань розгляду дисциплінарної відповідальності) викладається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

15. У разі потреби для вирішення питань, які стосуються діяльності обох палат ЦЕКК, можуть проводитись спільні засідання палат ЦЕКК. Такі засідання ЦЕКК проводить голова ЦЕКК в порядку, передбаченому для проведення засідань палат ЦЕКК.

За потреби можуть проводитися виїзні засідання ЦЕКК та палат ЦЕКК, організація яких здійснюється на базі НДУСЕ.

Засідання палат ЦЕКК може проводитися у режимі відеоконференцзв'язку. У такому випадку хід і результати засідання палати ЦЕКК фіксуються за допомогою технічних засобів. Фіксація починається з моменту оголошення головою палати про початок його проведення.

Після закінчення засідання у режимі відеоконференцзв'язку копія запису засідання палати ЦЕКК долучається до рішення палати ЦЕКК.

Рішення палати ЦЕКК за результатами засідання у режимі відеоконференцзв'язку підписується головою та секретарем палати ЦЕКК.

(пункт 15 розділу II у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 26.03.2020 р. N 1203/5)

16. ЦЕКК має печатку, зразок та опис якої наведено у додатку 2 до цього Положення.

(розділ ІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5,
від 10.01.2019 р. N 82/5,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

ІІІ. Розділ III виключено

(розділ ІІІ із змінами, внесеними згідно із наказами
 Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5,
від 10.01.2019 р. N 82/5,
виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5,
у зв'язку з цим розділи IV - VII
 вважати відповідно розділами III - VI)

III. Порядок підготовки та стажування фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта

(назва розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

1. Підготовка (стажування) працівників НДУСЕ, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється: за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи - НДУСЕ або Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України; за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей - НДУСЕ.

(абзац перший пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

Підготовка (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється: за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи - Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України та НДУСЕ, які мають відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації; за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей - НДУСЕ.

(абзац перший пункту 1 розділу III у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5
,
замінено новими абзацами першим - другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2018 р. N 624/5
,
у зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати
 відповідно абзацами третім та четвертим
,
абзац другий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

Програми підготовки (стажування) затверджує голова ЦЕКК. Програми підготовки (стажування) передбачають проведення лекційних та практичних занять, підготовку проектів висновків та проведення їх рецензування (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта), рецензування копій висновків (у разі підтвердження кваліфікації судового експерта).

(абзац третій пункту 1 розділу III у редакції наказів
 Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5,
від 03.02.2020 р. N 337/5)

На рецензування надаються три проекти висновків або копії висновків за кожною експертною спеціальністю. Рецензування забезпечує НДУСЕ.

(абзац четвертий пункту 1 розділу III у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

2. Мінімальний обсяг програм підготовки (стажування) становить: у разі присвоєння кваліфікації судового експерта - 40 академічних годин (далі - програма N 1); у разі першого підтвердження кваліфікації судового експерта - 32 академічні години (далі - програма N 2); у разі наступних підтверджень кваліфікації судового експерта - 24 академічні години (далі - програма N 3).

3. Фахівець, який має намір вперше отримати кваліфікацію судового експерта, спочатку проходить підготовку за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, а потім за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей.

Для проходження підготовки (стажування) фахівець подає до відповідної установи заяву про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з додатком 3 до цього Положення; копію диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); відомості про відсутність судимості.

(абзац другий пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

(пункт 3 розділу III у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5)

4. Документи для проходження стажування з відповідної(их) експертної(их) спеціальності(ей) з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем до НДУСЕ не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

5. Пункт 5 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5,
у зв'язку з цим пункти 6 - 16
 вважати відповідно пунктами 5 - 15)

5. Стажування фахівців, які припинили судово-експертну діяльність у зв'язку із закінченням строку дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта або свідоцтво яких було анульовано з підстав, визначених підпунктами 1, 5 пункту 12 розділу V цього Положення, і мають намір підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється:

(абзац перший пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5,
від 03.02.2020 р. N 337/5)

1) за програмою N 3 у разі перерви судово-експертної діяльності до трьох років та наявності експертного стажу не менше шести років;

2) за програмою N 2 у разі перерви судово-експертної діяльності від трьох років і більше.

6. Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, за проходження підготовки (стажування) вносять плату до відповідних установ, розмір якої визначається відповідно до кошторису витрат з урахуванням:

(абзац перший пункту 6 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5)

1) кількості навчальних годин для проведення лекційних, практичних занять та складання рецензій на проекти (копії) висновків;

2) витрат на відрядження для участі у засіданні членів кваліфікаційної палати ЦЕКК;

(підпункт 2 пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

3) витрат на оплату послуг поштового зв'язку щодо пересилання матеріалів, пов'язаних із присвоєнням (підтвердженням) кваліфікації судового експерта.

