Идет загрузка документа (619 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка списания военного имущества в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Порядок, Приказ от 12.01.2015 № 17
редакция действует с 20.11.2020

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2015

м. Київ

N 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2015 р. за N 118/26563

Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства оборони України
 від 22 грудня 2015 року N 745
,
 від 9 червня 2016 року N 298
,
від 5 вересня 2017 року N 465
,
від 24 липня 2018 року N 361
,
від 17 грудня 2019 року N 648
,
від 14 вересня 2020 року N 327

Відповідно до вимог частини третьої статті 4 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225 (із змінами), та з метою вдосконалення порядку списання військового майна

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок списання військового майна у Збройних Силах України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

 

ПОРЯДОК
списання військового майна у Збройних Силах України

(У тексті Порядку та додатках до нього слова "Високомобільних десантних військ" у всіх відмінках замінено словами "Десантно-штурмових військ" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 24 липня 2018 року N 361)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм списання військового майна командирами військових частин і посадовими особами органів військового управління Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту (далі - Держспецтрансслужба) відповідно до їх повноважень.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

Списання військового майна, закріпленого за апаратами військових аташе та апаратами представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України, здійснюється з урахуванням особливостей порядку їх забезпечення відповідно до вимог Положення про військових аташе та представника Міністерства оборони України при дипломатичному представництві України, затвердженого Указом Президента України від 10 жовтня 2008 року N 918, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року N 1146 "Питання апарату військових аташе та апарату представника Міністерства оборони при дипломатичному представництві України за кордоном".

(пункт 1.1 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 14.09.2020 р. N 327)

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

термін "військове майно" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України";

термін "орган військового управління" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України";

непридатний стан військового майна - якісний (технічний) стан військового майна, за якого це майно неможливо використовувати за цільовим та функціональним призначенням;

остання (найнижча) категорія військового майна - непридатний стан військового майна за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання;

списання військового майна - документальне оформлення встановлених цим Порядком документів щодо вилучення військового майна з обліку у військовій частині у випадку переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, його витрачання, а також у разі його втрати.

1.3. Списання військового майна здійснюється у разі:

набуття непридатного стану (за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання);

убування в межах затверджених норм;

використання на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби в межах установлених норм, у тому числі на підготовку зброї (боєприпасів) до зберігання або застосування, виготовлення сумішей, проведення аналізу, виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт;

втрати чи нестачі військового майна за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним, зокрема:

виявлення як нестачі в результаті інвентаризації;

втрати (знищення, руйнування) внаслідок стихійного лиха або воєнних (бойових) дій, проведення антитерористичної (миротворчої) операції або внаслідок диверсій;

(абзац сьомий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

втрати (знищення, руйнування) внаслідок пожежі, катастрофи або аварії;

знищення або приведення у непридатний стан за розпорядженням військового командування з метою запобігання загарбанню його противником або з метою попередження та ліквідування епідеміологічних захворювань;

знесення будівель (споруд) через недоцільність використання та з метою будівництва на їх місці нових об'єктів.

У випадку, коли військове майно підлягає утилізації згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, його списання може здійснюватися на підставі та на умовах зазначених договорів.

1.4. Закінчення установленого строку служби (придатності, носіння) або вироблення встановленого технічного ресурсу військового майна не може бути підставою для складання актів на списання, якщо це майно ще придатне для використання за цільовим призначенням (технічним станом) і подальше його використання після закінчення встановлених строків служби не заборонено відповідною документацією заводів-виробників або нормативно-правовими актами і нормативними документами Міністерства оборони України.

1.5. Списання військового майна (крім будівель (споруд)) проводиться за актами якісного (технічного) стану (додаток 1), інспекторськими посвідченнями (додаток 2) та за актами списання (додаток 3). Списання будівель (споруд) проводиться за актом списання будівель (споруд), форма якого наведена в додатку 4 до Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року N 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за N 1590/24122, та за інспекторськими посвідченнями на списання будівель (споруд) (додаток 4).

1.6. Затверджені акт якісного (технічного) стану та акт списання військова частина відображає у регістрах обліку. Інспекторське посвідчення військова частина відображає в регістрах обліку, Книзі обліку нестач військового майна (ведеться у фінансово-економічному органі військової частини), Книзі обліку втрат військового майна (додаток 5) (ведеться у службі забезпечення військової частини).

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

1.7. Військове майно незалежно від його призначення, джерел надходження та способів придбання у разі втрат (нестач), крадіжок, знищення, пошкоджень та стихійного лиха, псування та передчасного виведення з ладу матеріальних засобів (крім речового майна, яке прийшло в непридатний стан через інтенсивну експлуатацію у військових частинах (підрозділах), які безпосередньо беруть участь у воєнних (бойових) діях, антитерористичних операціях, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки), а також нестач, що утворилися в межах норм природних втрат, списується з регістрів обліку на підставі наказу командира військової частини і затвердженого ним акта якісного (технічного) стану або акта списання з обов'язковим внесенням втрат (нестач) до Книги обліку втрат та Книги обліку нестач військового майна.

Командири військових частин у місячний строк подають до служб забезпечення органів військового управління комплект документів (акт списання, витяг з наказу командира військової частини про результати розслідування із зазначенням розмірів заподіяної шкоди, витяги з Книги обліку втрат військового майна, Книги обліку нестач військового майна щодо внесення змін в облік військової частини).

(абзац другий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.12.2019 р. N 648)

(пункт 1.7 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

1.8. Військове майно, яке підлягає списанню, не може бути знищено, розібрано або використано як навчальні посібники до отримання затверджених актів на переведення в останню (найнижчу) категорію або актів списання.

Військове майно, на яке отримано затверджені акти на переведення в останню (найнижчу) категорію, підлягає розбиранню (розділенню) на підставі наряду (письмового розпорядження) відповідної служби забезпечення, якщо відсутні інші розпорядження щодо його подальшого використання від відповідних служб забезпечення.

При розбиранні (розділенні) переведених в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння та військової техніки, складові частини яких відносяться до різних служб забезпечення, вони підлягають постановці на облік у відповідних службах забезпечення, за винятком зразків озброєння та військової техніки, облік яких ведеться структурним підрозділом Міністерства оборони України, уповноваженим здійснювати облік надлишкового військового майна.

(абзац третій пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298)

Розпорювання (розбирання) переведеного в останню (найнижчу) категорію інвентарного речового майна проводиться за письмовим погодженням (дозволом) служби (органу) забезпечення.

(абзац четвертий пункту 1.8 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Списання військового майна номенклатури квартирно-експлуатаційної служби (крім майна номенклатури квартирно-експлуатаційної служби військової частини А0515, Адміністрації Держспецтрансслужби та підпорядкованих їм військових частин відповідно) проводиться за погодженням з Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України.

(абзац п'ятий пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

1.9. Відчужене (реалізоване) військове майно, а також майно, яке безоплатно передане до сфери управління державних органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій, підлягає зняттю з обліку на підставі відповідних актів приймання-передачі цього майна.

1.10. Автомобільні, бронетанкові та інші базові шасі після списання або зняття розміщеного на них озброєння (спеціального обладнання) з обліку військової частини не списуються, а застосовуються для розв'язання завдань бойової підготовки та забезпечення життєдіяльності військових частин. У випадках їх непридатності для експлуатації шасі дозволяється списувати відповідно до вимог цього Порядку.

Двигуни, агрегати, вузли, прилади та деталі, які зняті з озброєння та військової техніки при її розбиранні та виробили міжремонтний ресурс, у разі їх потреби для Збройних Сил України, Держспецтрансслужби підлягають відновленню, а всі справні, працездатні та придатні для використання матеріальні засоби використовуються для потреби військ згідно з нарядами відповідних служб забезпечення.

(абзац другий пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

1.11. Розбирання переведених в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння та військової техніки проводиться у визначених ремонтних військових частинах (підрозділах) на підставі наряду відповідної служби забезпечення.

(пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

1.12. Розбирання та демонтаж будівель і споруд, які стали непридатними для експлуатації (крім випадків розбирання об'єктів, що постраждали внаслідок аварії, з метою знешкодження вибухонебезпечних предметів і очищення території), проводяться тільки після затвердження акта про їх списання у тримісячний строк.

Усі матеріали, отримані від розбирання (демонтажу) списаних будівель (споруд) і придатні для повторного використання, оприбутковуються на відповідних бухгалтерських рахунках балансоутримувачів - квартирно-експлуатаційних відділів (частин районів), відділень морської інженерно-технічної служби та військових частин, які ведуть бухгалтерський облік. Подальше використання або реалізація матеріалів, отриманих від розбирання (демонтажу), здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Матеріали, отримані після розбирання (демонтажу, руйнування) будівель і споруд, які неможливо використати або здати на переробку, визначаються як будівельне сміття й вивозяться на спеціалізовані звалища або захоронюються з дотриманням екологічних норм.

Забороняється оприбутковувати та використовувати для ремонту будівель матеріали та елементи конструкцій будівель і споруд, які зруйновані землетрусами, вибухами, пожежами, затопленнями, що може призвести до аварій та руйнувань унаслідок втрати або зміни фізичних та хімічних властивостей елементів конструкцій після руйнівного зовнішнього впливу.

1.13. Переведене в останню (найнижчу) категорію військове майно, яке є матеріальним носієм секретної інформації, підлягає поверненню заводам-виробникам (ремонтним підприємствам Міністерства оборони України) без розбирання або знищується відповідно до чинного законодавства.

Якщо начальником служби забезпечення прийнято рішення щодо здавання військового майна, яке є матеріальним носієм секретної інформації, в металобрухт, таке військове майно (агрегати, вузли, деталі) обов'язково деформується до стану, який не дає змоги з'ясувати його цільове та функціональне призначення, конструкцію та виробника. Знищення секретних елементів оформлюється відповідним актом.

1.14. Для здійснення контролю за вилученням із переведеного в останню (найнижчу) категорію військового майна під час його розбирання (розділення) придатних агрегатів, вузлів, деталей та матеріалів і за їх передачею на місце зберігання у військових частинах утворюється комісія, яка оголошується наказом командира військової частини. До складу комісії обов'язково входять: відповідні фахівці з ремонту (експлуатації), посадові особи, які відповідають за стан та збереження військового майна, представник відповідного фінансового органу. Під час розбирання (розділення, знищення) секретних елементів переведеного в останню (найнижчу) категорію військового майна або їх комплектуючих елементів до складу такої комісії обов'язково включаються працівники, відповідальні за облік цього військового майна. Розбирання військового майна здійснюється під контролем комісії.

1.15. Списання військового майна здійснюється з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

Гриф секретності (обмеження доступу) матеріальних носіїв інформації (актів якісного (технічного) стану, інспекторських посвідчень, актів списання) повинен відповідати грифу обмеження доступу до відомостей, що в них містяться.

II. Організація списання військового майна

2.1. Організація списання військового майна покладається на відповідних командирів (начальників) військових частин (установ, організацій) (далі - командири військових частин).

Списання військового майна, яке знаходиться на обліку у структурному підрозділі Міністерства оборони України, уповноваженому здійснювати облік надлишкового військового майна, здійснюється його керівником (за погодженням відповідної служби забезпечення) та Міністром оборони України.

(абзац другий пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Списання військового майна, у тому числі іноземного виробництва, придбаного за кошти, виділені на відповідні статті військовій частині А0515, здійснюється командиром військової частини А0515, директорами департаментів, начальниками управлінь (служб) військової частини А0515, начальниками управлінь (служб) департаментів військової частини А0515 відповідно до номенклатури служб забезпечення та з урахуванням максимальних розмірів коштів, на які вони мають право списувати військове майно (додатки 6, 7).

(пункт 2.1 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Списання військового майна, у тому числі іноземного виробництва, придбаного за кошти, виділені на відповідні статті Адміністрації Держспецтрансслужби, здійснюється Головою Адміністрації Держспецтрансслужби, начальником головного штабу - першим заступником Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, начальниками управлінь (служб) Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно до номенклатури служб забезпечення та з урахуванням максимальних розмірів коштів, на які вони мають право списувати військове майно (додатки 6, 7).

(пункт 2.1 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

2.2. Командири військових частин мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання відповідно до переліку максимальних розмірів коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання (додатки 6, 7), що не перевищують встановлених Положенням про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року N 1225 (із змінами), максимальних розмірів коштів. Командири військових частин списують військове майно згідно з повноваженнями командирів військових частин на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення (додаток 8).

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465,
від 24.07.2018 р. N 361)

Списання військового майна, номенклатура якого не визначена у додатку 8 до цього Порядку, та майна Держспецтрансслужби здійснюється посадовими особами відповідно до переліку максимальних розмірів коштів, визначеного у додатках 6, 7 до цього Порядку.

(пункт 2.2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745
,
абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465,
від 24.07.2018 р. N 361)

2.3. Для оформлення документів на списання військового майна наказом командира військової частини або командира (начальника) вищого рівня щороку призначається комісія для списання військового майна (далі - комісія).

До складу комісії включаються військовослужбовці та/або працівники Збройних Сил України, Держспецтрансслужби відповідно і обов'язково начальники відповідних фінансових органів.

(абзац другий пункту 2.3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

Під час списання військового майна, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, до складу комісії включаються військовослужбовці та/або працівники Збройних Сил України, Держспецтрансслужби відповідно, яким надано допуск та доступ до державної таємниці. У разі списання засобів криптографічного захисту інформації, що містять секретні вузли (блоки), до складу комісії, крім цього, включаються військовослужбовці та/або працівники Збройних Сил України, Держспецтрансслужби відповідно, яким надано також допуск до шифрів і самостійної роботи із засобами криптографічного захисту інформації.

(абзац третій пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

Для визначення ступеня придатності будівель (споруд) і встановлення неможливості або економічної недоцільності проведення їх ремонту до складу комісії включаються представники органів пожежної безпеки Міністерства оборони України, Держспецтрансслужби відповідно.

(абзац четвертий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

2.4. Комісія зобов'язана:

провести ретельний огляд військового майна, зробити заміри та перевірки, установити ступінь і причини зносу, дефекти, що стали підставою для порушення клопотання про складання акта на списання військового майна, використовуючи при цьому дані облікових документів, а також необхідну технічну документацію (до матеріалів на списання будівель (споруд) обов'язково додається акт технічного стану будівлі (споруди));

перевірити комплектність військового майна, що підлягає списанню;

встановити можливість або неможливість відновлення і подальшого використання військового майна за цільовим та функціональним призначенням, конкретні причини його списання, а також підготувати пропозиції про його списання та подальше використання (розбирання, утилізація, передача);

надати пропозиції про доцільність використання складових військового майна (окремих агрегатів, вузлів, деталей та матеріалів), що утворюються після його розбирання;

визначити залишкову (балансову) вартість військового майна;

підготувати необхідні документи для списання військового майна на затвердження відповідній посадовій особі.

2.5. При визначенні якісного (технічного) стану військового майна, яке підлягає списанню, комісія керується:

відповідними стандартами, технічними умовами, керівництвами, положеннями, технічною документацією з експлуатації, формулярами, паспортами та іншими документами, що визначають технічні вимоги, які пред'явлені до цього військового майна;

встановленими граничними нормами (строками) служби військового майна або витратою ресурсів, а на військове майно, для якого норми (строки) служби не встановлені, - відповідно нормами (строками) служби подібного майна;

документами про результати випробувань, перевірок та лабораторного контролю (аналізу), якщо технічний (якісний) стан військового майна може бути визначений тільки випробуванням, перевіркою або лабораторним дослідженням;

ознаками та технічними показниками категорійності, встановленими відповідними наказами, керівництвами, постановами, положеннями та інструкціями.

Якщо до складу військового майна, що підлягає списанню за актами списання, входять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, до акта обов'язково додається відомість (розрахунок) вмісту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння із зазначенням їх кількості (у грамах, каратах) згідно з паспортними даними та їх вартості. Відомість (розрахунок) є невід'ємною частиною акта. У разі відсутності даних вміст дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння визначається комісією на підставі даних про вміст дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння у подібних виробах або шляхом узагальнення даних про їх вміст в елементах виробу, взятих з довідників, із зазначенням джерел довідкової інформації.

(абзац шостий пункту 2.5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745)

Факт відсутності дорогоцінних металів та каменів або їх нестачі у військовому майні, що підлягає списанню, зазначається в акті.

Під час подання акта на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, експлуатація (робота) якого враховується у паспортах (формулярах), надаються його паспорти (формуляри), а за їх відсутності - засвідчені в установленому законодавством порядку дублікати. Усі розділи паспорта (формуляра) повинні бути повністю оформлені на день підписання акта та завірені підписами голови комісії і відбитком гербової печатки військової частини.

Якщо до складу військового майна, що підлягає списанню за актами списання, входять чорні та кольорові метали, до акта разом з розрахунком вмісту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння додається окрема відомість (розрахунок) вмісту чорних та кольорових металів із зазначенням їх кількості (у кілограмах), якісних характеристик згідно з паспортними даними (довідниками) та вартості. У разі відсутності даних про вміст чорних та кольорових металів у формулярах, паспортах (довідниках) визначення їх вмісту проводиться в службах забезпечення органів військового управління за закріпленою номенклатурою майна або структурному підрозділі Міністерства оборони України, уповноваженому здійснювати облік надлишкового військового майна, на підставі даних отримання вторинних ресурсів (за якісними показниками та обсягами) під час утилізації зразків військового майна та комплектуючих.

(пункт 2.5 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745
,
абзац дев'ятий пункту 2.5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298)

Служба забезпечення органів військового управління та структурний підрозділ Міністерства оборони України, уповноважений здійснювати облік надлишкового військового майна, оформлюють та доводять до військ бюлетені щодо обсягів якісних та кількісних показників отриманих продуктів утилізації від списаного військового майна за закріпленою номенклатурою.

(пункт 2.5 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745
,
абзац десятий пункту 2.5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298)

2.6. Списання військового майна здійснюється за залишковою (балансовою) вартістю. Розрахунок залишкової вартості військового майна проводиться згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року N 759.

Для військового майна, що підлягає списанню за актами списання або за актами якісного (технічного) стану, балансова (залишкова) вартість не може бути нижчою, ніж вартість чорного, кольорового металу (вторинної сировини), а також дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що в ньому містяться.

(абзац другий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745)

2.7. Посадові особи Збройних Сил України, Держспецтрансслужби, які затвердили інспекторські посвідчення, акт переведення в останню (найнижчу) категорію, акт якісного (технічного) стану, акт списання військового майна, та посадові особи, які ці акти підписали, відповідають за правильність оформлення зазначених актів та висновку, що став підставою для списання військового майна, та подальше використання військового майна.

(пункт 2.7 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 05.09.2017 р. N 465
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

2.8. Командири (начальники) мають право скасовувати рішення про списання військового майна, прийняті підпорядкованими посадовими особами, анульовувати затверджені інспекторські посвідчення та призначати повторне розслідування щодо виявлених причин та осіб, винних у втраті військового майна. Міністр оборони України має право скасовувати будь-яке рішення про списання військового майна.

(абзац перший пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298,
від 05.09.2017 р. N 465)

Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України має право скасовувати рішення про списання квартирного майна, прийняті командирами (начальниками), анульовувати затверджені інспекторські посвідчення та призначати повторне розслідування щодо виявлених причин та осіб, винних у втраті квартирного майна.

