Идет загрузка документа (237 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении нормативно-правовых актов по вопросам конфиденциального исследования случаев материнской смерти

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 26.12.2014 № 1014
действует с 24.02.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2014

м. Київ

N 1014

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2015 р. за N 59/26504

Про затвердження нормативно-правових актів з питань конфіденційного дослідження випадків материнської смерті

Відповідно до пунктів 1 - 3 додатка до Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1849, підпунктів 6.5, 6.53 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, з метою зниження рівня материнської захворюваності і смертності, поліпшення якості надання медичних послуг вагітним, роділлям, породіллям та усунення системних порушень, які призводять до смертності вагітних, роділь та породіль,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті (далі - Порядок);

2) Положення про комісію з проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

1) призначити на рівні регіону координатора з конфіденційного дослідження випадків материнської смерті;

2) забезпечити проведення моніторингу та надання інформації щодо впровадження Порядку до Міністерства охорони здоров'я України.

3. Департаменту медичної допомоги (С. Хотіна) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату А. Терещенко.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Квіташвілі

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Національної академії
медичних наук України

А. М. Сердюк

 

Порядок
проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті, до основних складових якого належать:

виявлення реальних медичних і немедичних причин, що ведуть до материнської смертності, в тому числі соціального характеру;

виявлення системних порушень при організації надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям;

оцінка на основі науково-доказової медицини випадків материнської смерті з встановленням негативних чинників недостатнього догляду на всіх рівнях надання медичної допомоги;

здійснення взаємодії між різними чинниками (медичними, соціально-побутовими тощо) у процесі розробки та впровадження рекомендацій щодо проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

конфіденційне дослідження випадку материнської смерті - спеціальна форма перинатального аналізу у вигляді експертної оцінки, яка здійснюється з дотриманням анонімності при дослідженні кожного випадку смерті для встановлення факторів медичного та немедичного характеру, які призвели до смерті жінки, що сталася під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді;

конфіденційність - забезпечення схоронності та анонімності документів, які отримуються в процесі проведення дослідження випадку материнської смерті, що не передаються третім особам та відомості з яких не розголошуються;

материнська смерть - смерть жінки, що настала в період вагітності (незалежно від її тривалості та локалізації) або протягом 42 днів після її закінчення з будь-якої причини, пов'язаної з вагітністю, обтяжена нею або її веденням, але не від нещасного випадку чи з випадкових причин (основна патологія, яка може бути діагностована у вагітної, роділлі та породіллі, що об'єднана в XV клас за МКХ-10 і включена в рубрики від O00 до O99, з урахуванням винятків, до яких відносяться випадки материнської смерті від ВІЛ-хвороби (B20 - B24) і акушерського правця (A34), які кодуються рубриками I класу, проте входять до розрахунку показників материнської смертності, при цьому враховується, що акушерські стани, які кодуються O96 та O97 (коди XV), не включаються у розрахунок показника "материнської смерті");

материнська смерть, безпосередньо пов'язана з акушерськими причинами, - смерть унаслідок акушерських ускладнень вагітності, пологів або у післяпологовому періоді, а також унаслідок втручань, недогляду, неправильного лікування або низки подій, пов'язаних з будь-якою із зазначених вище причин;

материнська смерть, опосередковано пов'язана з акушерськими причинами, - смерть унаслідок захворювання, яке існувало раніше або виникло під час вагітності, без зв'язку з безпосередньою акушерською причиною, проте ускладнене фізіологічним впливом вагітності;

нещасний випадок у період вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів - раптове ушкодження здоров'я, пов'язане чи не пов'язане з виробничою діяльністю, спричинене падінням, пораненням механічними силами (у тому числі тілесні ушкодження, заподіяні іншими особами), дією електричного струму, випроміненням, вкрай високою чи низькою температурою зовнішнього середовища, випадковим зануренням у воду, випадковим отруєнням, контактом з тваринами, ураженням блискавкою, травмами унаслідок стихійного лиха або іншими обставинами непереборної сили (ці випадки кодуються рубриками із класу XIX МКХ-10 "Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників" (S00 - T98), при цьому у випадках смерті від травм як основні коди слід вказувати коди зовнішніх причин (V01 - X59), а інші стани, які можуть бути зумовлені зовнішніми причинами, класифікуються в класах I - XVIII. Для цих станів коди класу XX слід використовувати тільки як додаткові);

пізня материнська смерть - смерть жінки з безпосередньої акушерської причини чи причини, пов'язаної з нею, що настала у період, який перевищує 42 дні після пологів, але раніше ніж через рік після пологів;

смерть, пов'язана з вагітністю, - смерть жінки, яка настала під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, незалежно від причини, у тому числі нещасний випадок або випадкова причина, яка її спричинила.

3. Конфіденційне дослідження випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді проводиться після процедури розгляду випадку материнської смерті, передбаченої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 листопада 2013 року N 1031 "Про затвердження порядку обліку та розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2013 року за N 2171/24703.

4. Усі випадки смерті жінок під час вагітності, пологів та в післяпологовому періоді досліджуються та аналізуються незалежними висококваліфікованими спеціалістами, що входять до складу комісії з проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті (далі - Комісія), які оцінюють якість надання медичної допомоги з урахуванням дотримання затверджених медичних стандартів та визначають можливість попередження несприятливих результатів.

5. Збір та обробка персональних даних здійснюються з додержанням вимог Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про захист персональних даних".

6. Жодна копія матеріалів, підготовлених для анкети, не підлягає збереженню в окремих осіб або в архівних справах закладів охорони здоров'я. Після передачі матеріалів до Комісії усі копії знищуються.

II. Проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті

1. Після настання випадку смерті жінки в закладі охорони здоров'я керівник закладу інформує про випадок, що стався, головного спеціаліста з акушерства та гінекології структурного підрозділу з питань охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Головний спеціаліст з акушерства та гінекології структурного підрозділу з питань охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформує про випадок, що стався, регіонального координатора та надає йому копії первинної медичної документації щодо цього випадку.

3. Регіональний координатор інформує про випадок смерті відповідальну особу Комісії, погоджує з нею усі питання, пов'язані з процедурою проведення конфіденційного дослідження, та заповнює анкету (опитувальний лист) для опитування при проведенні конфіденційного дослідження випадків материнської смерті (далі - Анкета), форму якої наведено у додатку до цього Порядку.

4. Збір даних щодо випадку смерті жінки під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді спочатку проходить на місцевому (районному, міському) рівні, отримані дані знеособлюються перед їх відправкою в Комісію для проведення подальшого дослідження.

5. Процедура знеособлення персональних даних полягає у вилученні відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати (відповідно до статті 2 Закону України "Про захист персональних даних") особу, яка померла, прізвища медичного персоналу, що надавав їй медичну допомогу, а також інформації про населений пункт та найменування закладу охорони здоров'я, де стався летальний випадок.

Механізм знеособлення передбачає виготовлення копій всіх первинних документів, які стосувалися випадку смерті жінки, в яких затушовують найменування закладу охорони здоров'я, особисті дані померлої, прізвища медичних працівників. З цих копій, в яких затушовані всі особисті дані, роблять копію і лише після цього копія знеособлених матеріалів відправляється в Комісію з проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті для проведення дослідження.

6. Регіональний координатор ініціює процес заповнення Анкети медичним персоналом, який був залучений до надання допомоги жінці, в строк не пізніше ніж через тиждень з моменту, коли стався випадок материнської смерті.

7. Регіональний координатор може надати заповнювати відповідні розділи Анкети іншим особам, які не були залучені безпосередньо до надання медичної допомоги жінці (в тому числі й родичам померлої пацієнтки), але володіють відповідною інформацією з приводу цього випадку.

8. Деякі розділи Анкети можуть бути заповнені особисто регіональним координатором у випадку, якщо він володіє відповідною інформацією щодо випадку материнської смерті.

