Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил пропускного режима Министерства здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения
Приказ, Правила от 09.12.2014 № 943
действует с 27.01.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2014

м. Київ

N 943

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2014 р. за N 1637/26414

Про затвердження Правил пропускного режиму Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, та з метою забезпечення належного пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства охорони здоров'я України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пропускного режиму Міністерства охорони здоров'я України, що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України довести цей наказ до відома працівників апарату Міністерства.

3. Контроль за проведенням технічного супроводу системи контролю управління доступу та організацією діяльності служби охорони покласти на Адміністративне управління.

4. Першому заступнику Міністра (В. Лазоришинцю), заступнику Міністра - керівнику апарату (А. Терещенко), заступнику Міністра (Н. Лісневській), заступнику Міністра (Є. Морозу), заступнику Міністра з питань європейської інтеграції (Ю. Савку) та керівникам самостійних структурних підрозділів МОЗ України вжити заходів щодо забезпечення виконання цих Правил.

5. Адміністративному управлінню МОЗ України (І. Величко) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату А. Терещенко.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Квіташвілі

 

ПРАВИЛА
пропускного режиму Міністерства охорони здоров'я України

I. Загальні положення

1. Пропускний режим в адмінбудівлях Міністерства охорони здоров'я України встановлюється з метою забезпечення порядку пропуску до приміщень МОЗ України, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення громадського порядку, попередження спроб проникнення до адмінбудівель МОЗ України та прилеглої території сторонніх осіб, неконтрольованого переміщення (викрадення) матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі МОЗ України.

2. Ці Правила визначають порядок організації пропускного режиму в адмінбудівлях МОЗ України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7.

3. Ці Правила встановлюють загальний порядок пропускного режиму до адмінбудівель МОЗ України працівників апарату МОЗ України, посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (далі - посадові і службові особи), громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

4. З метою дотримання пропускного режиму, створення сприятливих умов для відвідування адмінбудівель МОЗ України функціонують контрольно-пропускні пости.

5. Охорона адмінбудівель МОЗ України, а також завдання щодо дотримання в адмінбудівлях МОЗ України пропускного режиму покладаються на службу охорони, організація діяльності якої здійснюється Адміністративним управлінням.

6. Вхід відвідувачів до адмінбудівель МОЗ України здійснюється лише через контрольно-пропускні пости, обладнані автоматичними системами та турнікетами.

7. Дислокація постів охорони адмінбудівель МОЗ України визначається Адміністративним управлінням за погодженням із Сектором режимно-секретної роботи.

8. Контроль за порядком охорони адмінбудівель МОЗ України працівниками служби охорони та забезпечення пропускного режиму мають право здійснювати:

заступник Міністра - керівник апарату;

начальник Адміністративного управління;

завідувач Сектору режимно-секретної роботи;

керівник служби охорони, а також особи, що його заміщують.

II. Порядок охорони адмінбудівель та службових приміщень

1. Обов'язки працівників служби охорони, які здійснюють внутрішню охорону адмінбудівель МОЗ України та прилеглої території і забезпечують пропускний режим в МОЗ України, визначаються цими Правилами.

2. Приймання та видача ключів від службових приміщень, крім режимних приміщень, здійснюються під підпис у журналі обліку прийому та видачі ключів за формою згідно з додатком 1 до цих Правил.

Комплекти ключів зберігаються на посту в чергового служби охорони.

3. Двері запасних виходів, горищ та підвальних приміщень адмінбудівель МОЗ України тримають зачиненими, а ключі від них зберігаються у чергового служби охорони в опечатаних тубусах. Проходи до дверей цих приміщень мають бути вільними. Дозвіл на одержання ключів від усіх дверей запасних виходів надається начальником Адміністративного управління. У разі виникнення надзвичайної ситуації двері відчиняє черговий служби охорони.

4. Працівники охорони під час служби періодично здійснюють зовнішній огляд приміщень. У разі виявлення під час обходу ознак пожежі або затоплення, не вимкнених електроосвітлювальних приладів, кондиціонерів, обчислювальної та іншої техніки дозволяється відкрити такі приміщення (крім режимних приміщень) не менш як двом черговим служби охорони. Про відчинення приміщення доповідають старшому черговому служби охорони, а також керівнику структурного підрозділу, за яким закріплено приміщення.