(абзац другий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

III. Порядок списання військового майна за актами якісного (технічного) стану

3.1. За актами якісного (технічного) стану списуються:

військове майно, яке обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану після закінчення установлених строків його служби (носіння, використання), вироблення технічного ресурсу, проведення випробувань або дослідних робіт, а також із закінченим строком зберігання в запасі (резерві), за неможливості його ремонту або використання за цільовим призначенням;

військове майно безстрокового використання, яке набуло непридатного стану у процесі експлуатації, а також речове майно, яке прийшло в непридатний стан у військових частинах (підрозділах), які безпосередньо беруть участь у воєнних (бойових) діях, антитерористичних операціях, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, за неможливості його подальшого використання за цільовим призначенням;

(абзац третій пункту 3.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

лікарські засоби (у тому числі наркотичні, психотропні та отруйні), імунобіологічні препарати та хімічні реактиви, які набули непридатного стану;

кабельні лінії з оприбуткуванням чорних та кольорових металів, що вони містять;

витрачений за встановленими нормами дріт в'язальний для виготовлення одноразових кріпильних пристроїв (розтяжок для кріплення військового майна, строп, ув'язок тощо) списується з обліку за актами списання, які складаються на підставі акта виконаних робіт;

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.12.2019 р. N 648)

непридатний для використання дріт в'язальний списується за актами списання з подальшим його оприбуткуванням як вторинної сировини (брухт сталевий легковаговий, вид 501), за винятком дроту в'язального, використаного під час ведення воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції.

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.12.2019 р. N 648
,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим
)

Підставою для складання акта якісного (технічного) стану є затверджений акт на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію та відповідний розпорядчий документ служби забезпечення на розбирання (розділення) військового майна.

Переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію оформляється:

озброєння та військової техніки (крім повітрянодесантної) - актами технічного стану (додаток 9);

(абзац десятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465,
від 17.12.2019 р. N 648)

повітрянодесантної техніки і парашутно-десантного майна - актами технічного стану повітрянодесантної техніки (додаток 10) з доданими до них відомостями технічного стану повітрянодесантної техніки (додаток 11);

(абзац одинадцятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

інших матеріальних засобів - за актами зміни якісного стану (додаток 12).

(абзац дванадцятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Списання кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення за актами якісного (технічного) стану здійснюється без переведення їх в останню категорію за залишковою (балансовою) вартістю майна.

(пункт 3.1 доповнено абзацом тринадцятим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Підставою для складання акта якісного (технічного) стану кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення є наказ Міністерства оборони України про виключення їх зі складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

(пункт 3.1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

3.2. У разі якщо командири (начальники) відповідно до переліку максимальних розмірів коштів, на які посадові особи Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання, та повноважень на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення не мають права на списання такого майна, вони направляють оформлені акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію із додатками за підпорядкованістю на затвердження посадовій особі, яка має право на списання цього майна, через відповідну службу забезпечення за закріпленою номенклатурою військового майна.

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

До акта на переведення в останню (найнижчу) категорію додаються:

паспорт (формуляр), а за його відсутності оформлений дублікат (крім формулярів на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни). На вимогу посадової особи, яка затверджує акт на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни, надаються копії відповідних розділів формулярів, засвідчені в установленому порядку;

перелік вузлів, агрегатів та інших матеріалів, які вміщують дорогоцінні метали та камені, чорні (кольорові) метали;

розрахунок залишкової (балансової) вартості.

Посадова особа, яка отримала для затвердження акт на переведення в останню (найнижчу) категорію, у строк до 30 діб від дня його отримання після перевірки правильності його оформлення та наявності законних підстав на переведення в останню (найнижчу) категорію проводить його затвердження і завіряє гербовою печаткою.

Затверджені командувачем виду (оперативного командування, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій) Збройних Сил України акти на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна в десятиденний строк подаються до служб забезпечення органів військового управління, Генерального штабу Збройних Сил України, Міністерства оборони України для внесення змін до обліку та планування постачання.

(абзац сьомий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745
,
 у редакції
наказів Міністерства
 оборони України від 09.06.2016 р. N 298
,
від 05.09.2017 р. N 465)

Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, які подаються на затвердження Міністру оборони України разом з актами, аркушами погодження та іншими документами, які їх обґрунтовують, надаються для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

(пункт 3.2 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745
,
 абзац восьмий пункту 3.2 у редакції
наказів
 Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298,
від 05.09.2017 р. N 465)

Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна військової частини А0515, Адміністрації Держспецтрансслужби, які подаються на затвердження Міністру оборони України, погоджуються з керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) фінансово-економічного органу військової частини А0515, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після погодження клопотання разом з актами, аркушами погодження та іншими документами, які їх обґрунтовують, надається для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

(пункт 3.2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465
,
абзац дев'ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

3.3. Затверджений акт якісного (технічного) стану є підставою для списання військового майна з обліку.

3.4. Під час масового списання військового майна (більше двох зразків військового майна) складаються зведені акти якісного (технічного) стану військового майна (додаток 13) (далі - зведений акт) для переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна.

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Право затвердження зведених актів мають Міністр оборони України, командир військової частини А0515 та Голова Адміністрації Держспецтрансслужби у межах прав на списання військового майна.

(абзац другий пункту 3.4 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

3.5. Проекти зведених актів готуються службами забезпечення та погоджуються з відповідними керівниками за підпорядкованістю. Погодження оформлюється на останньому аркуші кожного примірника зведеного акта.

3.6. Проекти зведених актів на списання військового майна, облік якого ведеться структурним підрозділом Міністерства оборони України, уповноваженим здійснювати облік надлишкового військового майна, відпрацьовуються цим структурним підрозділом та погоджуються з відповідними службами забезпечення. Погодження оформлюється на останньому аркуші кожного примірника зведеного акта.

(пункт 3.6 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 09.06.2016 р. N 298)

3.7. Проекти зведених актів, які подаються на затвердження Міністру оборони України, надаються для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

(пункт 3.7 у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 09.06.2016 р. N 298
,
від 05.09.2017 р. N 465)

3.8. Затверджений зведений акт є підставою для затвердження актів на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію начальником відповідної служби забезпечення.

3.9. Озброєння та військова техніка, переведені в останню (найнижчу) категорію, а кораблі та катери, судна (кораблі та катери) забезпечення після затвердження акта якісного (технічного) стану підлягають зняттю з обліку військових частин після виконання наряду (розпорядження) на розбирання (розділення) військового майна, виданого начальником відповідної служби забезпечення, з обов'язковим оформленням акта якісного (технічного) стану, оприбуткуванням агрегатів, вузлів, приладів, деталей, матеріалів, металобрухту та іншого майна, отриманого від розбирання (розділення).

(пункт 3.9 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

IV. Списання військового майна за інспекторським посвідченням

4.1. За інспекторським посвідченням списуються втрачене або знищене військове майно, майно, яке обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану раніше установленого строку його служби, вироблення технічного ресурсу, а також збитки, завдані державі внаслідок втрати, знищення або незаконного використання коштів, якщо згідно із законодавством заподіяна шкода повністю або частково відноситься на рахунок держави, за неможливості відшкодування їх повної або часткової вартості за рахунок винних осіб.

(пункт 4.1 у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 22.12.2015 р. N 745
,
від 05.09.2017 р. N 465)

4.2. Військове майно списується за інспекторським посвідченням у випадках, коли воно втрачено чи знищено або його нестача утворилася внаслідок:

стихійного лиха, диверсій або воєнних (бойових) дій, а також розпорядження військового командування з метою запобігання загарбанню його противником або з метою попередження та ліквідації інфекційних захворювань;

(абзац другий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

пожежі, катастрофи або аварії і відсутні підстави для притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб;

випробувань, стрільб або навчань і немає підстав для віднесення суми завданих збитків на рахунок винних осіб;

(абзац четвертий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.12.2019 р. N 648)

проведення антитерористичної (миротворчої) операції;

в інших випадках, якщо згідно із законодавством заподіяна шкода не може бути відшкодована за рахунок винних осіб і повинна бути повністю або частково віднесена на рахунок держави.

Крім того, за інспекторським посвідченням підлягає списанню нестача об'єктів незавершеного будівництва, яка утворилася внаслідок недобудови об'єктів незавершеного будівництва протягом тривалого строку, що під впливом природних факторів призвело до їх зруйнування.

Також за інспекторським посвідченням підлягають списанню окремі конструктивні елементи будівель (споруд), пошкоджені внаслідок стихійного лиха (пожеж тощо), якщо списання самих будівель (споруд) є економічно недоцільним, враховуючи відсутність значних пошкоджень.

(пункт 4.2 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.12.2019 р. N 648)

Підготовка матеріалів інспекторського посвідчення щодо списання окремих конструктивних елементів будівель (споруд) здійснюється відповідно до вимог цього Порядку з оформленням інспекторського посвідчення на списання окремих конструктивних елементів будівель (споруд) (додаток 18).

(пункт 4.2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.12.2019 р. N 648)

4.3. Військове майно, яке втрачене або знищене внаслідок пожежі, катастрофи або аварії, може бути списане за інспекторським посвідченням у разі, коли винні особи не встановлені або відсутні правові підстави для притягнення осіб до матеріальної відповідальності. Факт відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності встановлюється службовим розслідуванням або судом.

4.4. Військове майно, втрачене або знищене внаслідок проведення випробувань, стрільб або навчань, списується за інспекторським посвідченням за наявності підтверджуючих документів щодо допуску та участі військового майна у випробуваннях, стрільбах або навчаннях, а також встановленого факту відсутності правових підстав для притягнення осіб до матеріальної відповідальності. Факт відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності встановлюється службовим розслідуванням або судом.

(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.12.2019 р. N 648)

4.5. У разі якщо сума збитків, заподіяних втратою військового майна, перевищує суму, визначену судом для стягнення з винного, або перевищує суму нарахування, яку згідно із законом можливо покласти на винну особу, військове майно списується за інспекторським посвідченням.

4.6. У разі якщо рішенням суду, яке набрало законної сили, позовні вимоги про стягнення суми втраченого або знищеного військового майна з винної особи не задоволено, військове майно списується за інспекторським посвідченням.

4.7. У разі повного відшкодування вартості втраченого військового майна винними особами добровільно або за рішенням суду таке майно списується за актами якісного (технічного) стану або актами списання без затвердження інспекторського посвідчення.

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

4.8. Військове майно, яке втрачено внаслідок розкрадання чи знищення, списується за актами якісного (технічного) стану або актами списання після відшкодування винними особами вартості вкраденого (знищеного) військового майна. У разі якщо органами досудового розслідування або судом винні особи не будуть встановлені, таке майно списується за інспекторським посвідченням на підставі відповідної постанови органу досудового розслідування або рішення суду.

4.9. Військове майно списується за інспекторським посвідченням у випадку встановлення безнадійності стягнення у разі:

закінчення строку позовної давності, якщо суд відмовив у відновленні пропущеного строку;

встановлення судом факту неспроможності винних осіб сплатити зобов'язання (борг) та якщо немає можливості відновити стягнення надалі;

у зв'язку зі смертю боржника (якщо встановлено відсутність майна, на яке за законом може бути направлене стягнення після його смерті).

4.10. Кабельні лінії списуються за інспекторським посвідченням у разі економічної недоцільності або неможливості їх демонтажу.

4.11. Для списання військового майна за інспекторським посвідченням службою, яка є службою забезпечення цим військовим майном, готується клопотання. До клопотання на отримання інспекторського посвідчення додаються такі документи:

перелік військового майна, що підлягає списанню за інспекторським посвідченням, форма якого наведена у додатку 14 до цього Порядку;

(абзац другий пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

засвідчені в установленому порядку копії матеріалів розслідування (перевірки);

(абзац третій пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298,
від 05.09.2017 р. N 465)

витяги з наказів про призначення та результати проведення розслідування;

(абзац четвертий пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298)

витяги з книги обліку втрат військового майна та книги обліку нестач;

витяги з наказів про знищення військового майна при інфекційних захворюваннях або з метою запобігання загарбанню їх противником, а також про втрату їх внаслідок стихійних лих, катастроф та аварій;

(абзац шостий пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

акт технічного стану або акт списання (у разі викрадення військового майна складається на підставі наявних облікових даних);

паспорт (формуляр), а за його відсутності - оформлений дублікат (крім формулярів на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни). У разі необхідності на вимогу посадової особи, яка оформлює та затверджує інспекторське посвідчення на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни, надаються копії відповідних розділів формулярів, завірені у встановленому законодавством порядку;

(абзац восьмий пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

висновки (аналізи), що підтверджують непридатність військового майна до подальшого використання за призначенням;

висновки (аналізи), що підтверджують економічну недоцільність (неможливість) ремонту (демонтажу, переробки) військового майна;

відомість залишкової (балансової) вартості військового майна;

(абзац одинадцятий пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745)

засвідчені виписки з акта ревізії (перевірки), аудиторського висновку;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії рішень судових органів та органів досудового розслідування;

довідка про часткове відшкодування збитків за рахунок винних осіб, яка видається фінансовим органом військової частини.

До клопотань щодо отримання інспекторських посвідчень на списання викраденої (втраченої) зброї та боєприпасів додається довідка від підрозділів інформаційних технологій органів внутрішніх справ про постановку їх на облік.

Клопотання про видання інспекторського посвідчення, яке не підтверджене відповідними документами, до розгляду не приймається.

4.12. Для списання за інспекторським посвідченням військового майна, втраченого або знищеного під час ведення воєнних (бойових) дій, проведення антитерористичної операції, міжнародної операції з підтримання миру і безпеки або внаслідок диверсій, терористичних актів, посадові особи подають клопотання, до якого додаються:

(абзац перший пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

засвідчена копія матеріалів розслідування;

(абзац другий пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298,
від 05.09.2017 р. N 465)

витяги з наказів про призначення та результати проведення розслідування причин та обставин втрати або знищення, дострокового зносу, перевитрати військового майна;

(абзац третій пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298)

перелік військового майна, що підлягає списанню за інспекторським посвідченням, форма якого наведена в додатку 14 до цього Порядку;

(абзац четвертий пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

виписки з книг обліку втрат військового майна по службах забезпечення, а також із книги обліку нестач військової частини;

акти технічного стану (для виробів, що обліковуються за номерами), акти списання (для решти матеріальних засобів), складені на підставі наявних облікових даних на момент до настання події, із зазначенням обставин втрати (знищення, пошкодження тощо) військового майна, затверджені командиром військової частини;

відомість визначення залишкової вартості військового майна на момент знищення (втрати, пошкодження тощо) з розрахунками згідно з Методикою визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року N 759;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії рішень судових органів та органів досудового розслідування.

До клопотань щодо отримання інспекторських посвідчень на списання втраченої (знищеної) стрілецької зброї та боєприпасів додається довідка від відповідних підрозділів МВС за формою, наведеною у додатку 3 до Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 29 червня 2005 року N 359, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за N 933/11213 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 20 жовтня 2015 року N 569).

(пункт 4.12 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 22.12.2015 р. N 745)

4.13. Рішення про оформлення (порушення клопотання про видачу) інспекторських посвідчень приймається після видання наказу про результати проведення розслідувань, аудиту, перевірок, рішення суду, якими встановлено необхідність віднесення частини або повної суми збитків на рахунок держави.

(пункт 4.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298)

4.14. Рішення про затвердження інспекторського посвідчення приймається посадовими особами, які мають право списувати військове майно. У разі якщо командири (начальники) не мають права на списання такого майна, вони направляють за підпорядкованістю через відповідну службу забезпечення клопотання про отримання інспекторських посвідчень.

(абзац перший пункту 4.14 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Інспекторське посвідчення, рішення про затвердження якого приймається Міністром оборони України, командиром військової частини А0515, Головою Адміністрації Держспецтрансслужби, оформлюється, підписується та завіряється гербовою печаткою відповідною службою забезпечення органу військового управління з додаванням копії рішення.

(абзац другий пункту 4.14 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

4.15. Клопотання про видачу інспекторського посвідчення з доданими документами направляється посадовій особі вищого рівня не пізніше 15 днів після видання наказу про результати розслідування або надходження до військової частини рішення суду.

(абзац перший пункту 4.15 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298,
від 05.09.2017 р. N 465)

Клопотання про видачу інспекторського посвідчення, рішення про видачу якого приймається Міністром оборони України, погоджується з керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Погодження оформлюється на останньому аркуші клопотання про видачу інспекторського посвідчення. Після цього клопотання надається для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

(абзац другий пункту 4.15 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Клопотання командира військової частини А0515, Голови Адміністрації Держспецтрансслужби про затвердження інспекторського посвідчення, рішення про затвердження якого приймається Міністром оборони України, погоджується з керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) фінансово-економічного органу військової частини А0515, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно. Погодження оформлюється на останньому аркуші клопотання про видачу інспекторського посвідчення. Після цього клопотання разом з іншими документами, які його обґрунтовують, надається для проведення перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

(абзац третій пункту 4.15 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298,
із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465,
від 24.07.2018 р. N 361)

Клопотання про затвердження інспекторського посвідчення, рішення про затвердження якого приймається командиром військової частини А0515, Головою Адміністрації Держспецтрансслужби, погоджується з керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) фінансово-економічного органу військової частини А0515, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно. Після цього клопотання надається для проведення юридичної експертизи та візування до юридичної служби військової частини А0515, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно.

(абзац четвертий пункту 4.15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

Клопотання про затвердження інспекторського посвідчення, рішення про затвердження якого приймається начальниками служб забезпечення органів військового управління та Генерального штабу Збройних Сил України, погоджується з відповідними командувачами оперативних командувань (командирами повітряних командувань), Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, виду Збройних Сил України, керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) відповідного органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (за територіальним принципом), фінансово-економічних органів та юридичних служб оперативних командувань (повітряних командувань), Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, виду Збройних Сил України. Погодження оформлюється на останньому аркуші клопотання про затвердження інспекторського посвідчення або аркушем погодження. Після погодження клопотання разом з іншими документами, які його обґрунтовують, надаються на погодження до фінансово-економічного органу і для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби відповідного структурного підрозділу органу військового управління та Генерального штабу Збройних Сил України.

(абзац п'ятий пункту 4.15 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Під час погодження перевіряються такі питання:

службами забезпечення за закріпленою номенклатурою майна - правильність оформлення актів технічного стану (актів списання) військового майна, відповідність майна, що списується, тому, що обліковується за військовою частиною; правильність визначення залишкової вартості майна, відповідність номенклатури та кількості майна, що списується, даним, занесеним до книги обліку втрат військового майна;

органами управлінь Військової служби правопорядку Збройних Сил України - матеріали розслідування (за фактами втрат або знищення військового майна) щодо повноти, своєчасності його проведення та дотримання законодавства України;

фінансовими органами - відповідність і достовірність внесення суми нестачі військового майна до книги обліку нестач військової частини;

абзац десятий пункту 4.15 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 05.09.2017 р. N 465,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим)

Юридичною службою (департаментом, управлінням, відділом) здійснюється перевірка наданих матеріалів на відповідність чинним нормативно-правовим актам України.

(абзац десятий пункту 4.15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298)

(пункт 4.15 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 22.12.2015 р. N 745)

Клопотання про видачу інспекторського посвідчення, рішення про затвердження якого приймається командувачем виду (оперативного командування, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій) Збройних Сил України, погоджується з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) відповідного органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (за територіальним принципом), фінансово-економічних органів та юридичних служб оперативних командувань (повітряних командувань), Сил спеціальних операцій, видів Збройних Сил України.

