Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка эксплуатации по техническому состоянию изделий авиационной техники государственной авиации, по которым разработчик (производитель) не исполняет своих обязанностей по сопровождению эксплуатации и поддержанию летной пригодности

Минобороны
Порядок, Приказ от 19.12.2014 № 904
действует с 27.01.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2014

м. Київ

N 904

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2015 р. за N 10/26455

Про затвердження Порядку експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими розробник (виробник) не виконує своїх обов'язків із супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою встановлення загальних вимог щодо організації й порядку проведення робіт з переведення та експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації, для яких чинною експлуатаційною документацією передбачено експлуатацію за ресурсом (строком служби) і за якими не здійснюється авторський нагляд,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими розробник (виробник) не виконує своїх обов'язків із супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 20 лютого 2007 року N 61 "Про затвердження Порядку переведення та експлуатації за технічним станом військової авіаційної техніки, за якою не здійснюється авторський нагляд", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за N 193/13460.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-лейтенант

В. О. Назаренко

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

 

ПОРЯДОК
експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими розробник (виробник) не виконує своїх обов'язків із супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм організації експлуатації за технічним станом (далі - ЕТС) виробів авіаційної техніки державної авіації (далі - АТ), за якими розробник (виробник) не виконує своїх обов'язків із супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності та для яких чинною експлуатаційною документацією передбачено експлуатацію за ресурсом (строком служби).

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

авіаційна техніка державної авіації - пілотовані та безпілотні державні повітряні судна, їх двигуни, компоненти та обладнання (знімне та стаціонарно встановлене на борту повітряного судна), авіаційні тренажери;

виріб авіаційної техніки державної авіації - одиниця промислової продукції, що належить до авіаційної техніки державної авіації, або будь-який складник цієї одиниці;

відновні роботи - комплекс технологічних операцій чи операція, що виконують за результатами контрольно-технічного огляду на виробі авіаційної техніки державної авіації, який експлуатують за технічним станом, для приведення його у справний (працездатний) стан;

контрольно-відновні роботи - комплекс технологічних операцій, які виконуються на виробі авіаційної техніки державної авіації для переведення його на експлуатацію за технічним станом;

контрольно-технічний огляд - комплекс робіт з технічного діагностування виробів авіаційної техніки державної авіації, які експлуатують за технічним станом, з метою визначення їх поточного технічного стану та обсягу і переліку відновних робіт;

переведення виробів авіаційної техніки державної авіації на експлуатацію за технічним станом - виконання комплексу наукових досліджень та організаційно-технічних заходів, який надає можливість використовувати вироби авіаційної техніки державної авіації за призначенням поза межами значень календарних і ресурсних показників, установлених розробником (виробником) або збільшених експлуатантом.

II. Функції учасників робіт з переведення та експлуатації виробів авіаційної техніки державної авіації за технічним станом

1. Учасниками робіт з переведення та експлуатації виробів авіаційної техніки державної авіації (далі - виріб АТ) за технічним станом є:

головний замовник та (або) замовники;

головна організація;

виконавці;

співвиконавці;

підрозділи, що експлуатують вироби АТ певного типу.

2. Головним замовником робіт з переведення виробів АТ на ЕТС є Міністерство оборони України.

Замовниками робіт з переведення виробів АТ на ЕТС є визначені Міністерством оборони України органи військового управління, а також інші центральні органи виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна.

3. Головною організацією, яка здійснює науково-методичне супроводження робіт з переведення виробів АТ на ЕТС та їх експлуатації за технічним станом, є Державний науково-дослідний інститут авіації.

4. Виконавцями робіт щодо переведення та ЕТС виробів АТ є суб'єкти господарювання України, які освоїли виконання капітального та інших видів ремонту виробів АТ або здійснюють розроблення чи виробництво аналогічних за номенклатурою виробів, мають відповідну матеріально-технічну базу та атестоване виробництво.

5. Співвиконавцями робіт з питань переведення та ЕТС виробів АТ є науково-дослідні і науково-випробувальні установи, інші установи та організації, які мають для виконання робіт відповідну виробничо-технічну базу, документацію та кваліфікований персонал.

6. Головний замовник:

здійснює нормативно-правове регулювання діяльності з питань переведення та ЕТС виробів АТ;

затверджує рішення про організацію досліджень та робіт із визначення можливості переведення на експлуатацію за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації визначеного типу (далі - рішення про організацію робіт);

затверджує рішення про переведення на експлуатацію за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації визначеного типу (далі - рішення про переведення на ЕТС).