7. Розмір плати за проведення занять та складання рецензій визначається відповідно до додатка 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за N 1130/11410 (із змінами).

8. Розрахунки витрат на відрядження членів ЦЕКК проводяться, виходячи з розміру планованих витрат, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (із змінами).

Витрати на поштові послуги розраховуються згідно з тарифами, що встановлені законодавством у період підготовки (стажування).

9. Після закінчення підготовки (стажування) для атестації до ЦЕКК подаються такі документи:

заява в друкованому вигляді, форму якої визначено у додатку 4 до цього Положення, про допуск до проходження атестації;

копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи (для фахівця НДУСЕ за наявності);

відгук НДУСЕ про проходження фахівцем підготовки (стажування), який містить інформацію стосовно результатів рецензування та характеристику фахівця;

копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);

акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта з відповідної експертної спеціальності);

(абзац шостий пункту 9 розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5 набирає чинності з 01.04.2020 р.)

відомості про відсутність судимості;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

Після підготовки (стажування) працівника НДУСЕ документи на розгляд ЦЕКК подаються безпосередньо установою.

(пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5
,
у редакції
наказів Міністерства
 юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5
,
від 03.02.2020 р. N 337/5)

10. Копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи може бути пред'явлена фахівцем для проходження атестації протягом двох років.

(пункт 10 розділу III у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

11. Подані до ЦЕКК документи опрацьовуються Структурним підрозділом Мін'юсту та формуються в окрему справу. Відповідальною за достовірність документів, поданих до ЦЕКК, є особа, щодо якої подано документи.

(пункт 11 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

12 . Пункт 12 розділу ІІІ виключено

(пункт 12 розділу III у із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5,
у зв'язку з цим пункти 13 - 15
 вважати відповідно пунктами 12 - 14)

12. Строк розгляду заяв не повинен перевищувати 30 днів з дня їх надходження до ЦЕКК. У разі неможливості вирішення порушеного в заяві питання в 30-денний термін строк розгляду заяви може бути продовжений до 45 днів.

(абзац перший пункту 12 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

Про час проведення засідання відповідної палати ЦЕКК заінтересовані особи повідомляються не пізніше ніж за 10 днів.

(абзац другий пункту 12 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

13. За потреби проходження працівником НДУСЕ підготовки (стажування) з експертної спеціальності, судові експерти з якої в установі відсутні, він може бути відряджений для проходження такої підготовки (стажування) до іншої НДУСЕ.

У такому випадку НДУСЕ, де працівник проходив підготовку (стажування), готує відгук про проходження підготовки (стажування).

(пункт 13 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

14. В НДУСЕ (за їх згодою) можуть проходити підготовку (стажування) фахівці, що не є громадянами України, в тому числі працівники експертних установ судових експертиз інших держав. Після проходження підготовки (стажування) в НДУСЕ таким фахівцям видається довідка про проходження підготовки (стажування) з відповідного виду судової експертизи.

IV. Проведення атестації з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта в ЦЕКК

(заголовок розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

1. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівники НДУСЕ та фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

(пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5)

2. При вирішенні кваліфікаційною палатою ЦЕКК питання щодо відповідності вищої освіти експертній спеціальності, за якою особа має намір отримати кваліфікацію судового експерта, враховується навчальний час з відповідних дисциплін, зазначених у додатку до диплома про вищу освіту.

(пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5,
від 03.02.2020 р. N 337/5)

3. Кваліфікація судового експерта фахівцям НДУСЕ присвоюється згідно з Переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (додаток 5).

(абзац перший пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

Кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, присвоюється згідно з Переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах (додаток 6).

(абзац другий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

4. Пункт 4 розділу IV виключено

(пункт 4 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5,
у зв'язку з цим пункти 5 - 10
 вважати відповідно пунктами 4 - 9)

4. Атестація здійснюється шляхом проведення кваліфікаційного іспиту.

(пункт 4 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5)

5. Особі, яка має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, може бути відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації у разі:

1) визнання її в установленому законодавством порядку недієздатною;

2) наявності судимості;

3) накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (протягом року з дня прийняття відповідного рішення);

4) відсутності відповідної вищої освіти;

5) нескладення кваліфікаційного іспиту.

6. Кваліфікаційний іспит проводиться в усній формі шляхом надання відповідей на питання, поставлені в екзаменаційних білетах.

Екзаменаційні білети затверджуються головою ЦЕКК.

(абзац другий пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

Екзаменаційні білети для перевірки знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи формуються за програмою підготовки з двох питань.

Екзаменаційні білети для перевірки знань з відповідних експертних спеціальностей формуються за відповідними програмами підготовки з трьох питань.

Фахівці, які отримали екзаменаційні білети, здійснюють підготовку до складання іспиту протягом 60 хвилин і не мають права самостійно залишити приміщення, у якому складають кваліфікаційний іспит, до його закінчення, за винятком випадків, що унеможливлюють подальше його складання (погіршення самопочуття тощо).