(пункт 4.15 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Затверджене командувачем виду (оперативного командування, Сил спеціальних операцій) інспекторське посвідчення в десятиденний строк подається до служб забезпечення органів військового управління, Генерального штабу Збройних Сил України, Міністерства оборони України для внесення змін до обліку та планування постачання до визначеної потреби.

(пункт 4.15 доповнено абзацом дванадцятим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

4.16. Посадові особи вищого рівня розглядають подані клопотання, приймають рішення та затверджують інспекторські посвідчення у місячний строк з дня їх надходження. У цей самий строк вони можуть призначити повторне розслідування.

(пункт 4.16 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298,
від 05.09.2017 р. N 465)

4.17. Інспекторські посвідчення затверджуються у трьох примірниках:

перший - направляється у військову частину, в якій сталася втрата;

другий - направляється до відповідної служби забезпечення;

третій - разом з документами, що стали підставою для затвердження інспекторського посвідчення, зберігається у справах військової частини (служби забезпечення), посадова особа якої затвердила це посвідчення.

Підпис і відбиток гербової печатки ставляться на всіх трьох примірниках інспекторського посвідчення.

Інспекторські посвідчення нумеруються в порядку їх реєстрації у Книзі реєстрації затверджених інспекторських посвідчень (додаток 15).

Інспекторське посвідчення, затверджене командиром військової частини, в якій сталася втрата, оформлюється начальником відповідної служби в одному примірнику. У цьому випадку до служби забезпечення направляється копія затвердженого інспекторського посвідчення.

(пункт 4.17 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

4.18. Оформлення та затвердження інспекторських посвідчень у військових частинах, що не мають органів матеріального забезпечення, проводяться через військові частини, у яких вони знаходяться на забезпеченні.

(пункт 4.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

4.19. Посадовим особам Збройних Сил України, Держспецтрансслужби забороняється приймати рішення та затверджувати інспекторські посвідчення у разі:

(абзац перший пункту 4.19 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465,
від 24.07.2018 р. N 361)

відсутності відповідних документів, що підтверджують законність списання військового майна;

якщо збитків завдано внаслідок їх незаконних наказів (розпоряджень);

якщо військове майно для списання подається службою, яка не є службою забезпечення цим військовим майном, крім випадків належності втраченого майна до різних служб забезпечення;

роздільного (частинами) списання збитків, завданих одночасною втратою або знищенням військового майна (пожежею, катастрофою, аварією, нестачею), кількома посадовими особами або однією посадовою особою, але за кількома рішеннями роздільно за видами військового майна. Клопотання на списання втраченого військового майна у всіх випадках подається на всю суму збитків незалежно від належності втраченого майна до різних служб. При цьому клопотання про затвердження інспекторського посвідчення з доданими документами готується службою, майну якої завдано найбільших збитків.

(абзац п'ятий пункту 4.19 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

4.20. Дозволяється списувати окремо за номенклатурами служб забезпечення органів військового управління відповідно до визначених повноважень військове майно, втрачене або знищене під час воєнних (бойових) дій, в ході проведення антитерористичної операції (міжнародної операції з підтримання миру і безпеки) або внаслідок диверсій, терористичних актів.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.20 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745
,
 у зв'язку з цим пункт 4.20 вважати пунктом 4.21
,
пункт 4.20 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

4.21. Після отримання інспекторського посвідчення та затвердженого акта з обліку військової частини списуються:

за книгою обліку втрат військового майна - та кількість військового майна, на яку затверджено інспекторське посвідчення та затверджений акт;

(абзац другий пункту 4.21 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

за книгою обліку нестач - сума втрат, віднесена на рахунок держави. Сума збитків, що підлягає відшкодуванню винними особами, списується за книгою обліку нестач та записується в книгу грошових стягнень та нарахувань на підставі наказу командира військової частини або вищого начальника, виданого у зв'язку з прийняттям рішення про притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності за матеріалами розслідування, ревізії, перевірки, рішення суду.

(абзац третій пункту 4.21 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298)

Відповідна служба забезпечення на підставі інспекторського посвідчення та затвердженого акта списує втрачене військове майно за книгами (картками) обліку з особового рахунку військової частини, в якій виникла втрата.

V. Списання військового майна за актами списання

5.1. За актами списання списується військове майно, яке не обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану, майно, яке використане за встановленими нормами на регламентні роботи, технічне обслуговування, витрачене на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби, а також убуток військового майна та інше майно, яке не списується за актами якісного (технічного) стану, за інспекторськими посвідченнями і набуло непридатного стану.

5.2. У разі якщо командири (начальники) відповідно до максимальних розмірів коштів та повноважень на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення не мають права на списання такого майна, вони направляють оформлені акти списання з додатками за підпорядкованістю на затвердження посадовій особі, яка має право на списання цього майна, через відповідну службу забезпечення за закріпленою номенклатурою військового майна. До акта списання додається розрахунок залишкової (балансової) вартості.

5.3. Посадова особа, яка отримала для затвердження акт списання, у строк до 30 діб від дня його отримання після перевірки правильності його оформлення, наданого висновку щодо доцільності та законності відповідної операції проводить його затвердження і завіряє гербовою печаткою.

5.4. Акти списання, які подаються на затвердження Міністру оборони України разом з іншими документами, які їх обґрунтовують (аркуші погодження тощо), надаються для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

(абзац перший пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Акти списання військової частини А0515, Адміністрації Держспецтрансслужби, які подаються на затвердження Міністру оборони України, погоджуються з керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) фінансово-економічного органу військової частини А0515, Адміністрації Держспецтрансслужби відповідно. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після цього акти списання разом з іншими документами, які їх обґрунтовують (аркуші погодження тощо), надаються для проведення перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства оборони України.

(абзац другий пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298,
від 05.09.2017 р. N 465
,
від 24.07.2018 р. N 361)

Акти списання, які подаються на затвердження командувачу виду (Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, оперативного командування) Збройних Сил України, погоджуються з керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України за територіальним підпорядкуванням та фінансово-економічного органу виду (Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, оперативного командування) Збройних Сил України. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після цього акти списання разом з іншими документами, які їх обґрунтовують (аркуші погодження тощо), надаються для здійснення перевірки наданих матеріалів на відповідність чинним нормативно-правовим актам України до юридичної служби командування виду (Десантно-штурмових військ, оперативного командування) Збройних Сил України.

(абзац третій пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства оборони України від 09.06.2016 р. N 298,
від 05.09.2017 р. N 465)

(пункт 5.4 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 22.12.2015 р. N 745)

5.5. Підставою для списання з обліку військової частини військового майна, що не враховується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками, є затверджений акт списання.

VI. Особливості списання деяких видів військового майна

6.1. Списання силових масляних трансформаторів, кабельних та повітряних ліній електропостачання проводиться за актом списання на підставі протоколу іспиту електровимірювальної лабораторії.

На кабельні лінії, демонтаж проведення яких недоцільний, комісією військової частини складається акт фінансово-економічного обґрунтування з додатками схеми проходження мереж на місцевості. Акт затверджується командиром військової частини, на обліку якої знаходяться кабельні мережі.

6.2. Запасні частини, інструмент та приладдя, електрообладнання, гумотехнічні вироби, видаткові та експлуатаційні матеріали, використані під час випробувань, експериментальних робіт, при проведенні рятувальних робіт, ліквідації аварій та стихійного лиха, регламентованого технічного обслуговування (регламентних робіт), технічного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки і майна, на підготовку зброї (боєприпасів) для збереження або застосування, а також на виробничі та господарчо-побутові потреби, списуються з підрозділів за актами списання відповідно до чинних норм.

6.3. Списання усіх видів ракет і мішеней, створених на базі ракет та безпілотних літальних апаратів, знищених (втрачених) на стрільбах (навчаннях), проводиться на підставі акта про проведення пуску (додаток 16).

(абзац перший пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

Акт про проведення пуску затверджується командиром військової частини, на обліку якої знаходяться ракети та безпілотні літальні апарати. Під час проведення стрільб на полігонах акти про пуски погоджуються начальником полігона (його заступником).

Для безпілотних літальних апаратів додатково додаються акти технічного стану, які складаються перед пусками.

Списання артилерійських та стрілецьких боєприпасів, витрачених на практичні стрільби, здійснюється за актом списання (додаток 3), який складається у двох примірниках на підставі даних роздавальних (здавальних) відомостей (за формою, наведеною у додатках 17, 32 до Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 29 червня 2005 року N 359, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за N 933/11213 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 20 жовтня 2015 року N 569)). Перший примірник акта залишається у службі забезпечення військової частини, другий - подається до відповідної служби забезпечення органу військового управління до 25 числа місяця, в якому були проведені практичні стрільби.

(пункт 6.3 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361)

6.4. У військовій частині пальне, яке використане підрозділами, списується за донесеннями про наявність та рух військового майна.

Донесення складається на підставі записів у таких облікових документах:

дорожніх листах - при використанні наземних транспортних засобів та плавучих засобів;

польотних листах, стартових хронометражних журналах, формулярах двигунів, штурманських бортових журналах - при використанні літальних апаратів;

робочих листах агрегатів, машинних журналах електричних агрегатів - при використанні стаціонарних та пересувних агрегатів (станцій), силових агрегатів радіорелейних (тропосферних) станцій та апаратних наземних вузлів зв'язку;

у добових та вахтових (суднових) журналах - при використанні на кораблі (судні) пального, використаного електромеханічною частиною.

До донесення в обов'язковому порядку додаються зазначені вище облікові документи.

6.5. Списання природних втрат пального проводиться за актом списання, складеним на основі акта інвентаризації, до якого додається розрахунок природних втрат пального.

6.6. Матеріальні засоби, використані на приготування сумішей, списуються з обліку на підставі акта виготовлення сумішей.

6.7. Матеріальні засоби, використані при проведенні аналізів (випробувань), списуються з обліку на підставі акта відбору проб для аналізів (випробувань).

6.8. Витрачені за встановленими нормами будівельні та ремонтні матеріали списуються з обліку за актами списання, які складаються на підставі акта приймання виконаних робіт.

6.9. Списання бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення проводиться після виключення їх із складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за актами якісного (технічного) стану або за інспекторськими посвідченнями посадовими особами Міністерства оборони України або Збройних Сил України за залишковою (балансовою) вартістю майна.

(розділ VI доповнено пунктом 6.9 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

6.10. Розшукові, спеціальні собаки можуть за рішенням комісії переводитись у вартові. На собак, які списуються, складається акт (додаток 17).

(розділ VI доповнено пунктом 6.10 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

6.11. Артилерійські та стрілецькі боєприпаси, зенітні ракети ближньої дії, елементи до них та стріляні гільзи від пострілів калібру 76 мм та більше, втрачені під час стрільб, списуються в порядку, визначеному розділом IV цього Порядку.

Стріляні гільзи до патронів та пострілів калібру до 76 мм, втрачені під час стрільб, списуються за актом списання (зняття залишків) за формою, наведеною у додатку 19 до цього Порядку.

(розділ VI доповнено пунктом 6.11 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.12.2019 р. N 648)

 

Начальник Озброєння
Збройних Сил України
полковник

С. П. Корнійчук

 

Стандарт 297 х 210, 297 х 420

Номенклатурний номер

Основний рахунок

Кореспондентський рахунок

 

 

 


 

 

Акт якісного (технічного) стану
N ____
__________________________
(військове майно)

                ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________
                (посада, військове звання,
_______________________________
                підпис, прізвище, ініціали)
     "___" ____________ 20__ року
М. П.

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Код операції

Дата операції

Служба

Військова частина

000

001

002

003

005

032

045

004

034

046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У результаті огляду встановлено:

N
з/п

Списати

Оприбуткувати

наймену-
вання військо-
вого майна, завод-
ський номер

код номенкла-
тури

одиниця виміру

катего-
рія

кіль-
кість

ціна за одиницю, грн

сума, грн

експлуатується, років

наймену-
вання озброєння (техніки, майна)

код номенкла-
тури

одиниця виміру

катего-
рія

кіль-
кість

залиш-
кова вартість за одини-
цю, грн

сума, грн

за нормою

фактично

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

075

076

082

127

171

172

 

 

 

075

076

081

105

171

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

075

076

082

127

171

172

 

 

 

075

076

081

105

171

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок комісії (причини переведення в іншу категорію, сорт; доцільність використання окремих вузлів, приладів, запасних частин, деталей та іншого військового майна) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії: ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Висновок старшого начальника _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

М. П. "___" ____________ 20__ року.

Отримані від розбирання вузли, прилади, запасні частини, деталі та інше майно, вказане в графах 11 - 17, на відповідальне зберігання прийняв ___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року.

Пояснення щодо оформлення акта якісного (технічного) стану

1. Акт складається комісією військової частини та затверджується командиром військової частини. Один примірник направляється начальнику вищої служби забезпечення. Підпис особи, яка затвердила акт, скріплюється мастиковою гербовою печаткою.

2. У змістовій частині акта реквізитами-підставами записуються: у графах 3 - 10 - облікові дані по військовому майну, яке списується; у графах 12 - 17 - дані про кількість і фактичний якісний стан цього військового майна, а також про кількість і якісний стан окремих агрегатів (вузлів, приладів, запасних частин), металобрухту, ганчір'я тощо, отриманих від розбирання (розділення, розпорювання) озброєння, техніки та іншого військового майна.

3. Під час складання акта якісного (технічного) стану кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення графа 5 не заповнюється, у графі 14 зазначається "непридатний стан".

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

 

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ N _____

Видане _______________________________________________________________________________
                                                    (найменування військової частини, якій видано інспекторське посвідчення)

за клопотанням (актом) __________________________________________________________________
                                                                                  (зазначається, ким вносилось (вся) клопотання (акт))

від "___" ____________ 20__ року N _____

на підставі рішення _____________________________________________________________________
                    (зазначається, ким прийнято рішення)

від "___" ____________ 20__ року N _____ на списання з книги обліку нестач та книги обліку втрат військового майна:

Усього на загальну суму _________________________________________________________________
                                                                                                                           (словами)

У загальній сумі шкоди, завданої державі втратою військового майна, частина збитку на суму ______________________________________________________________________________________
                                                                                                        (словами)

підлягає відшкодуванню за рахунок винних осіб, решту на суму ________________________________
                                                                                                                                                                               (словами)

дозволяється віднести на рахунок держави.

Додаток: клопотання про видачу інспекторського посвідчення та додатки до нього на _____ аркушах (тільки до примірника N __).

М. П.

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали особи, яка подає ______________________________________________________________________________________
інспекторське посвідчення на затвердження)

"___" ____________ 20__ року.

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

 

Стандарт 297 х 210, 297 х 420

Номенклатурний номер

Основний рахунок

Кореспондентський рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________
(посада, військове звання,
______________________________________
підпис, прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ року

АКТ СПИСАННЯ N ____________

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Код операції

Дата операції

Служба

Військова частина

000

001

002

003

005

032

045

004

034

046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Наймену-
вання військового майна (індекс, номер креслення)

Код номенкла-
тури

Одиниця виміру

Категорія (сорт, щільність)

Ціна за одиницю

Фактично використано, втрачено

Належить викорис-
тати за нормою

Перевитрати (не вистачає)

Економія (надлишок)

Примітка

кількість

сума, грн

кількість

сума, грн

кількість

сума, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

075

076

077

171

 

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

076

077

171

 

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок комісії
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
Члени комісії: ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                   (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Висновок старших
начальників ________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                   (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року.

Відповідальна особа за зберігання і утримання військового майна __________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                               (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Пояснення щодо оформлення акта списання

1. Акт складається комісією військової частини і затверджується командиром (начальником), якому надане таке право. Підпис особи, яка затвердила акт, скріплюється мастиковою гербовою печаткою.

2. Під час оформлення клопотання про отримання інспекторського посвідчення акт складається у двох примірниках, перший примірник надається старшому начальнику.

 

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ N ___
НА СПИСАННЯ БУДІВЕЛЬ (СПОРУД)

Видане _______________________________________________________________________________
                                                         (найменування військової частини, якій видано інспекторське посвідчення)

за клопотанням (актом) __________________________________________________________________
                                                                                                    (зазначається, ким вносилося(вся) клопотання (акт))

від "___" ____________ 20__ року N ___ на підставі рішення

______________________________________________________________________________________
(зазначається, ким прийнято рішення)

від "___" ____________ 20__ року N _____ на списання будівель (споруд) військового містечка N ___ у ____________________________________________________________________________________:
                                                                                    (зазначається місце розташування)

Усього на загальну суму _________________________________________________________________
                                (словами)

Із загальної суми шкоди, завданої державі втратою матеріальних засобів, частина збитку на суму ______________________________________________________________________________________
                                                                                                              (словами)

підлягає відшкодуванню за рахунок винних осіб, решту на суму ________________________________
                                                                                                                                                                                (словами)

дозволяється віднести за рахунок держави.

Додаток: клопотання про видачу інспекторського посвідчення та додатки до нього на _____ аркушах (тільки до примірника N __).

М. П.

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали особи, яка подає

______________________________________________________________________________________
інспекторське посвідчення на затвердження)

"___" ____________ 20__ року.

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

 

КНИГА
обліку втрат військового майна

__________________________________________
(назва служби)
___________________________________________
(найменування військової частини)

 

Розпочата

"___" ____________ 20__ року.

 

Закінчена

"___" ____________ 20__ року.

Дата запису

Найменування, дата та номер документа, який є підставою для запису у книзі обліку втрат, номер справи

Наймену-
вання втрачених матеріаль-
них засобів

Код

Одиниця виміру

Виявлено втрат

Прийнято рішення

Сума втрат, за якими не прийнято рішення, грн

усього

у тому числі

кіль-
кість

ціна, грн

сума, грн

нестачі, грн

розкра-
дання, грн

незаконні та понад-
норма-
тивні витрати (списан-
ня), грн

псування, знищення, загибель, передчасне приведення в непридатний стан

втрати від стихій-
ного лиха та військо-
вих дій, грн

про стягнення з винних

списано за інспекторськими посвідченнями

усього, грн

з них внаслідок

сторінка книги грошових стягнень

сума, грн

номери інспектор-
ських посвід-
чень та ким вони
затверджені

сума, грн

дорожньо-
транспор-
тних пригод

розуком-
плекту-
вання

загибелі худоби та птиці

пору-
шення порядку збері-
гання (правил експлу-
атації)

пожеж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

1. Втрата військового майна, за винятком озброєння, військової техніки та предметів, які складають їх комплектність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Втрати озброєння, військової техніки та предметів, які складають їх комплектність, що утворились внаслідок недостачі, розкрадання та незаконного або понаднормативного витрачення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення
щодо оформлення Книги обліку втрат військового майна

1. У Книзі обліку втрат військового майна після запису назви втраченого військового майна (графа 3) залишається необхідна кількість рядків для наступних записів про прийняті рішення за втратами.

2. У графі 9 обліковуються нестачі військового майна, причина виникнення яких не визначена, а також нестачі, які виникли під час недбалого виконання обов'язків службовими (посадовими) особами (прорахування, зайва видача (виплата)).

3. У графі 10 обліковуються втрати, заподіяні крадіжкою, присвоєнням, розтратами та іншими формами викрадення військового майна.

4. У графі 11 обліковуються втрати, заподіяні видачею або використанням військового майна, здійсненими з порушенням вимог наказів, директив.

5. У графі 12 обліковуються втрати, заподіяні навмисно або з необережності, внаслідок чого сталися псування, знищення військового майна.

У випадках часткового псування військового майна обліковуються суми фактичних витрат на його відновлення або ремонт.