5. У разі виникнення надзвичайних ситуацій в адмінбудівлях МОЗ України (пожежа, стихійне лихо, аварія тощо) чергові служби охорони негайно доповідають відповідальному черговому та викликають пожежну охорону чи відповідну аварійно-рятувальну службу, а також за необхідності швидку медичну допомогу, забезпечують зустріч та допуск працівників цих служб до адмінбудівель МОЗ України.

Відповідальний черговий повідомляє про ці події Міністру, його заступникам, начальнику Адміністративного управління, завідувачу Сектору режимно-секретної роботи, які разом зі службою охорони вживають вичерпних заходів щодо евакуації людей (майна), ліквідації та локалізації пожежі, аварії тощо та їх наслідків усіма первинними наявними засобами, у тому числі із застосуванням вогнегасників.

6. Відчинення приміщень, що знаходяться під охоронною сигналізацією, для ліквідації надзвичайних ситуацій, рятування документації та майна проводиться черговими служби охорони та відповідними аварійно-рятувальними службами. Про відчинення зазначених приміщень негайно повідомляють керівництво МОЗ України, начальника Адміністративного управління, керівників відповідних структурних підрозділів МОЗ України.

Після ліквідації надзвичайних ситуацій про причини відчинення опечатаних приміщень чи таких, що знаходяться під охоронною сигналізацією, складається акт за підписами осіб, які їх відчинили.

III. Порядок оформлення та видачі перепусток, а також перепусток на внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей

1. У МОЗ України оформляються та видаються документи, що дають право на вхід (вихід) до (з) адмінбудівель, в'їзд (виїзд) автотранспорту, ввезення (вивезення), внесення (винесення) матеріальних цінностей:

службові посвідчення;

постійні перепустки у формі електронних карток (електронні перепустки);

накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей;

матеріальні перепустки.

Службові посвідчення оформляються Департаментом кадрового менеджменту, освіти та науки (далі - кадровий підрозділ), реєструються в журналі обліку та видаються під підпис працівникам МОЗ України, які прийняті на постійну роботу.

Електронні перепустки (постійні, тимчасові) реєструються та видаються відповідальним за технічний супровід системи контролю управління доступу (далі - СКУД).

Постійні електронні перепустки видаються працівникам апарату МОЗ України на підставі письмової заявки керівників структурних підрозділів МОЗ України. Зазначена заявка погоджується з Адміністративним управлінням та затверджується заступником Міністра - керівником апарату.

Тимчасові електронні перепустки видаються працівникам патронатної служби Міністра на підставі письмової заявки керівника Патронатної служби Міністра та орендаторам і обслуговувальному (технічному) персоналу за письмовою заявкою керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, які орендують приміщення МОЗ України чи надають послуги з обслуговування приміщень МОЗ України, погодженої з Адміністративним управлінням та затвердженої заступником Міністра - керівником апарату.

2. Відвідування МОЗ України особами, які залучаються до участі у проведенні в адмінбудівлях МОЗ України колегій, нарад, засідань, зборів, культурно-масових заходів, здійснюється за списком, підписаним керівником відповідного структурного підрозділу, за погодженням із заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади, місця роботи. Зазначений список подається Адміністративному управлінню за день до передбаченого заходу. Відповідальним за перебування таких осіб у приміщенні МОЗ України є керівник структурного підрозділу, який підписав список.

3. У разі втрати працівником службового посвідчення він доповідає про цей факт у кадровий підрозділ, а в разі втрати електронної перепустки - у Адміністративне управління для рішення стосовно оформлення нових документів і блокування втраченої електронної перепустки у СКУД.

4. У разі звільнення працівника з роботи або зміни його облікових даних службове посвідчення підлягає поверненню до кадрового підрозділу, а електронна перепустка - до Адміністративного управління з метою відповідної обробки.

Кадровий підрозділ МОЗ України, підприємства, установи, організації, працівникам яких було видано електронні перепустки (постійні, тимчасові), зобов'язані невідкладно повідомляти Адміністративне управління про звільнення працівників для подальшого блокування їх електронних перепусток у СКУД.

5. Матеріальні цінності виносяться, вивозяться з адмінбудівель МОЗ України тільки на підставі матеріальної перепустки (додаток 2).