9. Перед заповненням Анкети регіональний координатор повинен надати роз'яснення усім особам, які її заповнюють:

цілі і процедуру проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті;

відмінність між конфіденційним дослідженням і офіційною процедурою розгляду випадку материнської смерті відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 листопада 2013 року N 1031 "Про затвердження порядку обліку та розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2013 року за N 2171/24703;

порядок заповнення Анкети та її анонімність, механізм знеособлення первинної медичної документації;

недопущення розголошення або використання в інших цілях, не передбачених цим Порядком, жодної інформації з поданих для конфіденційного дослідження копій документів та матеріалів.

10. Регіональний координатор робить копії первинної медичної документації, що була на момент смерті жінки (форма N 111/о "Індивідуальна карта вагітної і породіллі", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302; форма N 096/о "Історія пологів", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 липня 1999 року N 184; форма N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974; форма N 003-1/о "Медична карта переривання вагітності", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 липня 1999 року N 184; форма N 113/о "Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 лютого 2006 року N 67, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 березня 2006 року за N 221/12095; форма N 106/о "Лікарське свідоцтво про смерть", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року N 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1150/13024, форма N 013/о "Протокол патолого-анатомічного дослідження", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974; форма N 171/о "Акт судово-медичного дослідження", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 серпня 1999 року N 197), та інші копії первинної медичної документації, яка стосується випадку материнської смерті, і знеособлює їх.

11. Регіональний координатор направляє знеособлені первинну медичну документацію й анонімні Анкети в Комісію для дослідження.

 

Директор Департаменту
медичної допомоги

С. Хотіна

 

Анкета (опитувальний лист)
для опитування при проведенні конфіденційного дослідження випадків материнської смерті

Перед початком заповнення уважно ознайомтеся з приміткою!

Примітка

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Контактні дані секретаря комісії з проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті (далі - Комісія), якому відсилається анкета (опитувальний лист), а також до якого слід звертатися з усіх питань

Адреса: ______________________________________________________________________________

Телефон: ___________________

Факс: _____________________

Електронна адреса: _____________________

Код регіону (у разі
заповнення секретарем Комісії)

 


 

I. Для регіонального координатора

1. Заповніть для всіх випадків материнської смертності (в тому числі випадків, пов'язаних з абортами та позаматковою вагітністю під час вагітності або протягом 42 днів після вагітності незалежно від терміну або місця пологів).

2. Відзначте знаком "X" ствердну відповідь або знаком "?" у випадку, якщо важко відповісти.

3. Забезпечте заповнення усіх розділів, що належать до випадку.

Розділи 1, 2, 3 та 13 заповнюються для всіх випадків.

Інші розділи заповнюються залежно від строку вагітності на момент смерті, причин та інших обставин (наприклад, якщо жінка померла внаслідок позаматкової вагітності, заповнюються розділи 1, 2, 3, 5, 11 - 13; якщо жінка померла внаслідок аборту, заповнюються розділи 1 - 4, 11 - 13; якщо жінка померла від кровотечі в післяпологовому періоді, заповнюються розділи 1 - 3, 7, 8, 11 - 13 тощо).

4. Уважно ознайомтеся з інструкціями по кожному розділу для розуміння, хто повинен заповнювати відповідний розділ. Заповнювачем повинна бути особа (особи), яка (які) володіє(ють) найбільш повною інформацією по цьому розділу (наприклад, якщо допологовий догляд здійснював сімейний лікар, акушерка, тоді кожен з них повинен заповнити відповідний розділ).

5. Забезпечте заповнення розділів відповідними спеціалістами. Перед тим, як попросити про заповнення анкети (опитувального листа), переконайтесь, що людина, до якої Ви звернулися з цим проханням, ознайомилася з інструкціями для медичного персоналу, наведеними на початку опитувального листа. Повідомте спеціаліста, який заповнює, що при бажанні він може повернути заповнені листки в запечатаному конверті, який Ви повинні йому надати (на конверті слід вказати номер і назву розділу опитувального листа, який був заповнений). Надайте спеціалісту достатньо часу для заповнення опитувального листа. У певних випадках за бажанням заповнювача це можна зробити вдома.

6. Роз'ясніть заповнювачу опитувального листа, що в разі, якщо опитувальний лист не надає достатньо місця для певних коментарів, вони повинні бути виписані на додаткових аркушах. На вимогу заповнювача надайте йому додаткові аркуші.

7. Подбайте про те, щоб вся інформація, яка міститься на бланку, була знеособлена перед відправкою (не повинно міститися найменування населеного пункту, найменування закладу охорони здоров'я, прізвищ пацієнток, медичних працівників або інших причетних до випадку осіб; у випадку, коли їх помилково все-таки було вказано, затріть їх).

8. Долучіть знеособлені копії первинної медичної документації. Надішліть пакет матеріалів за вказаною на першій сторінці адресою.

9. З будь-яких неясних питань звертайтеся до секретаря Комісії.

Розділи, що підлягають заповненню (заповнюються для кожного окремого випадку).

Назви розділів

Сторінки

Розділ 1. Загальні дані

4

Розділ 2. Репродуктивний анамнез

6

Розділ 3. Вагітність, що досліджується

7

Розділ 4. Летальність внаслідок викидня або медичного аборту

11

Розділ 5. Летальність внаслідок позаматкової вагітності

15

Розділ 6. Летальність, яка сталася до початку переймів, але не була наслідком аборту або позаматкової вагітності

18

Розділ 7. Пологи

20

Розділ 8. Післяпологовий період

26

Розділ 9. Летальність внаслідок екстрагенітальних або хірургічних причин

29

Розділ 10. Летальність внаслідок тромбоемболії

33

Розділ 11. Анестезія

35

Розділ 12. Інтенсивна терапія

44

Розділ 13. Сімейні/соціальні причини (опитування родичів або представників громадськості)

48

II. Для медичного персоналу

1. Конфіденційне дослідження забезпечує повну конфіденційність. Жодні з наведених Вами в рамках конфіденційного розслідування даних не повинні бути використані в інших цілях, ніж передбачені конфіденційним розслідуванням.

З метою забезпечення конфіденційності:

не підписуйте Ваші нотатки;

не вказуйте в анкеті (опитувальному листі) найменування населеного пункту, найменування закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки, її родичів чи медичного персоналу;

не зберігайте копій заповненої анкети (опитувального листа).

2. Регіональний координатор не має права в жодному разі розголошувати інформацію, що міститься в заповненому Вами розділі, а також вказувати прізвище особи, яка заповнювала анкету. За Вашим бажанням, Ви можете помістити заповнені Вами листки в конверт, запечатати його та передати регіональному координатору. На конверті слід вказати номер і назву заповненого Вами розділу (наприклад: розділ 3 "Вагітність, що досліджується").

3. Ваше сприяння у проведенні конфіденційного дослідження має два аспекти:

а) подання клінічної інформації та анамнезу:

повинні надати правильні та об'єктивні дані щодо обставин, які спричинили смерть жінки. Загальні вислови "жінці було надано необхідну медичну допомогу" або "лікування було проведено відповідно до протоколу" виключаються;

б) подання Вашої точки зору щодо обставин, що призвели до летального результату, і зроблені у зв'язку з цим висновки:

у рамках конфіденційного розслідування Вам слід викласти не тільки медичні та інші факти, але й Вашу особисту точку зору щодо причин, які сприяли невідворотності процесу та призвели до смерті жінки, а також висновки, які Ви зробили з цього випадку. Ці висновки бувають дуже цінними, вони можуть відрізнятися залежно від точок зору, яких дотримуються різні учасники події.

4. Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до анкети (опитувального листа).

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, установи, прізвищ жінки або персоналу!