6. У графі 18 обліковуються втрати військового майна від повені, землетрусу, буревію, іншого стихійного лиха та внаслідок бойових дій.

У цій графі також обліковується вартість військового майна, знищеного або приведеного у непридатний (граничний) стан за розпорядженням командування або з метою попередження та ліквідування заразних захворювань.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

 

Перелік
максимальних розмірів коштів, на які посадові особи
Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання

Найменування посади

Вартість за одиницю військового майна або за одним актом, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за актом на переведення в останню (найнижчу) категорію та актом списання

за інспекторським посвідченням

1

2

3

Розділ I. Військове майно (крім будівель та споруд)

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та Держспецтрансслужби, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які ведуть військове (корабельне) господарство, керівник представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

1200

600

Командир (начальник) військової частини (установи, закладу, організації) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)

5000

2500

Директор галузевого державного архіву Міністерства оборони України, командир повітряного командування

5200

2600

Керівник управління, окремого структурного підрозділу (служби) командування виду (Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, оперативного командування) Збройних Сил України, головний інженер військ зв'язку Збройних Сил України щодо військового майна закріпленої номенклатури

5400

2700

Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України (крім начальника Головного військово-медичного управління - начальника медичної служби Збройних Сил України) та Генерального штабу Збройних Сил України, керівники (начальники) інших органів військового управління щодо військового майна, закріпленого за безпосередньо підпорядкованими їм військовими частинами, начальник управління (служби) військової частини А0515, начальник управління (служби) департаменту військової частини А0515, начальник управління (служби) Адміністрації Держспецтрансслужби

5600

2800

Командувач виду (Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче ніж генерал-лейтенант (віце-адмірал), начальник служби виду (оперативного командування) Збройних Сил України, директор департаменту військової частини А0515, начальник головного штабу - перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби

5800

2900

Начальник Головного військово-медичного управління - начальник медичної служби Збройних Сил України, начальники Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, Головного управління майна та ресурсів, інші начальники управлінь (головне, центральне), які є керівниками служб забезпечення Збройних Сил України, командир військової частини А0515, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби

6000

3000

Міністр оборони України

понад 6000

понад 3000

Розділ II. Будівлі та споруди

Начальники квартирно-експлуатаційних відділів, квартирно-експлуатаційних частин районів, начальник Київського квартирно-експлуатаційного управління, командири військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України

1200

600

Командир повітряного командування

5400

2700

Начальник інженерно-аеродромної служби тилу логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

5600

2800

Начальники територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь

5800

2900

Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, командувачі видів (Сил спеціальних операцій, оперативного командування) Збройних Сил України, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, командир військової частини А0515, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби

6000

3000

Міністр оборони України

понад 6000

понад 3000

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745
,
 у редакції
наказів Міністерства
 оборони України від 09.06.2016 р. N 298
,
від 05.09.2017 р. N 465
,
із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361,
від 17.12.2019 р. N 648)

 

Перелік
максимальних розмірів коштів, на які посадові особи
Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Держспецтрансслужби мають право списувати за інспекторськими посвідченнями військове майно, знищене (втрачене) під час воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки або внаслідок диверсій

Найменування посади

Вартість за одиницю військового майна, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

1

2

Розділ I. Військове майно (крім будівель та споруд)

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України та Держспецтрансслужби, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які ведуть військове (корабельне) господарство, керівник представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

2400

Командир (начальник) військової частини (установи, закладу, організації) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)

30000

Керівник управління, окремого структурного підрозділу (служби) командування виду (Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, оперативного командування) Збройних Сил України, головний інженер військ зв'язку Збройних Сил України щодо військового майна закріпленої номенклатури

35000

Директор галузевого державного архіву Міністерства оборони України, командир повітряного командування

40000

Начальники управлінь (головне, центральне), які є керівниками служб забезпечення Збройних Сил України щодо військового майна, закріпленого за безпосередньо підпорядкованими їм військовими частинами

4000

Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України (крім начальника Головного військово-медичного управління - начальника медичної служби Збройних Сил України) та Генерального штабу Збройних Сил України, керівники (начальники) інших органів військового управління щодо військового майна, закріпленого за безпосередньо підпорядкованими їм військовими частинами, начальник управління (служби) військової частини А0515, начальник управління (служби) департаменту військової частини А0515, начальник управління (служби) Адміністрації Держспецтрансслужби

50000

Командувач виду (Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче ніж генерал-лейтенант (віце-адмірал), начальник служби виду (оперативного командування) Збройних Сил України, директор Департаменту військової частини А0515, начальник головного штабу - перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби

55000

Начальник Головного військово-медичного управління - начальник медичної служби Збройних Сил України Міністерства оборони України, начальники Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, Головного управління майна та ресурсів, інші начальники управлінь (головне, центральне), які є керівниками служб забезпечення Збройних Сил України, командир військової частини А0515, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби

60000

Міністр оборони України

понад 60000

Розділ II. Будівлі та споруди

Начальники квартирно-експлуатаційних відділів, квартирно-експлуатаційних частин районів, начальник Київського квартирно-експлуатаційного управління, командири військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України

2400

Командир повітряного командування

45000

Начальник інженерно-аеродромної служби тилу логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

50000

Заступники командувачів Військово-морських та Повітряних Сил Збройних Сил України, начальники територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь

55000

Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних
Сил України, командувачі видів (Сил спеціальних операцій, оперативного командування) Збройних Сил України, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, командир військової частини А0515
, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби

60000

Міністр оборони України

понад 60000

(Порядок доповнено додатком 7 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465,
у зв'язку з цим додатки 7 - 15 вважати відповідно додатками 8 - 16
,
додаток 7 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361,
від 17.12.2019 р. N 648)

 

ПОВНОВАЖЕННЯ
командирів військових частин на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення

NN
з/п

Посадові особи, яким надається право списання

Перелік (номенклатура) засобів, що підлягають списанню

1

2

3

1

Медична техніка, майно та лікарські засоби

1.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Медичне майно (апаратура, приладдя та інструменти); лікарські засоби, за винятком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Медичне майно (апаратура, приладдя та інструменти); обладнання, за винятком рентгенівського; лікарські засоби, за винятком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1.3

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Медичне майно (апаратура, приладдя та інструменти); обладнання, за винятком рентгенівського; лікарські засоби, за винятком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1.4

Начальник Головного військово-медичного управління - начальник медичної служби Збройних Сил України

Усі види медичного майна, обладнання, спеціальної медичної техніки, лікарських засобів

1.5

Міністр оборони України

Усі види медичного майна, обладнання, спеціальної медичної техніки, лікарських засобів

2

Майно, яке замовляється Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України

2.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій, військових навчальних закладів Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Елементи та інструмент загального призначення, що входять у комплект запасних частин, інструменту та приладдя (далі - ЗІП) технічних засобів навчання, тренажерів, полігонного обладнання та обладнання стрільбищ; витратні матеріали обладнання інформаційно-телекомунікаційних систем, а саме: картриджі, тюнери, чорнила для принтерів, диски, накопичувачі інформації (USB-флеш), дискети, касети магнітних плівок, пакети магнітних дисків, магнітні стрічки, фарбувальні стрічки; комплектуючі вироби до комп'ютерного обладнання (процесори, модулі пам'яті, приводи оптичних та гнучких дисків, блоки живлення, корпуси системних блоків, системні (материнські) плати, накопичувачі на жорсткому диску, відеоадаптери (карти), звукові плати (карти), мережеві карти, вентилятори (кулери), внутрішні модеми, веб-камери, гарнітура, мікрофони, колонки, акумулятори до ноутбуків, картридери, маніпулятори "миша", клавіатури, з'єднувальні кабелі, кабелі живлення, USB-подовжувачі), лампи та лампові модулі до проекційного обладнання, мережеве обладнання, калькулятори, екрани, стенди, дошки, запасні частини та приладдя

2.2

Начальник військового навчального закладу та військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, для якого штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Військове майно, зазначене у пункті 2.1, та проекційна апаратура, теле-, кіноапаратура, навчально-лабораторні меблі, навчально-тренувальні засоби, станочне, полігонне обладнання, засоби вимірювання, монітори, джерела безперервного живлення, зовнішні накопичувачі інформації

2.3

Начальник військового навчального закладу та військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, для якого штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Військове майно, зазначене у пунктах 2.1, 2.2

2.4

Директор Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України

Кінофотоапаратура, апаратура для відео- та аудіозапису і відтворення, обладнання телевізійних та радіоцентрів, тренажери, класи і кабінети спеціального навчального обладнання, засоби обчислювальної техніки, розмножувальна техніка, інтерактивне обладнання, мультимедійна техніка, апаратура великих екранів, полігонне обладнання, лазерна техніка.
Обладнання, яке використовується під час науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у військових навчальних закладах, отримане внаслідок науково-дослідних робіт

3

Засоби розвідки

3.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Видаткові, експлуатаційні та ремонтні матеріали; вироби електронної техніки та електроніки, що не містять дорогоцінних металів та каменів; ЗІП розсипом; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуальних, групових та ремонтних комплектів ЗІП;
робочі засоби вимірювань, установлені на щитах, пультах, агрегатах та іншому обладнанні засобів розвідки; інше технічне майно та матеріали, що використовуються під час технічного обслуговування та поточного ремонту

3.2

Начальники розвідувальних управлінь (служб, відділів, відділень) штабів видів (родів військ, сил) Збройних Сил України, управлінь розвідки штабів оперативних командувань Сухопутних військ Збройних Сил України, начальник озброєння Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

Засоби розвідки Р-382П, Р-327, Р-345, Р-346, типу "Вахта-М", "Орленок-1", "Пеликан", "Пеликан-М", Р-704, Р-705В, Р-706, Р-707, Р-711, Р-391В1 (В2), Р-375, Р-390-1, Р-390-2, КПДУ-Л(Т), Р-309, Р-312, Р-313, Р-313М, Р-313М2, Р-314, Р-314М, Р-318, Р-319, Р-323, Р-323М, Р-323М2, "Криптон-П11 (П12, ПМ1, ПМ2, П22, П24)", "Персей-П4", Р-718, Р-720, Р-721, Р-320, Р-323П, Р-710, Р-713, Р-714, СРС-5, Р-341А, Р-341Б, Р-360М, Р-360М2, Р-371, Р-376, Р-376М, типу Р-384, "Снежинка", "Акация", "Аргон-Ч (ЧМ)", типу "Гравий", "Градиент", "Карат-СД(СР)", "Сирена", "Кедр", "Цедра-Ц300М", Р-702, РСА-1, ППА-1(1Л61), ЭРРС-1, "Трапеция", типу "Тропа", "Филин", типу МРР, Р-323У, Р-333, Р-389, Р-391-1, типу Р-374, Р-398 (АСС-1), Р-399Т, "Гравий-А (АМ)", Р-712, Р-712С, "Курок", "Стеньга", "Параметр", МРР-АС, "Участник", "Участник-М", Р-352, реєструвальна апаратура, "Хрусталь-Д", типу Р-353, Р-354, Р-392, ПЗС-86, ГК-010, ГК-022, ГК-10Ж.
Стаціонарні засоби розвідки (у тому числі іноземного виробництва), а також апаратура, блоки, вузли тощо, що знімаються з техніки під час проведення доопрацювань згідно з номенклатурою техніки, що списується.
Акумуляторні батареї до радіостанцій спеціальних переносних

3.3

Начальник управління департаменту військової частини А0515

Комплекси засобів радіорозвідки, станції радіорозвідки; комплекси, вузли і станції радіоперехоплення; комплекси радіопеленгування і радіопеленгатори, радіоприймальні комплекси, радіоприймачі, радіоприймальні пристрої панорамні, демодулююча апаратура; комплекси, станції радіотехнічної розвідки; переносна апаратура радіо- та радіотехнічної розвідки; апаратура технічного аналізу сигналів; реєструвальна апаратура магнітного та фототелеграфного запису, знакодрукувальна та безпаперової реєстрації; апаратура підсилювання, трансляції, узгодження та комутації сигналів; системи автоматизації управління, добування, обробки та передачі інформації. Вузли, радіостанції, спеціальні рухомі пункти управління радіовузлом; радіостанції, радіопередавачі, радіоприймачі та пристрої спеціального радіозв'язку; радіостанції спеціальні переносні. Антенно-щоглові системи та пристрої, антени. Оперативна техніка розвідки. Пересувні студійні комплекси; станції запису та копіювання; радіомовні та звукомовні станції. Апаратура, блоки, вузли тощо, що знімаються з техніки у разі проведення модернізації та доопрацювань. Групові та ремонтні комплекти ЗІП до засобів розвідки; навчально-стаціонарні та дослідні зразки засобів розвідки; інша військова техніка та майно, у тому числі іноземного виробництва, придбані за кошти, виділені на відповідні статті військовій частині А0515

3.4

Командир військової частини А0515

Засоби розвідки та придбані за кошти, виділені на відповідні статті військовій частині А0515, озброєння, військова техніка, обладнання інформаційно-телекомунікаційних систем та майно у повному обсязі

3.5

Міністр оборони України

Усі види засобів розвідки у повному обсязі

4

Техніка і майно зв'язку та електронно-обчислювальна техніка, що замовляються начальником військ зв'язку Збройних Сил України - начальником Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України

4.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини та витратні матеріали (що не містять дорогоцінних металів), ремонтні комплекти та ЗІП, дріт та інші матеріали, що використовуються для технічного обслуговування й поточного ремонту засобів зв'язку

4.2

Начальники військ зв'язку видів (оперативних командувань) Збройних Сил України

Переносні радіостанції та індивідуальні радіостанції всіх типів (крім радіостанцій виробництва Motorola, Harris, Aselsan, Elbit Systems), радіостанції КШМ, розподільчі кабелі зв'язку та монтажні, візки для розмотування кабелю, апаратура ущільнення та тонального телеграфування, телефонні апарати МБ, телефонні апарати ЦБ та АТС (крім "Славутич", "Буковель", телефонів ІР), окремі радіоприймачі, апаратура оповіщення П-160, польовий легкий кабель зв'язку, польовий кабель дальнього зв'язку (крім П-296) та внутрішньовузловий кабель зв'язку, диктофони, навчально-тренувальні засоби зв'язку (тренажери), радіо- та електронно-вимірювальні прилади згідно з номенклатурою начальників зв'язку видів Збройних Сил України, акумуляторні батареї засобів зв'язку, прикінцеве обладнання для передачі телекодової та телеграфної інформації, апаратура гучномовного зв'язку, концентратори до 100 номерів, автоматична телефонна станція (далі - АТС) до 200 номерів.
Комплектуючі вироби до комп'ютерного обладнання, моніторів, клавіатури, маніпулятори "миша", джерела безперервного живлення, зовнішні накопичувачі інформації, пасивне телекомунікаційне обладнання та активне телекомунікаційне обладнання ємністю до 16 портів

4.3

Начальник управління автоматизації та зв'язку військової частини А0515 (відносно структурних підрозділів військової частини А0515 та підпорядкованих військових частин)

Переносні радіостанції всіх типів (крім Р-005У), індивідуальні радіостанції (крім Р-147, Р-148, Р-158, Р-163, Р-002ПП), розподільчі кабелі зв'язку та монтажні, візки для розмотування кабелю, апаратура ущільнення до 3 каналів (крім П-330) та тонального телеграфування до 6 каналів (крім П-327), телефонні апарати МБ, телефонні апарати ЦБ та АТС (крім П-170, П-171, АТ-3031, "Славутич"), радіоприймачі Р-154, Р-125, радіоприймачі 3 класу, апаратура оповіщення П-160, польові станції фельд'єгерсько-поштового зв'язку (далі - ФПЗ), АТС ємністю до 2000 номерів, ручні комутатори, польовий, магістральний та інші кабелі. Персональні електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ), портативні ПЕОМ (ноутбуки), кишенькові персональні комп'ютери, планшетні комп'ютери, складові виробів до комп'ютерного обладнання, друкувальні та інші пристрої введення та/або виведення інформації, активне телекомунікаційне обладнання, термінали супутникового зв'язку, мобільні телефонні апарати, транкінгові радіостанції, магнітофони та диктофони, акумулятори та акумуляторні батареї засобів зв'язку, прикінцеве обладнання для передачі телекодової та телеграфної інформації, апаратура гучномовного зв'язку

4.4

Головний інженер військ зв'язку Збройних Сил України

Радіопередавачі потужністю до 1 кВт, радіостанції мережі Генерального штабу Збройних Сил України, літеродрукувальні та слухові радіоприймачі, малоканальні радіорелейні станції, апаратура ущільнення до 24 каналів, апаратура тонального телеграфування до 48 каналів, польовий кабель дальнього зв'язку, магістральний кабель та лінії зв'язку, командно-штабні машини, засоби електроживлення вузлів зв'язку потужністю до 12 кВт, засоби та комплекси транкінгового зв'язку, пересувні майстерні зв'язку, укладачі кабелю та кабельні машини, окремі приймальні машини, апаратні дистанційного управління, апаратні ФПЗ, апаратура автоматичного засекречування телеграфного зв'язку, апаратура засекречування телефонних переговорів тимчасової стійкості, апаратура засекречування для передачі даних, вузли контролю безпеки зв'язку, робочі засоби вимірювань усіх типів, поштообробне обладнання вузлів та станцій ФПЗ, індивідуальні та переносні радіостанції, АТС ємністю до 2000 номерів, ручні комутатори, кабелі магістральні.
Персональні електронно-обчислювальні машини (далі - ПЕОМ), портативні ПЕОМ (ноутбуки), кишенькові персональні комп'ютери, планшетні комп'ютери, складові виробів до комп'ютерного обладнання, друкувальні та інші пристрої введення та/або виведення інформації, активне телекомунікаційне обладнання

4.5

Перший заступник начальника військ зв'язку

Радіопередавачі потужністю до 5 кВт, слухові радіоприймачі для літеродрукування першого класу, радіорелейні станції з числом каналів до 24 та ручні комутатори, апаратні пересувних вузлів зв'язку (крім П-242ТМ, П-244ТН, П-245К, П-238ТК, П-236ТК, П-245КМ, Н-18), електричні станції живлення пересувних вузлів зв'язку, телевізійні станції, ретранслятори та інша техніка, придбана за кошти, виділені на відповідні статті начальнику зв'язку Збройних Сил України

4.6

Начальник військ зв'язку Збройних Сил України - начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України

Радіопередавачі потужністю більше 5 кВт, апаратні пересувних вузлів зв'язку, радіорелейні станції з числом каналів більше 24, станції тропосферного зв'язку, станції супутникового зв'язку, апаратура комплексу Т-230.
Комплексні засоби автоматизації (інформаційних систем), автоматизовані робочі місця, програмно-технічні комплекси, комплекси засобів зв'язку, сервери (кластерні системи), комп'ютерні програми

5

Засоби криптографічного і технічного захисту інформації та майно, призначене для їх використання, засоби комплексного технічного контролю, технічні засоби захисту зброї від несанкціонованого застосування

5.1

Командири (начальники) військових частин, військових навчальних закладів (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, начальники управлінь (служб, відділів) захисту інформації та криптології штабів видів Збройних Сил України, корпусів (оперативних командувань)

Експлуатаційні та витратні матеріали, елементи живлення до засобів криптографічного захисту інформації і криптології, ЗІП до технічних засобів захисту зброї

5.2

Начальники штабів видів Збройних Сил України, корпусів (оперативних командувань)

