Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Украины от 23 марта 2012 года N 158 "Об утверждении стандартов предоставления услуг социальной поддержки населению по принципу "единого окна"

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 26.01.2015 № 54
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2015

м. Київ

N 54

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 лютого 2015 р. за N 146/26591

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 23 березня 2012 року N 158 "Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню за принципом "єдиного вікна"

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства соціальної політики України
 від 23 березня 2012 року N 158
згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 23 вересня 2015 року N 958)

Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України "Про соціальні послуги"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 23 березня 2012 року N 158 "Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню за принципом "єдиного вікна", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за N 525/20838 (далі - наказ), такі зміни:

доповнити пункт 1 новими підпунктами 1.13, 1.14 та 1.15 такого змісту, що додаються:

"1.13. Стандарт надання послуги з призначення і виплати щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

1.14. Стандарт надання послуги з призначення і виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

1.15. Стандарт надання послуги з призначення і виплати надбавки на догляд до державної соціальної допомоги.".

2. Департаменту державної соціальної допомоги (Музиченко В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики Мущиніна В. В.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

 

СТАНДАРТ
надання послуги з призначення і виплати щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу", постанови Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2000 року N 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним".

1.2. Цей Стандарт визначає механізм призначення і виплати щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним (далі - щомісячна грошова допомога).

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

II. Перелік категорій одержувачів послуги

Щомісячна грошова допомога призначається і виплачується у грошовій формі дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.

III. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги

3.1. Для призначення щомісячної грошової допомоги одержувачі подають заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року N 96 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за N 418/20731 (далі - заява).

3.2. До заяви додаються:

документ, що посвідчує особу;

довідка про склад сім'ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв'язків членів сім'ї;

довідки про доходи кожного члена сім'ї;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;

довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної внаслідок розпаювання землі.

Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації (проживання) інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, подається довідка, видана уповноваженим органом за місцем реєстрації дієздатної особи, про те, що вона не перебуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну грошову допомогу на догляд за місцем реєстрації.

IV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для призначення щомісячної грошової допомоги особи звертаються до уповноважених органів за принципом "єдиного вікна" або до виїзного "мобільного соціального офіса".

4.2. Час подання запиту на одержання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або "мобільного соціального офіса".

4.3. Черговість подання запиту на одержання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або "мобільного соціального офіса".

V. Послідовність дій одержувача та уповноваженого органу

5.1. Особи подають заяву та документи до неї, визначені розділом III цього Стандарту, у порядку, встановленому розділом IV цього Стандарту.

5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом "єдиного вікна" уповноваженого органу або "мобільного соціального офіса".

5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього необхідні документи та заяву, яку реєструє в журналі реєстрації заяв.

5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

перевіряє правильність заповнення бланка заяви та наявність документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги;

видає заявнику повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.

5.5. У випадку, коли до заяви додано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає роз'яснення, які документи повинні бути подані.

5.6. Щомісячна грошова допомога призначається і виплачується уповноваженим органом.

5.7. У разі переїзду сім'ї, у складі якої є особа, якій надано допомогу на догляд, в іншу місцевість виплата допомоги за попереднім місцем проживання припиняється. За новим місцем проживання допомога на догляд призначається на підставі документів, визначених розділом III цього Стандарту.

5.8. Якщо внаслідок зловживань із боку громадян (подання документів зі свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї, приховування обставин, що впливають на призначення і виплату допомоги на догляд, тощо) були надміру виплачені суми допомоги, уповноважені органи здійснюють такі заходи:

визначають обсяг надміру виплачених коштів та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану особи;

повідомляють одержувача допомоги про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення;

у разі прийняття рішення про врахування надміру виплачених коштів при виплаті допомоги на догляд у наступні періоди провадять щомісячні відрахування у розмірі не більше ніж 20 відсотків призначеної допомоги;

у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно в установлені строки вирішують питання про їх стягнення у судовому порядку.

5.9. Суми допомоги на догляд, які були призначені до виплати і залишилися неодержаними у зв'язку зі смертю особи, якій допомога була призначена, виплачуються одному із членів сім'ї (опікуну, піклувальнику) за весь період невиплати, включаючи місяць, у якому настала смерть одержувача, якщо звернення від члена сім'ї надійшло не пізніше ніж протягом трьох місяців після смерті одержувача.

5.10. У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов'язані повідомити органи, що проводять її виплату.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

6.1. Щомісячна грошова допомога призначається та виплачується з місяця подання заяви з усіма необхідними документами.

6.2. Рішення про призначення допомоги на догляд або про відмову в її наданні приймається уповноваженим органом протягом 10 днів з дня подання документів.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Послуга не надається у разі:

подання документів до заяви не в повному обсязі;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

заява подана особою, яка не має права на призначення щомісячної грошової допомоги.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Призначення і виплата щомісячної грошової допомоги.

IX. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо призначення щомісячної грошової допомоги надається безоплатно.

X. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення і виплати щомісячної грошової допомоги.

XI. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

XII. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

Недоліки наданої послуги одержувачам виправляються шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом IV цього Стандарту.

XIII. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

13.1. Закон України "Про психіатричну допомогу".

13.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2000 року N 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним".

 

Директор Департаменту
державної соціальної допомоги

В. Музиченко

Опрос