Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях выплаты вознаграждений военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава в особый период и во время проведения антитеррористических операций

Минобороны
Порядок, Приказ от 02.02.2015 № 49
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2015

м. Київ

N 49

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2015 р. за N 135/26580

Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства оборони України
 від 27 березня 2015 року N 133,
який застосовується з 
3 лютого 2015 року,
 від 8 жовтня 2015 року N 543

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 10 лютого 2016 року N 66,
який застосовується з 
21 січня 2016 року)

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року N 24 "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам, механізм підтвердження виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, що додається.

2. На воєнний час порядок виплати винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу затверджується окремим наказом Міністерства оборони України.

3. Встановити, що цей наказ застосовується у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, правоохоронних органах, Державній службі з надзвичайних ситуацій України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державній спеціальній службі транспорту.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 12 червня 2014 року N 383 "Про виплату винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2014 року за N 637/25414.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року N 24 "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій".

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Управління
державної охорони України
генерал-полковник

В. Гелетей

Голова Служби безпеки України

В. Наливайченко

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Міністр соціальної політики України

П. Розенко

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

С. С. Бочковський

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

В. П. Звєрєв

Голова Служби
зовнішньої розвідки України

В. Гвоздь

 

ПОРЯДОК
та умови виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам, механізм підтвердження виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм та умови виплат винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовці) за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина - з'єднання, військова частина, установа, організація, підрозділ, територіальний орган, заклад, орган, підрозділ правоохоронного органу;

командир - командир, начальник, керівник;

органи військового управління - органи, які здійснюють оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту;

техніка - озброєння та військова, бойова (спеціальна, спеціалізована) техніка противника;

штаб АТО - оперативний штаб з управління антитерористичною операцією.

3. Виплата додаткових винагород, передбачених розділом III цього Порядку, може здійснюватися одночасно з виплатою винагороди, передбаченої розділом II цього Порядку.

4. Виплата винагород та додаткових винагород здійснюється військовослужбовцям за місцем проходження служби на підставі наказів командирів (начальників) органів військового управління (військових частин, закладів, установ, організацій), керівництва військових формувань та органів державної влади. Командирам (начальникам) військових частин (закладів, установ, організацій) - наказами вищих командирів (начальників, керівників).

Розміри додаткових винагород у наказах зазначаються у гривнях.

(абзац другий пункту 4 розділу І у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 08.10.2015 р. N 543)

5. До наказів про виплату додаткових винагород, визначених у розділі III цього Порядку, включаються також військовослужбовці, які під час виконання окремих завдань загинули, захоплені в полон або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні.

При цьому додаткові винагороди виплачуються таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

6. Виплата винагород військовослужбовцям здійснюється за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, визначених додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року N 24 "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій" (далі - Постанова).

II. Винагорода військовослужбовцям (крім резервістів) за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

1. Військовослужбовцям (крім резервістів) у період мобілізації (у тому числі часткової) або з моменту введення воєнного стану та до дати завершення демобілізації або закінчення (скасування) воєнного стану, у період проведення АТО за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи АТО, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою виплачується винагорода у розмірі 100 відсотків місячного грошового забезпечення.

2. Розмір винагороди визначається, виходячи з розміру посадового окладу (у тому числі посадового окладу за посадою, до тимчасового виконання обов'язків (завдань) за якою допущено військовослужбовця), окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних додаткових видів місячного грошового забезпечення постійного характеру, премії, та повинен становити не менш як 3000 гривень на місяць. У разі участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду менше одного календарного місяця розмір винагороди визначається пропорційно дням участі, виходячи з її розміру, що становить не менш як 3000 гривень.

3. Винагорода виплачується за час, обрахований з дня фактичного початку участі військовослужбовців (крім резервістів) у заходах, зазначених у пункті 1 цього розділу, до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах командирів (штабу АТО).

4. Винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва).

5. Військовослужбовці вважаються такими, що беруть безпосередню участь в АТО, у разі одночасного дотримання таких умов:

залучені до проведення АТО;

перебувають у підпорядкуванні (виконують завдання) керівництва штабу АТО (крім військовослужбовців військових прокуратур та розвідувальних органів України);

(абзац третій пункту 5 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 27.03.2015 р. N 133,
 який застосовується з
03.02.2015 р.,
 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 08.10.2015 р. N 543)

перебувають у районі проведення АТО.

6. Безпосередня участь у здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні в районі проведення АТО здійснюється на підставі розпорядчих документів органів військового управління за клопотанням Адміністрації Державної прикордонної служби України.

За клопотанням Адміністрації Державної прикордонної служби України до здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні можуть залучатись військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів за рішенням Генерального штабу Збройних Сил України, керівників інших військових формувань та правоохоронних органів.