Засоби вимірювань радіотехнічних величин загальновійськового (загального) використання, верстатне обладнання, майно для постів спеціального зв'язку, ремонтних підрозділів криптографічного захисту інформації і криптології; засоби технічного захисту інформації, що замовляються начальником Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України

5.3

Командир військової частини А0515

Засоби криптографічного захисту інформації, допоміжне обладнання, обладнання спеціальних апаратних на рухомих засобах, комплекти базових, групових і ремонтних ЗІП до них, окремі вузли, блоки засобів криптографічного захисту інформації військових частин, підпорядкованих військовій частині А0515

5.4

Начальник Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України

Засоби криптографічного захисту інформації усіх типів, допоміжне обладнання, обладнання спеціальних апаратних на рухомих засобах, комплекти базових, групових і ремонтних ЗІП, окремі вузли, блоки засобів криптографічного захисту інформації, комплекти електронних блоків до засобів криптографічного захисту інформації, комплекти діагностичних і ремонтних засобів, комплекти перехідних засобів для ремонту засобів криптографічного захисту інформації, засоби комплексного технічного контролю та технічного захисту інформації; вузли, блоки технічних засобів захисту зброї, блокувальні пристрої і замки, імітатори-тренажери і випробувальні пульти технічних засобів захисту зброї.
Засоби криптографічного захисту інформації, окремі вузли і блоки, які реалізовують криптографічний алгоритм перетворення та виготовлені (досліджені) на замовлення Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України

6

Технічні засоби систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд стаціонарних пунктів управління, техніка й обладнання рухомих пунктів управління Збройних Сил України

6.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Видаткові експлуатаційні та ремонтні матеріали, ремонтні комплекти та ЗІП, використані для ремонту та обслуговування технічних засобів систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд та обладнання техніки рухомих пунктів управління (далі - РПУ) (списання елементів одиночних та ремонтних комплектів ЗІП має підтверджуватися записами у відповідних розділах формулярів (паспортів) про використання їх для відновлення працездатності технічних засобів систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд та обладнання техніки РПУ), інструмент розсипом, вмонтовані робочі засоби вимірювань технічних систем, матеріали, що використовуються для технічного обслуговування та поточного ремонту технічних систем. Комплектуючі, які не впливають на цілісність системи або агрегату життєзабезпечення спеціальної фортифікаційної споруди (далі - СФС) або техніки РПУ, додаткове обладнання СФС

6.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Захисні та герметизувальні пристрої, електротехнічні пристрої та засоби автоматики, технічні засоби дизельних електростанцій, систем вентиляції та кондиціювання повітря, систем водопостачання, каналізації та дренажу, систем теплопостачання, опалення та гарячого водопостачання, технічні засоби систем стисненого повітря, підйомно-транспортні засоби, обладнання систем пожежогасіння

6.3

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 6.2, акумуляторні батареї техніки РПУ, системи життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд та всі зразки техніки РПУ

6.4

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковника (адмірала)

Майно, зазначене у пункті 6.3

6.5

Міністр оборони України

Системи життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд та всі зразки техніки РПУ

7

Повітрянодесантна техніка та майно

7.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини до багатокупольних парашутних систем, парашутних реактивних систем, засобів безплатформного десантування; запасні частини до людських та вантажних парашутів і парашутних систем, засобів десантного спорядження; приладдя для укладання парашутів; парашутні прилади; метеоприлади та прилади складського обладнання; обладнання та інструменти ремонтних майстерень; ремонтні та експлуатаційні матеріали; матеріальні засоби, закуплені за рахунок коштів, виділених на утримання, ремонт та експлуатацію повітрянодесантної техніки

7.2

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Людські десантні, вантажні та спортивні парашути та вантажно-десантна тара; знімне бортове обладнання для безпарашутного десантування; рятувальні засоби; десантні метеокомплекти, підігрівачі повітря, компресорні установки, машини швейні всіх типів; установки для перевірки парашутів; багатокупольні та однокупольні парашутні системи, парашутні платформи, парашутно-реактивні системи, засоби безплатформного десантування, засоби спільного десантування

8

Квартирне майно

8.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Квартирне майно, за винятком меблів, пірамід для зброї, столів для чищення зброї, ліжок металевих, сейфів, шаф металевих, скриньок металевих, печей металевих та чавунних, підставок різних; комунальне обладнання, змонтоване на комунальній техніці

8.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 8.1

8.3

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 8.1

8.4

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковника (адмірала)

Майно, зазначене у пункті 8.1

8.5

Начальники Київського КЕУ, КЕВ, КЕЧ районів, територіальних КЕУ

Майно, зазначене у пункті 8.1, та додатково запасні частини, електрообладнання, інструмент та приладдя для експлуатації і ремонту комунального обладнання, змонтованого на комунальній техніці

8.6

Начальник Головного КЕУ Збройних Сил України

Усі види квартирного майна

8.7

Командир військової частини А0515

Усі види квартирного майна, що знаходиться на балансовому обліку у військовій частині А0515 та підпорядкованих їй військових частинах, установах та організаціях

8.8

Міністр оборони України

Усі види квартирного майна

9

Технічні засоби пропаганди

9.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до генерал-майора (контр-адмірала), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Гармоні, щипкові музичні інструменти, акордеони, баяни, народні музичні інструменти, шахи, шашки, доміно, інші настільні ігри, діапроектори, проекційні екрани, фотозбільшувачі, книги, наочна агітація, зошити, портрети, бюсти, гучномовці кімнатні і зовнішні, мікрофони, звукові колонки, акустичні системи (крім активних), телевізійні антени кімнатні і зовнішні (крім супутникових), DVD та компакт-диски, відеокасети, аудіокасети, стабілізатори напруги для телевізорів, експлуатаційні та витратні матеріали (які не містять дорогоцінних металів)

9.2

Начальник відділу технічних засобів пропаганди управління інформаційно-пропагандистського забезпечення Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України

Стаціонарна і пересувна кінопроекційна апаратура, відеотелевізійна апаратура, радіовузли і радіопересувки, підсилювальні пристрої, активні акустичні системи, радіоприймачі, звукозаписувальна апаратура, фотоапарати, клавішні музичні інструменти, комплекти естрадно-музичних інструментів, більярди, поліграфічна техніка та інші види поліграфічного устаткування і друкарських меблів

9.3

Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України

Усі види технічних засобів виховання та поліграфічного обладнання

9.4

Міністр оборони України

Усі види технічних засобів виховання та поліграфічного обладнання

10

Наземна техніка, засоби, майно радіоелектронної боротьби та радіочастотного моніторингу

10.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до генерал-майора (контр-адмірала), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Експлуатаційні та витратні матеріали, сухі гальванічні елементи та акумуляторні батареї, електровакуумні та напівпровідникові прилади, резистори, конденсатори, інтегральні схеми (що не містять дорогоцінних металів), ремонтні комплекти, ЗІП-О, головні телефони, магнітофони та телефонні капсули, тепловентилятори, консерваційні матеріали, фали капронові та бавовняно-пральні, антенний канатик, дріт, шнур, інструменти розсипом, вмонтовані робочі засоби вимірювань для апаратури наземної техніки та майна радіоелектронної боротьби

10.2

Начальник служби радіоелектронної боротьби видів (оперативних командувань) Збройних Сил України, для якого штатом передбачено військове звання полковник (капітан 1 рангу), у межах визначених повноважень

Підсилювачі потужності, робочі комбіновані вимірювальні прилади зі складу комплектів наземної техніки та засобів радіоелектронної боротьби, комплекти інструментів, польові зарядні пристрої, акумуляторні батареї, обладнання та окремі вузли (блоки) станцій перешкод, пунктів (вузлів) управління, контрольно-керувальні прилади та передавачі перешкод, які закидаються; обладнання навчальних класів, техніка та майно, які поставляє промисловість та які виготовляються у військах для навчання; елементи групового та ремонтного ЗІП

10.3

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)

Окремі вузли (блоки) наземної техніки та засобів радіоелектронної боротьби; агрегати електроживлення, засоби автоматизації та обчислювальної техніки комплексів, пунктів (вузлів) управління, станцій перешкод; групові та ремонтні комплекти ЗІП, які не поповнюються після закінчення строків експлуатації

10.4

Начальник органу військового управління з питань забезпечення наземною технікою та майном радіоелектронної боротьби

Окремі вузли (блоки) наземної техніки та засобів радіоелектронної боротьби, агрегати електроживлення, засоби автоматизації та обчислювальної техніки комплексів, пунктів (вузлів) управління, станцій перешкод, КУНГи, групові та ремонтні комплекти ЗІП, які не поповнюються після закінчення строків експлуатації, окремі секретні і несекретні зразки техніки та майна радіоелектронної боротьби, за винятком дослідних зразків техніки (засобів) радіоелектронної боротьби

10.5

Міністр оборони України

Усі секретні і несекретні види (типи) техніки та майна радіоелектронної боротьби

11

Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту

11.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини, матеріали, електрообладнання, пристрої, література, інструмент та приладдя для експлуатації та ремонту озброєння військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (далі - РХБЗ), які входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин, комплекти та прилади; димові засоби (димові суміші, шашки та гранати); дегазувальні та дезактивувальні речовини; розчинники; регенеративні патрони до ізолювальних протигазів, регенеративні комплекти; фільтрувальні секції та елементи; касети до фільтрів очищення повітря; гопкалітові патрони; індикаторні засоби, елементи живлення; ремонтні матеріали; імітаційні хімічні засоби, хлорпікрин; сигнали хімічної тривоги; піропатрони ПП-9

11.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)

Майно, зазначене у пункті 11.1

11.3

Командир корпусу, повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)

Майно, зазначене у пункті 11.1

11.4

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)

Майно, зазначене у пункті 11.1

11.5

Начальник Центрального управління військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України

Усі секретні і несекретні види озброєння військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, у тому числі дослідні зразки озброєння військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту засобів захисту

11.6

Міністр оборони України

Майно, зазначене у пункті 11.5

12

Техніка, прилади та майно топографічної служби

12.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Видатковий матеріал, ЗІП, література, хімікати, фотоматеріали, лакофарбові матеріали, будівельні матеріали, деталі радіо- та електротехніки, магнітні плівки

12.2

Начальники геоінформаційних служб оперативних командувань

Креслярські інструменти та прилади, перевіряльне та ремонтне обладнання засобів топогеодезичного забезпечення, ЗІП, топографічні зонти, нівелірні рейки, стальні стрічки та марки, штативи, центровочні інструменти, барометри, психометри, акумулятори лужні, мензули, лінійки, стереоскопи, координатографи, пантографи, фотоапарати, секундоміри, гравірувальні прилади, бензопилки, допоміжне обладнання, окремі блоки засобів топографічного обладнання

12.3

Начальник Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України (начальник геоінформаційного управління Генерального штабу Збройних Сил України)

Астрономо-геодезичні засоби, наземні засоби спостереження космічних апаратів топогеодезичного призначення та обробки інформації, засоби наземних геодезичних вимірювань, прилади астрономічних та гравіметричних спостережень, прилади частоти та часу, рухомі астрономо-геодезичні комплекси, фототопографічні засоби, аерофотознімальні засоби та апарати космічного зондування земної поверхні, технічні засоби комбінованого методу складання (оновлення) топографічних карт, технічні засоби стереофотограмметричного методу складання (оновлення) топокарт, технічні засоби складання цифрових карт місцевості та електронних карт місцевості, рухомі фотограмметричні комплекси, картографічні засоби, картоскладальні засоби, картовидавничі засоби, рухомі картовидавничі комплекси, засоби зберігання та постачання топографічних і спеціальних карт, ремонтно-метрологічні засоби обслуговування топогеодезичної техніки, допоміжне обладнання, енергозабезпечення топогеодезичних засобів, навчальні топогеодезичні засоби

13

Засоби інженерного озброєння

13.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Шанцевий інструмент та індивідуальні маскувальні засоби у межах 5 % на рік майна, яке знаходиться у запасах поточного забезпечення; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуального ЗІП машин, слюсарного, ковальського, жерстяно-мідницького, зварювального та іншого інструменту інженерних ремонтних майстерень та пунктів технічного обслуговування і ремонту; кабельна мережа та її упаковка; засоби регулювання; вибухові речовини та засоби підривання, упаковка від інженерних боєприпасів і тара всіх типів, що не підлягає поверненню; колючий дріт, малопомітні перешкоди; земленосні мішки та саперний провід, використані на бойову підготовку та знищення вибухонебезпечних предметів

13.2

Командир військової ремонтної частини, арсеналу, бази, складу центрального підпорядкування та підпорядкованих оперативним командуванням

Інженерне майно, зазначене у пункті 13.1, крім того, індивідуальні комплекти ЗІП, шанцевий інструмент, спеціальне обладнання особистого виготовлення та технологічне оснащення для ремонту, випробування, експлуатації, збереження і транспортування; вузли та деталі машин, що ремонтуються (розбираються) і такі, що застаріли у зв'язку зі зміною їх на більш досконале обладнання, а також у зв'язку зі зняттям з озброєння інженерної техніки; ремонтно-монтажний інструмент і пристрої; складові одиниці, замінені при середньому, регламентованому та капітальному ремонтах, але не більше 10 % річного обороту

13.3

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Інженерне майно, зазначене у пункті 13.1, крім того, інше інженерне майно до 5 % на рік майна, яке знаходиться у запасах поточного забезпечення; електроінструмент інженерних ремонтних майстерень, електростанцій; переносне паркове обладнання; навчальне майно, крім тренажерів, розрізних зразків, електрифікованих стендів та макетів інженерної техніки

13.4

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Інженерне майно, зазначене у пункті 13.3, крім того, окремі вузли, замінені у процесі військового ремонту, тенти для укривання інженерної техніки

13.5

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковник (адмірал)

Інженерне майно, зазначене у пункті 13.4, крім того, обладнання фарбувальних станцій та комплексів "Вихід", човнові двигуни, бульдозерне та снігоочисне обладнання до тягачів, тракторів і танків, компресорні станції з пневмоінструментом, зварювальні агрегати, мотоприлади, насоси, установки для добування ґрунтових вод, шнекові колодязі; обладнання для мінування, що знімається з вертольотів, танкові протимінні трали всіх типів, прилади буксирування водолазів-розвідників; електротехнічні засоби загальновійськового призначення потужністю до 10 кВт, двигуни внутрішнього згорання типу "Ч", "УД", "СДВ", випрямлячі типу ВАК, авто- та електронавантажувачі, кранові самонавантажувачі, але не більше 10 % кількості, що знаходиться в експлуатації у поточному році; тренажери, розрізані зразки, електрифіковані стенди та макети інженерної техніки; складові одиниці інженерної техніки, замінені при середньому, регламентованому та капітальному ремонтах, але не більше 10 % річного обороту

13.6

Начальник інженерних військ Збройних Сил України

Усі види засобів інженерного озброєння, за винятком їх дослідних зразків у цілому або окремого робочого (спеціального) обладнання

13.7

Міністр оборони України

Усі види засобів інженерного озброєння

14

Ракетно-артилерійське озброєння, військова техніка та майно

14.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно з тими, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Робочі засоби вимірювань, установлені на щитах, пультах, агрегатах та іншому обладнанні ракетно-артилерійського озброєння і військової техніки; засоби опору, запобіжники, релейні перемикачі, реостати, реле, конденсатори, тумблери, сельсини, потенціометри, селенові випрямлячі, трансформатори, електровугільні та електровакуумні вироби, надвисокочастотні та напівпровідникові прилади, модулі, мікросхеми, електротехнічні деталі та інші елементи електронної техніки, чохли тканинні розміром до 5 м2 для всіх видів ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майна; витратні, експлуатаційні та ремонтні матеріали; приладдя до стрілецького озброєння та інше майно

14.2

Командири військових частин, баз центрального підпорядкування та підпорядкованих видам Збройних Сил України й оперативним командуванням, для яких штатом передбачено військове звання від підполковника (капітана 2 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

Ракетно-артилерійське озброєння, військова техніка та майно, зазначені в пункті 14.1, а також прилади, блоки, шафи, зборки, вузли та деталі озброєння, що перебувають на ремонті, але за своїм технічним станом не підлягають ремонту; спеціальні пристрої власного виготовлення та застаріле технологічне оснащення у зв'язку із заміною їх більш досконалим обладнанням, а також у зв'язку зі зняттям з озброєння військової техніки та майна, для ремонту, експлуатації, зберігання та транспортування яких вони були призначені; чохли з тканини та гермоупаковка для всіх видів ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майна, що непридатні до подальшого використання; тара, інструмент та прилади, що входять до комплекту індивідуального, групового та ремонтного ЗІП; ремонтно-монтажний інструмент та прилади

14.3

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)

Майно, зазначене у пункті 14.2, та додатково: робочі засоби вимірювань; упаковка під озброєння; спеціальні шланги для заправки ракет компонентами палива та повітрям; акумуляторні батареї всіх типів, що входять у комплект ракетно-артилерійського озброєння та військової техніки; вузли навчального ракетно-артилерійського озброєння та військової техніки; холодна зброя (шашки всіх видів, кортики, ножі); елементи ЗІП до ракетно-артилерійського озброєння, спеціальний інструмент та інструмент загального призначення; навчальне майно з артилерійської та стрілецької підготовки; допоміжні прилади, логарифмічні лінійки, хордокутоміри, координатні мірки; лінійки командирські штатні та інші, номограми, курвіметри, готовальні, компаси, лупи, стрічки мірні, зонти; контрольні рівнеміри, квадранти, термометри, координатографи, окуляри-світофільтри, пантографи, папки для окомірної зйомки; трафарети умовних знаків; таблиці стрільби; навчально-технічні плакати

14.4

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)

Майно, зазначене у пункті 14.3, та додатково: блоки, панелі, пульти, шафи та прилади ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майно за номенклатурою групових ремонтних комплектів ЗІП; вакуумні вироби та радіодеталі; тренажери та імітатори (крім тренажерів бойових засобів); пульт управління; повітропідігрівачі; індикатори вологості; навчально-тренувальне обладнання; комплекти вантажозахватних засобів та допоміжне обладнання, що не входить до комплектів наземного й технологічного обладнання

14.5

Командувач виду, оперативного командування, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-лейтенанта (віце-адмірала), начальник служби ракетно-артилерійського озброєння виду (оперативного командування) Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 14.4, та додатково: тренажери й імітатори всіх типів ракетно-артилерійського озброєння та техніки; пересувні та стаціонарні електростанції, електроагрегати та двигуни потужністю до 500 кВт; складальні зали та апаратні машини; паливно- та повітрозаправні машини, засоби заправки; усі види контрольно-вимірювальних приладів і установок (машини, системи, установки); контрольно-перевірочні машини; транспортні машини та підіймально-транспортне і технологічне обладнання ракетних комплексів; контрольна апаратура для записування; радіолокаційні комплекси, радіотехнічні станції у цілому та їх окремі кабіни; топоприв'язчики; автофотолабораторії; самохідно-артилерійські установки, артилерійські гармати та міномети, бойові машини та пускові установки реактивної артилерії; зенітні артилерійські та мінометні самохідні установки; прилади й далекоміри всіх видів та призначень; військові артилерійські майстерні всіх типів; стволи артилерійських гармат, танкові гармати, безвідкатні гармати всіх калібрів; зразки стрілецької зброї, кулемети всіх систем та калібрів; біноклі, стереотруби, піроскопи, командирські труби та інші прилади; далекоміри, панорами, приціли поза комплектом гранатометів та мінометів; бусолі, теодоліти, нівеліри, кіпрегелі; засоби підготовки даних та управління вогнем (крім електронних), секундоміри та годинники-секундоміри; прилади для аерофотознімання; метеорологічні прилади; повітроплавальне майно; звукометричні та польові балістичні станції; тренувальні прилади для керування зенітним артилерійським вогнем; мінометні в'юки; в'юки для кулеметів; лижі та лижні установки; перешкодозахисна апаратура та апаратура для запитування, перетворювачі координат, рихтувально-клавішні та електромеханічні машини, імітатори і тренажери всіх типів