Заповнюється регіональним координатором конфіденційного дослідження випадків материнської смерті, за необхідності узгоджується з медичним персоналом або особами, причетними до випадку (сімейним лікарем, медичною сестрою сімейного лікаря, акушеркою, лікарем-акушером-гінекологом, працівниками бригади невідкладної медичної допомоги, анестезіологом або іншими фахівцями).

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до опитувального листа.

Дата смерті (Д/М/Р)

 

 

 

Вік (років)

 

 

Причина смерті

Основна причина смерті згідно з лікарським свідоцтвом:

Клінічний діагноз:

Патологоанатомічний діагноз:

Секція

Проведено

 

Не проведено

 

Якщо "так", то додайте копію.

Місце смерті

 

 

 

Місто

Районний центр

Село

Сімейна амбулаторія

 

 

 

 


Кабінет сімейного лікаря

Лікарня I рівня

Лікарня II рівня

Лікарня III рівня

 

 

 

 


Приватна лікарня

Інші заклади (вказати)

У приватному транспорті

У медичному транспорті

Вдома

В операційній

У дородовій палаті

У пологовому залі

У післяпологовому відділенні

У відділенні інтенсивної терапії

Інше (вказати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

На момент смерті

 

 

 

Вагітність (вказати, яка за рахунком)

Які за рахунком пологи

Строк вагітності (тижнів)

Кількість днів після аборту/пологів

Під час пологів

 

 

 

 

 


 

 

Смерть до терміну 22 тижні вагітності

 

Вагітність

Викидень

Позаматкова вагітність

 

 

 


 

 

Соціальний стан

 

 

 

Заміжня

 

Цивільний шлюб

 

Розлучена

 

Незаміжня

 

Вдова

 

Живе одна

 

Живе з батьками

 

Інші подробиці (вказати)


 

 

Соціальні обставини

 

 

 

Проблем немає

 

Доходи нижче мінімального прожиткового рівня

 

Бездомна

 

Має шкідливі звички

 

Немає підтримки з боку сім'ї

 

Інші (вказати)


 

Інші фактори, які впливають на стан здоров'я

 

Наркозалежна

 

Вживання наркотиків (іноді)

 

Алкоголь

 

Страждає на надлишкову вагу

 

Страждає на дефіцит маси тіла

 

Палить

 

Інше (вказати)


 

 

Професія жінки

 

Професія її партнера

 

Стисло наведіть обставини соціального та особового анамнезу, які будуть найбільш вагомими для конфіденційного дослідження

 

Наведіть подробиці про соматичний анамнез

 

Наведіть подробиці про спадковий анамнез

 

РОЗДІЛ 2. РЕПРОДУКТИВНИЙ АНАМНЕЗ

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Заповнюється сімейним лікарем, та/або медичною сестрою сімейного лікаря, та/або акушеркою, та/або лікарем-акушером-гінекологом.

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до анкети (опитувального листа).

Контрацепція.

Наведіть подробиці про використані способи контрацепції, про види гормональної контрацепції, які використовувалися жінкою (у разі використання), і за скільки часу до настання вагітності вона від них відмовилася.

 

Безпліддя.

Якщо страждала на безпліддя, наведіть подробиці, що стосуються тривалості лікування перед настанням вагітності, отриманого лікування і кількості спроб штучного запліднення.

 

Інформація щодо попередніх вагітностей (в тому числі викидні, медичні аборти і позаматкові вагітності).

Рік

Строк вагітності

Ускладнення

Спосіб розродження

Кінцевий результат вагітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведіть подробиці про гінекологічний анамнез

 

РОЗДІЛ 3. ДАНА ВАГІТНІСТЬ

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Заповнюється особою (особами), яка (які) здійснювала (здійснювали) допологовий догляд (сімейний лікар / акушерка ФАПу / лікар-акушер-гінеколог).

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до анкети (опитувального листа).

Чи здійснювався допологовий медичний догляд?

Так

 

Ні

 

Якщо "так", то на якому рівні?

ФАП

 

Амбулаторія загальної практики / сімейної медицини

 

Центр первинної медико-санітарної допомоги

 

Поліклініка ЦРЛ

 

Жіноча консультація

 

Консультативний центр

 

Перинатальний центр

 

Інше (вкажіть)

Строк вагітності на момент першого відвідування (тижнів)

 

 

Дата першого допологового відвідування (Д/М/Р)

 

 

 

Чи був строк вагітності підтверджений шляхом проведення УЗД?

Так

 

Ні

 

Якщо жінка стала на облік після 12 тижнів, вкажіть наведені нею причини, чому вона не зробила цього раніше.

 

Вкажіть основну особу, яка здійснювала допологовий медичний догляд

Сімейний лікар

 

Медсестра сімейного лікаря

 

Лікар-акушер-гінеколог

 

Акушерка

 

Інше (вкажіть)

Якщо головною особою, яка здійснювала допологовий догляд, був сімейний лікар, чи була вагітна оглянута лікарем-акушером-гінекологом?

Ні

 

Якщо "ні", укажіть причини:

Якщо "так", укажіть термін і причини кожного огляду:

 

Огляди в інших фахівців (укажіть термін і причини)

 

Дата відвідування

Строк вагітності

Вага

АТ

Сеча

ОЖ

Передлежання

Набряки

Рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госпіталізації

Дата

Строк вагітності

Тривалість госпіталізації (днів)

Діагноз під час направлення

Заключний діагноз

Рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зріст жінки (см)

 

Маса тіла під час першого відвідування (кг)

 

Група крові (ABO)

 

Резус-фактор

 

Інфекції

Нозологія

Кількість захворювань

в анамнезі

під час теперішньої вагітності

Сифіліс

 

 

Гепатит

 

 

Краснуха

 

 

ВІЛ/СНІД

 

 

Туберкульоз

 

 

Інші (вкажіть)

 

 

Коментарі сімейного лікаря щодо наданого допологового медичного догляду акушера-гінеколога

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був вами обраний (вкажіть джерело і назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі охорони здоров'я відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Які висновки були зроблені Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

Коментарі медичної сестри сімейного лікаря / акушерки по наданому допологовому медичному догляду

Чи використовували Ви якийсь-небудь протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (укажіть джерело і назву)

Якщо "ні", укажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважав, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Які висновки були зроблені Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

Коментарі спеціаліста-консультанта щодо наданого допологового медичного догляду

Чи використовували Ви який-небудь протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був вами обраний (укажіть джерело і назву)

Якщо "ні", укажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

В нашому закладі відсутні необхідні протоколи

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважав, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Які висновки були зроблені Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

РОЗДІЛ 4. ЛЕТАЛЬНІСТЬ ВНАСЛІДОК ВИКИДНЯ АБО МЕДИЧНОГО АБОРТУ

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Заповнюється медичними працівниками, які здійснювали спостереження за пацієнткою та/або проводили процедуру.

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до анкети (опитувального листа).

Дата аборту

Д

М

Р

Строк вагітності (тижнів)

 

Чи була вагітність підтверджена шляхом проведення УЗД?

Так

Ні

Які були причини аборту (у випадку індукованого аборту)

Небажана вагітність

 

Медичні показання (вкажіть)

 

Соціальні показання (вкажіть)

 

Якщо це не був індукований аборт, то що це було?

Повний аборт

 

Неповний аборт

 

Міхурове занесення / захворювання трофобласта

 

Якщо це був аборт за бажанням жінки, то він був

Легальним

 

Нелегальним (наведіть подробиці:
чи була заведена документація)

 

Існують підозри на нелегальний аборт (наведіть подробиці)

 

Де було проведено аборт

Приватний амбулаторний кабінет

 

Приватний стаціонар

 

Державний амбулаторний заклад

 

Стаціонар II рівня

 

Стаціонар III рівня

 

Інше (вкажіть)

Якщо мала місце затримка у зверненні при самовільному аборті, які були на це причини?

Причини

Приклад

Так

Ні

?

