Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту колесных транспортных средств

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ, Правила от 28.11.2014 № 615
действует с 13.02.2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2014

м. Київ

N 615

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2014 р. за N 1609/26386

Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів

Відповідно до частини шостої статті 22 Закону України "Про автомобільний транспорт", пункту 6 Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року N 643,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, що додаються.

2. Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту України від 11 листопада 2002 року N 792 "Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2003 року за N 122/7443, та від 01 вересня 2003 року N 684 "Про внесення змін і доповнень до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2003 року за N 802/8123.

4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. Бурбак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. Болотських

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

В. М. Черненко

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

М. Я. Бараш

Заступник Міністра
промислової політики України -
керівник апарату

Н. Є. Бойцун

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

І. С. Руснак

Міністр екології та природних
ресурсів України

А. В. Мохник

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

В. Пятницький

 

Правила
надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів

I. Загальні положення

1. Ці Правила регулюють взаємовідносини між замовником і виконавцем послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем), а також вимоги щодо контролю за відповідністю наданих послуг.

Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та їх складових частин (систем) та на яких поширюються вимоги Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року N 643 (далі - Технічний регламент).

2. Ці Правила застосовуються разом з Технічним регламентом, а також з урахуванням таких нормативно-правових актів:

Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 02 липня 2008 року N 795, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 689/15380 (далі - Правила АБ);

Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 549, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за N 1452/23984 (далі - Правила КПШ);

Правил експлуатації колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року N 550, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за N 1453/23985 (далі - Правила експлуатації КТЗ).

3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

виконавець - суб'єкт господарювання, який відповідає встановленим вимогам Технічного регламенту та надає послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем);

відповідальне збереження - комплекс організаційних і технічних заходів виконавця, які гарантують зберігання майна власника колісного транспортного засобу в повній відповідності з вимогами експлуатаційної чи нормативної документації протягом строку, що встановлюється в оформленому відповідно до законодавства договорі із замовником;

замовник - юридична або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, яка замовляє або має намір замовити послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складників, систем;

колісний транспортний засіб (далі - КТЗ) - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей та (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху або на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі;

контролер якості - особа виконавця, уповноважена ним здійснювати поточний контроль відповідності кожного об'єкта технічного обслуговування та (або) ремонту вимогам нормативно-правових актів, експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації та умовам договору;

послуга - результат безпосередньої взаємодії між виконавцем та замовником і внутрішньої діяльності виконавця для задоволення потреб замовника;

претензія - письмовий документ, що містить вимогу замовника до виконавця щодо невідповідності наданої послуги вимогам Технічного регламенту та (або) умовам договору.

Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, наведених у Технічному регламенті.

II. Інформація про послуги

1. Інформація про найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та режим роботи виконавця розміщується на відповідній вивісці на вході до об'єкта технічного сервісу.

2. У разі тимчасового припинення діяльності виконавець на вході до об'єкта технічного сервісу та у доступному місці розміщує відповідну інформацію про дати припинення та відновлення своєї діяльності.

3. Виконавець до укладення договору надає замовнику необхідну, доступну та достовірну інформацію щодо переліку робіт з технічного обслуговування і ремонту КТЗ та їх складових частин (систем).

4. Виконавець у зручному та доступному для замовника місці розміщує:

правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту КТЗ;

інформацію про послуги, що надаються, з визначенням їх трудомісткості та вартості (ця інформація може зберігатися окремо в паперовому або електронному вигляді);

зразки відповідних договорів, наряду-замовлення, які оформлюються виконавцем за погодженням із замовником;

інформацію про гарантійні зобов'язання виконавця, процедуру пред'явлення і задоволення претензій;

книгу скарг і пропозицій;

інформацію про режим роботи і обслуговуючий персонал, номери телефонів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, структурного підрозділу з питань захисту прав споживачів органу місцевого самоврядування та відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, зразки оформлення відповідних документів;

інформацію про порядок обслуговування громадян, які користуються пільгами відповідно до законодавства;

інформацію про ціни на матеріали, складові частини (системи) КТЗ;

інформацію про повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), керівника (власника), місцезнаходження (місце проживання), номери телефонів виконавця;

по одному примірнику Законів України "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про захист прав споживачів", Технічного регламенту.

5. Виконавець на вимогу замовника надає йому іншу інформацію, яка стосується договору і послуг.

6. Виконавець повинен мати примірники чинних нормативно-правових актів, які встановлюють вимоги до КТЗ та їх складових частин (систем).

III. Прийняття та оформлення замовлень

1. Надання послуг здійснюється за зверненням замовника чи за його попередньою заявкою, яка реєструється в журналі реєстрації.

За заявкою виконавець визначає дату, час подання КТЗ, складових частин (систем) та їх експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації для надання послуг.

У разі звернення без попередньої заявки перевага надається замовнику, який подав заявку.

2. Послуги надаються замовнику за умови пред'явлення ним:

паспорта або посвідчення водія, а також довіреності для уповноваженого представника замовника;

реєстраційного документа на КТЗ.

3. Послуги з технічного обслуговування і ремонту КТЗ чи його складових частин (систем) надаються замовникові на підставі договору про технічне обслуговування і ремонт КТЗ, що укладається відповідно до вимог цивільного законодавства між замовником і виконавцем (договір, наряд-замовлення, накладна, квитанція тощо).

4. Договір про технічне обслуговування і ремонт КТЗ повинен містити істотні умови відповідно до статті 25 Закону України "Про автомобільний транспорт".