14.6

Начальник Центрального ракетно-артилерійського управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

Усі види ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майна номенклатури Центрального ракетно-артилерійського управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України, за винятком їх дослідних зразків

14.7

Начальник Озброєння Збройних Сил України

Усі види ракетно-артилерійського озброєння, військової техніки та майна номенклатури Центрального ракетно-артилерійського управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

14.8

Міністр оборони України

Майно, зазначене в пункті 14.7

15

Ракети, боєприпаси та їх елементи, вибухові речовини

15.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно з тими, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Артилерійські та стрілецькі боєприпаси всіх калібрів, ручні гранати і запали до них, освітлювальні та сигнальні патрони, наземні сигнали, імітаційні засоби, використані на стрільбах; робочі засоби вимірювань, установлені на щитах, пультах, агрегатах та іншому обладнанні ракет; засоби опору, запобіжники, релейні перемикачі, реостати, реле, конденсатори, тумблери, сельсини, потенціометри, селенові випрямлячі, трансформатори, електровугільні та електровакуумні вироби, надвисокочастотні та напівпровідникові прилади, модулі, мікросхеми, електротехнічні деталі та інші елементи електронної техніки, чохли тканинні розміром до 5 м2 для всіх видів майна; бойові трубки; запобіжно-виконавчі механізми, запалювально-детонаційні механізми, піропатрони та ампульні батареї ракет, використані під час контрольних випробувань; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуального ЗІП (за винятком бойових приладів систем управління ампульних батарей та вибухових пристроїв); витратні, експлуатаційні та ремонтні матеріали; стріляні гільзи від стрілецьких боєприпасів, втрачені після проведення стрільб, та інше майно

15.2

Командири військових ремонтних частин, баз центрального підпорядкування та підпорядкованих видам Збройних Сил України й оперативним командуванням, для яких штатом передбачено військове звання від підполковника (капітана 2 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

Майно, зазначене в пункті 15.1, ракети, боєприпаси, а також прилади, блоки, шафи, зборки, вузли та деталі ракет, що перебувають на ремонті, але за своїм технічним станом не підлягають ремонту; спеціальні пристрої власного виготовлення та застаріле технологічне оснащення у зв'язку із заміною їх більш досконалим обладнанням, а також у зв'язку зі зняттям з озброєння ракет і боєприпасів, для ремонту, експлуатації, зберігання та транспортування яких вони були призначені; чохли з тканини та гермоупаковка для всіх видів ракет і боєприпасів та майна, що непридатні до подальшого використання; тара для боєприпасів; тара, інструмент
та прилади, що входять до комплекту індивідуального, групового та ремонтного ЗІП; ремонтно-монтажний інструмент та прилади

15.3

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майор (контр-адмірал)

Майно, зазначене у пункті 15.2, та додатково: спеціальна упаковка, упаковка під боєприпаси, а також тара всіх типів, яка не підлягає поверненню (за винятком спеціальних контейнерів для ракет та бойових частин); акумуляторні батареї всіх типів, що входять до комплекту ракет і боєприпасів; агрегати та вузли навчальних ракет і боєприпасів; термометри; трафарети умовних знаків; навчально-технічні плакати

15.4

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенант (віце-адмірал)

Майно, зазначене у пункті 15.3, та додатково: блоки, панелі, пульти, шафи, прилади ракет і боєприпасів та майно за номенклатурою групових ремонтних комплектів ЗІП; вакуумні вироби та радіодеталі; імітатори; пульт управління; повітропідігрівачі; індикатори вологості; навчально-тренувальне обладнання; комплекти вантажозахватних засобів та допоміжне обладнання, що не входить до комплектів наземного й технологічного обладнання

15.5

Командувач виду, оперативного командування, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-лейтенанта (віце-адмірала), начальник служби ракетно-артилерійського озброєння виду (оперативного командування) Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 15.4, та додатково: комплектуючі елементи ракет згідно з описом установленого обладнання і систем, внесених до формуляра на ракету, а також вибухонебезпечні комплектуючі елементи ракет, що надходять окремо від ракет (бойові частини, стартові агрегати, піротехнічні засоби, порохові заряди); імітатори всіх типів ракет і боєприпасів; спеціальна упаковка й тара, що не підлягає поверненню; контейнери для ракет і бойових частин; навчальні, навчально-діючі та розрізні ракети; боєприпаси та їх елементи всіх видів і калібрів; вибухові речовини; стріляні гільзи від артилерійських боєприпасів після проведення стрільб; сигнальні, освітлювальні, імітаційні засоби та піропатрони всіх видів; акумулятори всіх типів; в'юки для боєприпасів; імітатори цілей, імітатори, включаючи навчальні, габаритно-вагові макети та розрізні; зенітні керовані ракети, крім типів 3М9

15.6

Начальник Центрального управління забезпечення засобами ураження Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

Усі види ракет і боєприпасів, військової техніки та майна номенклатури Центрального управління забезпечення засобами ураження Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України, за винятком їх дослідних зразків

15.7

Начальник Озброєння Збройних Сил України

Усі види ракет і боєприпасів, військової техніки та майна номенклатури Центрального управління забезпечення засобами ураження Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

15.8

Міністр оборони України

Майно, зазначене в пункті 15.7

16

Бронетанкове озброєння, техніка та майно

16.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Витратні експлуатаційні матеріали (ЗІП), інструмент загального призначення для експлуатації та ремонту бронетанкового озброєння і техніки (далі - БТОТ), за винятком спеціальних ключів та приладдя, що входять до індивідуальних та групових комплектів ЗІП машин, паркове обладнання без електричних двигунів та двигунів внутрішнього згорання

16.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Витратні експлуатаційні матеріали, шоломофони, акумуляторні батареї, брезенти для укривання (чохли), пневматичні шини та гермоматеріали, блоки, вузли та агрегати систем електроспецобладнання БТОТ, інструмент, спеціальні ключі та приладдя, включно ті, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин, навчальне майно, література, верстатно-станочне обладнання, включно те, що має електричні двигуни та двигуни внутрішнього згорання; парко-гаражне обладнання з електродвигунами (електромагнітами, електроблоками), комплекти навчальних класів, навчальні стенди, тренажери, спеціальні електричні вироби; прилади спостереження та прицілювання

16.3

Командир повітряного командування, командувач виду (Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій), командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала), крім командувача оперативного командування

Майно, зазначене у пункті 15.2

16.4

Командувач оперативного командування

Шоломофони, акумуляторні батареї, брезенти для укривання (чохли), пневматичні шини та гермоматеріали, блоки, вузли та агрегати систем електроспецобладнання БТОТ, інструмент, спеціальні ключі та приладдя, включно ті, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин, навчальне майно, література, верстатно-станочне та паркове обладнання, включно те, що має електричні двигуни та двигуни внутрішнього згорання; комплекти навчальних класів, навчальні стенди, тренажери, спеціалізовані електричні вироби; прилади спостереження та прицілювання

16.5

Командувач виду Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 15.2

16.6

Начальник Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України

Усі види бронетанкового озброєння, техніки та вся номенклатура бронетанкового майна, за винятком їх дослідних зразків

16.7

Начальник Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 15.6

16.8

Міністр оборони України

Усі види бронетанкового озброєння, техніки та вся номенклатура бронетанкового майна

17

Автомобільна техніка та автомобільне майно

17.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини (крім агрегатів); автомобільне майно (крім акумуляторних батарей, автомобільних шин, тентів); матеріали, електрообладнання; пристрої, інструмент та приладдя для експлуатації і ремонту автомобільної техніки та приладдя, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин; навчальні макети, література

17.2

Командир (начальник) військової частини (установи, закладу, організації) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 16.1

17.3

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Запасні частини, агрегати, акумуляторні батареї, автомобільні шини, тенти (брезенти), матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент та приладдя для експлуатації та ремонту автомобільної техніки, навчальні макети, література, інструмент, спеціальні ключі та приладдя, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин, навчальне майно, за винятком комплектів класів, навчальних стендів, тренажерів, паркове обладнання

17.4

Командувач виду (оперативного командування, Сил спеціальних операцій) Збройних Сил України, директор департаменту військової частини А0515, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-лейтенанта
(віце-адмірала), начальник автомобільної служби виду (оперативного командування) Збройних Сил України

Запасні частини, агрегати, акумуляторні батареї, автомобільні шини, тенти (брезенти), матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент та приладдя для експлуатації та ремонту автомобільної техніки, навчальні макети, література, інструмент, спеціальні ключі та приладдя, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП машин, навчальне майно, за винятком комплектів класів, навчальних стендів, тренажерів, паркове обладнання

17.5

Начальник Центрального автомобільного управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

Усі види автомобільної техніки та автомобільного майна, за винятком їх дослідних зразків

17.6

Начальник Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене в пункті 16.5

17.7

Міністр оборони України

Усі види автомобільної техніки та автомобільного майна

18

Вимірювальна техніка військового призначення

18.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до генерал-майора (контр-адмірала), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини, начальники служб метрології та стандартизації командувань видів Збройних Сил України, оперативних (повітряних) командувань, командири повітряних командувань, командувачі видів, оперативних командувань, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання до генерал-полковника (адмірала) включно

Засоби вимірювальної техніки, допоміжне повірочне (калібрувальне) обладнання, ЗІП
та ремонтні комплекти засобів вимірювальної техніки

18.2

Начальник Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене в пункті 17.1, пересувні лабораторії вимірювальної техніки

18.3

Начальник Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене в пункті 17.2

18.4

Міністр оборони України

Майно, зазначене в пункті 17.2

19

Технічні засоби та майно служби пального

19.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Лот для заміру нафтопродуктів, рулетка замірна, пробовідбірники усіх типів, закупорки для перевезення проб, дозатор рідини "І", метрштоки усіх типів, відра, лійки заправочні усіх типів, заправні агрегати, агрегати заправлення, роздавальні крани усіх типів, наконечники для закритої заправки, електронасосні агрегати, агрегати зачисні, каністри сталеві, контейнер для зберігання пального, ручні лабораторії, військовий лабораторний комплект та додатковий комплект до них, польові хімічні лабораторії та додаткові комплекти до них, корабельні лабораторії контролю якості палива і мастил, елементи для фільтрування, диски до фільтрів, фільтрувальні чохли до фільтрів, фільтрувальні пакети, рукави гумотканинні усіх типів, обладнання для промивки бочок, насоси ручні усіх типів та станки до них, пересувні колонки для пального, пересувні маслороздавальні колонки, бочкопідіймачі усіх типів, комплект обладнання для механізованої зачистки резервуарів, бочки усіх типів, пробки до бочок, контейнерів, установки маслороздавальні, вогневі підігрівачі, труба зливна з паровою рубашкою, візок для транспортування матеріалів і обладнання, універсальні кріплення, протигази усіх типів, прокладки до бочок, резервуарів, каністр, лабораторне, технічне майно

19.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 18.1

19.3

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 18.1

19.4

Командувач виду (оперативного командування, Сил спеціальних операцій) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Майно, зазначене у пункті 18.1 та додатково фільтри усіх типів, фільтри-сепаратори, резервуари сталеві оцинковані (неоцинковані) місткістю 4 - 8 м3, польові заправочні пункти, установки нижнього зливу пального із залізничних цистерн, стаціонарні колонки для пального, стаціонарні маслороздавальні колонки

19.5

Начальник Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України

Усі види технічних засобів та майна служби пального

19.6

Начальник Тилу Збройних Сил України

Усі види технічних засобів та майна служби пального

19.7

Міністр оборони України

Усі види технічних засобів та майна служби пального

20

Технічні засоби та майно речової служби

20.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Речове майно особистого користування, спортивний одяг (у мирний час).
Інвентарне майно, втрачене або знищене в ході проведення антитерористичної операції (міжнародної операції з підтримання миру і безпеки) або внаслідок диверсій, терористичних актів, а також речове майно, яке прийшло в непридатний стан у військових частинах (підрозділах), які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту (за письмовим погодженням з Центральним управлінням речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України, крім військових частин, які підпорядковані військовій частині А0515)

20.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Речове майно особистого користування, спортивний одяг (у мирний час). Інвентарне майно, втрачене або знищене в ході проведення антитерористичної операції (міжнародної операції з підтримання миру і безпеки) або внаслідок диверсій, терористичних актів, а також речове майно, яке прийшло в непридатний стан у військових частинах (підрозділах), які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту (за письмовим погодженням з Центральним управлінням речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України, крім військових частин, які підпорядковані військовій частині А0515)

20.3

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Речове майно особистого користування, спортивний одяг (у мирний час).
Інвентарне майно, втрачене або знищене в ході проведення антитерористичної операції (міжнародної операції з підтримання миру і безпеки) або внаслідок диверсій, терористичних актів, а також речове майно, яке прийшло в непридатний стан у військових частинах (підрозділах), які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту (за письмовим погодженням з Центральним управлінням речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України, крім військових частин, які підпорядковані військовій частині А0515)

20.4

Командувач виду (оперативного командування, Сил спеціальних операцій) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Речове майно особистого користування, спортивний одяг (у мирний час).
Інвентарне майно, втрачене або знищене в ході проведення антитерористичної операції (міжнародної операції з підтримання миру і безпеки) або внаслідок диверсій, терористичних актів, а також речове майно, яке прийшло в непридатний стан у військових частинах (підрозділах), які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту (за письмовим погодженням з Центральним управлінням речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України, крім військових частин, які підпорядковані військовій частині А0515)

20.5

Командир військової частини А0515

Усі види технічних засобів, обладнання та майна речової служби військових частин, які підпорядковані військовій частині А0515

20.6

Начальник Центрального управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України

Усі види технічних засобів, обладнання та майна речової служби

20.7

Начальник Тилу Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 19.6

20.8

Міністр оборони України

Майно, зазначене у пункті 19.6

21

Техніка та майно продовольчої служби

21.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Майно продовольчої служби, за винятком наметів та брезентів

21.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Техніка та майно продовольчої служби, за винятком наметів, засобів приготування їжі в польових умовах, засобів польового хлібопечення, польових холодильних засобів, засобів підвезення продовольства та води, ремонтних засобів продовольчої служби, технологічного та холодильного обладнання

21.3

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Техніка та майно продовольчої служби, за винятком наметів, засобів приготування їжі в польових умовах, засобів польового хлібопечення, польових холодильних засобів, засобів підвезення продовольства та води, ремонтних засобів продовольчої служби, технологічного та холодильного обладнання

21.4

Командувач виду (оперативного командування, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Техніка та майно продовольчої служби, за винятком наметів, кухонь автомобільних, причіпних і переносних, плит причіпних і переносних, засобів польового хлібопечення, польових холодильних засобів, засобів підвезення продовольства та води на автомобільному і причіпному шасі, ремонтних засобів продовольчої служби, технологічного та холодильного обладнання, крім техніки та майна продовольчої служби військових частин, які підпорядковані військовій частині А0515

21.5

Командир військової частини А0515

Усі види техніки та майна продовольчої служби військових частин, які підпорядковані військовій частині А0515

21.6

Начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України

Усі види техніки та майна продовольчої служби

21.7

Начальник Тилу Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 20.6

22

Залізнична техніка та майно

22.1

Начальник Центрального управління військових сполучень Тилу Збройних Сил України

Усі види залізничної техніки та майна, за винятком рухомого складу та спеціального рухомого складу

22.2

Начальник Тилу Збройних Сил України

Усі види залізничної техніки та вся номенклатура залізничного майна Збройних Сил України

22.3

Міністр оборони України

Майно, зазначене у пункті 21.2

23

Авіаційна техніка

23.1

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України

Літаки, вертольоти, безпілотні літаки, планери (фюзеляжі), авіаційні двигуни

23.2

Начальник Центрального управління технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 22.1

23.3

Міністр оборони України

Майно, зазначене у пункті 22.1

24

Зенітне ракетне та радіолокаційне озброєння

24.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних та групових комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 5 м2

24.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 5 м2 усіх видів озброєння та військової техніки, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки

24.3

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 20 м2 усіх видів озброєння та військової техніки, навчально-тренувальне обладнання, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж

24.4

Начальник управління виду Збройних Сил України щодо військового майна закріпленої номенклатури

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, у тому числі комплекти ЗІП у цілому, електровакуумні прилади, навчально-тренувальне обладнання, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж, спеціальна упаковка і тара, контейнери ракет, комплектуючі елементи ракет, а також вибухонебезпечні комплектуючі елементи ракет, що надходять окремо від ракет (бойові частини, стартові агрегати, піротехнічні засоби, порохові заряди), блоки, пульти, шафи та прилади зі складу комплектів озброєння та військової техніки, підіймально-транспортне і технологічне обладнання зенітних ракетних комплексів, навчальні ракети всіх типів, окремі кабіни радіолокаційних станцій (комплексів), чохли з тканини та гермоукупорка всіх видів озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж, КУНГи та спеціалізовані електротехнічні вироби, причепи та майно

24.5

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання генерал-полковника (адмірала)

Усі види зенітно-ракетного та радіолокаційного озброєння, за винятком його дослідних зразків

24.6

Начальник Центрального управління технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 23.5

24.7

Начальник Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 23.5

24.8

Міністр оборони України

Усі види зенітно-ракетного та радіолокаційного озброєння

25

Засоби та майно зв'язку і радіотехнічного забезпечення польотів

25.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Експлуатаційні та видаткові матеріали, що використані для обслуговування та ремонту засобів зв'язку та радіотехнічного забезпечення (далі - РТЗ).
Комплекти ЗІП, які використані для ремонту та обслуговування засобів зв'язку та РТЗ, а також для поповнення одиночних комплектів ЗІП; інструмент розсипом, сухі гальванічні елементи, акумулятори та батареї (крім лужних та кислотних), головні телефони, мікрофонні та телефонні капсули

25.2

Начальник відділу зв'язку, РТЗ, АСУ та інформаційних систем штабу повітряного командування, начальник відділення зв'язку, РТЗ і АСУ штабу управління Тактичної групи

Майно, зазначене у пункті 24.1, акумуляторні батареї до засобів зв'язку і РТЗ, окремі блоки (субблоки, вузли, плати, механізми) з раніше списаних засобів зв'язку і РТЗ

25.3

Начальник військ зв'язку та інформаційних систем штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Засоби зв'язку і РТЗ усієї номенклатури та їх складові частини, кузови-фургони, кузови та КУНГи засобів зв'язку і РТЗ

25.4

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України

Засоби зв'язку і РТЗ усієї номенклатури

25.5

Міністр оборони України

Засоби зв'язку і РТЗ усієї номенклатури

26

Авіаційне озброєння

26.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних та групових комплектів ЗІП

26.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 5 м2 усіх видів озброєння та військової техніки, агрегати і вузли навчального озброєння та військової техніки

26.3

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 20 м2 усіх видів озброєння та військової техніки, навчально-тренувальне обладнання, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж

26.4

Начальник управління виду Збройних Сил України щодо військового майна закріпленої номенклатури

