Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора на поставку природного газа по регулируемому тарифу

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Постановление, Договор от 22.01.2015 № 35
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

22.01.2015

м. Київ

N 35

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 р. за N 172/26617

Про затвердження Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 30 вересня 2015 року N 2494)

Відповідно до пункту 15 частини третьої статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типовий договір на постачання природного газу за регульованим тарифом, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері забезпечити подання цієї постанови в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Суб'єктам господарювання, що провадять діяльність на підставі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом у двомісячний строк з дати набрання чинності цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

 

Типовий договір
на постачання природного газу за регульованим тарифом

N ____________

_______________
    (місце укладення)

                                             __________________
                                                           (дата)

_____________________________________________________________________________________,
(найменування постачальника природного газу за регульованим тарифом / гарантованого постачальника)

що здійснює діяльність на підставі ліцензії

______________________________________________________________________________________
(ліцензія на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом)

(далі - Постачальник), в особі ____________________________________________________________,
                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________,
                               (довіреність або установчі документи Постачальника)

та _______________________________________________________________, що здійснює діяльність
(найменування газорозподільного/газотранспортного підприємства)

на підставі ліцензії ______________________________________________________________________
                                 (ліцензія на розподіл/транспортування природного газу)

(далі - Газорозподільне/Газотранспортне підприємство), в особі  ______________________________,
                                                                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________,
                                    (довіреність або установчі документи Газорозподільного/Газотранспортного підприємства)

та ___________________________________________________________________________________,
(найменування, організаційно-правова форма споживача - для юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи - підприємця)

що здійснює діяльність на підставі __________________________________________________(далі -
                                                      (установчі документи споживача)

Споживач), в особі ____________________________________________________________________,
                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________ (далі - Сторони),
(довіреність або установчі документи Споживача)

уклали цей Договір на постачання природного газу за регульованим тарифом (далі - Договір) на наведених нижче умовах.

При вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" та Правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 вересня 2012 року N 1181, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за N 1715/22027 (далі - Правила користування).

Терміни та визначення

Терміни, що вживаються у Договорі, мають такі значення:

об'єкт Споживача - технологічний комплекс, що складається з внутрішньопромислових газопроводів та споруд на них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачеві;

природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпчика і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.

Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу".

I. Предмет Договору

1.1. Постачальник постачає природний газ (далі - газ) Споживачеві в обсягах і порядку, передбачених Договором для забезпечення потреб Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість газу і наданих послуг у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором.

1.2. Передача газу за Договором здійснюється на межах балансової належності об'єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі - пункти призначення). Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживаючого обладнання визначається Сторонами в додатку 1 до Договору.

1.3. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство, через газові мережі якого Постачальник постачає газ Споживачеві, забезпечує розподіл/транспортування газу до пунктів призначення з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску.

Взаємовідносини між Постачальником та Газорозподільним/Газотранспортним підприємством у частині розподілу/транспортування газу до пунктів призначення регулюються окремим договором на розподіл/транспортування природного газу, укладеним між Постачальником та Газорозподільним/Газотранспортним підприємством.

II. Порядок обліку газу та його якість

2.1. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

2.2. Облік обсягів газу, що постачається на умовах Договору, здійснюється згідно з Правилами користування та Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року N 618, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 січня 2006 року за N 67/11941.

2.3. Обсяг спожитого (протранспортованого) газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті Споживачем, визначається за підсумками розрахункового періоду на межі балансової належності об'єктів Споживача за даними комерційних вузлів обліку, визначених у додатку 1 до Договору.

У разі розташування комерційного вузла обліку до межі балансової належності об'єктів Споживача витрати і втрати газу, які виникають від місця встановлення комерційного вузла обліку до межі балансової належності, віднімаються від обсягу споживання (транспортування) природного газу, визначеного за допомогою комерційного вузла обліку.

У разі розташування комерційного вузла обліку після межі балансової належності об'єктів Споживача витрати і втрати газу, які виникають від межі балансової належності до місця встановлення комерційного вузла обліку, додаються до обсягу споживання (транспортування) газу, визначеного за допомогою комерційного вузла обліку.

