Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аккумулирования, перераспределения и использования средств специального фонда от собственных поступлений бюджетных учреждений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

МВД
Порядок, Приказ от 25.11.2014 № 1270
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2014

м. Київ

N 1270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2014 р. за N 1601/26378

Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15 січня 2018 року N 20)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, розділу X Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 квітня 2012 року N 715 "Про затвердження Положення про порядок акумулювання, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ Міністерства надзвичайних ситуацій України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 травня 2012 року за N 759/21072.

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

С. С. Бочковський

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

Заступник Міністра фінансів
України - керівник апарату

В. М. Матвійчук

 

ПОРЯДОК
акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ Державної служби України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм акумулювання, перерозподілу і використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ (далі - кошти спеціального фонду) Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2. Акумулювання та перерозподіл коштів спеціального фонду проводяться з метою належного фінансового забезпечення основної діяльності територіальних органів ДСНС України (далі - територіальні органи) та їх підпорядкованих підрозділів, спеціальних формувань і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальних закладів, а також Українського гідрометеорологічного центру та підпорядкованих йому гідрометеорологічних організацій.

3. Акумулювання, перерозподіл і використання коштів спеціального фонду проводяться за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, що визначені для ДСНС України Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

II. Акумулювання коштів спеціального фонду

1. Власні надходження бюджетних установ, що перевищують обсяги відповідних витрат, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій підлягають перерахуванню територіальним органам та ДСНС України з метою їх акумулювання та подальшого перерозподілу.

2. Перерахування коштів спеціального фонду відповідно до пункту 1 цього розділу визначається на кожний бюджетний рік.

3. Перерахування коштів спеціального фонду до територіальних органів і ДСНС України та подальший їх перерозподіл здійснюються лише в межах однієї програми і однієї групи власних надходжень відповідно до розділу X Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662.

III. Перерозподіл та використання акумульованих коштів спеціального фонду

1. Підпорядковані підрозділи територіальних органів у разі незабезпечення або часткового забезпечення потреби в коштах загального фонду і спеціального фонду до 05 числа наступного місяця направляють відповідним територіальним органам обґрунтовані заявки про додаткову потребу в коштах спеціального фонду.

2. Територіальні органи щомісяця до 20 числа за результатами розгляду отриманих заявок приймають рішення про перерозподіл або використання обсягу акумульованих коштів спеціального фонду та перераховують відповідні суми коштів підпорядкованим підрозділам. Перерозподіл обсягу акумульованих коштів спеціального фонду затверджується наказом відповідного територіального органу.

Перед визначенням обсягів коштів спеціального фонду, які планується перерозподілити для перерахування підпорядкованим підрозділам, територіальні органи резервують і не включають до відповідних розрахунків обсяги коштів спеціального фонду, що необхідно перерахувати ДСНС України.

Якщо сумарний обсяг додаткової потреби в коштах спеціального фонду перевищує обсяг можливого перерозподілу, територіальні органи перерозподіляють їх між підпорядкованими підрозділами для покриття першочергових видатків.

3. Територіальні органи та спеціальні формування і підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальні заклади, а також гідрометеорологічні організації за погодженням з Українським гідрометеорологічним центром у разі незабезпечення або часткового забезпечення потреби в коштах загального і спеціального фондів направляють до ДСНС України обґрунтовані заявки про додаткову потребу в коштах спеціального фонду.

4. ДСНС України за результатами розгляду отриманих заявок приймає рішення про перерозподіл або використання обсягу акумульованих коштів спеціального фонду та перераховує відповідні суми коштів територіальним органам, спеціальним формуванням і підрозділам Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальним закладам, Українському гідрометеорологічному центру та підпорядкованим йому гідрометеорологічним організаціям. Перерозподіл обсягу акумульованих коштів спеціального фонду затверджується наказом ДСНС України.

5. Власні надходження, що надійшли на відповідні рахунки, використовуються відповідно до статей 13 та 51 Бюджетного кодексу України та згідно з кошторисом, який складено та затверджено відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228.

IV. Відображення в бухгалтерському обліку та у звітності господарських операцій

1. Облік операцій з акумулювання та перерозподілу коштів спеціального фонду, що надходять від підпорядкованих установ, ведеться територіальними органами та ДСНС України на субрахунках згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року N 611, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1214/23746.

2. Операції з коштами спеціального фонду відображаються ДСНС України, територіальними органами та їх підпорядкованими підрозділами, спеціальними формуваннями і підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальними закладами, Українським гідрометеорологічним центром та підпорядкованими йому гідрометеорологічними організаціями у фінансовій та бюджетній звітності за формами відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509.

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення МВС
полковник міліції

Д. В. Горбась

Опрос