Якщо для надання послуг відсутня потреба залишати КТЗ, його складові частини (системи) на відповідальне зберігання у виконавця, надання послуг оформлюється рахунком-фактурою, накладною, квитанцією тощо, а також нарядом-замовленням на надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу (додаток 1), у яких обов'язково робиться запис про гарантійні зобов'язання (у випадках, передбачених цими Правилами), який засвідчується підписом контролера якості та скріплюється печаткою виконавця (за наявності).

5. Послуги, які надаються у присутності замовника без надання виконавцем гарантійних зобов'язань (підкачування пневматичних шин, заміна експлуатаційних рідин, діагностичні роботи без втручання у конструкцію КТЗ тощо), можуть оформлятися лише шляхом видачі документа, що підтверджує оплату робіт за надані послуги.

6. У разі виникнення необхідності виконання додаткових робіт, не передбачених договором (нарядом-замовленням), виконавець у телефонному режимі повідомляє про це замовника. За наявності згоди замовника укладається відповідний додатковий договір згідно з вимогами пунктів 3, 4 цього розділу.

7. Виконавець забезпечує відповідальне зберігання КТЗ, їх складових частин (систем) замовника в період надання послуг.

8. Фізичні особи, які мають пільги, установлені законодавством, обслуговуються позачергово.

9. Облік заяв замовників, договорів, нарядів-замовлень, накладних, квитанцій, гарантійних талонів і претензій ведеться в журналі реєстрації.

Журнал повинен бути прошнурований, з пронумерованими сторінками та скріплений печаткою виконавця (за наявності).

IV. Передавання-приймання КТЗ та їх складових частин (систем) до технічного обслуговування і ремонту

1. Приймання КТЗ та його складових частин (систем) здійснюється у присутності власника чи його уповноваженого представника в такому порядку:

перегляд експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації і заявки замовника;

перевірка технічного стану КТЗ, його складових частин (систем);

огляд щодо зовнішніх пошкоджень і дефектів;

оформлення акта передавання-приймання КТЗ, його складових частин (систем) для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту.

2. Акт передавання-приймання колісного транспортного засобу, його складових частин (систем) для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту (додаток 2) складається у двох примірниках. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

Акт передавання-приймання КТЗ, його складових частин (систем) для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту підписується власником КТЗ, його складових частин (систем), а також особою, відповідальною за прийняття КТЗ, його складових частин (систем) до ремонту, скріплюється печаткою виконавця (за наявності).

3. Для надання послуг приймаються КТЗ або їх складові частини (системи), які відповідають вимогам експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації, а у разі її відсутності рішення про прийняття КТЗ для надання послуг приймає виконавець.

КТЗ або їх складові частини (системи) передаються виконавцю у повному комплекті.

Замовник надає виконавцю експлуатаційну, ремонтну, технологічну документацію КТЗ з огляду на необхідність її доповнення і використання під час ремонту.

Укомплектованість КТЗ складовими частинами, а також комплектність самих складових частин, які підлягають ремонту, зазначаються у договорі про технічне обслуговування і ремонт КТЗ за згодою замовника і виконавця.

Рішення про прийняття КТЗ чи його складових частин (систем), які неможливо відремонтувати за затвердженою технологічною документацією виконавця (наприклад, внаслідок попередніх робіт заварено рознімні з'єднання, внесено самовільні зміни в конструкцію тощо), приймається виконавцем.

Виконавець може приймати КТЗ, переобладнані відповідно до Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року N 607 (далі - Порядок переобладнання ТЗ).

Виконавець може приймати КТЗ для переобладнання відповідно до умов (вимог), викладених у документі про погодження згідно з Порядком переобладнання ТЗ.

За взаємною згодою замовника і виконавця можливе прийняття до ремонту частково розібраних КТЗ та їх складових частин (систем).

4. У разі замовлення ремонтних операцій у системі живлення КТЗ з газобалонним обладнанням газове паливо повинно бути вироблено на відкритому повітрі до припинення робочого ходу двигуна після закриття вентилів усіх балонів.

Відсутність витоків газу має бути перевірена відповідними приладами.

5. У разі прийняття КТЗ та їх складових частин (систем) до технічного обслуговування або ремонту замовнику видається один примірник акта передавання-приймання.

V. Оплата послуг

1. Порядок оплати послуг з технічного обслуговування та ремонту КТЗ визначається договором.

2. Оплата послуг, які виконуються за договором, рахунком-фактурою, нарядом-замовленням, накладною, квитанцією тощо, здійснюється замовником як у готівковій, так і безготівковій формах.

3. Виконавець оформлює документ про витрати на виконання послуг, який підписується виконавцем і замовником і є невід'ємною частиною договору.

4. Після надання послуг і прийняття виконаних робіт з урахуванням їх відповідності умовам договору замовник повністю оплачує роботи за умовами договору.

5. Виконавець оформлює для юридичних осіб окремо документи на оплату матеріалів і послуг з технічного обслуговування і ремонту (включаючи необхідні діагностичні роботи) та окремо документи на оплату матеріалів і виконання робіт з ремонту (включаючи необхідні діагностичні роботи). Виконані роботи виконавець відносить або до технічного обслуговування, або до ремонту на підставі переліків і процедури виконання робіт, регламентованих виробником КТЗ та їх складових частин (систем), та (або) за записами, зробленими в інструкціях з експлуатації та (або) у сервісних книжках, в іншому інформаційному забезпеченні від виробника, а також у нормативно-правових актах.