Вкажіть деталі з анамнезу

Особисті/
сімейні

Запізніле звернення за медичною допомогою, причини:
вчасно не усвідомила, що стан вимагає звернення до лікаря;
відсутність грошей;
ні з ким залишити дітей вдома;
чоловік проти;
інші (вкажіть)

 

 

 

 

Відмова жінки від лікування або госпіталізації, причини:
не усвідомила, що стан вимагає звернення до лікаря;
відсутність грошей;
ні з ким залишити дітей вдома;
чоловік проти;
не розцінила власний стан як серйозний;
інші (вкажіть)

 

 

 

 

Логістичні

Відсутність транспорту від будинку до закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

Погані (важкодоступні) дороги

 

 

 

 

Відсутність транспорту між закладами охорони здоров'я

 

 

 

 

Відсутність систем оповіщення (телефонів, інших систем оповіщення) (вкажіть)

 

 

 

 

Для медичного аборту вкажіть спосіб

Розширення і кюретаж

 

Мануальне вакуумне відсмоктування

 

Електричне вакуумне відсмоктування без кюретажу

 

Електричне вакуумне відсмоктування з кюретажем

 

Медикаментозний аборт (наведіть подробиці щодо використання препаратів, був чи не був згодом використаний кюретаж або відсмоктування)

 

Інше (вкажіть)

 

Для медичного аборту вкажіть тип анестезії та інші препарати, необхідні при проведенні аборту

Місцева анестезія (наведіть подробиці щодо препарату та дозування)

 

Загальна анестезія (наведіть подробиці щодо препарату та дозування)

 

Вкажіть будь-які інші види лікування, призначені у зв'язку з абортом, наприклад, антибактеріальне лікування, попереднє розширення, застосування мізопростолу тощо. (Вкажіть препарат, мету і дозу).
Примітка. Не вказуйте в цьому пункті лікування, призначене у зв'язку з ускладненнями

 

На якому етапі сталося ускладнення?

Дата

Місяць

Рік

Час

Під час розширення шийки матки

 

Під час кюретажу або відсмоктування

 

Під час проведення місцевої анестезії

 

Під час проведення загальної анестезії

 

Після аборту вкажіть, скільки часу пройшло після завершення процедури (хвилини, години)

 

Інші обставини (вкажіть)

 

Коли було поставлено діагноз щодо ускладнення?

Дата

Місяць

Рік

Час

 

 

 

 

Який діагноз було поставлено при виникненні ускладнення?

 

Яка, на Ваш погляд, причина ускладнення?

 

Опишіть в хронологічному порядку етапи надання медичної допомоги після виявлення ускладнення (вкажіть всі втручання, які мали місце, у тому числі операції, внутрішньовенні вливання тощо)

 

Якщо сталися затримки при наданні медичної допомоги, то які були причини?

Причина на етапі

Приклад

Так

Ні

?

Вкажіть

Заклад охорони здоров'я

Відсутнє оснащення.
Оснащення знаходиться в неробочому стані.
Оснащення не знаходилося в установленому місці.
У медичного персоналу немає навичок щодо використання цього обладнання

 

 

 

 

Відділення інтенсивної терапії

Відділення інтенсивної терапії заповнено/недоступно.
Лікар зайнятий іншим випадком.
Лікар не перебував на добовому чергуванні.
Лікар відхилив госпіталізацію.
Інше (вкажіть).
Відсутність препаратів крові

 

 

 

 

Проблеми медичного персоналу

Неукомплектованість медичним персоналом

 

 

 

 

Відсутність навичок або недостатня професійна підготовка

 

 

 

 

Сімейний лікар не видав направлення до лікарні

 

 

 

 

Неузгодженість дій між фахівцями в межах закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

Консультант не прибув на місце виклику, а надав консультації по телефону

 

 

 

 

Недооцінка важкості випадку

 

 

 

 

Помилковий діагноз

 

 

 

 

Неефективне/неправильне лікування

 

 

 

 

Інші фактори (вкажіть)

Чи використовували Ви який-небудь протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело і назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі охорони здоров'я є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

У зазначеній нижче колонці вкажіть будь-які інші подробиці

Які висновки були зроблені Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

РОЗДІЛ 5. ЛЕТАЛЬНІСТЬ ВНАСЛІДОК ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Заповнюється лікарем, який здійснював спостереження за пацієнткою.

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до анкети (опитувального листа).

Чи знала жінка про свою вагітність?

Так

Ні

невідомо

Чи відвідувала жінка сімейного лікаря, лікаря-акушера-гінеколога або іншого спеціаліста для підтвердження своєї вагітності?

Так

Ні

невідомо

Де померла жінка?

Вдома

 

У машині швидкої допомоги або іншому транспортному засобі дорогою в лікарню

 

У лікарні перед операцією

 

Під час операції

 

Після операції

 

Інше (вкажіть)

 

У кого спостерігалася жінка під час вагітності / до кого зверталась жінка із затримкою менструації?

 

Так

Ні

Скільки разів

Сімейний лікар

 

 

 

Лікар-акушер-гінеколог

 

 

 

Лікар-УЗД

 

 

 

Інші (вказати)

 

 

 

Долучіть звіти осіб, які здійснювали спостереження за жінкою (наприклад, сімейного лікаря або акушера-гінеколога, якщо вона перебувала на обліку, або інших фахівців, до яких вона зверталася під час вагітності. Якщо жінка була поставлена на облік, заповнюється також розділ 3 (за необхідності - на окремих аркушах)

 

Скільки часу пройшло від можливого діагнозу щодо позаматкової вагітності до госпіталізації?

___ тижнів
___ діб
___ год.
___ хв.

Якщо мали місце затримки у госпіталізації, то які були причини?

Причини

Приклад

Так

Ні

?

Вкажіть

Особисті/сімейні

Запізніле звернення за медичною допомогою:
вчасно не усвідомила, що стан вимагає звернення до лікаря;
відсутність грошей;
ні з ким залишити дітей вдома;
чоловік проти;
інші (вкажіть)

 

 

 

 

Відмова жінки від лікування або госпіталізації, причини:
відсутність грошей;
ні з ким залишити дітей вдома;
чоловік проти;
не розцінила власний стан як серйозний;
інші (вкажіть)

 

 

 

 

Логістичні

Відсутність транспорту від будинку до закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

Погані дороги

 

 

 

 

Відсутність транспорту між медичними закладами

 

 

 

 

Відсутність систем оповіщення (телефонів, інших систем оповіщення) (вкажіть)

 

 

 

 

Скільки часу пройшло від госпіталізації до операції?

____ год.
____ хв.

Якщо мали місце затримки в організації операції, які були їх причини?

Причини на етапі

Приклад

Так

Ні

?

Вкажіть

Заклад

Відсутнє обладнання
Обладнання знаходиться в неробочому стані
Обладнання не знаходилося у встановленому місці
У персоналу немає навичок щодо використання цього обладнання

 

 

 

 

Відділення інтенсивної терапії

Відділення інтенсивної терапії заповнено/недоступно
Лікар зайнятий іншим випадком.
Лікар не перебував на добовому чергуванні
Лікар відхилив госпіталізацію
Інше (вкажіть)
Відсутність препаратів крові

 

 

 

 

Проблеми медичного персоналу

Неповна укомплектованість медичними кадрами

 

 

 

 

Відсутність необхідних навичок

 

 

 

 

Неузгодженість дій між фахівцями в межах закладу

 

 

 

 

Консультант не прибув на місце виклику, а надав консультацію по телефону

 

 

 

 

Недооцінка важкості випадку

 

 

 

 

Невірний діагноз

 

 

 

 

Лікування (вкажіть ефективність лікування)

 

 

 

 

Інші фактори (вкажіть)

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

У хронологічному порядку наведіть опис випадку з подробицями, які призвели до летального кінця.

