Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации профессионально-психологического отбора в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ, Инструкция от 10.12.2014 № 883
редакция действует с 03.03.2017

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2014

м. Київ

N 883

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2015 р. за N 13/26458

Про затвердження Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства оборони України
 від 16 січня 2017 року N 25

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року N 389 "Про затвердження Положення про військові комісаріати" та з метою подальшого вдосконалення організації професійно-психологічного відбору, покращення психологічного забезпечення у Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України, що додається.

2. Наказ Міністерства оборони України від 15 травня 2012 року N 325 "Про затвердження Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 911/21223, визнати таким, що втратив чинність.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

С. М. Квіт

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації та проведення заходів професійно-психологічного відбору громадян, які призиваються (приймаються) на військову службу, військовослужбовців Збройних Сил України, а також регламентує діяльність посадових осіб, які здійснюють заходи військово-професійного відбору у Збройних Силах України.

(пункт 1 розділу І у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

2. Професійно-психологічний відбір у Збройних Силах України - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відбору громадян, які призиваються (приймаються) на військову службу, і військовослужбовців з професійно важливими якостями, що відповідають вимогам військово-професійної діяльності.

 Абзац другий пункту 2 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

3. Основними завданнями професійно-психологічного відбору особового складу є:

оцінка психологічної та психофізіологічної придатності військовослужбовців до видів діяльності, до виконання яких вони призначаються, прогноз успішності їх подальшої професійної діяльності під час проходження військової служби та виконання завдань за призначенням;

виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю, з асоціальними установками та тих, які вживають психоактивні речовини, підготовка та надання керівному складу військових частин (підрозділів) відповідних висновків та рекомендацій;

надання рекомендацій з раціонального розподілу особового складу відповідно до рівня розвитку їх професійно важливих індивідуально-психологічних та психофізіологічних якостей за військовими спеціальностями.

(розділ І доповнено новим пунктом 3 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25
,
 у зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 4, 5
)

4. Заходи професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України:

визначення придатності до конкретних видів військово-професійної діяльності громадян, які призиваються (приймаються) на військову службу;

військово-професійна орієнтація громадян і військовослужбовців на оволодіння відповідними військово-обліковими спеціальностями;

попереднє вивчення індивідуально-психологічних якостей кандидатів для навчання у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - ВВНЗ і ВНП ВНЗ);

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей кандидатів для навчання, допідготовки, перепідготовки у навчальних центрах (підрозділах) Збройних Сил України осіб рядового, сержантського та старшинського складу;

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу;

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей кандидатів для проходження служби у військовому резерві;

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей кандидатів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту і національного персоналу, що не входить до складу національного контингенту;

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей громадян, які призиваються на строкову військову службу, а також осіб офіцерського складу за призовом;

вивчення індивідуально-психологічних якостей військовозобов'язаних за призовом під час мобілізації, на особливий період;

вивчення професійно важливих якостей військовослужбовців під час оцінювання при призначенні на посади і переміщенні по службі на підставі резерву кандидатів для просування по службі з підготовкою відповідних висновків і рекомендацій;

надання за результатами відбору висновків і рекомендацій командирам (начальникам) щодо доцільності призову (прийому) визначених осіб на службу до Збройних Сил України, організації індивідуальної роботи з підлеглими, комплектування екіпажів, розрахунків, команд, підрозділів військовослужбовцями з урахуванням їх психологічної сумісності, індивідуально-психологічних і професійних якостей.

(пункт 4 розділу І у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

5. Види забезпечення професійно-психологічного відбору:

матеріально-технічне забезпечення - організовується Головним управлінням морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України;

(абзац пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

фінансове забезпечення - здійснюється за рахунок коштів, що виділяються за відповідними статтями кошторису Міністерства оборони України;

науково-методичне та програмне забезпечення - здійснюють Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Українська військово-медична академія, Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, науково-дослідні установи Збройних Сил України.

(абзац пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

II. Порядок організації та проведення заходів професійно-психологічного відбору

1. Організацію та керівництво професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України здійснює Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.

(абзац перший пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

Абзац другий пункту 1 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

Абзац третій пункту 1 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

Абзац четвертий пункту 1 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

2. Методи та форми психологічних досліджень, застосування психодіагностичного інструментарію та його програмного забезпечення здійснюються відповідно до законодавства.

3. В обласних та Київському міському військових комісаріатах (далі - обласні військові комісаріати) завдання професійно-психологічного відбору покладаються на групи по роботі з особовим складом та громадськістю.

У районних (міських) військових комісаріатах (далі - районні (міські) військові комісаріати) завдання професійно-психологічного відбору покладаються на групи професійно-психологічного відбору. Керівництво зазначеними групами здійснюється начальниками відділень комплектувань.

