Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внедрении в Киевской области пилотного проекта по распределению функциональных обязанностей между лицами, принимающими заявления в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, и лицами, принимающими решения по результатам рассмотрения таких заявлений

Минюст
Приказ от 23.02.2015 № 240/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2015

м. Київ

N 240/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2015 р. за N 207/26652

Про запровадження у Київській області пілотного проекту щодо розподілу функціональних обов'язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 29 грудня 2015 року N 2791/5)

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою мінімізації корупційних ризиків під час розгляду державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно територіальних управлінь юстиції Київської області заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити у територіальних управліннях юстиції Київської області пілотний проект щодо розподілу функціональних обов'язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв.

2. Встановити, що заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі якщо такі зміни не стосуються виправлення технічних помилок), про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, про скасування, про відкликання заяви відносно нерухомого майна, яке розташоване у межах Київської області, подаються до будь-якого районного, міського, міськрайонного, міжрайонного управління юстиції Київської області, а також до Головного територіального управління юстиції у Київській області (далі - орган державної реєстрації прав).

3. Встановити, що у разі подання до органу державної реєстрації прав заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі якщо такі зміни не стосуються виправлення технічних помилок), про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, про скасування, про відкликання заяви відповідні рішення приймаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Київській області відповідно до цього наказу, крім випадків, передбачених наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року N 607/5 "Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за N 534/23066.

4. Дія цього наказу не поширюється на випадки:

розгляду заяв та запитів про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

розгляду заяв про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі якщо такі зміни стосуються виправлення технічних помилок);

розгляду заяв про надання дубліката свідоцтва про право власності;

прийняття рішень про зупинення державної реєстрації прав або відмову у зупиненні державної реєстрації прав.

Рішення за результатом розгляду заяв і запитів, вказаних у цьому пункті, а також рішення про зупинення державної реєстрації прав або відмову у зупиненні державної реєстрації прав приймають державні реєстратори органу державної реєстрації прав, до якого подано відповідну заяву (запит), рішення суду про заборону вчинення дій.

5. У день прийняття заяв, зазначених у пункті 2 цього наказу, орган державної реєстрації прав забезпечує виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування оригіналів цих документів та копій документів, що подаються для державної реєстрації прав, засвідчених в установленому порядку, та їх розміщення у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації прав, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

Відповідність електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав та їх обтяжень, оригіналам та копіям таких документів у паперовій формі забезпечує особа, яка їх виготовила.

6. У день прийняття заяв, зазначених у пункті 2 цього наказу, та після виконання дій, передбачених пунктом 5 цього наказу, орган державної реєстрації прав за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно передає права на обробку такої заяви до Головного територіального управління юстиції у Київській області.

7. Державний реєстратор прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Київській області з дотриманням вимог, визначених законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, приймає відповідне рішення.

Після прийняття державним реєстратором прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Київській області рішень, передбачених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року N 868, та прийнятих за результатами розгляду заяв, зазначених у пункті 2 цього наказу, один примірник рішення надсилається рекомендованим листом безпосередньо заявникові (у разі якщо під час подання відповідної заяви заявник вказав адресу для листування), а інший примірник - органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву.

У випадку прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень воно оформлюється в одному примірнику та засвідчується у спосіб, передбачений у пункті 8 цього наказу, органом державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву.

У разі відсутності у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно поштової адреси заявника, за якою повинні надсилатися документи, обидва примірники рішення надсилаються органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву.

8. Орган державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву, після прийняття рішення державним реєстратором прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Київській області забезпечує:

у разі потреби відкриття/закриття розділу на об'єкт нерухомого майна;

внесення запису про державну реєстрацію на підставі рішення, прийнятого державним реєстратором прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Київській області;

виготовлення за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовому вигляді з проставленням напису "Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень для долучення до реєстраційної справи та інших рішень для видачі заявнику у разі його звернення, прийнятих за результатами розгляду заяв, зазначених у пункті 2 цього наказу, державними реєстраторами прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Київській області. Напис скріплюється підписом державного реєстратора прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву, із зазначенням його прізвища та ініціалів і засвідчується печаткою;

виготовлення за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та видачу або направлення рекомендованим листом з описом вкладення заявникові документів, передбачених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року N 868 (свідоцтво про право власності на нерухоме майно та/або витяг про реєстрацію речових прав на таке майно);

відкриття реєстраційної або облікової справи в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1141 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно".

9. Орган державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву не за місцем розташування об'єкта нерухомого майна, передає документи, що були видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви, органу державної реєстрації прав за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна у строк не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або з дня отримання у паперовому вигляді рішень, прийнятих за результатами розгляду заяв, зазначених у пункті 2 цього наказу, державними реєстраторами прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Київській області, відповідно до Порядку передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 січня 2012 року N 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за N 118/20431.

10. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

11. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Нетишенська О. І.) вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

12. Головному територіальному управлінню Міністерства юстиції України у Київській області в десятиденний строк з дня набрання чинності цим наказом у разі необхідності подати на затвердження проекти:

структури Головного територіального управління Міністерства юстиції України у Київській області;

зведеного штатного розпису та штатного розпису Головного територіального управління юстиції у Київській області;

зведеного штатного розпису та штатного розпису районних, міжрайонного, міських, міськрайонних управлінь юстиції Київської області.

Зміни у структурі та штатних розписах здійснити в межах затвердженої Міністерством юстиції України граничної чисельності працівників територіальних органів юстиції у Київській області.

13. Цей наказ набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування.

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної служби України

А. О. Янчук

Опрос