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

РОЗДІЛ 6. ЛЕТАЛЬНІСТЬ, ЯКА СТАЛАСЯ ДО ПОЧАТКУ ПЕРЕЙМІВ, АЛЕ НЕ БУЛА НАСЛІДКОМ АБОРТУ АБО ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Заповнюється лікарем, який проводив спостереження за пацієнткою.

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до анкети (опитувального листа).

Коментарі сімейного лікаря

Причина смерті (клінічний/патологоанатомічний діагноз)

Строк вагітності (повних тижнів)

Наведіть подробиці щодо медичних проблем, з якими стикалася жінка

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

 

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

Коментарі лікаря-акушера-гінеколога

Причина смерті (клінічний/патологоанатомічний діагноз)

Строк вагітності (повних тижнів)

Наведіть подробиці щодо медичних проблем, з якими стикалася жінка

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами вибраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

Потрібно заповнити розділ 9 щодо екстрагенітальної патології, розділ 11 щодо анестезіологічних ускладнень, розділ 12 щодо догляду у відділенні інтенсивної терапії, а також розділ 14 щодо опитування родичів

РОЗДІЛ 7. ПОЛОГИ

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Заповнюється лікарем та акушеркою, відповідальними за ведення пологів.

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до анкети (опитувального листа).

Поступлення в лікарню

день

місяць

рік

години

хвилини

Поступлення в пологовий зал

день

місяць

рік

години

хвилини

Початок пологів

день

місяць

рік

години

хвилини

Дата пологів

день

місяць

рік

години

хвилини

Місце пологів

Перинатальний центр

Пологове відділення багатопрофільної лікарні

ЦРЛ

РЛ

Пологовий стаціонар

Приватна лікарня

Інші заклади (вкажіть)

У громадському транспорті

У медичному транспорті

Вдома

В операційній

У відділенні патології вагітних

У відділенні інтенсивної терапії

Інше (вкажіть)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Причини
госпіталізації

 
 


Діагноз під час
госпіталізації

 
 


Переведення з іншого закладу
охорони здоров'я?

Так
 

Ні
 


якщо "так", то звідки

I рівень

II рівень


якщо "так", то яким
видом транспорту

спеціалізованим транспортом

попутним транспортом (вкажіть)

пішки

 

 

 


якщо "так", то протягом
якого часу

години

хвилини

 

 

 

 


Якщо мали місце затримки в госпіталізації, які були їх причини?

Причини

Приклад

Так

Ні

?

Вкажіть

Особисті/сімейні

Запізніле звернення за медичною допомогою:
вчасно не усвідомила, що стан вимагає звернення до лікаря;
відсутність грошей;
ні з ким залишити дітей вдома;
чоловік проти;
інші (вкажіть)

 

 

 

 

Відмова жінки від лікування або госпіталізації, причини:
відсутність грошей;
ні з ким залишити дітей вдома;
чоловік проти;
не розцінює власний стан як серйозний;
інші (вкажіть)

 

 

 

 

Логістичні

Відсутність транспорту від будинку до закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

Погані дороги

 

 

 

 

Відсутність транспорту між закладами охорони здоров'я

 

 

 

 

Відсутність систем оповіщення (телефонів, інших систем оповіщення) (вкажіть)

 

 

 

 

Госпіталізована
з пологовою
діяльністю?

Так
 
 

Ні


Якщо "так", то чи
було використано
партограму

Так
 
 

Ні


Тривалість пологів (години/хвилин)

Усього

Перший період

Другий період

Третій період

 

 

 

 

Тривалість безводного періоду

______ год.
______ хв.

Тип пологів

Фізіологічні

 

Патологічні

 

Варіант розродження

Вагінальні під наглядом

 

Кесарів розтин

 

Вакуум-екстракція

 

Порожнинні щипці

 

Щипці вихідні

 

У тазовому передлежанні

 

Плодоруйнівна операція

 

Просимо Вас нижче прокоментувати тип пологів та варіант розродження

 

На якому етапі було виявлено проблеми? Якого характеру вони були? Чи було викликано консультанта?

 

Мали місце затримки в

Проведенні консиліуму

Так

Ні

Залученні відповідального чергового лікаря

Так

Ні

Зміні тактики ведення пологів

Так

Ні

Іншій медичній допомозі (наприклад, лікаря-анестезіолога)

Так

Ні

Допомозі акушерки

Так

Ні

Службі швидкої допомоги

Так

Ні

Неонатальній реанімації

Так

Ні

Препаратах крові

Так

Ні

Інші (вкажіть)

Так

Ні

Наведіть подробиці щодо затримок, вказаних в попередніх таблицях

 

Якщо мали місце затримки в наданні медичної допомоги, яка була їх причина?

Причина на етапі

Приклад

Так

Ні

Невідомо

Вкажіть

Заклад охорони здоров'я

Відсутнє обладнання.
Обладнання знаходиться в неробочому стані.
Обладнання не знаходилося у встановленому місці.
У медичного персоналу немає навичок щодо використання цього обладнання

 

 

 

 

Відділення інтенсивної терапії

Відділення інтенсивної терапії заповнено/недоступно.
Лікар зайнятий іншим випадком.
Лікар не перебував на чергуванні.
Лікар відхилив госпіталізацію.
Інше (вкажіть)
Відсутність препаратів крові

 

 

 

 

Проблеми медичного персоналу

Недостатня укомплектованість медичними кадрами

 

 

 

 

Відсутність навичок або недостатня професійна підготовка

 

 

 

 

Сімейний лікар не видав направлення до лікарні

 

 

 

 

Неузгодженість дій між фахівцями в межах закладу

 

 

 

 

Консультант не прибув на місце виклику, а надав консультацію по телефону

 

 

 

 

Недооцінка важкості випадку

 

 

 

 

Помилковий діагноз

 

 

 

 

Неефективне/неправильне лікування

 

 

 

 

Інші фактори (вкажіть)

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Операція кесаревого розтину

Тип

 

Елективний кесарів розтин

 

Плановий кесарів розтин

 

Призначена до початку раптових пологових переймів

 

Ургентний при ускладненнях, які не несуть пряму загрозу для життя матері або дитини

 

Ургентний для спасіння життя матері або дитини

 

Під час настання клінічної смерті

 

Кваліфікація персоналу

Акушер-гінеколог

Анестезіолог

Консультант (керівник відділення, доцент, професор)

 

 

Лікар-ординатор або черговий лікар, стаж менше 10 років

 

 

Лікар-ординатор або черговий лікар, стаж більше 10 років

 

 

Клінічний ординатор

 

 

Інше (вказати)

 

 

Опишіть етапи операції та труднощі, з якими довелося стикнутися

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

Пологовий травматизм

Епізіотомія

Так

Ні

Вагінальні розриви (вкажіть ступінь)

Так

Ні

Розриви шийки матки (вкажіть ступінь)

Так

Ні

Розриви промежини (вкажіть ступінь)

Так

Ні

Розрив матки

Так

Ні

Інші травми (вкажіть)

Так

Ні

Яка тактика ведення III періоду пологів була обрана

 

Активне ведення

 

Очікувальна тактика

 

Третій період пологів

Крововтрата

____ мл

Опишіть ведення III періоду пологів, у тому числі зроблені дії та введені препарати, якщо такі мали місце, а також тривалість III періоду пологів

 

Плацента відокремилася і послід відійшов самостійно

Так

Ні

Якщо "ні", опишіть, які було вжито заходи, в тому числі введені препарати та їх дозу

Плацента й оболонки цілі

Так

Ні

Якщо "ні", опишіть, які було вжито заходи, в тому числі введені препарати

Ранній післяпологовий період фізіологічний

Так

Ні

Якщо "ні", опишіть проблеми і етапи надання медичної допомоги

Перелічіть утеротонічні та інші препарати, введенні під час III періоду й під час раннього післяпологового періоду

Препарат

Час

Доза

Процедура введення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо у Вас є коментарі щодо III періоду пологів та раннього післяпологового періоду, вкажіть

 

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Дитина/діти

 

Перша

Друга

Вага (гр.)

