Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсном отборе субъектов оценочной деятельности в случаях отчуждения военного имущества

Минобороны
Положение, Приказ от 20.01.2015 № 29
редакция действует с 22.05.2018

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2015

м. Київ

N 29

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2015 р. за N 202/26647

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках відчуження військового майна

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства оборони України
 від 28 серпня 2017 року N 456
,
від 17 квітня 2018 року N 160

На виконання статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1919 "Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил" (із змінами) та з метою організації конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, які залучатимуться до проведення оцінки військового майна,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках відчуження військового майна, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Фонду
державного майна України

Д. М. Парфененко

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках відчуження військового майна

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності (далі - конкурс).

Зазначена процедура застосовується Міністерством оборони України, якщо Міністерство оборони України виступає замовником незалежної оцінки майна та проводить конкурс у випадках відчуження рухомого військового майна та об'єктів нерухомого військового майна, яке може бути відчужено окремо від земельних ділянок, що визначаються Міністерством оборони України на конкурсних засадах (далі - військове майно), у разі якщо вартість виконання послуг із незалежної оцінки майна менша 200 тисяч гривень.

Якщо під час проведення конкурсу з'ясується, що вартість послуг із незалежної оцінки військового майна дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, матеріали вищезазначеного конкурсу мають передаватися до тендерного комітету для здійснення закупівлі послуги відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

(пункт 1 розділу І у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.04.2018 р. N 160)

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

кворум - не менше двох третин членів комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності;

конкурсна комісія - комісія, яка забезпечує підготовку, проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, склад якої затверджується наказом Міністерства оборони України за поданням керівника структурного підрозділу Міністерства оборони України, до повноважень якого відноситься відчуження військового майна;

конкурсна пропозиція суб'єкта оціночної діяльності - пропозиція щодо вартості та строку надання послуг з оцінки військового майна, умов розрахунків, яку він подає до конкурсної комісії;

суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, що зареєстровані в установленому законодавством порядку як фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

учасник конкурсного відбору - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсному відборі суб'єктів оціночної діяльності та подав до конкурсної комісії документи, передбачені пунктом 4 розділу II цього Положення та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.

3. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності (далі - конкурс), які залучаються до оцінки окремо визначеного військового майна, здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія).

4. До складу комісії входять не менше п'яти осіб з обов'язковим залученням представників структурного підрозділу Міністерства оборони України, відповідно до повноважень якого відноситься питання запобігання та виявлення корупції і внутрішнього контролю. У разі проведення конкурсу для оцінки нерухомого військового майна, яке може бути відчужено окремо від земельних ділянок, до складу комісії залучаються працівники Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України.

5. Комісію очолює голова комісії.

У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує один з членів комісії згідно з відповідним наказом Міністерства оборони України за поданням керівника структурного підрозділу Міністерства оборони України, до повноважень якого відноситься відчуження військового майна Міністерства оборони України.

Голова комісії в межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

надає доручення, обов'язкові до виконання членами комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

затверджує рішення комісії;

представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами та організаціями - суб'єктами оціночної діяльності.

6. Секретар комісії:

забезпечує виконання доручень голови комісії;

забезпечує скликання комісії;

готує та затверджує в голови комісії інформаційне повідомлення про оголошення та про результати конкурсу з оцінки окремо визначеного військового майна;

передає затверджені головою комісії інформаційні повідомлення для оприлюднення структурному підрозділу Міністерства оборони України, до завдань якого входить інформування громадськості та засобів масової інформації про діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

оформляє протоколи засідань комісії.

7. До повноважень комісії належать:

розгляд поданих учасниками конкурсного відбору документів, передбачених пунктом 4 розділу II цього Положення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників конкурсного відбору, об'єктивного та чесного вибору переможця;

прийняття рішення про визначення суб'єкта (суб'єктів) оціночної діяльності - переможця (переможців), який (які) проводитиме (проводитимуть) оцінку окремо визначеного військового майна.

8. На період відсутності членів комісії (через хворобу, у разі відпустки) та у разі відсутності кворуму їх повноваження надаються іншим працівникам згідно з наказом Міністерства оборони України за поданням керівника структурного підрозділу Міністерства оборони України, до повноважень якого відноситься відчуження військового майна.

