Идет загрузка документа (689 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка по организации физической подготовки военнослужащих в Государственной специальной службе транспорта

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 24.11.2014 № 595
действует с 06.02.2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2014

м. Київ

N 595

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2014 р. за N 1593/26370

Про затвердження Порядку з організації фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до статті 30 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та з метою організації, проведення та забезпечення фізичної підготовки військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок з організації фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі транспорту, що додається.

2. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В. В.

 

Міністр

М. Бурбак

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Міністра
охорони здоров'я України

В. Лазоришинець

Міністр
молоді та спорту України

Д. С. Булатов

Тимчасово виконуюча
обов'язки Міністра
освіти і науки України

І. Р. Совсун

 

ПОРЯДОК
з організації фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі транспорту

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає комплекс заходів з організації та проведення фізичної підготовки військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту (далі - Держспецтрансслужба).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

військово-прикладні спортивні вправи - збірна назва спортивних вправ, їх поєднань, узятих з окремих видів спорту (легкої атлетики, плавання, лижного спорту тощо), що мають військово-прикладне значення і сприяють розвитку якостей та навиків, необхідних для різних військових спеціальностей;

військово-спортивна група вправ - система фізичних вправ для військовослужбовців, яка направлена на їх всебічну фізичну підготовку до виконання завдань згідно зі штатним призначенням (далі - ВСГВ);

керівництво фізичною підготовкою - діяльність посадових осіб, яка спрямована на виконання завдань фізичної підготовки;

лікувальна фізична культура військовослужбовців (далі - ЛФК) - фізична підготовка військовослужбовців, які за станом здоров'я не можуть бути допущені до регулярних занять фізичною підготовкою та складання нормативів;

помічники керівника занять з фізичної підготовки - особи сержантського складу строкової військової служби та військової служби за контрактом, курсанти навчальних підрозділів, які проходять підготовку за програмами молодших командирів;

система фізичної підготовки Держспецтрансслужби - сукупність концептуальних основ, які визначені у завданнях загальної та спеціальної фізичної підготовки, управління фізичною підготовкою та процес фізичної підготовки військовослужбовців;

спортивні організатори та судді зі спорту - посадові особи, які призначені наказом командира (начальника) структурного підрозділу Держспецтрансслужби для виконання позаштатних обов'язків щодо проведення спортивних заходів;

спортивно-масова робота - комплекс заходів з проведення фізкультурно-спортивних занять, залучення військовослужбовців до занять з виконання військово-прикладних спортивних вправ, спортивних змагань у складі військових колективів;

фізична готовність - визначений рівень фізичної підготовленості військовослужбовців, який дозволяє їм виконувати завдання відповідно до займаних посад;

фізична пауза - фізичні вправи для протистояння втомі та відновлення працездатності військовослужбовців упродовж службового часу, під час чергувань, навчань тощо;

фізичні якості військовослужбовців - властивості організму, що забезпечують рухову активність військовослужбовців;

форма фізичної підготовки - сукупність фізичних (спортивних) заходів, під час проведення яких здійснюються навчання та вдосконалення фізичних вправ військовослужбовцями.

1.3. Мета фізичної підготовки - забезпечити фізичну готовність військовослужбовців до виконання завдань як у мирний час, так і в особливий період.

1.4. Фізична підготовка поділяється на загальну та спеціальну.

Загальна фізична підготовка військовослужбовців спрямована на досягнення оптимального рівня розвитку загальних фізичних якостей для подальшого успішного оволодіння спеціальними фізичними якостями і військово-прикладними навичками, покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров'я шляхом систематичного виконання вправ з гімнастики, легкої атлетики, плавання, лижної підготовки, спортивних ігор тощо.

1.5. Завданнями загальної фізичної підготовки є:

розвиток та вдосконалення фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості та спритності;

покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров'я, підвищення працездатності та службової активності;

забезпечення професійного довголіття та стійкості організму до несприятливих чинників навколишнього середовища та військово-професійної діяльності, зменшення працевтрат, пов'язаних із захворюваннями.

1.6. Загальна фізична підготовка сприяє:

прискоренню адаптації військовослужбовців до умов військової служби;

веденню здорового способу життя;

підвищенню рівня фізичної підготовленості військовослужбовців;

профілактиці захворюванням і фізичній реабілітації.

1.7. Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців спрямована на розвиток спеціальних фізичних якостей, оволодіння ними військово-прикладними навичками, виховання морально-вольових якостей, досягнення бойової згуртованості військових колективів шляхом систематичного комплексного виконання спеціальних фізичних та прикладних вправ з атлетичної підготовки, прискореного пересування, подолання перешкод, прийомів рукопашного бою, військово-прикладного плавання.

1.8. Завдання спеціальної фізичної підготовки визначаються специфікою військово-професійної діяльності особового складу Держспецтрансслужби, до яких належать:

розвиток та вдосконалення спеціальних фізичних якостей таких, як стійкість до заколихування, перевантажень, кисневого голодування;

оволодіння та вдосконалення військово-прикладними руховими навичками;

виховання морально-вольових і психічних якостей;

згуртування військових колективів.

1.9. Система фізичної підготовки забезпечує:

безперервну фізичну підготовку військовослужбовців протягом строку всієї військової служби через систематичне проведення заходів фізичної підготовки;

рухову активність військовослужбовців;

формування свідомого, позитивного ставлення військовослужбовців до фізичної підготовки та дотримання ними здорового способу життя;

оволодіння знаннями та методикою фізичного удосконалення;

створення та утримання необхідної навчально-спортивної бази;

підготовку та перепідготовку кадрів;

наукове обґрунтування системи фізичної підготовки Держспецтрансслужби та пошук шляхів її вдосконалення.

II. Управління фізичною підготовкою

2.1. Управління фізичною підготовкою включає: керівництво, планування, організацію і проведення.

Управління фізичною підготовкою здійснюється спільними діями командирів (начальників) усіх ступенів спільно з фахівцями фізичної підготовки і спорту та медичної служби і повинно забезпечити:

застосування всіх форм і методів фізичної підготовки, систематичне її проведення, обґрунтоване планування та раціональний розподіл часу, фізичного навантаження упродовж доби, тижня, місяця, року;

ефективне керівництво і контроль за процесом фізичної підготовки військовослужбовців;

якісну підготовку керівників різних форм фізичної підготовки, оволодіння військовослужбовцями основами теорії та методики фізичного тренування;

наявність та готовність навчально-спортивної бази для занять фізичною підготовкою за всіма її розділами;

виконання вимог безпеки та попередження травматизму на заняттях та інших заходах фізичної підготовки;

виховання у військовослужбовців мотивації та стійкої потреби займатися фізичними вправами.

2.2. Керівництво фізичною підготовкою:

1) керівництво фізичною підготовкою здійснюється командирами (начальниками) всіх ступенів та включає:

відпрацювання та прийняття рішень;

постановку задач виконавцям, координацію та всебічне забезпечення їх дій;

аналіз результатів виконання поставлених завдань;

2) загальне керівництво фізичною підготовкою в Держспецтрансслужбі покладається на Голову Адміністрації Держспецтрансслужби.

Керівництво фізичною підготовкою покладається:

в Адміністрації Держспецтрансслужби - на начальника головного штабу - першого заступника Голови Адміністрації Держспецтрансслужби через начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецтрансслужби, який здійснює планування підготовки особового складу;

в об'єднаних загонах, навчальному центрі, загонах, окремих загонах, центральній базі Держспецтрансслужби (далі - структурні підрозділи Держспецтрансслужби) - на командирів (начальників) структурних підрозділів Держспецтрансслужби через підрозділи планування підготовки особового складу або штатних (позаштатних) начальників фізичної підготовки і спорту структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

у військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу (далі - ВНП ВНЗ) - на начальника ВНП ВНЗ через начальника фізичної підготовки і спорту ВНП ВНЗ;

3) кожен командир (начальник) особисто відповідає за власну фізичну та методичну підготовленість, фізичну підготовленість підлеглих військовослужбовців та зобов'язаний забезпечити:

ефективне керівництво фізичною підготовкою;

організацію занять з фізичної підготовки, раціональний розподіл фізичного навантаження упродовж доби, тижня, місяця, року;

високу методичну і практичну підготовленість керівників фізичної підготовки;

особистий приклад у знаннях теоретичних основ фізичної підготовки, методичній підготовленості та виконанні фізичних вправ;

застосування всіх форм і засобів фізичної підготовки;

виховання у військовослужбовців потреби в заняттях фізичними вправами;

готовність навчально-спортивної бази до занять;

дотримання заходів безпеки та попередження травматизму при проведенні фізичної підготовки.

Обов'язки посадових осіб з організації та проведення фізичної підготовки в структурних підрозділах Держспецтрансслужби визначені в статутах Збройних Сил України.

2.3. Планування фізичної підготовки:

1) планування фізичної підготовки здійснюється:

у структурному підрозділі Держспецтрансслужби - начальником штабу;

у роті (окремому взводі) - командиром роти (окремого взводу);

2) планування повинно забезпечувати виконання програм фізичної підготовки з урахуванням навчальних і бойових завдань і передбачати на навчальні заняття з фізичної підготовки:

для офіцерського та сержантського складу за контрактом Адміністрації Держспецтрансслужби - 3 навчальні години (2 заняття - вівторок, четвер) на тиждень у службовий час;

для офіцерського складу, сержантського складу за контрактом (які займають посади старшого прапорщика та прапорщика) структурних підрозділів Держспецтрансслужби - 3 навчальні години (2 заняття - вівторок, четвер) на тиждень у службовий час;

для сержантського та рядового складу структурних підрозділів Держспецтрансслужби - 3 навчальні години на тиждень у службовий час;

для курсантів ВНП ВНЗ - 4 навчальні години (навчальна година - 50 хвилин) на тиждень у навчальний час.

Командири від окремого взводу до роти включно (далі - командир роти) додатково займаються фізичною підготовкою у складі своїх окремих взводів та рот під час проведення навчальних занять.

Військовослужбовці-жінки займаються фізичною підготовкою у складі структурного підрозділу Держспецтрансслужби під керівництвом начальника фізичної підготовки і спорту;

3) планування не повинно перевищувати більше трьох заходів фізичної підготовки на добу та передбачати рівномірний розподіл навчальних занять протягом тижня, місяця, року;

4) ранкова фізична зарядка для військовослужбовців строкової військової служби планується щодня, крім святкових та вихідних днів, тривалістю 40 хвилин у літній період та 30 хвилин у зимовий період відповідно до переходу на літню (зимову) форму одягу. Для курсантів ВНП ВНЗ - 40 хвилин;

5) спортивно-масова робота у структурному підрозділі Держспецтрансслужби проводиться:

для військовослужбовців строкової військової служби - 2 рази на тиждень по 1 навчальній годині в робочі дні у вільний від занять час і по 1 годині у вихідні та святкові дні;

для осіб сержантського та рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, - 2 рази по 1 навчальній годині в робочі дні у вільний від занять час;

6) у структурному підрозділі Держспецтрансслужби основні питання фізичної підготовки відображаються в плані підготовки структурного підрозділу Держспецтрансслужби на рік.

У плані підготовки структурного підрозділу Держспецтрансслужби на рік вказуються:

дні і години проведення навчальних занять з фізичної підготовки з особами офіцерського складу, особами сержантського та рядового складу, які проходять військову службу за контрактом;

тематика і строки проведення інструкторсько-методичних і показових занять з військовослужбовцями, які залучаються до проведення фізичної підготовки;

строки контролю фізичної підготовки в структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

строки виконання нормативів ВСГВ;

строки проведення навчально-методичних зборів, інструкторсько-методичних та показових занять з посадовими особами, що проводять форми фізичної підготовки;

спортивні заходи на рік;

7) питання фізичної підготовки конкретизуються і уточнюються в документах підготовки;

8) начальник фізичної підготовки і спорту структурного підрозділу Держспецтрансслужби розробляє і подає на затвердження командиру (начальнику) структурного підрозділу Держспецтрансслужби:

програму з фізичної підготовки структурного підрозділу Держспецтрансслужби на рік (додаток 1);

план проведення ранкової фізичної зарядки з особовим складом структурного підрозділу Держспецтрансслужби на місяць (додаток 2);

план спортивних заходів структурного підрозділу Держспецтрансслужби на рік (додаток 3);

положення про спортивні, військово-спортивні змагання та огляд на кращу організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи;

графік розподілу навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки структурного підрозділу Держспецтрансслужби на рік (додаток 4);

розклад навчальних занять з фізичної підготовки з військовослужбовцями управління (штабу) структурного підрозділу Держспецтрансслужби на місяць;

проекти наказів про:

організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи у структурному підрозділі Держспецтрансслужби на рік;

підсумки фізичної підготовки та результати спортивно-масової роботи у структурному підрозділі Держспецтрансслужби за рік;

проведення змагань на першість структурного підрозділу Держспецтрансслужби з видів спорту та їх підсумки;

організацію та проведення контрольних занять, перевірок з фізичної підготовки;

організацію і проведення купання, навчальних занять з плавання у структурному підрозділі Держспецтрансслужби;

9) у структурному підрозділі Держспецтрансслужби в документах планування підготовки на рік вказуються:

кількість годин на фізичну підготовку для рот за відповідними темами;

тематика і строки проведення інструкторсько-методичних і показових занять з керівниками форм фізичної підготовки;

строки виконання нормативів ВСГВ;

строки проведення змагань на першість структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

строки та тематика проведення навчальних занять з офіцерами;

10) у роті в розкладі занять на тиждень вказуються:

варіант і зміст ранкової фізичної зарядки;

теми і зміст занять з фізичної підготовки;

години і зміст спортивно-масової роботи;

години проведення, теми і зміст інструкторсько-методичних і показових занять з керівниками фізичної підготовки.

2.4. Організація фізичної підготовки:

1) організація фізичної підготовки створює умови для безпосереднього функціонування процесу фізичної підготовки військовослужбовців та включає: підготовку керівників, контроль, облік та забезпечення фізичної підготовки;

2) фізична підготовка організовується відповідно до вимог статутів Збройних Сил України, наказів та доручень Міністерства інфраструктури України, Адміністрації Держспецтрансслужби та цього Порядку;

3) за організацію фізичної підготовки у структурному підрозділі Держспецтрансслужби відповідає командир (начальник) та начальник фізичної підготовки і спорту структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

4) посади начальників фізичної підготовки і спорту комплектуються військовослужбовцями, які мають відповідний рівень освіти за військово-обліковою спеціальністю згідно зі штатом структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

5) у структурних підрозділах Держспецтрансслужби, де відсутня штатна посада начальника фізичної підготовки і спорту структурного підрозділу Держспецтрансслужби, наказом командира (начальника) призначається позаштатний начальник фізичної підготовки і спорту структурного підрозділу Держспецтрансслужби із числа осіб офіцерського або сержантського складу, які проходять військову службу за контрактом;

6) керівниками фізичної підготовки у структурних підрозділах (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби є командири (начальники), начальники фізичної підготовки і спорту.

Підготовка керівників фізичної підготовки здійснюється на теоретичних, навчально-методичних, інструкторсько-методичних, показових заняттях, інструктажах і в процесі самостійної підготовки за визначеною тематикою теоретичних та методичних занять (додаток 5);

7) теоретичні та методичні заняття плануються і проводяться:

з командирами (начальниками) структурних підрозділів Держспецтрансслужби та їх заступниками - офіцерами відділу планування підготовки особового складу організаційно-мобілізаційного управління головного штабу Адміністрації Держспецтрансслужби на відповідних зборах (заняттях);

з особами сержантського складу (помічниками керівника занять) - заступниками командирів (начальників) структурних підрозділів Держспецтрансслужби та командирами рот на визначених для цього заняттях;

зі спортивними організаторами та суддями зі спорту - начальником фізичної підготовки і спорту структурного підрозділу Держспецтрансслужби на навчально-методичних зборах, під час підготовки до проведення змагань тощо;

8) контроль - необхідна функція керівництва фізичною підготовкою, спрямована на забезпечення безумовного і якісного виконання наказів, розпоряджень і вказівок командирів (начальників), вимог цього Порядку, програм підготовки тощо;

9) під час контролю перевіряються, аналізуються і оцінюються:

повнота і якість засвоєння військовослужбовцями програм з фізичної підготовки;

якість керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки;

ефективність процесу фізичної підготовки;

рівень підготовки керівників фізичної підготовки;

готовність навчально-спортивної бази;

10) перевірка якості керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки здійснюється командирами (начальниками) усіх ступенів і проводиться комплексно (за всіма елементами управління фізичною підготовкою) або вибірково за окремими її формами;

11) під час перевірки структурних підрозділів Держспецтрансслужби старшими командирами (начальниками) завжди здійснюється комплексна перевірка якості керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки;

12) якість керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки оцінюється як така, що "відповідає встановленим вимогам", якщо:

планування фізичної підготовки відповідає встановленим вимогам;

відпрацьовані документи з організації і проведення фізичної підготовки;

систематично проводяться теоретичні, інструкторсько-методичні і показові заняття з посадовими особами, що залучаються до проведення занять, навчально-методичних зборів зі спортивними організаторами та суддями зі спорту;

систематично здійснюється контроль за проведенням фізичної підготовки у структурних підрозділах Держспецтрансслужби, аналізується стан фізичної підготовки та регулярно підбиваються її підсумки;

дані обліку фізичної підготовки відповідають її дійсному стану;

навчально-спортивна база забезпечує якісне проведення фізичної підготовки;

загальна оцінка фізичної підготовки структурного підрозділу Держспецтрансслужби не нижче "задовільно";

13) якість керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки оцінюється як така, що "не відповідає встановленим вимогам", якщо:

не виконано один і більше з перерахованих вимог керівництва, організації і забезпечення фізичної підготовки або загальна оцінка фізичної підготовки структурного підрозділу Держспецтрансслужби "незадовільно".

Результати перевірки якості керівництва, організації і забезпечення фізичної підготовки відображаються в актах та доповідаються старшим командирам (начальникам).

Якщо якість керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки оцінена як така, що "не відповідає встановленим вимогам", перевірка фізичної підготовленості військовослужбовців не проводиться і структурний підрозділ Держспецтрансслужби з фізичної підготовки оцінюється "незадовільно";

14) у процесі навчання може перевірятися і оцінюватися якість організації і проведення окремих форм фізичної підготовки.

Під час контролю ранкової фізичної зарядки:

планування варіантів ранкової фізичної зарядки;

своєчасний початок та кінець ранкової фізичної зарядки;

наявність військовослужбовців, дисципліна строю;

підготовка керівника, організація, послідовність і якість виконання вправ;

відповідність змісту ранкової фізичної зарядки варіанту проведення;

ступінь фізичного навантаження;

відповідність форми одягу умовам її застосування.

Під час контролю навчальних занять:

раціональність планування навчальних занять у розкладі занять роти;

своєчасний початок і кінець заняття;

підготовленість керівника та помічників до проведення заняття (уміння показати та пояснити вправу, вибрати раціональну методику навчання, правильно подавати команди, попереджати та виправляти помилки, надавати допомогу та страховку, наявність і якість плану-конспекту, забезпечення занять);

дотримання заходів безпеки і попередження травматизму;

підтримання військової дисципліни та емоційності заняття;

підбиття підсумків заняття, наявність оцінок за виконання вправ.

Під час контролю спортивно-масової роботи:

планування, зміст та якість проведення спортивних заходів у розкладі занять роти;

охоплення військовослужбовців спортивно-масовою роботою;

підготовленість керівника та помічників до проведення заняття;

ефективність використання наявної навчально-матеріальної бази;

кількість військовослужбовців, які виконали нормативи ВСГВ;

кращі спортивні результати і досягнення у роті (структурному підрозділі Держспецтрансслужби);

обладнання спортивного куточка та спортивного стенда в роті, структурному підрозділі Держспецтрансслужби.

Під час контролю фізичного тренування в процесі навчально-бойової діяльності:

планування та зміст супутнього фізичного тренування в розкладі занять роти;

підготовленість керівника та помічників до проведення заняття;

якість розроблення інструкцій щодо організації і проведення інших видів фізичного тренування в процесі навчально-бойової діяльності;

підготовленість керівників занять, методика і якість виконання фізичних вправ.

Під час контролю тренажів з фізичної підготовки:

ефективність використання відведеного часу;

підготовленість керівника занять, раціональна методика тренування;

відповідність фізичного навантаження завданням тренажу;

15) результати перевірки керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки повинні доводитися до всіх військовослужбовців у структурному підрозділі Держспецтрансслужби в частині, що їх стосується.

Результати контролю окремих форм фізичної підготовки заносяться у журнали контролю форм фізичної підготовки, які ведуться у структурному підрозділі (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби начальником фізичної підготовки і спорту структурного підрозділу (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби. Результати контролю фізичної підготовки періодично доповідаються командиру (начальнику) структурного підрозділу (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби;

16) ефективність процесу фізичної підготовки визначається порівнянням показників фізичної підготовленості військовослужбовців за визначений час і вважається:

ефективним - якщо збільшився або залишився без змін відсоток позитивних оцінок та їх якісних показників або виконання спортивних розрядів у порівнянні з вихідним рівнем, який був визначений не раніше 3-х останніх місяців, за умови позитивної оцінки структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

не ефективним - якщо відсоток позитивних оцінок або виконання спортивних розрядів зменшився більше ніж на 10 % у порівнянні з вихідним (останнім) рівнем, який був визначений не раніше 3-х останніх місяців, або структурний підрозділ Держспецтрансслужби оцінений "незадовільно".

Окремі військовослужбовці, які мали відмінні та добрі оцінки з фізичної підготовки та зберегли їх на попередньому рівні, вважаються такими, що підвищили показники фізичної підготовленості;

17) під час контролю оцінюється підготовленість керівників фізичної підготовки.

Вважається, що керівник готовий до проведення занять, якщо:

зміст заняття відповідає темі згідно з розкладом занять;

складений та затверджений план-конспект заняття;

ефективно застосовуються способи організації тих, хто навчається, та методика проведення фізичних вправ;

особисто спроможний показати вправи для навчання;

послідовно і правильно подаються команди, називаються вправи;

виконуються заходи безпеки та попередження травматизму;

підтримується дисципліна та емоційність заняття;

помічники керівника заняття правильно здійснюють допомогу та страховку;

раціонально використовується навчально-спортивна база;

спроможний оцінити практичну та методичну підготовленість тих, хто навчається;

підбито підсумки заняття.

Керівник заняття вважається не готовим до проведення занять, якщо не виконано два з перелічених пунктів або один - перший чи другий;

18) під час проведення фізичної підготовки навчально-спортивна база повинна повністю забезпечувати особовий склад спортивними знаряддями та спорудами, відповідати заходам безпеки та санітарно-гігієнічним вимогам;

19) облік фізичної підготовки повинен відповідати її дійсному стану і ведеться за формами згідно з додатком 6 до цього Порядку:

в Адміністрації Держспецтрансслужби - начальником головного штабу - першим заступником Голови Адміністрації Держспецтрансслужби через начальника відділу планування підготовки особового складу організаційно-мобілізаційного управління головного штабу Адміністрації;

у структурному підрозділі Держспецтрансслужби - начальником штабу через начальника фізичної підготовки і спорту;

у роті - командиром роти;

у взводі - командиром взводу;

20) у структурному підрозділі Держспецтрансслужби враховуються:

проведення навчальних занять з офіцерами управління структурного підрозділу Держспецтрансслужби - в журналі обліку проведення навчальних занять;

результати перевірок фізичної підготовки, оглядів на кращу організацію спортивно-масової роботи в ротах і структурному підрозділі Держспецтрансслужби - у підсумкових наказах, протоколах, відомостях та зведених відомостях перевірок структурного підрозділу (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби з фізичної підготовки згідно з формами 1, 1а, 2, 2а (додаток 6);

навчально-методичні збори (семінари), теоретичні, інструкторсько-методичні та показові заняття зі спортивними організаторами і суддями зі спорту, проведені у структурному підрозділі Держспецтрансслужби за рік, - у підсумкових наказах та в журналах обліку відповідних заходів та згідно з формою 3 (додаток 6);

облік проведення військово-спортивних змагань на першість структурного підрозділу Держспецтрансслужби та участь збірних команд і спортсменів на змаганнях поза структурним підрозділом Держспецтрансслужби за рік - у підсумкових наказах, протоколах змагань та згідно з формою 4 (додаток 6);

кількість військовослужбовців структурного підрозділу Держспецтрансслужби, які нагороджені спортивною відзнакою "Відмінник спорту", і спортсменів-розрядників - у підсумкових наказах та формі згідно з формою 5 (додаток 6);

кращі спортивні результати і досягнення структурного підрозділу Держспецтрансслужби за рік - у підсумкових наказах, протоколах змагань та згідно з формою 6 (додаток 6);

результати виконання особами офіцерського складу, особами сержантського та рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, військово-спортивних нормативів - у підсумкових наказах, протоколах змагань та відомості результатів виконання нормативів ВСГВ згідно з формою 7 (додаток 6);

наявність і стан навчально-спортивної бази, спортивного майна та інвентарю - в документах обліку структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

У структурному підрозділі Держспецтрансслужби облікові дані зберігаються у штабі та у начальника фізичної підготовки і спорту в частині, що їх стосується;

21) у структурному підрозділі Держспецтрансслужби, роті враховуються:

виконання всіх заходів з фізичної підготовки, передбачених документами планування підготовки, - в документах обліку професійної підготовки;

кількість військовослужбовців структурного підрозділу Держспецтрансслужби, які нагороджені спортивною відзнакою "Відмінник спорту", і спортсменів-розрядників згідно з формою 5 (додаток 6);

результати виконання нормативів ВСГВ - у протоколах згідно з формою 7 (додаток 6).

Облікові відомості зберігаються у командира (начальника) та у спортивного організатора в частині, що їх стосується.

Відомості обліку фізичної підготовки зберігаються у структурному підрозділі Держспецтрансслужби упродовж двох років;

22) відомості про рівень фізичної підготовленості військовослужбовців відображаються в службових характеристиках, атестаціях та поданнях;

23) у службових характеристиках, атестаціях, поданнях командирами (начальниками) вказуються:

відомості про рівень фізичної і спортивної підготовленості військовослужбовця;

участь його у змаганнях на першість структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

для командирів рот та командирів (начальників) структурних підрозділів Держспецтрансслужби, крім того, якість організації фізичної підготовки і спортивно-масової роботи у роті та структурному підрозділі Держспецтрансслужби;

24) відомості про фізичну підготовленість осіб офіцерського, сержантського та рядового складу повинні враховуватись командирами (начальниками) під час призначення їх на посади, присвоєння чергових військових звань, присвоєння (підвищення, підтвердження) класної кваліфікації, виплати грошових винагород;

25) за результатами періоду підготовки (року) кожний начальник фізичної підготовки і спорту готує та подає у порядку підпорядкованості:

довідку-доповідь про стан фізичної підготовки та спортивно-масової роботи в структурному підрозділі (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби згідно з додатком 7 до цього Порядку;

звіт про фізичну та спортивну підготовленість військовослужбовців структурного підрозділу (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби;

зведену відомість результатів перевірки фізичної й спортивної підготовленості військовослужбовців, що прибули до структурного підрозділу Держспецтрансслужби для його поповнення (кандидатів для вступу до ВНП ВНЗ);

наявність та стан спортивних споруд;

матеріально-технічне забезпечення фізичної підготовки;

фінансове забезпечення фізичної підготовки;

підготовка керівників;

укомплектованість кадрами та їх якісна характеристика;

26) забезпечення фізичної підготовки - діяльність Адміністрації Держспецтрансслужби та посадових осіб структурних підрозділів (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби щодо своєчасного та повного забезпечення умов функціонування і розвитку системи фізичної підготовки.

Забезпечення фізичної підготовки спрямоване на створення, вдосконалення і використання навчально-матеріальної бази за призначенням, своєчасне і якісне матеріально-технічне, фінансове, медичне, наукове, методичне, інформаційне та правове забезпечення;

27) матеріально-технічне забезпечення фізичної підготовки здійснюється начальником фінансової служби, начальником речової служби, начальником фізичної підготовки і спорту та командирами рот.

Матеріально-технічне забезпечення фізичної підготовки включає:

придбання табельного спортивного інвентарю, майна, тренажерів, спеціальної техніки і апаратури з урахуванням потреб фізичної підготовки у структурному підрозділі (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби;

будівництво і обладнання об'єктів навчально-спортивної бази для фізичної підготовки відповідно до Переліку спортивних споруд та місць для фізичної підготовки (додаток 8);

утримання і ремонт спортивних споруд, місць для занять фізичною підготовкою, обладнання, інвентарю, майна, апаратури, тренажерів тощо;

виготовлення не табельних спортивних снарядів, тренажерів, обладнання та іншого навчального майна;

28) фінансове забезпечення фізичної підготовки у структурному підрозділі Держспецтрансслужби здійснюється начальником фінансової служби, начальником фізичної підготовки і спорту та проводиться згідно з нормативними документами.

Фінансове забезпечення фізичної підготовки включає:

планування, витребування і отримання грошових коштів з врахуванням потреб фізичної підготовки;

придбання спортивного інвентарю і майна, навчальної літератури, перехідних призів, бланків документів;

придбання матеріалів, обладнання та інструментів для ремонту і утримання об'єктів навчально-спортивної бази;

29) медичне забезпечення фізичної підготовки здійснюється фахівцями військово-медичної служби.

Медичне забезпечення фізичної підготовки включає:

визначення і контроль за обсягом фізичних навантажень військовослужбовців з урахуванням віку, статі, функціонального стану організму та рівня фізичної підготовленості;

прищеплення особовому складу навичок самоконтролю, особистої та громадської гігієни;

спостереження за санітарним станом спортивних споруд, місць для занять фізичною підготовкою;

медичні обстеження членів збірних команд структурних підрозділів (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби;

медичне забезпечення усіх видів перевірок, заліків та екзаменів з фізичної підготовки і спортивно-масових заходів;

проведення в період спортивних заходів пропаганди здорового способу життя та гігієнічних знань;

облік та спостереження за військовослужбовцями, які тимчасово звільнені від занять фізичною підготовкою або переведені до групи ЛФК;

організацію і проведення занять з фізичної підготовки з військовослужбовцями, які входять до групи ЛФК;

30) методичне забезпечення фізичної підготовки здійснюється офіцерами фізичної підготовки за активної участі фахівців виховної і військово-медичної служби та командирів рот, структурних підрозділів Держспецтрансслужби.

Методичне забезпечення фізичної підготовки включає:

узагальнення і поширення передового досвіду організації та проведення фізичної підготовки;

розробку рекомендацій, спрямованих на покращення фізичної підготовки військовослужбовців, забезпечення керівників необхідними методичними посібниками;

надання допомоги командирам рот, структурних підрозділів Держспецтрансслужби у проведенні спортивних заходів та занять з фізичної підготовки;

надання методичних рекомендацій з індивідуального фізичного тренування військовослужбовців;

організацію роботи методичного класу (кабінету) з фізичної підготовки;

31) інформаційне (агітаційно-пропагандистське) забезпечення фізичної підготовки здійснюється заступниками командирів (начальників) з виховної роботи за участю начальників фізичної підготовки і спорту.

Інформаційне (агітаційно-пропагандистське) забезпечення фізичної підготовки включає:

формування банку даних з питань фізичної підготовки і спорту в Держспецтрансслужбі та в цілому в Україні;

мобілізацію військовослужбовців на досягнення високих показників у фізичному і спортивному вдосконаленні;

проведення виховної роботи у спортивних секціях і збірних командах рот, структурних підрозділів (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби;

популяризацію передового досвіду, досягнень військовослужбовців у фізичній підготовці та спорті;

здійснення агітаційно-пропагандистської роботи під час підготовки та проведення спортивних змагань, свят тощо;

забезпечення військовослужбовців різними періодичними і популярними спортивними виданнями, демонстрацію відеопродукції за спортивною тематикою;

пропаганду фізичної підготовки як головного засобу здорового способу життя;

оформлення наочної агітації з фізичної підготовки і спорту на території розташування структурних підрозділів Держспецтрансслужби, об'єктах навчальної матеріально-технічної бази;

сприяння залученню військовослужбовців до створення, ремонту та вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази для фізичної підготовки.

2.5. Проведення фізичної підготовки:

1) проведення заходів з фізичної підготовки має три етапи: підготовчий, основний та підсумковий;

2) підготовчий етап проведення заходів з фізичної підготовки передбачає розробку документів планування, наказів, розпоряджень, вивчення методичної літератури, перевірку елементів забезпечення, а також власну підготовку керівників та виконавців тощо;

3) основний етап проведення заходів з фізичної підготовки передбачає практичне втілення їх у повсякденну діяльність військовослужбовців;

4) підсумковий етап є обов'язковим елементом проведення фізичної підготовки і включає: узагальнення результатів та їх аналіз, формулювання висновків та пропозицій, документальне оформлення результатів та доведення їх до військовослужбовців.

Ця діяльність покладається на посадових осіб з числа тих, хто здійснює перевірку, осіб, що проводять заходи фізичної підготовки, начальника фізичної підготовки і спорту структурного підрозділу Держспецтрансслужби тощо.

Матеріали підсумків та свої висновки зазначені особи надають командиру (начальнику) структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

5) узагальнення результатів та їх аналіз проводяться у максимально стислі строки з метою виявлення позитивних сторін та недоліків у керівництві, організації та проведенні фізичної підготовки і визначають:

оцінку фізичної підготовки структурного підрозділу Держспецтрансслужби або розподіл місць;

оцінку розвитку у військовослужбовців військово-прикладних рухових навичок, загальних і спеціальних фізичних якостей, теоретичної та методичної підготовки;

рівень підготовленості військовослужбовців у виконанні військово-прикладних спортивних вправ, різних видів спорту тощо;

позитивний досвід та недоліки в організації і проведенні фізичної підготовки;

заходи щодо покращення фізичної підготовленості військовослужбовців;

6) висновки і пропозиції є основним елементом підбиття підсумків. Вони повинні бути об'єктивними, принциповими, чітко сформульованими, простими і доступними в їх реалізації та спрямовані на усунення виявлених недоліків або використання передового досвіду в інших структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

7) затверджені результати своєчасно доводяться до командира (начальника) та військовослужбовців. У першу чергу оголошуються військовослужбовці, що досягли найкращих результатів, потім ті, хто має суттєві недоліки у своїй підготовці.