Перепустки для винесення матеріальних цінностей з адмінбудівлі МОЗ України виписує матеріально відповідальна особа МОЗ України і підписує начальник Адміністративного управління або його заступник, головний бухгалтер.

Матеріальні цінності, що підлягають винесенню (вивезенню), з матеріальною перепусткою пред'являються черговому на посту охорони, який перевіряє відповідність записів у перепустці з наявними цінностями, робить позначку на перепустці, в якій зазначає час, дату, своє прізвище і ставить підпис. Після цього реєструє матеріальну перепустку в журналі обліку за формою згідно з додатком 3 до цих Правил і наприкінці дня здає перепустки, що накопичились за день, старшому черговому охорони, де вони зберігаються протягом трьох років.

6. Внесення (ввезення) матеріальних цінностей до адмінбудівель МОЗ України здійснюється на підставі накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей.

IV. Порядок пропуску працівників МОЗ України, посадових і службових осіб, іноземців та осіб без громадянства, інших відвідувачів до адмінбудівель МОЗ України

1. Працівники апарату МОЗ України пропускаються до адмінбудівель МОЗ України за електронними перепустками (у виняткових випадках за службовим посвідченням).

2. Працівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління МОЗ України, при виконанні своїх службових обов'язків мають право входити до адмінбудівель МОЗ України на підставі відповідного службового посвідчення. Про відвідування такими особами адмінбудівель МОЗ України працівники служби охорони роблять запис у журналі обліку.

3. Посадові й службові особи пропускаються до адмінбудівель МОЗ України за письмовими (телефонними) заявками керівників структурних підрозділів або їх заступників за службовими посвідченнями та з реєстрацією у журналі обліку.

4. Обслуговувальний персонал (прибиральники, електромонтери, працівники з ремонту оргтехніки тощо) проходить до адмінбудівель МОЗ України у визначений для цього час за електронними перепустками.

5. До адмінбудівель МОЗ України пропускаються безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем'єр-міністр України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем'єр-міністр України;

Генеральний прокурор України;

віце-прем'єр-міністри України, міністри, Міністр охорони здоров'я України та його заступники.

6. При відвідуванні МОЗ України право вільного входу за службовими посвідченнями мають:

заступники Голови Верховної Ради України;

Глава Адміністрації Президента України та його заступники;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники;

керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України та його заступники;

Голова Служби безпеки України та його заступники;

керівники центральних органів виконавчої влади та їхні заступники;

Голова Рахункової палати та його заступники;

народні депутати України діючого скликання та їхні помічники-консультанти;

заступник Голови Верховного Суду України;

судді Конституційного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів України та їхні заступники;

заступники Генерального прокурора України та працівники прокуратури України;

працівники фельд'єгерського та спеціального зв'язку й Управління державної охорони України.

7. За разовими перепустками до адмінбудівель МОЗ України пропускаються працівники центральних органів виконавчої влади, органів прокуратури, органів судової влади, органів, підрозділів внутрішніх справ, підприємств, установ та організацій, які прибули для вирішення службових питань, а також громадяни, які прибули з особистих питань. Їх перебування в адмінбудівлях МОЗ України дозволяється лише в супроводі працівників МОЗ України.

8. Працівники МОЗ України мають право на вхід (вихід) до (з) адмінбудівель МОЗ України в робочі дні з 8:30 до 18:30 (у п'ятницю - до 17:00), у разі службової необхідності - до 20:00.

9. Працівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління МОЗ України, мають право входити (виходити) до (з) приміщення МОЗ України в робочі дні з 9:00 до 18:00 (у п'ятницю - до 16:45).

10. Вхід до адмінбудівель МОЗ України у вихідні (святкові) та неробочі дні працівникам МОЗ України, що працюють у приміщенні, дозволяється з 9:00 до 17:00, а в разі службової необхідності - до 19:00, на підставі письмової заявки (додаток 4), підписаної керівником відповідного структурного підрозділу за погодженням із заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Ця заявка подається начальнику Адміністративного управління.

Вищезазначені особи мають право знаходитися і працювати тільки у приміщеннях, вказаних у письмових заявках. Відповідальним за перебування таких осіб у приміщеннях МОЗ України є керівник структурного підрозділу, який підписав заявку.

Працівники, викликані на роботу у неробочий час за розпорядженням керівництва МОЗ України, пропускаються до адмінбудівель за електронними перепустками з реєстрацією у журналі обліку прийому та видачі ключів.