9. До участі в конкурсі допускаються суб'єкти оціночної діяльності, які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.

10. Вимогами до учасників конкурсного відбору є наявність чинних кваліфікаційних свідоцтв оцінювача за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах таких напрямів, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"; свідоцтв про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року N 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 937/23469.

11. До участі в конкурсному відборі допускаються суб'єкти оціночної діяльності, які до встановленого в інформаційному повідомленні про оголошення конкурсного відбору терміну надали документи, передбачені пунктом 4 розділу II цього Положення.

II. Підготовка до проведення конкурсного відбору

1. Інформація про проведення конкурсного відбору публікується не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати проведення конкурсу в друкованому виданні Міністерства оборони України - газеті "Народна армія" та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

2. Інформація про проведення конкурсу містить:

дату, час і місце його проведення;

відомості про об'єкти військового майна згідно з додатками 1, 2 до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1919;

умови конкурсу;

вимогу до учасників конкурсного відбору щодо необхідності спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, допуску до державної таємниці (за наявності військового майна, що містить державну таємницю);

кінцевий термін подання документів;

перелік документів, які подаються на розгляд комісії;

місцезнаходження комісії, контактні номери телефонів.

3. Учасники конкурсу подають до комісії документи в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться. Копії документів, що подаються, завіряються відміткою "Згідно з оригіналом" із зазначенням назви посади, ініціалів та прізвища особи, яка завіряє копію, її особистого підпису, дати завірення копії.

(пункт 3 розділу II у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 28.08.2017 р. N 456)

4. Для участі в конкурсному відборі суб'єкти оціночної діяльності подають:

заяву про участь у конкурсному відборі суб'єктів оціночної діяльності (додаток 1);

копії установчих документів учасника конкурсу (для юридичних осіб);

копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювача;

копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;

копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

за наявності спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, допуск до державної таємниці, видані відповідно до вимог чинного законодавства України (у разі оцінки військового майна, що містить державну таємницю);

конкурсну пропозицію.

5. Конкурсна пропозиція суб'єкта оціночної діяльності подається в окремо запечатаному конверті.

6. Документи подаються на реєстрацію до комісії на ім'я голови комісії, зазначене в інформаційному повідомленні про оголошення конкурсного відбору.

III. Порядок проведення конкурсного відбору

1. Засідання комісії проводиться за наявності кворуму. Конкурсний відбір проводиться за наявності не менше двох учасників конкурсного відбору.

2. Конверти, які надійшли від учасників конкурсного відбору, розпечатуються на засіданні комісії.

3. У разі несвоєчасного подання або подання неповного комплекту документів до комісії відповідно до пункту 4 розділу II цього Положення комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення учасника конкурсного відбору до участі у конкурсному відборі та повертає йому після затвердження протоколу засідання комісії подані документи.

4. Визначення переможця проводиться комісією за критеріями з визначення кращої конкурсної пропозиції з оцінки військового майна (додаток 2).

5. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування.

Учасник конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів та за результатом рейтингового голосування, визнається переможцем.

Якщо два або більше учасники конкурсного відбору отримують однакову кількість балів, під час визначення переможця комісія керується умовами конкурсу та такими критеріями:

досвід роботи суб'єкта оціночної діяльності щодо надання послуг з проведення оцінки подібного майна;

кількість та якість виконаних учасником конкурсного відбору договорів на проведення оцінки майна, укладених з Міністерством оборони України.

Якщо під час голосування членів комісії має місце однакова кількість голосів "за", то вирішальним є голос голови комісії.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків голосування (додаток 3).

6. Результати конкурсу оформлюються протоколом засідання комісії щодо конкурсного відбору учасників, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки окремо визначеного військового майна (далі - Протокол). Відомість підсумків голосування додається до Протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує голова комісії.

7. Результати конкурсу оголошуються в тому ж порядку, в якому його було оголошено.

IV. Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

1. Результати роботи комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

2. На засіданнях комісії можуть бути присутніми журналісти, а також представники засобів масової інформації. Журналісти та представники засобів масової інформації мають право безперешкодно відвідувати приміщення, де проводяться засідання комісії. Голова комісії зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ журналістів, а також представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття конкурсних пропозицій.