Розрахунки втрат і витрат проводяться відповідно до Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2003 року N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 липня 2003 року за N 570/7891, та Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2003 року N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 липня 2003 року за N 571/7892, та оформлюються згідно з додатком 2 до Договору.

2.4. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство має право перевіряти роботу вузлів обліку, установлених у Споживача, у тому числі за допомогою еталонних пересувних вимірювальних комплексів, а також вимагати позачергової перевірки вузлів обліку спеціально уповноваженим органом у сфері метрології.

Споживач зобов'язаний забезпечити доступ представників Постачальника та/або Газорозподільного/Газотранспортного підприємства до вузлів обліку, відключаючих пристроїв, газопроводів та газоспоживаючого обладнання, що розташовані на території Споживача.

2.5. За підсумками розрахункового періоду Споживач протягом двох робочих днів погоджує з Газорозподільним/Газотранспортним підприємством акт про фактичний обсяг спожитого (протранспортованого) газу за розрахунковий період, який є підставою для оформлення актів приймання-передачі газу між відповідними суб'єктами ринку природного газу.

За наявності розбіжностей у частині визначення обсягу спожитого (протранспортованого) газу вони підлягають урегулюванню в порядку, встановленому законодавством. До вирішення цього питання обсяг спожитого (протранспортованого) газу встановлюється відповідно до даних Газорозподільного/Газотранспортного підприємства.

2.6. Якість газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

Якість природного газу та його фізико-хімічний склад визначаються методами, що передбачені державними стандартами та іншими нормативними документами.

Чисельні значення фізико-хімічних показників газу, які заносяться до баз даних обчислювачів та/або коректорів, Газорозподільне/Газотранспортне підприємство доводить Споживачеві з періодичністю, що забезпечує необхідну точність вимірювань, але не рідше ніж один раз на десять днів.

III. Обсяги та умови постачання газу

3.1. Договірні обсяги постачання газу Споживачеві наводяться у додатку 3 до Договору.

3.2. Постачання газу здійснюється у разі:

3.2.1. Підтвердження в установленому порядку оператором Єдиної газотранспортної системи України (далі - Оператор) місячного обсягу постачання газу, виділеного для забезпечення об'єктів Споживача (далі - підтверджені обсяги).

3.2.2. Відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди (або оплати відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати поточних платежів.

3.3. Постачальник забезпечує постачання газу в пункти призначення в обсягах, підтверджених Оператором, де передає газ Споживачу.

3.4. Місячний обсяг відбору газу в пунктах призначення не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу.

3.5. Споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи із середньодобової норми (далі - добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця.

При перевищенні добової норми споживання газу Споживачем без узгодження з Постачальником Споживач має самостійно обмежити (припинити) споживання газу власними об'єктами до приведення споживання газу у відповідність до встановлених Договором норм. При невиконанні такої вимоги Постачальник має право здійснити заходи щодо примусового обмеження (припинення) постачання газу в установленому законодавством порядку.

3.6. Послуги з постачання газу підтверджуються підписаним Постачальником та Споживачем актом приймання-передачі газу, що оформлюється на підставі акта про фактичний обсяг спожитого (протранспортованого) газу за розрахунковий період, складеного Споживачем та Газорозподільним/Газотранспортним підприємством відповідно до пункту 2.5 розділу II Договору.

3.7. Постачальник до п'ятого числа місяця, наступного за звітним місяцем, надсилає Споживачу два примірники акта приймання-передачі газу за звітний місяць, підписані уповноваженим представником Постачальника.

3.8. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу.

У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до Договору або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом вартість послуг з постачання газу встановлюється відповідно до даних Постачальника.

3.9. Акти приймання-передачі газу є підставою для остаточних розрахунків Споживача з Постачальником.

IV. Визначення вартості послуг за Договором та порядок розрахунків

4.1. Розрахунки за реалізований Споживачеві газ здійснюються за цінами та тарифами, що встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

4.2. У випадках, передбачених законодавством, до ціни на природний газ додаються:

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (тимчасово до 01 січня 2016 року);

тариф на транспортування газу магістральними трубопроводами;

тариф на транспортування газу розподільними трубопроводами;

тариф на постачання газу за регульованим тарифом;

податок на додану вартість.