Під час іспиту особа повинна показати задовільний рівень знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та методичних положень з відповідної експертної спеціальності.

Результат складання кваліфікаційного іспиту оцінюється як "склав" ("склала") або "не склав" ("не склала") та заноситься до атестаційного листа згідно з додатком 7 до цього Положення.

(абзац сьомий пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

7. За наслідками атестації кваліфікаційна палата ЦЕКК приймає одне з таких рішень:

(абзац перший пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

1) про присвоєння кваліфікації судового експерта;

2) про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового експерта;

3) про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта.

8. Особа, щодо якої кваліфікаційною палатою ЦЕКК прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв'язку з нескладенням кваліфікаційного іспиту, може повторно пройти атестацію на черговому засіданні кваліфікаційної палати ЦЕКК.

(абзац перший пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

Особа, щодо якої кваліфікаційною палатою ЦЕКК три рази поспіль прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв'язку з нескладенням кваліфікаційного іспиту, до наступного проходження атестації повинна пройти повторну підготовку (стажування) в порядку, передбаченому цим Положенням.

(абзац другий пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

9. Про результати атестації фахівцю повідомляється одразу після проведення атестації.

(пункт 9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5)

V. Порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дубліката, переоформлення та анулювання свідоцтва

1. У разі прийняття кваліфікаційною палатою ЦЕКК рішення про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта особі у день складання кваліфікаційного іспиту видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта з певного виду експертної спеціальності (далі - Свідоцтво) або робиться відмітка у Свідоцтві про продовження терміну його дії.

(абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

Зразок та опис свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта наведено у додатку 8 до цього Положення.

(абзац другий пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

2. Свідоцтво підписує голова ЦЕКК, після чого свідоцтво засвідчується печаткою.

Свідоцтво реєструється в журналі реєстрації виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 9 до цього Положення. Ведення Журналу покладається на секретаря кваліфікаційної палати ЦЕКК.

(пункт 2 розділу V у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

3. Якщо особа протягом тридцяти календарних днів з дня складання кваліфікаційного іспиту не звертається до Мін'юсту для отримання Свідоцтва, воно надсилається рекомендованим поштовим відправленням на адресу, зазначену в заяві про допуск до проходження атестації.

Свідоцтво може бути видано представнику судового експерта за довіреністю.

(пункт 3 розділу V у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

4. Строк дії Свідоцтва судового експерта становить три роки.

Строк дії Свідоцтва для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, продовжується після підтвердження експертом кваліфікації. Якщо строк дії Свідоцтва не продовжений, Свідоцтво вважається недійсним.

Строк дії Свідоцтва для працівників НДУСЕ продовжується рішенням кваліфікаційної палати ЦЕКК на підставі розгляду відгуку НДУСЕ про проходження судовим експертом стажування.

У разі негативного відгуку присутність судового експерта на засіданні кваліфікаційної палати ЦЕКК є обов'язковою.

Якщо строк дії Свідоцтва не продовжений, Свідоцтво вважається недійсним.

Строк дії Свідоцтва, виданого судовому експерту, який не є працівником державної спеціалізованої установи та має науковий ступінь за галуззю знань, що відповідає присвоєній йому експертній спеціальності, продовжується рішенням кваліфікаційної палати ЦЕКК на підставі акта за результатами перевірки діяльності судового експерта, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.

(пункт 4 розділу V у редакції наказів
 Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5,
від 03.02.2020 р. N 337/5)

5. Свідоцтво, видане працівнику НДУСЕ, дає право на проведення судових експертиз та експертних досліджень за дорученням керівництва цієї установи.

Використання працівниками НДУСЕ Свідоцтва для проведення судових експертиз чи експертних досліджень на інших підприємствах, в установах та організаціях або особисто поза межами установи забороняється, крім випадків відрядження фахівця для участі у судовому засіданні чи слідчих діях або у складі комісії.

Свідоцтво, видане працівнику НДУСЕ, дійсне за наявності посвідчення співробітника відповідної НДУСЕ. У разі звільнення працівника Свідоцтво вважається недійсним і підлягає анулюванню.

(пункт 5 розділу V у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5)

6. Пункт 6 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5)

7. Пункт 7 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5,
у зв'язку з цим пункти 8 - 14
 вважати відповідно пунктами 6 - 12)

6. У разі втрати або пошкодження Свідоцтва видається його дублікат.

Дублікат Свідоцтва видається на підставі відомостей державного Реєстру атестованих судових експертів за заявою судового експерта, щодо якого внесено такий запис. При цьому судовий експерт надає письмові пояснення про причини втрати або пошкодження Свідоцтва.