III. Процес фізичної підготовки

3.1. Зміст фізичної підготовки:

1) з метою ефективного вирішення завдань фізичної підготовки вправи використовуються відповідно до їх направленості на розвиток та підтримку на належному рівні фізичних та спеціальних якостей, військово-прикладних навичок.

Зміст фізичної підготовки включає: засоби, форми і методи;

2) засобами фізичної підготовки є: фізичні вправи, теоретичні знання та методичні навички проведення фізичної підготовки, засоби стимулювання та мотивації, навчально-спортивна база;

3) основним засобом фізичної підготовки є фізичні вправи, які виконуються при дотриманні гігієнічних умов і активному використанні оздоровчих сил природи (загартування сонячними, водними і повітряними процедурами);

4) фізичні вправи, що входять до програм навчання фізичної підготовки за їх призначенням для підготовки військовослужбовців, мають загальну, спеціальну або військово-прикладну спрямованість.

Порядок та нумерація фізичних вправ визначена за належністю їх до фізичних якостей, прикладних навичок та розділів фізичної підготовки.

Зміст та порядок виконання фізичних вправ наведені в додатку 9 до цього Порядку.

Виконання фізичних вправ оцінюється згідно з нормативами для визначення фізичної підготовленості військовослужбовців та резервістів структурних підрозділів Держспецтрансслужби, які наведені в додатках 10 - 16 до цього Порядку;

5) теоретичні та методичні заняття передбачені для обов'язкового оволодіння відповідними знаннями посадовими особами, що безпосередньо залучаються до керівництва, організації і проведення фізичної підготовки;

6) навчально-спортивна база повинна забезпечувати виконання програм фізичної підготовки і задовольняти потреби військовослужбовців у фізичному вдосконаленні, бути привабливою для занять, надійною в експлуатації та підтримуватися у справному стані.

Обладнання навчально-спортивної бази проводиться відповідно до переліку спортивних споруд та місць для фізичної підготовки (додаток 8).

З метою якісної організації фізичної підготовки в кожній роті створюється ротна навчальна матеріально-технічна база згідно з переліком необхідного спортивного інвентарю для обладнання приміщення (кімнати, місця) для занять фізичною підготовкою в роті (додаток 17) та обладнується стенд "Спортивне життя роти" (додаток 18).

З метою забезпечення безперервності фізичної підготовки спортивні містечка також обладнуються на полігонах, місцях проведення польових виходів тощо.

Усі місця для занять фізичною підготовкою обладнуються наочною агітацією. Під час проведення перевірок, заліків, екзаменів, оглядів, змагань тощо місця проведення заходів обладнуються відповідним матеріально-технічним забезпеченням.

Забороняється використовувати об'єкти навчально-спортивної бази не за призначенням.

3.2. Форми фізичної підготовки:

1) фізична підготовка проводиться в таких основних формах: навчальні заняття, ранкова фізична зарядка, спортивно-масова робота, фізичне тренування в процесі навчально-бойової діяльності. Додатковими формами проведення фізичної підготовки є тренажі, інструктажі, самостійна підготовка, індивідуальне фізичне тренування, фізкультурні паузи;

2) навчальні заняття є основною формою фізичної підготовки і проводяться у формі теоретичних, методичних та практичних занять. До теоретичних занять належать лекції та семінари. До методичних - навчально-методичні, інструкторсько-методичні і показові. До практичних - навчально-тренувальні та контрольні заняття у вигляді заліків, екзаменів, перевірок тощо.

План проведення інструкторсько-методичного заняття та план навчально-тренувального заняття наведені в додатку 19 до цього Порядку.

Дні та час проведення навчальних занять, склад груп, керівники і порядок їх проведення з особами офіцерського складу, особами сержантського та рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, визначаються наказом командира (начальника) структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

За рішенням командира (начальника) військовослужбовцям дозволяється самостійно займатися фізичною підготовкою у відведений за розкладом занять час;

3) теоретичні заняття спрямовані на оволодіння особовим складом необхідними знаннями, передбаченими програмою навчань, і проводяться у вигляді лекцій та семінарів;

4) методичні заняття спрямовані на формування у військовослужбовців організаційних і командно-методичних навичок та умінь для якісного керівництва, організації і проведення фізичної підготовки;

5) навчально-методичні заняття спрямовані на формування у військовослужбовців навичок і вмінь, необхідних їм для якісної організації і проведення фізичної підготовки. Вони проводяться з курсантами навчального центру Держспецтрансслужби, курсантами (слухачами) ВНП ВНЗ.

Підготовча частина навчально-методичного заняття проводиться 5 - 10 хв. (10 - 25 хв. для двогодинного заняття). У ній ставляться завдання і оголошуються навчальні питання, перевіряється готовність тих, хто навчається, призначаються військовослужбовці для проведення методичної практики та визначаються основні вимоги до якості її виконання.

Основна частина проводиться 35 - 40 хв. (65 - 85 хв. для двогодинного заняття). Зміст навчальних питань основної частини становлять методичні завдання, які розробляються згідно з функціональними обов'язками майбутніх командирів (начальників) з керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки.

Методична практика визначених категорій військовослужбовців у проведенні занять здійснюється під контролем керівника занять. Під час практики застосовуються такі способи організації навчання, які дозволяють виконати методичні завдання максимальній кількості тих, хто навчається.

Тривалість заключної частини становить 5 - 10 хв. (5 - 10 хв. для двогодинного заняття). У ній підбиваються підсумки методичної практики, оцінюється рівень теоретичної і методичної підготовленості військовослужбовців, дається завдання для самостійної підготовки. Розбір виконання методичного завдання здійснюють ті, хто навчається, з подальшим висновком керівника занять;

6) інструкторсько-методичні заняття проводяться з метою удосконалення методичних навичок і вмінь керівників в організації та проведенні занять та інших форм фізичної підготовки. Їх тривалість становить 2 навчальні години і проводяться за планом.

Підготовча частина інструкторсько-методичних занять проводиться впродовж 5 - 10 хв. У ній ставляться завдання, оголошуються навчальні питання, перевіряється готовність посадових осіб до занять, а також уточнюються завдання і зміст програми з фізичної підготовки.

Основна частина проводиться 80 - 90 хв. До неї входять навчальні питання, пов'язані з організацією і методикою проведення форм фізичної підготовки, окремих частин занять, а також навчання вправам, прийомам і діям. Кожне навчальне питання відпрацьовується в такій послідовності:

перевірка теоретичних знань військовослужбовців по суті питання;

демонстрація методики його проведення з коментарем найбільш важливих моментів;

організація методичної практики і підбиття підсумків.

Тривалість заключної частини 5 - 10 хв. У ній дається оцінка теоретичної, практичної і методичної готовності посадових осіб до проведення майбутніх занять та інших заходів з фізичної підготовки;

7) показові заняття спрямовані на демонстрацію зразкової організації і методики проведення різних форм фізичної підготовки, створення у військовослужбовців правильного розуміння порядку застосування ефективних засобів і методів фізичної підготовки;

8) практичні заняття є основним видом навчальних занять і проводяться за такими розділами фізичної підготовки: гімнастика та атлетична підготовка, прискорене пересування та легка атлетика, лижна підготовка, подолання перешкод, військово-прикладне плавання, рукопашний бій, спортивні ігри або комплексно;

9) навчально-тренувальні заняття проводяться з метою розучування, оволодіння та удосконалення виконання фізичних вправ і складаються з трьох частин: підготовчої, основної та заключної.

Підготовча частина проводиться 7 - 10 хв. (10 - 25 хв. для двогодинного заняття). У ній вирішуються завдання організації і якісної підготовки організму військовослужбовців до основної частини заняття.

Зміст підготовчої частини складають вправи, прийоми і дії загального розвитку, що виконуються під час руху (ходьби та бігу) і на місці. Вправи загального розвитку включають: потягувальні вправи, вправи, що призначені переважно для розминки м'язів рук і плечового пояса, тулуба, ніг, а також м'язів усього тіла, вправи удвох, комплекси вільних вправ, стрибки. Підбір вправ залежить від завдань, що вирішуються в основній частині занять.

Основна частина занять проводиться 35 - 40 хв. (65 - 85 хв. для двогодинного заняття). У ній вирішуються завдання оволодіння військово-прикладними рухами, навичками та їх удосконалення, розвиток загальних і спеціальних фізичних якостей, виховання моральних (психічних) якостей, удосконалення бойової згуртованості військових колективів, формування умінь діяти в складних умовах. Зміст основної частини занять складають вправи, прийоми і дії, передбачені програмою з фізичної підготовки.

З метою удосконалення загальних та спеціальних фізичних і психічних якостей, а також військово-прикладних рухливих навичок у кінці основної частини проводяться комплексні тренування.

До змісту комплексних тренувань входять вправи з різних розділів фізичної підготовки, які були вивчені на поточних та попередніх заняттях.

Тривалість заключної частини становить 3 - 5 хв. (5 - 10 хв. для двогодинного заняття). У ній вирішуються завдання приведення організму військовослужбовців у відносно спокійний стан, наведення порядку на навчальних місцях та підбиття підсумків заняття. Зміст заключної частини становить ходьба та біг у повільному темпі, а також вправи для почергового напруження та розслаблення різних груп м'язів у поєднанні з глибоким диханням, які проводяться як під час ходьби та повільного бігу, так і на місці.

До змісту комплексних навчально-тренувальних занять входять вправи з двох і більше розділів фізичної підготовки в різних поєднаннях;

10) до контрольних занять належать: заліки, екзамени, перевірки тощо. Контрольні заняття проводяться згідно з планами та програмами, які затверджені відповідними командирами (начальниками);

11) проведення занять з фізичної підготовки в особливих умовах.

У темний час доби передбачається дотримання заходів безпеки та попередження травматизму військовослужбовців:

освітлення місць для занять фізичною підготовкою;

збільшення інтервалів і дистанцій між військовослужбовцями при виконанні фізичних вправ;

застосування простих за складністю виконання фізичних вправ;

зменшення темпу (інтенсивності) виконання вправ;

підтримання дисципліни заняття.

В умовах низьких температур на відкритому повітрі заняття проводяться при температурі не нижче мінус 15 градусів, з лижної підготовки - не нижче мінус 20 градусів, при більш низькій температурі заняття проводяться у приміщенні. Під час проведення занять при низьких температурах застосовуються профілактичні заходи щодо попередження обмороження;

12) ранкова фізична зарядка проводиться з метою систематичного фізичного тренування військовослужбовців. Вона сприяє швидкому приведенню організму після сну в бадьорий стан і є обов'язковим елементом розпорядку дня, проводиться через 10 хвилин після підйому.

Ранкова фізична зарядка організовується і проводиться у складі роти, під керівництвом командира взводу, старшини роти або найбільш підготовленим заступником командира взводу за декількома встановленими варіантами.

Особи офіцерського, сержантського та рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, ранковою фізичною зарядкою займаються самостійно.

У період навчальних і табірних зборів ранкова фізична зарядка проводиться у складі штатних структурних підрозділів Держспецтрансслужби для всіх військовослужбовців.

Варіанти ранкової фізичної зарядки і їх черговість протягом тижня розробляються начальником фізичної підготовки і спорту з урахуванням загальних і спеціальних завдань фізичної підготовки, наявної навчально-спортивної бази та затверджуються командиром (начальником) структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

Форма одягу на ранкову фізичну зарядку визначається і оголошується черговим структурного підрозділу Держспецтрансслужби залежно від температури повітря і сили вітру відповідно до умов застосування форми одягу для фізичної підготовки (додаток 20).

Ранкова фізична зарядка проводиться у формі комплексного тренування згідно зі змістом ранкової фізичної зарядки (додаток 21).

На початку навчання ранкова фізична зарядка проводиться у вигляді вправ для загального розвитку, спеціальних і вправ удвох. Закінчується ранкова фізична зарядка бігом на 800 - 1000 м. У подальшому до змісту ранкової фізичної зарядки входять вправи з різних розділів фізичної підготовки.

Спеціальні вправи включають енергійні повороти, нахили і обертання тулуба і голови, стрибки з поворотами, прості прийоми рукопашного бою. Вправи, які виконуються в парах, включають нахили, повороти, присідання, перекидання через спину партнера, перетягування і зіштовхування один одного.

Вправи на гімнастичних снарядах, тренажерах і з вагою виконуються для різних груп м'язів у помірному темпі з паузами для відпочинку по 20 - 30 секунд. Перешкоди долаються у повільному темпі зі спрощеннями. Комплекси прийомів рукопашного бою на 16 рахунків виконуються за загальною командою одночасно всіма військовослужбовцями.

Спеціальні бігові вправи включають старти, прискорення 40 - 60 м, естафети. Спочатку проводиться тренування в змішаному пересуванні: біг на 600 - 1000 м чергується з ходьбою на 200 - 300 м (2 - 3 рази). Тренування у безперервному бігові починається з дистанції 2 км у кінці 1-го місяця навчання; в кінці 2-го місяця дистанція збільшується до 3 км.

Швидкість прискореного пересування на початку навчання становить 6,30 - 6 хвилин за 1 км, в подальшому її поступово доводять до 5 - 4 хвилин за 1 км.

Частота серцевих скорочень (пульс) у військовослужбовця під час проведення ранкової фізичної зарядки не повинна перевищувати 160 ударів за хвилину.

На ранковій фізичній зарядці не доцільно проводити навчання фізичним вправам, прийомам і діям.

У зимових умовах при низькій температурі ранкова фізична зарядка може проводитись у швидкому темпі у вигляді чергування ходьби та бігу в поєднанні з вправами загального розвитку і спеціальними вправами.

Для попередження переохолодження фізична зарядка проводиться в куртках утеплених польових і включає ходьбу, яка чергується з помірним за швидкістю і тривалістю бігом.

У теплий час року за наявності умов під час ранкової фізичної зарядки можуть проводитись спортивні ігри за спрощеними правилами, плавання і купання.

Ранкова фізична зарядка з використанням плавання проводиться на водній станції (у басейні) під керівництвом командира (начальника) структурного підрозділу Держспецтрансслужби (фахівця фізичної підготовки) в такій послідовності:

ходьба, біг, вправи загального розвитку та спеціальні вправи для удосконалення техніки плавання (10 - 15 хв.);

вправи під час плавання (20 - 25 хв.);

ходьба і біг (3 - 5 хв.).

З тими, хто не вміє плавати, проводиться плавання із застосуванням рятувальних засобів або купання. Військовослужбовці, які вміють плавати, вдосконалюються у плаванні на витривалість.

Під час проведення ранкової фізичної зарядки в приміщенні виконуються вправи загального розвитку, на тренажерах, з гантелями, гирями тощо. У кінці основної частини проводяться біг і ходьба на місці.

Місця для проведення ранкової фізичної зарядки повинні бути добре освітлені. Дистанції для ходьби і бігу повинні мати розмітку.

Контроль за проведенням ранкової фізичної зарядки здійснюється щодня черговим структурного підрозділу Держспецтрансслужби, командирами (начальниками) структурних підрозділів Держспецтрансслужби, фахівцями фізичної підготовки і спорту та військово-медичної служби;

13) фізичне тренування у процесі навчально-бойової діяльності проводиться для більш якісного засвоєння військовослужбовцями військово-прикладних навичок у прискореному пересуванні, подоланні перешкод, а також підвищення працездатності військовослужбовців під час чергувань тощо;

14) супутнє фізичне тренування проводиться з метою ефективного використання часу для підвищення фізичної підготовленості і польової виучки військовослужбовців при пересуванні структурних підрозділів Держспецтрансслужби до місць занять і поверненні з них.

До організації супутніх фізичних тренувань входять:

вибір маршрутів, їх підготовка;

визначення методів тренувань;

відображення в розкладі занять короткого змісту тренувань та інструктаж командирів (начальників).

Залежно від місцевих умов, завдань і змісту занять підготовки засобами супутнього фізичного тренування можуть бути:

прискорене пересування дорогами і на пересіченій місцевості з подоланням природних перешкод;

подолання водних перешкод;

тренування з посадки та висадки з машин;

подолання ділянок з глибоким сніговим покровом на лижах чи без них, зі зброєю і спорядженням;

багаторазове подолання перешкод та інженерних загород на навчальних полігонах;

метання гранат на дальність та в ціль;

15) фізичні вправи під час пересування структурних підрозділів Держспецтрансслужби транспортними засобами проводяться з метою підтримання бадьорого стану організму. Кожен командир (начальник) зобов'язаний використати все можливе для фізичного тренування підлеглих у період тривалого пересування транспортними засобами.

У період тривалого пересування структурних підрозділів Держспецтрансслужби залізничним транспортом фізичні вправи проводяться під час тривалих зупинок у формі комплексного заняття. Під час руху військового ешелону без зупинок фізичні вправи можуть виконуватися у вагонах, через кожні 3 - 4 години, з дотриманням заходів безпеки;

16) спортивно-масова робота проводиться в години, передбачені розпорядком дня структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

Основу спортивно-масової роботи у структурних підрозділах Держспецтрансслужби складають навчально-тренувальні заняття, виконання військово-прикладних спортивних вправ та нормативів ВСГВ, змагання з різних видів спорту.

Порядок організації та проведення фізичної підготовки та спортивно-масової роботи у структурному підрозділі Держспецтрансслужби визначається щорічним наказом командира (начальника) структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

17) ВСГВ передбачає виконання фізичних вправ згідно з додатком 22 до цього Порядку.

Виконання вправ ВСГВ оцінюється згідно з нормативами для визначення рівня фізичної підготовленості військовослужбовців Держспецтрансслужби і попередньо зараховується під час контрольних перевірок, змагань на першість роти і вище.

Відомість результатів військово-спортивних нормативів знаходиться у розташуванні роти на стенді "Спортивне життя роти". Вона ведеться спортивним організатором, заповнюється олівцем та передбачає постійне внесення змін упродовж року кожного разу, коли військовослужбовець покращує результат в окремій вправі;

18) особовий склад Держспецтрансслужби за відмінні показники з фізичної підготовки (виконання на відмінно нормативів ВСГВ) або здобуття I, II чи III місць у спортивних змаганнях (на першість загону та вище) нагороджується заохочувальним знаком "Відмінник спорту";

19) для допомоги командирам (начальникам) структурних підрозділів Держспецтрансслужби в організації і проведенні спортивно-масової роботи призначається спортивний організатор.

Спортивний організатор зобов'язаний:

брати участь в організації та проведенні спортивно-масової роботи в структурному підрозділі Держспецтрансслужби;

вести облік результатів військовослужбовців;

оформляти і подавати командиру (начальнику) структурного підрозділу Держспецтрансслужби матеріали на військовослужбовців, які виконали на відмінно нормативи ВСГВ;

20) підготовка спортивних організаторів і суддів зі спорту здійснюється на навчально-методичних зборах та заняттях;

21) у структурному підрозділі Держспецтрансслужби упродовж року планується і проводиться спартакіада серед рот, у якій обов'язково беруть участь усі категорії військовослужбовців, що обумовлюється положенням (регламентом) про проведення спортивних і військово-спортивних змагань (далі - Положення). У Положенні вказуються мета і завдання, строки і місце проведення, організація та керівництво, учасники, програма проведення, безпека та підготовка місць проведення, умови визначення першості та нагородження переможців і призерів, строки та порядок подання заявок на участь та інші умови, які забезпечують якісне проведення змагань.

Спортивні змагання у структурних підрозділах Держспецтрансслужби проводяться відповідно до правил змагань з видів спорту. Результати змагань фіксуються у протоколах, які зберігаються протягом двох років.

Для суддівства кожного змагання у структурному підрозділі Держспецтрансслужби призначається суддівська бригада.

Основним документом на організацію і проведення кожного змагання є наказ командира (начальника) структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

Підготовка до змагань відбувається під час спортивних тренувань, які проводяться:

у збірних командах рот та структурних підрозділів Держспецтрансслужби 3 - 4 рази на тиждень тривалістю до 2-х годин;

у складі рот за вправами програми фізичної підготовки - в години спортивно-масової роботи;

22) навчально-тренувальні збори для підготовки збірних команд структурних підрозділів Держспецтрансслужби проводяться напередодні змагань відповідно до їх рангу:

на першість Держспецтрансслужби - 1 тиждень;

на першість структурного підрозділу Держспецтрансслужби - 3 дні.

Військовослужбовці мають право брати участь у змаганнях, які проводяться місцевими та іншими спортивними і фізкультурними організаціями:

у складі команди від Держспецтрансслужби - на міжвідомчих змаганнях;

в особистому заліку - на першість районів, міст, областей, України, як представник Держспецтрансслужби.

Спортсменам Держспецтрансслужби забороняється виступати за команди добровільних спортивних товариств та фізкультурно-спортивних організацій інших органів виконавчої влади;

23) дозвіл на відрядження спортсменів для підготовки й участі у змаганнях, які проводяться місцевими фізкультурними і спортивними організаціями, надається Головою Адміністрації Держспецтрансслужби.

Відрядження спортсменів Держспецтрансслужби для підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях здійснюється в установленому порядку за погодженням Голови Адміністрації Держспецтрансслужби;

24) військовослужбовцям Держспецтрансслужби спортивні звання та розряди присвоюються відповідно до вимог законодавства;

25) тренажі з фізичної підготовки (далі - тренажі) є ефективною формою підтримання фізичної підготовленості військовослужбовців на досягнутому рівні, вдосконалення основних фізичних якостей та військово-прикладних навичок.

Тренажі забезпечують максимальне залучення військовослужбовців до виконання фізичних вправ та компенсують аритмічність проведення фізичної підготовки у структурному підрозділі Держспецтрансслужби протягом тижня (місяця).

У ВНП ВНЗ тренажі з фізичної підготовки рекомендується проводити після закінчення навчальних занять. У структурних підрозділах Держспецтрансслужби - після занять, відведених на самостійну підготовку.

Організація тренажів передбачає підготовчу (5 хв.), основну (22 хв.) та заключну (3 хв.) частини. Обмежений час тренажів вимагає повноцінно використовувати кожну хвилину.

Варіанти тренажів розробляються начальником фізичної підготовки і спорту, плануються на місяць або чітко визначається час їх проведення у типовому тижні, проводяться у складі структурних підрозділів (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби під керівництвом командирів (начальників) структурних підрозділів (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби.

Тренажі проводяться, як правило, за розділами фізичної підготовки. До змісту тренажів входять:

у підготовчу частину - стройові прийоми, енергійні нахили, повороти, присідання, вправи у парах;

в основну частину - вправи, які визначені темою тренажу, кількість вибраних вправ та кількість повторювань забезпечують виконання основної мети тренажу;

у заключну частину - легкий біг, ходьба тощо.

Тренажі не проводяться у передвихідні та вихідні дні;

26) інструктажі з фізичної підготовки є основною формою методичної підготовки помічників керівників занять.

Інструктажі проводяться керівниками занять, як правило, на місцях проведення навчальних занять. Керівник знайомить своїх помічників з метою, завданнями, організацією та змістом заняття, практично відпрацьовує дії помічника на навчальних місцях, нагадує їм заходи попередження травматизму та їх практичні навички з організації допомоги та страховки тим, хто навчається, дає вказівки про підготовку місць занять, розміщення гімнастичних снарядів, використання устаткування та інвентарю;

27) фізкультурні паузи включають прості комплекси з 5 - 6 фізичних вправ для загального розвитку (наклони, повороти, присідання, статичні напруження тощо), які виконуються поспіль по 18 - 20 повторень. Фізкультурні паузи проводяться організовано та індивідуально тривалістю 3 - 5 хвилин через кожні 2 - 3 години роботи;

28) самостійна підготовка є складовою частиною навчально-виховного процесу і проводиться у формі індивідуального фізичного тренування з метою засвоєння навчальних програм з фізичної підготовки та підвищення спортивної майстерності.

Зміст тренувань складають вправи для загального розвитку на гімнастичних снарядах і силових тренажерах, з гантелями та іншою вагою, тривалий біг і ходьба, плавання, пересування на лижах, спортивні та рухливі ігри тощо.

Індивідуальне фізичне тренування починається з розминки тривалістю 5 - 10 хвилин, потім протягом 30 - 40 хвилин виконуються фізичні вправи. Тренування закінчується вправами у глибокому диханні, розтягуванні та розслабленні м'язів протягом 3 - 5 хвилин з метою приведення організму у відносно спокійний стан.

3.3. Методика фізичної підготовки:

1) методика фізичної підготовки включає сукупність методів і методичних прийомів, які забезпечують найбільш швидке і якісне навчання фізичним вправам, прийомам і діям та розвиток у військовослужбовців загальних і спеціальних фізичних якостей та військово-прикладних навичок;

2) навчання фізичним вправам, прийомам і діям включає ознайомлення, розучування і тренування.

Ознайомлення сприяє створенню в тих, хто навчається, правильного рухомого уявлення про розучувану вправу. Для ознайомлення необхідно назвати вправу, правильно її показати, пояснити техніку виконання та загострити увагу на головному у виконанні та її призначенні.

Розучування спрямоване на формування в тих, хто навчається, нових рухових навичок. Залежно від підготовленості тих, хто навчається, і складності вправ застосовуються такі способи розучування:

в цілому, якщо вправа не складна і доступна для тих, хто навчається, або її виконання за елементами (частинами) неможливе;

за частинами, якщо вправа складна і її можна розділити на окремі елементи;

за розділами, якщо вправа складна і її можна виконати із зупинками;

за допомогою підготовчих вправ, якщо вправу виконати в цілому не можна через її складність, а розділити на частини неможливо;

з допомогою, якщо вправу виконати в цілому не можна через її складність, а розділити на частини неможливо.

Тренування спрямоване на закріплення у тих, хто навчається, рухових навичок і умінь шляхом їх багаторазового повторення в різних умовах, а також підтримання на належному рівні фізичних та спеціальних якостей;

3) помилки, які виникають в процесі навчання фізичним вправам, виправляються в такій послідовності:

при груповому навчанні: на початку - загальні, потім - окремі;

при індивідуальному навчанні: на початку - значимі, потім - другорядні.

Попередження помилок забезпечується:

чітким показом та роз'ясненням техніки виконання фізичних вправ;

правильним первинним вивченням фізичної вправи;

використанням підготовчих фізичних вправ;

своєчасною та якісною допомогою та страховкою;

4) попередження травматизму забезпечується:

чіткою організацією занять та дотриманням методики їх проведення;

високою дисциплінованістю військовослужбовців, знанням ними прийомів страховки та самостраховки, правил попередження травматизму;

своєчасною підготовкою місць проведення занять та інвентарю;

систематичним контролем за дотриманням установлених норм та правил безпеки з боку керівника занять;

5) загальними методами тренувань є:

рівномірний - передбачає рівномірне розподілення навантаження упродовж усього часу виконання вправ;

повторний - передбачає виконання вправ у декількох підходах (серіях) через інтервали відпочинку, тривалість яких визначається повним відновленням функцій (за частотою серцевих скорочень);

змінний - передбачає зміну навантаження упродовж часу виконання вправ;

інтервальний - передбачає виконання вправ у декількох підходах (серіях) за суворо визначеною часом тривалістю відпочинку між підходами (серіями) або виконання декількох підходів (серій) за визначений для кожного підходу (серії) час;

контрольний - передбачає виконання вправ з великою інтенсивністю з метою перевірки необхідного рівня розвитку фізичних якостей (навичок або вмінь);

змагальний - передбачає виконання вправ в умовах змагального напруження;

6) фізичні якості військовослужбовців діляться на загальні та спеціальні.

До загальних фізичних якостей належать: спритність, швидкість, сила, витривалість.

Спритність визначається здатністю військовослужбовців виконувати рухи координовано і точно, а також своєчасно і раціонально справлятися з новими завданнями, що раптово виникають. До основних засобів розвитку спритності належать вправи на гімнастичних снарядах, стрибки, стрибки у воду, спуски та повороти на лижах, спортивні ігри, прийоми рукопашного бою, долання перешкод. Методи розвитку спритності: повторний, сенсорний, асиметричний, виконання вправ у нестандартних умовах, змагальний.

Швидкість визначається здатністю військовослужбовців здійснювати рухові дії за мінімальний час. Основними засобами розвитку швидкості є вправи, що виконуються з максимальною швидкістю та частотою рухів, вимагають швидкої реакції - це біг на короткі дистанції, стрибки, метання, долання окремих перешкод, рукопашний бій, спортивні ігри. Методи розвитку швидкості: повторний, сенсорний, контрольний, змагальний.

Сила визначається здатністю військовослужбовця переборювати зовнішній опір чи протидіяти йому за рахунок м'язових зусиль.

Основними засобами розвитку сили є вправи в підніманні та перенесенні тягарів, силові вправи на гімнастичних снарядах і тренажерах, вправи з власною вагою. Методи розвитку сили: повторний, максимальних зусиль, контрольний.

Витривалість визначається здатністю організму протистояти стомленню в процесі військово-професійної діяльності.

Розрізнюють загальну і швидкісну витривалість.

Загальна витривалість визначається здатністю організму переносити тривалі фізичні навантаження. Вона характеризує працездатність та оптимальний рівень здоров'я. Засобами розвитку є тривалий безперервний біг, кроси, марш-кидки, плавання, біг на лижах, спортивні ігри. Методи розвитку загальної витривалості: рівномірний, змінний, круговий, контрольний, змагальний.

Швидкісна витривалість визначається здатністю переносити максимальні фізичні навантаження обумовленими можливостями організму в часі. Засобами розвитку є біг з максимальною швидкістю на середні дистанції, подолання смуги перешкод, спортивні ігри.

Методи розвитку швидкісної витривалості: повторний, інтервальний, контрольний, змагальний;

7) спеціальні фізичні якості - властивості організму, які забезпечують його стійкість до впливу певних несприятливих чинників військово-професійної діяльності. До основних з них належать стійкість до перевантаження та кисневого голодування.

Стійкість до перевантаження - властивість організму протистояти інерційним силам прискорення, що діють на нього. Основним засобом її розвитку є вправи на гімнастичних снарядах.

Стійкість до кисневого голодування - здатність військовослужбовців діяти в умовах недостачі кисню. Основними засобами її розвитку є пірнання в довжину, плавання, біг на короткі та середні дистанції;

8) військово-прикладні рухові навички - доведені до автоматизму практичні дії, що виконуються точно і впевнено відповідно до поставлених завдань. Навички в пересуванні в пішому порядку та на лижах, подоланні перешкод та метанні гранат, військово-прикладному плаванні, рукопашному бою формуються і удосконалюються шляхом їх багатократного повторення в процесі виконання фізичних вправ;

9) виховання в процесі фізичної підготовки спрямоване на формування моральних і психічних якостей військовослужбовців, підвищення згуртованості військових колективів і забезпечується:

застосуванням методів переконання, прикладу, змагання, заохочення, примусу і впливу колективу;

об'єктивною оцінкою зрушень фізичного розвитку;

застосуванням раціональних методичних прийомів виконання вправ;

підбором вправ, у яких психічні якості проявляються в найбільшій мірі;

10) згуртованість військових колективів досягається:

проведенням фізичної підготовки у складі структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

виконанням спеціальних військово-прикладних вправ;

участю військовослужбовців у змаганнях;

11) засобами і методами фізичної підготовки виховуються:

психічна і емоційна стійкості під час виконання вправ в умовах нервово-психічного напруження (за наявності небезпеки), а саме: подоланні водних перешкод, стрибках у воду, виконанні різних вправ, що мають елементи ризику, виконанні прийомів рукопашного бою і подоланні смуги перешкод.

Сміливість і рішучість розвиваються вправами, що містять елементи новизни, ризику і небезпеки при зміні й ускладненні умов їхнього виконання: пересування на висоті по вузькій опорі, стрибки через широкі і глибокі перешкоди, стрибки з гімнастичних снарядів, опорні стрибки, навчальні двобої в рукопашному бою.

Ініціатива і винахідливість розвиваються вправами, що вимагають прийняття самостійних рішень: спортивні ігри, виконання прийомів рукопашного бою, прийомів і дій за раптово поданими командами і сигналами, біг з орієнтуванням на місцевості.

Наполегливість і завзятість розвиваються вправами, пов'язаними з великими і тривалими фізичними і нервово-психічними навантаженнями, особливо в умовах змагань: біг на середні і довгі дистанції, виконання вправ з гирями і силові вправи на максимальну кількість разів.

Витримка і самовладання розвиваються вправами, пов'язаними з необхідністю діяти точно і впевнено в умовах фізичних і нервово-психічних навантажень: подоланні складних перешкод, плаванні в обмундируванні зі зброєю, пірнанні, діях на воді і під водою, метанні гранат по цілях.

Стійкість уваги і здатність до її широкого розподілу і переключення формуються за допомогою спеціальних вправ і додаткових завдань, що вимагають виконання сигналів і команд в обстановці, що швидко змінюється, а саме: в спортивних і рухливих іграх згідно з описом спортивних ігор (додаток 23).

Впевненість у своїх силах і цілеспрямованість розвиваються на основі комплексного виконання всіх перелічених вправ;

12) під час проведення фізичної підготовки у складі структурного підрозділу Держспецтрансслужби застосовуються такі способи організації військовослужбовців при виконанні фізичних вправ:

індивідуальний спосіб - передбачає проведення індивідуального навчання фізичним вправам;

груповий спосіб - передбачає виконання вправ у складі груп (підгруп) одночасно на декількох навчальних місцях з почерговою зміною місць;

фронтальний спосіб - одночасне виконання вправ всіма тими, хто навчається, на одному навчальному місці (на кожному з навчальних місць);

поточний спосіб - характеризується визначеним порядком виконання вказаних вправ тими, хто навчається, поточно;

круговий спосіб - виконання вправ почергово на кожному з декількох визначених навчальних місць (точок) з їх зміною за установленою послідовністю;

змагально-круговий спосіб передбачає тренування вправ круговим методом за визначеними правилами змагань;

13) усі заняття з фізичної підготовки повинні проводитися з високою щільністю і навантаженням.