11. Обслуговувальному (технічному) персоналу дозволяється входити до приміщення у робочі, а також у вихідні (святкові) та неробочі дні відповідно до затвердженого графіка чергування в період з 6:00 до 22:00.

Для прибирання службових приміщень МОЗ України черговий служби охорони видає ключі від них прибиральницям під підпис у журналі. Прибиральниці під час роботи відповідають за збереження всіх матеріальних цінностей, які наявні у цих приміщеннях. Після завершення прибирання приміщень ключі здають черговому служби охорони.

Прибирання службових приміщень, які перебувають під охоронною сигналізацією, здійснюється лише в присутності осіб, відповідальних за ці приміщення.

У разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежа, стихійне лихо, аварія тощо) вхід до приміщення адмінбудівель МОЗ України дозволяється обслуговувальному персоналу в будь-який час доби (робочі, вихідні (святкові) та неробочі дні).

12. У будь-який час доби (робочі, вихідні (святкові) та неробочі дні) вхід до адмінбудівель МОЗ України дозволяється Міністру, його заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам, відповідальним черговим.

13. У разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежа, стихійне лихо, аварія тощо) пропуск до приміщень адмінбудівель МОЗ України працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони тощо здійснюється цілодобово та безперешкодно за наявності в них спеціальних перепусток, а якщо такі перепустки відсутні, - за наявності документа, що посвідчує особу, у супроводі чергового служби охорони (відповідального чергового).

14. Рішення про можливість прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців та осіб без громадянства приймається Міністром охорони здоров'я України, що забезпечує прийом іноземців, роботу з ними та вжиття необхідних заходів для охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави, згідно з вимогами Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року N 1893 (зі змінами).

Іноземні делегації, групи, окремі іноземці, особи без громадянства та окремі громадяни і особи, що їх супроводжують (перекладачі, консультанти тощо), допускаються в адмінбудівлі МОЗ України відповідно до програми зустрічі з іноземцями, складеної керівником підрозділу зовнішніх відносин та затвердженої Міністром охорони здоров'я України, лише у присутності особи, відповідальної за організацію прийому згідно з програмою. Копія програми зустрічі надається на відповідний пост чергової зміни охорони.

Допускати в Міністерство окремих іноземців, іноземні делегації та осіб без громадянства без програми зустрічі, затвердженої Міністром охорони здоров'я України, забороняється.

Вхід іноземних делегацій, груп іноземців та осіб без громадянства в адмінбудівлі (вихід з адмінбудівель) дозволяється лише у робочий час та не має збігатися з початком і закінченням робочого дня.

Крім того, до чергового служби охорони подається перелік кіно-, фото-, аудіо-, відеоапарату, інших технічних засобів, визначених програмою.

Забороняється залишати іноземців та осіб без громадянства у приміщеннях МОЗ України без супроводжувальних осіб від МОЗ України, а також забороняється їх доступ до службових приміщень МОЗ України, не визначених програмою.

Доступ іноземців та осіб без громадянства в режимні приміщення МОЗ України забороняється.

15. Інші відвідувачі допускаються до адмінбудівель МОЗ України з 09:15 до 13:00 та з 13:45 до 17:30 (у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16:30) після пред'явлення документа, що посвідчує особу, та тільки за умови супроводу працівником відповідного структурного підрозділу або чергового служби охорони.

16. Про прибуття громадян на особистий прийом до Міністра та його заступників черговий служби охорони зобов'язаний повідомити відповідного секретаря керівництва та узгодити з ним можливість пропуску.

17. У разі необхідності відвідувач, який прибув до структурного підрозділу МОЗ України, може зайти до приймальні Міністра після погодження з керівником Патронатної служби Міністра та до приймальних заступників Міністра після погодження з відповідним секретарем лише у супроводі керівника зазначеного структурного підрозділу.

18. До адмінбудівель МОЗ України забороняється вхід особам:

зі зброєю (крім працівників спеціального та фельд'єгерського зв'язку, працівників правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків), боєприпасами, вибуховими речовинами та пристроями;

з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва МОЗ України;

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

з тваринами (крім службових собак);

з гучномовцями, плакатами, транспарантами та іншими предметами, які можуть бути використані для створення перешкод у діяльності МОЗ України;

з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 х 40 х 20 сантиметрів), крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва МОЗ України;

з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, горючими та легкозаймистими речовинами, колюче-ріжучими предметами та іншими небезпечними для життя і здоров'я предметами.