(пункт 3 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

4. У військових частинах, навчальних центрах, на полігонах проведення професійно-психологічного відбору організовує командир (начальник).

(пункт 4 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

5. Для організації та проведення заходів професійно-психологічного відбору в обласних військових комісаріатах, районних (міських) військових комісаріатах, військових частинах, навчальних центрах, на полігонах створюються групи професійно-психологічного відбору (далі - групи професійно-психологічного відбору).

За наказом командира (начальника) керівництво зазначеними групами покладається на заступника командира (начальника), відповідального за морально-психологічне забезпечення військової частини (установи), у разі його відсутності - на одного із заступників командира (начальника).

До складу груп професійно-психологічного відбору за наказом командира (начальника) залучаються офіцери органу з морально-психологічного забезпечення, кадрового органу, медичні та інші фахівці, які мають вищу освіту за спеціальностями "психологія", "практична психологія", "соціальна психологія", "психофізіологія", "соціологія" та перебувають на відповідних посадах.

На них покладається:

проведення професійно-психологічного відбору громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, призовників, кандидатів, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, кандидатів на службу у військовому резерві, а також для навчання у ВВНЗ і ВНП ВНЗ;

вивчення індивідуально-психологічних якостей військовозобов'язаних за призовом під час мобілізації, на особливий період;

безпосередня участь у проведенні розподілу особового складу за профілями підготовки і військовими спеціальностями;

проведення методичної підготовки посадових осіб і фахівців, які залучаються до проведення заходів професійно-психологічного відбору.

Склад, розподіл обов'язків посадових осіб груп професійно-психологічного відбору, строки і порядок їх роботи визначаються наказом відповідного командира (начальника), який видається щороку.

(пункт 5 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

6. Завдання груп професійно-психологічного відбору:

1) в обласних військових комісаріатах:

попереднє вивчення та участь у доборі кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України, а також для навчання у ВВНЗ і ВНП ВНЗ;

2) у районних (міських) військових комісаріатах:

вивчення громадян, які призиваються на строкову військову службу, приймаються на військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу за призовом, участь у доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

3) у військових частинах, навчальних центрах:

проведення професійно-психологічного відбору серед кандидатів для проходження військової служби за контрактом, служби у військовому резерві;

вивчення поповнення, яке надійшло до військової частини з військових комісаріатів, розроблення рекомендацій щодо його раціонального розподілу за напрямами підготовки та військовими посадами;

вивчення військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

попередній відбір кандидатів для навчання у ВВНЗ і ВНП ВНЗ та підготовки фахівців у навчальних центрах з числа військовослужбовців строкової служби, постійного складу військової частини;

професійно-психологічний відбір кандидатів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту і національного персоналу, що не входить до складу національного контингенту;

участь у комплектуванні екіпажів, розрахунків, команд, підрозділів з урахуванням психологічної сумісності;

виявлення осіб із нервово-психічною нестійкістю, низькими індивідуально-психологічними та професійними якостями;

методична підготовка представників військових частин, які направляються до військових комісаріатів для роботи в групах професійно-психологічного відбору.

(пункт 6 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

7. Під час проведення заходів професійно-психологічного відбору застосовуються методики та автоматизовані психодіагностичні комплекси (за письмовою згодою) відповідно до переліку психодіагностичних методик, які використовуються під час проведення заходів професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України, затверджених Генеральним штабом Збройних Сил України.

Користування тестовими методиками, інтерпретація результатів тестування та вивчення особового складу дозволяються лише посадовим особам, які входять до складу груп професійно-психологічного відбору та мають відповідний освітній рівень.

(розділ ІІ доповнено пунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

III. Особливості організації заходів професійно-психологічного відбору

1. Заходи попереднього вивчення особистих якостей громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, та військовозобов'язаних проводяться в районних, об'єднаних районних, міських, об'єднаних міських військових комісаріатах.

2. Завданнями попереднього вивчення особистих якостей є:

аналіз відомостей, що містяться в документах військового обліку;

проведення індивідуальних бесід із кандидатами для проходження військової служби;

психологічне (психофізіологічне) обстеження громадян;

військово-професійна орієнтація.

3. Під час аналізу матеріалів особових справ особлива увага звертається на вивчення відомостей, зазначених в аркуші вивчення особистих якостей кандидата, зразок якого наведено в додатку 6 до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року N 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за N 438/16454 (далі - Інструкція про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України).

4. Висновок про професійну придатність громадян до проходження військової служби у Збройних Силах України виноситься особами, визначеними у пункті 5 розділу II цієї Інструкції, за результатами виконання всіх методик психодіагностичних тестів.