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних, групових, базових та ремонтних комплектів ЗІП, у тому числі комплекти ЗІП у цілому; керовані і некеровані навчальні авіаційні засоби ураження та комплектуючі до них (навчальні, навчально-тренувальні, розрізні, вагові макети, корпуси); спеціальна упаковка і тара до авіаційних засобів ураження; контейнери ракет; комплектуючі елементи (окремі відсіки) до керованих та некерованих авіаційних засобів ураження, включаючи ті, які у своєму складі містять вибухові речовини; комплектуючі до авіаційної артилерійської зброї; гармати, кулемети і гранатомети, що використовуються на літаку; підвісні і вмонтовані установки авіаційної артилерійської зброї; блоки (гармати), пускові і катапультні пристрої ракет; тримачі для підвіски і транспортування бомб, мін, торпед, радіоакустичних буїв; авіаційні контейнери малогабаритних боєприпасів і вантажів; бортові механізми завантаження літака засобами ураження; агрегати і механізми переведення засобів ураження у бойове положення; автономні системи наведення і цілевказання керованих авіаційних засобів ураження (далі - АЗУ); системи керування стрільбою, пуском і скиданням АЗУ, інших вантажів, що підвішуються, розвантаженням контейнерів і касет; блоки зведення установок і прилади керування зведенням підривачів; командні прилади; автономні системи живлення засобів ураження електроенергією; обчислювально-програмуючі пристрої, що вирішують завдання керування стрільбою, пуском і скиданням АЗУ та інших вантажів; датчики параметрів, що працюють тільки для авіаційного озброєння (далі - АОз); системи контролю стану і режимів роботи систем і засобів АОз, фотоконтрольна апаратура, що реєструє роботу АОз; системи створення пасивних перешкод, що включають механізми системи створення пасивних перешкод, системи керування викидом пасивних перешкод, системи підвіски автоматів пасивних перешкод, засоби створення пасивних перешкод; аналогові, цифрові і аналогово-цифрові обчислювальні машини, що забезпечують вирішення завдань прицілювання; оптичні, електронно-оптичні, оптико-телевізійні та інфрачервоні приціли і візири; теплопеленгатори, що забезпечують інформацією прицільні системи; спеціальні дальноміри, станції підсвічування цілі; обчислювально-програмуючі пристрої і блоки, що входять до прицільних систем; прилади дозиметричного контролю; десантно-транспортне, санітарне, рятувальне обладнання; обладнання групового використання і буксирувальне обладнання; контейнери спеціального застосування; стартові прискорювачі; піротехнічні засоби, сигнальні ракети і шашки, радіогідроакустичні буї, вибухові джерела звуку, авіаційні бомби допоміжного призначення; піропатрони і пірозаряди, електродетонатори, розривні і вибивні заряди, фосфорні патрони та інші піротехнічні засоби.
Крім того, все вищеперелічене майно номенклатури авіаційного озброєння в новому виконанні

26.5

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання не нижче генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Усі види авіаційного озброєння, за винятком його дослідних зразків

26.6

Начальник Центрального управління технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 25.5

26.7

Начальник Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 25.5

26.8

Міністр оборони України

Усі види авіаційного озброєння

27

Авіаційно-технічне майно

27.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Електровакуумні прилади, елементна база, гумотехнічні вироби, видаткові та експлуатаційні матеріали, ремонтні та групові комплекти військового ремонту

27.2

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Використані агрегати літаків та вертольотів, авіаційне та радіоелектронне обладнання, у яких закінчився призначений ресурс

27.3

Начальник управління (служби) авіаційно-технічного забезпечення виду Збройних Сил України

Агрегати літаків, вертольотів, авіаційних двигунів; бортові авіаційні радіотехнічні та радіолокаційні системи; аерофотоапарати та фотографічні установки; ремонтний фонд агрегатів літаків, вертольотів, двигунів, авіаційного та радіоелектронного обладнання, у яких закінчився призначений строк служби та ремонт яких економічно недоцільний, зняті з озброєння; табельне майно, навчально-тренувальні засоби

27.4

Заступники командувача виду (оперативного командування) Збройних Сил України

Агрегати літаків, вертольотів, авіаційних двигунів; бортові авіаційні радіотехнічні та радіолокаційні системи; аерофотоапарати та фотографічні установки; ремонтний фонд агрегатів літаків, вертольотів, двигунів, авіаційного та радіоелектронного обладнання, у яких закінчився призначений строк служби та ремонт яких економічно недоцільний, зняті з озброєння; табельне майно, навчально-тренувальні засоби, тренажери, пересувні засоби військового ремонту

27.5

Командувач виду (оперативного командування) Збройних Сил України, інші командувачі (начальники), для яких штатом передбачено військове звання
не нижче генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Усі види авіаційно-технічного майна

27.6

Начальник Центрального управління технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 26.5

27.7

Начальник Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 26.5

27.8

Міністр оборони України

Майно, зазначене у пункті 26.5

28

Електрогазова техніка та майно

28.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Запасні частини (за винятком рукавів високого тиску газозарядних станцій та гідравлічних установок, рукавів для заправки зрідженими газами, кабелів живлення електричним струмом аеродромних (пересувних, стаціонарних) електроагрегатів); матеріали; стиснуті (зріджені) гази та хімікати

28.2

Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) Збройних Сил України, для яких штатом передбачено військове звання генерал-майора (контр-адмірала)

Запасні частини (за винятком рукавів високого тиску газозарядних станцій та гідравлічних установок, рукавів для заправки зрідженими газами, кабелів живлення електричним струмом аеродромних (пересувних, стаціонарних) електроагрегатів); матеріали; стиснуті (зріджені) гази та хімікати

28.3

Командир повітряного командування, командири (начальники) інших органів військового управління, для яких штатом передбачено військове звання генерал-лейтенанта (віце-адмірала)

Запасні частини (за винятком рукавів високого тиску газозарядних станцій та гідравлічних установок, рукавів для заправки зрідженими газами, кабелів живлення електричним струмом аеродромних (пересувних, стаціонарних) електроагрегатів); матеріали; стиснуті (зріджені) гази та хімікати

28.4

Начальник управління виду Збройних Сил України (управління забезпечення) щодо військового майна закріпленої номенклатури

Усі види електрогазової техніки та електрогазового майна, за винятком їх дослідних зразків, кузови-фургони та КУНГи до електрогазової техніки

28.5

Заступники командувача Повітряних Сил, начальники управлінь (головного центрального), відділів, служб забезпечення органів військового управління Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 27.3

28.6

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України

Усі види електрогазової техніки та електрогазового майна

28.7

Начальник Центрального управління технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 27.6

28.8

Начальник Озброєння Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 27.6

28.9

Міністр оборони України

Майно, зазначене у пункті 27.6

29

Аеродромно-експлуатаційна техніка та матеріальні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби

29.1

Командири військових частин, авіаційних комендатур, окремих інженерно-аеродромних батальйонів, авіаційних бригад

Витратні спеціальні матеріали для експлуатаційного утримання льотного поля, будівель та споруд службово-технічної забудови, запасні частини, вузли та агрегати спеціального обладнання аеродромно-експлуатаційної техніки, шанцевий інструмент, реагент для знищення ожеледних утворювань, малоцінний інвентар, вібратори, дрилі, перфоратори, ацетиленові генератори

29.2

Начальники логістики (тилу, відділів матеріально-технічного забезпечення) повітряних (оперативних) командувань, навчальних закладів

Витратні матеріали для експлуатаційного утримання льотного поля, будівель та споруд службово-технічної забудови, шанцевий інструмент, малоцінний інвентар, вібратори, дрилі, перфоратори, відбійні молотки, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, котли для розігріву бітуму, алмазні диски для нарізання бетону, ацетиленові генератори, зварювальні трансформатори, стрічкові транспортери, бетонозмішувачі, силові масляні трансформатори, повітряні та кабельні лінії електропостачання до та вище 1000 В

29.3

Начальник інженерно-аеродромної служби тилу логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Малоцінний інвентар, вібратори, дрилі, перфоратори, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, котли для розігріву бітуму, зварювальні трансформатори, стрічкові транспортери, уніфіковані стоянки та засоби утримання літаків, алмазні диски для нарізання бетону, наріжчики швів, маслостанції, аеродромні металеві і залізобетонні плити та інші матеріально-технічні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби, силові масляні трансформатори, повітряні та кабельні лінії електропостачання до та вище 1000 В

29.4

Заступник командувача з логістики - начальник логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Наріжчики швів, маслостанції, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, шнекороторні снігоочищувачі, поливально-мийні, теплові, вакуумні та пневмоприбиральні машини, автовежі та самохідні майданчики обслуговування, маркувальники покрить, засоби аварійного утримання літаків, бетонозмішувачі, авіаційні (теплові) двигуни для теплових машин, тракторні навантажувачі, профіліровщики, планувальники, цементовози, піскорозкидачі, бурильно-кранові машини, аеродромні металеві і залізобетонні плити та інші матеріально-технічні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби

29.5

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України

Усі види аеродромно-експлуатаційної техніки та вся номенклатура майна інженерно-аеродромної служби

29.6

Міністр оборони України

Усі види аеродромно-експлуатаційної техніки та вся номенклатура майна інженерно-аеродромної служби

30

Радіоелектронні та радіотехнічні засоби і майно, які замовляються Військово-Морськими Силами Збройних Сил України

30.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Деталі радіо- та електротехніки, елементи та інструмент загального призначення, що входять до комплекту ЗІП, витратні матеріали і запасне майно згідно з діючими нормативами та інше майно, використане в процесі експлуатації радіоелектронних засобів

30.2

Начальник служби (відділу) радіотехнічного забезпечення озброєння Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Майно, зазначене у пункті 29.1

30.3

Начальник озброєння Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Окремі прилади, вузли та блоки комплектів радіоелектронних засобів, що знаходяться на базах, складах та в ремонтних органах (або перебувають в експлуатації); засоби вимірювань; мікрокалькулятори; надувні кутові відбивачі; агрегати живлення; радіоелектронні засоби, ЗІП-О, ЗІП-Г, ЗІП-Р та інше військове майно за відповідною номенклатурою

30.4

Заступники командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види радіоелектронних та радіотехнічних засобів і майна

30.5

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види радіоелектронних та радіотехнічних засобів і майна

30.6

Міністр оборони України

Усі види радіоелектронних та радіотехнічних засобів і майна

31

Протичовнове озброєння

31.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Окремі одиниці стандартного та нестандартного інструменту, одиночний ЗІП, елементи групового та ремонтного ЗІП, прилади для озброєння, видаткові та експлуатаційні матеріали, боєприпаси до підводно-диверсійної зброї та гранатометів, які використані згідно з планом бойової підготовки

31.2

Начальник бази, арсеналу, де є виробничі підрозділи з ремонту та обслуговування протичовнового озброєння

Протичовнове озброєння, зазначене у пункті 30.1, окремі вузли та агрегати протичовнового озброєння, ремонтні та групові ЗІП

31.3

Начальник служби мінно-торпедного озброєння Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види протичовнового озброєння

31.4

Начальник озброєння командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види протичовнового озброєння

31.5

Заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)

Усі види протичовнового озброєння

31.6

Міністр оборони України

Усі види протичовнового озброєння

32

Ракетно-артилерійське озброєння та майно, що знаходяться на обліку Військово-Морських Сил Збройних Сил України

32.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Окремі одиниці стандартного та нестандартного інструменту, одиночні ЗІП, елементи групових та ремонтних ЗІП, прилади для озброєння, видаткові та експлуатаційні матеріали, боєприпаси до стрілецької зброї та артилерійських установок, зенітно-ракетних комплексів, протикорабельних ракетних комплексів, які використані згідно з планом бойової підготовки, ланки до всіх типів корабельних артилерійських систем

32.2

Начальник бази, арсеналу, де є виробничі підрозділи з ремонту та обслуговування ракетно-артилерійського озброєння

Ракетно-артилерійське озброєння, вказане в пункті 31.1, окремі вузли та агрегати ракетно-артилерійського озброєння, ремонтні та групові ЗІП

32.3

Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння - заступник начальника озброєння Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї

32.4

Начальник озброєння Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї

 

Заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України (відповідно до розподілу повноважень)

Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї

 

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї

 

Міністр оборони України

Усі види ракетно-артилерійського озброєння, ракет та боєприпасів, стрілецька зброя та боєприпаси до неї

33

Шкіперсько-технічне та аварійно-рятувальне майно Військово-Морських Сил Збройних Сил України

33.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Електровентилятори до 0,5 кВт, ЗІП до технічного майна, витратне шкіперсько-технічне та аварійно-рятувальне майно, шкіперське майно загального використання, контрольно-вимірювальні вироби, окремі вузли та агрегати до шкіперсько-технічного та аварійно-рятувального майна, виробничий інструмент, корабельний (судновий) такелажний інвентар

33.2

Начальник служби шкіперського, технічного та аварійно-рятувального майна управління експлуатації та судноремонту Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Головні та допоміжні дизельні двигуни до 1000 кВт, генератори електричні до 1000 кВт, дизель-генераторні установки до 1000 кВт, допоміжні котли всіх типів, електричні насоси всіх типів, електричні двигуни до 1000 кВт, електрокомпресори та дизель-компресори всіх типів, підвісні мотори всіх типів, шлюпки (яли, баркаси, човни) та інші малорозмірні плавзасоби, перетворювачі всіх типів, трансформатори всіх типів, парогенератори (конденсатори, ежектори) всіх типів, холодильні установки всіх типів, теплообмінне обладнання всіх типів, опріснювальні, дистиляторні та випарювальні установки всіх типів, гребні гвинти та вали всіх типів, якірні ланцюги всіх типів, рульові пристрої всіх типів, палубні механізми всіх типів, електровентилятори всіх типів, рятувальні плоти всіх типів, комутаційна та електроустановочна апаратура, лабораторне обладнання та прилади, навчальні макети, підіймально-висувні та підіймально-спускові пристрої, станочне обладнання, інше шкіперсько-технічне та аварійно-рятувальне майно, що не увійшло до наступних пунктів

33.3

Начальник управління експлуатації та судноремонту Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Головні та допоміжні дизельні двигуни до 1500 кВт, генератори електричні до 1500 кВт, дизель-генераторні установки до 1500 кВт, електричні двигуни до 1500 кВт, корабельні системи керування всіх типів, корабельні стаціонарні системи всіх типів, вироби спеціального призначення, корабельні вироби розмагнічування, апаратура контролю та регламенту фізичних полів, гребні електродвигуни, інше шкіперсько-технічне та аварійно-рятувальне майно, що не увійшло до наступних пунктів

33.4

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Уся номенклатура шкіперсько-технічного та аварійно-рятувального майна

33.5

Міністр оборони України

Майно, зазначене у пункті 32.4

34

Морські засоби навігації та океанографії

34.1

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу), включно тих, що ведуть військове (корабельне) господарство на правах окремої військової частини

Витратні та експлуатаційні матеріали; метеорологічне обладнання; засоби навігаційного обладнання; мореходне приладдя та інструменти, допоміжне мореходне приладдя; запасні частини; витратні матеріали

34.2

Начальник центру навігації, гідрографії та гідрометеорології - начальник гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Магнітні компаси, девіаційні прилади, компенсуючі пристрої; допоміжна апаратура та приладдя (метеорологічна апаратура, корабельні системи часу та вимірювачі часу); гідрографічно-штурманське майно, комплекти ремонтних та групових ЗІП, комплектуючі; морські навігаційні карти, книги, керівництва та посібники для плавання, бланкові видання, що перебувають в експлуатації або на збереженні на кораблях, у військових частинах, складах та установах, військово-навчальних закладах, підприємствах та організаціях Збройних Сил України

34.3

Начальник штабу - перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Гірокомпаси та курсовказувачі; лаги та комплекти трансляційні; автоматизовані системи обчислення та прокладки; ехолоти навігаційні та промірні, імпортне озброєння та майно, що перебувають в експлуатації або на збереженні на кораблях, у військових частинах, складах та установах, військових навчальних закладах, підприємствах та організаціях Збройних Сил України

34.4

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Навігаційні комплекси (навігаційні гідроакустичні системи, комплекси прийому та реєстрації), інерційні комплекси та системи; корабельна радіонавігаційна апаратура (супутникова корабельна навігаційна апаратура, корабельні прийомоіндикатори радіонавігаційних систем, імітатори радіонавігаційних систем, радіопеленгатори, перетворювачі координат, апаратура ведучого кабелю); засоби навігаційного обладнання, що перебувають в експлуатації або на збереженні на кораблях, у військових частинах, складах та установах, військових навчальних закладах, підприємствах та організаціях Збройних Сил України

35

Техніка та майно зв'язку, що замовляються Військово-Морськими Силами Збройних Сил України

35.1

Начальник зв'язку Військово-Морських Сил - заступник начальника штабу зі зв'язку та інформатизації Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Спеціальні телефонні апарати та суднові АТС ємністю до 200 номерів; комплекти інструментів; світлосигнальні прилади, переносні електромегафони, корабельні динаміки, комутатори антенні; виносні пости зв'язку та пульти радиста-оператора; апаратура запису та спеціального запису морська; радіостанції та радіопередавачі УКХ, КХ, СХ потужністю 1 кВт та більше; радіопередавачі загального призначення; радіоприймальні пристрої УКХ, КХ, СХ, НДХ-діапазону; суднові всехвильові радіоприймачі; підсилювачі до антен; навчальні пристрої та тренажери; суднові радіостанції КХ та УКХ-діапазону загального призначення; радіорелейні станції; телефонна апаратура ЗАЗ морська (типів Т-612, Т-617); телеграфна апаратура морська (типів Т-620, Т-600, Т-800); апаратура засекречування швидкої та надшвидкої дії (типу Т-606); апаратура засекречування факсимільної інформації (типу Т-601); апаратура засекречування передачі даних (типів Т-631, Т-630); датчики коду Морзе; засоби контролю та управління; апаратура контролю та комутації каналів; морські радіобуї; апарати факсимільні і фототелеграфні; апаратура гучномовного зв'язку корабельна; переговорні пристрої; апаратура оповіщення морська; засоби управління морські типу П-460; апаратура кінцева швидкої та надшвидкої дії; контрольно-вимірювальні засоби типу Р-756; концентратори; антенно-фідерні системи усіх типів; комплекси засобів радіозв'язку для підводних човнів та надводних кораблів; радіостанції для зондування іоносфери; системи та комплекси супутникового та космічного зв'язку; підводний кабель та споруди зв'язку

36

Морська рятувальна техніка та майно

36.1

Начальник пошуково-рятувальної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види морської рятувальної техніки та майна

36.2

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види морської рятувальної техніки та майна

36.3

Міністр оборони України

Усі види морської рятувальної техніки та майна

37

Морські інженерні засоби

37.1

Начальник інженерної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види морських інженерних засобів та майна номенклатури морської інженерної служби

37.2

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Усі види морських інженерних засобів та майна номенклатури морської інженерної служби

37.3

Міністр оборони України

Усі види морських інженерних засобів та майна номенклатури морської інженерної служби

38

Бойові кораблі та катери, судна (кораблі та катери) забезпечення

38.1

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Бойові кораблі та катери, судна (кораблі та катери) забезпечення

38.2

Міністр оборони України

Майно, зазначене у пункті 37.1

39

Пункт виключено

39

Будівлі та споруди

39.1

Начальники квартирно-експлуатаційних відділів, квартирно-експлуатаційних частин районів, начальник Київського квартирно-експлуатаційного управління