Щільність характеризується співвідношенням часу, витраченого на виконання вправ, до всього часу занять і вимірюється у відсотках.

Під фізичним навантаженням слід розуміти ступінь впливу фізичних вправ на організм тих, хто навчається. Воно визначається за частотою серцевих скорочень (пульсу) за хвилину і застосовується в процесі фізичної підготовки згідно з видами навантажень та величиною серцевих скорочень відповідно до вікових груп (додаток 24).

Обсяг навантаження - навантаження за часом та сумарна кількість роботи, що виконується в процесі виконання фізичної вправи (вправ). Основним показником обсягу є: метраж або кілометраж долання дистанції (в циклічних і комбінованих вправах); загальна маса снарядів (у вправах з обтяженнями); пульсова вартість вправи (сумарна прибавка частоти серцевих скорочень відносно вихідного рівня).

Інтенсивність навантаження - напруженість роботи та ступінь її концентрації за часом.

Основними показниками інтенсивності є: швидкість руху; швидкість подолання дистанції; разова маса снаряду (у розрахунку на окремий рух) та пульсова інтенсивність вправи (відношення пульсової вартості вправи до її тривалості).

Співвідношення обсягу та інтенсивності фізичного навантаження при виконанні фізичних вправ повинно відповідати таким умовам: чим більше обсяг навантаження, що задається у вправі, тим менше його інтенсивність, і навпаки - чим більше інтенсивність навантаження, тим менше його обсяг.

Сумарний обсяг фізичного навантаження оцінюється за сумою часу, що витрачений на всі фізичні вправи протягом окремого заняття або ряду занять (за тиждень, місяць тощо).

Сумарна інтенсивність навантаження (моторна щільність заняття) характеризується співвідношенням часу, затраченого на безпосереднє виконання фізичних вправ, до загального часу заняття і вимірюється у відсотках.

Фізичне навантаження і щільність повинні відповідати завданням і етапу навчання, рівню підготовленості і віку військовослужбовців.

Підвищення фізичного навантаження і щільності досягається:

скороченням часу на перешикування;

стислістю і ясністю пояснень;

збільшенням кількості повторень, швидкістю виконання, маси обтяжень;

регулюванням тривалості відпочинку;

виконанням вправ усіма тими, хто навчається, одночасно чи потоком;

застосуванням кругового тренування і змагального методу;

доцільним використанням тренажерів, обладнання та інвентарю;

14) помилки, що виникають в процесі навчання фізичним вправам, виправляються в такій послідовності:

під час групового навчання - спочатку загальні, потім часткові;

під час індивідуального навчання - спочатку значні, потім другорядні.

Попередження помилок забезпечується:

чітким показом і поясненням техніки виконання вправ;

правильним розучуванням вправ;

використанням підготовчих вправ;

якісною та своєчасною допомогою та страхуванням;

15) у процесі фізичної підготовки особи сержантського складу є керівниками або помічниками керівників занять. Вони навчають і виховують військовослужбовців рядового складу, вимагають дотримання військової дисципліни, прищеплюють любов до фізичних вправ;

16) командири (начальники), фахівці фізичної підготовки, військово-медичної служби, керівники занять зобов'язані вживати всіх заходів попередження травматизму в процесі фізичної підготовки, яке забезпечується:

чіткою організацією і дотриманням методики занять;

високою дисциплінованістю військовослужбовців, знаннями прийомів страхування та самострахування;

своєчасною підготовкою місць занять та інвентарю;

систематичним контролем за дотриманням установлених правил і заходів безпеки з боку керівників занять;

17) вправи підготовчої частини виконуються у такій послідовності: стройові прийоми на місці, вправи на увагу, вправи для верхнього плечового поясу у ходьбі, тулуба, ніг; біг та вправи під час бігу: біг різними способами, спеціальні бігові вправи, прискорення тощо; вправи на місці: потягувальні вправи, для м'язів рук і плечового поясу, тулуба, ніг, усього тіла, у парах, комплекси вільних вправ, стрибки. Підбір вправ повинен сприяти вирішенню навчальних питань в основній частині заняття.

Для виконання найпростіших вправ підготовчої частини використовують методи "за назвою" та "за поясненням".

Для виконання більш складних вправ підготовчої частини використовують методи "за показом" (або "за показом із супутнім поясненням") та "за розподілами". Далі усе повторюється за прикладом першого методу.

Показ вправ керівник виконує дзеркально: для тих, що виконуються на місці, стоячи обличчям або боком до підлеглих, а тих, що виконуються у русі, - назустріч строю.

Для підвищення щільності підготовчої частини раніше вивчені вправи виконуються одна за одною без пауз для відпочинку. Це означає, що останній рахунок у кожній з попередніх вправ є вихідним положенням для виконання наступної вправи.

Після закінчення підготовчої частини особовий склад вишиковується на вихідне положення і керівник оголошує перше навчальне місце;

18) основна частина занять проводиться на одному - трьох і більше навчальних місцях з подальшою їх зміною і закінчується тренуванням у бігу, грою, естафетою чи комплексним тренуванням тощо упродовж 6 - 10 хв.

Виконання вправ на навчальних місцях організовується одним чи за допомогою декількох способів організації військовослужбовців.

Для виконання вправ обов'язково віддаються необхідні розпорядження та команди.

Після виконання вправ структурний підрозділ Держспецтрансслужби переходить до другого місця занять, потім до третього і так далі. У цьому випадку спочатку виконуються вправи з розвитку швидкості, спритності та дії, пов'язані з тонкою руховою координацією, вправи на силу, а потім на витривалість.

Круговий спосіб використовується для виконання вправ одночасно усім підрозділом на встановлених місцях (точках) з подальшою зміною місць по колу.

У деяких випадках використовується індивідуальний спосіб для навчання та тренування вправ з одним із військовослужбовців.

Змагально-груповий спосіб використовується для підвищення навантаження та емоційності заняття.

Комплексні тренування проводяться з метою удосконалення фізичних, спеціальних, психічних якостей і військово-прикладних рухливих навичок.

У їх зміст входять вправи з різних розділів фізичної підготовки, які вивчені на поточному та попередніх заняттях. Для їх проведення використовують поточний, змагально-груповий та круговий способи;

19) методика виконання вправ заключної частини передбачає виконання вправ у повільному темпі, вправи для розслаблення м'язів у поєднанні з глибоким диханням (вдих - під час напруження, видих - під час розслаблення м'язів).

3.4. Проведення навчальних занять з фізичної підготовки:

1) заняття з гімнастики та атлетичної підготовки спрямовані на розвиток та удосконалення спритності, сили і силової витривалості, гнучкості, стійкості до заколихування і перевантаження, просторового орієнтування, виховання сміливості та рішучості, стройової виправки і підтягнутості, удосконалення постави.

Навчально-тренувальні заняття проводяться на гімнастичних майданчиках та містечках, у спортивних залах чи спеціально-обладнаних приміщеннях, на тренажерних комплексах, а також на місцевості.

У підготовчу частину входять стройові прийоми і вправи на увагу, вправи в ходінні та біганні, вправи загального розвитку під час руху і на місці, в тому числі вправи на удосконалення положення "наскок" і "доскок", комплекси вільних вправ, вправи удвох, спеціальні вправи і вправи в стрибках. Крім того, можуть також виконуватись вправи на гімнастичній стінці, з гімнастичною лавою чи іншими предметами.

До основної частини занять входять вправи на перекладині, брусах, в опорних і безопорних стрибках, комплексні вправи, вправи з гирями, на тренажерах, в рівновазі, комплексні та кругові тренування, рухові ігри та естафети.

Вдосконалення вправ здійснюється способом багаторазового їх виконання одночасно усіма, потоком по одному чи декілька осіб, у парах, за допомогою, зі зміною місць занять по колу. Для підвищення навантаження виконуються різні вправи: на перекладині, брусах, гімнастичній стінці, з гирями, на тренажерах тощо.

Комплексні тренування, ігри та естафети проводяться із застосуванням гімнастичних снарядів, обладнання тощо поточним чи змагально-круговим способами.

Попередження травматизму забезпечується:

надійною допомогою і страховкою під час виконання стрибків і фізичних вправ на снарядах;

перевіркою технічного стану снарядів (розтяжок, карабінів, стопорних пристроїв тощо);

2) заняття з прискореного пересування та легкої атлетики спрямовані на розвиток витривалості та швидкості, швидкісно-силових якостей, вдосконалення навиків у ходьбі, бігу по рівній та пересіченій місцевості, виховання вольових якостей, злагодженість дій у складі рот (взводів).

Вони проводяться на стадіоні або рівному майданчику (дистанції прискореного пересування підрозділу), у парках, по дорогах з перекритим рухом автомобільного транспорту або за їх межами, а також по пересіченій місцевості.

До підготовчої частини входять вправи з ходьби та бігу, вправи загального розвитку переважно для м'язів ніг, а також рук, плечового поясу та тулуба, спеціальні бігові вправи.

Основна частина проводиться у складі структурного підрозділу Держспецтрансслужби поточним або фронтальним способом. Для підвищення навантаження та під час виконання навчальних нормативів і естафет застосовується змагальний спосіб.

Основна частина занять включає навчання та вдосконалення техніки бігу на короткі, середні та довгі дистанції, а також марш-кидків, стрибків у довжину, метання гранат тощо.

Тренування у бігу на короткі дистанції проводиться на початку основної частини занять, у бігу на середні чи довгі дистанції - у її середині та наприкінці. У першу чергу вивчається техніка бігу по дистанції, потім техніка фінішного прискорення та фінішування, поворотів (для човникового бігу), а в кінці - старту і стартового прискорення.

Разом з тим значна увага приділяється розвитку швидкості, швидкісної та загальної витривалості, а також спеціальним якостям. Під час здійснення кросів військовослужбовці формують техніку бігу по пересіченій місцевості; у марш-кидках - способи перенесення зброї, підгонки спорядження і тренування навичок діяти у складі структурних підрозділів Держспецтрансслужби.

Попередження травматизму забезпечується старанною підготовкою взуття, обмундирування, спорядження і зброї та постійним контролем за станом тих, хто навчається;

3) заняття з лижної підготовки спрямовані переважно на формування і удосконалення навичок у способах пересування з лижами і на лижах, розвиток витривалості, виховання вольових якостей, а також спеціальних якостей та загартування організму.

Підготовча частина включає: перевірку стану лижного інвентарю і форми одягу; виконання стройових прийомів з лижами і на лижах; пересування до місця проведення основної частини занять.

До змісту основної частини входять способи пересування на лижах, марші, стройові прийоми з лижами і на лижах, подолання перешкод, а також бойові прийоми.

Заняття проводяться в складі структурного підрозділу Держспецтрансслужби тривалістю, як правило, дві години фронтальним або поточним методом.

Навчання техніки пересування на лижах проводиться без зброї та спорядження.

Тренування в пересуванні на лижах, як правило, входить в кожне заняття і проводиться упродовж 30 - 70 хв., спочатку без зброї і спорядження на слабко пересіченій місцевості, а потім зі зброєю і спорядженням на місцевості з більш складним рельєфом.

Попередження травматизму на заняттях з лижної підготовки забезпечується:

перевіркою підгону обмундирування, спорядження і зброї, а також кріплень до взуття;

врахуванням величини фізичного навантаження;

розучуванням прийомів гірськолижної техніки на схилах, вільних від дерев, кущів, пнів, каменів, ям та інших перешкод;

точними вказівками щодо напрямку руху і дистанції між особовим складом на підйомах, спусках, при гальмуваннях і поворотах, а також місця шикування після виконання вправи;

спостереженням за тими, хто навчається, їх взаємним спостереженням, наданням негайної допомоги в разі виявлення ознак обмороження;

призначенням та інструктажем керівником занять двох-трьох замикаючих (один з яких із числа добре підготовлених осіб сержантського складу) перед початком руху (лижної гонки або маршу);

4) заняття зі спортивних і рухових ігор спрямовані переважно на розвиток швидкості та спритності; формування навичок у колективних діях і зняття емоційної напруги; виховання рішучості, ініціативи і винахідливості, а також на розвиток спеціальних якостей.

Заняття проводяться на спортивних майданчиках, стадіонах, у спортивних залах чи на іншій місцевості.

До підготовчої частини занять входять: ходіння, біг, вправи загального розвитку в русі та на місці, стрибки, прийоми самострахування, спеціальні вправи без м'яча і з м'ячем.

До основної частини занять входять спеціальні вправи та дії, спрямовані на засвоєння технічних прийомів і тактичних дій, навчальні ігри з баскетболу, волейболу, гандболу, футболу тощо, а також естафети і комплексні вправи.

Навчальні ігри спочатку проводяться за спрощеними правилами, а в міру оволодіння тими, хто навчається, прийомами і тактичними діями - за офіційними правилами змагань.

Спрощені правила передбачають збільшення чи зменшення гравців у командах, зміни розмірів майданчиків.

Попередження травматизму на заняттях зі спортивних ігор забезпечується:

перевіркою технічного стану обладнання та інвентарю;

дотриманням правил змагань у навчальних іграх;

5) заняття з подолання перешкод спрямовані переважно на формування і удосконалення прикладних навичок в подоланні перешкод, метанні гранат по горизонтальних та вертикальних цілях, виконанні спеціальних прийомів і дій з метою виховання у тих, хто навчається, впевненості в своїх силах, сміливості й рішучості. Крім того, у процесі занять розвиваються та вдосконалюються загальні та спеціальні фізичні якості.

Зазначені заняття проводяться на спеціально обладнаних смугах перешкод і на місцевості, дообладнаній перешкодами та мішенями.

Підготовча частина занять проводиться зі зброєю і без зброї на доріжках чи місцевості, яка прилягає до смуги перешкод.

Проведення підготовчої частини без зброї включає стройові прийоми, ходьбу, вправи для м'язів рук, плечового поясу, тулуба та ніг під час ходіння, біг різними способами, спеціальні бігові вправи, прискорення, подолання нескладних перешкод у поєднанні з бігом.

При виконанні контрольних вправ перешкоди долаються згідно з описом єдиної смуги перешкод (додаток 25). Для подолання кожної перешкоди дозволяється не більше трьох спроб. Якщо пропущена будь-яка перешкода, порушено умови подолання перешкод, вправа вважається невиконаною.

До основної частини занять, які проводяться без зброї, входять вправи подолання ділянки смуги перешкод довжиною 40 - 60 м з виконанням вивчених прийомів і дій у різному темпі, а також метання гранат на точність. Вправи виконуються поточним, змагально-груповим методом чи у вигляді кругової естафети. Метання проводиться почергово, по горизонтальних, а потім і по вертикальних цілях. До кожного заняття входять комплексні тренування у виконанні контрольної вправи чи більшої її частини у поєднанні з бігом до 600 м та інші комплексні вправи. Тренування організовується потоком у парах, групах чи в складі підрозділу.

На перших заняттях вивчається техніка подолання перешкод. Потім у процесі тренування удосконалюються техніка і швидкість подолання перешкод та виконання прийомів при незначних ускладненнях обстановки, яка досягається:

застосуванням різноманітних вихідних положень (лежачи, з коліна, із-за укриття, у траншеї) перед розбігом для подолання перешкод або перед метанням гранат;

збільшенням дистанцій до перешкод;

подачею раптових команд і сигналів під час виконання вправ;

зміною порядку подолання перешкод та ураження цілей.

На наступних заняттях основна увага поряд з удосконаленням техніки подолання перешкод у процесі тренувань приділяється розвитку загальної і швидкісної витривалості, що досягається:

багаторазовим виконанням прийомів після дій, що дають значне фізичне навантаження;

виконанням прийомів у комплексі з іншими діями як на смугах перешкод, так і на різних за характером місцевостях;

виконанням прийомів і дій у засобах індивідуального захисту в умовах обмеженої видимості та вночі.

Попередження травматизму забезпечується:

якісною підготовкою до занять місць приземлення (постійне перекопування і засипання їх тирсою або піском);

винесенням цілей для метання гранат у бік від напрямку бігу;

якісним плануванням проведення занять (заняття з подолання перешкод плануються в теплі, бездощові місяці);

забороною проведення занять контрольним і змагальним методом на мокрій або вологій смузі перешкод;

6) заняття з рукопашного бою спрямовані на формування навичок, необхідних для знищення, виведення з ладу або полону противника, захисту від його нападу, а також виховання впевненості у власних силах. Крім того, на заняттях розвиваються швидкість в діях, сила, витривалість, вольові та спеціальні якості.

На заняттях з рукопашного бою проводяться:

навчання прийомам зі зброєю - на спеціальних майданчиках, обладнаних стаціонарними та переносними мішенями (плетінками) та перешкодами (стінками, парканами тощо), а також на вартових містечках;

навчання прийомів без зброї - на рівному трав'яному майданчику, або в спеціально підготовленій ямі з піском та тирсою, або у спортивному залі (на килимі з матів).

Підготовча частина занять проводиться зі зброєю і без неї. Під час проведення підготовчої частини занять без зброї до її змісту входять ходіння і біг у різному темпі, спеціальні вправи в пересуванні, найпростіші єдиноборства, дії за раптовими командами і сигналами, комплекси прийомів рукопашного бою. До підготовчої частини, що проводиться зі зброєю, додатково входять виконання стройових прийомів, прийомів готовності до бою і стрільби.

Основна частина занять організовується на одному, двох або декількох навчальних місцях. Підготовчим прийомам та прийомам самострахування навчаються на першому занятті з рукопашного бою, удосконалення з цих прийомів здійснюється у підготовчій частині наступних занять. У подальшому вивчаються та вдосконалюються прийоми, що входять до програми навчання.

Під час навчання прийомам бою зі зброєю і без неї спочатку засвоюються прийоми нападу, потім - захисту в поєднанні з діями у відповідь. Навчання звільненням від захоплень і прийомам обеззброєння проводиться після вивчення больових прийомів.

Прийоми самострахування, больові прийоми та кидки розучуються в обидва боки. Виконання больових прийомів, кидків та прийомів обеззброєння поєднуються з нанесенням противнику ударів рукою та ногою в найбільш вразливі місця з подальшим зв'язуванням або конвоюванням.

Для навчання простим за руховою структурою прийомам і діям (уколам, ударам, захистам від ударів) відводиться 8 - 10 хв., а більш складним (обеззброєнням) - 15 - 20 хв. У кінці основної частини заняття проводиться комплексне тренування або навчальні сутички.

До змісту комплексних тренувань входять пересування або подолання перешкод у поєднанні з нанесенням уколів багнетом у мішень та іншими прийомами рукопашного бою. На перших заняттях створюється нескладна обстановка, надалі кількість перешкод, що треба подолати, і дистанція збільшуються, розстановка мішеней ускладнюється.

Навчальні сутички є основною формою удосконалення навичок і умінь рукопашного бою у військовослужбовців. Вони організовуються на якісно підготовленому рівному трав'яному майданчику, або в спеціально підготовленій ямі з піском та тирсою, або у спортивному залі (на килимі з матів) із суддівством керівника занять. Навчальні сутички проводяться з макетами зброї або без неї. Залежно від ступеня обумовленості дій супротивників сутички поділяються на обумовлені і необумовлені (вільний бій). В обумовлених сутичках керівник занять суворо визначає дії нападаючих і тих, що обороняються (вид зброї чи її відсутність, дистанція, напрямок, вид і швидкість атакуючих дій, захисні дії). При проведенні сутичок зміни в діях неприпустимі. У напівобумовлених сутичках дозволяється варіювати вказаними компонентами рухових дій чи їх сполученнями, допускається активне маневрування і вибір моменту атаки. Вільні бої організовуються при досягненні тими, хто навчається, відповідного рівня підготовленості.

Попередження травматизму на заняттях з рукопашного бою забезпечується:

дотриманням встановленої послідовності виконання прийомів, дій і вправ, оптимальних інтервалів і дистанцій між тими, хто навчається, при виконанні прийомів зі зброєю в русі;

правильним застосуванням прийомів страховки і самостраховки;

застосуванням макетів ножів, піхотних лопат, автоматів;

проведенням прийомів і кидків з підтримкою партнера за руку і виконанням їх від середини килима (ями з піском) до краю;

проведенням больових прийомів, душіння і обеззброєння плавно без застосування великої сили (за сигналом партнера голосом "є" негайно припинити виконання прийому);

позначенням ударів при виконанні вправ з партнером;

7) заняття з військово-прикладного плавання спрямовані переважно на формування прикладних навичок у плаванні, виховання витримки і самовладання при перебуванні у воді, розвиток швидкості, загальної та спеціальної витривалості і загартування організму, а також на розвиток та вдосконалення спеціальних якостей.

Вони проводяться тільки під керівництвом офіцера, якому виділяються помічники, які добре володіють технікою плавання і методикою навчання.

Зміст занять включає: плавання вільним стилем; плавання брасом; плавання в обмундируванні зі зброєю; пірнання у довжину; стрибки у воду; надання допомоги потопаючому; переправа через водні перешкоди.

Заняття з плавання проводяться на спеціально обладнаних водоймищах і водних станціях при температурі води не нижче 19 градусів, а також у закритих і відкритих басейнах з підігрівом води, відповідно до організації занять на водній станції (додаток 26).

У місцях табірного розташування кожний структурний підрозділ Держспецтрансслужби обладнує для навчання військово-прикладному плаванню водну станцію. Місце для водної станції обирається начальником фізичної підготовки і спорту спільно з начальником медичної служби та затверджується командиром (начальником) структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

У польових умовах заняття з військово-прикладного плавання проводяться у природних водоймищах, прибережних ділянках ріки, озера, ставка чи моря. Обране місце для занять обмежується віхами чи поплавками. Межа ділянки для плавання не повинна бути далі 50 м від берега.

Місця для занять з військово-прикладного плавання забезпечуються навчальними дошками, підручними засобами для навчання переправам, шнурами довжиною 3 - 5 м з поплавками на кінці для страховки при пірнанні в довжину, а також рятувальними засобами.

Безпосереднє проведення занять у структурних підрозділах Держспецтрансслужби покладається на командирів (начальників) структурних підрозділів Держспецтрансслужби.

Військовослужбовці, які не вміють плавати, та ті, що пропливають менше ніж 50 м, займаються в окремій групі.

Підготовча частина заняття проводиться на суші. До її змісту входять як вправи загального розвитку, так і вправи з імітації плавання різними способами руками та ногами. Під час підготовки до плавання в обмундируванні зі зброєю - підготовка обмундирування та зброї.

Основна частина заняття з військово-прикладного плавання проводиться на воді. Ті, хто не вміють плавати, займаються на неглибокому місці.

Ті, хто не вміють плавати, виконують вправи для звикання до води: "видих у воду", "ковзання", "поплавок" тощо. Потім вони тренуються біля борту в техніці руху ногами, руками і диханні, стоячи на незначній глибині, плаванні на узгодження дій рук, ніг та дихання на дистанцію 25 - 50 м з використанням засобів підтримки та без них.

Для виконання вправ у воді спочатку називається спосіб плавання, а потім вказується дистанція і темп.

Навчання будь-якому способу плавання проходить в такій послідовності:

ознайомлення зі способами плавання в цілому і його основними елементами;

розучування рухів ніг, рук, дихання і погодження рухів ніг і рук з диханням на суші, потім у воді.

Коли військовослужбовці навчилися пропливати 50 м без грубих помилок у техніці плавання, проводиться тренування з поступовим збільшенням відстаней і швидкості плавання. На перших заняттях особлива увага приділяється відпрацюванню рухів ногами і правильного дихання.

Вивчення старту проводиться за допомогою таких вправ: стартові стрибки з борта басейну без змаху руками; стрибки зі стартової тумбочки зі змахом руками; стартові стрибки в цілому за командами керівника.

Повороти під час плавання вивчаються спочатку на місці, а після - з підпливанням до стінки басейну. Удосконалення старту і поворотів проводиться під час плавання на вдосконалення техніки, витривалості і швидкості.

Навчання пірнанню в довжину проводиться тільки зі страхувальним кінцем. Забороняється проводити пірнання в місцях з необстеженим дном, поблизу бонів, плотів, барж та інших предметів, що становлять небезпеку при пірнанні.

Навчання стрибкам у воду починається з борта басейну при глибині води не менше 1,5 метра, продовжується - з 3-метрової вежі при глибині не менше 3,5 метра, з 5-метрової вежі - не менше 4 метрів. Стрибки у воду в обмундируванні зі зброєю дозволяються тільки вниз ногами.

Плавання в обмундируванні зі зброєю проводиться після засвоєння військовослужбовцями техніки плавання і починається з вивчення способів плавання з використанням індивідуальних рятувальних засобів (рятувальних жилетів, нагрудників, поясів), з поплавцями з предметів обмундирування, спорядження, підручних матеріалів, а потім без них.

Безпека при навчанні плавання забезпечується:

наявністю і готовністю рятувальних засобів і медичної аптечки;

ретельною перевіркою справності поворотних щитів, розмежувальних доріжок та іншого обладнання, очищенням дна від корчів, палів та інших предметів до початку занять на водній станції;

перевіркою кількості військовослужбовців до входу у воду, у воді і після виходу з води;

призначенням для спостереження за тими, хто навчається, двох - трьох плавців;

забороною особовому складу входити у воду і виходити з води без команди;

навчанням стартовому стрибку при глибині басейну чи водоймища не менше 1,5 метра, а при стрибках у воду з 3-метрової вежі - не менше 3 метрів;

забороною пірнання і стрибків у воду військовослужбовцям, які перенесли захворювання середнього і внутрішнього вуха. Як виняток, допускати їх до занять тільки в разі, якщо слуховий прохід закладено ватою, густо замазаною вазеліном;

забороною плавання біля вишки під час стрибків у воду, дозволом наступному військовослужбовцю стрибати не раніше, ніж попередній відпливе від місця входу у воду на відстань не менше 5 м;

навчанням пірнанню тільки зі страхувальним кінцем довжиною 5 - 6 м з поплавцем на одному кінці;

ознайомленням перед пірнанням зі способом вирівнювання тиску на барабанні перетинки;

перевіркою правильності підгону обмундирування, спорядження і зброї, кріплення підтримувальних предметів;

проведенням занять з плавання в обмундируванні зі зброєю спочатку на глибині 1,0 - 1,5 метра, а в разі переходу на глибоке місце - вздовж натягненої мотузки з поплавцями;

припиненням занять у воді, якщо у військовослужбовців з'явилися ознаки сильного охолодження: "гусяча шкіра", посиніння губ.

Керівник занять та його помічник зобов'язані знати заходи безпеки та вміти надати першу допомогу потопаючому;

8) до змісту комплексних занять входять вправи з двох і більше розділів фізичної підготовки в різних поєднаннях.

IV. Фізична підготовка у Держспецтрансслужбі

4.1. Фізична підготовка в Держспецтрансслужбі спрямована на вирішення загальних та спеціальних завдань фізичної підготовки відповідно до специфіки військово-професійної діяльності структурних підрозділів Держспецтрансслужби і відображається у переліку вправ, вимог, особливостях організації та методики проведення.

Військовослужбовці Держспецтрансслужби оволодівають визначеним переліком фізичних вправ з урахуванням їх спеціальної спрямованості.

4.2. Для військовослужбовців структурних підрозділів Держспецтрансслужби спеціальними завданнями фізичної підготовки є:

удосконалення навичок у подоланні перешкод, підніманні та перенесенні вантажу, метанні гранат;

виховання згуртованості військових колективів.

4.3. У структурних підрозділах Держспецтрансслужби при складанні навчальних програм з фізичної підготовки рекомендовано керуватися таким співвідношенням навчального часу для видів навчальних занять від його загального обсягу:

на теоретичну підготовку та методичну підготовку - 10 % загального обсягу навчального часу;

на практичну підготовку - 90 % загального обсягу навчального часу.

Розподіл практичних занять з фізичної підготовки за розділами фізичної підготовки від загального обсягу навчального часу в Держспецтрансслужбі наведено в додатку 27 до цього Порядку.

V. Фізична підготовка у військовому навчальному підрозділі військового навчального закладу

5.1. Загальні положення:

1) фізична підготовка у ВНП ВНЗ включає:

фізичну підготовку постійного складу - осіб офіцерського складу, осіб сержантського та рядового складу, які проходять військову службу за контрактом;

фізичну підготовку змінного складу - курсантів (слухачів), студентів за контрактом;

фізичну підготовку особового складу підрозділів забезпечення навчального процесу - осіб сержантського та рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, та військовослужбовців строкової військової служби;

2) фізична підготовка змінного складу ВНП ВНЗ є важливою і невід'ємною частиною військового навчання і виховання військовослужбовців Держспецтрансслужби;

3) мета фізичної підготовки змінного складу ВНП ВНЗ полягає у забезпеченні виховання у нього потреби оволодівати теоретичними знаннями, фізичними вправами, прийомами та діями, організаційно-методичними навичками та уміннями управління фізичним розвитком та вдосконаленням військовослужбовців визначеними засобами та навчання застосовувати набуті цінності у майбутній повсякденній службовій діяльності;

4) спеціальна (військово-прикладна) фізична підготовка - один з основних напрямів функціонування фізичного виховання, який полягає у набутті змінним складом ВНП ВНЗ спеціальних знань, розвитку та вдосконаленні спеціальних фізичних якостей, військово-прикладних рухових навичок та вмінь, підвищенні стійкості організму до дії несприятливих чинників професійної діяльності, а також навичок управління фізичною підготовкою у взводах, ротах та структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

5) спортивно-масова робота як одна з основних форм фізичної підготовки змінного складу ВНП ВНЗ - частина фізичного виховання, що представлена як спеціалізований навчально-виховний і тренувальний процес, метою якого є прагнення досягнення найвищих спортивних результатів та видовищних потреб;

6) загальними та спеціальними завданнями навчальної дисципліни змінного складу ВНП ВНЗ є:

формування та вдосконалення теоретичних знань, практичних та організаційно-методичних навичок та умінь управління фізичним вихованням, спеціальною фізичною підготовкою, спортом і фізичною реабілітацією військовослужбовців структурних підрозділів Держспецтрансслужби;

забезпечення необхідного рівня розвитку фізичних якостей, військово-прикладних рухових навичок та їх вдосконалення; показників функціональних та морфологічних можливостей організму; працездатності;

підготовка та участь у заходах спортивно-масової роботи;

створення основ здорового способу життя та профілактики захворювань військовослужбовців внаслідок дії на них несприятливих чинників професійної діяльності;

7) фізична підготовка змінного складу ВНП ВНЗ повинна сприяти:

формуванню готовності до оволодіння зброєю і бойовою технікою та ефективного їх використання, до перенесення фізичних навантажень, нервово-психічних напружень в екстремальних ситуаціях;

вирішенню завдань навчання, виховання морально-вольових та психічних якостей військовослужбовців і згуртуванню військових колективів;

накопиченню досвіду в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій та повсякденній службовій діяльності;

підвищенню престижу занять фізичною підготовкою та різними видами спорту;

8) у результаті вивчення навчальної дисципліни "Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка" змінний склад ВНП ВНЗ повинен:

знати:

мету, завдання та систему фізичної підготовки в Держспецтрансслужбі;

зміст фізичної підготовки, форми і методику розвитку фізичних якостей і формування та вдосконалення рухових навичок;

вимоги керівних документів з організації, планування та забезпечення фізичної підготовки у ротах та структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

звітність, контроль і облік фізичної підготовки у ротах та структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

матеріальне, фінансове, агітаційно-пропагандистське, медичне, методичне та правове забезпечення фізичної підготовки у ротах та структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

основи керівництва фізичною підготовкою у ротах та структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

засоби попередження травматизму;

уміти:

виконувати вправи та нормативи з фізичної підготовки;

володіти навичками навчання фізичним вправам, прийомам та діям;

складати плани проведення форм фізичної підготовки та проводити: навчальні заняття з фізичної підготовки, ранкову фізичну зарядку, навчально-тренувальні заняття та змагання в ротах і структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

готувати місця занять для проведення всіх форм фізичної підготовки у ротах та структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

здійснювати перевірку методичної підготовки і практичної підготовленості військовослужбовців у ротах та структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

визначати загальну оцінку з фізичної підготовки військовослужбовців, рот, структурних підрозділів Держспецтрансслужби;

бути ознайомленим:

з організацією індивідуальних фізичних тренувань, самостійної підготовки, тренажів та інструктажів військовослужбовців;

зі змістом та правилами військово-спортивних змагань.