4.3. Постачальник зобов'язується розміщувати інформацію про ціну газу та її складові на своєму веб-сайті та в засобах масової інформації.

4.4. Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 цього розділу, є обов'язковою для Сторін з дати набрання нею чинності. Визначена на її основі вартість газу буде застосовуватись Сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за газ згідно з умовами Договору.

4.5. Розрахунковий період за Договором становить один місяць - з 9.00 години першого дня місяця до 9.00 години першого дня наступного місяця включно.

Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу на загальну кількість реалізованого газу, визначену згідно з розділом III Договору.

Загальна сума вартості Договору складається з місячних сум вартості договірних обсягів постачання газу Споживачеві.

4.6. Оплата вартості послуг з постачання газу здійснюється Споживачем на умовах щомісячної/щодекадної (потрібне підкреслити) 100 % попередньої оплати договірного обсягу постачання газу, визначеного в додатку 3 до Договору, не пізніше ніж за три робочих дні до початку розрахункового періоду, крім оплати вартості послуг з постачання суб'єктами господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води).

Декадні обсяги постачання визначаються шляхом ділення місячного договірного обсягу постачання газу, визначеного в додатку 3 до Договору, на кількість декад розрахункового періоду, визначеного в додатку 3 до Договору. Тридцять перше число місяця відноситься до третьої декади місяця постачання природного газу. У лютому третя декада закінчується в останній день місяця.

У випадку, якщо Споживачем є суб'єкт господарювання, який виробляє теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення таким суб'єктом окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), то оплата вартості послуг з постачання газу здійснюється Споживачем авансовими та/або плановими платежами з розрахунку договірного обсягу постачання газу протягом періоду оплати відповідно до додатка 3 до Договору.

Споживач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий період та відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У разі відсутності інформації про ціну газу на наступний розрахунковий період до дати здійснення оплати Споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у попередньому місяці.

У випадку недоплати вартості послуг з постачання газу за розрахунковий період Споживач проводить остаточний розрахунок не пізніше ___ числа місяця, наступного за розрахунковим.

У разі переплати за фактично спожитий газ сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати поставленого газу в наступному розрахунковому періоді або повертається на поточний рахунок Споживача на його письмову вимогу у п'ятиденний строк з дня отримання такої вимоги.

У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду Споживач здійснює оплату додатково заявлених обсягів газу в п'ятиденний строк після збільшення цього обсягу.

4.7. Оплата вартості послуг з постачання газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами, що перераховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника, з якого в установленому законодавством порядку здійснюється розподіл грошових коштів між суб'єктами ринку природного газу, у тому числі на поточний рахунок Газорозподільного/Газотранспортного підприємства за договором на розподіл/транспортування природного газу.

4.8. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості послуг з постачання газу Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, укладають графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення.

Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов'язань за Договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів Постачальник має право в порядку, визначеному розділом VII Договору, припинити або обмежити постачання газу Споживачеві до повного погашення заборгованості.

4.9. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та акта приймання-передачі газу протягом десяти днів з дати пред'явлення вимоги однієї із Сторін.

V. Права та обов'язки Сторін

5.1. Постачальник зобов'язується:

5.1.1. Виконувати умови Договору.

5.1.2. Забезпечувати постачання газу до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених Договором.

5.1.3. Розміщувати інформацію про ціни на газ, тариф на постачання газу та про перелік послуг, які надаються Споживачеві і включені до тарифу на постачання газу, на своєму веб-сайті та в засобах масової інформації.

5.1.4. Складати та погоджувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.

5.2. Постачальник має право:

5.2.1. Отримувати від Споживача плату за поставлений газ за цінами, визначеними в розділі IV Договору.

5.2.2. Безперешкодного доступу до газоспоживаючого обладнання та вузлів обліку газу на території Споживача.

5.2.3. Надавати доручення Газорозподільному/Газотранспортному підприємству щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві згідно з умовами розділу VII Договору та відповідно до порядку, встановленого законодавством.

5.2.4. Визначати в порядку, передбаченому розділом II Договору, обсяг споживання газу.