7. Для одержання дубліката Свідоцтва до Міністерства юстиції України подається заява про видачу дубліката свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за формою згідно з додатком 10 до цього Положення, до якої додається повідомлення в засобах масової інформації про втрату Свідоцтва, а у разі пошкодження Свідоцтва додається його оригінал.

(пункт 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

8. На дублікаті Свідоцтва у правому верхньому куті проставляється відмітка "Дублікат".

9. Підставою для переоформлення Свідоцтва є зміна прізвища, імені, по батькові особи та назви експертної спеціальності, вказаної у Свідоцтві.

У разі наявності підстави для переоформлення Свідоцтва особа подає до Міністерства юстиції України заяву про переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за формою згідно з додатком 11 до цього Положення разом із Свідоцтвом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або засвідченими у встановленому законодавством порядку їх копіями, що підтверджують зазначені зміни.

(абзац другий пункту 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

10. Дублікат Свідоцтва та переоформлене Свідоцтво видаються не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження заяви щодо видачі дубліката Свідоцтва або переоформлення Свідоцтва.

11. Дублікат Свідоцтва та переоформлене Свідоцтво надсилаються у порядку, визначеному у пункті 3 цього розділу.

(пункт 11 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5)

12. Свідоцтво підлягає анулюванню у разі:

1) подання судовим експертом заяви про анулювання Свідоцтва;

2) визнання судового експерта в установленому законом порядку недієздатним;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно судового експерта за вчинення злочину;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

5) звільнення працівника з НДУСЕ;

6) накладення на судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта;

7) непроходження фахівцем, відносно якого застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді призупинення дії Свідоцтва, протягом встановленого рішенням дисциплінарної палати ЦЕКК строку повторної атестації;

(підпункт 7 пункту 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

8) встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання Свідоцтва;

9) смерті судового експерта.

Рішення щодо анулювання Свідоцтва приймається дисциплінарною палатою ЦЕКК (крім випадків, визначених підпунктами 5, 9 цього пункту).

(абзац одинадцятий пункту 12 розділу V у редакції
наказу Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

Відомості про анулювання Свідоцтва вносяться до державного Реєстру атестованих судових експертів.

(пункт 12 розділу V доповнено абзацом дванадцятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5)

Вилучені Свідоцтва знищуються, про що складається акт за підписом голови і секретаря дисциплінарної палати ЦЕКК та робиться відмітка в Журналі.

(пункт 12 розділу V доповнено абзацом тринадцятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5
,
абзац тринадцятий пункту 12 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

13. У період строку дії Свідоцтва судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи, може тимчасово припинити здійснення судово-експертної діяльності у разі:

тимчасової втрати працездатності;

перебування у соціальній відпустці відповідно до чинного законодавства;

проходження військової служби;

здійснення іншої професійної діяльності, несумісної із судово-експертною діяльністю.

Про тимчасове припинення та поновлення здійснення судово-експертної діяльності судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи, зобов'язаний повідомити Міністерство юстиції України.

Відомості про тимчасове припинення здійснення судово-експертної діяльності та її поновлення вносяться до державного Реєстру атестованих судових експертів за заявою судового експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи.

Здійснення судово-експертної діяльності тимчасово припиняється та поновлюється з дня подання до Міністерства юстиції України відповідної заяви.

На час тимчасового припинення здійснення судово-експертної діяльності строк дії Свідоцтва не продовжується.

У випадку закінчення строку дії Свідоцтва під час тимчасового припинення судово-експертної діяльності строк дії Свідоцтва продовжується після підтвердження у порядку, визначеному цим Положенням, кваліфікації судового експерта.

(розділ V доповнено пунктом 13 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5)

VI. Порядок розгляду питань дисциплінарної відповідальності судових експертів

(У тексті розділу слово "комісія" в усіх відмінках замінено словами "дисциплінарна палата ЦЕКК" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 3 лютого 2020 року N 337/5)

1. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" атестовані судові експерти за порушення вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

2. Процедура розгляду дисциплінарною палатою ЦЕКК питань дисциплінарної відповідальності судових експертів включає:

порушення дисциплінарного провадження;

прийняття рішення про притягнення або відсутність підстав для притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності.

(пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

3. Підставою для розгляду питань щодо порушення дисциплінарного провадження є подання керівника Структурного підрозділу Мін'юсту.

(пункт 3 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

4. До подання додаються документи, що містять інформацію про можливі допущення судовим експертом порушення вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або методик проведення судових експертиз.

(пункт 4 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

5. Документами, що містять інформацію про можливі допущення судовим експертом порушення вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або методик проведення судових експертиз, є акти перевірок діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, звернення до Мін'юсту керівника НДУСЕ, а також звернення юридичних, фізичних осіб, які є учасниками справи, або кримінального провадження, або правовідносин, до яких залучено судового експерта з метою надання висновку, та мають містити:

(абзац перший пункту 5 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 28.04.2020 р. N 1540/5)

повне найменування (власне ім'я, прізвище) особи, якою подається звернення, її місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (власне ім'я, прізвище) представника такої особи, якщо звернення подається представником, та підтвердження такого представництва;

викладення обставин, які свідчать про конкретні порушення судовим експертом вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або методик проведення судових експертиз;

інформацію про те, що дані, про які йдеться у зверненні, отримані без порушення чинного законодавства.

