Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении образца Сертификата внешнего независимого оценивания, образца Информационной карточки к нему и их технического описания

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 29.12.2014 № 1529
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2014

м. Київ

N 1529

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2015 р. за N 66/26511

Про затвердження зразка Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, зразка Інформаційної картки до нього та їх технічного опису

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 29 грудня 2015 року N 1377

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 10 січня 2017 року N 25)

Відповідно до частини п'ятої статті 45 Закону України "Про вищу освіту", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) зразок Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

2) зразок Інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

3) технічний опис Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та Інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

С. Квіт

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
29 грудня 2014 року N 1529

  

                          УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
                                               СЕРТИФІКАТ
             ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
                                            N ______________                 PIN-код: ______

                     ______________________________________
                                                                      (прізвище)
                     ______________________________________
                                                                (ім'я, по батькові)

                             ____________  ____  _____________
                                                (назва, серія, номер документа,
                                                         що посвідчує особу)

ПРОЙШОВ(ЛА) У 20__ РОЦІ
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТАКИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ:

Директор Українського центру
оцінювання якості освіти

 
____________
(підпис)

      М. П.

 
___________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 


номер голографічної наліпки

 

ШТРИХ-КОД
СЕРТИФІКАТА


 

Сертифікат дійсний до 31 грудня 20__ року.

(зразок Сертифіката із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015 р. N 1377)

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
29 грудня 2014 року N 1529

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ДО СЕРТИФІКАТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

N _____________

ШТРИХ-КОД
СЕРТИФІКАТА


PIN-код: ______

РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 20__ року

Назва навчального предмета; рівень складності завдань (за потреби)

Номер облікового запису у відомості результатів

Набрано тестових балів із максимально можливої кількості

Результат зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Українського центру
оцінювання якості освіти

 
____________
(підпис)

М. П.

 
___________________
(ініціали, прізвище)

Інформаційна картка дійсна в разі пред'явлення Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання N _________ та перевірки вищезазначених даних на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти: www.testportal.gov.ua.

(Інформаційна картка із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015 р. N 1377)

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та Інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

1. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) виготовляється на білому аркуші розміром 148 х 210 мм, щільність якого становить 80 г/кв. м.

У лівій верхній частині Сертифіката вклеюється фотокартка особи, яка зареєстрована для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (далі - особа), розміром 3 х 4 см. Нижній правий кут фотокартки скріплюється із бланком Сертифіката спеціальною номерною голографічною наліпкою прямокутної форми розміром 15 х 25 мм. На наліпці розміщено логотип Українського центру оцінювання якості освіти, а також номер, що складається із семи цифр. Фон наліпки - сріблясто-синій, на ньому багато разів повторюється зменшений логотип Українського центру оцінювання якості освіти.

Праворуч від фотографії розміщено інформацію, зазначену друкарським способом:

перший рядок у центрі: "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ";

другий та третій рядки у центрі: "СЕРТИФІКАТ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ";

четвертий рядок у центрі: номер Сертифіката; праворуч - PIN-код;

п'ятий, шостий рядки у центрі: прізвище, ім'я, по батькові особи;

сьомий рядок у центрі: назва, серія, номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

восьмий, дев'ятий рядки: "ПРОЙШОВ(ЛА) У 20__ РОЦІ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТАКИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ:". Зазначається рік проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

(абзац дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015 р. N 1377)

В основній частині Сертифіката вказуються навчальні предмети із зазначенням за потреби рівня складності завдань, із яких особа проходитиме зовнішнє незалежне оцінювання, дата виконання завдань сертифікаційної роботи. Факт проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання підтверджується підписом уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти та спеціальною номерною печаткою Українського центру оцінювання якості освіти - "Для сертифікатів".

(абзац десятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015 р. N 1377)

У наступних двох рядках зазначено "Директор Українського центру оцінювання якості освіти", праворуч вказуються ініціали та прізвище директора, розміщуються зображення його підпису та відтиску печатки Українського центру оцінювання якості освіти.

Рядком нижче ліворуч особою, яка оформляє Сертифікат, рукописним способом зазначається номер голографічної наліпки, наклеєної на Сертифікаті. У правій нижній частині Сертифіката розміщується штрих-код доступу до інформації про проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання, що знаходиться в базі даних учасників та результатів зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.

У нижній частині зазначається: "Сертифікат дійсний до 31 грудня 20__ року". Зазначається рік проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Інформаційна картка до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Інформаційна картка) виготовляється на білому аркуші паперу розміром 210 х 297 мм.

На титулі Інформаційної картки зазначено:

перший рядок у центрі: "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ";

другий та третій рядки у центрі: "ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ДО СЕРТИФІКАТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ";

четвертий рядок у центрі: номер Сертифіката.

Ліворуч у п'ятому рядку розміщується штрих-код доступу до інформації про проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання, що знаходиться в базі даних учасників та результатів зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти; праворуч - PIN-код.

В основній частині Інформаційної картки в шостому рядку зазначено "РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 20__ РОКУ" та подається таблиця результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що складається з чотирьох граф.

У першій графі таблиці зазначаються назви навчальних предметів (із зазначенням за потреби рівнів складності завдань), вибраних особою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання під час реєстрації. У другій графі - номер облікового запису у відомості результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета. У третій графі вказується цифрами кількість тестових балів, набраних особою за виконання завдань сертифікаційної роботи з певного навчального предмета. У четвертій графі - результати зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100 - 200 балів, зазначені цифрами та словами.

(абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015 р. N 1377)

У разі необхідності в таблиці результатів зовнішнього незалежного оцінювання може бути вказана інша інформація:

якщо особа не набрала мінімальної кількості тестових балів, необхідної для визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання, у четвертій графі робиться запис "Не склав(ла)";

якщо результат особи було анульовано, у третій графі проставляється умовне позначення - "* * *", у четвертій графі робиться запис: "Результат анульовано";

якщо через відсутність результату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури особу не допущено до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні з інших навчальних предметів, навпроти назви певного навчального предмета у третій графі проставляється умовне позначення - "* * *", у четвертій графі робиться запис: "Не допущено";

(абзац дванадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015 р. N 1377)

якщо особа не брала участі в зовнішньому незалежному оцінюванні з певного навчального предмета, то навпроти його назви у третій графі проставляється умовне позначення - "* * *", у четвертій графі робиться запис: "Не з'явився(лася)".

(абзац тринадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 29.12.2015 р. N 1377)

У наступних двох рядках зазначається "Директор Українського центру оцінювання якості освіти", праворуч вказуються ініціали та прізвище директора, розміщуються зображення його підпису та відтиску печатки Українського центру оцінювання якості освіти.

У нижній частині Інформаційної картки робиться запис: "Інформаційна картка дійсна в разі пред'явлення Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (вказується номер документа) та перевірки вищезазначених даних на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти: www.testportal.gov.ua".

 

Директор департаменту
вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

Опрос