5.3. Споживач зобов'язується:

5.3.1. Виконувати умови Договору.

5.3.2. Дотримуватись дисципліни споживання газу.

5.3.3. Оплачувати Постачальнику вартість поставленого газу на умовах та в обсягах, визначених Договором.

5.3.4. Забезпечити допуск уповноважених представників Постачальника та/або Газорозподільного/Газотранспортного підприємства за пред'явленням службового посвідчення на власну територію для огляду вузлів обліку, газопроводів, газоспоживаючого устаткування, у тому числі:

для проведення перевірки, зняття показів, зчитування даних із засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що входять до складу вузла обліку;

для огляду газових мереж від межі балансової належності до точки встановлення комерційного вузла обліку, а також для виконання заходів з відключення/підключення газового обладнання в порядку, визначеному законодавством.

5.3.5. Забезпечувати збереження та цілісність ЗВТ і пломб на них та на газовому обладнанні, у тому числі відключеному від систем газопостачання, що знаходяться на території Споживача.

5.3.6. Негайно повідомляти Постачальника та Газорозподільне/Газотранспортне підприємство про недоліки в роботі ЗВТ (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі пломб).

5.3.7. Здійснювати повірку ЗВТ, що знаходяться на балансі Споживача, у строки, установлені державними стандартами та іншими нормативними документами.

5.3.8. Не протидіяти Газорозподільному/Газотранспортному підприємству у здійсненні заходів з удосконалення обліку газу, що здійснюється при постачанні газу, для точності його виміру, у тому числі щодо встановлення дублюючих вузлів обліку, упровадження автоматизованих систем дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, монтажу окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих ЗВТ та/або перевірки метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення за допомогою еталонних пересувних вимірювальних комплексів.

5.3.9. Самостійно обмежити (припинити) відбір газу у випадках:

порушення строків оплати за Договором;

перевищення добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з Постачальником;

припинення або розірвання Договору.

5.3.10. У разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу згідно з умовами розділу VII Договору вживати заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо.

5.3.11. У разі звільнення Споживачем займаного об'єкта (приміщення), на який поширюються умови Договору, реорганізації, ліквідації (у тому числі шляхом банкрутства), відчуження в будь-який спосіб займаного об'єкта Споживач зобов'язаний повідомити Постачальника та Газорозподільне/Газотранспортне підприємство за двадцять діб до дати звільнення цього об'єкта і в цей самий строк здійснити сплату всіх видів платежів, передбачених Договором, до дати зміни власника об'єкта включно, а Постачальник зобов'язаний припинити постачання газу з дати звільнення Споживачем об'єкта, на який поширюються умови Договору.

5.4. Споживач має право:

5.4.1. На отримання газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених Договором, крім випадків припинення (обмеження) газопостачання відповідно до вимог Договору та законодавства.

5.4.2. На зміну в установленому порядку договірних величин споживання газу.

5.4.3. Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку після усунення порушень і оплати вартості послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання Договору.

5.4.4. На отримання інформації про ціни на газ, тариф на постачання газу та про перелік послуг, які надаються Споживачеві і включені до тарифу на постачання газу, порядок оплати, нормативні і фактичні параметри якісних показників газу та величину його тиску в мережі.

5.5. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство зобов'язується:

5.5.1. Виконувати умови Договору.

5.5.2. Проводити не рідше одного разу на шість місяців контрольне зняття показів ЗВТ, що входять до складу вузла обліку.

5.5.3. Забезпечувати розподіл/транспортування газу до пунктів призначення з дотриманням вимог, установлених державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості й тиску.

5.6. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство має право:

5.6.1. Безперешкодного доступу (за пред'явленням службового посвідчення) до газоспоживаючого обладнання та вузлів обліку газу на території Споживача.

5.6.2. Удосконалювати облік газу, який здійснюється при постачанні газу, для точності його виміру, у тому числі встановлювати дублюючі вузли обліку, упроваджувати автоматизовані системи дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, монтаж окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих ЗВТ та/або перевірки метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення за допомогою еталонних пересувних вимірювальних комплексів.