Якщо обставини, викладені у зверненні, стосуються порушень судового експерта, наявність яких підтверджується інформацією, зазначеною у висновку експерта, до звернення обов'язково додається якісна копія цього висновку.

Якщо звернення не відповідає вимогам, встановленим цим пунктом, воно не підлягає розгляду дисциплінарною палатою ЦЕКК.

(розділ VI доповнено новим пунктом 5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

6. Пункт 6 розділу VI виключено

(розділ VI доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5
,
пункт 6 розділу VI виключено згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.04.2020 р. N 1540/5,
у зв'язку з цим пункти 7 - 22 вважати відповідно пунктами 6 - 21)

6. За результатами розгляду подання та доданих до нього документів дисциплінарна палата ЦЕКК приймає одне з таких рішень:

не порушувати дисциплінарне провадження;

відкрити дисциплінарне провадження.

Дисциплінарне провадження не порушується у разі, якщо:

висновок експерта раніше підлягав аналізу;

перевірка інформації, викладеної у документах, доданих до подання, потребує проведення повторного огляду об'єкта дослідження, вивчення матеріалів та документів, наданих експерту для проведення експертизи, зіставлення їх з документами, зазначеними у висновку, тощо, що по суті є повторною експертизою;

дисциплінарна палата ЦЕКК дійшла до висновку, що зазначена у зверненні інформація про можливі допущення судовим експертом порушення не підтверджується документами, доданими до подання.

(пункт 6 розділу VI доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.04.2020 р. N 1540/5,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

У разі порушення дисциплінарного провадження дисциплінарна палата ЦЕКК може прийняти рішення про витребування пояснення у судового експерта та/або проведення аналізу висновку експерта, інформація в якому є предметом оскарження, з метою перевірки відповідності висновку вимогам нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та методикам проведення судових експертиз та доручити здійснення аналізу члену (членам) дисциплінарної палати ЦЕКК або НДУСЕ.

(розділ VI доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

7. Метою аналізу висновку не є його спростування чи підтвердження.

Для проведення аналізу висновок експерта знеособлюється шляхом ретушування даних щодо суб'єктів призначення та проведення експертизи, учасників справи (провадження), а також інших відомостей, що не можуть бути розголошені відповідно до вимог законодавства.

(пункт 7 розділу VI доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.04.2020 р. N 1540/5,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати
 відповідно абзацами третім і четвертим)

Аналіз висновку здійснюють судові експерти, які мають кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, за якою складено висновок, що підлягає аналізу, та не менше ніж трирічний стаж експертної роботи.

За результатами аналізу висновку складається довідка за зразком згідно з додатком 12 до цього Положення. Довідка складається на кожний висновок, щодо якого проведено аналіз. Строк проведення аналізу висновків не може перевищувати 14 календарних днів.

(розділ VI доповнено новим пунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5,
у зв'язку з цим пункти
4 - 20
 вважати відповідно пунктами 8 - 24)

9. Пункт 9 розділу VI виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5,
у зв'язку з цим пункти 10 - 25
 вважати відповідно пунктами 9 - 24)

8. Розгляд питань щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судових експертів відбувається за участю судового експерта. У разі неявки судового експерта з поважних причин розгляд питання переноситься на чергове засідання дисциплінарної палати ЦЕКК. У випадку повторної неявки судового експерта дисциплінарна палата ЦЕКК може розглянути питання за його відсутності.

10. Пункт 10 розділу VI виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5,
у зв'язку з цим пункти 11 - 24
 вважати відповідно пунктами 10 - 23)

9. Під час розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судовий експерт може ознайомлюватися з матеріалами та давати додаткові пояснення.

10. За наслідками розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта дисциплінарна палата ЦЕКК приймає одне з таких рішень:

1) притягнути судового експерта до дисциплінарної відповідальності та застосувати відповідне дисциплінарне стягнення;

2) не притягувати судового експерта до дисциплінарної відповідальності.

12. Пункт 12 розділу VI виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5,
у зв'язку з цим пункти 13 - 23
 вважати відповідно пунктами 12 - 22)

11. Рішення дисциплінарної палати ЦЕКК виноситься за відсутності судового експерта і оголошується одразу після його прийняття.

Повний текст рішення виготовляється протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня оголошення рішення.