 

 

Зрілість (в тижнях терміну вагітності)

 

 

Стать (чоловіча/жіноча)

 

 

Апгар 1 хв

 

 

Апгар 5 хв

 

 

Новонароджена

 

Перша

Друга

Прожила 4 тижні

 

 

Померла < 24 години

 

 

Рання неонатальна смерть (1 - 7 днів)

 

 

Пізня неонатальна смерть (7- 28 днів)

 

 

Невідомо

 

 

Переведена до відділення інтенсивної терапії

 

 

Мертвонароджена

 

Перша

Друга

Без ознак мацерації

 

 

Мацерована

 

 

РОЗДІЛ 8. ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Заповнюється медичним персоналом, відповідальним за післяпологовий медичний догляд.

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до анкети (опитувального листа).

Дата виписки з пологового будинку

День

Місяць

Рік

Скільки днів і годин пройшло від пологів до виписки

Днів

Годин

Скільки днів і годин пройшло від виписки до смерті

Днів

Годин

Опишіть всі післяпологові ускладнення, які мали місце

 

Опишіть будь-яке призначене лікування (наприклад, антибіотики)

 

Чи перевіряли рівень гемоглобіну в післяпологовому періоді? Якщо "так", то який був його рівень? Чи потребувалось переливання крові або препаратів крові? Якщо "так", то чи було проведено переливання крові? У якому об'ємі?

 

Чи була жінка переведена до відділення інтенсивної терапії? Якщо "так", то дайте стислий опис причин

 

Опишіть причину довготривалого перебування в післяпологовому стаціонарі

 

Чи потребувала жінка повторної госпіталізації? Якщо "так", то з яких причин або через скільки днів після пологів?

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

Опишіть догляд, який жінка отримала вдома (наприклад, скільки відвідувань і коли, які симптоми було виявлено, що було призначено)

Наступні графи заповнює особа, яка надавала жінці медичний догляд вдома (сімейний лікар, та/або медсестра сімейного лікаря, або хтось інший)

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

Чи страждала жінка на післяпологову депресію?

Так

Ні

Якщо "так", то яка допомога (рекомендації) була (були) їй надана(і)? Чи була вона оглянута спеціалістом?

 

Наведіть подробиці щодо будь-яких інших ускладнень післяпологового періоду

 

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

РОЗДІЛ 9. ЛЕТАЛЬНІСТЬ ВНАСЛІДОК ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНИХ АБО ХІРУРГІЧНИХ ПРИЧИН

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

У випадку тромбоемболії перейдіть в розділ 10.

Заповнюється особою, відповідальною за надання медичного/хірургічного догляду.

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до опитувального листа.

Вкажіть основне захворювання

 

Чи було захворювання до настання вагітності?

Так

Ні

Якщо "так", стисло опишіть початок захворювання та динаміку

Чи були у жінки протипоказання для виношування вагітності?

Так

Ні

Чи було запропоновано переривання
вагітності:

в ранні строки

в пізні строки

 
 

Так

Так

 
 

Ні

Ні

Чи написала жінка письмову відмову від переривання вагітності до 12 тижнів?

Так

Ні

Чи були залучені родичі до написання письмової відмови від переривання вагітності до 12 тижнів?

Так

Ні

Чи потребувала жінка під час вагітності спеціального догляду? Наведіть подробиці щодо консультацій, які надавалися спеціалістами, та хронологію госпіталізацій протягом вагітності

 

Чи направлялась жінка до спеціалізованих закладів з метою консультації?

Так

Ні

Чи була жінка проінформована про засоби контрацепції? Якщо так, то ким і яким було рішення жінки?

 

Чи використовували Ви клінічний протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

У хронологічному порядку перелічіть події, які призвели до летального кінця

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

РОЗДІЛ 10. ЛЕТАЛЬНІСТЬ ВНАСЛІДОК ТРОМБОЕМБОЛІЇ

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Заповнюється особою, відповідальною за надання медичного/хірургічного догляду.

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до анкети (опитувального листа).

Строк вагітності на момент
постановки діагнозу або дні
післяпологового періоду

 
 
__________ тижнів

 
 
__________ днів після пологів

Локалізація тромбозу

 

Місце виникнення тромбозу (вдома, стаціонар тощо)

 

Наведіть подробиці щодо тромботичних ускладнень в анамнезі, в тому числі у близьких родичів, які передаються спадково, і вкажіть, чи проводилося обстеження на тромбофілію/фактор

 

Гормональна контрацепція

Наведіть подробиці щодо гормональної контрацепції, препаратів, та/або за який строк до настання вагітності жінка перестала їх вживати, та/або через який строк після пологів відновила вживання медичних препаратів?

 

Яка була вага жінки на момент припису? Чи не було інших протипоказань для припису?

 

Чи були в історії хвороби пацієнтки відмітки щодо тромбоемболії? Якщо "так", чи були вони пов'язані з вагітністю?

 

Чи здійснювала нещодавно жінка авіаперельоти? Якщо "так", то скільки часу тривав політ? Чи мали місце довготривалі поїздки автомобілем? Якщо так, то якої тривалості була поїздка?

 

Чи були якісь інші фактори ризику, наприклад, довготривала іммобілізація?

 

Які профілактичні заходи були застосовані під час вагітності та пологів? Якщо були застосовані, укажіть їх початок, дозування та тривалість

 

Які методи діагностики використовувалися для виявлення тромбозу?

 

Які методи лікування застосовувалися у випадку діагностування тромбоемболії?

 

Які профілактичні заходи було застосовано під час проведення кесаревого розтину?

 

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

У хронологічному порядку перелічіть події, які призвели до летального кінця

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

РОЗДІЛ 11. АНЕСТЕЗІЯ

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Заповнюється усіма анестезіологами, які спостерігали жінку.

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до опитувального листа.

Причини необхідності застосування анестезії/аналгезії

 

Допологова та/або доопераційна консультація анестезіолога

Так

Ні

Дата

_______ тиж. вагітності

Наведіть подробиці з консультативних висновків, медичних оглядів та рекомендованого лікування

 

Які аналгетичні препарати було введено жінці під час пологів (опишіть погодинно в хронологічному порядку)?

Дата

Препарат і метод введення

Доза

Тривалість

 

 

 

 

Доопераційна підготовка

Укажіть дату, препарати і за який час до початку анестезії був останній їх прийом

Дата

 

Час

 

Чи використовувалися внутрішньо антациди?

Так

Ні

Якщо "так", то які, їх дозування та час прийому

Препарат

Дозування

Час

 

 

 

Чи використовувався шлунковий зонд?

Так

Ні

Чи використовувалися H2 антагоністи?

Так

Ні

Якщо "так", позначте їх

Дата

Препарат та спосіб введення

Дозування

Час

 

 

 

 

Чи використовували метоклопрамід?

Так

Ні

Вкажіть всі використані препарати

Тип анестезії (вкажіть причини вибору того чи іншого способу)

Регіонарна анестезія/аналгезія

Підготовка: рідина (об'єм) та тривалість

 

Попереднє введення препаратів: препарат і дозування

Епідурально

Так

Ні

Використовувався катетер

Так

Ні

Спінально

Так

Ні

Використовувався катетер

Так

Ні

Комбінована спінально-епідуральна

Так

Ні

Використовувався катетер

Так

Ні

Інше (вкажіть)

 

 

 

Так

Ні

Чи вводилася тест-доза під час проведення епідуральної анестезії?
Якщо "так", то в якій кількості?

Так

Ні

Якщо "так", чи була тест-доза введена через катетер?

Так

Ні

Чи мав місце перехід від регіонарної анестезії до загальної, поясніть чому?

