Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ МВД Украины от 04 ноября 2003 года N 1296

МВД
Приказ от 11.12.2014 № 1340
действует с 27.01.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2014

м. Київ

N 1340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2014 р. за N 1666/26443

Про внесення змін до наказу МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296

Відповідно до Законів України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про Національну гвардію України" та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Унести до пункту 1 наказу МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296 "Про медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я системи МВС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 596/9195 (зі змінами), такі зміни:

1) у підпункті 1.4 слова "внутрішніх військ МВС України" замінити словами "Національної гвардії України";

2) у підпункті 1.5 слова "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної гвардії України";

3) у підпункті 1.6 слово "реабілітаційного" замінити словами "медичної реабілітації".

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, затверджених наказом МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 596/9195 (зі змінами), що додаються.

3. Унести зміни до Інструкції про організацію реабілітаційного та санаторно-курортного лікування в МВС, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 601/9200 (зі змінами), виклавши її у новій редакції, що додається.

4. Управлінню медичного забезпечення та реабілітації МВС (Петраш О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Чеботаря С. І.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

Голова
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

С. С. Бочковський

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Об'єднаного комітету
профспілок МВС України

Л. А. Кирилюк

Голова Професійної спілки
атестованих працівників органів
внутрішніх справ України

А. С. Онищук

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів, затверджених наказом МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296

1. У Переліку закладів охорони здоров'я МВС України, затвердженому наказом МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 596/9195:

1) преамбулу викласти в такій редакції:

"Цей Перелік розроблено відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року N 401 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за N 892/7180 (із змінами).";

2) в абзаці четвертому підпункту 1.1.1 пункту 1.1 глави 1 слова "об'єднаних внутрішніх військ МВС України" замінити словами "Національної гвардії України".

2. В Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС України, затвердженій наказом МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 597/9196:

1) у главі 1 слова та цифри "Указу Президента України від 06 квітня 2011 року N 383 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" замінити словами та цифрами "постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року N 401 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України,";

2) у главі 2:

у пункті 2.1 слова ", надстрокової служби" виключити, слова "внутрішніх військ МВС України (далі - внутрішні війська)" замінити словами "Національної гвардії України";

у пункті 2.5 слова "надстрокової служби та" виключити, слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України,";

у пункті 5 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України".

3. В Інструкції про організацію проведення попередніх та періодичних медичних оглядів та диспансеризації в лікувально-профілактичних закладах МВС України, затвердженій наказом МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 598/9197:

1) у пункті 1.2 глави 1 слова "внутрішніх військ МВС України (далі - внутрішні війська)" замінити словами "Національної гвардії України";

2) у главі 2:

у підпункті 2.3.1 пункту 2.3, пунктах 2.5, 2.6, 2.9, 2.14, 2.18, 2.19, 2.21 слова "внутрішні війська" у всіх відмінках замінити словами "Національна гвардія України" у відповідних відмінках;

пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Керівники органів внутрішніх справ, командири військових частин, з'єднань і підрозділів Національної гвардії України відповідають за своєчасне прибуття підлеглих на періодичний медичний огляд.";

3) у пункті 3.4 глави 3 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України".

4. У Положенні про медичне забезпечення особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України при виконанні оперативно-службових завдань за умов виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також під час охорони громадського порядку в умовах масових заворушень та проведенні масових заходів, затвердженому наказом МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 599/9198:

1) у заголовку слова "внутрішніх військ МВС України" замінити словами "Національної гвардії України";

2) у главі 1:

у пункті 1.1:

слово "Законами" замінити словом "Законом";

слова "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "Кодексом цивільного захисту України";

у пункті 1.2 слова "внутрішніх військ МВС України (далі - внутрішні війська)" та "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

у пунктах 1.3, 1.4 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

3) у главі 2:

у пунктах 2.1, 2.3 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

у пункті 2.10 слова "внутрішніх військ МВС України" замінити словами "Національної гвардії України";

у підпунктах 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3 пункту 2.11, пункті 2.12, підпунктах 2.13.2, 2.13.3, 2.13.4 пункту 2.13, пунктах 2.14, 2.15, 2.17, 2.30, 2.33, 2.34 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

