Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение об экспертной группе по предварительному рассмотрению документов относительно протезирования (ортезирования) участников антитеррористической операции, утративших функциональные возможности конечностей

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 17.02.2015 № 178
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.02.2015

м. Київ

N 178

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 березня 2015 р. за N 237/26682

Про внесення змін до Положення про експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства соціальної політики України
 від 24 листопада 2014 року N 933
згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 25 березня 2016 року N 286)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 518 "Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок" (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 24 листопада 2014 року N 933, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 10 грудня 2014 року за N 1587/26364, такі зміни:

у тексті Положення слово "послуг" у всіх відмінках замінити словами "спеціалізована допомога" у відповідних відмінках;

додатки 1, 3 та 4 до Положення викласти в новій редакції (додаються).

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О. Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра соціальної політики України Шевченка В. В.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України у
справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

А. В. Дерев'янко

Виконавчий директор Національної
Асамблеї інвалідів України

Н. С. Скрипка

 

ЗАЯВА

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                        (П. І. Б. учасника АТО або П. І. Б. його законного представника)
учасник (законний представник учасника) антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, прошу розглянути на засіданні експертної групи при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) питання доцільності протезування (ортезування) за кордоном
_____________________________________________________________________________________
                                                        (вказати кінцівки, функціональні можливості яких втрачено)
відповідно до висновку військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні (ортезуванні) та на підставі направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації від ____ ___________ 20__ року N ___.

Потребую (не потребую) допомоги супроводжуючої особи.
        (необхідне підкреслити)

Мені повідомлено, що відповідно до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 518, право на отримання допомоги на протезування (ортезування) за кордоном може бути використане мною (учасником антитерористичної операції) лише один раз.

Мені надано роз'яснення стосовно обмежень державного фінансування вартості протезування (ортезування) за кордоном, а також що у разі перевищення зазначеної вартості доплату різниці за протезування (ортезування) можна здійснити за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел шляхом перерахування відповідних коштів на спеціалізований рахунок Служби, відкритий у Державній казначейській службі України, для подальшого перерахування цих коштів закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги.

Я зобов'язуюсь надати Службі протягом 10 робочих днів після повернення з-за кордону підтверджуючі документи для остаточного розрахунку.

Мене попереджено про відповідальність за подання документів, які містять завідомо неправдиві дані.

Я відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" даю згоду Службі на обробку моїх персональних даних та на поширення їх третім особам з метою здійснення перевірки наданої мною інформації.

Мені повідомлено про права, визначені вищевказаним Законом, мету збору даних про мене та подальше їх використання.

_____________________
                    (дата)

_______________________________________
(підпис заявника, законного представника)

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "_____" _____________ 20__ р. та зареєстровано за N _______.
Додатково для розгляду заяви необхідно подати до "_____" ___________20__ р. такі документи: _____________________________________________________________________________________
_________/___________________/      "Ознайомився(лась)" __________________________________
(підпис та прізвище відповідальної особи)                                                              (підпис заявника, законного представника)

 --------------------------------------------------(лінія відрізу)---------------------------------------------

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "_____" _____________ 20__ р. та зареєстровано за N _______.
Додатково для розгляду заяви необхідно подати до "_____" __________ 20__ р. такі документи: ____________________________________________________________________
__________/___________________/      "Ознайомився(лась)" _________________________________
 (підпис та прізвище відповідальної особи)                                                              (підпис заявника, законного представника)

 

ПРОТОКОЛ N ____
засідання експертної групи з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

м. Київ

_______________ 20__ р.

Голова:
Присутні:
Запрошені:
Відсутні:
СЛУХАЛИ:

Щодо протезування (ортезування) (П. І. Б.), учасника(ів) антитерористичної операції, який (які) втратив(ли) функціональні можливості кінцівок.

ВИСТУПИЛИ:

Членами експертної групи здійснено попередній розгляд документів щодо протезування (ортезування) _______________________________________________________________, учасника
                                                                                                      (П. І. Б. учасника АТО)
антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок.

За результатами опрацювання документів, наданих учасником антитерористичної операції ____________________________________________________________________________ (законним
                                                                                       (П. І. Б. учасника АТО)
представником), експертна група вважає за доцільне здійснити протезування (ортезування) _________________________:
а) вітчизняним виробом підвищеної функціональності;
б) закордонним надавачем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні).

(Заповнюється для варіанта "б")

За результатами обговорення експертами встановлено, що в Україні відсутні технології виготовлення виробу підвищеної функціональності, необхідного для протезування (ортезування) ____________________________________________________________________________________.
                                                                                                  (П. І. Б. учасника АТО)

У зв'язку з цим здійснено пошук закордонного надавача спеціалізованої допомоги, зокрема _____________________________________________________________, який готовий виконати це
                                 (найменування закордонного надавача послуг)
індивідуальне замовлення.