 

Рівень епідуральної або спінальної пункції

 

Регіонарна анестезія/опіати

Укажіть препарати

Препарат

Концентрація

Дозування

Частота

Час

 

 

 

 

 

Де проводилась анестезія/аналгезія (пологовий зал, операційна, інше)?

 

Ускладнення під час анестезії. Просимо Вас вказати або навести подробиці їх виникнення та спосіб лікування ускладнень.

 

Загальна анестезія

Опіати

Препарат

Концентрація

Дозування

Частота

Час

 

 

 

 

 

Препарати, які введені до операції

Препарат

Дозування

Час

 

 

 

Де вводилися аналгетики (пологовий зал, операційна, інше)?

 

Інтубація?

Так

Ні

Труднощі?

Так

Ні

Ступінь складності (Mallampati I-IV)

Як було підтверджено інкубацію трахеї (використано стетоскоп, іншим чином)?

 

Підтримка загальної анестезії

Використано препарати:

Препарат

Дозування

Час

 

 

 

Регульована легенева вентиляція?

Так

Ні

Спонтанне дихання?

Так

Ні

Спостереження

 

Капнографія

АТ

ЧСС

SpO2

ЦВТ

Так

 

 

 

 

 

Ні

 

 

 

 

 

Чи проводилась евакуація вмісту шлунка під час анестезії шлунковим зондом?

Так

Ні

Чи був протягом проведення всієї процедури доступний досвідчений анестезіолог?

Так

Ні

Укажіть статус анестезіолога, який брав участь в операції (посада, стаж роботи тощо)

 

Чи був консультант-анестезіолог проінформований про випадок? Якщо "так", то на якому етапі операції?

 

Чи був присутній консультант-анестезіолог при проведенні процедури? Якщо "так", то на якому етапі?

 

Якщо випадок був з групи високого ризику

Чи було проінформовано консультанта?

Так

Ні

До пологів?

Так

Ні

Чи було жінку оглянуто перед пологами / перед операцією консультантом? Якщо "так", то коли?

Чи було жінку оглянуто консультантом перед початком проведення анестезії?

Так

Ні

Чи було жінку оглянуто консультантом після початку анестезії?

Так

Ні

Чи було введено епідурально інтратекальні опіати?

Так

Ні

Яким шляхом?

Препарат:

Дозування:

Хто проводив спостереження за пацієнткою? Стаж роботи (в роках)?

Відновлення

Чи мало місце повне відновлення?

Так

Ні

Якщо "так", вкажіть дату і час

_____ Д ______ М _______ Р _________ год. ______хв.

Чи було відновлення нервово-мускульного тонусу підтверджено шляхом нервового подразнення?

Так

Ні

Позиція під час інтубації

На спині     Бокова    З припіднятим головним кінцем

Чи використовувалася при відновленні киснева маска?

Так

Ні

Де проводилася екстубація?

Операційна

 

Післяопераційна

 

Відділення інтенсивної терапії

 

Інше (вкажіть)

Через який час проведена екстубація трахеї?

 

Чи було передано пацієнтку під нагляд чергового персоналу? Якщо так, то який спеціаліст проводив спостереження (стаж роботи, категорія)?

 

Укажіть будь-які проблеми, що виникли під час пробудження

 

Якщо пацієнтка померла до пробудження, вкажіть, скільки часу пройшло між початком анестезії і смертю

_________ год._______ хв.

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Звіт анестезіолога

/Заповнюється іншим (и) анестезіологом (ами), крім консультанта/

Опишіть фактори, які, на Ваш погляд, сприяли летальному кінцю

Якщо мали місце затримки в наданні медичної допомоги, яка була їх причина?

Причина на етапі

Приклад

Так

Ні

?

Вкажіть

Заклад охорони здоров'я

Відсутнє обладнання.
Обладнання знаходиться в неробочому стані.
Обладнання не знаходилося у встановленому місці.
У персоналу немає навичок щодо використання цього обладнання

 

 

 

 

Відділення інтенсивної терапії

Відділення інтенсивної терапії заповнено/недоступно.
Лікар зайнятий іншим випадком.
Лікар не перебував на чергуванні.
Лікар відхилив госпіталізацію.
Інше (вкажіть)
Відсутність препаратів крові

 

 

 

 

Проблеми
медичного
персоналу

Недостатня укомплектованість медичними кадрами

 

 

 

 

Відсутність навичок або недостатня професійна підготовка

 

 

 

 

Лікар не видав направлення до лікарні

 

 

 

 

Неузгодженість дій між фахівцями в межах закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

Консультант не прибув на місце виклику, а надав консультацію по телефону

 

 

 

 

Недооцінка важкості випадку

 

 

 

 

Помилковий діагноз

 

 

 

 

Неефективне/неправильне лікування

 

 

 

 

Інші фактори (вкажіть)

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

Які б Ви запропонували заходи, щоб подібні випадки більше не повторювалися?

Звіт консультанта-анестезіолога

Заповнюється консультантом-анестезіологом

Опишіть фактори, які, на Ваш погляд, сприяли летальному кінцю

Якщо мали місце затримки в наданні медичної допомоги, яка була їх причина?

Причина на етапі

Приклад

Так

Ні

?

Вкажіть

Заклад охорони здоров'я

Відсутнє обладнання.
Обладнання знаходиться в неробочому стані.
Обладнання не знаходилося у встановленому місці.
У медичного персоналу немає навичок щодо використання цього обладнання

 

 

 

 

Відділення інтенсивної терапії

Відділення інтенсивної терапії заповнено/недоступно.
Лікар зайнятий іншим випадком.
Лікар не перебував на чергуванні.
Лікар відхилив госпіталізацію.
Інше (вкажіть)
Відсутність препаратів крові

 

 

 

 

Проблеми медичного персоналу

Недостатня укомплектованість медичними кадрами

 

 

 

 

Відсутність навичок або недостатня професійна підготовка

 

 

 

 

Лікар не видав направлення до лікарні

 

 

 

 

Неузгодженість дій між фахівцями в межах закладу

 

 

 

 

Консультант не прибув на місце виклику, а надав консультацію по телефону

 

 

 

 

Недооцінка важкості випадку

 

 

 

 

Помилковий діагноз

 

 

 

 

Неефективне/неправильне лікування

 

 

 

 

Інші фактори (вкажіть)

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

Які б Ви запропонували заходи, щоб подібні випадки більше не повторювалися?

РОЗДІЛ 12. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Заповнюється консультантом відділення інтенсивної терапії чи іншого спеціалізованого відділення або керівником відділення.

Просимо Вас уважно ознайомитися з інструкцією для медичного персоналу, наведеною на початку анкети (опитувального листа).

Там, де наведено варіанти відповідей, позначте ствердну відповідь знаком "X" або знаком "?", якщо важко відповісти.

Якщо бланк не має достатньо місця для певних коментарів, запишіть їх на додаткових аркушах, додавши їх до анкети (опитувального листа).

Укажіть дату та час переведення до відділення інтенсивної терапії та причини переведення

Відділення інтенсивної терапії знаходиться в тому самому закладі охорони здоров'я, де й пологовий будинок?

Так

Ні

Якщо "так", то в тому самому корпусі?

Так

Ні

Чи мали місце будь-які затримки при переведенні?

Так

Ні

Якщо "так", вкажіть причини

 

Хто супроводжував жінку при переведенні? Досвід роботи (стаж в роках)?

 

До якого відділення було переведено жінку?

Інтенсивної терапії

Так

Ні

Кардіології

Так

Ні

Інфекційного

Так

Ні

Нейрохірургії

Так

Ні

Пульмонологічного

Так

Ні

Нефрологічного

Так

Ні

Інше (вкажіть)

Якщо жінку було переведено в інше місце, вкажіть куди:

Дата переводу

Місце

Причини

 

 

 

Стислий опис перебування у відділенні інтенсивної терапії або іншому спеціалізованому відділенні

 

Опишіть фактори, які, на Ваш погляд, призвели до летального кінця

Якщо мали місце затримки в наданні медичної допомоги, яка була їх причина?