У випадках підозри щодо можливого занесення в адмінбудівлі МОЗ України зброї, вибухівки, небезпечних речовин тощо старший та черговий служби охорони повинні запропонувати працівнику або відвідувачу пред'явити ручну поклажу до огляду.

19. Усі питання, що виникають у зв'язку з неможливістю відвідування адмінбудівель МОЗ України як працівниками апарату МОЗ України, так і іншими відвідувачами, вирішуються керівництвом Адміністративного управління.

V. Порядок в'їзду (виїзду) автотранспорту на територію господарського двору МОЗ України та охорона господарського двору

1. В'їзд автотранспорту на територію МОЗ України здійснюється через пункт пропуску, обладнаний технічними засобами контролю.

2. В'їзд (виїзд) автотранспорту на територію господарського двору МОЗ України здійснюється згідно зі списком, розробленим Адміністративним управлінням, затвердженим заступником Міністра - керівником апарату.

Забороняється здійснювати в'їзд на територію господарського двору МОЗ України іншого приватного автотранспорту, а також автотранспорту сторонніх підприємств, установ та організацій без спеціального дозволу заступника Міністра - керівника апарату.

Короткотерміновий в'їзд автотранспорту на територію МОЗ України за відповідними посвідченнями, товарними накладними дозволяється:

посадовим особам, щодо яких здійснюється державна охорона;

керівникам органів державної влади;

працівникам МОЗ України;

працівникам фельд'єгерського та спеціального зв'язку;

особам, які доставили товарно-матеріальні цінності.

3. Автотранспорт аварійно-рятувальних служб та інший спеціальний автотранспорт при виникненні надзвичайних ситуацій в адмінбудівлях МОЗ України (пожежа, стихійне лихо, аварія тощо) пропускаються на територію господарського двору безперешкодно, а за відсутності зазначених випадків - на загальних підставах.

4. Охорона господарського двору, гаражів та автотранспорту здійснюється черговими служби охорони МОЗ України цілодобово.

5. Режим охорони господарського двору, гаражів і автотранспорту та порядок видачі, здачі ключів від гаражів і воріт визначаються Адміністративним управлінням, затверджуються заступником Міністра - керівником апарату та узгоджуються зі службою охорони.

 

Начальник
Адміністративного управління

І. Величко

 

ЖУРНАЛ
обліку прийому та видачі ключів

Дата

номер кабінету

час отримання ключів

прізвище та ініціали особи, яка отримала ключі

підпис особи, яка отримала ключі

час здачі ключів

прізвище та ініціали особи, яка здала ключі

підпис особи, яка здала ключі

1

2

3

4

5

6

7

 

Міністерство охорони здоров'я України

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА N ___
від "___" ____________ 20__ р.

На вивезення (винесення) матеріальних цінностей з адмінбудинку за адресою:

вул. __________________________________________________________________________________

Пред'явник ___________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали та номер кімнати)

Мета винесення (вивезення) _____________________________________________________________

Назва матеріальних цінностей

Інвентарний N

Кількість

Одиниця виміру

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально-відповідальна особа

________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Погоджено

Головний бухгалтер

________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Вантаж перевірив:
черговий служби охорони

________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали, час і дата випуску)

 

ЖУРНАЛ
обліку відвідувачів структурних підрозділів МОЗ України

Дата

N
з/п

прізвище та ініціали особи, яка відвідує МОЗ України

організація (де працює особа)

структурний підрозділ МОЗ України, відповідальний за зустріч

номер кабінету посадової особи МОЗ України

час відвідування

1

2

3

4

5

6

 

ЗАЯВКА

на роботу в адмінбудівлі МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7,

у вихідні (святкові) дні працівників  _____________________________________________________
                                                                                              (найменування структурного підрозділу)

Дні роботи:

______________________ 20__ р.
                 (дата і місяць)

Час роботи:

_________ з _______ до _______
       (дата)                     (час роботи)
_________ з _______ до _______
        (дата)                    (час роботи)

N
з/п

Прізвище та ініціали працівника

Номери кабінетів

Час вибуття

Підпис охоронника

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу

_________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

____________

Опрос