Із надавачем спеціалізованої допомоги з'ясовано конструкцію та комплектацію виробу підвищеної функціональності, його термін експлуатації. Загальні витрати, пов'язані з протезуванням (ортезуванням) ______________________________________________________________________,
                                                                                                           (П. І. Б. учасника АТО)
витрати на його супроводжуючу особу (у разі потреби) за кордоном становлять ______ грн, зокрема:
вартість протезування (ортезування) _________ грн;
сервісне обслуговування ___________ грн;
проїзд ___________ грн;
проживання __________ грн;
харчування __________ грн.

(Заповнюється у разі перевищення зазначеної вартості)

Доплату різниці буде здійснено за рахунок ________________________________________________:
а) власних коштів;
б) інших не заборонених законодавством джерел.
_________________________________________ (законного представника) повідомлено про те, що
                              (П. І. Б. учасника АТО)
після повернення з-за кордону протягом 10 робочих днів необхідно надати до Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції підтверджуючі документи для остаточного розрахунку.

За результатами обговорення

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати ____________________________________________, учаснику антитерористичної
                                                                                    (П. І. Б. учасника АТО)
операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснити протезування (ортезування) виробами підвищеної функціональності ______________________________________, про що отримано його згоду:
а) вітчизняним виробом підвищеної функціональності;
б) закордонним надавачем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні).

2. Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (у разі протезування (ортезування) за кордоном) забезпечити термінове подання до Міністерства соціальної політики України оформленого висновку експертної групи з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, та документів, наведених у пункті 5 Положення про експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 24 листопада 2014 року N 933, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 10 грудня 2014 року за N 1587/26364.

Підписи: голова експертної групи

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

               члени експертної групи

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

ВИСНОВОК
експертної групи з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок

За результатами попереднього розгляду документів експертною групою (протокол засідання експертної групи від ____________ 20____ р. N ____) рекомендовано

_____________________________________________________________________________________,
                                                                    (П. І. Б. учасника антитерористичної операції)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             (місце проживання, перебування)
як учаснику антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки(ок) та потребує протезування (ортезування)
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (вказати, які кінцівки потребують протезування та/або ортезування)

здійснити протезування (ортезування):
_____________________________________________________________________________________
                   (вказати спосіб протезування (ортезування): вітчизняним виробом підвищеної функціональності;
                                         закордонним надавачем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні)
виробом підвищеної функціональності.

1. Досягнуто згоди з ______________________________________________________________ щодо
                                                                                        (П. І. Б. учасника антитерористичної операції)
протезування (ортезування) вітчизняним виробом підвищеної функціональності та надано рекомендації щодо подальшого протезування (ортезування) в Україні.

2. Досягнуто згоди з _____________________________________________________________ щодо:
                                                                                (П. І. Б. учасника антитерористичної операції)
протезування (ортезування) закордонним надавачем спеціалізованої допомоги (у тому числі в Україні).
Підстава обґрунтування експертів з протезування (ортезування):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. При вирішенні питання щодо можливості протезування (ортезування) відповідно до пункту 2 цього висновку враховуються:
а) строк експлуатації __________________________________________________________________;
б) гарантійний строк __________________________________________________________________;
в) можливість безкоштовного сервісного обслуговування ___________________________________.

4. Вартість протезування (ортезування):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Найменування закордонних надавачів спеціалізованої допомоги окремо за кожною позицією, зазначеною в пункті 2:
а) __________________________________________________________________________________;
б) __________________________________________________________________________________.

6. ________________________________________________ потребує (не потребує) супроводження.
                         (П. І. Б. учасника антитерористичної операції)

7. Витрати, пов'язані з протезуванням (ортезуванням) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок

Таблиця 1

N
з/п

Назва витрат

Розмір витрат, грн

Сума коштів, грн

у межах бюджетних призначень

доплата за рахунок власних коштів або інших джерел

1

Вартість протезування (ортезування)

 

 

 

2

Проїзд (крім квитків 1 класу та бізнес-класу)

 

 

 

3

Проживання (крім номерів підвищеної комфортності)

 

 

 

4

Харчування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок

 

 

 

5

Проїзд (у разі потреби) супроводжуючої особи (крім квитків 1 класу та бізнес-класу)

 

 

 

6

Проживання супроводжуючої особи (крім номерів підвищеної комфортності)

 

 

 

7

Харчування супроводжуючої особи

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Примітки:

1. У разі згоди учасника антитерористичної операції щодо протезування (ортезування) вітчизняним виробом підвищеної функціональності в Україні пункти 2, 3, 5, 6 висновку не заповнюються.

2. Вказаний у пункті 3 строк експлуатації виробу підвищеної функціональності не повинен бути меншим за строк, на який видається виріб підвищеної функціональності вітчизняного виробництва.

3. Витрати на проживання та харчування не можуть перевищувати сум витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

Підписи: голова експертної групи

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

                члени експертної групи

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос