Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка продления (увеличения) установленных показателей изделий авиационной техники государственной авиации, за которыми не осуществляется авторский надзор

Минобороны
Порядок, Приказ от 16.02.2015 № 68
действует с 20.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2015

м. Київ

N 68

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 березня 2015 р. за N 244/26689

Про затвердження Порядку продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими не здійснюється авторський нагляд

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою вдосконалення порядку продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими розробник та виробник не здійснюють авторський нагляд,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими не здійснюється авторський нагляд, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Виконуючий обов'язки Голови
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

А. Бойко

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-лейтенант

В. О. Назаренко

Міністр
внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

 

ПОРЯДОК
продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими не здійснюється авторський нагляд

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм організації і виконання досліджень та робіт з продовження (збільшення) календарних (ресурсних) показників державних повітряних суден, їх компонентів та обладнання, за якими розробник (виробник) не виконує своїх обов'язків із супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

авіаційна техніка державної авіації (далі - АТ) - пілотовані та безпілотні державні повітряні судна, їх двигуни, компоненти та обладнання (знімне та стаціонарно встановлене на борту повітряного судна), авіаційні тренажери;

виріб авіаційної техніки - одиниця промислової продукції, що належить до авіаційної техніки, або будь-який складник цієї одиниці;

встановлені показники - календарні (строки служби) і ресурсні (напрацювання в годинах, посадках, циклах, запусках тощо) показники, що визначаються нормативно-технічною документацією і регламентують обмеження в експлуатації виробів авіаційної техніки;

продовження (збільшення) встановлених показників авіаційної техніки (далі - роботи з продовження) - виконання комплексу досліджень та робіт для визначення можливості експлуатації авіаційної техніки за межами попередньо встановлених значень показників, розробка і реалізація заходів щодо забезпечення експлуатації АТ у продовжений період.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах з питань діяльності державної авіації.

II. Учасники робіт з продовження (збільшення) встановлених показників авіаційної техніки та їхні функції

1. Учасниками робіт з продовження є:

1) головний замовник та (або) замовники;

2) головна організація;

3) виконавці;

4) співвиконавці;

5) підрозділи, що експлуатують АТ певного типу.

2. Головним замовником робіт з продовження є Міністерство оборони України.

Замовниками робіт з продовження є визначені Міністерством оборони України органи військового управління, а також інші центральні органи виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна.

3. Головною організацією з питань продовження є Державний науково-дослідний інститут авіації, який здійснює науково-методичне супроводження цих робіт (далі - головна організація).

4. Виконавцями робіт з продовження є суб'єкти господарювання України, які освоїли виконання капітального та інших видів ремонту виробів АТ або здійснюють розроблення чи виробництво аналогічних за номенклатурою виробів, мають відповідну матеріально-технічну базу та атестоване виробництво (далі - виконавець).

5. Співвиконавцями робіт з продовження є науково-дослідні і науково-випробувальні установи, інші установи та організації, які мають для виконання робіт відповідну науково-технічну (експериментальну), виробничо-технічну бази, документацію та кваліфікований персонал.

6. Головний замовник:

здійснює нормативно-правове регулювання діяльності з питань продовження (збільшення) встановлених показників;

затверджує рішення про організацію робіт з продовження (збільшення) встановлених показників виробів АТ визначеного типу (далі - рішення про організацію робіт);

затверджує рішення про продовження (збільшення) встановлених показників виробів АТ визначеного типу (далі - рішення про продовження).

7. Замовник:

розробляє та затверджує план робіт щодо продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації на поточний рік (далі - план продовження);

подає на затвердження головному замовнику проект рішення про організацію робіт та проект рішення про продовження виробів авіаційної техніки державної авіації, експлуатацію та зберігання яких він забезпечує;

затверджує програму досліджень та робіт щодо визначення можливості продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації визначеного типу (далі - програма досліджень);

затверджує (вводить у дію) перелік робіт з продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки державної авіації визначеного типу (далі - переліки робіт) та перелік робіт для забезпечення експлуатації виробів авіаційної техніки державної авіації у продовжений період (далі - перелік робіт у продовжений період);

видає розпорядчі документи щодо продовження (збільшення) встановлених показників екземплярів АТ, експлуатацію та зберігання якої він забезпечує;

визначає встановленим порядком виконавців робіт з продовження;

приймає встановленим порядком роботи з продовження;

здійснює фінансування робіт з продовження.

