Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к некоторым нормативно-правовым актам

Минюст
Приказ от 30.01.2015 № 115/5
действует с 30.01.2015

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів

1. У Положенні про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497:

1) у назві та тексті слова "Головне управління юстиції", "головне управління" в усіх відмінках і числах замінити словами "Головне територіальне управління юстиції" у відповідних відмінках і числах;

2) абзац другий пункту 1 виключити;

3) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації, прийняття повідомлення про утворення) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації; забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);";

в абзаці третьому слова "та Державної виконавчої служби України (далі - ДВС)" виключити;

4) у пункті 4:

у підпункті 4.1 слова "ДВС та Укрдержреєстру" виключити;

підпункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6 забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації;";

у підпункті 4.33 слова "що забезпечує реалізацію повноважень ДВС" замінити словами "що забезпечує реалізацію повноважень з питань державної виконавчої служби";

у підпункті 4.35:

слова "через структурні підрозділи, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС" та "що забезпечують реалізацію повноважень ДВС" виключити;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"здійснює через структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію повноважень з питань державної виконавчої служби, контроль за організацією роботи структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції з цих питань;";

у підпункті 4.36 слова ", що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру у визначених сферах діяльності," виключити;

у підпункті 4.48:

слова "Державного реєстру правочинів" виключити;

доповнити підпункт словами: "Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності";

у підпункті 4.56 слова "в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" виключити;

у підпункті 4.58 слова "ДВС і Укрдержреєстру" та "за дорученням ДВС, Укрдержреєстру представляє інтереси ДВС, Укрдержреєстру під час розгляду справ у судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, готує матеріали до розгляду цих справ" виключити;

доповнити пункт підпунктами 4.59 - 4.84 такого змісту:

"4.59 здійснює контроль (нагляд) за дотриманням законодавства у визначених сферах діяльності, вживає заходів для запобігання порушенням у цих сферах та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення;

4.60 забезпечує надання методичної допомоги державним реєстраторам, нотаріусам як спеціальним суб'єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень, іншим державним службовцям та працівникам структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, органів державної реєстрації актів цивільного стану у визначених сферах діяльності;

4.61 здійснює організаційне керівництво відділами державної реєстрації актів цивільного стану з надання ними платних послуг, перевіряє їхню роботу;

4.62 складає та подає в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану;

4.63 розглядає матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану, а також надає інформацію про анульовані свідоцтва для оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін'юсту у випадках, визначених законодавством;

4.64 веде облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію, зберігає ці бланки, а також зберігає другі примірники книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також вносить у встановленому законодавством порядку відповідні зміни до актових записів цивільного стану та повторно видає на їх підставі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

4.65 узагальнює практику роботи органів державної реєстрації;

4.66 здійснює перевірку достовірності, належного оформлення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання за кордоном та засвідчує їх;

4.67 здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

4.68 забезпечує здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до законодавства;

4.69 забезпечує надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до законодавства;

4.70 забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до законодавства;

4.71 забезпечує здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

4.72 забезпечує надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

4.73 проводить спеціальну перевірку наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав;

4.74 приймає рішення щодо легалізації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об'єднань, реєстрації структурних утворень політичних партій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, реєстрації статуту територіальної громади міста Севастополя, місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються;

4.75 приймає рішення щодо взяття до уваги повідомлення організацій всеукраїнських професійних спілок;

4.76 приймає рішення щодо реєстрації, взяття до відома, погодження змін до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань;

4.77 приймає повідомлення про зміни до статуту (положення), складу керівних органів, місцезнаходження та припинення діяльності місцевих осередків громадських об'єднань зі статусом юридичної особи;

4.78 приймає рішення щодо державної реєстрації змін до Положення про постійно діючі третейські суди, регламенту третейських судів, списків третейських суддів;

4.79 виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

4.80 готує звітність щодо вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені строки до Мін'юсту;

4.81 веде облік надходження обов'язкових безоплатних примірників видань;

4.82 здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України, звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законодавством;

4.83 здійснює перевірки районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції з питань державної реєстрації та бере участь у перевірках, що проводяться Мін'юстом;

4.84 готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;".