7. Замовник:

формує пропозиції щодо виробів АТ, які потребують переведення на ЕТС;

подає на затвердження головному замовнику рішення про організацію робіт;

подає на затвердження головному замовнику рішення про переведення на ЕТС;

затверджує програму досліджень та робіт щодо визначення можливості переведення виробів авіаційної техніки державної авіації визначеного типу на експлуатацію за технічним станом (далі - програма досліджень);

затверджує розпорядчі документи щодо введення в дію переліків контрольно-відновних робіт (далі - КВР), контрольно-технічного огляду (далі - КТО), переведення та продовження ЕТС виробів АТ, інші нормативно-технічні документи;

вносить зміни до експлуатаційної документації;

контролює та приймає роботи;

здійснює фінансування робіт.

8. Головна організація:

здійснює збір і аналіз інформації щодо надійності АТ, її технічного стану та прогнозує зміни технічного стану;

визначає основні шляхи та засоби, які забезпечують можливість переведення АТ на ЕТС;

розробляє проекти рішення про організацію робіт та рішення про переведення на ЕТС;

розробляє проект програми досліджень;

узагальнює пропозиції, формує переліки КВР, КТО та подає на затвердження замовнику;

організовує та проводить науково-технічну експертизу одержаних результатів досліджень технічного стану АТ;

розробляє звіти про результати досліджень щодо можливості переведення та ЕТС АТ, про результати проведення КВР, КТО та відповідні проекти розпорядчих документів замовника;

визначає методи технічної експлуатації для функціональних систем та комплектувальних виробів;

розробляє зміни та доповнення до експлуатаційної документації виробів АТ, переведених на ЕТС;

розробляє методичні документи з питань ЕТС АТ.

9. Виконавці:

погоджують рішення про організацію робіт та рішення про переведення на ЕТС;

погоджують програму досліджень;

виконують необхідні дослідження та роботи щодо переведення АТ на ЕТС і відпрацьовують звітні матеріали (акти, протоколи тощо);

відпрацьовують пропозиції до переліків КВР, КТО та відновних робіт (далі - ВР);

виконують переліки КВР;

беруть участь у виконанні КТО та ВР;

здійснюють технічне супроводження експлуатації АТ.

10. Підрозділи, що експлуатують АТ певного типу:

виконують роботи на АТ відповідно до переліків КВР, виконання яких передбачено в умовах підрозділів;

виконують роботи відповідно до переліків КТО та ВР на АТ в місцях її базування і відпрацьовують звітні матеріали (акти, протоколи тощо);

відпрацьовують пропозиції щодо внесення змін до переліків КВР, КТО, ВР.

11. Співвиконавці за потреби беруть участь у роботах з оцінки технічного стану АТ, окремих дослідженнях та в проведенні науково-технічної експертизи в межах, визначених виконавцем (головною організацією).

III. Переведення виробів авіаційної техніки державної авіації на експлуатацію за технічним станом

1. Етапи переведення виробів АТ на ЕТС:

дослідження щодо можливості та доцільності переведення на ЕТС виробів АТ визначеного типу;

освоєння КВР на визначеній кількості виробів АТ певного типу;

серійне переведення на ЕТС виробів АТ визначеного типу.

2. Головна організація на підставі пропозицій замовника розробляє проект рішення про організацію робіт, в якому вказуються:

найменування та кількість виробів АТ визначеного типу, на яких планується проведення досліджень щодо визначення можливості переведення на ЕТС;

найменування виконавця робіт (у разі фінансування робіт за рахунок власних коштів виконавця) або відповідального (з числа замовників робіт) за організацію процедур закупівлі з метою вибору виконавця робіт (у разі фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету);

учасники робіт та їх завдання під час виконання досліджень щодо визначення можливості переведення на ЕТС;

джерела фінансування робіт.

Після погодження із виконавцем головна організація направляє проект рішення про організацію робіт замовнику, який подає його на розгляд і затвердження головному замовнику.

3. Відповідно до затвердженого головним замовником рішення про організацію робіт замовник визначає виконавця та укладає з ним договір (договори) на виконання відповідних робіт.

Закупівля робіт проводиться відповідно до Законів України "Про здійснення державних закупівель" та "Про державне оборонне замовлення".

4. Головна організація розробляє проект програми досліджень, погоджує її з виконавцем та подає на затвердження замовнику. У програмі досліджень вказують обсяг та порядок виконання досліджень, порядок освоєння КВР і звітність.

5. За результатами виконання програми досліджень розробляється тимчасовий перелік КВР для освоєння КВР, який затверджується замовником.