3. Втручання в діяльність комісії, а також в процедуру визначення переможців конкурсу суб'єктів оціночної діяльності заборонено.

4. Якщо до комісії не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або надійшла лише одна заява, конкурсний відбір вважається таким, що не відбувся. У такому разі голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

5. З переможцем конкурсного відбору укладається договір на оцінку окремо визначеного військового майна.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту відчуження
військового майна
Міністерства оборони України

В. Г. Шевченко

 

 

Голові комісії з відбору суб'єктів оціночної
діяльності ____________________________
_____________________________________

Реєстраційний N _______
"___" _________ 20__ р.
       (дата реєстрації заяви)

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсному відборі суб'єктів оціночної діяльності

Заявник
_____________________________________________________________________________________
                                        (найменування заявника або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи))

Керівник
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________

______________
______________
(телефон)

______________
______________
(телефакс)

______________
______________
(телекс)

_________________
_________________
(адреса електронної
пошти в мережі
Інтернет)

Просимо дозволити взяти участь у конкурсному відборі суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки окремо визначеного військового майна.

"___" __________ 20__ р.
(дата заповнення заяви)

_________________________
(підпис керівника)

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 28.08.2017 р. N 456)

 

КРИТЕРІЇ
з визначення кращої конкурсної пропозиції з оцінки військового майна

1. До критеріїв із визначення кращої конкурсної пропозиції з оцінки військового майна належать:

вартість надання послуг;

строк надання послуг;

умови розрахунків (відстрочки платежу).

2. Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

За критерієм "вартість надання послуг" - 50 балів.

За критерієм "строк надання послуг" - 40 балів.

За критерієм "умови розрахунків" - 10 балів.

Усі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, розміщуються в міру зростання значень сумарного показника.

Враховуючи критерії, зазначені у пункті 4 розділу III Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках відчуження військового майна, затвердженого наказом Міністерства оборони від 20 січня 2015 року N 29, у разі однакового значення показника переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участі в голосуванні не менше двох третин членів комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комісії.

Переможець визначається рішенням конкурсної комісії.

3. Кількість балів за критерієм "вартість надання послуг" визначається таким чином. Конкурсній пропозиції, яка за значенням критерію "вартість" є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою

Бобчисл = Цмінобчисл * 50,

де Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Цмін - найнижче значення за критерієм "вартість надання послуг" (найменша вартість, запропонована суб'єктом оціночної діяльності за відповідним об'єктом оцінки);

Цобчисл - значення поточного критерію конкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється (наступні пропозиції суб'єкта оціночної діяльності за відповідним об'єктом оцінки);

50 - максимально можлива кількість балів за критерієм "вартість надання послуг".

4. Кількість балів за критерієм "строк надання послуг" визначається таким чином. Конкурсній пропозиції, яка за значенням критерію "строк надання послуг" є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою

Бобчисл = Пмінобчисл * 40,

де Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Пмін - найнижче значення за критерієм "строк надання послуг" (найменший строк надання послуг, запропонований суб'єктом оціночної діяльності за відповідним об'єктом оцінки);

Побчисл - значення поточного критерію конкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється (наступні пропозиції суб'єкта оціночної діяльності строку надання послуг за відповідним об'єктом оцінки);

40 - максимально можлива кількість балів за критерієм "строк надання послуг".

5. Кількість балів за критерієм "умови розрахунків" визначається таким чином. Конкурсній пропозиції, яка за критерієм "умови розрахунків" є найвигіднішою (найдовшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою

Бобчисл = Робчислмах * 10,

де: Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Рмах - найдовший строк відстрочки платежу;

Робчисл - строк відстрочки платежу конкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "умови розрахунків".

6. Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується за такою формулою: кількість балів за критерієм "вартість надання послуг" + кількість балів за критерієм "умови розрахунків" + кількість балів за критерієм "строк надання послуг".

 

 

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування

N
з/п

Найменування учасника конкурсного відбору

Кількість голосів

"за"

"проти"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар комісії

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос