Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок регистрации выпуска акций при изменении размера уставного капитала акционерного общества (относительно предупреждения негативного влияния на стабильность банковской системы)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 16.12.2014 № 1714
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.12.2014

м. Київ

N 1714

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2015 р. за N 23/26468

Про внесення змін до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства (щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи)

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року N 1073
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29 серпня 2019 року N 465)

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року N 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1431/21743 (зі змінами), такі зміни:

1) підпункт "а" пункту 8 розділу I після слів "робочих днів" доповнити словами та цифрами "або в день отримання відповідних документів (для банків у разі запровадження Національним банком України спрощеної процедури реєстрації випуску акцій відповідно до статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність");";

2) главу 4 розділу II доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. У разі запровадження Національним банком України спрощеної процедури реєстрації випуску акцій відповідно до статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій банк не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій при збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, складену згідно з додатком 14 до цього Порядку;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

випуск акцій нової номінальної вартості;

внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості має містити відомості згідно з додатком 15 до цього Порядку;

3) нотаріально засвідчену копію зареєстрованих в органах державної реєстрації змін до статуту товариства, пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу, у вигляді окремого додатка або нотаріально засвідчену копію статуту в новій редакції;

4) оригінали свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій;

5) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.".

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

 

Опрос