Рішення дисциплінарної палати ЦЕКК складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

дати засідання та номера рішення;

складу дисциплінарної палати ЦЕКК;

прізвища та ініціалів судового експерта, стосовно якого розглядалось питання дисциплінарної відповідальності, відомостей про його присутність або відсутність на засіданні;

2) описової частини із зазначенням:

змісту питання, що розглядалось дисциплінарною палатою ЦЕКК;

переліку документів, що розглядались на засіданні;

результатів перевірки інформації про порушення судовим експертом вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або методик проведення судових експертиз;

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 11 розділу VI із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

змісту пояснень судового експерта;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

встановлених обставин з посиланням на досліджені дисциплінарною палатою ЦЕКК документи, матеріали та пояснення судового експерта;

мотивів, з яких дисциплінарна палата ЦЕКК дійшла висновку щодо притягнення/не притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності;

нормативно-правових актів та/або методик проведення судових експертиз, якими керувалася дисциплінарна палата ЦЕКК під час прийняття рішення;

(абзац четвертий підпункту 3 пункту 11 розділу VI із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

4) резолютивної частини із зазначенням:

суті рішення за результатами розгляду із зазначенням дисциплінарного стягнення в разі його застосування;

прізвищ, ініціалів та підписів членів дисциплінарної палати ЦЕКК, які брали участь у засіданні.

(пункт 11 розділу VI у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5)

12. До судових експертів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

1) попередження;

2) призупинення дії Свідоцтва (на строк від 6 місяців і більше);

3) позбавлення кваліфікації судового експерта;

4) пониження кваліфікаційного класу судового експерта (щодо судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України).

13. При обранні виду дисциплінарного стягнення дисциплінарна палата ЦЕКК повинна врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, обставини, за яких вчинено проступок, і результати роботи судового експерта за попередні роки.

14. Позбавлення кваліфікації судового експерта може мати місце внаслідок учинення судовим експертом грубого порушення, що призвело до втрати довіри до нього, чи декількох порушень, які мають систематичний характер.

15. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді призупинення дії Свідоцтва (на строк від 6 місяців і більше) дисциплінарна палата ЦЕКК зобов'язує судового експерта пройти підготовку (стажування) за відповідними програмами підготовки та повторно пройти атестацію.

16. Свідоцтво вилучається до виконання вказаних зобов'язань.

У разі призупинення дії Свідоцтва за однією із зазначених у ньому експертних спеціальностей, судовому експерту видається нове Свідоцтво, в якому вказуються залишені експертні спеціальності та дата закінчення строку дії, що була вказана в Свідоцтві, яке вилучається.

(пункт 16 розділу VI доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5,
 у зв'язку з цим абзаци другий, третій
 вважати відповідно абзацами третім, четвертим)

У разі виконання зобов'язань Свідоцтво повертається експертові без продовження строку дії, на час якого його дію було призупинено.

У випадку непроходження повторної атестації Свідоцтво підлягає анулюванню.

17. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта Свідоцтво підлягає анулюванню.

18. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта за однією або декількома з наявних у нього експертних спеціальностей Свідоцтво підлягає анулюванню та видається нове Свідоцтво, в якому зазначаються залишені в нього експертні спеціальності та дата закінчення строку дії, що була вказана в Свідоцтві, яке підлягає анулюванню.

Вилучені Свідоцтва знищуються, про що складається акт за підписом голови і секретаря дисциплінарної палати ЦЕКК та робиться відмітка в Журналі.

19. Дисциплінарне стягнення до судових експертів не може бути накладене пізніше п'яти років з дня вчинення проступку.

20. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта він може пройти підготовку та атестацію з метою присвоєння кваліфікації судового експерта через один рік.

21. Рішення дисциплінарної палати ЦЕКК про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту
судової роботи та експертного
забезпечення правосуддя

О. М. Олійник

 

Рішення N ____

______________________________
(назва палати)

Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

"___" ____________ 20__ року

Палата у складі:
голови
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, власне ім'я)
секретаря ____________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, власне ім'я)
членів: _______________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвища, власні імена)
розглянула питання щодо:
_____________________________________________________________________________________
та додані документи:
_____________________________________________________________________________________

На засіданні присутній
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, власне ім'я)

Обговоривши питання та розглянувши додані документи, палата вирішила:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова
___________________________________________________________

Секретар
___________________________________________________________

Члени:
___________________________________________________________

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.04.2020 р. N 1540/5)

 

ЗРАЗОК ТА ОПИС
печатки Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

  

Печатка Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України має форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком шириною 1 мм.

Під подвійним бортиком зліва направо розміщується напис "МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ", який закінчується п'ятикутною зірочкою.

У центрі печатки розміщується текст "Центральна експертно-кваліфікаційна комісія", який обрамляється колом діаметром 22 мм (товщина лінії - 0,1 мм).