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних відділах, квартирно-експлуатаційних частинах районів

39.2

Командувачі оперативних командувань

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в підпорядкованих військових частинах

39.3

Начальники територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних відділах, квартирно-експлуатаційних частинах районів

39.4

Заступники командувачів видів Збройних Сил України (згідно з розподілом повноважень)

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в підпорядкованих військових частинах і групі розквартирування та землекористування (квартирно-експлуатаційній службі) тилу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

39.5

Начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України (у тому числі стосовно військових частин центрального підпорядкування)

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в квартирно-експлуатаційних відділах, квартирно-експлуатаційних частинах районів (у тому числі на балансовому обліку військових частин центрального підпорядкування)

39.6

Командувачі видів Збройних Сил України

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в підпорядкованих військових частинах і групі розквартирування та землекористування (квартирно-експлуатаційній службі) тилу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

39.7

Начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

39.8

Командир повітряного командування

Будівлі та споруди льотних полів і службово-технічної забудови аеродромів та відповідних командних пунктів (пунктів управління польотами)

39.9

Начальник інженерно-аеродромної служби тилу логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Будівлі та споруди льотних полів і службово-технічної забудови аеродромів та відповідних командних пунктів (пунктів управління польотами)

39.10

Заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України (згідно з розподілом повноважень)

Будівлі та споруди льотних полів і службово-технічної забудови аеродромів та відповідних командних пунктів (пунктів управління польотами)

39.11

Командири військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Фортифікаційні споруди спеціальних об'єктів, гідротехнічні, військові фортифікаційні споруди та об'єкти гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України

39.12

Заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України (згідно з розподілом повноважень)

Фортифікаційні споруди спеціальних об'єктів, гідротехнічні, військові фортифікаційні споруди та об'єкти гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України

39.13

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Фортифікаційні споруди спеціальних об'єктів, гідротехнічні, військові фортифікаційні споруди та об'єкти гідрографічної служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України

39.14

Командир військової частини А0515

Усі типи будівель та споруд, що знаходяться на балансовому обліку у військовій частині А0515 та підпорядкованих їй військових частинах, установах та організаціях

39.15

Міністр оборони України

Усі типи будівель та споруд

40

Майно представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації

40.1

Керівники представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

Усі види військового майна, що закріплене за представництвом державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації

41

Майно Галузевого державного архіву Міністерства оборони України

41.1

Директор галузевого державного архіву Міністерства оборони України

Персональні та офісні подрібнювачі

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства оборони України від 22.12.2015 р. N 745,
 від 09.06.2016 р. N 298
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 05.09.2017 р. N 465
,
із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства оборони України від 24.07.2018 р. N 361,
від 17.12.2019 р. N 648
,
від 14.09.2020 р. N 327)

 

Стандарт 297 х 210, 297 х 420

Номенклатурний номер

Основний рахунок

Кореспондентський рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                  ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________
                  (посада, військове звання,
_______________________________
                   підпис, прізвище, ініціали)
     "___" ____________ 20__ року
М. П.

АКТ N ______
технічного стану

_____________________________________________________________________________________
(найменування озброєння, техніки)

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

000

001

002

003

005

032

 

 

 

 

 

 

Підстава (мета) операції

Код операції

Дата операції

Служба

Військова частина (підрозділ)

Виконання

045

004

034

 

 

207

 

 

 

 

 

 

Дебет

Кредит

Сума

Знос

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

 

 

 

 

 

 

При ознайомленні з документами, огляді (перевірці) встановлено:

I. Склад і якісний стан

N
з/п

Наймену-
вання озбро-
єння, техніки (індекс, номер крес-
лення)

Код номен-
кла-
тури

Одини-
ця виміру

Кіль-
кість

Категорія

Вартість

Завод-
ський номер

Завод-
виробник

Номер паспорта (форму-
ляра)

за докумен-
тами

фактич-
но

первісна (переоці-
нена)

залиш-
кова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

075

076

097

079

083

171

 

007

180

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

075

076

097

079

083

171

 

007

180

012

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аркуш 2

II. Техніко-експлуатаційні показники

1. Введено в експлуатацію (дата)

 

2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців)

 

3. Напрацьовано з початку експлуатації (циклів, годин, км пробігу)

 

4. Встановлені:
ресурс (циклів, годин, км пробігу)

 

строк експлуатації (років, місяців)

 

гарантійне напрацювання (циклів, годин, км пробігу)

 

гарантійний строк (років, місяців)

 

5. Проведено ремонт (який, дата)

 

6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців)

 

7. Напрацювання після останнього ремонту (циклів, годин, км пробігу)

 

8. Має недоробку (переробку):
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу)

 

за строком експлуатації (років, місяців)

 

за гарантійним напрацюванням (циклів, годин, км пробігу)

 

за строком придатності (років, місяців)

 

III. Комплектність

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV. Технічний стан

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зворотний бік аркуша 2

V. Причини дострокового зносу або пошкодження

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI. Обсяг виконаних доробок

(номери бюлетенів доробок)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VII. Пропозиції комісії

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                             (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії: _________________________________________________________________________
                                                                             (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

_____________________________________________________________________________________
   (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Акт складено у _____ примірниках:

примірник N 1 - __________________________

примірник N 2 - __________________________

примірник N 3 - __________________________

VIII. Висновок командира військової частини
(старшого начальника)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Пояснення щодо оформлення акта технічного стану

1. Акт технічного стану (далі - акт) призначений для оформлення встановлених: технічного стану, необхідності у ремонті та списанні озброєння і техніки, що обліковуються за номерами і технічним станом.

2. Акт складається комісією військової частини (корабля):

у разі переведення в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння і техніки, що набули непридатного стану після закінчення установлених термінів їх служби, вироблення технічного ресурсу, проведення випробувань або дослідних робіт та/або за неможливості їх ремонту і використання за цільовим призначенням, - у трьох примірниках. Усі примірники акта направляються у встановленому порядку на затвердження начальнику, якому надане таке право. Після затвердження перший та другий примірники повертаються до військової частини;

у разі списання втрачених озброєння і техніки або таких, що передчасно стали непридатними, - у трьох примірниках і затверджується командиром військової частини. Перший примірник разом з клопотанням надсилається старшому начальнику для отримання інспекторського посвідчення.

Підпис командира військової частини у розділі VIII та підпис начальника, який затвердив акт, скріплюються мастиковими гербовими печатками.

3. У графі 2 розділу I акта у першому рядку записується базовий зразок озброєння (техніки, обладнання), на який складається акт. У наступних рядках записуються його комплектуючі вироби, які обліковуються за номерами (двигуни, агрегати, знаряддя, пускові установки, кулемети, радіоелектронні приймально-передавальні пристрої тощо), і технічна документація.

У разі списання комплексних зразків озброєння і техніки графи 11, 12 не заповнюються, до них записуються пропозиції комісії щодо подальшого використання складових та комплектуючих цих зразків.

У разі якщо до складу комплексного зразка озброєння і техніки входять складові, які не обліковані за номерами (не мають заводських номерів), але за пропозицією комісії підлягають поставленню на окремий облік, ці складові також вносяться до розділу I акта технічного стану з відповідними записами щодо кількості, категорії, вартості та служби забезпечення.

4. У розділі I акта записуються деталі, агрегати, предмети ЗІП, яких не вистачає (картка некомплектності додається до акта), а також технічна документація та пальне, що передаються з озброєнням і технікою. Тут також записуються номери покришок коліс і відсоток їх зносу.

5. У розділі IV записуються: дата і місце виходу озброєння і техніки з ладу; технічний стан у разі зовнішнього огляду, запуску двигуна та випробовування пробігом (робочим режимом).

6. У розділі V записуються причини дострокового зносу або пошкодження та дані про проведене розслідування. На базовий зразок, на якому змонтоване озброєння, надається окремий висновок про його технічний стан, визначаються категорія та вид необхідного ремонту. У цьому випадку додатковий примірник акта направляється начальнику служби забезпечення, де обліковується базовий зразок.

7. За наявності у військовому майні, що списується, дорогоцінних металів та каміння до акта додається перелік приладів, вузлів, агрегатів, до складу яких вони входять, із зазначенням найменування дорогоцінних металів, каміння та їх кількості у кожному виробі.

8. У графі 8 зазначається первісна (переоцінена) вартість військового майна.

9. Акт оформлюється на двох і більше аркушах за наявності великої кількості номерних складових виробу та на одному аркуші, якщо комплектність не розписується або номерних складових у виробі немає.

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

 

 

                  ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________
                  (посада, військове звання,
_______________________________
                   підпис, прізвище, ініціали)
     "___" ____________ 20__ року
М. П.

АКТ N ________
технічного стану повітрянодесантної техніки

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Військова частина

000

001

002

003

005

032

045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час огляду повітрянодесантної техніки і перевірки правил її експлуатації, зберігання і ремонту встановлено:

I. Якісний стан

N
з/п

Наймену-
вання техніки

Код номенкла-
тури

Одиниця виміру

Залишкова вартість

Усього оглянуто

Сума

З них виявилось за категоріями

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

075

076

 

106

172

107

108

109

110

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

II. Стан експлуатації і збереження

_____________________________________________________________________________________

III. Стан зберігання і ремонту

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV. Додатки до акта

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

V. Пропозиції комісії щодо усунення недоліків і висновки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                    (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії: _________________________________________________________________________
                                                                                    (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Висновки старшого начальника

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Пояснення щодо оформлення акта технічного стану повітрянодесантної техніки

1. Акт складається комісією військової частини у трьох примірниках і затверджується командиром військової частини та візується начальником фінансово-економічного органу. Два примірники залишаються у військовій частині (на кораблі, у з'єднанні), третій - висилається начальнику вищої служби забезпечення.

2. Вхідними даними для складання акта є показники відомостей технічного стану повітрянодесантної техніки.

 

ВІДОМІСТЬ N ______
технічного стану повітрянодесантної техніки

Військова частина ______________________________ Підрозділ ______________________________

Підстава _____________________________________________________________________________

N
з/п

Наймену-
вання техніки

Стелажний номер

Заводський номер

Рік виготов-
лення

Кількість застосувань

Технічний стан

Примітки

дефекти

категорія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

N
з/п

Наймену-
вання техніки

Стелажний номер

Заводський номер

Рік виготов-
лення

Кількість застосувань

Технічний стан

Примітки

дефекти

категорія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                  (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії: ________________________________________________________________________
                                                                                  (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
                        ________________________________________________________________________
                                                                                  (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

Номенклатурний номер

Основний рахунок

Кореспондентський рахунок

 

 

 


 

 

АКТ N ____
зміни якісного стану
_______________________________________
(озброєння, техніки, майна)

                  ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________
                  (посада, військове звання,
_______________________________
                   підпис, прізвище, ініціали)
     "___" ____________ 20__ року
М. П.

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Код операції

Дата операції

Служба

Військова частина

000

001

002

003

005

032

045

004

034

046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У результаті огляду встановлено:

N
з/п

Списати

Оприбуткувати

наймену-
вання військо-
вого майна, завод-
ський номер

код номенкла-
тури

одиниця виміру

катего-
рія

кіль-
кість

ціна за одиницю

сума

експлуатується, років

наймену-
вання озброєння (техніки, майна)

код номенкла-
тури

одиниця виміру

катего-
рія

кіль-
кість

залиш-
кова вар-
тість

сума

за нормою

фактично

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

075

076

082

127

171

172

 

 

 

075

076

081

105

171

172

Зворотний бік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

075

076

082

127

171

172

 

 

 

075

076

081

105

171

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок комісії (причини переведення в іншу категорію, сорт; доцільність використання окремих вузлів, приладів, запасних частин, деталей та іншого військового майна) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії: ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Висновок старшого начальника _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                     (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

М. П. "___" ____________ 20__ року

Отримані від розбирання вузли, прилади, запасні частини, деталі та інше майно, вказане в графах 11 - 17, на відповідальне зберігання прийняв ___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                     (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

Пояснення щодо оформлення акта зміни якісного стану

1. Акт складається комісією військової частини (корабля):

на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна - у трьох примірниках та затверджується командиром військової частини (корабля) або старшим начальником у межах наданих йому повноважень. Після затвердження перший примірник повертається до військової частини (на корабель).

2. У змістовій частині акта реквізитами-підставами записуються: у графах 3 - 10 - облікові дані щодо військового майна, яке переводиться в останню (найнижчу) категорію (сорт) та підлягає розбиранню (розділенню, розпорюванню); у графах 12 - 17 - дані про кількість і фактичний якісний стан цього військового майна.

 

 

                           ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________________
                               (посада, військове звання,
__________________________________________
                                підпис, прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ року

ЗВЕДЕНИЙ АКТ N ____
якісного (технічного) стану військового майна номенклатури
___________________________________________
(найменування служби забезпечення)

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Код операції

Дата операції

Служба

000

001

002

003

005

032

045

004

034

046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час ознайомлення з документами, огляду (перевірки) встановлено:

N
з/п

Найменування військового майна, заводський номер

Код номенкла-
тури

Військова частина (установа)

Одиниця виміру

Кількість

Установлений строк (ресурс) експлуатації (роки, мотогодини, цикли)

Знаходиться в експлуатації (роки, мотогодини, цикли)

Категорія

Вартість, грн

Використання після зміни якісного (технічного) стану військового майна

за докумен-
тами

фактично

первісна, відновлю-
вальна (переоцінена)

залишкова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Зворотний бік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції щодо рішення ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник центральної служби забезпечення
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                     (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

Перелік
військового майна, що підлягає списанню за інспекторським посвідченням

N
з/п

Найменування військового майна, заводський номер, рік випуску

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн

Вартість, що підлягає списанню, грн

Сума, грн

Причина втрати

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир ____________________________________________________________________________
(начальник)                                                  (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

 

КНИГА
реєстрації затвердження інспекторських посвідчень

Номер інспекторського посвідчення

Дата затвердження

Посадова особа, яка прийняла рішення про затвердження інспекторського посвідчення

Посадова особа, яка клопотала про затвердження інспекторського посвідчення

Орган військового управління (військова частина), який (яка) затвердила інспекторське посвідчення

Найменування військового майна

На суму, грн

Примітки

усього

у тому числі підлягає відшкодуванню з винних осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

 

ПОГОДЖЕНО
_________________________
         (посада, військове звання,
_________________________
        підпис, прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________
         (посада, військове звання,
_________________________
        підпис, прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

М. П.

Акт N ________
про проведення пуску

_____________________________________________________________________________________
(назва ракети та (або) мішені, створеної на базі ракет та (або) безпілотних літальних апаратів)

Комісія у складі голови комісії ___________________________________________________________,
                                                                                                       (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
членів комісії: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посади, військові звання, прізвища, ініціали)
склала цей акт про те, що на підставі ______________________________________________________
                                                                                                                           (дата та N наказу на використання ракети, безпілотного
______________________________ на полігоні _____________________________________________
літального апарата як повітряної мішені)                                      (назва полігона (закладу), на якому було здійснено пуск,
_________________________________________________ було проведено пуск ракети, безпілотного
                                    дата та час здійснення пуску)
літального апарата ____________________________________________________________________,
                                                                                      (тип (марка) ракети, безпілотного літального апарата)
заводський N ____________, ____ року випуску, як повітряної мішені.

Висновок комісії: ______________________________________________________________________
                                                        (дата, час та причини знищення (втрати) ракети, безпілотного літального апарата)

Голова комісії

______________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії:

______________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

 

______________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

 

АКТ

"___" ____________ 20__ р.

м. Київ

N ____

Про списання службових собак

ПІДСТАВА: наказ від "___" ____________ 20__ р. N _____

Комісія у складі:

голова комісії

________________________________________________________________________

члени комісії:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

відповідно до наказу від "___" __________ 20___ р. N _____

здійснила огляд службового собаки:

кличка _______________________________________________________________________________

порода _______________________________________________________________________________

стать _________________________________________________________________________________

дата народження _______________________________________________________________________

окрас ________________________________________________________________________________

родовід _______________________________________________________________________________

спеціалізація __________________________________________________________________________

Комісією встановлено, що службовий собака:

надійшов до військової частини __________________________________________________________
                                                              (дата)

отримав лікувань ____________________________ на суму ___________________________________
                                                                     (кількість)                                                                                  (словами)

має вагу ______________________________________________________________________________

Стан здоров'я та причина списання _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                      (зазначаються недоліки та причини їх виникнення)

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ

Службовий собака ___________________________ списується і підлягає _______________________
                                                                       (кличка)

_____________________________________________________________________________________
(безкоштовній передачі (інше))

Додаток: _____________________________________________________________________________
                                                                                              (перелік документів, що додаються)
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

__________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

__________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

__________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

__________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

__________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Результати списання:

У картці N ____________ списання відмічено.

"___" ____________ 20__ р.

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Примітка. Акт складається у двох примірниках і затверджується командиром військової частини. Акт здається до фінансово-економічного органу військової частини, копія акта долучається до справи на службового собаку.

(Порядок доповнено додатком 17 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 05.09.2017 р. N 465)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________
                                     (посада)
__________________________________
      (військове звання, підпис, ініціал, прізвище)
"___" ____________ 20__ року
М. П.

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ N ___
на списання окремих конструктивних елементів будівель (споруд)

Видане
_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування військової частини, якій видано інспекторське посвідчення)
за клопотанням (актом) ________________________________________________________________
                                                                                                       (ким вносилося(вся) клопотання (акт))
від "___" ____________ 20__ року N __________________ на підставі рішення
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (ким прийнято рішення)
від "___" ____________ 20__ року N _________ на списання з книги обліку нестач та книги обліку втрат окремих конструктивних елементів будівлі (споруди) військового містечка N _______ у _____________________________________________________________________________________:
                                                                                                (місце розташування)

Усього на загальну суму _________________________________________________________________
                                                                                                                                                       (словами)

Із загальної суми шкоди, завданої державі втратою матеріальних
засобів, частина збитку на суму ___________________________________________________________
                                                                                                                                                    (словами)
підлягає відшкодуванню за рахунок винних осіб, решту на суму ________________________________
                                                                                                                                                                                     (словами)
дозволяється віднести за рахунок держави.

Додаток: клопотання про видачу інспекторського посвідчення та додатки до нього на _________ аркушах (тільки до примірника N ____).

М. П.

_____________________________________________________________________________________
                                                               (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціал особи, яка подає
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  інспекторське посвідчення на затвердження)

"___" ____________ 20__ року.

(Порядок доповнено додатком 18 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.12.2019 р. N 648)

 

 

                  ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________
                   (посада, військове звання)
________________________________
                    (підпис, ініціал, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

АКТ списання (зняття залишків) N _____

Висновки комісії (причини та обставини втрати, пропозиції): ____________________________________________________________________

Голова комісії ____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                     (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціал)

Члени комісії _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                     (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціал)
                       _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                     (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціал)

Відповідальна особа за зберігання й утримання військового майна ________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                        (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціал)

Пояснення щодо оформлення акта списання (зняття залишків)

1. Акт списання (зняття залишків) складається у двох примірниках комісією військової частини і затверджується командиром (начальником), якому надане таке право. Підпис особи, яка затвердила акт, скріплюється мастиковою гербовою печаткою.

2. За наявності ознак злочину (крадіжка тощо) командир (начальник) призначає службове розслідування, за результатами проведення якого приймає рішення щодо затвердження акта списання (зняття залишків).

(Порядок доповнено додатком 19 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 17.12.2019 р. N 648)

____________

Опрос