Якщо експлуатаційна документація КТЗ відсутня, віднесення виконаних робіт до технічного обслуговування або до ремонту здійснюється відповідно до Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30 березня 1998 року N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за N 268/2708 (далі - Положення про технічне обслуговування і ремонт).

6. Вартість послуг, матеріалів та складових частин (систем) замовник оплачує за цінами, що діяли на день оформлення замовлення, якщо інше не передбачено умовами договору.

У разі відсутності матеріалів, запасних частин або неможливості під час оформлення наряду-замовлення визначити їх кількість, необхідну для надання послуги, обсяги використання матеріалів і складових частин (систем) погоджуються із замовником попередньо, а їх вартість оплачується ним після виконання послуги за цінами, які діяли на день їх надходження, якщо інше не передбачене договором.

7. Документами, що підтверджують надання послуги, є:

акт передавання-приймання КТЗ (його складових частин (систем)) після надання послуг з технічного обслуговування і ремонту;

наряд-замовлення, підписаний контролером якості (з проставлянням печатки виконавця (за наявності)) та замовником;

документ, що підтверджує оплату послуг;

рахунок-фактура;

податкова накладна (для юридичних осіб).

VI. Виконання послуг

1. Технічне обслуговування і ремонт КТЗ, їх складових частин (систем) виконуються згідно з вимогами Технічного регламенту за затвердженою виконавцем технологічною документацією.

У разі відсутності інформаційного забезпечення від виробника, зокрема експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації виробника, за взаємною згодою виконавця і замовника допускається виконання окремих робіт за умовами договору, якщо вони не впливають негативно на безпечність КТЗ. У цьому разі технічний опис технічного обслуговування і ремонту зазначається у договорі щодо виконання послуги.

У цьому разі виконавець повинен керуватись розділом V Правил експлуатації КТЗ, розділами V, IX, X Правил АБ, розділами VI - XVIII Правил КПШ.

2. Виконавець негайно попереджає замовника і до прийняття узгодженого з ним рішення призупиняє виконання робіт у разі:

виявлення дефектів КТЗ чи непридатності для застосування наданих замовником матеріалів і складових частин КТЗ;

виникнення не передбачених і не залежних від виконавця наслідків виконання вимог замовника щодо надання послуг технічного обслуговування і ремонту КТЗ.

3. Якщо замовник відмовляється від прийняття узгодженого рішення згідно з пунктом 2 цього розділу, виконавець може відмовитися від подальшого виконання договору і вимагати відшкодування витрат, пов'язаних з частковим виконанням договору, згідно із законодавством.

4. Контроль відповідності виконання технічного обслуговування і ремонту КТЗ, їх складових частин (систем) країн-виробників, які приєдналися до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, здійснюється з урахуванням вимог відповідних Правил Європейської Економічної Комісії ООН з поправками, що діяли на дату виготовлення КТЗ у відповідній країні-виробнику.

5. Відповідність наданих послуг у процесі приймання КТЗ, складових частин (систем) замовником після технічного обслуговування і ремонту підтверджується без їх розбирання.

КТЗ чи їх складові частини (системи) розбираються лише в разі, якщо це передбачено умовами договору.

6. Виконавець забезпечує транспортування і зберігання КТЗ, які приймаються до технічного обслуговування та ремонту і видаються після технічного обслуговування та ремонту, згідно з вимогами їх експлуатаційної документації.

7. Якщо змінюються умови експлуатації відремонтованого КТЗ і замовнику необхідно виконувати вимоги, не передбачені експлуатаційною документацією виробника або з певними відхиленнями від неї, виконавець забезпечує замовника необхідними додатками до експлуатаційної документації КТЗ чи його складових частин (систем) і письмово попереджає його про це (виконуються відповідні записи в акті передавання-приймання КТЗ).

VII. Передавання-приймання КТЗ та їх складових частин (систем) після технічного обслуговування і ремонту

1. Приймання КТЗ, його складових частин (систем) замовником відбувається у присутності контролера якості і здійснюється в такому порядку:

аналіз документів, оформлених виконавцем;

перевірка відповідності наданих послуг, зокрема надання замовнику КТЗ, його складових частин (систем) для випробувань за участю представника виконавця;

оформлення акта передавання-приймання КТЗ, його складових частин (систем) після ремонту і технічного обслуговування або наряду-замовлення відповідно до статті 25 Закону України "Про автомобільний транспорт".

2. Укомплектованість відремонтованих КТЗ, їх складових частин (систем) повинна відповідати умовам договору (наряду-замовлення) й акта передавання-приймання.

3. КТЗ або їх складові частини (системи) передаються замовнику після прийняття їх контролером якості, про що робиться запис у наряді-замовленні, який підписується виконавцем та скріплюється печаткою (за наявності).

4. Акт передавання-приймання колісного транспортного засобу, його складових частин (систем) після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту складається у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил.

5. У процесі технічного обслуговування чи ремонту КТЗ канали доступу до лічильника пробігу на спідометрі (тахографі), а також інші складові частини опломбовуються виконавцем (якщо це передбачено технологічною документацією). Можуть бути опломбовані будь-які складові частини, що ремонтувалися, якщо установлені пломби не погіршують безпечність КТЗ і не перешкоджають його експлуатації. Замість пломб допускається в окремих місцях рознімних з'єднань установлювати клейкі плівки, наносити лакофарбові покриття, зруйнування яких може свідчити про факт втручання замовника у відремонтовані складові частини.