5.2. Організація навчально-виховного процесу з фізичної підготовки для змінного складу ВНП ВНЗ:

1) організацію і проведення фізичної підготовки в ВНП ВНЗ здійснює начальник фізичної підготовки і спорту ВНП ВНЗ, на якого покладаються:

організація і проведення:

усіх видів занять з фізичної підготовки, а також заліків, екзаменів, інструктажів та консультацій із змінним складом ВНП ВНЗ;

інструкторсько-методичних та показових занять з фізичної підготовки з науково-педагогічним складом ВНП ВНЗ;

інструкторсько-методичних занять з фізичної підготовки з командирами (начальниками) структурних навчальних підрозділів ВНП ВНЗ;

навчально-тренувальних занять у спортивних командах ВНП ВНЗ;

спортивних і військово-спортивних змагань у ВНП ВНЗ;

заходів контролю, обліку та забезпечення фізичної підготовки і спорту в ВНП ВНЗ;

інших заходів навчальної, методичної, наукової та професійної робіт, передбачених керівними документами;

розробка та подання на затвердження:

програм з фізичної підготовки змінного складу ВНП ВНЗ;

наказів начальника ВНП ВНЗ про організацію та проведення фізичної підготовки з постійним складом ВНП ВНЗ на рік;

завдань з фізичної підготовки для змінного складу ВНП ВНЗ за напрямами його підготовки на період військового стажування;

інших матеріалів навчальної, методичної, наукової та інших видів діяльності, передбачених керівними документами;

забезпечення методичного керівництва:

теоретичних, практичних та методичних занять з фізичної підготовки з постійним складом та особовим складом структурного підрозділу забезпечення ВНП ВНЗ;

інших форм фізичної підготовки з постійним та змінним складом ВНП ВНЗ: ранкової фізичної зарядки, спортивно-масової роботи, фізичного тренування у процесі навчально-бойової діяльності, самостійної підготовки, індивідуального фізичного тренування, тренажів, фізкультурних пауз та інструктажів;

2) планування навчальних занять з фізичної підготовки змінного складу ВНП ВНЗ здійснюється з розрахунку:

для курсантів (слухачів), студентів за контрактом - 4 години (2 заняття: 2 години навчальних занять до обіду та 2 години занять в години самостійної підготовки під керівництвом фахівця з фізичної підготовки) на кожний навчальний тиждень рівномірно упродовж кожного семестру (за винятком останнього випускного семестру);

3) час, що виділяється на навчальні заняття з фізичної підготовки змінного складу ВНП ВНЗ у кожному навчальному семестрі (за винятком останнього випускного семестру), розподіляється таким чином:

для курсантів (слухачів) та студентів за контрактом:

6 годин - теоретичні заняття (2 години - лекція та 4 години - семінарські заняття);

4 години - заліки та екзамени (4 години - залік з оцінкою у непарних семестрах та 4 години - екзамен у парних семестрах);

решта годин - практичні (навчально-тренувальні) - 70 % та методичні (навчально-методичні) - 30 % заняття;

4) практичні та методичні заняття з фізичної підготовки змінного складу ВНП ВНЗ за тематикою (розділами) розподіляються таким чином:

для курсантів (слухачів), студентів за контрактом:

10 % - гімнастика та атлетична підготовка;

15 % - рукопашний бій;

10 % - подолання перешкод та метання гранат;

10 % - прискорене пересування та легка атлетика;

5 % - лижна підготовка (за відсутності умов - прискорене пересування та легка атлетика);

5 % - військово-прикладне плавання (за відсутності умов - комплексні заняття);

5 % - спортивні та рухові ігри;

40 % - комплексні заняття;

5) при плануванні та проведенні усіх видів навчальних занять з фізичної підготовки зі змінним складом ВНП ВНЗ, крім теоретичних, навчальні групи, чисельність яких становить більше ніж 15 осіб, поділяються на підгрупи з розрахунку не більше ніж 15 курсантів (слухачів) чи студентів на одного викладача;

6) перерви між навчальними практичними та методичними заняттями з фізичної підготовки зі змінним складом ВНП ВНЗ у структурних підрозділах повинні бути за можливості рівними та не перевищувати 3 - 4 дні;

7) планування інших основних форм фізичної підготовки змінного складу ВНП ВНЗ здійснюється відповідними посадовими особами, що відображається у розпорядку дня та документах планування ВНП ВНЗ, з розрахунку:

для курсантів (слухачів) 1 курсу, а також 2-го та старших курсів, які проживають у місцях дислокації ВНП ВНЗ (у казармах чи гуртожитках), та для усього змінного складу ВНП ВНЗ на період навчальних зборів:

ранкова фізична зарядка - щодня, крім вихідних та святкових днів, тривалістю 40 хв.;

спортивно-масова робота - 3 рази на тиждень: 2 рази по 1 годині в робочі дні у вільний від занять час і 3 години у вихідні та святкові дні;

фізичне тренування у процесі навчально-бойової діяльності:

супутнє фізичне тренування - щоразу при пересуванні структурних навчальних підрозділів ВНП ВНЗ до місць занять та поверненні з них;

фізичні вправи в умовах чергування - 2 - 4 рази тривалістю до 10 хв. упродовж кожного чергування;

під час пересування транспортними засобами - щоразу при тривалому пересуванні кожні 3 - 4 години руху тривалістю до 20 хв.;

8) планування додаткових форм фізичної підготовки для змінного складу в ВНП ВНЗ здійснюється відповідними посадовими особами в разі потреби, що відображається у документах планування, з розрахунку:

самостійна підготовка - в години самостійної підготовки, що передбачені для підготовки до занять з фізичної підготовки, з розрахунку - не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу категорій змінного складу ВНП ВНЗ, відведеного на фізичну підготовку; зміст самостійної підготовки визначається навчальною програмою з фізичної підготовки, методичними матеріалами та вказівками фахівців;

індивідуальне фізичне тренування - для членів збірних команд ВНП ВНЗ у години ранкової фізичної зарядки, практичних та методичних занять з фізичної підготовки та спортивно-масової роботи;

тренажі - 2 - 3 рази на тиждень у службовий час тривалістю до 30 хвилин, у дні, коли не заплановано інших заходів з фізичної підготовки, крім ранкової фізичної зарядки та інструктажів;

фізкультурні паузи - у перервах між плановими навчальними заняттями, крім практичних та методичних занять з фізичної підготовки, та самостійними заняттями, що проводяться у години самостійної підготовки, коли є в цьому необхідність, особливо в періоди підготовки до здачі заліків та екзаменів, а також курсового і дипломного проектування тривалістю 5 - 10 хв.;

інструктажі - напередодні чи за декілька днів до заняття з фізичної підготовки тривалістю 10 - 15 хв. Інструктажі проводяться науково-педагогічним складом.

Проведення самостійної підготовки, тренажів та фізкультурних пауз покладається на командирів структурних навчальних підрозділів ВНП ВНЗ;

9) планування форм фізичної підготовки для змінного складу ВНП ВНЗ повинно забезпечувати виконання визначених завдань фізичної підготовки, але кількість спланованих заходів у службовий час не повинна перевищувати більше двох на день, не враховуючи ранкової фізичної зарядки, фізкультурних пауз та інструктажів;

10) планування та проведення форм фізичної підготовки (додаток 28) для змінного складу ВНП ВНЗ, крім ранкової фізичної зарядки та навчальних занять, здійснюють командири навчальних структурних підрозділів ВНП ВНЗ за встановленими формами та затверджують по команді. Вихідними даними для планування цих форм є розклад навчальних занять з фізичної підготовки;

11) за наказом начальника ВНП ВНЗ змінний склад та цивільний персонал має право займатися фізичним та спортивним вдосконаленням індивідуально чи у складі структурних підрозділів у позаслужбовий час на об'єктах навчальної матеріально-технічної бази ВНП ВНЗ з обов'язковим дотриманням вимог техніки безпеки;

12) зміст методичної та теоретичної підготовки для курсантів (слухачів) та студентів за контрактом ВНП ВНЗ з фізичної підготовки наводиться у додатку 29 до цього Порядку;

13) курсанти (слухачі) та студенти за контрактом розвивають фізичні якості та оволодівають установленим цим Порядком обсягом фізичних вправ, військово-прикладних прийомів та дій, теоретичних положень та організаційно-методичних умінь для даного ВНП ВНЗ у проведенні заходів фізичної підготовки згідно з посадовими обов'язками:

на першому курсі - як командири відділень;

на другому курсі - як командири взводів;

на третьому курсі - як командири рот;

на четвертому курсі - як начальники штабів, начальники служб, заступники та командири (начальники) структурних підрозділів Держспецтрансслужби;

14) слухачі, що проходять підготовку на курсах підвищення кваліфікації у ВНП ВНЗ, підтримують досягнутий та необхідний рівень розвитку фізичних якостей, рухових навичок та вмінь виконання фізичних вправ, прикладних прийомів та дій для своїх вікових груп, а також удосконалюють теоретичні знання та організаторсько-методичні уміння в керівництві та організації фізичної підготовки як начальники штабів, начальники служб та командири (начальники) структурних підрозділів Держспецтрансслужби і їх заступники;

15) змінному складу ВНП ВНЗ, який оволодів передбаченими вправами, прийомами та діями на навчальних заняттях з фізичної підготовки та не мав заборгованостей, але вчасно не склав заліки чи екзамени з даної навчальної дисципліни з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), що підтверджується документально, рішенням начальника ВНП ВНЗ може бути встановлено індивідуальний термін їх складання;

16) змінний склад ВНП ВНЗ, який вчасно не оволодів передбаченими вправами, прийомами та діями на навчальних заняттях з фізичної підготовки та (або) має інші заборгованості з причин тимчасового звільнення за станом здоров'я від даних занять, допускається до здачі заліків та екзаменів тільки після засвоєння цих вправ, прийомів та дій, а також здачі інших заборгованостей під час визначених форм фізичної підготовки під керівництвом начальника фізичної підготовки і спорту ВНП ВНЗ;

17) змінний склад ВНП ВНЗ, що має бути присутнім на практичних та методичних навчальних заняттях з фізичної підготовки за висновком лікаря, але не може виконувати фізичні вправи з визначеними щільністю та навантаженням за станом здоров'я (після хвороби, у стані реабілітації тощо, що підтверджується документально), рішенням керівника заняття індивідуально виконує посильні вправи та методичні завдання, вивчає теоретичні питання, але від занять не звільняється;

18) під час планування навчальних занять з фізичної підготовки на особливий період передбачається час - 2 години на тиждень за темою "комплексне заняття".

5.3. Організація навчально-тренувального процесу з видів спорту для змінного складу ВНП ВНЗ:

1) навчально-тренувальний процес з видів спорту для змінного складу ВНП ВНЗ організовується і проводиться відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів та вимог цього Порядку;

2) спортивно-масова робота зі змінним складом ВНП ВНЗ - система організації та проведення спортивних заходів (занять, змагань, оглядів, свят, ігор тощо) із вправ ВСГВ та видів спорту військово-спортивної класифікації, масових видів рухової активності, засіб фізичної підготовки та фізичного виховання;

3) секційна робота зі змінним складом ВНП ВНЗ організовується та проводиться тренерами-викладачами, посади яких передбачаються у штатному розписі ВНЗ, або науково-педагогічними працівниками за суміщенням посад тренерів-викладачів. Дні і години занять змінного складу у спортивних секціях визначаються наказом керівника ВНЗ про організацію спортивно-масової роботи у ВНЗ на навчальний рік;

4) змінному складу - членам збірних команд ВНП ВНЗ за видами спорту рішенням начальника ВНП ВНЗ дозволяється самостійно займатися спортом у години форм фізичної підготовки на підставі затверджених індивідуальних планів спортсменів за умови успішного засвоєння ними програм з фізичної підготовки.

5.4. Перевірка, оцінка та забезпечення організації навчального процесу з фізичної підготовки у ВНП ВНЗ:

1) контроль за обліком та забезпеченням форм фізичної підготовки змінного складу ВНП ВНЗ ведеться відповідно до вимог цього Порядку. Для проведення позапланових контрольних занять, контрольних (підсумкових) та комплексних (часткових) перевірок, інспектувань особового складу ВНП ВНЗ визначені перевірні комплекси фізичних вправ для проведення контрольних занять, контрольних (підсумкових) та комплексних (часткових) перевірок, інспектувань структурних підрозділів Держспецтрансслужби (додаток 30);

2) організацію і проведення вступних екзаменів до ВНП ВНЗ з фізичної підготовки здійснюють тільки науково-педагогічні працівники з фізичної підготовки і спорту ВНП ВНЗ під керівництвом спеціаліста фізичної підготовки і спорту Адміністрації Держспецтрансслужби з обов'язковою присутністю медичного фахівця для медичного забезпечення екзаменів;

3) вступні екзамени з фізичної підготовки проводяться тільки після позитивного рішення ВЛК про придатність кандидата до навчання у ВНП ВНЗ. Вступні екзамени з фізичної підготовки визначаються як окремий вступний екзамен і проводяться відповідно до вимог цього Порядку;

4) поточна та семестрова перевірка і оцінка успішності змінного складу ВНП ВНЗ з фізичної підготовки проводиться відповідно до вимог цього Порядку та навчальної системи підготовки, яка розробляється у ВНП ВНЗ;

5) стан фізичної підготовки у ВНП ВНЗ забезпечують:

рівень фізичної підготовки особового складу ВНП ВНЗ - начальник ВНП ВНЗ, начальник фізичної підготовки і спорту ВНП ВНЗ;

рівень фізичної підготовки навчальних груп, курсів - начальник фізичної підготовки і спорту ВНП ВНЗ, командири навчальних підрозділів ВНП ВНЗ;

рівень особистої фізичної та методичної підготовленості - особовий склад ВНП ВНЗ.

VI. Лікувальна фізична культура військовослужбовців

6.1. Строк перебування військовослужбовців у II групі здоров'я групи ЛФК встановлюється лікарем.

6.2. Після одужання, за висновком лікаря, військовослужбовці розпочинають навчальні заняття у складі груп своїх підрозділів.

Оцінювати рівень фізичної підготовленості військовослужбовця дозволяється через 3 місяці після його одужання.

Вагітні військовослужбовці-жінки до занять та перевірки фізичної підготовленості не залучаються.

6.3. Заняття з фізичної підготовки в групі ЛФК проводять спеціалісти військово-медичної служби за спеціальними програмами, в години, які передбачені для занять фізичною підготовкою.

6.4. Місця проведення занять груп ЛФК, механізм забезпечення груп ЛФК матеріально-технічними засобами визначаються наказом командира (начальника) структурного підрозділу Держспецтрансслужби про організацію фізичної підготовки на рік.

6.5. Військовослужбовці, які віднесені до групи ЛФК або звільнені за станом здоров'я, до перевірки і оцінки з фізичної підготовленості не залучаються, у підсумкових атестаціях з фізичної підготовки не оцінюються.

VII. Перевірка та оцінка фізичної підготовки

7.1. Загальні положення:

1) кожен військовослужбовець забезпечує належний рівень своєї фізичної підготовки. Фізична підготовленість військовослужбовців структурних підрозділів (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби оцінюється не менше одного разу на місяць, військовослужбовців Адміністрації Держспецтрансслужби - не менше одного разу на 2 місяці.

Особи офіцерського складу, сержантського та рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, складають нормативи з фізичної підготовки згідно з розподілом військовослужбовців за віковими групами (додаток 31);

2) кожен командир (начальник) структурного підрозділу Держспецтрансслужби, начальник фізичної підготовки і спорту забезпечує фізичну підготовленість військовослужбовців структурного підрозділу Держспецтрансслужби. Він зобов'язаний знати, систематично перевіряти та оцінювати рівень загальної та спеціальної фізичної підготовленості підпорядкованих йому військовослужбовців, фізичну підготовку структурних підрозділів Держспецтрансслужби;

3) перевірка загальної або спеціальної фізичної підготовки проводиться за планами і програмами, затвердженими відповідними командирами (начальниками) і здійснюється:

протягом першого місяця перебування поповнення, яке прибуло на комплектування структурного підрозділу Держспецтрансслужби (загальна фізична підготовленість);

перед укладенням громадянами України контрактів про проходження військової служби у структурному підрозділі Держспецтрансслужби (загальна фізична підготовленість);

у разі зарахування громадян України на службу у військовому резерві Держспецтрансслужби;

атестаційними комісіями за наказами командира (начальника) структурного підрозділу Держспецтрансслужби з обов'язковим включенням до їх складу спеціалістів фізичної підготовки та спорту і військово-медичної служби (загальна або спеціальна фізична підготовленість);

у період складання кандидатами до ВНП ВНЗ вступного екзамену з фізичної підготовки (загальна фізична підготовленість);

у процесі підготовки (загальна або спеціальна фізична підготовленість);

під час проведення огляду на кращу організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи (загальна або спеціальна фізична підготовленість);

у кінці періоду підготовки (року) (спеціальна фізична підготовленість);

на екзаменах (державних екзаменах) і заліках з фізичної підготовки (загальна або спеціальна фізична підготовленість);

під час інспектування і комплексної (часткової) перевірки структурного підрозділу (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби (загальна або спеціальна фізична підготовленість);

4) протягом періоду підготовки проводяться комплексні перевірки загальної та спеціальної фізичної підготовленості усіх категорій військовослужбовців структурного підрозділу Держспецтрансслужби за трьома - п'ятьма вправами, курсантів (слухачів) ВНП ВНЗ - на екзаменах і заліках за п'ятьма вправами з програми навчання, що характеризують різні фізичні й спеціальні якості та військово-прикладні навички.

Усі перевірки здійснюються в присутності фахівців медичної служби;

5) поповнення, яке прибуло на комплектування структурного підрозділу Держспецтрансслужби, перевіряється за трьома вправами: підтягування на перекладині, біг на 100 м, біг на 3 км. Результати перевірки поповнення підрозділів зберігаються в структурних підрозділах Держспецтрансслужби упродовж строку їх військової служби;

6) кандидати до вступу у ВНП ВНЗ перевіряються за трьома вправами: підтягування на перекладині, біг на 100 м, біг на 3 км. Нормативи для визначення фізичної підготовленості громадян України і військовослужбовців рядового та сержантського складу, що вступають до ВНП ВНЗ, наводяться у додатку 15 до цього Порядку. Кандидати до вступу у ВНП ВНЗ, які отримали за екзамен з фізичної підготовки оцінку "незадовільно", зарахуванню до ВНП ВНЗ не підлягають.

Право оцінювати вступні іспити з фізичної підготовки у ВНП ВНЗ надається фахівцям з фізичної підготовки;

7) громадяни України перед укладенням контрактів про проходження військової служби у структурному підрозділі Держспецтрансслужби та служби у військовому резерві Держспецтрансслужби перевіряються за встановленими нормативами для відповідної вікової групи і категорії у спортивній формі одягу за трьома вправами: біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 3 км. Нормативи для визначення фізичної підготовленості громадян України, які вступають на військову службу за контрактом та службу у військовому резерві Держспецтрансслужби, наводяться у додатках 15 та 16 до цього Порядку.

Контракт укладається, якщо отримана оцінка не нижче "задовільно";

8) у процесі навчання перевіряються:

рівень фізичної підготовки підрозділів;

якість керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки.

За підсумками перевірок аналізуються:

ефективність процесу фізичної підготовки;

повнота і якість засвоєння військовослужбовцями програми з фізичної підготовки;

9) курсанти (слухачі) ВНП ВНЗ, починаючи з другого семестру навчання, на кожному практичному навчальному занятті оцінюються з окремих вправ, що входять до навчальної програми з фізичної підготовки;

10) у ВНП ВНЗ у кінці кожного непарного семестру проводяться заліки з оцінкою, у кінці парних семестрів проводяться екзамени.

Після закінчення навчання проводиться державний екзамен з фізичної підготовки. До змісту державного екзамену (екзаменів) з фізичної підготовки обов'язково включаються вправи на витривалість, спритність на гімнастичних снарядах, прийоми рукопашного бою, вправи на смугах перешкод, інші спеціальні та військово-прикладні вправи контрольно-перевіряльних комплексів. На екзаменах і заліках перевіряється рівень фізичної і методичної підготовленості курсантів (слухачів), починаючи з першого семестру. Перелік методичних завдань для курсантів (слухачів) складається відповідно до програми навчання;

11) у навчальному центрі Держспецтрансслужби, де готують сержантів та кваліфікованих солдатів, у кінці навчання проводиться залік, на якому перевіряється рівень фізичної та методичної підготовленості курсантів;

12) у кінці періоду підготовки обов'язково визначається рівень загальної та спеціальної фізичної підготовленості кожного військовослужбовця, методична підготовленість осіб офіцерського та сержантського складу, які проводять заняття з фізичної підготовки, оцінка фізичної підготовки підрозділів;

13) під час огляду на кращу організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи визначаються:

оцінка фізичної підготовки структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

кількість військовослужбовців, що виконали нормативи ВСГВ;

якість організації і проведення огляду на кращу організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи;

готовність навчальної спортивної бази;

14) під час інспектування, комплексних або часткових перевірок визначаються:

рівень фізичної підготовленості всіх призначених для перевірки військовослужбовців за категоріями та віковими групами;

динаміка показників фізичної підготовленості військовослужбовців за певний період часу;

рівень розвитку загальних і спеціальних фізичних якостей та ступінь оволодіння військово-прикладними навичками;

рівень методичної підготовленості осіб офіцерського і сержантського складу, який проводить заняття з фізичної підготовки, курсантів навчального центру Держспецтрансслужби, де готують сержантів та кваліфікованих солдатів;

оцінка фізичної підготовки рот та структурних підрозділів Держспецтрансслужби;

позитивний досвід і недоліки в організації і проведенні фізичної підготовки та їх причини;

якість керівництва, організації забезпечення і проведення фізичної підготовки;

заходи щодо покращення фізичної підготовки військовослужбовців.

7.2. Перевірка і оцінка фізичної підготовленості військовослужбовців:

1) на контрольних заняттях, контрольних (підсумкових) та комплексних (часткових) перевірках, інспектуваннях військовослужбовці перевіряються за трьома - п'ятьма вправами, які входять до програми підготовки і характеризують рівень розвитку у військовослужбовців різних фізичних та спеціальних якостей і ступінь оволодіння ними військово-прикладними навичками (додаток 30);

2) перевірка фізичної підготовленості поділяється на:

перевірку загальної фізичної підготовленості;

перевірку спеціальної (військово-прикладної) фізичної підготовленості;

змішану (комбіновану) перевірку фізичної підготовленості;

3) підбір вправ для перевірки здійснюється відповідно до вимог:

для перевірки загальної фізичної підготовленості вправи на силу та витривалість включаються в усіх випадках, а інші - за рішенням особи, яка здійснює перевірку;

для перевірки спеціальної (військово-прикладної) фізичної підготовленості вправи на спеціальну (загальну) витривалість включаються у перевірку в усіх випадках, а інші - за рішенням особи, яка здійснює перевірку;

для змішаної (комбінованої) перевірки вправи на спеціальну (загальну) витривалість включаються в усіх випадках; спеціальні вправи, що визначають специфіку військово-професійної діяльності військовослужбовців: при трьох вправах - не менше однієї, при чотирьох-п'яти вправах - не менше двох;

4) рівень розвитку кожної якості, оволодіння військово-прикладними навичками (крім загальної або спеціальної витривалості) перевіряється не більше ніж за двома вправами;

5) для виконання фізичних вправ дається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) той, хто перевіряє, може дозволити виконати вправу повторно. У разі її повторного виконання оцінка знижується на один бал. Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється;

6) усі призначені для перевірки вправи виконуються військовослужбовцями структурного підрозділу Держспецтрансслужби, як правило, протягом одного дня. Біг на 3 км, марш-кидок на 5, 10 км і лижна гонка на 5 км можуть за рішенням особи, яка здійснює перевірку, виконуватись в інший день.

Під час перевірки вправи виконуються в такій послідовності: вправи на спритність, вправи на швидкість (загальну та спеціальну), силові вправи, прийоми рукопашного бою, в кінці - вправи на витривалість (загальну та спеціальну), подолання перешкод, плавання, марш-кидки. В окремих випадках за рішенням особи, яка здійснює перевірку, послідовність виконання вправ може бути змінена.

Військовослужбовцям старших вікових груп під час перевірки дозволяється виконувати вправи, які передбачені для військовослужбовців молодших вікових груп;

7) військовослужбовець, що не виконав одну з призначених вправ без поважної причини, з фізичної підготовленості оцінюється "незадовільно". За неможливості виконати вправу через хворобу чи травму, що підтверджується документально, особа, що перевіряє, може призначити рівноцінну вправу для заміни, що характеризує ту саму якість з визначеного переліку вправ для заміни (додаток 32).

У разі звільнення військовослужбовця від виконання вправ на силу або витривалість (при перевірці загальної фізичної підготовленості) та на витривалість (при перевірці спеціальної чи змішаної (комбінованої) фізичної підготовленості) через хворобу чи травму, що підтверджується документально, його фізична підготовленість не оцінюється. У цьому випадку військовослужбовець вважається таким, що не брав участі у перевірці;

8) перевірка військовослужбовців з плавання проводиться при температурі води не нижче +19° C, з лижних гонок - при температурі повітря не нижче -15° C, з решти вправ - не вище +30° C та не нижче -15° C.

Температурний режим не розповсюджується на проведення навчальних занять, ранкової фізичної зарядки, спортивно-масової роботи (крім змагань), самостійних занять. Об'єм та інтенсивність фізичного навантаження обмежуються, здійснюються заходи попередження обмороження або сонячних (теплових) ударів тощо;

9) виконання вправ військовослужбовцями оцінюється відповідно до нормативів для визначення фізичної підготовленості військовослужбовців відповідних категорій (додатки 10 - 16);

10) вправи, які не мають чисельного вираження, оцінюються таким чином:

виконання гімнастичних вправ:

"відмінно" - якщо вправа виконана відповідно до опису, без помилок, легко і впевнено, допущено незначні помилки під час приземлення;

"добре" - якщо вправа виконана відповідно до опису, впевнено, але були допущені незначні помилки: недостатня амплітуда, невелике згинання і розведення ніг, невелике згинання рук під час підйомів, виконання силового елемента незначним махом або махового елемента з незначним дожимом, додавання зайвих махів, доторкання до снаряда без втрати темпу, нестійке приземлення;

"задовільно" - якщо вправа виконана відповідно до опису, впевнено, але було допущено значні помилки: виконання махового елемента із значним дожимом, зроблена зупинка там, де потрібно виконання вправи без зупинки, падіння або опір руками на землю після приземлення;

"незадовільно" - якщо вправа не виконана або перекручена (пропуск елемента, падіння зі снаряда);

стрибок через коня у довжину ноги нарізно:

"відмінно" - якщо під час відштовхування руками тулуб паралельно снаряда, ноги прямі не нижче рівня плечей, після відштовхування руками тулуб прогнутий, стійке приземлення;

"добре" - якщо під час відштовхування руками тулуб паралельно снаряда, ноги прямі не нижче поверхні снаряда, після відштовхування руками тіло пряме, нестійке приземлення;

"задовільно" - якщо під час відштовхування руками ноги нижче рівня снаряда, нестійке приземлення;

"незадовільно" - якщо застосовувались поштовх однією ногою, поштовх руками об передню частину снаряда, перебір руками, торкання снаряда будь-якою частиною тіла, крім рук, торкання руками (колінами) землі під час приземлення;

стрибок через козла у довжину ноги нарізно:

"відмінно" - якщо під час відштовхування руками тулуб прямий, ноги прямі не нижче рівня снаряда, стійке приземлення;

"добре" - якщо під час відштовхування руками тулуб прямий, ноги прямі нижче рівня поверхні снаряда, нестійке приземлення;

"задовільно" - якщо стрибок виконаний, приземлення без падіння;

"незадовільно" - якщо стрибок не виконаний;

11) метання гранат на точність оцінюється:

"відмінно" - влучили три гранати;

"добре" - влучили дві гранати;

"задовільно" - влучила одна граната;

"незадовільно" - три промахи;

12) під час перевірки військовослужбовців з рукопашного бою призначається п'ять передбачених програмою прийомів як з окремої вправи, так і з різних вправ, що входять до програми підготовки.

У перевірні комплекси включаються прийоми, що характеризують різні дії, у такій послідовності:

прийоми нападу;

прийоми захисту;

прийоми обеззброєння;

больові прийоми;

кидки;

спеціальні прийоми.

Виконання прийомів оцінюється:

"виконано" - якщо прийом проведено відповідно до опису, швидко і впевнено;

"не виконано" - якщо проведення прийому не відповідає опису або були зроблені грубі помилки чи зупинка під час його виконання.

Прийоми, що проводяться в парах, виконуються тільки за командою того, хто перевіряє. Завдання можуть бути обумовлені і необумовлені, коли тому, хто виконує, не оголошується характер атакуючих дій умовного противника. Крім того, умови виконання прийомів можуть бути ускладнені (стоячи спиною до противника, лежачи на підлозі, після деяких дій за раптовими командами тощо).

Військовослужбовцю за виконання прийомів виставляється оцінка:

"відмінно" - якщо виконано п'ять прийомів;

"добре" - якщо виконано чотири прийоми;

"задовільно" - якщо виконано три прийоми;

"незадовільно" - якщо виконано менше ніж три прийоми;

13) оцінка фізичної підготовленості осіб офіцерського, сержантського та рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантів (слухачів) ВНП ВНЗ, кандидатів з числа військовослужбовців складається з оцінок, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ, і визначається:

"відмінно" - якщо половина і більше оцінок "відмінно", решта - "добре";

"добре" - якщо половина і більше оцінок не нижче "добре", решта - "задовільно";

"задовільно" - якщо більше половини оцінок "задовільно" за відсутності оцінок "незадовільно";

"незадовільно" - якщо отримана одна оцінка "незадовільно";

14) оцінка фізичної підготовленості кандидатів з числа цивільної молоді, військовослужбовців строкової військової служби, військовослужбовців-жінок складається з оцінок, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ, і визначається:

"відмінно" - якщо половина і більше оцінок "відмінно", решта - "добре";

"добре" - якщо половина і більше оцінок не нижче "добре", решта - "задовільно";

"задовільно" - якщо більше половини оцінок "задовільно" за відсутності оцінок "незадовільно" або одна оцінка "незадовільно", крім вправи на витривалість, за наявності однієї оцінки не нижче "добре";

15) під час перевірки вправ, які виконуються у складі роти, кожному військовослужбовцю зараховується час та виставляється оцінка така, як час і оцінка, що отримана ротою;

16) у процесі навчання оцінка фізичної підготовленості військовослужбовця може визначатися за виконання вправ у різні дні тижня чи місяця. Військовослужбовці можуть оцінюватися з однієї вправи тільки на навчальному занятті для визначення ступеня її засвоєння.

7.3. Перевірка і оцінка методичної підготовленості:

1) методична підготовленість осіб офіцерського та сержантського складу, які проводять заняття, курсантів навчального центру Держспецтрансслужби, що проходять підготовку за програмами сержантів, перевіряється і оцінюється за якістю виконання методичного завдання, що включає практичні дії з організації та проведення фізичної підготовки згідно з тематикою теоретичних та методичних завдань (додаток 5).

Змінний склад ВНП ВНЗ, крім того, перевіряється і оцінюється за знання теоретичних основ фізичної підготовки та виконання методичного завдання згідно з додатками 29 та 33 до цього Порядку;

2) у процесі навчання і під час екзаменів у навчальному центрі Держспецтрансслужби перевірка методичної підготовленості проводиться без екзаменаційних білетів. Зміст запитань і завдань визначається згідно з програмою підготовки;

3) перевірка методичної підготовленості військовослужбовців проводиться протягом одного дня, як правило, після виконання практичних нормативів з фізичної підготовки;

4) якість виконання методичного завдання оцінюється:

"відмінно" - якщо завдання виконано правильно і впевнено;

"добре" - якщо завдання виконано правильно, але недостатньо впевнено;

"задовільно" - якщо завдання виконано в основному правильно, але невпевнено і з незначними помилками;

"незадовільно" - якщо завдання не виконано або виконано невпевнено і з грубими помилками.

Під час оцінювання виконання методичного завдання з проведення фізичної підготовки враховується зовнішній вигляд, стройова виправка і уміння:

назвати, чітко показати і пояснити вправу;

вибрати раціональну методику навчання і командувати тими, хто навчається;

попереджати і виправляти помилки, здійснювати страховку і надавати допомогу тим, хто навчається;

визначати стан тих, хто навчається, і правильно дозувати фізичне навантаження.

За рішенням особи, яка здійснює перевірку, завдання виконується повністю або частково;

5) під час перевірки теоретичних знань кожен військовослужбовець відповідає на одне запитання. Дозволяється задавати військовослужбовцям додаткові питання за визначеною тематикою. Перевірка проводиться методом усного чи письмового опитування.

Рівень теоретичних знань оцінюється:

"відмінно" - якщо відповідь на поставлене питання по суті правильна і повна;

"добре" - якщо відповідь на поставлене питання по суті правильна, але недостатньо повна або викладена з неістотними помилками;

"задовільно" - якщо відповідь на поставлене питання в основному правильна, але викладена неповно чи з окремими істотними помилками;

"незадовільно" - якщо відповідь не розкриває суті поставленого питання;

6) оцінка методичної підготовленості військовослужбовців складається з оцінок, одержаних за відповідь на теоретичне питання, виконання методичного завдання і визначається:

"відмінно" - якщо одержані перша оцінка не нижче "добре", а друга "відмінно" відповідно;

"добре" - якщо одержані перша оцінка не нижче "задовільно", а друга "добре" відповідно;

"задовільно" - якщо одержані перша оцінка не нижче "задовільно", а друга "задовільно" відповідно;

"незадовільно" - якщо одержана одна з оцінок "незадовільно";

7) загальна оцінка з фізичної підготовки осіб офіцерського та сержантського складу, які проводять заняття з фізичної підготовки, курсантів (слухачів) ВНП ВНЗ, курсантів навчального центру Держспецтрансслужби, що проходять підготовку за програмами сержантів, складається з оцінок їх фізичної та методичної підготовленості і визначається:

"відмінно" - якщо оцінка фізичної підготовленості не нижче "добре", а методичної - "відмінно";

"добре" - якщо одержані обидві оцінки не нижче "добре";

"задовільно" - якщо одержані обидві оцінки не нижче "задовільно";

"незадовільно" - якщо отримана одна з оцінок "незадовільно".

7.4. Перевірка та оцінка фізичної підготовленості роти, структурного підрозділу (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби:

1) для перевірки і оцінки структурного підрозділу Держспецтрансслужби з фізичної підготовки призначаються не менше 50 % основних рот у повному складі. Роти для перевірки призначаються особою, яка здійснює перевірку.

Командири (начальники) структурних підрозділів Держспецтрансслужби, їх заступники, офіцери управління (штабу), усі командири рот підлягають перевірці в обов'язковому порядку;

2) оцінка фізичної підготовки роти, структурного підрозділу Держспецтрансслужби складається з оцінок, що одержали перевірені військовослужбовці, та визначається:

"відмінно" - якщо одержано 90 % позитивних оцінок, при цьому половина і більше перевірених одержали оцінку "відмінно";

"добре" - якщо одержано 80 % позитивних оцінок, при цьому половина і більше перевірених одержали оцінку не нижче "добре";

"задовільно" - якщо одержано 70 % позитивних оцінок;

"незадовільно" - якщо не виконані вимоги на оцінку "задовільно" або до перевірки було представлено менше 60 % військовослужбовців від складу за списком підрозділів, що перевіряються;

3) оцінка фізичної підготовки ВНП ВНЗ складається із загальних оцінок фізичної підготовленості перевірених військовослужбовців і визначається:

"відмінно" - якщо одержано 95 % позитивних оцінок, при цьому половина і більше перевірених одержали оцінку "відмінно";

"добре" - якщо одержано 90 % позитивних оцінок, при цьому половина і більше перевірених одержали оцінку не нижче "добре";

"задовільно" - якщо одержано 85 % позитивних оцінок;

"незадовільно" - якщо не виконані вимоги на оцінку "задовільно" або до перевірки було представлено менше 80 % військовослужбовців від складу за списком структурних навчальних підрозділів, що перевіряються;

4) загальна оцінка з фізичної підготовки структурного підрозділу (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби знижується на один бал за умов:

якщо у структурному підрозділі (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби представлено для перевірки менше 50 % основних підрозділів;

якщо більше 30 % (для ВНП ВНЗ - 20 %) військовослужбовців від складу за списком структурного підрозділу Держспецтрансслужби, призначених для перевірки, не брали участі в перевірці;

якщо більше 20 % військовослужбовців від складу за списком структурного підрозділу Держспецтрансслужби, призначених для перевірки, знаходяться у групі ЛФК та звільнені за станом здоров'я на день перевірки;

якщо дві категорії військовослужбовців у структурному підрозділі Держспецтрансслужби або одна категорія військовослужбовців у ВНП ВНЗ оцінені "незадовільно".