Причина на етапі

Приклад

Так

Ні

?

Вкажіть

Заклад охорони здоров'я

Відсутнє медичне обладнання.
Обладнання знаходиться в неробочому стані.
Обладнання не знаходилося у встановленому місці.
У медичного персоналу немає навичок щодо використання цього обладнання

 

 

 

 

Відділення інтенсивної терапії

Відділення інтенсивної терапії заповнено/недоступно.
Лікар зайнятий іншим випадком.
Лікар не перебував на чергуванні.
Лікар відхилив госпіталізацію.
Інше (вкажіть)
Відсутність препаратів крові

 

 

 

 

Проблеми медичного персоналу

Недостатня укомплектованість медичними кадрами

 

 

 

 

Відсутність навичок або недостатня професійна підготовка

 

 

 

 

Лікар не видав направлення до лікарні

 

 

 

 

Неузгодженість дій між фахівцями в межах закладу

 

 

 

 

Консультант не прибув на місце виклику, а надав консультацію по телефону

 

 

 

 

Недооцінка важкості випадку

 

 

 

 

Помилковий діагноз

 

 

 

 

Неефективне/неправильне лікування

 

 

 

 

Інші фактори: вкажіть

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

Які б Ви запропонували заходи, щоб подібні випадки більше не повторювалися?

Звіт консультанта або відповідального лікаря відділення/закладу, куди надалі було переведено пацієнтку

Укажіть причини переведення

 

Хто супроводжував жінку при переведенні? Досвід роботи (стаж в роках)?

 

Стислий опис перебування у відділенні/закладі, куди надалі було переведено пацієнтку

 

Опишіть фактори, які, на Ваш погляд, призвели до летального кінця

Якщо мали місце затримки в наданні медичної допомоги, яка була їх причина?

Причина на етапі

Приклад

Так

Ні

?

Вкажіть

Заклад охорони здоров'я

Відсутнє медичне обладнання
Медичне обладнання знаходиться в неробочому стані
Медичне обладнання не знаходилося у встановленому місці
У медичного персоналу немає навичок щодо використання цього обладнання

 

 

 

 

Відділення інтенсивної терапії

Відділення інтенсивної терапії заповнено/недоступно
Лікар зайнятий іншим випадком
Лікар не перебував на чергуванні
Лікар відхилив госпіталізацію
Інше (вкажіть)
Відсутність препаратів крові

 

 

 

 

Проблеми медичного персоналу

Недостатня укомплектованість медичними кадрами

 

 

 

 

Відсутність навичок або недостатня професійна підготовка

 

 

 

 

Лікар не видав направлення до лікарні

 

 

 

 

Неузгодженість дій між фахівцями в межах закладу охорони здоров'я

 

 

 

 

Консультант / суміжний спеціаліст не прибув на місце виклику, а надав консультацію по телефону

 

 

 

 

Недооцінка важкості випадку

 

 

 

 

Помилковий діагноз

 

 

 

 

Неефективне/неправильне лікування

 

 

 

 

Інші фактори (вкажіть)

Чи використовували Ви протокол для ведення цієї жінки?

Так

Ні

Якщо "так", то який саме протокол ведення був Вами обраний (вкажіть джерело та назву)

Якщо "ні", вкажіть причину

Не знаю, що таке протокол

 

У нашому закладі відсутній необхідний протокол

 

Незважаючи на те, що в нашому закладі є необхідний протокол, в потрібний час я не зміг його знайти

 

Протокол доступний, але я вважаю, що він непридатний для цієї пацієнтки

 

Інше

 

Які висновки було зроблено Вами у зв'язку з цим випадком і як вони вплинули на Вашу подальшу практичну діяльність?

Які б Ви запропонували заходи, щоб подібні випадки більше не повторювалися?

РОЗДІЛ 13. СІМЕЙНІ/СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

(опитування родичів)

Дотримання конфіденційності на всіх етапах!

Не зберігати копій!

Не використовувати в цьому документі найменувань населеного пункту, закладу охорони здоров'я, прізвищ жінки або медичного персоналу!

Указати ступінь родинного зв'язку особи, яку опитують, або в яких стосунках ця особа була з померлою жінкою

Мова опитування

Українська

 

Російська

 

Інша (вказати)

 

Як довго жінка хворіла перед смертю?

(Ваш висновок на підставі наведеного)

 

 

Які скарги спостерігалися у жінки безпосередньо перед смертю?

(що говорила вона і на що звернули увагу Ви):

 

Які симптоми/скарги спостерігалися у жінки на початку захворювання?

(що говорила вона і на що звернули увагу Ви):

Які симптоми/скарги спостерігалися у жінки під час хвороби?

(що говорила вона і на що звернули увагу Ви):

Коли проявилися ознаки хвороби, які призвели до летального кінця, жінка звернулася за медичною допомогою чи Ви направили її для призначення відповідного лікування?

           так / ні / невідомо

Куди вона звернулася?

Чи зверталася ще до когось?

Якщо жінка не зверталася за допомогою, чому вона цього не зробила?

Хто першим висловився щодо необхідності лікування жінки?

Після прийняття рішення щодо лікування чи відразу жінка звернулася за медичною допомогою?
           так / ні / невідомо

Якщо "ні", то чому?

Скільки часу пройшло з моменту, коли було прийнято рішення про необхідність звернення до лікарні, до моменту, коли жінка туди добралася?
             ____ хв. _____ год. ______ день (днів)

Коли жінка добралася до лікарні? Яким видом транспорту?

Хто оплачував транспорт? Скільки заплатили?

За який проміжок часу транспорт доставив жінку до закладу охорони здоров'я?

Доїхавши до лікарні, скільки часу Ви чекали, поки жінку було оглянуто?

Хто її оглядав?

Які заходи було вжито відносно жінки? Яке лікування було їй призначено в закладі охорони здоров'я (чи були Ви присутні при цьому)?

Що Вам сказали? Які роз'яснення було надано Вам медичним персоналом закладу охорони здоров'я щодо стану жінки, призначеного медичного обстеження та лікування (якщо були такі роз'яснення взагалі)?

Скільки Вам це коштувало?

Вам пропонували ще щось закупити?
Якщо так, скільки це коштувало?
Чи достатньою була сума коштів, які Ви мали при собі?

Чи було жінку переведено до іншого закладу охорони здоров'я?

Якщо "так", то куди?
                         Супроводжували Ви її?
                                       Якщо "так", то наступне питання
                                       Якщо "ні", то чому?

Що було далі?

Яким видом транспорту жінка була перевезена?

Як швидко Ви туди добралися?

За транспорт Ви заплатили?
Якщо ні, то хто заплатив/скільки?

Коли Ви добралися до іншої лікарні, скільки часу прийшлося чекати до огляду жінки?

Хто її оглядав?

Які дії було зроблено відносно жінки? Яке лікування було їй призначено в закладі (чи були Ви присутні при цьому)?

Що Вам сказали? Які роз'яснення було надано Вам медичним персоналом закладу охорони здоров'я щодо призначеного лікування (якщо були такі роз'яснення взагалі)?

Скільки Вам це коштувало?

Вас примусили ще щось закупити?
Якщо "так", то скільки це коштувало?
Чи достатньою була сума коштів, які Ви мали при собі?

Які, на Ваш погляд, були причини смерті?

Вважаєте Ви, що смерть жінки була неминучою?

Якщо "ні", що, на Ваш погляд, можна було зробити заради спасіння жінки?

Що б Ви зробили інакше з того, що Вами було зроблено?

Що Ви могли б порадити вагітним жінкам для запобігання ситуації, в якій опинилася померла жінка?

____________

Опрос