6. Освоєння КВР проводиться з метою набуття навичок їх виконання та коригування переліку КВР, розробки переліку КТО, технологічної та експлуатаційної документації, уточнення необхідного обладнання та інструменту, складання правил безпеки та охорони праці.

Освоєння КВР проводиться на кількості виробів АТ, визначеній у рішенні про організацію робіт.

7. За результатами виконання тимчасового переліку КВР головною організацією оформлюється звіт, розробляється проект рішення про переведення на ЕТС, в якому вказуються умови і місце виконання серійного переведення АТ на ЕТС та проект розпорядчого документа замовника про введення в дію переліків КВР, КТО.

8. КВР на виробах АТ виконують відповідно до переліку КВР переважно в строки, які збігаються зі строками виконання чергових регламентних робіт найбільшої періодичності.

9. У ході серійного переведення виробів АТ на ЕТС на кожному виробі виконуються роботи відповідно до переліку КВР, за результатами виконання яких головна організація оформляє звіт і розробляє проекти розпорядчих документів про переведення виробів АТ на ЕТС.

Якщо головна організація за окремими напрямами досліджень залучала співвиконавців, то складовими частинами зазначеного звіту є звіти співвиконавців з досліджень технічного стану виробу АТ, а також акти експертизи фахівців-експертів організацій промисловості про достатність виконаних робіт за переліком КВР.

IV. Експлуатація виробів авіаційної техніки державної авіації за технічним станом

1. ЕТС виробів АТ здійснюють згідно з експлуатаційною документацією для конкретного типу виробів АТ і відповідними розпорядчими документами замовника.

У розпорядчих документах зазначаються зміни та доповнення до експлуатаційної документації, переліки КТО з визначеною періодичністю їх проведення.

2. Головна організація за результатами досліджень технічного стану виробів АТ, аналізу надійності парку виробів АТ, аналізу обсягу робіт з технічного обслуговування та контролю їх технічного стану, оцінки контролепридатності виробу АТ надає замовнику пропозиції щодо обсягу і періодичності виконання КТО.

3. КТО та ВР виконують фахівці підрозділів, що експлуатують АТ, під науково-методичним супроводженням головної організації із залученням на договірних умовах виконавців (співвиконавців). За результатами проведених робіт головна організація складає звіт, до якого додає звітні матеріали учасників робіт (акти, протоколи тощо).

За результатами КТО підрозділи, що експлуатують АТ, та головна організація відпрацьовують пропозиції до переліку ВР.

4. За аналізом звітних матеріалів замовник приймає одне з рішень:

допустити виріб АТ до подальшої експлуатації;

призупинити експлуатацію виробу АТ і виконати на ньому заводський ремонт або списати виріб.

5. Головна організація спільно з виконавцем та підрозділами, що експлуатують АТ певного типу, відпрацьовує заходи щодо забезпечення надійності виробів АТ під час їх ЕТС.

6. Замовник на підставі досвіду ЕТС виробів АТ певного типу своїми розпорядчими документами може коригувати експлуатаційну документацію на ці вироби.

7. Перелік документів, що розробляються під час проведення робіт з переведення та ЕТС виробів АТ, наведено в додатку до цього Порядку.

 

Командувач Повітряних Сил
Збройних Сил України
генерал-полковник

Ю. А. Байдак

 

ПЕРЕЛІК
документів, що розробляються під час проведення робіт з переведення та експлуатації виробів АТ за технічним станом

N з/п

Найменування документа

Організація (установа), що розробляє

Організація (установа), що погоджує

Хто затверджує

1

Рішення про організацію робіт з досліджень можливості переведення на ЕТС виробів АТ визначеного типу

Головна організація

Замовник,
виконавець

Головний замовник

2

Програма досліджень та робіт щодо визначення можливості та доцільності переведення виробів АТ визначеного типу на ЕТС

Головна організація

Виконавець

Замовник

3

Звіт щодо визначення можливості та доцільності переведення виробів АТ визначеного типу на ЕТС

Головна організація

Виконавець

Замовник

4

Тимчасовий перелік КВР

Головна організація

Виконавець

Замовник

5

Рішення про переведення на ЕТС виробу АТ визначеного типу

Головна організація

Замовник,
виконавець

Головний замовник

6

Розпорядчі документи про введення в дію переліків КВР, КТО

Головна організація

Виконавець

Замовник

7

Звіт за результатами виконання КВР, КТО на кожному виробі (групі виробів) АТ

Головна організація

Виконавець

Головна організація

8

Розпорядчі документи про переведення на ЕТС виробів АТ та їх подальшу експлуатацію за технічним станом

Головна організація

-

Замовник

____________

Опрос