Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка уведомительной регистрации договоров аренды объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся в государственной собственности

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 18.12.2014 № 2794
действует с 30.01.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2014

м. Київ

N 2794

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2015 р. за N 9/26454

Про затвердження Порядку повідомної реєстрації договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Відповідно до статті 11 Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок повідомної реєстрації договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин і регіональним відділенням Фонду державного майна керуватися Порядком при реєстрації укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності.

3. Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сайті Фонду державного майна України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Ю. Продан

 

Порядок
повідомної реєстрації договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями (далі - органи-орендодавці) повідомної реєстрації укладених ними договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, відповідно до вимог частини першої статті 11 Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності".

2. Для цілей цього Порядку термін "об'єкти паливно-енергетичного комплексу" вживається у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності".

3. Повідомна реєстрація договору оренди здійснюється органом-орендодавцем після укладення орендарем і орендодавцем договору оренди та передбачає:

1) реєстрацію договору шляхом присвоєння йому реєстраційного номера;

2) внесення інформації про договір до журналу повідомної реєстрації договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності (далі - журнал повідомної реєстрації) (додаток 1), за тим самим реєстраційним номером;

3) оформлення напису про повідомну реєстрацію (далі - напис) (додаток 2);

4) повідомлення орендаря і уповноваженого органу управління - центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі (далі - уповноважений орган управління) про реєстрацію договору.

4. Підрозділ органу-орендодавця, до повноважень якого належить укладення договорів оренди (далі - орендний підрозділ), після нотаріального посвідчення договору оренди подає протягом одного робочого дня всі підписані примірники договору для реєстрації до служби діловодства органу-орендодавця (далі - служба діловодства).

5. Служба діловодства не пізніше одного робочого дня після отримання примірників договору оренди реєструє договір оренди шляхом присвоєння йому реєстраційного номера і повертає примірники договору орендному підрозділу.

6. Орендний підрозділ протягом п'яти робочих днів після реєстрації договору:

1) вносить інформацію про договір до журналу повідомної реєстрації, у тому числі дату і реєстраційний номер, зазначені на договорі. Журнал повідомної реєстрації зберігається в орендному підрозділі;

2) оформлює у трьох примірниках на окремому аркуші напис, в якому зазначаються реєстраційний номер цього договору та дата його реєстрації, за підписом керівника органу-орендодавця, скріпленим гербовою печаткою;

3) надсилає перший примірник підписаного напису разом із супровідним листом за підписом заступника керівника органу-орендодавця згідно з розподілом функціональних обов'язків орендарю, другий - уповноваженому органу управління, а третій зберігається в орендному підрозділі.

7. Регіональне відділення протягом трьох робочих днів після внесення договору до журналу повідомної реєстрації повідомляє про це Фонд державного майна України для узагальнення обліку зареєстрованих договорів.

8. У разі дострокового припинення договору оренди або його розірвання за рішенням суду, яке набрало законної сили, орган-орендодавець протягом 10 робочих днів повідомляє про це уповноважений орган управління.

 

Директор Департаменту з питань
управління державним майном
та орендних відносин

С. Білько

 

ЖУРНАЛ
повідомної реєстрації договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

N
з/п

Сторони, що уклали договір

Строк, на який укладено договір

Об'єкт, що передається в оренду

Реєстраційний номер

Дата реєстрації

Підпис відповідальної особи, що зареєструвала договір

Фонд державного майна України, його регіональне відділення

орендар

1

2

3

4

5

6

7

8

 

НАПИС

про повідомну реєстрацію ________ 20__ р. за N _____ договору оренди
____________________________________________________________________________________,
                                                               (назва об'єкта паливно-енергетичного комплексу)
укладеного між _______________________________________________________________________
                                                                                   (найменування орендодавця)
та __________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування орендаря)

Керівник органу-орендодавця

 
 
М. П.

____________
(підпис)

____________

Опрос