5. Результати професійно-психологічного відбору заносяться до картки професійного відбору кандидата (далі - картка професійного відбору), форма якої наведена в додатку 7 до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

6. Картка професійного відбору кандидата, призваного на військову службу, надсилається разом із особовою справою до місця проходження ним військової служби.

7. Проведення заходів професійно-психологічного відбору з кандидатами на військову службу у Збройних Силах України за контрактом та службу у військовому резерві складається з двох етапів та здійснюється обласними військовими комісаріатами та військовими частинами:

на першому етапі (у військовому комісаріаті) - оформлення попереднього висновку про професійну придатність громадян до проходження військової служби за контрактом та служби у військовому резерві Збройних Сил України, що виноситься особами, визначеними у пункті 5 розділу II цієї Інструкції;

на другому етапі (у військовій частині) - оформлення остаточного висновку про професійну придатність громадян до проходження військової служби за контрактом та служби у військовому резерві, що виноситься особами, визначеними у пункті 5 розділу II цієї Інструкції.

8. До вивчення кандидатів на військову службу за контрактом, службу у військовому резерві обов'язково залучаються командири підрозділів, до яких вони будуть призначені на укомплектування посад після прийняття на військову службу.

(абзац перший пункту 8 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

Командири (начальники) підрозділів персонально відповідають за достовірність та об'єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій щодо відібраних кандидатів на військову службу.

9. Командир військової частини приймає рішення про прийняття кандидата на військову службу за контрактом, службу у військовому резерві та укладення з ним контракту з урахуванням результатів професійно-психологічного відбору.

(пункт 9 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

10. Організація та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюються на підставі Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09 липня 2009 року N 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за N 893/16909.

11. Організація професійно-психологічного відбору кандидатів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту і національного персоналу, що не входить до складу національного контингенту, здійснюється на підставі Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 18 січня 2016 року N 23, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за N 206/28336.

(пункт 11 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

12. Керівництво професійно-психологічним відбором у військових частинах, закладі, установі, які підпорядковані командиру військової частини А0515, покладається на керівника структурного підрозділу військової частини А0515 відповідно до рішення її командира. Особливості організації проведення професійно-психологічного відбору визначаються відповідним наказом командира військової частини А0515.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 12 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

13. У разі незгоди з результатами професійно-психологічного відбору наказом керівника органу військового управління призначається комісія.

Проведення повторного професійно-психологічного відбору призначеною комісією має бути завершено протягом одного місяця з дня його призначення. У цей самий строк до особи доводяться результати її повторного професійно-психологічного відбору.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 13 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

IV. Конфіденційність результатів професійно-психологічного відбору та порядок обміну інформацією

1. З порядком та результатами здійснення заходів професійно-психологічного відбору мають право ознайомлюватися такі особи (у наведених обсягах):

кандидат, що проходив заходи професійно-психологічного відбору, - з власними результатами професійно-психологічного відбору після його завершення;

командири (прямі начальники) посадових осіб, що проводили професійно-психологічний відбір, - з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів;

командир (начальник) підрозділу, до складу якого планується кандидат на військову службу або службу у військовому резерві, - з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів;

посадова особа кадрового органу - з результатами професійно-психологічного відбору кандидатів;

командир (начальник) військової частини (його заступник по роботі з особовим складом) - з пропозиціями особи, відповідальної за проведення заходів професійно-психологічного відбору.

2. Рівні розвитку окремих індивідуально-психологічних якостей, професійно важливих для служби на конкретних військових посадах (за класами споріднених військових посад), оцінюються:

"високий рівень" (повністю відповідає вимогам військових посад);

"середній" (в основному відповідає вимогам військових посад);

"мінімально достатній" (частково відповідає вимогам військових посад);

"низький" (не відповідає вимогам військових посад).

3. Документи професійно-психологічного відбору (описи методик, реєстраційні бланки до методик, інший психодіагностичний інструментарій, програмне забезпечення, журнал обліку результатів професійно-психологічного відбору) та відповідні файли на електронних носіях зберігаються керівником групи професійно-психологічного відбору або уповноваженою ним посадовою особою в умовах, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом.

(пункт 3 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 16.01.2017 р. N 25)

4. Усі носії інформації про результати професійно-психологічного відбору повинні забезпечувати конфіденційність її використання.

Особам, задіяним у заходах професійно-психологічного відбору, забороняється обговорювати зміст, процедуру та результати професійно-психологічного відбору з особами, функціональними повноваженнями яких не визначається участь в організації та проведенні заходів із відбору кандидатів.

5. Відповідальним за збереження інформації про результати професійно-психологічного відбору є керівник групи професійно-психологічного відбору.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Головного управління
по роботі з особовим складом
Збройних Сил України
полковник

О. М. Голоднюк

Опрос