Інформація про опломбування (інші контрольні засоби) відображається в акті передавання-приймання КТЗ після надання послуг і доводиться до відома замовника.

6. У разі заміни експлуатаційних рідин під час технічного обслуговування і ремонту КТЗ, їх складових частин (систем), передбачених експлуатаційною документацією, виконавець зазначає їх найменування, марковання і необхідні експлуатаційні параметри на ярлику чи етикетці, які закріплюються на відповідних складових частинах.

7. Особливі вимоги щодо експлуатації КТЗ чи його складових частин (систем) після ремонту (тимчасові обмеження щодо навантаження, режими притирання деталей, строки придатності складових частин (систем), попередження про призначений строк використання тощо) виконавець відображає в додатках до експлуатаційної документації і в разі необхідності - в додатках до сервісної книжки. Додатки підписуються виконавцем або його уповноваженою особою.

8. Виконавець після виконання робіт надає замовнику такі документи:

рахунок-фактуру, наряд-замовлення, накладну, квитанцію тощо (окремо пов'язані з виконанням технічного обслуговування (крім гарантійного) та окремо пов'язані з виконанням ремонту);

гарантійний талон (один примірник);

додатки до експлуатаційної документації у випадках, зазначених у пункті 7 розділу VI цих Правил, а також пункті 7 цього розділу;

довідку-рахунок на складові частини, придбані й установлені виконавцем на КТЗ;

довідку про колір (основний колір) КТЗ, якщо цей колір змінено під час ремонту;

приймально-здавальний акт виконавця, який має право на випробування систем живлення КТЗ з газобалонного обладнання і виконав ці випробування.

9. У разі втрати замовником договору (наряду-замовлення) його копія видається виконавцем за заявою замовника, якщо ним будуть пред'явлені документи, передбачені пунктом 4 розділу III цих Правил.

VIII. Гарантійні зобов'язання виконавця і їх установлення

1. Виконавець гарантує замовнику виконання передбачених договором послуг у повному обсязі.

2. Виконавець гарантує відповідність КТЗ, його складових частин (систем) у процесі технічного обслуговування та (або) ремонту вимогам технічної документації.

У гарантійних зобов'язаннях виконавцем зазначаються його зобов'язання щодо складових частин та систем, установлених на КТЗ, зобов'язання щодо виконаних робіт, початок гарантійного строку і його тривалість.

Гарантійні зобов'язання виконавця стосовно виконаних робіт (операцій) з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та їх складових частин (систем) наведено у додатку 4 до цих Правил.

Гарантійні зобов'язання виконавця не поширюються на складові частини (системи), надані йому замовником.

3. Якщо замовник відмовляється оплачувати роботи з приведення у задовільний технічний стан складових частин та систем, що негативно впливають на ресурс відремонтованих та (або) тих, що обслуговувалися, виконавець не надає гарантійних зобов'язань, про що зазначається в акті передавання-приймання КТЗ та договорі.

4. Початок гарантійного строку обчислюється з дня передачі замовнику КТЗ чи його складових частин (систем). У разі відправлення відремонтованих складових частин (систем) КТЗ поштою гарантійний строк обчислюється від дня доставки складової частини замовнику, а якщо складова частина потребує спеціального встановлення (підключення) або складання - від дня його здійснення. Складання здійснюється виконавцем або третьою стороною, якщо це передбачено відповідним договором.

5. Гарантійний строк збільшується на час перебування КТЗ чи його складової частини в гарантійному ремонті або технічному обслуговуванні у виконавця. Зазначений час обчислюється від дня, коли замовник звернувся до виконавця з претензією.

6. Гарантійний строк на послуги з регламентованого виробником технічного обслуговування КТЗ чи їх складових частин, що передбачене їх інструкцією (настановою) з експлуатації чи сервісною книжкою, а в разі їх відсутності - Положенням про технічне обслуговування і ремонт, установлюється не меншим, ніж період до наступного періодичного технічного обслуговування.

Гарантійні зобов'язання не встановлюються на виконання прибирально-мийних робіт, заправлення автомобільним паливом.

7. Разом з претензією, пред'явленою на послуги з технічного обслуговування та (або) ремонту, має бути наданий документ (накладна, квитанція, платіжне доручення, наряд-замовлення, договір тощо), що підтверджує оплату замовником вартості послуг з технічного обслуговування та (або) ремонту, а також на якому є запис, що містить покази опломбованого лічильника пробігу на спідометрі (тахографі) КТЗ, дату надання послуг, підпис відповідальної особи виконавця, скріплений печаткою виконавця (за наявності).

8. Гарантійні зобов'язання виконавця, що визначають безпеку транспортного засобу, установлюються не меншими за встановлені в додатку 4 до цих Правил для КТЗ та їх складових частин (систем), що перебували в експлуатації не більш як 5 років.

Гарантійні зобов'язання можуть зменшуватися залежно від строку перебування КТЗ чи його складових частин в експлуатації:

на 10 % - для строку експлуатації 5 - 8 років;

на 20 % - для строку експлуатації понад 8 років.

9. Інформацію щодо заповнення гарантійного талона колісного транспортного засобу, його складових частин (систем) наведено в додатку 5 до цих Правил.