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5,
від 28.04.2020 р. N 1540/5)

 

 

Директору
______________________________________________
   (найменування науково-дослідної установи судових експертиз)
______________________________________________
______________________________________________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові заявника)

Місце проживання (код та номер телефону):
______________________________________________
______________________________________________

Місце роботи (повне найменування підприємства, установи або організації, місцезнаходження, код та номер телефону):
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до проходження підготовки (стажування) в
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування установи)
за спеціальністю (спеціальностями):
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (повна назва експертної(их) спеціальності(ей))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додатки: копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього, копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них (за наявності) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); відомості про відсутність судимості.

Даю згоду на збереження та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

"___" ____________ 20__ року

________________
(підпис)

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

 

 

Голові Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України
_____________________________________
                       (прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________
            (прізвище, ім'я та по батькові заявника)
_____________________________________

Місце проживання (код та номер телефону):
_____________________________________
_____________________________________

Місцезнаходження (повне найменування підприємства, установи або організації,
код та номер телефону):
_____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до проходження атестації за спеціальністю:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                     (повна назва виду судової експертизи та експертної спеціальності)

Даю згоду на збереження та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

"___" ____________ 20__ року

_______________________________
(підпис)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

 

ДОВІДКА

Додаток 5 виключено
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 3 лютого 2020 року N 337/5,
у зв'язку з цим додатки 6 - 12 вважати відповідно додатками 5 - 11)

 

ПЕРЕЛІК
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

N з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

1

Почеркознавча та лінгвістична

1.1

Дослідження почерку і підписів

1.2

Лінгвістичне дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Експертиза зброї

3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

3.4

Дослідження зброї з некінетичним принципом ураження

3.5

Дослідження гранатометів

3.6

Дослідження артилерійської та ракетної зброї

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибухово-технічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.4

Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

6.3

Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів

7

Відео-, звукозапису

7.1

Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису

7.2

Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ

7.3

Лінгвістичне дослідження усного мовлення

8

Матеріалів, речовин та виробів

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

8.2

Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

8.4

Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

8.5

Дослідження скла, кераміки та виробів з них

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.8

Дослідження ґрунтів

8.9

Дослідження металів і сплавів та виробів з них

8.10

Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі

8.10.1

Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.12

Дослідження харчових продуктів

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

9

Біологічна

9.1

Дослідження об'єктів рослинного походження

9.2

Дослідження об'єктів тваринного походження

10

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

11

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

12

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

13

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

14

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

15

Комп'ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

16

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

17

Залізнично-транспортна

10.11

Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

18

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

19

Гірничотехнічна

10.15

Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

20

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

21

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

22

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

23

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об'єкти довкілля

24

Експертиза з питань землеустрою

10.20

Дослідження з питань землеустрою

25

Електротранспортна експертиза

10.21

Дослідження міського електричного транспорту

26

Експертиза технічного стану ліфтів

10.22

Дослідження технічного стану ліфтів та умов їх безпечної експлуатації

27

Інженерно-механічна

10.23

Дослідження технічного стану та умов експлуатації машин та механізмів

28

Водно-технічна

10.24

Дослідження подій на водному транспорті

29

Авіаційно-технічна

10.25

Дослідження авіаційних подій та інцидентів

30

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

31

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

32

Транспортно-товарознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

33

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

34

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

 

34.1

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

34.2

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

34.3

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями

34.4

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

34.5

Сортів рослин

13.5.1

Дослідження, пов'язані із сортами рослин

34.6

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

34.7

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

34.8

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

35

Психологічна

14.1

Психологічні дослідження

36

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

37

Військова

16.1

Військові дослідження

38

Гемологічна експертиза

17.1.1

Дослідження дорогоцінного каміння

17.1.2

Дослідження діамантів

17.1.3

Дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження

17.1.4

Дослідження напівдорогоцінного каміння

17.1.5

Дослідження декоративного каміння

39

Ветеринарна

18.1

Ветеринарні дослідження

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 28.04.2020 р. N 1540/5)

 

ПЕРЕЛІК
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

N з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

1

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

2

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

3

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

4

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

5

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

6

Комп'ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

7

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

8

Залізнично-транспортна

10.11

Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

9

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

10

Гірничотехнічна

10.15

Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

11

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

12

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

13

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

14

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об'єкти довкілля

15

Експертиза з питань землеустрою

10.20

Дослідження з питань землеустрою

16

Електротранспортна експертиза

10.21

Дослідження міського електричного транспорту

17

Експертиза технічного стану ліфтів

10.22

Дослідження технічного стану ліфтів та умов їх безпечної експлуатації

18

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

19

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

20

Транспортно-товарознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

21

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

22

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

 

22.1

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, тощо

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

22.2

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

22.3

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями

22.4

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

22.5

Сортів рослин

13.5.1

Дослідження, пов'язані із сортами рослин

22.6

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

22.7

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

22.8

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

23

Психологічна

14.1

Психологічні дослідження

24

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

25

Гемологічна експертиза

17.1.1

Дослідження дорогоцінного каміння

17.1.2

Дослідження діамантів

17.1.3

Дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження

17.1.4

Дослідження напівдорогоцінного каміння

17.1.5

Дослідження декоративного каміння

26

Ветеринарна

18.1

Ветеринарні дослідження

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5
,
у редакції
наказів Міністерства
 юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5
,
від 03.02.2020 р. N 337/5)

 

Атестаційний лист

1.____________________________________________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка виявила бажання отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта)

2.____________________________________________________________________________________
                                                                                                           (вид експертизи)

3. ___________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва експертної(их) спеціальності(ей))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Оцінка відповідей ("склав(ла)" або "не склав(ла)").