 

Начальник Управління персоналу

Н. Сова

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (начальник) структурного підрозділу Держспецтрансслужби
__________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Програма
з фізичної підготовки структурного підрозділу Держспецтрансслужби на 20__ рік

N
з/п

Найменування структурних підрозділів

Теми фізичної підготовки

Кількість годин на період

Місяці (тижні)

січень

лютий

-

травень

1

2

3

4

5

6

7

8

 

22

23

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Колійні, мостові, охорони тощо

Гімнастика, подолання перешкод, рукопашний бій, лижна підготовка, військово-прикладне плавання, комплексні заняття

 

 

 

 

Контрольна перевірка за період підготовки

Кількість годин на тиждень

 

3 3 3 3

 

 

 

Кількість годин на місяць

 

12

 

 

 

2

Підрозділ забезпечення

 

 

 

 

 

 

Начальник фізичної підготовки
і спорту структурного підрозділу
Держспецтрансслужби ______________________________________________
                                                                         (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Примітки:

1. Програма доводиться до начальників штабів і командирів рот.

2. У зимовий період навчання планується лижна підготовка, у літній - плавання, за відсутності умов для їх проведення плануються комплексні заняття.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (начальник) структурного підрозділу Держспецтрансслужби
__________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

План

           проведення ранкової фізичної зарядки з особовим складом
                  структурного підрозділу Держспецтрансслужби на
                                              ____________ 20__ року
                                                                                             (місяць)

(варіант)

Підрозділи

Варіанти зарядки по днях тижня

понеділок

вівторок

середа

четвер

п'ятниця

субота

 

1

2

3

1

2

3

 

2

3

1

2

3

1

 

3

1

2

3

1

2

 

...

...

...

...

...

...

Зміст варіантів ранкової фізичної зарядки:

Перший варіант - вправи загального розвитку

Ходьба, біг, вправи загального розвитку для м'язів рук, тулуба і ніг під час руху. Вправи загального розвитку для м'язів рук, тулуба і ніг на місці; комплекси вільних вправ на 16 рахунків; вправи, які виконуються у парах; спеціальні вправи; біг на 500 - 1000 м.

Біг у повільному темпі, ходьба у поєднанні з вправами в глибокому диханні та для розслаблення м'язів.

Другий варіант - прискорене пересування

Ходьба, біг, вправи загального розвитку для м'язів рук, тулуба і ніг під час руху.

Прискорене пересування на 3 км.

Біг у повільному темпі, ходьба у поєднанні з вправами в глибокому диханні та для розслаблення м'язів.

Третій варіант - комплексне тренування

Ходьба, біг, вправи загального розвитку для м'язів рук, тулуба і ніг під час руху та на місці.

Вправи з розділів фізичної підготовки: вправи на гімнастичних і спеціальних снарядах і тренажерах; вправи з вагою; подолання окремих перешкод; виконання прийомів рукопашного бою; спеціальні бігові вправи; прискорене пересування чи біг 1 - 3 км.

Біг у повільному темпі, ходьба у поєднанні з вправами в глибокому диханні та для розслаблення м'язів.

Начальник фізичної підготовки
і спорту структурного підрозділу
Держспецтрансслужби ______________________________________________
                                                                                  (військове звання, підпис, прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (начальник) структурного підрозділу Держспецтрансслужби
__________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

План
спортивних заходів структурного підрозділу Держспецтрансслужби на 20__ рік

(варіант)

N
з/п

Назва заходів

Строки проведення

Хто залучається

Місце проведення

Уповноважена особа

1

2

3

4

5

6

1. Заходи в ротах

1

Військово-спортивні змагання:
гирьовий спорт,
підтягування на перекладині,
біг на 100 м,
біг на 1 і 3 км,
загальна контрольна вправа на смузі перешкод

  
  
27 - 28.02.20__
24 - 25.04.20__
  
15 - 16.05.20__
29 - 30.05.20__
05 - 06.06.20__

  
  
30 %
100 %
  
100 %
100 %
100 %

  
  
Спортзал
Спортзал
  
Стадіон
Стадіон
Смуга перешкод

  
  
Командири рот
  
  
Командири рот

2

Навчально-тренувальні заняття збірних команд

За окремим планом

Збірні команди
рот

Спортивна база підрозділу

Командири рот, спортивні організатори

3

Підбиття підсумків спортивно-масової роботи

У кінці кожного місяця

100 %

У розташуванні рот

Командири рот, спортивні організатори

2. Заходи у структурному підрозділі Держспецтрансслужби

1

Змагання на першість структурного підрозділу:
гирьовий спорт,
волейбол,
багатоборство, ВСГВ,
футбол,
настільний теніс

  
  
13 - 14.03.20__
10 - 18.04.20__
12 - 13.06.20__
03 - 11.07.20__
18 - 19.08.20__

  
  
Збірні команди
рот

  
  
Спортзал
Спортзал
Стадіон
Стадіон
Спортзал

  
  
Спорткомітет
Спорткомітет
Спорткомітет
Спорткомітет
Спорткомітет

2

Підбиття підсумків спортивно-масової роботи

18.06.20__

100 %

Стадіон

Спорткомітет

3

Навчально-методичний збір спортивних організаторів

19 - 20.03.20__

Спортивні організатори

Методичний кабінет

Начальник фізичної підготовки і спорту

4

Навчально-тренувальні заняття збірної команди по футболу структурного підрозділу

За окремим планом

Збірна команда
підрозділу

Спортивна база підрозділу

Тренер команди

5

Засідання спортивного комітету

Третій вівторок кожного місяця

Спортивний комітет

Зал засідань

Голова спортивного комітету

6

Спортивне свято

24.08.20__

100 %

Стадіон

Начальник фізичної підготовки і спорту

Начальник фізичної підготовки
і спорту структурного підрозділу
Держспецтрансслужби ____________________________________________
                                                                      (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (начальник) структурного підрозділу Держспецтрансслужби
__________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Графік
розподілу навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки структурного підрозділу Держспецтрансслужби на 20__ рік

(варіант)

Структурний підрозділ

Строки проведення занять

у спортивному залі

у басейні

на смузі перешкод

на спортивному майданчику

 

Понеділок, середа, п'ятниця
10.00 - 10.50

Вівторок
09.00 - 10.50
Четвер
18.00 - 19.00

Понеділок, середа, п'ятниця
10.00 - 10.50, 18.00 - 19.00

Вівторок, четвер, субота
10.00 - 10.50,
17.00 - 18.00

 

Вівторок, четвер, субота
10.00 - 10.50

Понеділок
09.00 - 10.50
Середа
18.00 - 19.00

Вівторок, четвер, субота
10.00 - 11.50,
18.00 - 19.00

Понеділок, середа, субота
10.00 - 10.50,
17.00 - 18.00

 

Понеділок, середа, п'ятниця
12.00 - 12.50

Вівторок
18.00 - 19.00
Четвер
09.00 - 10.50

Понеділок, середа, п'ятниця
11.00 - 12.50, 19.00 - 20.00

Вівторок, четвер, субота
11.00 - 11.50,
18.00 - 19.00

 

Вівторок, четвер, субота
11.00 - 11.50

Понеділок
18.00 - 19.00
Середа
09.00 - 10.50

Вівторок, четвер, субота
11.00 - 11.50,
19.00 - 20.00

Понеділок, середа, п'ятниця
11.00 - 11.50,
18.00 - 19.00

Начальник фізичної підготовки
і спорту структурного підрозділу
Держспецтрансслужби ______________________________________________________
                                                                                     (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

Тематика теоретичних занять

Таблиця 1

Номери та назва тем

Для спортивних організаторів та суддів зі спорту

Для помічників керівників фізичної підготовки

Для командирів підрозділів - керівників фізичної підготовки

1

2

3

4

Тема 1. Мета та завдання фізичної підготовки. Вплив фізичної підготовки на підвищення боєздатності військовослужбовців

+

+

+

Тема 2. Вимоги чинних документів з організації фізичної підготовки. Планування фізичної підготовки у роті, структурному підрозділі Держспецтрансслужби

+

+

+

Тема 3. Зміст, форми і розділи фізичної підготовки, їх мета та завдання

 

+

+

Тема 4. Види навчальних занять, зміст та методика їх проведення. Профілактика травматизму під час проведення занять

 

+

+

Тема 5. Методика розвитку фізичних якостей і формування рухових навичок

+

+

+

Тема 6. Зміст та умови виконання нормативів ВСГВ

+

+

+

Тема 7. Методика проведення тренажів, індивідуального фізичного тренування

 

 

+

Тема 8. Контроль, облік та звітність з фізичної підготовки в роті, структурному підрозділі Держспецтрансслужби

 

 

+

Тема 9. Підготовка помічників та керівників занять до проведення занять з фізичної підготовки

 

+

+

Тема 10. Заняття фізичною підготовкою та дотримання здорового способу життя - запорука здоров'я та професійного довголіття

+

+

+

Тематика методичних занять

Таблиця 2

Номери та назва тем

Для спортивних організаторів та суддів зі спорту

Для помічників керівника занять з фізичної підготовки

Для керівників занять з числа командирів рот

Для командирів підрозділів, їх заступників

1

2

3

4

5

Тема 1. Навчання фізичним вправам, прийомам і діям

+

+

+

 

Тема 2. Складання плану-конспекту заняття. Проведення навчального заняття з фізичної підготовки

 

+

+

+

Тема 3. Проведення ранкової фізичної зарядки

 

+

+

 

Тема 4. Проведення навчальних занять з фізичної підготовки

 

+

+

+

Тема 5. Проведення показових, навчально-методичних, інструкторсько-методичних занять та зборів з фізичної підготовки

+

+

+

+

Тема 6. Проведення фізичного тренування у процесі навчально-бойової діяльності

 

+

+

+

Тема 7. Проведення змагань з виконання нормативів ВСГВ

+

+

+

 

Тема 8. Проведення змагань з видів спорту (спартакіади)

+

+

+

+

Тема 9. Перевірка і оцінка фізичної підготовленості військовослужбовців та фізичної підготовки рот, структурних підрозділів Держспецтрансслужби

 

+

+

+

Тема 10. Забезпечення фізичної підготовки в роті, структурному підрозділі Держспецтрансслужби

 

 

+

+

 

Форми
обліку фізичної підготовки

У структурному підрозділі (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби та роті (навчальному курсі) враховуються:

результати, висновки та пропозиції щодо кожної перевірки, проведеної військовослужбовцями та вищими командирами (начальниками), - у відомостях (форми 1, 1а, 2, 2а) та в інших документах, що зберігаються у встановленому порядку в штабі структурного підрозділу (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби;

результати практичної перевірки підрозділів за умовами перевірки стану спортивно-масової роботи - у відомостях, що зберігаються в справах у начальника фізичної підготовки і спорту структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

проведення навчальних занять з фізичної підготовки з військовослужбовцями управлінь структурних підрозділів Держспецтрансслужби та з військовослужбовцями рот і структурних підрозділів Держспецтрансслужби - в журналах обліку занять, які зберігаються у штабі структурного підрозділу Держспецтрансслужби і в ротах;

виконання всіх заходів з фізичної підготовки, передбачених планами, - відповідною відміткою у документі з підписом посадових осіб;

кількість військовослужбовців, нагороджених заохочувальним знаком "Відмінник спорту" та спортсменів-розрядників, а також інші показники обліку, які передбачені цим Порядком, - у журналах обліку підготовки та у відповідних документах (форми 3 - 7).

Форма 1

Відомість

   результатів перевірки ________________ з фізичної підготовки ________________
                                                                                 (рота)                                                                                         (дата перевірки)

N
з/п

Військове звання

Прізвище та ініціали

Вікова група

Нагруд-
ний номер

Назва (номер) вправи

Оцінка фізичної підготовле-
ності

Оцінка методичної підготовле-
ності

Загальна оцінка з фізичної підготов-
ки

N

N

N

N

результат

оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир роти __________________________________
                                         (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

По списку _________________ осіб.

Усього перевірено __________ осіб ______ %,

з них отримали оцінки:

"відмінно" ________________ осіб ______ %;

"добре" ___________________ осіб ______ %;

"задовільно" _______________ осіб ______ %;

"незадовільно" _____________ осіб ______ %.

Отримали позитивні оцінки ____ осіб _______ %.

Звільнено за станом здоров'я _______ осіб, _____ %.

Загальна оцінка підрозділу _____________________

Перевіряючий __________________________________
                                     (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Форма 1а

Зведена відомість

                 результатів перевірки структурного підрозділу Держспецтрансслужби
                               з фізичної підготовки за категоріями __________________
                                                                                                                                                         (дата перевірки)

Підрозділ

Категорії військовослужбовців

За списком

Перевірено

Оцінка

% позитивних оцінок

Загальна оцінка

5

4

3

2

Управління Обз

Офіцерський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Сержантський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядовий склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за управління

 

 

 

 

 

 

 

 

окз

Офіцерський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Сержантський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядовий склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

омз

Офіцерський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Сержантський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядовий склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

озм

Офіцерський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Сержантський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядовий склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО
за Обз

Офіцерський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Сержантський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядовий склад

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевіряючий ___________________________________________
                                                 (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Форма 2

Відомість

                                        результатів перевірки ___________________________ з фізичної підготовки ________________
                                                                                                                                         (навчальний курс)                                                                                           (дата перевірки)

N
з/п

Військове звання

Прізвище та ініціали

Вікова група

Нагруд-
ний номер

Назва (номер) вправи

Оцінка фізичної підготовле-
ності

Оцінка теоретичної та методичної підготовле-
ності

Загальна оцінка з фізичної підготов-
ки

N

N

N

N

результат

оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир навчального курсу
Держспецтрансслужби __________________________________
                                                          (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

По списку _________________ осіб.

Усього перевірено __________ осіб ______ %,

з них отримали оцінки:

"відмінно" ________________ осіб ______ %;

"добре" ___________________ осіб ______ %;

"задовільно" _______________ осіб ______ %;

"незадовільно" _____________ осіб ______ %.

Отримали позитивні оцінки ___ осіб _______ %.

Звільнено за станом здоров'я _______ осіб, _____ %.

Загальна оцінка підрозділу _____________________

Перевіряючий __________________________________
                                       (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Форма 2а

Зведена відомість

 результатів перевірки ВНП ВНЗ ___________ з фізичної підготовки ________________
                                                                                                                                                                                              (дата перевірки)

Категорії військовослужбовців

За списком

Перевірено

Кількість оцінок

% позитивних оцінок

Оцінка з фізичної підготовки

"відмінно"

"добре"

"задовільно"

"незадовільно"

Курсанти (слухачі) 1-го курсу

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанти (слухачі) 2-го курсу

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанти (слухачі) 3-го курсу

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанти (слухачі) 4-го курсу

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи офіцерського складу (постійний склад)

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи сержантського складу (постійний склад)

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи рядового складу (постійний склад)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за ВНП ВНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевіряючий ______________________________________________________
                                                                 (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Форма 3

Навчально-методичні збори (семінари), теоретичні, інструкторсько-методичні та показові заняття зі спортивними організаторами і суддями зі спорту, проведені у структурному підрозділі Держспецтрансслужби, в 20__ році

N
з/п

Назва збору (семінару) або тема заняття

Дата проведення

З ким проведено

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 4

Облік результатів
проведення військово-спортивних змагань на першість структурного підрозділу Держспецтрансслужби та участь збірних команд і спортсменів на змаганнях поза структурним підрозділом Держспецтрансслужби у 20__ році

N
з/п

Назва змагань

Дата проведення

Кількість учасників

Кількість військовослужбовців, які виконали розрядні норми та вимоги

Команди та учасники, які посіли призові місця, їх результати

МС

КМС

I р.

II р.

III р.

"Відмінник спорту"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 5

Кількість військовослужбовців
структурного підрозділу Держспецтрансслужби, які нагороджені спортивною відзнакою "Відмінник спорту", і спортсменів-розрядників станом на "___" ____________ 20__ року

Структурний підрозділ

Кількість спортсменів-розрядників

Кількість військовослужбовців, які нагороджені спортивною відзнакою "Відмінник спорту"

МС

КМС

I р.

II р.

III р.

Усього

11 окз в наявності

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено у 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Усього в наявності

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено у 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

Форма 6

Кращі спортивні результати і досягнення структурного підрозділу Держспецтрансслужби у 20__ році

Вид спорту (дистанція, вправа)

Військове звання

Прізвище та ініціали рекордсмена

Результат

Дата встановлення кращого результату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 7

ВІДОМІСТЬ

                       результатів виконання ___________________ нормативів військово-спортивної групи вправ ________________
                                                                                             (підрозділом)                                                                                                                           (дата перевірки)

N
з/п

Військове звання

Прізвище та ініціали

Вікова група

Нагрудний номер

Назва (номер) вправи

Нагородження відзнакою "Відмінник спорту"

N

N

N

N

N

результат

оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир (начальник) структурного
підрозділу Держспецтрансслужби ____________________________________________
                                                                                               (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир (начальник) структурного підрозділу Держспецтрансслужби
__________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

Довідка-доповідь
про стан фізичної підготовки та спортивно-масової роботи в структурному підрозділі (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби

Структурний підрозділ (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

1. Звіт про фізичну та спортивну підготовленість військовослужбовців структурного підрозділу (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби

Зведена відомість фізичної підготовленості військовослужбовців

Категорії військовослужбовців

За списком

Звільнено за станом здоров'я

Перевірено

Оцінювання

Позитивних оцінок, %

Загальна оцінка

кількість

%

5

4

3

2

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

Офіцерський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сержантський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядовий склад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанти (слухачі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підрозділ (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зведена відомість щодо спортсменів-розрядників та військовослужбовців, які виконали нормативи ВСГВ

Категорії військовослужбовців

За списком

Кількість, %

спортсменів-розрядників

військовослужбовців, які нагороджені відзнакою "Відмінник спорту"

усього

МС

КМС

I р.

II р.

III р.

усього

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

Офіцерський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сержантський склад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядовий склад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсанти (слухачі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за структурний підрозділ (ВНП ВНЗ) Держспецтрансслужби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зведена відомість результатів перевірки фізичної й спортивної підготовленості військовослужбовців, що прибули до структурного підрозділу Держспецтрансслужби для поповнення (кандидатів для вступу до ВНП ВНЗ)

Рівень фізичної підготовленості

Прибуло

Перевірено

Звіль-
нено за
станом здоров'я

Вправи

підтягування

біг на 100 м

біг на 3 км

кіль-
кість

%

"відмінно"

"добре"

"задо-
вільно"

"незадо-
вільно"

"відмінно"

"добре"

"задо-
вільно"

"незадо-
вільно"

"відмінно"

"добре"

"задо-
вільно"

"незадо-
вільно"

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

кіль-
кість

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень спортивної підготовленості

Прибуло

Уміння плавати

Уміння ходити на лижах

Наявність спортивного розряду

"так"

"ні"

"так"

"ні"

МС

КМС

I р.

II р.

III р.

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Навички у плаванні та ходінні на лижах оцінюються під час проведення перевірок, у разі неможливості їх проведення - шляхом усного запитання, а відомості про наявність спортивного розряду заносяться на підставі записів у заліковій класифікаційній книжці спортсмена або результатів, які показані під час змагань.

3. Наявність та стан спортивних споруд

Назва

Кількість

Стисла характеристика, пропускна спроможність (кількість осіб, які займаються одночасно)

Відповідно до переліку спортивних споруд та місць для фізичної підготовки

 

 

Більше визначеного переліку спортивних споруд та місць для фізичної підготовки

 

 

Збудовано за поточний період

 

 

Реконструйовано за поточний період

 

 

4. Матеріально-технічне забезпечення фізичної підготовки

Назва

Кількість

Стан

Термін експлуатації

Предмети спортивного одягу:

 

 

 

...

 

 

 

Спортивний інвентар:

 

 

 

...

 

 

 

5. Фінансове забезпечення фізичної підготовки

Витребування бюджетних коштів

Отримано бюджетних коштів

Отримано позабюджетних коштів

Витрачено

навчально-спортивна база

фізична підготовка

 

 

 

 

 

6. Підготовка керівників

Види заходів

Кількість годин

Кількість занять

Кількість військовослужбовців, що пройшли підготовку

Показові заняття

 

 

 

Інструкторсько-методичні заняття

 

 

 

Навчально-методичні збори (семінари) зі спортивними організаторами та суддями зі спорту

 

 

 

7. Укомплектованість кадрами та їх якісна характеристика

N
з/п

Посада (повних років на посаді)

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові (ідентифікаційний номер)

Дата, рік народження

Освіта

Спортивна спеціалізація, розряд (звання)

Вислуга років

Вчене звання, вчена ступінь

Сімейний стан

Забезпеченість житлом, контактний телефон

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Таблиця заповнюється на кожного спеціаліста окремо.

8. Пропозиції щодо вдосконалення процесу фізичної підготовки військовослужбовців
___________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник фізичної підготовки і спорту
структурного підрозділу Держспецтрансслужби _________________________________________
                                                                                                                         (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

Перелік спортивних споруд та місць для фізичної підготовки

N
з/п

Назва спортивних споруд і місць для фізичної підготовки

Для окремих загонів, центральної бази

Для об'єднаних загонів, загонів

Для навчального центру

1

2

3

4

5

1

Спортивний зал (розмір 36 х 18 м) або приміщення для занять гімнастикою, рукопашним боєм, спортивними іграми

1

1

1

2

Стадіон - основне спортивне ядро

-

1

1

3

Футбольне поле із замкнутою біговою доріжкою, секторами для стрибків і метань

-

1

1

4

Плавальний басейн з підігрівом (розмір 25 х 16 м)

-

-

1

5

Водна станція на природному водоймищі

-

-

1

6

Гімнастичний майданчик з гімнастичним містечком і багатопролітними гімнастичними спорудами:
пропускною спроможністю до 100 осіб
пропускною спроможністю до 500 осіб

  
 
  
1
-

  
  
  
1
-

  
  
  
1
1

7

Смуга перешкод (два напрямки)

1

1

2

8

Майданчик для рукопашного бою пропускною спроможністю до 100 осіб

-

-

1

9

Майданчик для гри:
футзал (міні футбол)
волейбол
баскетбол
гандбол

  
1
1
1
-

  
1
1
1
-

  
2
2
1
1

10

Методичний клас (кабінет) з фізичної підготовки

-

-

1

11

Дистанція для занять і змагань по прискореному пересуванню

-

-

1

12

Приміщення для гідротермічних процедур

-

-

1

13

Стрілецький тир на 25 або 50 м

1

1

1

14

Комора для зберігання спортінвентарю

-

1

1

 

Примітки:

1. Додатково обладнуються:

у районах зі стійким сніговим покривом - лижна база та дистанція для занять з лижної підготовки;

у районах бойових позицій (чергувань) - місце для проведення навчальних занять або фізичного тренування в процесі навчально-бойової діяльності.

2. У ВНП ВНЗ мінімальний перелік спортивних споруд та місць для фізичної підготовки відповідає встановленому для окремих загонів, а їх необхідні норми визначаються залежно від чисельності курсантів (слухачів).

 

Виконання фізичних вправ

А. Гімнастика та атлетична підготовка

Вправа N 1. Підтягування на перекладині (рис. 1)

  

Рис. 1. Підтягування на перекладині

Вихідне положення (далі - ВП): вис хватом зверху на прямих руках (руки на ширині плечей), ноги разом (або схрещені). Згинаючи руки, підняти тіло одним рухом до положення "підборіддя вище перекладини". Повністю розгинаючи руки, опуститися у ВП не розхитуючись.

Забороняється: відводити ноги назад у ВП, виконувати махові та ривкові рухи тулубом та ногами, згинати ноги у колінах.

Дозволяється: незначне повільне відхилення прямих ніг уперед та тіла від нерухомого положення.

Рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження виконання вправи.

Вправа N 2. Піднімання ніг до перекладини (рис. 2)

  

Рис. 2. Піднімання ніг до перекладини

ВП: вис хватом зверху на прямих руках (руки на ширині плечей), ноги разом. Підняти ноги до перекладини та опустити вниз. Положення вису фіксується; при підніманні ноги торкаються перекладини.

Забороняється: згинання рук та виконання хльостких рухів ногами.

Дозволяється: незначне згинання та розведення ніг.

Вправа N 3. Підйом переворотом на перекладині (рис. 3)

  

Рис. 3. Підйом переворотом на перекладині

ВП: вис хватом зверху на прямих руках (руки паралельно), ноги разом. Підтягуючись без ривків і махових рухів, підняти ноги до перекладини, і перевертаючись навколо неї, вийти в упор (руки прямі, тіло прогнуте, голова прямо, ноги разом, носки витягнуті). Положення упору фіксується до оголошення рахунку. Опуститись у ВП вертикальним способом на прямі руки або переворотом вперед на прямі руки.

Забороняється: чіплятися підборіддям за перекладину.

Дозволяється: згинати ноги у колінах.

Вправа N 4. Підйом силою на перекладині (рис. 4)

  

Рис. 4. Підйом силою на перекладині

ВП: вис хватом зверху на прямих руках, ноги довільно.

Підтягуючись, перевести в упор одну зігнуту руку, потім - іншу, розгинаючи руки, вийти в упор (руки прямі, тіло прогнуте, голова прямо, ноги разом, носки витягнуті). Положення упору фіксується - до оголошення рахунку. Опуститись у ВП вертикальним способом на прямі руки. Забороняється: виконувати відштовхувальні рухи ногами, класти плечі та передпліччя на перекладину.

Дозволяється: відхилення тіла від нерухомого положення, виконувати вправу виходом в упор на обидві руки.

Вправа N 5. Зіскок махом назад на перекладині (рис. 5)

  

Рис. 5. Зіскок махом назад на перекладині

ВП: вис хватом зверху на прямих руках, ноги довільно.

Перший рівень складності - вис, розмахування, підйом розгином, мах дугою, зіскок махом назад з поворотом на 90 градусів.

Вправа N 5а. Другий рівень складності - вис, розмахування, підйом розгином, оберт назад, мах дугою; зіскок махом назад з поворотом на 90 градусів.

Вправа N 6. Згинання і розгинання рук в упорі на брусах (рис. 6)

  

Рис. 6. Згинання і розгинання рук в упорі на брусах

ВП: упор на прямих руках на брусах, тіло пряме.

Згинаючи руки опустити пряме тіло в упор на зігнутих руках, розгинаючи руки повернутися у ВП. Рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження виконання вправи.

Забороняється: закидувати гомілки назад, згинати ноги у колінах.

Дозволяється: відхилення тіла від нерухомого положення.

Вправа N 6а. Згинання та розгинання рук у розмахуванні на брусах (рис. 7)

  

Рис. 7. Згинання та розгинання рук у розмахуванні на брусах

Вправа призначена для розвитку координації рухів, управління власним тілом.

ВП: упор на прямих руках, тіло пряме. Розмахування в упорі, у кінці маху вперед повністю зігнути руки (плечі не розслабляти), махом назад повністю випрямити руки; махом уперед зіскок вправо чи вліво. У крайніх положеннях тіло вище жердин.

Забороняється: торкатися тілом жердини під час зіскоку.

Дозволяється: додаткові махи.

Вправа N 7. Зіскок боком з поворотом на 90 градусів на брусах (рис. 8)

  

Рис. 8. Зіскок боком з поворотом на 90 градусів на брусах

ВП: вис на передпліччях, тіло пряме.

Перший рівень складності - розмахування в упорі на передпліччях; підйом розгином у сід, ноги нарізно; перемах ніг усередину; мах назад; махом вперед сід на одну жердину; зіскок боком через дві жердини з опорою на одну руку і поворотом ліворуч (праворуч) на 90 градусів.

Вправа N 7а. Другий рівень складності - розмахування в упорі на передпліччях; підйом розгином; махом вперед сід на одну жердину; зіскок боком через дві жердини з опорою на одну руку і поворотом ліворуч (праворуч) на 90 градусів.

Вправа N 7б. Третій рівень складності - розмахування в упорі на передпліччях; підйом розгином; махом вперед сід (ноги нарізно); перехват рук; силою стійка на плечах (тримати 3 с); перекид уперед в сід, ноги нарізно; перемах ніг усередину; мах назад; махом вперед сід на одну жердину; зіскок боком через дві жердини з опорою на одну руку і поворотом на 90 градусів.

Вправа N 8. Кут в упорі на брусах (рис. 9)

  

Рис. 9. Кут в упорі на брусах

ВП: упор на прямих руках на брусах, тіло пряме, ноги вільно. За командою підняти ноги до прямого кута (ноги вище жердин). Утримувати положення.

Зараховується час до опускання колін нижче рівня жердин.

Вправа N 9. Комплексна силова вправа (рис. 10)

  

Рис. 10. Комплексна силова вправа

Вправа складається з двох частин: перша - згинання та розгинання тулуба, друга - згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Вправа виконується на будь-якій рівній поверхні упродовж 2 хвилин без перерви.

Перша частина. ВП: лежачи на спині, долоні рук притиснуті до вух, ноги довільно, п'ятки притиснуті до поверхні підлоги. Підняти тулуб, дістати ліктями рук колін ніг, опуститися у ВП до торкання лопатками поверхні підлоги. Під час торкання ліктями колін п'ятки ніг притиснуті до поверхні підлоги.

Забороняється: робити зупинку в будь-якому положенні, закріплювати ноги, відривати п'ятки ніг від поверхні підлоги та долоні від вух, виконувати першу частину вправи більше однієї хвилини.

Дозволяється: згинати та розводити ноги, розпочинати другу частину вправи після мінімум 5 зарахованих повторень для жінок та 10 - для чоловіків.

Така сама кількість зарахованих повторень є обов'язковою і для другої частини вправи відповідно.

Рахунок оголошується після торкання ліктями колін і є дозволом на продовження виконання вправи.

Друга частина. ВП: упор лежачи, руки паралельно, кисті вперед, тіло пряме, ноги разом. Згинаючи руки опустити пряме тіло (до торкання підлоги тільки грудьми). Розгинаючи руки, утримуючи пряме тіло, вийти у ВП.

Забороняється: згинати тіло та прогинатись, торкатися підлоги ще будь-якою частиною тіла, розводити та підтягувати ноги.

При одночасному торканні підлоги грудьми, животом, ногами у другій частині вправа припиняється.

Дозволяється: робити зупинку в упорі, виконувати вправу на кулаках.

Рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження виконання вправи.

Зараховується загальна сума повторень двох частин за умови виконання мінімуму в кожній частині.

Вправа N 10. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (рис. 11)

  

Рис. 11. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи

ВП: упор лежачи, руки паралельно, кисті вперед або на кулаках, тіло пряме, ноги разом. Згинаючи руки, опустити пряме тіло до торкання підлоги тільки грудьми, розгинаючи руки та утримуючи пряме тіло, вийти у ВП.

Забороняється: згинати тіло та прогинатись, торкатися підлоги ще будь-якою частиною тіла, розводити та підтягувати ноги.

При одночасному торканні підлоги грудьми, животом, ногами вправа припиняється.

Вправа N 11. Піднімання двох гир по довгому циклу (рис. 12)

  

Рис. 12. Піднімання двох гир по довгому циклу

ВП: ноги на ширині плечей, взяти гирі за дужки хватом зверху, зробити мах гир між ногами назад, махом вперед підняти гирі на груди і покласти на передпліччя, руки притиснуті до тулуба, виштовхнути (підняти) гирі вгору, випрямити ноги, зафіксувати гирі на прямих руках до оголошення рахунку, після чого спочатку опустити гирі на передпліччя, далі вниз між ногами і продовжувати вправу.

Забороняється: ставити гирі на плечі, опускати гирі до оголошення рахунку.

Дозволяється: незначне дожимання гир, робити додаткові замахи, робити зупинки з гирями вгорі на прямих руках, коли гирі лежать на передпліччях, опущених донизу.

Вправа припиняється, коли гирі (гиря) вирвалися(ася) з рук або були зроблені три невдалі спроби підняти гирі.

Рахунок оголошується при нерухомому положенні тулуба, ноги випрямлені, гирі на прямих руках у вертикальному положенні.

Вправа N 12. Ривок гирі 8, 16, 24 кг (рис. 13)

  

Рис. 13. Ривок гирі 8, 16, 24 кг

Для виконання вправи встановлено вагові категорії:

у чоловіків: до 60 кг (з гирею 16 кг), до 70 кг, до 80 кг, понад 80 кг (з гирею 24 кг);

у жінок (з гирею 8 кг): до 50 кг, до 60 кг, до 70 кг, понад 70 кг.

Вправа починається по готовності.

ВП: ноги на ширині плечей, взяти гирю за дужку хватом зверху, зробити мах гирі між ногами назад, махом вперед вирвати гирю вгору, випрямляючи ноги та тулуб, зафіксувати гирю на прямій руці до оголошення рахунку, після чого опустити гирю вперед-вниз, не торкаючись нею плечей, тулуба і продовжувати вправу спочатку однією, потім другою рукою.

Забороняється: спиратися вільною рукою на стегно, опускати гирю на плече, опускати гирю до оголошення рахунку.

Дозволяється: незначне дожимання гирі, робити додаткові замахи, відпочивати з гирею вгорі на прямій руці.

Вправа припиняється, коли гиря вирвалася з рук або були зроблені три перелічені вище помилки.