Підтвердженням безпосередньої участі військовослужбовців у здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні в районі проведення АТО є наказ командира військової частини Державної прикордонної служби України, який видається у тому числі на військовослужбовців інших підрозділів.

Наказ на виплату винагороди видається за місцем проходження служби військовослужбовців.

7. Безпосередня участь у відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою підтверджується:

журналом бойових дій (журналом ведення оперативної обстановки);

бойовим донесенням (підсумковим, терміновим та позатерміновим), рапортом керівника підрозділу, який виконував завдання.

Крім того, підтвердними документами є:

бойовий наказ командира військової частини для виконання поставлених завдань охорони об'єктів (несення служби на блокпостах, звільнення об'єктів, які захоплені, тощо), письмовий наказ командира військової частини, який виконував завдання;

запис у книзі прикордонної служби підрозділу охорони державного кордону про виконання завдань прикордонними нарядами щодо відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

постова відомість під час охорони об'єкта (блокпоста, базового табору, складу ракетно-артилерійського озброєння, польового парку тощо), де визначені особовий склад, який залучається до охорони, час, місце, порядок виконання завдань, книга служби нарядів та подій, що відбувалися.

III. Додаткові винагороди військовослужбовцям за виконання окремих завдань

1. Додаткова винагорода за успішне виконання бойового завдання

1. За успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого органу військового управління (штабу АТО, штабу сектору), виплачується (на з'єднання, окрему військову частину, установу) додаткова винагорода на:

бригаду;

полк, батальйонно-тактичну групу;

батальйон, дивізіон та прирівняні до них військові частини (підрозділи);

роту, батарею, ескадрилью, взвод, групу та прирівняні до них підрозділи.

2. Додаткова винагорода за успішне виконання бойового завдання виплачується в разі виконання цього завдання на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ). Виплата додаткової винагороди здійснюється одноразово в розмірах, визначених у додатку 2 до Постанови.

3. Результати виконання бойового завдання визначаються на підставі:

розпорядчого документа вищого органу військового управління (штабу АТО, штабу сектору) про постановку бойового завдання військовій частині;

бойового наказу (бойового розпорядження) командира військової частини;

журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки);

бойового донесення (підсумкового, термінового, позатермінового), в якому зазначаються загальні результати виконання бойового завдання;

рапорту командира підрозділу, який виконував бойове завдання, за підпорядкованістю, в якому зазначаються: орієнтовні показники щодо втрат (збитку), завданих противнику; втрати особового складу, озброєння та військової техніки своїх військ, часові та просторові показники операції (бою), якими конкретно підрозділами (відповідно до пункту 1 цієї глави) успішно виконане бойове завдання (бригадою, батальйоном, ротою або групою в цілому). До рапорту долучаються підписані командиром військової частини (начальником штабу сектору, командиром підрозділу) списки особового складу конкретних підрозділів, якими успішно виконане бойове завдання, із зазначенням:

посади, військового звання, прізвища та ініціалів кожного військовослужбовця, який брав участь у виконанні такого завдання (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів);

пропозиції щодо розміру винагороди кожному військовослужбовцю у межах загальної суми додаткової винагороди за успішне виконання бойового завдання. Кожен аркуш списків завіряється підписом командира військової частини (начальника штабу сектору, командира підрозділу безпосереднього підпорядкування) та гербовою печаткою військової частини (сектору);

клопотання про успішність виконання завдання командира військової частини (керівника сектору) (у тому числі стосовно доданих підрозділів або переданих в оперативне підпорядкування, якщо виконання завдання здійснювалося такими підрозділами) до органу військового управління (штабу АТО).

4. Результати виконання бойових завдань силами та засобами підрозділів Служби безпеки України у разі, якщо такі завдання виконуються без залучення підрозділів інших військових формувань та правоохоронних органів, визначаються на підставі документів, передбачених абзацами другим та шостим пункту 3 цієї глави, та рапорту командира підрозділу про залучення військовослужбовців до виконання бойового завдання.

5. Орган військового управління (штаб АТО) розглядає документи, зазначені в пункті 3 цієї глави, та видає розпорядчий документ (наказ) щодо оцінки результату виконання бойового завдання із зазначенням суми додаткової винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у виконанні бойового завдання.

6. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО) щодо оцінки результатів виконання бойового завдання військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця (на час закінчення виконання завдання) видається наказ про виплату додаткової винагороди.

2. Додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях

1. За безпосередню участь у бойових діях після видання бойового наказу військовослужбовцям військових частин виплачується додаткова винагорода в розмірі 1000 гривень за кожну добу такої участі.

Безпосередня участь у бойових діях визначається в разі:

виконання військовою частиною бойових завдань в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником;

виконання завдань ракетними військами та артилерією з вогневого ураження противника;

ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником;

контррозвідувального забезпечення військових формувань та правоохоронних органів у районі АТО в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником.

