Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам распределения средств для предоставления денежной помощи пострадавшим или внутренне перемещенным лицам

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 12.02.2015 № 140
действует с 17.03.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2015

м. Київ

N 140

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2015 р. за N 225/26670

Про затвердження Положення про комісію з питань розподілу коштів для надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам

На виконання підпункту 2 пункту 2 Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 535,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з питань розподілу коштів для надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам, що додається.

2. Управлінню організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій (Марущенко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.

 

Міністр

П. Розенко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розподілу коштів для надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає діяльність комісії з питань розподілу коштів для надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам (далі - комісія), яка утворюється Міністерством соціальної політики України відповідно до підпункту 2 пункту 2 Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 535.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. До складу комісії входять представники Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної казначейської служби України, голова громадської ради при Міністерстві соціальної політики України.

4. Комісія призначена для розгляду та затвердження розмірів грошової допомоги і розподілу коштів між областями та м. Києвом за поданнями структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, затвердженими головою обласної, Київської міської державних адміністрацій.

II. Основні завдання та права комісії

1. Основним завданням комісії є здійснення розподілу коштів між областями та містом Києвом за поданням органів соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій про виділення коштів для надання грошової допомоги отримувачам.

2. Комісія має право:

розглядати подання про виділення коштів для надання грошової допомоги отримувачам, реєстри осіб, яким може бути надана грошова допомога, що надійшли від органів соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, та затверджувати розміри грошової допомоги і розподіл коштів між областями та містом Києвом;

повертати до органів соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій для подальшого доопрацювання подання про виділення коштів для надання грошової допомоги отримувачам у разі невідповідності його вимогам пункту 7 Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 535;

розглядати зведені звіти про суму перерахованої грошової допомоги на особові рахунки отримувачів;

приймати рішення щодо виділення коштів та їх розподілу між областями та містом Києвом;

надавати рекомендації органам соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо розміру одноразової грошової допомоги та категорій отримувачів залежно від наявності коштів на рахунку.

III. Склад та повноваження комісії

1. Комісія складається з голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та членів комісії.

2. Персональний склад комісії затверджується наказом Міністерства соціальної політики України.

3. Голова комісії:

організовує роботу комісії та головує на її засіданнях;

розподіляє обов'язки між членами комісії;

підписує протоколи та рішення комісії та здійснює контроль за їх виконанням.

4. Члени комісії мають право:

ознайомлюватися з документами, поданими на розгляд комісії;

висловлювати свою думку стосовно питань, що обговорюються;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

5. Секретар комісії:

організовує підготовку та надсилання членам комісії повідомлення про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде та оформлює протокол засідання комісії.

IV. Організація роботи комісії

1. Формою роботи комісії є її засідання. Засідання комісії скликаються за необхідності та проводяться в терміни, визначені головою комісії.

2. Засідання комісії веде її голова.

3. У разі відсутності голови комісії на її засіданнях роботу комісії очолює заступник голови комісії.

У разі відсутності голови комісії та його заступника роботу комісії на її засіданнях очолює член комісії, якого головою обирають члени комісії.

4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

5. Рішення комісії є правомочним, якщо за нього проголосувало більш ніж половина присутніх на засіданні членів комісії.

6. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

7. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем комісії та скріплюється гербовою печаткою Міністерства соціальної політики України.

 

Начальник Управління організації
соціального захисту постраждалих
внаслідок надзвичайних ситуацій

С. Марущенко

Опрос