Зараховується подвоєний менший результат. Рахунок оголошується при нерухомому положенні тіла, ноги випрямлені, гиря на прямій руці у вертикальному положенні.

Вправа N 13. Стрибки зі скакалкою (рис. 14)

  

Рис. 14. Стрибки зі скакалкою

Вправа виконується без зупинки на рівному майданчику по 4 - 6 осіб за командою. Стрибки виконуються на двох ногах у довільному темпі. У випадку помилки вправа продовжується.

Забороняється: робити зупинки для відпочинку.

Дозволяється: одна помилка без втрати темпу.

Вправа припиняється після другої помилки.

Вправа N 14. Стрибок ноги нарізно через коня у довжину (рис. 15)

  

Рис. 15. Стрибок ноги нарізно через коня у довжину

Висота снаряда 120 см, місток висотою 10 - 15 см встановлюється довільно; стрибок виконується з розбігу поштовхом рук від протилежної половини снаряда.

Техніка виконання:

з енергійного розбігу настрибнути на місток; відштовхнутися прямими ногами;

витягнути руки до місця опори, тіло підняти над снарядом, натисканням випрямлених рук на коня відштовхнутися від нього;

у польоті прогнутися, руки вверх у сторони; згинаючи тулуб, приземлитися в положення "доскок".

Дозволяється виконувати дві спроби.

Забороняється: штовхатися об передню половину снаряда, перебирати руками, торкатися снаряда іншою частиною тіла, крім рук, торкатися підлоги руками при приземленні.

Вправа N 14а. Стрибок ноги нарізно через козла у довжину (рис. 16)

  

Рис. 16. Стрибок ноги нарізно через козла у довжину

Висота снаряда 120 см, місток висотою 10 - 15 см встановлюється на відстані 1 метра від снаряда.

Дозволяється виконувати дві спроби.

Забороняється: торкатися снаряда іншою частиною тіла, крім рук, торкатися підлоги руками при приземленні.

У вправах NN 14, 14а оцінюється якість виконання.

Вправа N 15. Комплекс вільних вправ N 1 (рис. 17)

Вправа призначена для розвитку спритності, гнучкості, координації рухів.

Виконується на 16 рахунків.

ВП - стройова стійка.

"Один-два" - піднімаючись на носки, повільно підняти руки вперед і потім угору; пальці стиснуті в кулак, долоні всередину, дивитись вгору, потягнутись.

"Три" - опускаючись на обидві ступні, із силою зігнути руки, притискуючи їх до тіла, кулаки до плечей, дивитись прямо.

"Чотири" - розігнути руки вгору, прогнутись, дивитись угору.

"П'ять" - з'єднуючи носки ніг, присісти повністю на всю ступню, долоні на стегнах, лікті в боки.

"Шість" - випрямитись, піднімаючи руки вперед і відводячи їх в сторони і назад повністю (з ривком у кінці руху), пальці стиснути в кулак.

"Сім" - присісти повністю на обидві ступні, долоні на стегнах, лікті в боки.

"Вісім" - стрибком встати, ноги нарізно на широкий крок, руки на пояс.

"Дев'ять" - розгинаючи ліву руку і відводячи її в бік і назад повністю (пальці стиснуті в кулак), одночасно повернути тулуб ліворуч, ноги з місця не зсувати, дивитися на кисть лівої руки.

"Десять" - повернути тулуб прямо, руки на пояс.

"Одинадцять" - розгинаючи праву руку і відводячи її в бік і назад повністю (пальці стиснуті в кулак), одночасно повернути тулуб направо, ноги з місця не зсувати, дивитися на кисть правої руки.

"Дванадцять" - повернути тулуб прямо, руки на пояс.

"Тринадцять" - різко нахилитися вперед, торкнутися землі (підлоги) руками, ноги прямі.

"Чотирнадцять" - випрямляючись, підняти руки вперед і, відводячи їх в боки і назад, прогнутися.

"П'ятнадцять" - різко нахилитися вперед, торкнутися долонями землі (підлоги), ноги прямі.

"Шістнадцять" - випрямляючись, стрибком з'єднати ноги і стати у стройове положення.

  

              1 - 2                          3                            4                                5                                6                        7                           8                             9

  

                       10                               11                              12                             13                                14                             15                            16

Рис. 17. Комплекс вільних вправ N 1

Вправа N 15а. Комплекс вільних вправ N 2 (рис. 18).

Виконується на 16 рахунків.

ВП - стройова стійка.

"Один-два" - із силою відвести плечі й руки повністю назад, повернути кисті, стиснуті в кулаки, долонями вперед і, піднімаючись на носках, рухом у боки, повільно підняти прямі руки вгору, кулаки розтиснути, потягнутись.

"Три" - опускаючись на обидві ступні, із силою зігнути руки, притиснувши їх до тіла, кулаки до плечей, лопатки зблизити, дивитись прямо.

"Чотири" - зробити широкий випад вліво з різким розгинанням рук у боки і поворотом голови вліво, пальці розтиснути, долоні вниз.

"П'ять" - поштовхом приставити ліву ногу до правої і з силою зігнути руки, притиснувши їх до тіла, кулаки до плечей, лопатки зблизити, дивитись прямо.

"Шість" - зробити широкий випад вправо з різким розгинанням рук у боки і поворотом голови вправо, пальці розтиснути, долоні вниз.

"Сім" - поштовхом приставити праву ногу до лівої і з силою зігнути руки, притиснувши їх до тіла, кулаки до плечей, лопатки зблизити, дивитись прямо.

"Вісім" - стрибком поставити ноги нарізно на широкий крок, руки вгору, долоні з оплеском з'єднати над головою, тулуб відхилити назад.

"Дев'ять" - різко нахилитися вперед, руки між ногами, ноги не згинати.

"Десять" - випрямитись, піднімаючи руки вперед на висоту плечей, повернути тулуб наліво і різким рухом розвести руки в боки повністю, пальці стиснути в кулак, долоні вперед, ступні з місця не зсувати.

"Одинадцять" - не зупиняючись, повернути тулуб направо і повторити нахили вперед, руки між ногами.

"Дванадцять" - не зупиняючись, випрямитись і повторити той самий рух, що і на рахунок десять, тільки з поворотом тулуба вправо.

"Тринадцять" - не зупиняючись, повернути тулуб вліво і повторити нахили вперед, руки між ногами.

"Чотирнадцять" - випрямляючись, стрибком звести ноги на ширину плечей (ступні поставити паралельно) і присісти повністю, руки вперед долонями вниз, пальці розтиснути.

"П'ятнадцять" - випрямляючись, підстрибнути вгору, приземляючись на носки зі швидким переходом на обидві ступні, положення напівприсіду, руки вперед - вгору - в сторони, долоні всередину, коліна нарізно.

"Шістнадцять" - підводячись, опустити руки, стати у стройове положення.

У вправах NN 15, 15а оцінюється якість виконання.

  

           1                 2                     3                                    4                                5                                        6                                    7                       8

  

                    9                           10                          11                          12                            13                                  14                     15                        16

Рис. 18. Комплекс вільних вправ N 2

Вправа N 16. Вправа на гнучкість (рис. 19)

  

Рис. 19. Вправа на гнучкість

ВП ноги на ширині плечей виконати нахил вперед і, не згинаючи ніг у колінах, торкнутися руками градуйованої шкали (см), розташованої нижче (вище) точки опори. При торканні відмітки нижче опори результат оцінюється із знаком "+", в іншому випадку - із знаком "-".

Те саме, з ВП сидячи на підлозі, ноги разом, носки витягнуті.

Вправа N 17. Комплексна координаційна вправа (рис. 20)

  

Рис. 20. Комплексна координаційна вправа

Складається з 4-х вправ, кожна виконується протягом 30 секунд через 30 секунд відпочинку:

нахили вперед до торкання руками носків ніг з положення стоячи, ноги нарізно, руки вгору;

нахили вперед до торкання руками носків ніг з положення лежачи на спині, руки за голову, ноги закріплені;

згинання і розгинання рук в упорі лежачи;

стрибки поштовхом двома ногами з поворотом кругом (два стрибки зараховуються за один повтор).

Зараховується загальна кількість повторень.

Вправа N 18. Утримання тулуба у горизонтальному положенні (рис. 21)

  

Рис. 21. Утримання тулуба у горизонтальному положенні

Умови виконання: виконується у положенні лежачи, обличчям донизу, стегна на опорі, ноги закріплені, руки на потилиці, лікті в сторони, утримувати тулуб у горизонтальному положенні.

Забороняється: опускати голову або лікті донизу.

Дозволяється: виконувати вправу на гімнастичній лавочці.

Зараховується час з моменту фіксації тіла у горизонтальному положенні до його опускання нижче горизонтального положення.

Вправа N 19. Стійка на руках (рис. 22)

  

Рис. 22. Стійка на руках

Виконується на рівному майданчику, вихід у стійку за допомогою партнера, руки випрямлені, тіло прогнуте, ноги разом.

Забороняється: розводити ноги.

Дозволяється виконувати дві спроби.

Зараховується час з моменту закінчення допомоги партнера до торкання підлоги ногами.

Б. Прискорене пересування та легка атлетика

Вправа N 20. Біг на 100 м зі старту лежачи

ВП приймається за командою "На старт!": лежачи на животі, руки в сторони перед лінією старту долонями донизу, ноги розведені в сторони носками назовні. За командою "Увага!" учасник підводить руки до грудей, не торкаючись стартової лінії, з'єднує прямі ноги носками вниз. За командою "Руш!", піднімаючись на руках й одночасно виставляючи вперед ногу, розпочати біг.

Забороняється: рухатися до команди "Руш!".

Вправа N 21. Біг на 100 м

Біг на 100 м виконується з високого старту по біговій доріжці чи рівному майданчику з будь-яким покриттям.

Вправа N 21а. Човниковий біг 10 х 10 м проводиться на рівному майданчику розміченими лініями старту і повороту через 10 м. За командою "Руш" з високого старту пробігти 10 м, торкнутися землі за лінією повороту усією стопою, повернутися кругом, пробігти таким самим чином ще дев'ять відрізків.

Вправа N 22. Біг на 400 м

Вправа N 23. Біг на 1 км

Вправа N 24. Біг на 3 км

Вправи NN 23, 24 виконуються на стадіоні або на будь-якій рівній місцевості із загального чи роздільного старту. Старт і фініш обладнуються в одному місці.

Вправа N 25. Марш-кидок на 5 км у складі роти (окремого взводу) (рис. 23).

Вправа N 25а. Марш-кидок на 10 км у складі роти (окремого взводу) (рис. 23).

  

Рис. 23. Варіанти перенесення зброї під час марш-кидка

Проводиться у складі роти (взводу) на пересіченій місцевості. Кожен військовослужбовець повинен мати автомат, сумку для магазинів, чотири магазини і протигаз. Старт і фініш обладнуються, як правило, в одному місці.

Оцінка виставляється за умови прибуття роти (взводу) на фініш у повному складі з розтяжкою не більше 50 м. При виконанні вправи дозволяється взаємодопомога без передачі зброї, протигазу та інших предметів спорядження. Час подолання дистанції ротою (взводом) визначається за останнім військовослужбовцем.

Командири взводів, рот та їх заступники виконують вправу у складі своїх структурних підрозділів Держспецтрансслужби.

В. Лижна підготовка

Перед шикуванням лижі скріпляються з палками.

По команді "Ставай" поставити скріплені лижі біля носка правої ноги ковзаючими поверхнями вперед (палки до себе), утримуючи правою рукою вище кріплень (рис. 24).

  

Рис. 24. Стройова стійка з лижами

По команді "Лижі на плече" скріплені лижі взяти на ліве плече палками назад, притримуючи лівою рукою за нижні кінці (рис. 25).

  

Рис. 25. Стройова стійка з лижами на плечі

Для постановки роти (взводу) на лижі проводиться розімкнення строю на інтервали та дистанцію три кроки.

По команді "На лижі - ставай" взяти лижі в ліву руку, правою рукою відкріпити палки та поставити в сніг або покласти їх кільцями назад з правої сторони; роз'єднати лижі та покласти їх так, щоб кріплення знаходились біля ніг ліворуч та праворуч. Прикріпити лижі до взуття, взяти палки, надіти петлі та прийняти стройову стійку на лижах (рис. 26).

  

Рис. 26. Стройова стійка на лижах

Види та техніка ходів на лижах:

хід без палок (рис. 27) використовується при переміщенні зі зброєю в руках та як підготовча вправа при навчанні.

ВП: ноги на ширині ступні та злегка зігнуті в колінах, корпус нахилений вперед, руки вільно опущені.

При ходьбі на лижах без палок рух ніг та рук чергується, як при звичайній ході.

  

Рис. 27. Хід без палок

Звичайний хід (рис. 28) використовується на різноманітній місцевості.

При звичайній ході на лижах рух ніг та рук чергується: з кроком лівою ногою вперед виноситься права рука, а з кроком правою ногою - ліва рука.

  

Рис. 28. Звичайний хід

Безкроковий хід (рис. 29) використовується на розкатаних місцевостях, льоду, при подоланні ділянок з підсніговою водою та на пологих спусках.

При безкроковому ході винести напівзігнуті руки вперед, палки на сніг на рівні носків ніг, ноги злегка зігнуті. Нахиляючи корпус вперед, здійснити поштовх палками до повного випрямлення рук ззаду. Після закінчення поштовху, ковзаючи на обох лижах, поступово випрямити корпус.

  

Рис. 29. Безкроковий хід

Однокроковий хід (рис. 30) використовується для прискорення руху на рівних ділянках місцевості та розкатаних місцевостях при гарному ковзанні.

При однокроковому ході винести напівзігнуті руки вперед і, відштовхуючись лівою ногою, висунути праву ногу, поставити палки у сніг біля носка правої лижі. Нахиляючи корпус вперед, почати поштовх палками до випрямлення рук ззаду, одночасно підтягнувши ліву ногу до правої, ковзати на обох лижах та випрямити корпус тіла.

  

Рис. 30. Однокроковий хід

Двокроковий хід (рис. 31) використовується при гарному ковзанні на рівних ділянках місцевості.

При двокроковому ході, відштовхуючись правою ногою, висунути ліву ногу вперед та винести обидві руки злегка зігнутими в ліктях. Продовжуючи ковзання, підтягнути праву ногу до лівої та одночасно з поштовхом лівої ноги висунути вперед праву ногу; поставити палки в сніг біля носка висунутої вперед лижі, нахиляючи тулуб вперед, зробити поштовх палками так само, як при безкроковому ході.

Одночасно з поштовхом палками підтягнути ліву ногу до правої, продовжуючи ковзати на обох лижах, випрямити корпус тіла.

  

Рис. 31. Двокроковий хід

Види та техніка підйомів, спусків та гальмувань на лижах:

підйом "ялинкою" (рис. 32) застосовується на схилах середньої крутизни.

При підйомі "ялинкою" носки лиж широко розводяться в сторони і лижі ставляться на внутрішні ребра. Чим крутіше підйом, тим ширше розвертаються носки лиж. Палки для відштовхування ставляться ззаду лиж.

  

Рис. 32. Підйом "ялинкою"

Підйом "драбинкою" (рис. 33) застосовується на крутих схилах.

При підйомі "драбинкою", стоячи боком до схилу, переставити палку наверх та зробити крок наверх, в бік підйому. Спираючись на палки та лижу, що стоїть вище на схилі, приставити до неї другу лижу, потім переставити палку.

  

Рис. 33. Підйом "драбинкою"

Спуск у середній стійці застосовується при спусках зі схилів різної крутизни для виконання поворотів та інших прийомів гірськолижної техніки. Поставити ноги на ширину ступні, напівприсісти, злегка нахилити корпус вперед, палки тримати кільцями назад.

Спуск у високій стійці застосовується на крутих і нерівних схилах, по глибокому снігу та для уповільнення швидкості при спусках. Ноги трохи зігнути в колінах.

Для покращення стійкості одну ногу висунути вперед на половину ступні. При проходженні пагорбів необхідно злегка присідати, впадин (низин) - випрямлятись.

Спуск в стійці "відпочинку" застосовується на різноманітних схилах. Для відпочинку нахиляються вперед, передпліччя спираються на стегна.

Спуск "драбинкою" застосовується на крутих обривистих схилах. Стоячи боком до схилу, поставити палку вниз по схилу, зробити крок в сторону, спираючись на палки та лижу, приставляти до неї другу лижу, а потім палку.

Гальмування "плугом" (рис. 34) застосовується для зменшення швидкості та зупинки руху. Для гальмування розвести п'ятки лиж в сторони. Ноги в колінах злегка зігнути, вагу тіла рівномірно розподілити на обидві лижі. Руки винести вперед, палки тримати кільцями ззаду.

  

Рис. 34. Гальмування "плугом"

Гальмування "напівплугом" (рис. 35) застосовується при спуску навскоси для зменшення швидкості або зупинки руху.

Вагу тіла перенести на верхню по схилу лижу, п'ятку другої лижі відставити в сторону та поставити її злегка на внутрішнє ребро.

  

Рис. 35. Гальмування "напівплугом"

Гальмування палками між лижами (рис. 36) застосовується для зменшення швидкості при русі серед дерев, чагарнику або в інших умовах, коли немає можливості гальмувати лижами. Не виймаючи руки з петель, поставити палки між лижами; підтягуючи кисті рук до грудей та трошки присівши, гальмувати рух палками.

  

Рис. 36. Гальмування палками між лижами

Гальмування падінням застосовується для термінової зупинки при спусканні з гори. Присівши, відкинути руки з палками вверх і в сторону, впасти на бік таким чином, щоб тримати лижі поперек схилу.

Вправа N 26. Лижна гонка на 5 км

Проводиться по пересіченій місцевості поза дорогами із загального чи роздільного старту. При використанні спортивного спорядження форма одягу вважається спортивною. Старт і фініш обладнуються в одному місці.

Вправа N 26а. Марш на лижах у складі роти (взводу) на 5 км

Вправа N 26б. Марш на лижах у складі роти (взводу) на 10 км

Марш проводиться у складі роти (взводу) по пересіченій місцевості поза дорогами із загального старту. Старт і фініш обладнуються в одному місці, дистанція розмічається та на ній виставляється поворотний знак.

Марш проводиться по раніше підготовленій лижні.

Кожен військовослужбовець повинен мати автомат, сумку для магазинів із двома магазинами та протигаз.

Рота (взвод) має прибути на фініш в повному складі з розтяжкою не більше 100 м та без втрати предметів зброї та спорядження. Час визначається по останньому військовослужбовцю.

Г. Подолання перешкод

Вправа N 27. Загальна контрольна вправа на смузі перешкод (рис. 37) виконується без зброї. Дистанція - 400 м. Форма одягу N 4.

  

Рис. 37. Техніка подолання елементів на смузі перешкод

ВП: стоячи в траншеї, метнути гранату масою 600 г з траншеї на 20 м, по цегляній стінці (проломах) або по площі (2,6 х 1 м) перед стінкою (зараховується пряме попадання); при непопаданні в ціль першою гранатою продовжувати метання (не більше 3-х гранат) до ураження цілі; за непопадання гранати до результату на фініші додається 5 с.

Вискочити з траншеї і пробігти 100 м по доріжці в напрямку до лінії початку смуги; оббігти прапорець і перестрибнути рів шириною 2,5 м; пробігти проходами лабіринту; подолати паркан; залізти по вертикальній драбині на другий (зігнутий) відрізок зруйнованого моста; пробігти по балках, перестрибнути через розрив і зіскочити на землю з положення стоячи з кінця останнього відрізка балки; подолати три щаблі зруйнованої драбини і обов'язково торкнутись двома ногами землі між щаблями, пробігти під четвертим щаблем; пролізти у пролом стінки; зіскочити в траншею; пройти по ходу сполучення; вискочити з колодязя; стрибком подолати цегляну стінку; вибігти по похилій драбині на четвертий щабель і збігти по щаблях зруйнованої драбини; залізти по вертикальній драбині на балку зруйнованого моста; пробігти по балці, перестрибнути через розриви і збігти по нахиленій дошці; перестрибнути рів шириною 2 м, пробігти 20 м, оббігти прапорець і пробігти в зворотному напрямку 100 м по доріжці.

Вправа N 27а. Загальна контрольна вправа на смузі перешкод для військовослужбовців-жінок виконується без зброї. Дистанція 200 м. Форма одягу N 4.

ВП: старт лежачи біля лінії початку смуги перешкод. За командою "Вперед" пробігти до рову, подолати рів, зістрибнувши в нього, вилізти;

пробігти проходами лабіринту;

оббігти паркан та зруйнований міст із зовнішньої сторони;

подолати два щаблі зруйнованої драбини і обов'язково торкнутись двома ногами землі між щаблями, пробігти під третім і четвертим щаблями;

пролізти у пролом стінки;

зіскочити в траншею;

пройти по ходу сполучення;

вискочити з колодязя;

подолати стінку по верху;

пробігти під четвертим і третім щаблями зруйнованої драбини, подолати другий та перший щаблі з обов'язковим дотиком двома ногами землі між щаблями;

оббігти паркан та зруйнований міст іззовні;

подолати рів, зістрибнувши в нього, вилізти;

пробігти 20 м до лінії початку смуги.

У вправах N 27, 27а для подолання кожної перешкоди дозволяється не більше трьох спроб. Якщо пропущена будь-яка перешкода, порушені умови подолання перешкод, вправа вважається невиконаною.

Вправа N 28. Метання гранати Ф-1 на дальність (рис. 38)

  

Рис. 38. Метання гранати Ф-1 на дальність

Вага гранати 600 г. Метання виконується у коридор шириною 10 м від лінії метання довжиною 2 м. Коридор розмічається через 5 м паралельними білими лініями. Час на метання 1 хв., залік за кращою спробою. Надається три спроби.

Вправа N 28а. Метання гранати Ф-1 на точність (рис. 39)

  

Рис. 39. Метання гранати Ф-1 на точність

Вага гранати 600 г. Метання виконується з автоматом у руці від лінії метання. Ціль - круг діаметром 3 м. Дальність до цілі 35 м. Час на метання - 30 с. Надається три спроби.

Ґ. Військово-прикладне плавання

Вправа N 29. Плавання на 100 м вільним стилем

Старт виконується зі стартової тумбочки або з борту басейну. За командою "Зайняти місця" військовослужбовці стають на задній край стартової тумби. За командою "На старт" приймають стартове положення на передньому краю стартової тумби (або борту басейну). За командою "Руш" стрибають у воду. Повороти виконувати з обов'язковим торканням стінки будь-якою частиною тіла.

Вправа N 30. Плавання в обмундируванні зі зброєю (рис. 40)

  

Рис. 40. Форма одягу для плавання в обмундируванні зі зброєю

Старт виконується зі стартової тумбочки або з борту басейну в польовій формі одягу (чоботи зняті й укладені за поясний ремінь спереду або ззаду підметками назовні, халявки зігнуто до носків), зброя за спиною. За командою стрибнути у воду і проплисти дистанцію будь-яким способом.

Вправа вважається невиконаною, якщо загублена зброя або предмет обмундирування.

Вправа N 31. Пірнання у довжину

Старт виконується зі стартової тумбочки або з борту басейну.

Стрибнути у воду і пливти під водою будь-яким способом, орієнтуючись по лінії на дні басейну чи натягнутому шнуру на глибині 1 - 1,5 м.

Старт приймається індивідуально після готовності військовослужбовця до виконання вправи.

Дозволяється прийняти старт відштовхуванням від стінки басейну. Під час пірнання військовослужбовець повинен перебувати під водою. У випадку появи на поверхні води будь-якої частини тіла, вправа припиняється.

Результат визначається після появи будь-якої частини тіла на поверхні води.

Забороняється під час виконання вправи пересуватись уперед чіпляючись за провідний шнур.

Д. Рукопашний бій

Заняття з рукопашного бою направлені на формування навиків, необхідних для самозахисту від нападіння противника, виведення його зі строю або взяття в полон, а також на виховання у військовослужбовців сміливості, рішучості та впевненості у своїх силах.

У зміст занять з рукопашного бою входять вихідні положення до бою - найбільш зручні положення для нападу на противника або самозахисту. Вони можуть бути без зброї та із зброєю (автомат, ніж, піхотна лопата), лівосторонніми, правосторонніми і фронтальними.

Положення до бою без зброї (рис. 41) - виставити ліву ногу на крок вперед та злегка зігнути обидві ноги в колінах. Тулуб трохи наклонити вперед. Вагу тіла рівномірно розподілити на обидві ноги. Ліву руку зігнути в лікті та вивести вперед кисть на висоту грудей, кисть правої руки - спереду і трохи вище пояса.

  

Рис. 41. Підготовка до бою без зброї

Прийоми самостраховки запобігають від забоїв об землю при єдиноборстві з противником. Вони включають: групування, перекиди та падіння.

Групування - сісти на землю та обхопити руками гомілки ніг, коліна злегка розвести, п'ятки разом, тулуб зігнути, голову нахилити, притиснувши підборіддя до грудей. Підтягуючи руками гомілки, наблизити тулуб до стегон.

Перекид вперед - із фронтальної стійки присісти, згрупуватись, коліна злегка розвести в сторони, упертися долонями об землю. Відштовхнувшись ногами та опираючись на долоні, перекотитись через спину вперед. Вскочити та прийняти положення до бою.

Перекид назад - із фронтальної стійки присісти, притиснути підборіддя до грудей і, падаючи назад, згрупуватись. У момент дотику до землі плечима обпертися об неї руками біля голови, перекотитись через голову. Вскочити та прийняти положення до бою.

Падіння вперед (рис. 42) - із фронтальної стійки впасти вперед на злегка зігнуті та розведені в ліктях руки і згинанням у ліктях пом'якшити удар або підстрибнути і впасти вперед на злегка зігнуті та розведені в ліктях руки; згинаючи руки, опуститись на груди; перекотитись з грудей на живіт, прогинаючись в попереку. Закінчивши падіння, встати та прийняти положення до бою.

  

Рис. 42. Самостраховка при падінні вперед

Падіння назад (рис. 43) - з ВП присісти ближче до п'яток, згрупуватись (руки вперед, долонями вниз); перекочуючись на спині назад, зробити попереджувальний удар прямими, злегка розведеними руками об землю; при нападі противника нанести удар ногами йому назустріч, вскочити та прийняти положення до бою.

  

Рис. 43. Самостраховка при падінні назад

Падіння на бік (рис. 44) - з ВП присісти, згрупуватись (руки вперед, долонями вниз); перекочуючись назад і розвертаючись в сторону падіння, зробити попереджувальний удар випрямленою рукою об землю та лягти на бік так, щоб одна зігнута в коліні нога знаходилась на землі, а ступня іншої (нога коліном вверх) - біля її стегна, вскочити та прийняти положення до бою.

  

Рис. 44. Самостраховка при падінні на бік

Вправа N 32. Прийоми бою з автоматом

Положення підготовки до бою - найбільш зручне положення військовослужбовця для нападу на противника або самозахисту. Для підготовки до бою зі зброєю поставити праву (ліву) ногу вперед, на ширині плечей, ноги напівзігнуті у колінах (рис. 45). Автомат тримати попереду на зігнутих руках, ствол на рівні очей, приклад вільно пересувається вправо-вліво, не торкаючись тулуба. Тулуб тримати вертикально, масу тіла рівномірно розподілити на дві ноги.

  

Рис. 45. Підготовка до бою зі зброєю

Укол багнетом (тичок стволом) без випаду - послати автомат (карабін) багнетом (стволом) у ціль, висмикнути багнет і прийняти готовність до бою на місці або продовжувати рух.

Укол багнетом (тичок стволом) з випадом - послати автомат (карабін) багнетом (стволом) у ціль з одночасним поштовхом правою ногою і випадом лівою (рис. 46) висмикнути багнет і поштовхом лівою ногою прийняти готовність до бою на місці або продовжувати рух.

  

Рис. 46. Укол багнетом

Удари стволом автомата наносяться зверху донизу, знизу догори, з лівої сторони до правої, з правої сторони до лівої.

Уколи багнетом на стволі автомата (ріжучі: горизонтальні, вертикальні, діагональні) виконуються після короткого замаху при зближенні з противником, повернути лезо багнета до противника і швидким рухом нанести укол.

Удар прикладом (збоку, знизу) - рухом зброї правою рукою наліво, а лівою до себе з одночасним поворотом тулуба вліво нанести удар кутом прикладу в голову противника. У момент удару права нога виставляється дещо вперед лівої (рис. 47).

Удар затильником приклада (назад, у бік, вперед) наноситься з широким замахом стволом назад за плече, магазином від себе вгору, потім з випадом правої (лівої) ноги приклад посилається затильником у ціль (рис. 48).

  

  

Рис. 47. Удар прикладом

Рис. 48. Удар затильником приклада

Удар магазином автомата наноситься з короткого замаху від тулуба тичком прямо, зближуючись з противником кроком (випадом) уперед.

Захист відбивом автоматом (догори, з середини назовні і ззовні у середину в лівий, правий боки, зверху донизу) виконується ударом кінця ствола чи багнетом по зброї противника вправо, вліво чи донизу направо. Відразу після відбиву проводиться атака у відповідь (рис. 49).

  

Рис. 49. Відбивання автоматом вліво

Захист підставкою автомата проводиться від ударів зверху, знизу, збоку навідмах виконується вліво, вправо, вгору і донизу під удари противника.

Звільнення від захоплень автомата противником - нанести противнику удар ногою в пах, повернутися боком до противника, нанести удар ногою в коліно (по гомілці), вирвати зброю.

Обеззброєння противника при уколі багнетом:

з відходом вліво - з кроком вліво відбити передпліччям і захопити зброю, з кроком вперед захопити зброю другою рукою; нанести удар ногою в пах (коліно) збоку, вирвати зброю (рис. 50);

  

Рис. 50. Обеззброєння противника при уколі багнетом з відходом вліво

з відходом вправо - з кроком вправо відбити передпліччям і захопити зброю, з кроком вперед захопити зброю другою рукою; нанести удар ногою в коліно збоку і вирвати зброю (рис. 51).

  

Рис. 51. Обеззброєння противника при уколі багнетом з відходом вправо

Комплекс прийомів умовного бою з автоматом.

ВП - стройова стійка:

"Один" - прийняти готовність до бою.

"Два" - укол багнетом з випадом лівою ногою.

"Три" - з кроком правою ногою вперед удар прикладом збоку.

"Чотири" - з поворотом праворуч кругом удар затильником приклада назад з випадом правою ногою.

"П'ять" - з поворотом ліворуч кругом укол багнетом без випаду.

"Шість" - з поворотом праворуч кругом захист підставкою автомата без удару зверху.

"Сім" - з кроком лівою ногою вперед удар магазином в обличчя.

"Вісім" - з підставкою лівої ноги назад, поворотом наліво кругом прийняти готовність до бою.

"Дев'ять" - з кроком правою ногою вперед вибити зброю вліво, укол багнетом з випадом лівої ноги.

"Десять" - поворот праворуч, захист підставкою автомата під удар зверху; удар ногою в пах і удар стволом автомата зверху.

"Одинадцять" - з випадом правою ногою вбік удар затильником приклада вправо.

"Дванадцять" - з поворотом вліво прийняти готовність до бою.

"Тринадцять" - відбив вниз праворуч, укол багнетом з випадом лівою ногою.

"Чотирнадцять" - з поворотом праворуч відбив направо; укол багнетом з випадом лівою ногою.

"П'ятнадцять" - з кроком правою ногою вбік удар прикладом збоку і фронтальна стійка.

"Шістнадцять" - стрибком прийняти стройову стійку.

Вправа N 33. Прийоми бою з піхотною лопаткою

Прийоми рукопашного бою піхотною лопаткою застосовуються в рукопашних сутичках при діях з озброєним та неозброєним противником.

Для підготовки до бою з піхотною лопаткою (рис. 52) поставити праву (ліву) ногу вперед на ширині плечей, ноги напівзігнуті у колінах. Праву (ліву) руку зігнути в ліктьовому суглобі і винести вперед, кисть на рівні підборіддя, лопатку тримати за край держака, лезо перед собою на рівні очей. Тулуб трохи нахилити уперед, масу тіла рівномірно розподілити на дві ноги.

Прийоми бою піхотною лопаткою складаються з ударів, тичків та відбивів.

Удари піхотною лопаткою наносяться з місця та з випадами (прямі колючі (тички), ріжучі: зверху, знизу, збоку ззовні всередину, зсередини назовні).

Удари і тички піхотною лопаткою наносяться по голові, шиї, плечах, руках та інших вразливих частинах тіла.

Удар справа наноситься з короткого замаху праворуч-угору ребром лопати з кроком або випадом уперед.

Удар навідліг наноситься замахом вліво над плечем, ребром лопати зліва направо з кроком або випадом (рис. 53).

  

  

Рис. 52. Готовність до бою

Рис. 53. Удар навідліт

Удари піхотною лопаткою (тички, зверху, навідмах, сікучі навколо) наносяться зверху і збоку навідмах. Тичок лопаткою виконується з випадом правою (лівою) ногою.

Удар зверху наноситься із замахом вверх над головою ребром лопати зверху вниз з кроком або випадом.

Тичок наноситься з положення до бою з кроком або випадом. Швидко випрямити праву руку і нанести тичок гострою стороною лопатки в обличчя або шию противника.

Відбиви піхотною лопаткою застосовуються у тих випадках, коли противник наносить уколи багнетом або робить спробу виконати постріл впритул. Після відбиву виконується захват зброї, відбиття атаки ударом лопати.

Відбив вправо виконується швидким і коротким напівколовим рухом зліва направо. Ребром лопатки або держаком вправо відбивається зброя противника і наноситься удар у відповідь (рис. 54).

Захист відбивом піхотною лопаткою проводиться при уколах, ударах стволом автомата, багнетом на стволі автомата або при загрозі пострілу із зброї (автомата, пістолета) впритул (донизу, в правий, лівий боки).

  

Рис. 54. Відбив піхотною лопаткою

Відбив вліво виконується швидким коротким рухом ребром або держаком лопатки по зброї противника.

Після відбиву виконується захват зброї вільною рукою і наноситься удар у відповідь.