Також додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях виплачується за ті дні, коли військовослужбовці у районі ведення бойових дій (районі АТО) беруть участь у:

здійсненні польотів у зоні ураження зенітними ракетними комплексами (зенітно-артилерійськими комплексами) противника ближньої дії (до 10 км) в умовах: використання в польоті озброєння та обладнання повітряного судна для ураження наземних (морських), повітряних цілей або вирішення інших бойових і спеціальних завдань (коригування вогню артилерії з вертольотів, цілеспрямування, наведення пошуково-рятувальних сил і засобів, рятування (евакуація) особового складу, виконання протичовнових завдань, десантування, ведення повітряної і радіаційної розвідок, фотографування, застосування засобів радіоелектронної боротьби, перевезення військ, бойової техніки і вантажів, визначення умов десантування, забезпечення управління військами та ретрансляції);

веденні повітряного, морського бою.

2. Безпосередня участь у бойових діях визначається на підставі:

бойового наказу (бойового розпорядження) командира військової частини;

журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки), книги служби нарядів;

книги прикордонної служби підрозділу охорони державного кордону;

рапорту (донесення) командира підрозділу про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з числа доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях. До рапорту долучаються підписані командиром військової частини (начальником штабу сектору, командиром підрозділу) списки особового складу конкретних підрозділів, які брали безпосередню участь у бойових діях, із зазначенням посади, військового звання, прізвища та ініціалів, строку участі кожного військовослужбовця, який брав безпосередню участь у бойових діях. Кожен аркуш списків завіряється підписом командира військової частини (начальника штабу сектору, командира підрозділу безпосереднього підпорядкування) та гербовою печаткою;

бойового донесення (підсумкового, термінового та позатермінового).

Документи про безпосередню участь у бойових діях подаються командирами військових частин за підпорядкованістю до органу військового управління (штабу АТО).

3. Безпосередня участь у бойових діях військовослужбовців підрозділів Служби безпеки України, які виконують завдання без залучення підрозділів інших військових формувань та правоохоронних органів, визначається на підставі:

наказу (розпорядження) командира підрозділу про виконання бойових завдань (заходів);

підсумкового рапорту командира підрозділу за результатами участі військовослужбовців у бойових діях. До рапорту долучаються підписані командиром підрозділу списки особового складу, який брав безпосередню участь у бойових діях, із зазначенням посади, військового звання, прізвища та ініціалів, строку участі кожного військовослужбовця, який брав безпосередню участь у бойових діях. Кожен аркуш списків завіряється підписом командира підрозділу та гербовою печаткою.

4. Орган військового управління (штаб АТО) розглядає документи, зазначені в пункті 2 цієї глави, та видає розпорядчий документ (наказ) щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях із зазначенням кожного військовослужбовця та конкретних днів його участі у бойових діях, за які передбачено отримання додаткової винагороди.

5. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО) щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця (на час участі в бойових діях) видається наказ про виплату додаткової винагороди.

3. Додаткова винагорода за успішне виконання завдань зі знищення (захоплення) техніки

1. За успішне виконання завдань зі знищення (захоплення) техніки військовослужбовцям виплачується додаткова винагорода в розмірі, визначеному в додатку 2 до Постанови.

2. Підтвердженням успішного виконання завдання зі знищення (захоплення) техніки є:

журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);

рапорт (донесення) командира підрозділу (військової частини) за підпорядкованістю, який виконував (яка виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), час, спосіб знищення, тип знищеної (захопленої) техніки, сума додаткової винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у знищенні (захопленні) техніки;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

дані фото- або відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи - щодо знищеної техніки;

акт оприбуткування трофейного майна - щодо захопленої техніки.

Документи щодо успішного виконання завдання зі знищення (захоплення) техніки разом з бойовим донесенням за підпорядкованістю надсилаються до органу військового управління (штабу АТО) для розгляду.

3. Рішення про визнання техніки такою, що знищена (захоплена), приймається на підставі не менше трьох із документів, зазначених у пункті 2 цієї глави, з яких можливо зробити висновок про знищення (захоплення) техніки противника, і оформлюється розпорядчим документом (наказом) керівника органу військового управління (штабу АТО).

У цьому розпорядчому документі (наказі) зазначаються обставини, місце, час, спосіб знищення (захоплення) техніки, тип цієї техніки, конкретні особи підрозділу, екіпажу та прирівняного до них підрозділу або окрема особа (у разі самостійного виконання завдання), які виконали завдання зі знищення (захоплення) техніки, та сума додаткової винагороди, що належить кожній особі підрозділу, екіпажу, прирівняного до них підрозділу або особі (у разі самостійного виконання завдання), що виконували бойове завдання, з урахуванням їх внеску.

На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (штабу АТО) про підтвердження знищення (захоплення) техніки військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця (на час знищення техніки) видається наказ про виплату додаткової винагороди.

(розділ III у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 08.10.2015 р. N 543)

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

С. Л. Винник

Опрос