IX. Права й обов'язки виконавця

1. Виконавець має право:

відмовити у наданні послуг, якщо замовник надає запасні частини, що не є оригінальними або не відповідають встановленим виробником вимогам, а також не мають затвердження конструкції відповідно до переліку технічних приписів та вимог щодо частин та обладнання, які можуть бути встановлені на КТЗ, наведеного в розділі VI додатка 4 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року N 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1586/21898;

відмовити у прийнятті на відповідальне зберігання майна замовника, що встановлене (розміщене) на КТЗ понад комплектність, передбачену його виробником. Ця норма не поширюється на сигналізацію проти викрадення, системи глобального позиціонування КТЗ;

припинити надання послуг у разі, якщо замовник вчасно не виконав договірні умови, якщо це передбачено договором;

відмовитися від задоволення претензії замовника в разі недотримання ним правил експлуатації КТЗ, його складових частин (систем);

звернутися до суду для вирішення спірних питань.

2. Виконавець зобов'язаний:

забезпечувати виконання вимог цих Правил;

застосовувати переважно складові частини та системи, передбачені технологічною документацією виробника КТЗ, що ремонтується;

мати необхідне інформаційне забезпечення від виробника, зокрема експлуатаційну, ремонтну, технологічну документацію для надання послуг з технічного обслуговування та ремонту КТЗ та їх складових частин (систем);

гарантувати якість наданих послуг;

виконувати гарантійні зобов'язання;

надавати замовнику повну, доступну, достовірну та своєчасну (до надання послуг) інформацію про вартість послуги та її виконавця;

забезпечувати зберігання КТЗ, а також зберігання та використання за призначенням прийнятих від замовника складових частин і матеріалів, необхідних для виконання ремонту;

відшкодовувати збитки в разі втрати, псування чи пошкодження КТЗ та їх складових частин (систем) або деталей і матеріалів, прийнятих від замовника для надання послуг, у строк, передбачений договором;

повертати замовникові передані ним складові частини КТЗ і матеріали в разі їх невикористання;

забезпечувати безпеку замовника під час його перебування на території виробника з проведенням інструктажу;

у разі виявлення недоліків у наданих послугах під час прийняття КТЗ (його складових частин) замовником:

безоплатно усунути недоліки;

зменшити вартість виконаної роботи відповідно до завданих збитків чи повернути кошти замовнику;

безоплатно виконати роботу чи відшкодувати замовнику витрати, пов'язані з усуненням недоліків з наданих послуг;

забезпечити виконання інших обов'язків виконавця, встановлених законодавством про захист прав споживачів.

X. Права й обов'язки замовника

1. Замовник має право:

на достовірну, доступну та своєчасну (до отримання послуг) інформацію про послуги та виконавця;

на участь у перевірці відповідності наданої послуги вимогам технологічної документації виконавця;

на перевірку повноти та вартості наданої послуги;

надавати виконавцю власні складові частини (системи) КТЗ чи матеріали для виконання замовлених послуг;

заявляти про вартість свого майна, яке він передає на відповідальне зберігання;

на відшкодування у повному обсязі збитків, завданих його майну, та шкоди, завданої його здоров'ю внаслідок неналежного надання послуг;

вимагати повернення не використаних та замінених під час виконання ремонту і технічного обслуговування складових частин і матеріалів, наданих виконавцю;

на пільгове обслуговування у визначених законодавством випадках;

відмовлятися від оплати послуг, не передбачених договором;

на обмін встановлених на КТЗ виконавцем запасних частин відповідно до законодавства;

вирішувати спірні питання з виконавцем відповідно до умов договору або оскаржувати їх відповідно до чинного законодавства;

інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

2. Замовник зобов'язаний:

своєчасно оплатити надані за умовами договору послуги і прийняти КТЗ та їх складові частини (системи) після надання послуг;

у разі неотримання без поважних причин КТЗ, їх складових частин (систем) у визначений договором строк відшкодувати виконавцю вартість їх зберігання, якщо інше не передбачено умовами договору;

у разі розірвання договору за власною ініціативою оплатити виконавцю вартість фактично наданих послуг, якщо інше не передбачено умовами договору;

дотримуватись умов, встановлених в експлуатаційній документації.

 

Директор департаменту
автомобільного транспорту
та стратегічного розвитку
автомобільних доріг

С. О. Доброход

 

Стор. 1

Сторінок ___


НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ
на надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу від _______ N _______

                                          ________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування, тип, модель колісного транспортного засобу (далі - КТЗ), його складових частин (систем))
реєстраційний N __________, кузов (шасі) N __________, двигун N __________

1. Реквізити замовника:
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові): ______________________________
______________________________
Керівник (власник): _____________
______________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
Місцезнаходження
(місце проживання): _____________ _______________________________
_______________________________
Телефон ________, факс _________

3. Інструктаж замовника стосовно правил поведінки на території виконавця, охорони праці і здоров'я, пожежної безпеки проведено
_______ _____ ______ _________________
  (посада)     (дата)   (підпис)     (прізвище та ініціали)
4. З інструкціями стосовно правил поведінки на території виконавця, охорони праці і здоров'я, пожежної безпеки ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати
______ ________ ________________
   (дата)        (підпис)      (прізвище та ініціали)

7. Послуги виконані й оплачені в повному обсязі. Якість послуг відповідає вимогам договору.
Гарантійні зобов'язання: __________
________________________________
     (гарантійний термін і гарантійний пробіг)

Контролер якості

М. П. (за наявності)

______ ________ ________________
    (дата)       (підпис)      (прізвище та ініціали)

Примітка. Пункти 3, 4 не заповнюються, якщо за умовами договору перебування замовника на території виконавця не передбачено.