У зв'язку з цим підпункт 4.59 вважати підпунктом 4.85;

5) у пункті 5:

у підпункті 5.1 слова "структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру" замінити словами "структурних підрозділів головного територіального управління юстиції";

у підпункті 5.3 слова "структурних підрозділах, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру" виключити;

у підпунктах 5.5, 5.8 та 5.9 слова "структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру" виключити;

у підпункті 5.6 слова ", який погоджує з головами ДВС та Укрдержреєстру в частині, що стосується структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру," виключити;

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Начальник Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Начальники головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад Міністром юстиції України.

Начальник головного територіального управління юстиції має трьох заступників, у тому числі: першого заступника начальника головного територіального управління юстиції, заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби, заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальника Управління державної реєстрації.

Заступники начальника Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Перший заступник начальника головного територіального управління юстиції, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України.

Якщо призначення осіб на посади начальника головного територіального управління юстиції, першого заступника та заступника начальника головного територіального управління юстиції здійснюється за результатами конкурсного відбору, Міністр юстиції України призначає таких осіб за рекомендацією кадрової комісії в установленому порядку з урахуванням абзаців першого, другого та четвертого цього пункту.

Начальник головного територіального управління юстиції несе персональну відповідальність за виконання покладених на головне територіальне управління юстиції завдань і здійснення ним своїх повноважень, упровадження програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної правової політики, в межах компетенції установлює ступінь відповідальності заступників начальника головного територіального управління юстиції, керівників структурних підрозділів відповідного головного територіального управління юстиції за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, підвідомчих органів та установ юстиції.";

7) у пункті 11:

у підпункті 11.2 слова "структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС" та абревіатуру "ДВС" виключити;

у підпункті 11.3 слова "Голови ДВС" виключити;

підпункт 11.6 викласти в такій редакції:

"11.6 вносить Міністру юстиції України на затвердження структуру головного територіального управління юстиції відповідно до Типової структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженої цим наказом (далі - Типова структура), у строки, встановлені дорученням Міністра юстиції України.

У разі недотримання строків внесення структури головного територіального управління юстиції Міністр юстиції України затверджує структуру відповідного головного територіального управління юстиції, керуючись Типовою структурою;";

у підпункті 11.8 слова "і відповідно до пропозицій керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, - структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції" виключити;

у підпункті 11.9 слова "погоджені в частині структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, з відповідним керівником структурного підрозділу головного управління юстиції та головами відповідно ДВС і Укрдержреєстру" виключити;

підпункт 11.10 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 11.11 - 11.17 вважати відповідно підпунктами 11.10 - 11.16;

у підпункті 11.10 слово "пропозиції" замінити словами "в установленому порядку пропозиції";

підпункти 11.11, 11.12 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 11.14 - 11.16 вважати відповідно підпунктами 11.11 - 11.14;

доповнити пункт після підпункту 11.11 новим підпунктом 11.12 такого змісту:

"11.12 призначає на посади та звільняє з посад за поданням заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби, погодженим із директором Департаменту державної виконавчої служби:

начальника відділу примусового виконання рішень структурного підрозділу головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби та його заступника;

заступників начальників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції з питань державної виконавчої служби та їх заступників;".

У зв'язку з цим підпункти 11.12 - 11.14 вважати відповідно підпунктами 11.13 - 11.15;

8) пункти 12 - 15 виключити.

У зв'язку з цим пункти 16 - 19 вважати відповідно пунктами 12 - 15;

9) в абзаці першому пункту 12 слова ", що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру," виключити.