8. Головна організація:

здійснює збір і аналіз інформації щодо надійності виробів АТ визначеного типу, їх поточного технічного стану та виконує прогнозування його зміни;

визначає основні шляхи та засоби виконання робіт з продовження;

розробляє проекти рішень про організацію робіт та про продовження виробів АТ визначеного типу;

погоджує плани продовження;

розробляє проекти програм досліджень;

формує проекти переліку робіт та переліку робіт у продовжений період;

бере участь у дослідженнях, оцінюванні технічного стану виробів АТ визначеного типу в місцях її базування або ремонту;

організовує проведення науково-технічної експертизи результатів досліджень та робіт з продовження;

відпрацьовує звітні матеріали щодо обґрунтування можливості продовження (збільшення) встановлених показників виробів АТ визначеного типу, про результати виконання переліків робіт та відповідні проекти розпорядчих документів замовника.

9. Виконавці (за належністю):

беруть участь у розробленні і погодженні програм досліджень;

виконують визначені програмами досліджень заходи, у тому числі випробування та оцінювання технічного стану виробів АТ визначеного типу в місцях її базування або ремонту;

відпрацьовують пропозиції до переліку робіт та переліку робіт у продовжений період;

виконують роботи згідно з переліками робіт, відпрацьовують відповідні звітні матеріали (акти, протоколи тощо);

погоджують звітні матеріали щодо обґрунтування можливості продовження (збільшення) встановлених показників виробів АТ визначеного типу та про результати виконання переліків робіт;

здійснюють технічне супроводження експлуатації АТ.

10. Підрозділи, що експлуатують АТ певного типу:

виконують необхідні наземні та льотні випробування для визначення технічного стану виробів АТ в місцях її базування;

виконують на виробах АТ відповідно до переліків робіт заходи, виконання яких передбачено в умовах підрозділів, відпрацьовують відповідні звітні матеріали (акти, протоколи тощо);

відпрацьовують пропозиції щодо коригування переліку робіт та переліку робіт у продовжений період.

11. Співвиконавці беруть участь у роботах з оцінювання технічного стану виробів АТ, окремих дослідженнях та у проведенні науково-технічної експертизи у межах, визначених головною організацією та/або виконавцем (за належністю).

III. Проведення робіт з продовження (збільшення) встановлених показників авіаційної техніки державної авіації

1. Головна організація з урахуванням пропозицій замовника або затвердженого плану з продовження розробляє проект рішення про організацію робіт, в якому вказуються:

найменування та кількість виробів АТ визначеного типу, на яких планується проведення досліджень щодо визначення можливості продовження;

нові значення встановлених показників, які будуть досягнуті в результаті проведення досліджень;

найменування виконавця робіт (у разі фінансування робіт за рахунок власних обігових коштів виконавця) або відповідального (з числа замовників робіт) за організацію процедур закупівлі з метою вибору виконавця робіт (у разі фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету);

завдання учасників робіт при виконанні досліджень щодо визначення можливості продовження;

строки виконання робіт;

джерела фінансування робіт.

2. За поданням замовника головний замовник затверджує рішення про продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки визначеного типу, на підставі якого головна організація розробляє проект програми досліджень та робіт щодо визначення можливості продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки визначеного типу та подає його на затвердження замовнику.

3. Замовник у порядку, встановленому Законами України "Про здійснення державних закупівель" та "Про державне оборонне замовлення", визначає виконавця та укладає з ним договір (договори) на виконання робіт з продовження.

4. Відповідно до програми досліджень та робіт щодо визначення можливості продовження (збільшення) встановлених показників виробів авіаційної техніки визначеного типу виконавець або підрозділ, що експлуатує вироби АТ певного типу, виконує заходи, відпрацьовує відповідні звітні матеріали (акти, протоколи тощо), пропозиції до переліку робіт та переліку робіт у продовжений період і надає їх головній організації.