Стор. 2

Сторінок ___


2. З правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту КТЗ ознайомлений

______ ________ ________________
   (дата)       (підпис)       (прізвище та ініціали
                                                           замовника)

5. Наряд-замовлення оформив
______ _______ ________________
   (дата)       (підпис)    (прізвище та ініціали)

6. Кошторис витрат і етапи оплати
погоджено
______ ________ ________________
    (дата)       (підпис)      (прізвище та ініціали
                                                           замовника)

8. Претензій щодо наданих послуг не маю.
КТЗ (його складові) отримав у повному обсязі
 

 

______ ________ ________________
     (дата)     (підпис)        (прізвище та ініціали
                                                             замовника)

9. Обсяги, трудомісткість і вартість послуг

Найменування або код послуги за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010

Трудомісткість послуги, люд.-год.

Вартість нормо-години, грн/люд.-год.

Вартість за трудомісткістю, грн

Надбавка за шкідливі умови праці, %

Вартість послуги, грн

Прізвище та ініціали виконавця

Підпис

без ПДВ

ПДВ __, %

повна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стор. 3

Сторінок ___


Найменування

Позначення матеріалу

Одиниця виміру

Ціна, грн

Кількість одиниць

Сума, грн

Видав

Отримав

без ПДВ

ПДВ __, %

повна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Складові частини (матеріали), які оплачуються замовником

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Складові частини (матеріали), які надані замовником

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Етапи внесення коштів замовником

Підстава для оплати

Суми за статтями витрат, грн

Дата оплати

Сума, грн

Отримана сума словами, підпис касира, штемпель про оплату

трудозатрати

складові частини та матеріали

 

без ПДВ

ПДВ ___, %

повна

1-й етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Виконавець

                    Замовник

__________________ ________
      (прізвище та ініціали)       (підпис)

________ _______________ ______
    (посада)     (прізвище та ініціали)  (підпис)

                                                                М. П. (за наявності)

                                                                      М. П. (за наявності)

 

АКТ N __
передавання-приймання колісного транспортного засобу, його складових частин (систем) для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту

___________________________
                  (місце складання)

"____" _______________ ____
(число)               (місяць)              (рік)

1. Цей акт складено представником _____________________________________________________
                                                                                                 (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) виконавця)
в особі ________________________________, що діє на підставі _____________________________,
                                    (посада, прізвище, ініціали)
з одного боку, і ______________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові власника колісного транспортного засобу (далі - КТЗ))
чи уповноваженим представником ____________________________________________________,
                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові представника КТЗ)
що діє за довіреністю від _____ N __________, з іншого боку, про технічний стан __________________________________________________________________________________,
                                     (тип, марка, модель КТЗ чи найменування його складових частин (систем))
шасі (кузов) N ________, двигун N _________, реєстраційний N _________, який (які) передається/приймається (передаються/приймаються) для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту.
2. Показання лічильника пробігу на спідометрі (тахографі) на момент
                                                                                   (непотрібне закреслити)
отримання КТЗ виконавцем __________ км.
3. Пломба на лічильнику пробігу (установлена, не встановлена).
                                                                                        (непотрібне закреслити)
4. Технічний стан КТЗ (його складових): ________________________________________________
                                                                                                                               (вказати про працездатність, 
___________________________________________________________________________________
                                                 функціонування систем і складових частин, виявлені недоліки)
___________________________________________________________________________________.
5. Для виконання послуг замовник надає:
1) _________________________________________________________________________________
                                                        (найменування, номери номерних складових частин, інші їхні 
___________________________________________________________________________________.
                                                                                    ідентифікаційні дані, кількість)
2) _________________________________________________________________________________.
                                                                (найменування, розміри, кількість матеріалів)
6. Бак (баки) заправлені паливом ___________ на ________________________________________.
                                                                                   (марка)                                                     (% або літрів)
7. Моторна олива ________________, трансмісійна олива _________________________________,
                                               (познака, марка)                                                                                (познака, марка)
олива в редукторі головної передачі _______________________________________, експлуатаційні
                                                                                                                     (познака, марка)
рідини* ____________________________________________________________________________
                                                     (зазначити інші складові частини, які потребують заміни, поповнення
___________________________________________________________________________________.
                                                                              експлуатаційних рідин, їх познаки, марки)
8. Комплектність КТЗ ________________________________________________________________
                                                                                (зазначити наявність запасного колеса, магнітофона, 
___________________________________________________________________________________
                                                                        радіоприймача, припалювача, приладдя тощо)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
9. Експлуатаційна документація ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                               (зазначити документи, які передаються разом із КТЗ)
___________________________________________________________________________________.
10. Огляд щодо зовнішніх пошкоджень і дефектів** ________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11. Майно прийняте на відповідальне зберігання.