Відбив вниз-праворуч виконується швидким напівколовим рухом вниз - праворуч. Ребром або держаком піхотної лопати треба відбити зброю противника і нанести удар у відповідь.

Відбиви піхотною лопаткою (вправо, вліво, вниз-праворуч) виконуються ударом ребром лопатки по зброї противника вправо, вліво, вниз-праворуч, вгору, відразу після віддбиву наноситься відповідний удар лопаткою.

Захист піхотною лопаткою від ударів зверху, знизу, збоку навідмах проводиться підставкою лопатки.

Обеззброєння противника виконується при ударі піхотною лопаткою (прямо, згори, знизу, збоку ззовні всередину, зсередини назовні).

Обеззброєння противника при ударі піхотною лопаткою:

згори чи справа - з кроком вперед захиститися підставкою передпліччя вгору під озброєну руку противника на замасі, другою рукою захопити держак лопатки ззовні, нанести удар ногою і обеззброїти противника, викручуючи лопатку в бік великого пальця;

навідмах чи тичком - з кроком вперед вбік і поворотом до противника відбити передпліччями озброєну руку противника на замасі і захопити її, нанести удар ногою, захопити держак лопатки і обеззброїти противника, викручуючи лопатку вбік великого пальця.

Комплекс прийомів умовного бою з піхотною лопаткою на 16 рахунків:

"Один" - ВП - правобічна бойова стійка, лопатка у правій руці, хват прямий.

"Два" - з кроком правою ногою назад у лівобічну бойову стійку, захист правою рукою з лопаткою ззовні всередину від тичка у шию.

"Три" - з кроком правою ногою вперед у правобічну бойову стійку, горизонтальний ріжучий удар правою рукою з лопаткою з лівої сторони до правої у шию противника.

"Чотири" - з місця удар лівою рукою знизу в живіт противника.

"П'ять" - розворот на 180 градусів через ліве плече у лівобічну бойову стійку з круговим захистом правою рукою з лопаткою зсередини назовні на середньому рівні від діагонального ріжучого удару противника з правої сторони у ліву ззовні всередину.

"Шість" - з кроком правою ногою вперед у правобічну бойову стійку, діагональний ріжучий удар правою рукою з лопаткою з лівої сторони до правої знизу догори у тулуб противника.

"Сім" - з місця прямий удар лівою рукою у голову противника.

"Вісім" - поворот на 90 градусів через праве плече із захистом правою рукою з лопаткою донизу від вертикального колючого удару противника з лопаткою знизу доверху.

"Дев'ять" - випад на місці (вперед і назад) з тичком правою рукою з лопаткою у шию противника.

"Десять" - з кроком вперед лівою ногою прямий удар ногою у живіт противника з прийняттям лівобічної бойової стійки.

"Одинадцять" - розворот на 180 градусів через праве плече у правобічну бойову стійку із захистом правою рукою з лопаткою догори від вертикального колючого удару противника згори донизу.

"Дванадцять" - випад на місці (вперед і назад) з вертикальним ріжучим ударом правою рукою з лопаткою згори донизу в голову противника.

"Тринадцять" - з кроком вперед лівою ногою круговий удар ліктем у голову противника з прийняттям лівобічної бойової стійки.

"Чотирнадцять" - поворот на 90 градусів через ліве плече з одночасним захистом правою рукою з лопаткою догори, а лівою рукою донизу від подвійного удару противника на верхньому і нижньому рівнях.

"П'ятнадцять" - з кроком правою ногою вперед у правобічну бойову стійку, горизонтальний ріжучий удар правою рукою з лопаткою з правої сторони до лівої у шию противника.

"Шістнадцять" - прийняти ВП - правобічну бойову стійку, лопатка у правій руці, хват прямий.

Вправа N 34. Прийоми бою з ножем

Для підготовки до бою з ножем (рис. 55) поставити праву (ліву) ногу вперед на ширині плечей, ноги напівзігнуті у колінах. Праву (ліву) руку зігнути в ліктьовому суглобі, кулак на рівні підборіддя винести вперед, ніж тримати хватом зверху, рукоятка трохи нижче кулака передньої руки, лезо униз, кулак озброєної руки на рівні пояса, лезо прямо. Тулуб трохи нахилити уперед, масу тіла рівномірно розподілити на обидві ноги.

Удари ножем наносяться із стійкого положення (положення до бою) з коротким замахом у вразливі місця противника і завершуються швидким прийняттям положення до бою.

При необхідності удари повторюються. Удари ножем наносяться з кроком уперед (випадом, скачком) або збоку.

  

  

Рис. 55. Готовність до бою

Рис. 56. Колючий удар ножем зверху

Колючі удари ножем з місця та з випадами (колючі удари: прямий (тичок), зверху, знизу, збоку ззовні всередину, зсередини назовні; ріжучі удари: прямі горизонтальні, вертикальні, діагональні (зверху донизу, знизу доверху, збоку ззовні всередину, зсередини назовні) наносяться швидким рухом озброєної руки (рис. 56).

Захист проводиться підставлянням (відбивом) ножа (догори, донизу, в правий, лівий боки).

Обеззброєння противника при ударі ножем:

згори - з кроком вперед захиститися підставлянням передпліччя руки вгору під удар озброєної руки противника на замасі, другою рукою захопити його передпліччя знизу біля ліктя;

натискуючи передпліччям руки на ніж назовні, обеззброїти його;

знизу чи прямо - з кроком вперед захиститися підставлянням передпліччя лівої (правої) руки вниз, зупинити удар і захопити озброєну руку за зап'ястя, потягнути її вправо (вліво) від себе і ударом основи правої (лівої) долоні по зовнішній поверхні кисті противника вибити ніж.

Комплекс прийомів умовного бою з ножем на 16 рахунків:

"Один" - ВП - лівобічна бойова стійка, ніж у правій руці, хват прямий.

"Два" - з кроком лівої ноги назад, захист правою рукою з ножем догори від вертикального колючого удару зверху донизу.

"Три" - з місця ріжучий горизонтальний удар з правої сторони у шию.

"Чотири" - з кроком вперед прямий удар лівою ногою в живіт противника.

"П'ять" - розворот на 180 градусів через праве плече із захистом правою рукою з ножем донизу від вертикального колючого удару знизу доверху.

"Шість" - випад на місці (вперед і назад) із колючим горизонтальним ударом правою рукою з ножем в живіт противника.

"Сім" - з кроком вперед лівою ногою круговий удар лівою рукою (або ногою) в голову (живіт) противника.

"Вісім" - поворот праворуч на 90 градусів у правобічну бойову стійку із захистом правою рукою з ножем зсередини назовні на середньому рівні від удару навідмах.

"Дев'ять" - з місця діагональний ріжучий удар правою рукою з ножем знизу доверху з правого боку в лівий бік.

"Десять" - з кроком вперед лівою ногою круговий удар у коліно противника, перехопити ніж зворотним хватом.

"Одинадцять" - поворот на 180 градусів через праве плече із захистом правою рукою з ножем ззовні всередину на середньому рівні від прямого удару в голову.

"Дванадцять" - випад на місці (вперед і назад) з колючим ударом правою рукою з ножем знизу доверху, перехоплення ножа зворотним хватом.

"Тринадцять" - з кроком вперед лівою ногою круговий удар ліктем лівої руки (або ногою) в голову (живіт) противника.

"Чотирнадцять" - поворот ліворуч на 90 градусів у лівобічну бойову стійку із захистом правою рукою з ножем ззовні всередину на середньому рівні від прямого удару рукою в голову.

"П'ятнадцять" - з кроком уперед правою ногою горизонтальний колючий удар навідмах правою рукою з ножем у шию противника.

"Шістнадцять" - кроком назад правою ногою повернутись у лівобічну бойову стійку, перехопити ніж у правій руці прямим хватом.

Вправа N 35. Прийоми бою без зброї

Вони включають:

положення до бою є високими, середніми, низькими, а залежно від кута між стегнами - широкими, нормальними, вузькими, а від висування вперед відповідних частин тіла - лівосторонніми, правосторонніми та фронтальними;

для підготовки до бою поставити праву (ліву) ногу вперед на ширині плечей, ноги напівзігнуті у колінах. Праву (ліву) руку зігнути в ліктьовому суглобі, кулак на рівні підборіддя винести вперед, другий кулак трохи нижче кулака передньої руки, кулаки в одній вертикальній площині, лікті направлені вниз і закривають тулуб. Голову трохи нахилити вниз, дивитися з-під брів, тулуб трохи нахилити вперед, масу тіла рівномірно розподілити на обидві ноги;

удари рукою наносяться основою зімкнутих у кулак пальців, м'язовою частиною кулака, основою і ребром долоні, ліктем і передпліччям. Удари наносяться найкоротшим шляхом у найбільш вразливі місця: по голові, ключиці, по суглобах рук і ніг, у сонячне сплетіння, печінку, по нирках, підребер'я (рис. 57). Після удару приймається готовність до бою чи застосовуються інші прийоми;

удари ногою наносяться носком ноги, каблуком, стопою, коліном найкоротшим шляхом у найбільш вразливі місця: по голові, ключиці, по суглобах рук і ніг, в сонячне сплетіння, печінку, по нирках, підребер'я, пах.

Після удару приймається готовність до бою чи застосовуються інші прийоми.

  

Рис. 57. Удари рукою

Захист від ударів рукою підставлянням рук виконується:

підставлянням одного (двох) чи навхрест двох передпліч під удар зверху, знизу і збоку (рис. 58), а також підставлянням долоні під удар противника рукою.

  

Рис. 58. Захист підставлянням рук

Удари ногою наносяться носком ноги, каблуком, ребром стопи, коліном. Удари наносяться найкоротшим шляхом у найбільш вразливі місця (рис. 59).

Захист від ударів ногою виконується підставлянням стопи, каблука, стегна, схрещених рук, передпліч під удар противника ногою.

  

Рис. 59. Удари ногою

Комплекс прийомів умовного бою без зброї на 16 рахунків:

ВП - стройова стійка.

"Один" - прийняти готовність до бою, з кроком правої ноги назад виконати захист підставлянням передпліччя лівої руки вгору.

"Два" - нанести прямий удар правою рукою в голову.

"Три" - з поворотом праворуч виконати захист відбиттям правою рукою від удару рукою знизу.

"Чотири" - з кроком лівою ногою удар ліктем лівої руки з боку в голову.

"П'ять" - повертаючись ліворуч кругом, захист відбивом назовні лівою рукою з посиленням правою рукою.

"Шість" - удар ногою в живіт, прийняти правосторонню стійку.

"Сім" - з поворотом ліворуч захист з відбивом назовні лівою рукою.

"Вісім" - з кроком правої ноги удар лівою ногою знизу.

"Дев'ять" - удар коліном лівої ноги в обличчя противника, прийняти лівосторонню стійку.

"Десять" - повертаючись ліворуч кругом, з кроком лівої ноги вперед удар ребром долоні лівої руки на відмах.

"Одинадцять" - удар правою ногою в пах, прийняти готовність до бою.

"Дванадцять" - повертаючись праворуч, з кроком лівої ноги вперед, захист передпліччям прямих схрещених рук від удару ногою знизу.

"Тринадцять" - з кроком правою ногою удар двома руками одночасно по тулубу, долоні всередину.

"Чотирнадцять" - з кроком правою ногою назад удар ліктем назад.

"П'ятнадцять" - різкий нахил вперед, удар лівою ступнею назад по нападаючому противнику, поворот на правій нозі вліво, готовність до бою.

"Шістнадцять" - стройова стійка.

Душіння ззаду - підскочити до противника ззаду, рукою захопити голову, потягнути її до себе, передпліччям другої руки захопити шию і нанести удар ногою в підколінний згин, з'єднати руки і, розвертаючись вліво (вправо), навалити противника собі на спину, здійснити душіння (рис. 60).

  

Рис. 60. Душіння ззаду

Звільнення від захоплень:

тулуба ззаду - нанести удар каблуком по гомілці, захопити руку противника за кисть і лікоть, повертаючись, провести загин руки за спину;

тулуба спереду - нанести противнику удар коліном у пах, а основою долонь в обличчя (рис. 61);

тулуба з руками спереду - нанести удар коліном у пах, присідаючи, ривком розвести руки в боки, нанести удар ногою;

ніг спереду - нанести удар зверху рукою по голові, захопити одною рукою потилицю зверху, а другою - підборіддя знизу і ривком повернути голову (рис. 61).

  

Рис. 61. Звільнення від захватів

Вправа N 36. Больові прийоми

Загин руки за спину - захопити рукою кисть руки противника зверху, іншою рукою - одяг біля ліктя зверху і нанести удар ногою по гомілці чи в пах, вивести противника з рівноваги ривком правої руки до себе, а лівою від себе, зігнути руку противника у лікті. Закласти передпліччя захопленої руки в ліктьовий згин своєї руки, одночасно поставити ліву ногу ззовні правої ноги противника і нанести йому удар ребром долоні по шиї, захопити рукою комір, волосся чи каску і, утримуючи больовою дією, конвоювати противника (рис. 62).

Для зв'язування звалити противника на землю, сісти на нього, міцно притиснути коліном захопленому руку і провести загин другої руки.

Обеззброєння противника при ударі ножем знизу застосуванням загину руки за спину - з кроком вперед зустріти озброєну руку противника підставлянням передпліччя униз, захопивши другою рукою зверху одяг біля ліктя, нанести удар ногою в пах чи коліно, провести загин руки за спину, обеззброїти.

  

Рис. 62. Загин руки за спину

Важіль руки назовні (рис. 63) - захопити кисть противника двома руками знизу, піднімаючи захоплену руку вгору, зігнути кисть до передпліччя, нанести удар ногою і, викручуючи руку назовні, звалити противника на землю, нанести удар ногою; зігнути руки за спину, зв'язати.

  

Рис. 63. Важіль руки назовні

Важіль руки усередину (рис. 64) - захопити передпліччя руки противника двома руками зверху ззовні, нанести удар ногою по гомілці або у пах; ривком викручуючи руку усередину, вивести противника з рівноваги і підвести плече противника під своє плече, натискуючи ним, звалити противника; натискуючи рукою на ліктьовий суглоб, перевести руку на загин за спину і сісти зверху на противника, провести загин другої руки, зв'язати.

  

Рис. 64. Важіль руки усередину

Звільнення від захоплення шиї спереду (одягу на грудях) - нанести противнику удар передпліччям знизу по руці, захопити двома руками його руку, нанести удар ногою і провести важіль руки усередину.

Обеззброєння противника при ударі ножем:

прямо - відбити передпліччям усередину озброєну руку противника і захопити його за передпліччя; провести важіль руки назовні, обеззброїти;

зверху - захиститися підставкою передпліччя руки вгору під озброєну руку противника на замасі, захопити другою рукою передпліччя противника зверху, нанести удар ногою, провести важіль руки усередину, обеззброїти;

знизу - з кроком вперед зустріти озброєну руку противника підставкою передпліччя знизу, захопивши другою рукою зверху одяг біля ліктя, нанести удар ногою в пах чи коліно, провести загин руки за спину, обеззброїти;

навідмах - з кроком вперед вбік і поворотом до противника захиститися підставлянням передпліччя під озброєну руку, захопити руками передпліччя зверху і нанести удар ногою в коліно (по гомілці);

провести важіль руки усередину, обеззброїти.

Вузол руки зверху - захопити правою рукою праву руку противника за кисть зверху, нанести удар ногою в пах або гомілку; потягнути руку противника на себе, нанести удар ребром долоні лівої руки в ліктьовий згин, захопити праве передпліччя; повертаючись ліворуч нанести удар ще раз ногою в пах, енергійним ривком рук ліворуч звалити противника; при необхідності нанести йому удар по голові або тулубу, виконати загин руки за спину, зв'язати.

Важіль ліктя на плече - захопити двома руками праву руку противника за передпліччя біля кисті, нанести удар ногою в пах або гомілку, потягнути противника до себе, підняти захоплену руку праворуч-угору, з одночасним поворотом праворуч кругом, покласти його лікоть на своє ліве плече; потягнути руку противника вниз, піднімаючи своє плече вверх, травмувати ліктьовий суглоб.

Вправа N 37. Кидки

Задня підніжка - захопити противника за одяг біля ліктя і плеча, з кроком вперед вбік ривком осадити його на ногу, яка стоїть спереду; поставити ногу за опорну ногу противника та ривком рук кинути противника через ногу на землю, нанести удар ногою, зв'язати.

Кидок із захопленням ніг ззаду та душіння (рис. 65) - підскочити до противника ззаду і захопити руками його ноги нижче колін; штовхнути противника плечем під сідниці, рвонути ноги до себе вгору, кинути противника на землю і, не випускаючи ніг, нанести удар носком у пах або живіт. Стрибком сісти йому на поперек, поставивши ліву ногу на коліно, а праву - стопою на землю поперед себе (під плече противника). Нанести удар по голові, відразу після цього негайно відігнути голову противника назад і, поклавши на шию передпліччя другої руки, з'єднати руки. Упираючись правою ногою в землю і відгинаючи голову противника назад, здійснити душіння.

  

Рис. 65. Кидок із захопленням ніг ззаду та душіння

Кидок через плечі - захопити противника за руку, ривком потягнути його до себе вгору, швидко повернутися до нього спиною на зігнутих ногах так, щоб рука противника опинилася на плечі, випрямляючи ноги і нахиляючись вперед, підбити його тазом, ривком рук вниз кинути на землю, нанести удар ногою, зв'язати.

Звільнення від захоплення шиї ззаду - присідаючи, захопити руку (руки) противника і повернути голову в бік, нанести удар каблуком по гомілці, різким рухом рук вгору звільнитися від захоплення, утримуючи руку (руки) противника, провести кидок через спину, зв'язати.

Звільнення від захоплення тулуба з руками ззаду - нанести противнику удар каблуком по гомілці (стопі) або потилицею в обличчя, присідаючи, звільнитися від захоплення, захопити його руку одною рукою за передпліччя, другою за плече, провести кидок через спину, зв'язати.

Кидок через себе - захопити одяг під ліктями або на плечах противника і зробити лівою ногою крок вперед, поставивши ногу між ніг противника; присідаючи як найближче до п'ятки, одночасно рвонути до себе противника і упертися стопою правої загнутої ноги в низ його живота; перекидаючись через спину назад, у мить торкання землі лопатками сильно штовхнути противника стопою правої ноги вгору і назад за голову; зробивши повний перекид назад, не відпускаючи противника, сісти йому на груди і нанести удар в обличчя.

Вправа N 38. Спеціальні прийоми рукопашного бою

Вони включають:

обеззброєння противника при спробі вийняти пістолет:

з кобури (кишені) - з кроком (випадом) вперед просунути кисть поміж передпліччям і тулубом противника, другою рукою захопити свою кисть ззовні (з'єднати руки в замок), нанести удар коліном, провести загин руки за спину, обеззброїти;

із-за пояса брюк (кобури спереду) - з кроком вперед захопити кисть противника, нанести удар ногою, провести важіль руки назовні, обеззброїти;

обеззброєння противника при загрозі пістолетом на скорочених відстанях (до 1 м):

спереду - з кроком вперед вбік відбити і захопити озброєну руку противника, нанести удар ногою, провести важіль руки назовні, обеззброїти (рис. 66);

  

Рис. 66. Обеззброєння противника при загрозі пістолетом спереду

ззаду - з поворотом кругом відбити передпліччям озброєну руку противника і захопити її двома руками зверху, нанести удар ногою, провести важіль руки усередину, обеззброїти (рис. 67);

  

Рис. 67. Обеззброєння противника при загрозі пістолетом ззаду

зв'язування противника:

мотузкою - звалити противника на землю і зігнути руки за спину; мотузку надіти петлею на зап'ястя лівої руки противника, перекинути через його праве плече під груди, попустити в ліктьовий згин лівої руки і зв'язати зап'ястя обох рук;

брючними і поясними ременями - звалити противника на землю і зігнути руки за спину; брючним ременем зв'язати кисті противника, поясний ремінь пропустити під шию і прив'язати до брючного ременя;

обшук - змусити противника широко розвести ноги, нахилитися вперед, обпертися на стінку або землю прямими руками, погрожуючи зброєю, провести обшук.

 

Нормативи для визначення фізичної підготовленості
військовослужбовців строкової військової служби структурних підрозділів Держспецтрансслужби

N
вправи

Назва вправи

Форма одягу

Одиниця виміру

Військовослужбовці, які прослужили в підрозділах

Менше 6 місяців

Більше 6 місяців

Оцінки

Оцінки

5

4

3

5

4

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Підтягування на перекладині

2, 3

рази

11

9

7

12

10

8

2

Піднімання ніг до перекладини

2, 3

рази

10

8

6

12

10

8

3

Підйом переворотом на перекладині

2, 3

рази

-

-

-

6

5

4

4

Підйом силою на перекладині

2, 3

рази

-

-

-

5

4

3

6

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах

2, 3

рази

11

9

7

12

10

8

Згинання і розгинання рук у розмахуванні на брусах

2, 3

рази

-

-

-

11

9

7

9

Комплексна силова вправа

1, 2, 3

рази

44

40

36

48

44

40

11

Піднімання двох гир по довгому циклу:
16 кг (до 70 кг)

2, 3

рази

-

-

-

9

8

7

24 кг (до 80 кг)

-

-

-

6

5

4

24 кг (понад 80 кг)

-

-

-

10

9

8

12

Ривок гирі:
16 кг (до 60 кг)

2, 3

рази

-

-

-

50

44

38

24 кг (до 70 кг)

2, 3

рази

-

-

-

36

30

24

24 кг (до 80 кг)

-

-

-

44

38

32

24 кг (понад 80 кг)

-

-

-

52

46

40

15, 15а

Комплекс вільних вправ N 1, 2

1, 2, 3

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

20

Біг на 100 м (старт лежачи)

2, 3, 4

с

15,0

15,4

16,2

14,8

15,2

16,0

21

Біг на 100 м

2, 3, 4

с

14,4

14,8

15,8

14,2

14,6

15,6

21а

Човниковий біг 10 х 10 м

2, 3, 4

с

28,0

29,0

30,0

27,5

28,5

29,5

22

Біг на 400 м

2, 3, 4

хв., с

1,11

1,15

1,20

1,10

1,14

1,18

23

Біг на 1 км

2, 3, 4

хв., с

3,30

3,40

4,10

3,25

3,35

4,05

24

Біг на 3 км

2, 3, 4

хв., с

12,45

13,10

13,50

12,30

12,50

13,20

25

Марш-кидок на 5 км

4

хв., с

27,00

28,00

29,00

26,00

27,00

28,00

26а

Марш на лижах у складі роти (взводу) на 5 км

5

хв

38

43

48

36

41

46

27

Загальна контрольна вправа на смузі перешкод

4

хв., с

-

-

-

2,25

2,30

2,35

28

Метання гранати Ф-1 на дальність

4

м

36

33

28

38

35

30

28а

Метання гранати Ф-1 на точність

4

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 11 пункту 7.2 Порядку*

29

Плавання на 100 м вільним стилем

1

хв., с

2,00

2,15

2,45

1,50

2,05

2,35

31

Пірнання у довжину

1

м

20

15

10

25

20

15

32 - 38

Прийоми рукопашного бою (для військовослужбовців підрозділів охорони)

3, 4

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 12 пункту 7.2 Порядку*

____________
* Порядок з організації фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі транспорту, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 24 листопада 2014 року N 595

 

Нормативи для визначення фізичної підготовленості офіцерського, сержантського та рядового складу за контрактом структурних підрозділів Держспецтрансслужби 1 - 5 вікових груп

N
вправи

Назва вправи

Форма одягу

Одиниця виміру

Вікові групи військовослужбовців

1

2

3

4

5

оцінки

оцінки

оцінки

оцінки

оцінки

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Підтягування на перекладині

2, 3

рази

14

12

10

12

10

8

10

8

6

8

6

4

6

4

2

2

Піднімання ніг до перекладини

2, 3

рази

14

12

10

12

10

8

10

8

6

8

6

4

-

-

-

3

Підйом переворотом на перекладині

2, 3

рази

7

6

5

6

5

4

5

4

3

-

-

-

-

-

-

4

Підйом силою на перекладині

2, 3

рази

6

5

4

5

4

3

4

3

2

3

2

1

-

-

-

5

Зіскок махом назад на перекладині

1, 2, 3

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах

2, 3

рази

14

12

10

12

10

8

10

8

6

8

6

4

6

4

2

Згинання і розгинання рук у розмахуванні на брусах

2, 3

рази

13

11

9

11

9

7

9

7

5

7

5

3

5

3

1

8

Кут в упорі на брусах

2, 3

с

30

25

20

25

20

15

20

15

10

15

10

5

-

-

-

9

Комплексна силова вправа

 

рази

54

50

46

52

48

44

48

46

42

44

40

36

40

38

34

11

Піднімання двох гир по довгому циклу:
16 кг (до 70 кг)

2, 3

рази

16

15

14

15

14

13

14

13

12

13

12

11

12

11

10

24 кг (до 80 кг)

11

10

9

10

9

8

9

8

7

8

7

6

7

6

5

24 кг (понад 80 кг)

14

13

12

13

12

11

12

11

10

11

10

9

10

9

8

12

Ривок гирі:
16 кг (до 60 кг)

2, 3

рази

70

64

58

66

60

54

62

56

50

56

50

46

50

46

42

24 кг (до 70 кг)

56

50

44

52

46

40

48

42

36

42

36

32

36

32

28

24 кг (до 80 кг)

64

58

52

60

54

48

56

50

44

50

44

40

44

40

36

24 кг (понад 80 кг)

74

68

62

69

63

57

64

58

52

58

52

47

52

47

42

14

Стрибок ноги нарізно через коня у довжину

1, 2, 3

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14а

Стрибок ноги нарізно через козла у довжину

1, 2, 3

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

-

-

-

-

-

-

15, 15а

Комплекс вільних вправ N 1, 2

1, 2, 3

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

16

Вправа на гнучкість

1, 2, 3

см

-16

-13

-9

-15

-12

-8

-14

-11

-7

-13

-10

-6

-

-

-

20

Біг на 100 м (старт лежачи)

2, 3, 4

с

14,4

14,8

15,6

14,6

15,0

15,8

14,8

15,2

16,0

15,0

15,4

16,2

-

-

-

21

Біг на 100 м

2, 3, 4

с

14,0

14,5

15,2

14,3

14,8

15,6

14,8

15,4

16,2

15,4

16,0

16,8

15,8

16,4

17,2

21а

Човниковий біг 10 х 10 м

2, 3, 4

с

26,5

27,5

28,5

27,0

28,0

29,0

27,5

28,5

29,5

28,0

29,0

30,0

28,5

29,5

30,5

22

Біг на 400 м

2, 3, 4

хв., с

1,07

1,11

1,17

1,08

1,12

1,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Біг на 1 км

2, 3, 4

хв., с

3,25

3,35

4,00

3,30

3,40

4,05

3,45

4,00

4,30

3,55

4,10

4,40

4,05

5,15

5,40

24

Біг на 3 км

2, 3, 4

хв., с

12,20

12,35

13,10

12,30

12,45

13,20

12,50

13,20

14,00

13,50

14,50

15,50

15,10

16,00

17,00

25

Марш-кидок на 5 км

4

хв., с

25,30

26,30

27,30

26,00

27,00

28,00

27,00

28,00

29,00

-

-

-

-

-

-

25а

Марш-кидок на 10 км

4

хв., с

52,00

54,00

56,00

54,00

56,00

58,00

56,00

58,00

60,00

-

-

-

-

-

-

26

Лижна гонка на 5 км

4

хв., с

27,00

28,00

29,00

28,00

29,00

30,00

29,00

31,00

33,0

31,00

33,00

35,00

33,00

36,00

39,00

26а

Марш на лижах у складі роти на 5 км

5

хв., с

33,00

38,00

43,00

34,30

39,30

44,30

36,00

41,00

46,00

-

-

-

-

-

-

27

Загальна контрольна вправа на смузі перешкод

4

хв., с

2,10

2,15

2,20

2,15

2,20

2,25

2,20

2,25

2,35

-

-

-

-

-

-

28

Метання гранати Ф-1 на дальність

4

м

40

37

33

37

34

31

34

31

28

-

-

-

-

-

-

28а

Метання гранати Ф-1 на точність

4

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 11 пункту 7.2 Порядку*

29

Плавання на 100 м вільним стилем

1

хв., с

1,45

1,55

2,10

1,55

2,10

2,15

1,40

1,55

2,15

2,05

2,25

2,55

2,40

3,05

3,35

31

Пірнання у довжину

1

м

25

20

15

25

20

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 - 38

Прийоми рукопашного бою (для військовослужбовців підрозділів охорони)

3, 4

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 12 пункту 7.2 Порядку*

____________
* Порядок з організації фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі транспорту, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 24 листопада 2014 року N 595.

 

Нормативи для визначення фізичної підготовленості військовослужбовців офіцерського складу 6-ї та 7-ї вікових груп

N
вправи

Назва вправи

Форма одягу

Одиниця виміру

Вікові групи військовослужбовців

6

7

оцінки

оцінки

5

4

3

5

4

3

1

Підтягування на перекладині

2, 3

рази

5

3

1

-

-

-

9

Комплексна силова вправа

1, 2, 3

рази

32

28

24

28

24

20

10

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи

1, 2, 3

рази

24

21

18

21

18

15

15, 15а

Комплекс вільних вправ N 1, 2

1, 2, 3

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

23

Біг на 1 км

2, 3

хв., с

5,00

5,30

6,10

5,20

5,50

6,30

24

Біг на 3 км

2, 3

хв., с

16,00

17,00

18,00

17,00

18,00

19,00

26

Лижна гонка на 5 км

4

хв., с

36

39

42

-

-

-

29

Плавання на 100 м вільним стилем

1

хв., с

3,05

3,20

3,55

3,20

3,55

4,10

____________
* Порядок з організації фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі транспорту, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 24 листопада 2014 року N 595.

 

Нормативи для визначення фізичної підготовленості курсантів (слухачів) ВНП ВНЗ

N
вправи

Назва вправи

Форма одягу

Одиниця виміру

Курси ВНП ВНЗ

1

2

3

4

оцінки

оцінки

оцінки

оцінки

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Підтягування на перекладині

2, 3

рази

12

10

8

13

11

9

14

12

10

15

13

11

2

Піднімання ніг до перекладини

2, 3

рази

11

9

7

12

10

8

13

11

9

14

12

10

3

Підйом переворотом на перекладині

2, 3

рази

6

5

4

7

6

5

8

7

6

9

8

7

4

Підйом силою на перекладині

2, 3

рази

4

3

2

5

4

3

6

5

4

7

6

5

5

Зіскок махом назад на перекладині

1, 2, 3

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

-

-

-

-

-

-

Зіскок махом назад на перекладині

1, 2, 3

бали

-

-

-

-

-

-

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

6

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах

2, 3

рази

12

10

8

14

12

10

16

14

12

18

16

14

Згинання і розгинання рук у розмахуванні на брусах

2, 3

рази

11

9

7

13

11

9

15

13

11

17

15

13

7

Зіскок боком з поворотом на 90 градусів на брусах

1, 2, 3

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зіскок боком з поворотом на 90 градусів на брусах

1, 2, 3

бали

-

-

-

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

-

-

-

-

-

-

Зіскок боком з поворотом на 90 градусів на брусах

1, 2, 3

бали

-

-

-

-

-

-

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

8

Кут в упорі на брусах

2, 3

хв., с

0,25

0,20

0,15

0,25

0,20

0,15

0,30

0,25

0,20

0,30

0,25

0,20

9

Комплексна силова вправа

1, 2, 3

рази

48

44

40

52

48

44

56

52

48

60

56

52

10

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи

1, 2, 3

рази

36

33

30

39

36

33

42

39

36

45

42

39

11

Піднімання двох гир по довгому циклу:
16 кг (до 70 кг)

2, 3

рази

10

9

8

12

11

10

14

13

12

16

15

14

24 кг (до 80 кг)

7

6

5

8

7

6

9

8

7

10

9

8

24 кг (понад 80 кг)

11

10

9

12

11

10

13

12

11

14

13

12

12

Ривок гирі:
16 кг (до 60 кг)

2, 3

рази

52

46

40

58

52

46

64

58

52

70

64

58

24 кг до 70 кг

38

32

26

44

38

32

50

44

38

56

50

44

24 кг до 80 кг

46

40

34

52

46

40

58

52

46

64

58

52

24 кг понад 80 кг

54

48

42

60

54

48

68

62

54

74

68

62

14

Стрибок ноги нарізно через козла у довжину

2, 3

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

-

-

-

-

-

-

14а

Стрибок ноги нарізно через коня у довжину

1, 2, 3

бали

-

-

-

-

-

-

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

15, 15а

Комплекс вільних вправ N 1, 2

1, 2, 3

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

16

Вправа на гнучкість

1, 2, 3

см

-14

-11

-7

-15

-12

-8

-16

-13

-9

-17

-14

-10

18

Утримання горизонтального положення тулуба обличчям вниз

1, 2, 3

хв., с

2.15

1,45

1,15

2,25

1,55

1,25

2,35

2,05

1,35

2,45

2,20

1,45

19

Стійка на руках

1, 2, 3

с

8

6

4

10

8

6

12

10

8

14

12

10

20

Біг на 100 м (старт лежачи)

2, 3, 4

с

14,8

15,2

16,0

14,6

15,0

15,8

14,4

14,8

15,6

14,2

14,6

15,4

21

Біг на 100 м

2, 3,4

с

14,4

14,8

15,6

14,2

14,6

15,4

14,0

14,4

15,2

13,8

14,2

15,0

21а

Човниковий біг 10 х 10 м

2, 3, 4

с

27,5

28,5

29,5

27,0

28,0

29,0

26,5

27,5

28,5

26,0

27,0

28,0

22

Біг на 400 м

2, 3, 4

с

1,10

1,12

1,18

1,08

1,10

1,16

1,06

1,08

1,14

1,04

1,06

1,12

23

Біг на 1 км

2, 3, 4

хв., с

3,45

3,55

4,20

3,35

3,45

4,10

3,25

3,35

4,00

3,20

3,30

3,55

24

Біг на 3 км

2, 3, 4

хв., с

12,30

12,50

13,40

12,20

12,40

13,30

12,10

12,30

13,20

12,00

12,20

13,10

25

Марш-кидок на 5 км

4

хв., с

24,30

25,30

26,30

24,00

25,00

26,00

23,30

24,30

25,30

23,00

24,00

25,00

25а

Марш-кидок на 10 км

4

хв., с

53,00

55,00

57,00

55,00

56,00

57,00

51,00

53,00

55,00

50,00

52,00

54,00

26

Лижна гонка на 5 км

4

хв., с

28,00

29,00

31,00

27,00

28,00

30,00

26,00

27,00

29,00

25,00

26,00

28,00

26а

Марш на лижах у складі роти на 5 км

5

хв

36

41

46

33

38

43

32

37

42

31

36

41

26б

Марш на лижах у складі роти на 10 км

5

год., хв

1,15

1,20

1,25

1,10

1,15

1,20

1,05

1,10

1,15

1,05

1,10

1,15

27

Загальна контрольна вправа на смузі перешкод

4

хв., с

2,20

2,25

2,30

2,15

2,20

2,25

2,10

2,15

2,20

2,05

2,10

2,15

28

Метання гранати Ф-1 на дальність

4

м

40

35

30

42

37

32

45

40

35

47

42

37

28а

Метання гранати Ф-1 на точність

4

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 11 пункту 7.2 Порядку*

29

Плавання на 100 м вільним стилем

1

хв., с

1,50

2,00

2,20

1,45

1,55

2,15

1,40

1,50

2,10

1,35

1,45

2,05

30

Плавання в обмундируванні зі зброєю

4

м

145

120

95

150

125

100

200

175

150

225

200

175

31

Пірнання у довжину

1

м

30

25

20

35

30

25

40

35

30

40

35

30

32 - 38

Прийоми рукопашного бою

3, 4

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 12 пункту 7.2 Порядку*

____________
* Порядок з організації фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі транспорту, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 24 листопада 2014 року N 595.