5.6.3. Обмежувати (припиняти) постачання газу Споживачеві згідно з умовами розділу VII Договору відповідно до порядку, встановленого законодавством.

VI. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.

6.2. Відповідальність Споживача:

6.2.1. При невиконанні Споживачем вимог порядку проведення розрахунків, передбаченого розділом IV Договору, Постачальник має право в порядку, визначеному Правилами користування та розділом VII Договору, припинити або обмежити постачання газу Споживачеві до повного погашення заборгованості.

6.2.2. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом IV Договору, із Споживача стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

6.3. Споживач не несе відповідальності перед Постачальником та/або Газорозподільним/Газотранспортним підприємством за порушення умов Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Постачальника та/або Газорозподільного/Газотранспортного підприємства та/або внаслідок дії обставин непереборної сили.

6.4. Відповідальність Постачальника:

6.4.1. Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві або третім особам унаслідок обмеження (припинення) надходження газу в пунктах приймання-передачі газу, що здійснене з порушенням установленого законодавством порядку. За недопоставлений газ Постачальник зобов'язаний виплатити Споживачеві суму в розмірі вартості недопоставленого газу протягом десяти днів.

6.4.2. У разі порушення Постачальником строків оплати, передбачених підпунктом 6.4.1 цього пункту, з Постачальника стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

6.5. Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за порушення умов Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

6.6. Відповідальність Газорозподільного/Газотранспортного підприємства:

6.6.1. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство несе в установленому порядку відповідальність за недотримання вимог щодо якості та тиску газу в пунктах призначення, установлених державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами.

6.6.2. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві або третім особам унаслідок обмеження (припинення) надходження газу в пунктах приймання-передачі газу, здійснене з порушенням установленого законодавством порядку.

6.6.3. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство не несе відповідальності перед Споживачем за припинення (обмеження) газопостачання, якщо такі заходи здійснені за письмовою заявою Постачальника.

VII. Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання

7.1. Споживач зобов'язаний припинити (обмежити) споживання газу у випадках, передбачених Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" та Договором.

7.2. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство, у тому числі за дорученням Постачальника, припиняє або обмежує постачання газу на об'єкти Споживача з дотриманням норм безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження (припинення) газу, у випадках:

непроведення розрахунків за спожитий газ згідно з умовами Договору (за письмовою заявою Постачальника);

споживання природного газу в обсязі, що перевищує установлений Договором;

невиділення Споживачеві планових обсягів постачання природного газу (лімітів);

несанкціонованого відбору газу або втручання у вузли обліку, визначені в додатку 1 до Договору;

визнання аварійним стану системи газопостачання в установленому порядку;

письмової заявки Споживача з обґрунтуванням таких заходів.

7.3. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство у п'ятиденний строк повідомляє Постачальника про припинення (обмеження), відновлення Споживачеві газопостачання.

7.4. Пломбування та розпломбування газоспоживаючого обладнання Споживача, що пов'язані з припиненням (обмеженням), відновленням постачання газу, здійснюються Газорозподільним/Газотранспортним підприємством.

Якщо припинення (обмеження) газопостачання сталося за заявою Споживача чи Постачальника або внаслідок порушення Споживачем умов цього Договору чи Правил користування, відновлення газопостачання Споживачеві здійснюється Газорозподільним/Газотранспортним підприємством за письмовим зверненням Споживача або Постачальника (якщо припинення газопостачання здійснювалося за заявою Постачальника) за умови усунення порушень (за їх наявності) та відшкодування витрат на припинення та відновлення газопостачання.

7.5. У разі самовільного відновлення відбору газу Споживач несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.6. У випадку запланованих капітальних ремонтів газових мереж, крім аварійних, Газорозподільне/Газотранспортне підприємство зобов'язане повідомити Споживача про припинення постачання газу не пізніше ніж за сім днів до дати припинення постачання газу.

7.7. У разі необхідності, за ініціативою Споживача, повного або часткового припинення постачання газу (у тому числі при виконанні планового ремонту газоспоживаючого обладнання, реконструкції, технічного переоснащення) Споживач зобов'язаний повідомити про це Постачальника та Газорозподільне/Газотранспортне підприємство не пізніше ніж за сім днів до дати припинення відбору газу.