5. Головна організація узагальнює результати виконання заходів, складає звітну документацію, організовує науково-технічну експертизу отриманих результатів, формує перелік робіт, перелік робіт у продовжений період та розробляє проект рішення про продовження, в якому зазначаються:

нові значення встановлених показників виробів АТ;

умови та порядок виконання робіт з продовження для впровадження нових значень встановлених показників;

порядок допуску до експлуатації виробів АТ, на яких виконано роботи з продовження та отримано позитивні результати;

порядок технічного супроводження подальшої експлуатації виробів АТ і внесення змін до експлуатаційної документації.

6. Проект рішення про продовження подається замовником на затвердження головному замовнику.

7. Замовник на підставі затвердженого рішення про продовження видає розпорядчий документ про введення в дію переліку робіт.

8. У подальшому роботи з продовження виконуються згідно з переліком робіт на кожному виробі АТ визначеного типу в умовах, зазначених у розпорядчому документі замовника.

9. Виконавець або підрозділ, що експлуатує АТ певного типу, за результатами виконання переліку робіт відпрацьовує відповідні звітні матеріали (акти, протоколи тощо), пропозиції до переліку робіт у продовжений період та надає їх головній організації.

10. Головна організація узагальнює матеріали виконання переліку робіт на кожному виробі АТ, відпрацьовує звітну документацію, розробляє проект розпорядчого документа про продовження (збільшення) встановлених показників, до якого додається перелік робіт у продовжений період, погоджує звітну документацію із виконавцем у разі виконання робіт в умовах виконавця.

11. Після отримання та опрацювання наданої головною організацією звітної документації замовник видає розпорядчі документи про продовження (збільшення) встановлених показників стосовно кожного виробу АТ визначеного типу, експлуатацію та зберігання якого він забезпечує.

12. За окремими напрямами досліджень та робіт залучаються співвиконавці. За результатами виконаних робіт співвиконавець розробляє звітні матеріали (акти, експертні висновки тощо).

13. З метою ефективного та якісного виконання робіт з продовження головна організація розробляє та подає на затвердження замовнику відповідні методичні рекомендації та пропозиції щодо коригування переліку робіт та переліку робіт у продовжений період.

14. Замовник на підставі досвіду експлуатації виробів АТ певного типу своїми розпорядчими документами може коригувати експлуатаційну документацію на ці вироби.

15. Перелік документів, які розробляються під час проведення робіт з продовження (збільшення) встановлених показників авіаційної техніки державної авіації, наведено в додатку до цього Порядку.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Командувача Повітряних Сил
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

В. В. Сідаш

 

ПЕРЕЛІК
документів, які розробляються під час проведення робіт з продовження (збільшення) встановлених показників авіаційної техніки державної авіації

N
з/п

Назва документа

Організація (установа), що розробляє

Організація (установа), що погоджує

Хто затверджує

1

План робіт щодо продовження (збільшення) встановлених показників АТ на поточний рік

Замовник

Головна організація

Замовник

2

Рішення про організацію робіт з продовження (збільшення) встановлених показників виробів АТ

Головна організація

Замовник

Головний замовник

3

Програма досліджень та робіт щодо визначення можливості продовження (збільшення) встановлених показників виробів АТ визначеного типу

Головна організація

Виконавець

Замовник

4

Звіт за результатами виконання Програми досліджень та робіт щодо визначення можливості продовження (збільшення) встановлених показників виробів АТ визначеного типу

Головна організація

Виконавець

Головна організація

5

Перелік робіт для продовження (збільшення) встановлених показників виробів АТ визначеного типу

Головна організація

Виконавець

Замовник

6

Рішення про можливість продовження (збільшення) встановлених показників виробів АТ визначеного типу

Головна організація

Замовник

Головний замовник

7

Розпорядчий документ про введення в дію переліку робіт для продовження (збільшення) встановлених показників типу АТ

Головна організація

-

Замовник

8

Звіт про результати виконання переліку робіт для продовження (збільшення) встановлених показників на кожному виробі АТ

Головна організація

-

Головна організація

9

Розпорядчий документ про продовження (збільшення) встановлених показників виробу АТ

Головна організація

-

Замовник

____________

Опрос