З оцінкою технічного стану КТЗ (його складових частин (систем)) погоджуюсь і передаю його (їх) виконавцю

КТЗ (його складові частини (системи)), надані замовником запасні частини і матеріали, зазначені в акті, прийняв

_________ ___________________
       (підпис)         (прізвище та ініціали)

_________ ___________________
      (підпис)          (прізвище та ініціали)

_______________________
                        (дата)

_______________________
                          (дата)

____________
* Заповнюється у разі заміни чи поповнення експлуатаційних рідин.

** Заповнюється у разі виявлення зовнішніх пошкоджень і дефектів.

 

АКТ N ___
передавання-приймання колісного транспортного засобу, його складових частин (систем) після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту

_______________________
           (місце складання)

__________________
(дата)

1. Цей акт складено представником ______________________________________________________
                                                                                              (найменування підприємства-виконавця послуг (підприємця))
в особі __________________________________, що діє на підставі ____________________________,
                                              (посада, прізвище)
з одного боку, і _______________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові власника колісного транспортного засобу (далі - КТЗ))
чи уповноваженим представником _____________________________________________________,
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові представника КТЗ)
що діє за довіреністю від _______ N __________, з іншого боку, про технічний стан ____________________________________________________________________________________
                                             (тип, марка, модель КТЗ чи найменування його складових частин (систем))
________________________________________, шасі (кузов) N ______________________________,
двигун N ___________, реєстраційний N ______________, який (які) передається/приймається (передаються/приймаються) після надання послуг з технічного обслуговування і ремонту.
2. Показання лічильника пробігу на спідометрі (тахографі) на момент
                                                                                   (непотрібне закреслити)
отримання КТЗ виконавцем __________ км.
3. Установлено пломби на: ____________________________________________________________.
                                                                                                                                (указати де)
4. Технічним оглядом і випробуваннями за участю замовника встановлено, що ________________________________________ відповідає вимогам нормативно-правових актів та
                 (КТЗ чи його складова частина (система))
договору.
5. Після надання послуг замовнику повернено:
1) _________________________________________________________________________________
                                              (найменування, номери складових частин та інші їх ідентифікаційні дані,
___________________________________________________________________________________;
                                                                                            їх кількість, технічний стан)
2) _________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування, розміри, кількість матеріалів)
___________________________________________________________________________________.

6. Бак (баки) заповнено паливом ______________ на ______________________________________.
                                                                                     (марка)                                                    (% або літрів)

7. Моторна олива _____________________, трансмісійна олива ____________________________,
                                                              (марка)                                                                                                 (марка)
олива в редукторі головної передачі ________________________________, експлуатаційні рідини*
                                                                                                               (познака, марка)
___________________________________________________________________________________
                                                       (зазначити інші складові частини, у яких замінено експлуатаційні
___________________________________________________________________________________.
                                                                                               рідини, їх марки, познаки)
8. Укомплектованість КТЗ ____________________________________________________________
                                                                                                 (зазначити наявність запасного колеса, магнітофона, 
___________________________________________________________________________________
                                                                     радіоприймача, припалювача, приладдя тощо)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
9. Експлуатаційна документація ________________________________________________________
                                                                                               (зазначити документи, які передаються разом із КТЗ)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

10. Майно повернено замовнику.

КТЗ (його складові частини (системи)), замінені (запасні) частини і невикористані матеріали передав

КТЗ (його складові частини (системи)), замінені (запасні) частини і невикористані матеріали прийняв.

Претензій не маю.
Довіреність від _____ N _____

_________ ___________________
      (підпис)           (прізвище та ініціали)

_________ ___________________
       (підпис)         (прізвище та ініціали)

"___" ____________ ____
 (дата)            (місяць)         (рік)

"___" ____________ ____
 (дата)          (місяць)           (рік)

____________
* Заповнюється у разі заміни експлуатаційних рідин.

 

Гарантійні зобов'язання виконавця
стосовно виконаних робіт (операцій) з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та їх складових частин (систем)

Найменування та визначення основних робіт (операцій)

Гарантійні зобов'язання, місяців* / тис. км пробігу

вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи

автобуси

легкові автомобілі

1

2

3

4

5

1

Технічне обслуговування колісних транспортних засобів (далі - КТЗ)

пункт 6 розділу VIII Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів

2

Ремонт пневматичних шин:

 

 

 

2.1

накладання нового протектора

за технічними умовами виробника, що ураховують норми Правил ЄЕК ООН N 108, N 109

2.2

ремонт пошкоджень

за технічними умовами виробника

2.3

поглиблення рисунка протектора

за технічними умовами виробника

3

Антикорозійний захист:

 

 

 

3.1

днище кузова (легкового автомобіля, автобуса), кабіни

6/20

6/20

6/20

3.2

приховані порожнини (закриті поверхні) кузова

12/25

12/30

12/30

4

Лакофарбове покриття КТЗ:

 

 

 

4.1

суцільне

12/30

12/30

12/25

4.2

часткове

6/15

6/15

6/12

5

Заміна складових частин КТЗ на нові

за гарантійними зобов'язаннями виробника

6

Поточний ремонт КТЗ та їх складових:

 

 

 

6.1

двигун

2/5

2/5

3/10

6.1.1

кривошипно-шатунний механізм

3/6

3/6

3/6

6.1.2

газорозподільний механізм

3/6

3/6

3/6

6.1.3

система мащення:

3/6

3/6

3/6

6.1.3.1

насос моторної оливи

4/7

4/7

4/7

6.1.3.2

центрифуга

4/7

4/7

4/7

6.1.3.3

радіатор

5/8

5/8

5/8

6.1.3.4

інші складові

3/6

3/6

3/6

6.1.4

система охолодження:

2/5

2/5

3/10

6.1.4.1

насос охолоджувальної рідини

3/6

3/6

3/6

6.1.4.2

радіатор

5/8

5/8

5/8

6.1.4.3

інші складові

3/6

3/6

3/6

6.1.5

система живлення пальним:

3/6

3/6

3/6

6.1.5.1

насос паливний і форсунки

4/7

4/7

4/7

6.1.5.2

карбюратор

4/7

4/7

4/7

6.1.5.3

газовий редуктор

4/7

4/7

4/7

6.1.5.4

інші складові

4/7

4/7

4/7

6.1.6

система живлення повітрям

4/8

4/8

4/8

6.2

зчеплення

3/6

3/6

3/6

6.3

коробка передач

3/6

3/6

3/6

6.4

роздавальна коробка

4/7

4/7

4/7

6.5

гідромеханічна передача

3/6

3/6

3/6

6.6

карданна передача

4/8

4/8

4/8

6.7

бортова передача

4/8

4/8

4/8

6.8

міст ведений

3/7

3/7

3/7

6.9

міст тяговий:

3/6

3/6

3/6

6.9.1

редуктор

4/7

4/7

4/7

6.9.2

інші складові

4/8

4/8

4/8

6.10

система керування:

3/6

3/6

3/6

6.10.1

механізм керма

4/7

4/7

4/7

6.10.2

підсилювач кермового механізму

4/7

4/7

4/7

6.10.3

інші складові частини

3/6

3/6

3/6

6.11

гальмові системи:

3/6

3/6

3/6

6.11.1

компресор

4/7

4/7

4/7

6.11.2

робочі гальмові механізми

4/7

4/7

4/7

6.11.3

інші складові

3/6

3/6

3/6

6.12

електрообладнання:

3/6

3/6

3/6

6.12.1

акумуляторна батарея

2/-

2/-

2/-

6.12.2

генератор

4/7

4/7

4/7

6.12.3

система запалювання

3/7

3/7

3/7

6.12.4

електромережа

6/10

6/10

6/10

6.12.5

інші складові

4/6

4/6

4/6

6.13

спеціальне устаткування самоскида:

3/6

-

-

6.13.1

гідравлічна система

3/6

-

-

6.13.2

механічні передачі

4/7

-

-

6.13.3

кузов

5/8

-

-

6.13.4

інші складові

4/7

4/7

4/7

6.14

рама

6/25

6/25

6/25

6.15

КТЗ у цілому

1,5/3

2/3,5

2/3

7

Капітальний ремонт КТЗ та їх складових:

 

 

 

7.1

двигун

6/20

6/25

6/15

7.2

зчеплення

8/20

8/25

8/20

7.3

коробка передач

8/20

8/25

8/20

7.4

роздавальна коробка

8/25

8/25

8/25

7.5

гідромеханічна передача

6/20

6/25

6/15

7.6

карданна передача

8/25

8/30

8/20

7.7

міст (вісь) керований, ведений

8/20

8/25

8/20

7.8

міст тяговий

7/20

7/25

7/20

7.9

система керування

7/20

7/25

7/20

7.10

гальмові системи

7/20

7/25

7/20

7.11

електрообладнання

7/20

7/25

7/20

7.12

спеціальне обладнання самоскида

6/20

-

-

7.13

рама (кузов легкового КТЗ)

12/30

12/35

12/30

7.14

КТЗ у цілому

за технічними умовами на капітальний ремонт

____________
* Один місяць - 30 діб.

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) виконавця)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон, факс виконавця)

_____________________________________________________________________________________

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
колісного транспортного засобу, його складових частин (систем)

1. Виконавець гарантує відповідність _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                        (найменування, тип, модель, версія відремонтованого колісного транспортного засобу (далі -
_____________________________________________________________________________________
                                     КТЗ) (його складових частин (систем)), реєстраційний N КТЗ, N кузова (шасі),
_____________________________________________________________________________________
                                                                     N двигуна, NN складових частин (систем))
вимогам _____________________________________________________________________________
                                                        (указати номер і дату договору, ремонтну, експлуатаційну документацію чи 
_____________________________________________________________________________________
                                                    нормативно-правового акта, за вимогами яких здійснено ремонт)
у разі дотримання замовником вимог експлуатаційної документації.

2. Показання лічильника пробігу __________________ відремонтованого КТЗ на момент отримання
                                                                          (на спідометрі, тахографі)
його замовником ________ км.

3. Гарантійний строк КТЗ становить ________ км. пробігу, але не більше _____________ з моменту
                                                                                                                                                                           (місяців, діб)
прийняття КТЗ замовником.

4. Гарантійний строк складових частин (систем):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

5. Гарантійні строки зберігання та експлуатації на нові комплектуючі вироби (пневматичні шини, акумуляторні батареї тощо) встановлюються за експлуатаційною, ремонтною, технологічною документацією виробників.

6. Протягом гарантійного пробігу виконавець безкоштовно усуває недоліки за претензією замовника чи замінює складові частини і комплектуючі вироби КТЗ, які вийшли з ладу з вини виконавця.

7. Виконавець компенсує замовнику всі витрати, пов'язані з усуненням недоліків у наданні послуг та їх наслідків, які підтверджуються відповідними документами.

Примітка. Один місяць - 30 діб.

Керівник (уповноважена особа)
виконавця послуг ______________________________
                                                                (прізвище та ініціали)

       М. П.
(за наявності)         (підпис) "____" ____________ _________
                                                               (число)            (місяць)                (рік)

Контролер якості _____________________________
                                                  (посада, прізвище та ініціали)
                              (підпис) "____" ____________ _________
                                                            (число)            (місяць)              (рік)

____________

Опрос