VIII. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

8.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до законодавства.

8.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку.

8.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

IX. Порядок вирішення спорів

Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

X. Строк дії Договору та інші умови

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання та укладається на строк до ____________________________.

Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому Сторони мають переоформити додаток 3 Договору щодо договірних обсягів постачання газу, у якому визначити планові обсяги газу на продовжений строк.

10.2. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими особами Сторін.

Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через десять днів після настання таких змін.

10.3. Додатки до Договору: ______________________________________________________________________________________
                                                                                           (надається перелік додатків)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ є невід'ємними частинами Договору.

10.4. У разі наміру Споживача укласти договір про постачання газу з постачальником за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ) та за відсутності заборгованості перед Постачальником Споживач не пізніше ніж за двадцять п'ять днів до початку поставки газу від ПНТ повідомляє про це Постачальника та повністю розраховується з ним за весь обсяг газу, замовлений до дня поставки газу ПНТ. При цьому Договір не розривається, а призупиняється лише в частині постачання природного газу на час поставки газу від ПНТ. Договір з ПНТ має бути укладений на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний Споживачеві, та на строк, кратний величині розрахункового періоду, визначеного в Договорі.

10.5. Цей Договір укладено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника, другий - у Споживача, третій - у Газорозподільного/Газотранспортного підприємства.

10.6. Обов'язковість скріплення правочину печаткою (за наявності) може бути визначена за письмовою домовленістю Сторін.

XI. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Постачальник:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
тел.: __________________
___________________________________
                                (підпис, П. І. Б.)

____________ 20__ року

Газорозподільне/Газотранспортне підприємство:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
тел.: __________________
___________________________________
                                 (підпис, П. І. Б.)

____________ 20__ року

Споживач:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
тел.: __________________
___________________________________
                                 (підпис, П. І. Б.)
____________ 20__ року

 

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживаючого обладнання

N
з/п

Найменування споживача (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи - підприємця), місцезнаходження пункту призначення

Найменування газоспоживаючого обладнання, установленого на пунктах призначення

Кількість газоспоживаючого обладнання

Номінальні витрати газу на один газоспоживаючий прилад (м3/год)

Тип приладу обліку газу (заводський номер, дата випуску, клас точності)

Режим роботи споживача (год/добу)

Витрата газу приладом за добу (м3)

Режим роботи газового обладнання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на постачання природного газу за регульованим тарифом від ______________ N __________, укладеного між Постачальником, Газорозподільним/Газотранспортним підприємством та Споживачем.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

Споживач:

Газорозподільне/Газотранспортне підприємство:

_________________

_________________

___________________________

 

Розрахунок втрат і витрат природного газу в мережі

1. Назва об'єкта: ________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження об'єкта: _____________________________________________________________

3. Місце установки комерційного вузла обліку:  ______________________________________________

4. Режим роботи: _______________________________________________________________________

5. Розрахунковий період (один місяць): _____________________________________________________

Вихідні дані для розрахунку втрат:

Розрахунок:

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на розподіл природного газу від _____________ N _______, укладеного між Постачальником, Газорозподільним/Газотранспортним підприємством та Споживачем.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

Споживач:

Газорозподільне/Газотранспортне підприємство:

_________________

_________________

___________________________

 

Договірні обсяги постачання природного газу
на 20___ рік

1. Постачальник здійснює протягом 20___ року постачання природного газу Споживачеві для власного споживання в обсязі _________________ тис. куб. м, у тому числі за місяцями та кварталами:

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Січень

 

Квітень

 

Липень

 

Жовтень

 

Лютий

 

Травень

 

Серпень

 

Листопад

 

Березень

 

Червень

 

Вересень

 

Грудень

 

I кв.

 

II кв.

 

III кв.

 

IV кв.

 

2. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на постачання природного газу за регульованим тарифом від ________________ N ________, укладеного між Постачальником, Газорозподільним/Газотранспортним підприємством та Споживачем.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

Споживач:

Газорозподільне/Газотранспортне підприємство:

_________________

_________________

___________________________

____________

Опрос