2. У Положенні про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 760/19498:

1) у тексті слова "головне управління юстиції" в усіх відмінках і числах замінити словами "головне територіальне управління юстиції" у відповідних відмінках і числах;

2) абзац третій пункту 1 виключити;

3) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"реалізація державної правової політики, державної політики з питань державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів, а також забезпечення реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);";

4) у пункті 4:

підпункт 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10 забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації;";

підпункт 4.22 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 4.23 вважати підпунктом 4.22;

доповнити пункт після підпункту 4.21 підпунктами 4.22 - 4.48 такого змісту:

"4.22 здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

4.23 проводить державну реєстрацію актів цивільного стану та видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, розглядає матеріали про зміну імені та про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;

4.24 надає інформацію про анульовані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану до структурного підрозділу головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін'юсту у разі неповернення свідоцтв у випадках, визначених законодавством;

4.25 подає до структурного підрозділу головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації матеріали для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;

4.26 повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством;

4.27 подає відповідним відділам ведення Державного реєстру виборців відомості про померлих виборців;

4.28 подає до структурного підрозділу головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації актів цивільного стану в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів;

4.29 взаємодіє з іншими органами державної реєстрації та місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації;

4.30 веде облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію, зберігає ці бланки, а також книги державної реєстрації актів цивільного стану, метричні книги та іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів з питань державної реєстрації;

4.31 забезпечує виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, актових записів цивільного стану, а також іншою документацією у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

4.32 перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;

4.33 надає платні послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

4.34 здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

4.35 здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

4.36 надає інформацію про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

4.37 бере на облік безхазяйне нерухоме майно відповідно до закону;

4.38 приймає та видає документи, пов'язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до законодавства;

4.39 здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

4.40 надає інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

4.41 приймає рішення щодо реєстрації громадських об'єднань, вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про відокремлені підрозділи громадських об'єднань, прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання, легалізацію місцевих та первинних професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, державну реєстрацію місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім міст Києва та Севастополя) та забезпечує видачу виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

4.42 приймає рішення щодо взяття до відома повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок; реєстрації (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів громадських формувань, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських формувань, прийняття повідомлень про зміни до статутів громадських об'єднань, зміни у складі керівних органів громадських об'єднань, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадських об'єднань, припинення громадських формувань; прийняття повідомлення про зміни до статуту (положення), складу керівних органів, місцезнаходження та припинення діяльності місцевих осередків громадських об'єднань зі статусом юридичної особи; приймає рішення про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) громадського об'єднання, інших громадських формувань та місцевого осередку громадського об'єднання зі статусом юридичної особи;

4.43 готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка подається до відповідного головного територіального управління юстиції;

4.44 здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України;

4.45 веде Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Єдиний реєстр громадських формувань, Реєстр громадських об'єднань;

4.46 здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів, інших державних службовців та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, проводить відповідні наради, семінари;

4.47 бере участь у перевірках, що здійснюються головним територіальним управлінням юстиції;

4.48 готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;".

У зв'язку з цим підпункт 4.22 вважати підпунктом 4.49;

5) у пункті 9:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Начальник управління юстиції має двох заступників, у тому числі: заступника начальника управління юстиції з питань виконавчої служби, заступника начальника управління юстиції з питань державної реєстрації.";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У випадку, якщо призначення особи на посаду заступника начальника управління юстиції здійснюється за результатами конкурсного відбору, Міністр юстиції України призначає таку особу за рекомендацією кадрової комісії.";

6) у пункті 10:

у підпункті 10.2 слова "структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС" та абревіатуру "ДВС" виключити;

у підпункті 10.7 слова "погоджені в частині структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, з відповідним керівником структурного підрозділу головного управління юстиції та головами відповідно ДВС і Укрдержреєстру" виключити;

підпункт 10.8 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 10.9 - 10.15 вважати відповідно підпунктами 10.8 - 10.14;

підпункт 10.9 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 10.10 - 10.14 вважати відповідно підпунктами 10.9 - 10.13;

підпункт 10.9 після слів "працівників управління юстиції" доповнити словами "за погодженням із відповідним заступником начальника управління юстиції";

підпункт 10.10 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 10.11 - 10.13 вважати відповідно підпунктами 10.10 - 10.12;

у підпункті 10.11 слова "до створення реєстраційних служб у районних управліннях юстиції міст Києва і Севастополя" виключити;

7) пункти 11 - 14 виключити.

У зв'язку з цим пункти 15, 16 вважати відповідно пунктами 11, 12.

 

Директор Департаменту цивільного,
фінансового законодавства та
законодавства з питань
земельних відносин

О. М. Ференс

Опрос