Члени кваліфікаційної палати ЦЕКК, які приймали кваліфікаційний іспит:

___________
(підпис)

____________________
    (прізвище, ініціали)

___________
(підпис)

____________________
    (прізвище, ініціали)

___________
(підпис)

____________________
    (прізвище, ініціали)

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 18.03.2016 р. N 767/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

 

Зразок та опис
свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

  МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N _____

Видано
____________________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________
про те, що йому (їй) рішенням
____________________________________
                             (назва палати)
від "___" ____________ 20__ року
присвоєно (підтверджено) кваліфікацію
судового експерта з правом проведення
експертиз за спеціальністю
____________________________________
____________________________________
Фото
 

М. П.

Голова ______________
                           (підпис)

  
  
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N _____

Дійсне до ________________ 20__ року

Продовжено до
_________________________ 20__ року

М. П.

Голова ______________
                           (підпис)

 
Продовжено до
_________________________ 20__ року

М. П.

Голова ______________
                           (підпис)

Свідоцтво, видане працівнику НДУСЕ, має обкладинку синього кольору, а судовому експерту, який не є працівником державної спеціалізованої установи, - червоного кольору розміром 90 х 240 мм. Лицьовий бік обкладинки має зображення малого Державного Герба України, написи "Міністерство юстиції України" та "Свідоцтво".

Внутрішні сторони обкладинки виготовляються зі спеціального паперу з фоновою сіткою світлого кольору, на якому розміщуються елементи захисту у вигляді голограм: на лівій частині - зображення малого Державного Герба України, на правій частині - зображення Феміди.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

 

Журнал реєстрації
виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта

(додаток 9 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5)

 

 

Голові Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

_____________________________________
                        (прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові заявника)
_____________________________________

Місце проживання (код та номер телефону):
_____________________________________
_____________________________________

Заява
про видачу дубліката свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Я,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові судового експерта)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (дата видачі, номер паспорта, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________,
прошу видати мені дублікат свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта N ______.

Підстава для видачі дубліката свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До цієї заяви додано документи на ___ арк.

Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.

Даю згоду на збереження та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Заявник

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

_____________
(дата)

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5,
від 03.02.2020 р. N 337/5)

 

 

Голові Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

_____________________________________
                         (прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові заявника)
_____________________________________

Місце проживання (код та номер телефону):
_____________________________________
_____________________________________

Заява
про переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові судового експерта)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (дата видачі, номер паспорта, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________,
прошу переоформити мені свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта N ______.

Підстава для переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До цієї заяви додано документи на ___ арк.

Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.

Даю згоду на збереження та обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Заявник

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

____________
(дата)

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5,
від 03.02.2020 р. N 337/5)

 

Зразок

Довідка

 

              ___ ____________ 20__ року
                               (дата складання)

Довідку складено на підставі ____________________________________________________________
                                                                                      (документ, на підставі якого здійснювався аналіз висновку)
за результатами аналізу висновку ________________________________________________________
                                                                                                                                              (вид експертизи)
від ___ ____________ 20__ року N _______, складеного судовим експертом, який має кваліфікацію судового експерта за експертними спеціальностями:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дані про судового експерта, який здійснює аналіз висновку:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище та власне ім'я)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (кваліфікаційний клас судового експерта)
_____________________________________________________________________________________
                                                             (кваліфікація судового експерта за експертними спеціальностями)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (стаж експертної роботи)
_____________________________________________________________________________________
               (дата, номер видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, ким видано, строк його дії)

Аналіз вступної частини*

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Аналіз дослідницької частини*, **

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Аналіз заключної частини*, ***

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок****

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Судовий експерт

____________
(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

____________
* Зазначається інформація щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності.

** Зазначається інформація щодо відповідності методикам проведення судових експертиз, застосованим експертом під час проведення дослідження.

*** Зазначається інформація щодо відповідності висновків результатам дослідження та поставленим питанням.

**** Якщо встановлено, що висновок експерта містить порушення, у довідці зазначаються положення нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та методик проведення судових експертиз, яких не дотримано під час складання висновку.

(Положення доповнено додатком 12 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.04.2020 р. N 1540/5)

____________

Опрос