4) відмітку до додатка 1 викласти в такій редакції:

5) відмітку до додатка 2 викласти в такій редакції:

5. У Положенні про організацію медичного обслуговування особового складу органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ведення реєстру МВС України цих осіб, затвердженому наказом МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 600/9199:

1) у заголовку слова "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної гвардії України";

2) у пункті 1 слова "внутрішніх військ МВС України (далі - внутрішні війська" замінити словами "Національної гвардії України";

3) у пункті 2:

у підпунктах 2.1, 2.2 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

підпункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Медичне обслуговування, контроль та аналіз стану здоров'я особового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців Національної гвардії України, пенсіонерів органів внутрішніх справ, внутрішніх військ та Національної гвардії України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводяться медичними працівниками Центральної поліклініки МВС, амбулаторно-поліклінічних закладів головних управлінь, управлінь МВС (далі - ГУМВС, УМВС) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та регіональних спеціалізованих медичних бригад ГУМВС у Київській області, УМВС у Волинській, Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях.".

6. В Інструкції про порядок проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів у системі МВС України, затвердженій наказом МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 603/9202:

1) у розділі 1:

у підпунктах 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 пункту 1.2 слова "внутрішніх військ МВС України (далі - внутрішні війська)" та "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

2) у розділі 2:

у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

у підпункті 2.1.3 пункту 2.1, пунктах 2.4, 2.5, 2.6, 2.9 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

підпункт 2.2.2 пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2.2. Військовослужбовцям та працівникам Національної гвардії - лікарям-психіатрам територіальних управлінь, з'єднань, військових частин, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів) Національної гвардії України.";

у пункті 2.10 слова "Головного управління внутрішніх військ (далі - ГУВВ)" замінити словами "Головного управління Національної гвардії України";

у пункті 2.12 абревіатуру "ГУВВ" замінити словами "Головного управління Національної гвардії України";

3) у розділі 3:

у підпунктах 3.3.1, 3.3.4 пункту 3.3 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

у пункті 3.6:

у підпунктах 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.5 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України,";

у підпункті 3.6.4 слова "внутрішніх військ" та "внутрішніх військ МВС України" замінити словами "Національної гвардії України,";

4) у назвах додатків 3, 4 та 5 слова "внутрішніх військ МВС України" замінити словами "Національної гвардії України".

7. В Інструкції про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення у системі МВС України, затвердженій наказом МВС України від 04 листопада 2003 року N 1296, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за N 604/9203:

1) у главі 1:

у пункті 1.1 слова та цифри ", зі змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року N 1475" замінити словами "(зі змінами)";

у пункті 1.2:

у підпункті 1.2.2 слова "внутрішні війська МВС України (далі - внутрішні війська)" замінити словами "Національну гвардію України", слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

у підпункті 1.2.3 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

2) у главі 2:

у підпунктах 2.1.1, 2.1.3 пункту 2.1, пунктах 2.4, 2.5, 2.6, 2.9 слова "внутрішні війська" у всіх відмінках замінити словами "Національна гвардія України" у відповідних відмінках;

підпункт 2.2.2 пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2.2. Військовослужбовцям та працівникам Національної гвардії - лікарям-психіатрам територіальних управлінь, з'єднань, військових частин, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів) Національної гвардії України.";

у пункті 2.10 слова "внутрішніх військ (далі - ГУВВ)" замінити словами "Національної гвардії України";

у пункті 2.12 абревіатуру "ГУВВ" замінити словами "Головного управління Національної гвардії України";

3) у главі 3:

у підпунктах 3.3.1, 3.3.4 пункту 3.3, підпунктах 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 пункту 3.6, пункті 3.7 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України";

4) у назві додатка 3 слова "внутрішніх військ МВС України" замінити словами "Національної гвардії України";

5) у назвах додатків 4 та 5 слова "внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України".

 

Т. в. о. начальника Управління
медичного забезпечення та
реабілітації МВС України

Г. В. Снєжинська

Опрос