 

Нормативи для визначення фізичної підготовленості військовослужбовців-жінок офіцерського, сержантського та рядового складу 1 - 5 вікових груп

N вправи

Назва вправи

Форма одягу

Одиниця виміру

Вікові групи військовослужбовців

1

2

3

4

5

оцінки

оцінки

оцінки

оцінки

оцінки

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5

4

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9

Комплексна силова вправа

1, 2, 3

рази

44

40

36

40

36

32

36

32

28

32

28

24

28

24

20

10

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи

1, 2, 3

рази

22

20

18

20

18

16

18

16

14

16

14

12

14

12

10

12

Ривок гирі:
8 кг (до 50 кг)

2, 3

рази

36

32

26

32

28

22

28

24

18

-

-

-

-

-

-

8 кг (до 60 кг)

рази

40

36

30

36

32

26

32

28

22

-

-

-

-

-

-

8 кг (до 70 кг)

рази

44

40

34

40

36

30

36

32

26

-

-

-

-

-

-

8 кг (понад 70 кг)

рази

46

42

36

42

38

32

38

34

28

-

-

-

-

-

-

13

Стрибки зі скакалкою

1, 2, 3

хв., с

1,40

1,20

1,00

1,30

1,10

0,50

1,20

1,00

0,40

1,10

0,50

0,30

1,00

0,40

0,20

15, 15а

Комплекс вільних вправ N 1, 2

1, 2, 3

бали

Оцінюється згідно з підпунктом 10 пункту 7.2 Порядку*

16

Вправа на гнучкість

1, 2, 3

см

-16

-12

-7

-15

-11

-6

-14

-10

-5

-13

-9

-4

-10

-6

-2

17

Комплексна координаційна вправа

1, 2, 3

рази

65

55

45

60

50

40

55

45

35

50

40

30

-

-

-

18

Утримання горизонтального положення тулуба обличчям вниз

1, 2, 3

хв., с

1,35

1,15

0,50

1,30

1,10

0,45

1,25

1,05

0,40

1,15

0,55

0,30

1,05

0,45

0,20

21

Біг на 100 м

2, 3, 4

с

16,6

17,2

18,0

17,2

17,8

18,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21а

Човниковий біг 10 х 10 м

2, 3, 4

с

32,0

34,0

36,0

34,0

36,0

38,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Біг на 1 км

2, 3, 4

хв., с

4,00

4,15

4,35

4,20

4,40

5,10

4,40

4,55

5,30

5,00

5,20

6,00

5,30

5,50

6,10

26

Лижна гонка на 5 км

4

хв., с

34,0

36,0

39,0

36,0

38,0

41,0

38,0

40,0

43,0

40,0

42,0

45,0

-

-

-

27а

Загальна контрольна вправа на смузі перешкод

4

хв., с

1,45

1,55

2,15

1,50

2,00

2,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Плавання на 100 м вільним стилем

1

хв., с

2,30

2,50

3,20

2,35

2,55

3,25

2,50

3,10

3,40

3,20

3,45

4,20

3,50

4,10

4,45

31

Пірнання у довжину

1

м

20

18

16

18

16

14

16

14

12

-

-

-

-

-

-

____________
* Порядок з організації фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі транспорту, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 24 листопада 2014 року N 595.

 

Нормативи для визначення фізичної підготовленості громадян України і військовослужбовців рядового та сержантського складу, що вступають до ВНП ВНЗ та вступають на військову службу за контрактом

N
вправи

Назва вправи

Форма одягу

Одиниця виміру

Вступники до ВНП ВНЗ

Вступники на військову службу за контрактом

громадяни України та військовослужбовці (чоловіки)

громадяни України
(чоловіки)

громадяни України
(жінки)

оцінки

оцінки

оцінки

5

4

3

5

4

3

5

4

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Підтягування на перекладині

1, 2, 3

рази

11

9

7

10

8

6

-

-

-

9

Комплексна силова вправа

1, 2, 3

рази

-

-

-

-

-

-

28

26

24

21

Біг на 100 м

1, 2, 3

с

14,4

14,8

15,8

14,6

15,0

16,0

17,0

17,6

18,6

23

Біг на 1 км

1, 2, 3

хв., с

-

-

-

4,10

4,20

4,45

4,45

5,00

5,30

24

Біг на 3 км

1, 2, 3

хв., с

12,45

13,10

13,50

13,00

13,20

14,10

-

-

-

 

Нормативи для визначення фізичної підготовленості громадян України - кандидатів на проходження служби у військовому резерві та тих, хто проходить службу у військовому резерві, на період проходження зборів

Категорії

Оцінка

Вправи

підтягування на перекладині
(рази)

комплексна силова вправа
(рази)

біг на 100 м
(с)

човниковий біг 10 х 10 м
(с)

біг на 1 км
(хв., с)

біг на 3 км
(хв., с)

1

2

3

4

5

6

7

8

Чоловіки
1 вікової групи
до 30 років

5
4
3

9
8
7

40
36
32

15,0
15,4
16,2

28,5
29,5
30,5

3,55
4,05
4,30

13,20
13,40
14,30

Чоловіки
2 вікової групи
до 35 років

5
4
3

8
7
6

38
34
30

15,2
15,6
16,4

29,0
30,0
31,0

4,05
4,15
4,40

13,40
14,00
14,50

Чоловіки
3 вікової групи
до 40 років

5
4
3

7
6
5

36
32
28

15,4
15,8
16,6

29,5
30,5
31,5

4,15
4,25
4,50

13,50
14,10
15,10

Чоловіки
4 вікової групи
до 45 років

5
4
3

6
5
4

34
30
26

-
-
-

-
-
-

4,30
4,40
5,10

-
-
-

Чоловіки
5 вікової групи
до 50 років

5
4
3

5
4
3

32
28
24

-
-
-

-
-
-

5,00
5,30
6,10

-
-
-

Чоловіки
6 вікової групи
до 55 років

5
4
3

-
-
-

28
24
20

-
-
-

-
-
-

5,20
5,50
6,30

-
-
-

Чоловіки
7 вікової групи
до 60 років

5
4
3

-
-
-

26
22
18

-
-
-

-
-
-

5,40
6,10
6,50

-
-
-

Жінки
1 вікової групи
до 30 років

5
4
3

-
-
-

36
32
28

17,0
17,6
18,8

33,0
34,0
35,0

4,30
4,45
5,15

-
-
-

Жінки
2 вікової групи
до 35 років

5
4
3

-
-
-

32
28
24

17,4
18,0
19,2

34,0
35,0
36,0

4,45
5,00
5,30

-
-
-

Жінки
3 вікової групи
до 40 років

5
4
3

-
-
-

28
24
20

-
-
-

-
-
-

5,00
5,20
6,00

-
-
-

Жінки
4 вікової групи
до 45 років

5
4
3

-
-
-

24
20
16

-
-
-

-
-
-

5,20
5,50
6,30

-
-
-

Форма одягу

2, 3

1, 2, 3

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

 

ПЕРЕЛІК
необхідного спортивного інвентарю для обладнання приміщення (кімнати, місця) для занять фізичною підготовкою в роті

N
з/п

Найменування спортивного майна

1

Гімнастична стінка

2

Навісна перекладина - бруси

3

Гриф для штанги тренувальний

4

Підставка під диски і гантелі

5

Диск 20 кг прорезинений

6

Диск 15 кг прорезинений

7

Диск 10 кг прорезинений

8

Диск 5 кг прорезинений

9

Тренажер для жиму лежачи

10

Гантелі розбірні

11

Тренажер для м'язів живота

12

Гиря 8 кг

13

Гиря 16 кг

14

Гиря 24 кг

15

Піраміда з макетами зброї

 

Стенд "Спортивне життя роти"

N
з/п

Спортивне життя роти

1

Розрядні нормативи за видами спорту

2

Нормативи з фізичної підготовки, ВСГВ

3

Положення про заохочувальний знак Держспецтрансслужби "Відмінник спорту"

4

Спортивні досягнення:
фото кращих спортсменів та військовослужбовців, які на відмінно виконали нормативи ВСГВ;
грамоти нагородження підрозділу;
фото військово-спортивних змагань

5

Календар проведення спортивних змагань на першість (спартакіади) Держспецтрансслужби, структурного підрозділу, роти, взводу

6

Спортивні результати проведення першості (спартакіади) Держспецтрансслужби, структурного підрозділу, роти, взводу

7

Відомості про виконання фізичних вправ

8

Новини українського та світового спорту

 

ПЛАН
проведення інструкторсько-методичного заняття

(варіант)

N
з/п

Зміст (навчальні питання)

Час

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

Підготовча частина - 10 хв.

1

Шикування, оголошення теми заняття, перевірка готовності до занять

10 хв.

Оцінити знання командирів підрозділів (правильність відповідей оцінюють всі командири і керівник занять)

Основна частина - 70 хв.

1

Уточнити вимоги цього Порядку і програм фізичної підготовки. Перевірка знань командирів підрозділів щодо змісту й методики навчання окремим вправам, прийомам, діям

10 хв.

Оцінити знання командирів підрозділів (правильність відповідей оцінюють всі командири і керівник занять)

2

Розбір змісту і методики проведення підготовчої частини занять з подоланням перешкод

10 хв.

Уточнити зміст і методику проведення підготовчої частини занять з подоланням перешкод. Доручити проведення підготовчої частини занять одному-двом командирам і оцінити їх дії

3

Розбір змісту, послідовності і порядку виконання вправ основної частини на кожному навчальному місці: для удосконалення техніки подолання лабіринту способом "маятник"

10 хв.

Показати техніку і методику удосконалення прийому. Звернути увагу на погодженість дій рук і ніг

4

Для удосконалення техніки подолання зруйнованого моста

10 хв.

 

5

Для удосконалення техніки подолання зруйнованої драбини, в три темпи не торкаючись перешкод ногами

15 хв.

Звернути увагу на правильність виходу на другу сходинку драбини; на правильність положення тулуба під час атаки перешкоди і значення правильного відштовхування між балками

6

Для удосконалення техніки виконання прийомів рукопашного бою після подолання ділянки смуги

15 хв.

Показати виконувані прийоми, послідовність їх виконання. Звернути увагу на дотримання правил безпеки під час виконання прийомів рукопашного бою

Заключна частина - 10 хв.

1

Підбиття підсумків занять

10 хв.

Дати оцінку підготовленості командирів. Вказати на помилки, поставити завдання на підготовку до проведення занять у підрозділах

ПЛАН
проведення навчально-тренувального заняття

(варіант)

N
з/п

Зміст

Час

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

Підготовча частина - 10 хв.

1

Шикування і пояснення змісту занять

1 хв.

Взвод в двошеренговому строю, перевірка особового складу, форми одягу

2

Стройові прийоми

1 хв.

Проводити в складі взводу

3

Ходьба, вправи в ходінні

2 хв.

Проводити в колоні по одному, дистанція 2 кроки

4

Біг, вправи під час бігу

1 хв.

Проводити в колоні по одному, дистанція 2 кроки

5

Загальнорозвивальні вправи на місці для окремих груп м'язів всього тіла

5 хв.

Перешикувати взвод. Проводити потоком, кожну вправу виконати 4 - 6 разів

Основна частина - 35 хв.

1

Ознайомлення і розучування.
Вправа на перекладині

10 хв.

Розучування проводити в цілому, в парах з допомогою

2

Вправа на брусах.
Тренування

9 хв.

Вправу виконувати на кінцях жердин на максимальну кількість рухів

3

Вправа.
Стрибок ноги нарізно.
Тренування

9 хв.

Стрибки виконувати потоком з поступовим відсуванням містка.
Особливу увагу звертати на замах та прогинання після поштовху руками

4

Комплексне тренування. Перенесення ваги

7 хв.

Естафету проводити серед відділень у вигляді змагань

Заключна частина - 5 хв.

1

Ходьба, вправи для розслаблення м'язів і відновлення рівномірного дихання

2 хв.

Проводити в колоні по одному

2

Наведення порядку на навчальних місцях

2 хв.

 

3

Підбиття підсумків занять

1 хв.

Вказати на помилки, дати завдання для самостійної роботи

ПЛАН
проведення комплексного заняття

(варіант)

N
з/п

Зміст

Час

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

Підготовча частина - 10 хв.

1

Шикування і пояснення змісту занять

1 хв.

Взвод в одношеренговому строю, перевірка військовослужбовців, форми одягу

2

Стройові прийоми

1 хв.

Проводити в складі взводу

3

Ходіння, вправи в ходінні

4 хв.

Проводити в колоні по одному, дистанція 2 кроки

4

Біг. Вправи під час бігу

4 хв.

Проводити в складі взводу

Основна частина - 35 хв.

1

Біг на короткі дистанції, спеціальні бігові вправи: старт і прискорення, зустрічна естафета

7 хв.

Основну частину проводити фронтальним способом на п'яти навчальних місцях

2

Прийоми рукопашного бою: удари ножем і захист від них

7 хв.

Прийоми виконувати в парах в розімкнутому двошеренговому строю, спочатку в повільному, а потім швидкому темпі

3

Вправи на перекладині, підйом переворотом

7 хв.

Вправи виконувати в парах з допомогою на багатопролітних снарядах

4

Вправа ривок гирі
24 кг

7 хв.

Вправи виконувати спочатку одною, потім другою рукою по 10 - 12 разів

5

Вправа біг на 100 м

7 хв.

Біг проводити в складі взводу в середньому темпі

Заключна частина - 3 хв.

1

Ходьба: вправи для розслаблення м'язів і відновлення рівномірного дихання

1 хв.

Проводити в колоні по одному

2

Підбиття підсумків занять

2 хв.

Вказати на помилки, дати завдання для самостійної роботи

ПЛАН
проведення навчально-методичного заняття

(варіант)

N
з/п

Зміст (навчальні питання)

Час

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

Підготовча частина - 10 хв.

1

Шикування, оголошення теми заняття, перевірка готовності до занять

10 хв.

Взвод (навчальна група) в двошеренговому строю

Основна частина - 70 хв.

1

Уточнити вимоги цього Порядку і програми фізичної підготовки. Перевірка знань курсантів (слухачів) щодо змісту й методики навчання окремим вправам, прийомам, діям

10 хв.

Оцінити правильність відповідей курсантів (слухачів).
Звернути увагу на дотримання правил безпеки під час проведення заняття (виконання фізичних вправ)

2

Розбір змісту і методики проведення підготовчої частини занять з подоланням перешкод

10 хв.

Уточнити зміст і методику проведення підготовчої частини занять з подоланням перешкод. Доручити проведення підготовчої частини занять одному-двом курсантам (слухачам) і оцінити їх дії

3

Розбір змісту, послідовності і порядку виконання вправ основної частини на кожному навчальному місці:
для удосконалення техніки подолання лабіринту способом "маятник"
  
  
  

для удосконалення техніки подолання зруйнованого моста
  
  
  

для удосконалення техніки подолання зруйнованої драбини, в три темпи не торкаючись перешкод ногами
  
  

для удосконалення техніки виконання прийомів рукопашного бою після подолання ділянки смуг

  
  
  
10 хв.
  
  
  
  

10 хв.
  
  
  
  

10 хв.
  
  
  
  

20 хв.

Показати техніку і методику удосконалення прийому
  
Звернути увагу на погодженість дій рук і ніг.
Доручити проведення частини навчального заняття одному-двом курсантам (слухачам) і оцінити їх дії.

Показати техніку і методику удосконалення прийому.
Доручити проведення частини навчального заняття одному-двом курсантам (слухачам) і оцінити їх дії.

Звернути увагу на правильність виходу на другу сходинку драбини; на правильність положення тулуба під час атаки перешкоди і значення правильного відштовхування між балками.

Показати виконувані прийоми, послідовність їх виконання. Звернути увагу на дотримання правил безпеки під час виконання прийомів рукопашного бою

Заключна частина - 10 хв.

1

Підбиття підсумків заняття

10 хв.

Дати оцінку підготовленості курсантів (слухачів). Вказати на помилки, поставити завдання на самостійну підготовку у підрозділах

 

Форми одягу для фізичної підготовки

  

  

  

N 1

N 2

N 3

  

  

  

N 4

N 4

N 5

Форма N 1 - у спортивному одязі (плавках, трусах, майці, тренувальному костюмі, тапочках, кедах або черевиках). Дозволяється на спеціально підготовленому (чистому) трав'яному, піщаному або дерев'яному майданчику проводити заняття без взуття.

Форма N 2 - літня повсякденна, польова або робоча форма одягу, без головного убору, з оголеним торсом або у майці, у польових брюках або прямого крою (навипуск), черевиках з високими берцями або черевиках.

Форма N 3 - для військовослужбовців строкової військової служби та курсантів ВНП ВНЗ - літня повсякденна або робоча форма одягу, у куртці з розстебнутим коміром на один ґудзик, без головного убору та поясного ременя;

для осіб офіцерського складу, сержантського та рядового складу за контрактом - повсякденна форма одягу в сорочці з розстебнутим коміром на один ґудзик, з погонами, без краватки та без головного убору.

Форма N 4 - для військовослужбовців строкової військової служби та курсантів ВНП ВНЗ - повсякденна або робоча форма одягу, у куртці (кітелі) з розстебнутим коміром на один ґудзик та послабленим поясним ременем;

для осіб офіцерського складу, сержантського та рядового складу за контрактом - повсякденна або польова.

Форма N 5 - зимова повсякденна, польова або робоча форма одягу, куртка утеплена з розстебнутим коміром та послабленим поясним ременем.

Форма одягу встановлюється:

на ранкову фізичну зарядку - командиром (начальником) структурного підрозділу Держспецтрансслужби, а за його відсутності - черговим структурного підрозділу Держспецтрансслужби за NN 1, 2, 3, 4, 5;

на навчальні заняття - командирами рот:

з гімнастики, спортивних та рухливих ігор - NN 1, 2, 3 (на заняття у спортивних залах замість черевиків дозволяється надівати тапочки);

з подолання перешкод - NN 4, 5; з рукопашного бою - NN 3, 4, 5 (при формі одягу N 4 дозволяється знімати головний убір, заняття на килимі проводяться у тапочках або без взуття);

з лижної підготовки - NN 4, 5 (дозволяється узувати замість черевиків з високими берцями лижні черевики та гетри);

з прискореного пересування - NN 1, 2, 3, 4, 5;

з плавання - NN 1, 4;

на перевірку - особою, яка організовує перевірку, - NN 1, 2, 3, 4, 5;

при проведенні спортивних змагань - командиром (начальником) структурного підрозділу Держспецтрансслужби або головним суддею змагань - NN 1, 2, 3, 4, 5 залежно від виду спорту та чинних правил змагань.

Умови застосування форм одягу на ранковій фізичній зарядці

З метою загартування та попередження переохолодження військовослужбовців форма одягу для ранкової фізичної зарядки встановлюється залежно від температури повітря та сили вітру

Температура повітря
(градуси, C)

Форма одягу

в тиху погоду при невеликому вітрі

при вітрі більше 5 м/с

Вище + 10° C

Від + 10° C до + 5° C
Від + 5° C до - 5° C
Від - 5° C до - 20° C
Від - 20° C та нижче

N 1 або N 2

N 2
N 3
N 4
N 5

N 2

N 2 або N 3
N 3 або N 4
N 5
N 5 (при сильному вітрі - шапка з опущеними та зав'язаними тасьмою навушниками)

 

Зміст ранкової фізичної зарядки

Варіанти ранкової фізичної зарядки

Зміст

підготовча частина 5 - 10 хв.

основна частина 20 - 40 хв.

заключна частина 5 хв.

1

2

3

4

Перший - вправи загального розвитку

Ходьба, біг, вправи загального розвитку для м'язів рук, тулуба і ніг під час руху

Вправи загального розвитку для м'язів рук, тулуба і ніг на місці; комплекси вільних вправ на 16 рахунків; вправи, які виконуються удвох; спеціальні вправи; біг на 1,5 - 2 км

Біг у повільному темпі, ходьба у поєднанні з вправами у глибокому диханні та для розслаблення м'язів

Другий - прискорене пересування

Ходьба, біг, вправи загального розвитку для м'язів рук, тулуба і ніг під час руху

Спеціальні бігові вправи, прискорення, біг 4 км або прискорене пересування 3 км (біг з прискореннями)

Біг у повільному темпі, ходьба у поєднанні з вправами у глибокому диханні та для розслаблення м'язів

Третій - комплексне тренування

Ходьба, біг, вправи загального розвитку для м'язів рук, тулуба і ніг під час руху та на місці

Вправи з розділів фізичної підготовки: вправи на гімнастичних снарядах і тренажерах; подолання окремих перешкод; виконання прийомів рукопашного бою; біг на 1 км

Біг у повільному темпі, ходьба у поєднанні з вправами у глибокому диханні та для розслаблення м'язів

 

Військово-спортивна група вправ (ВСГВ)

Вправи

Вікові групи

чоловіки

жінки

1, 2, 3

4, 5

6, 7

1, 2

3

4, 5

Підтягування на перекладині або
комплексна силова вправа

+

+

+

  
+

  
+

  
+

Біг на 100 м, старт лежачи (човниковий біг 10 х 10 м - при відсутності умов для бігу на 100 м)

+

+

 

+

 

 

Біг на 3 км

+

+

 

 

 

 

Біг на 1 км

 

 

+

+

+

+

Загальна контрольна вправа на єдиній
смузі перешкод або
біг на 400 м

  
+
+

 

 

  
+

 

 

 

Опис спортивних ігор

1. Гра "Перетягування каната"

У грі (змаганні) з перетягування каната беруть участь команди, що складаються з 7 пулерів та 1-го якірного. Команди можуть бути чоловічими, жіночими та мікс, тобто 4 жінки та 4 чоловіки в одній команді.

На старті тяги центральний маркер на канаті має бути поєднано із центральною лінією на поверхні майданчика.

Вісім учасників кожної з команд розташовуються з різних кінців каната, окружність якого від 10 см до 12,5 см, а довжина не менше 33,5 м. Посередині каната робиться центральна відмітка і на відстані 4 м від неї дві бокові відмітки. Перед початком змагань команди стають так, щоб центральна відмітка перебувала над проведеною на землі лінією. За сигналом арбітра кожна з команд починає тягнути канат, намагаючись, щоб відмітка, найближча до суперника, перетнула лінію на землі (тобто пробувати перетягнути канат на 4 м) або команда суперників заробила фол, який зараховується, якщо хто-небудь з команди сяде або впаде.

Жодний з учасників не може робити захват ближче до центру, ніж крайня маркувальна стрічка. Перший до центру пулер має здійснити захват якомога ближче до крайньої маркувальної стрічки.

Не допускається ніяких вузлів або петель на канаті, а також не дозволяється чіпляти канат навколо будь-якої частини тіла будь-якого члена команди. Пересічення каната через самого учасника вважається петлею.

2. Гра "Міні-футбол"

Гра проводиться на спеціально облаштованому майданчику з футбольними воротами (розмір воріт 2 х 3 м), який повинен мати форму прямокутника довжиною від 25 до 42 м та шириною від 15 до 25 м.

Довжина окружності м'яча повинна бути в межах від 62 до 66 см та вагою від 340 до 390 г.

У грі беруть участь дві команди по 5 осіб, один з яких воротар.

Судить гру арбітр за затвердженими правилами ФІФА.

Поверхня майданчика повинна бути гладкою, плоскою і безпечною для гравців у випадку падіння. Для покриття майданчика дозволяється використовувати натуральне трав'яне покриття, синтетичне килимове покриття або земляний ґрунт.

3. Гра "Масове регбі"

Гра проводиться на футбольному полі. У грі беруть участь дві команди по 20 - 30 осіб. М'яч регбійний.

За сигналом арбітра гравець однієї з команд (згідно із жеребкуванням), стоячи в центрі поля, передає м'яч своїм партнерам. Гравцям дозволяється рухатись та передавати м'яч руками в любому напрямку із завданням приземлити його за лицьовою лінією. За приземлення м'яча за лінією воріт нараховується 3 очки, в будь-якому іншому місці лицевої лінії - 1 очко.

Після приземлення м'яча гра починається з центра поля гравцем протилежної команди, яка пропустила м'яч.

При виході м'яча за бокову лінію він вводиться в гру руками з місця виходу м'яча.

Вперед м'яч дозволяється бити ногою.

Виграє та команда, яка набере більшу кількість очків.

Забороняється захвачувати гравців руками нижче пояса.

4. Гра "Футбольна естафета"

Гра проводиться на футбольному полі. У грі беруть участь дві команди по 20 - 30 осіб. М'яч футбольний.

Гравці діляться на дві команди і вишиковуються в колону по одному за центральною лінією, кожна обличчям до різних воріт. Перед першими номерами команд лежить по футбольному м'ячу. У воротах займають місце воротарі.

За сигналом арбітра перші номери ведуть м'яч ногами до воріт та наносять по них удар з-за меж штрафного майданчика, підбирають м'яч та ведуть в напрямку своєї команди. Довівши м'яч до своєї команди, передають його другому номеру, а самі розташовуються в кінці колони. За не забитий у ворота м'яч команді нараховується 10 штрафних секунд. Перемагає команда, яка покаже кращий загальний результат.

Гравцям забороняється починати біг до отримання м'яча від свого партнера.

5. Гра "Наїзники"

Гра проводиться на футбольному полі. У грі беруть участь дві команди по 20 - 40 осіб. Гравці діляться на дві команди, які розбиваються на пари з урахуванням зросту та ваги. У кожній парі призначається "кінь" та "наїзник", "наїзники" сідають на спини своїх партнерів.

За сигналом арбітра кожний "наїзник", рухаючись на своєму "коні", старається скинути іншого "наїзника" з команди суперника. Якщо це вдається, то, програвши боротьбу, пара вибуває з гри. Перемагає команда, в якій залишиться хоча б одна пара "наїзників".

Боротьба ведеться лише руками, без застосування грубих силових прийомів. "Коні" в боротьбі участі не беруть. Пара-переможець може допомагати в боротьбі своїм товаришам по команді.

6. Гра "Масовий волейбол"

Гра проводиться на волейбольному майданчику. У грі беруть участь дві команди по 10 - 20 осіб. На майданчику одночасно задіяні 3 м'ячі.

М'яч знаходиться в грі до тих пір, поки не доторкнеться до поверхні майданчика, за що протилежній команді зараховується очко. Якщо м'яч падає за межі майданчика, то очко програє команда, чий гравець останнім доторкнувся до м'яча. Гра продовжується, поки всі м'ячі не попадуть до майданчика (або вийдуть з гри), після чого вони по черзі вводяться в гру залежно від набраних очок. Гра ведеться до тих пір, поки одна з команд не набере 21 очко.

Гравці однієї команди можуть передавати м'яч один одному не більше п'яти разів. Гравці однієї команди можуть рухатись вільно на своїй території майданчика.

Забороняється ловити м'яч при передачах.

7. Гра "Масовий баскетбол"

Гра проводиться на баскетбольному майданчику. У грі беруть участь дві команди по 10 - 15 осіб.

Після вкидання м'яча арбітром в центрі майданчика, заволодівши ним, команда намагається закинути його в кільце. За попадання команді зараховується 3 очки. Ведення м'яча довільне. Перемагає та команда, яка набере більшу кількість очок.

Забороняється застосовувати грубі силові прийоми та вибігати за межі майданчика.

 

Види навантажень
та кількість серцевих скорочень відповідно до вікових груп

Вікові групи, роки

Види навантажень та кількість серцевих скорочень (биття за хвилину)

низьке

середнє

високе

максимальне

1

2

3

4

5

Чоловіки

Перша - до 30

до 130

130 - 150

150 - 180

понад 180

Друга - до 35

до 125

125 - 145

145 - 170

понад 170

Третя - до 40

до 120

120 - 140

140 - 160

понад 160

Четверта - до 45

до 115

115 - 135

130 - 150

понад 150

П'ята - до 50

до 110

110 - 125

125 - 140

понад 140

Шоста - до 55

до 105

105 - 120

120 - 130

понад 130

Сьома - понад 55

до 100

100 - 115

115 - 120

понад 120

Жінки

Перша - до 30

до 120

120 - 140

140 - 165

понад 165

Друга - до 35

до 115

115 - 135

135 - 155

понад 155

Третя - до 40

до 110

110 - 130

130 - 145

понад 145

Четверта - до 45

до 105

105 - 125

125 - 135

понад 135

П'ята - до 50

до 100

100 - 120

120 - 130

понад 130

 

Опис єдиної смуги перешкод

  

1 - лінія початку єдиної смуги перешкод;

2 - ділянка швидкісного бігу довжиною 20 м;

3 - рів шириною угорі 2, 2,5 і 3 м, глибиною 1 м;

4 - лабіринт довжиною 6 м, шириною 2 м, висотою 1,1 м (кількість проходів - 10, ширина проходу - 0,5 м);

5 - паркан висотою 2 м, товщиною 0,25 м, з похилою дошкою довжиною 3,2 м, шириною 0,25 - 0,3 м;

6 - зруйнований міст висотою 2 м, що складається з трьох відрізків (прямокутних балок 0,2 х 0,2 м): перший довжиною 2 м, другий - 3,8 м зі згином у 135 градусів (довжина від початку до згину - 1 м), третій - 3,8 м зі згином 135 градусів (довжина від початку до згину - 2,8 м), розриви між відрізками балок 1 м на початку другого і третього відрізків балок і в кінці перешкоди - вертикальні драбини з трьома східцями;

7 - зруйнована драбина шириною 2 м (висота східців 0,8; 1,2; 1,5 і 1,8 м, відстань між ними 1,2 м, біля найвищої сходинки - нахилена драбина довжиною 2,3 м з чотирма східцями);

8 - стінка висотою 1,1 м, шириною 2,6 м і товщиною 0,4 м з двома проломами (нижній розміром 1 х 0,4 м, розташований на рівні землі, верхній розміром 0,5 х 0,6 м на висоті 0,35 м від землі з прилягаючою до неї площиною 1 х 2,6 м);

9 - колодязь і хід сполучення (глибина колодязя 1,5 м, площа перетину вгорі 1 х 1 м; у задній стінці колодязя щілина розміром 1 х 0,5 м, що з'єднує колодязь з перекритим ходом сполучення глибиною 1,5 м, довжиною 8 м з одним згином; відстань від колодязя до траншеї по прямій - 6 м);

10 - траншея глибиною 1,5 м;

11 - бігова доріжка шириною 2 м.

 

Організація занять на водній станції

Для забезпечення порядку на водній станції, попередження травматичних пошкоджень і нещасних випадків під час занять керуватися документами, наведеними нижче.

Інструкція черговому водної станції

Черговим по водній станції призначається офіцер. Він підпорядкований черговому структурного підрозділу Держспецтрансслужби і відповідає за підтримку порядку на водній станції, дотримання заходів безпеки і несення служби чергової команди плавців. Йому підпорядковані всі військовослужбовці підрозділів, які перебувають на водній станції. Перед початком чергування новий черговий знайомиться з правилами користування водною станцією, обов'язками керівника занять і розкладом занять на водній станції, перевіряє і приймає водну станцію, її обладнання та інвентар.

Черговий водної станції зобов'язаний:

1. Допускати військовослужбовців структурних підрозділів до занять тільки після обстеження дна, перевірки плотів водної станції, уточнення глибини водоймища біля стартових тумбочок (стартового плота) і під вишкою та в присутності чергового лікаря.

2. Забезпечувати рятувальну службу в районі межі водної станції, інструктувати і керувати діями рятувальної команди, не дозволяти тим, хто навчається, запливати за межі водної станції, перевіряти наявність і справність засобів надання першої медичної допомоги, готувати на плотах, березі і чергових човнах рятувальні засоби (рятувальні круги, пояси, жилети, нагрудники, поплавці з речових мішків тощо). Надавати першу допомогу потерпілим, у випадках необхідності викликати швидку медичну допомогу.

3. Пропускати на водну станцію військовослужбовців структурних підрозділів Держспецтрансслужби згідно з розкладом занять, вказувати місця для роздягання і проведення занять на березі та у воді.

4. Стежити за виконанням військовослужбовцями правил користування водною станцією, її обладнанням та інвентарем, за дотриманням чистоти і порядку на території водної станції.

5. Не дозволяти засмагати в місцях проведення занять, на плотах водної станції, вишці і на човнах, стрибати з вежі без дозволу керівника занять.

6. Не допускати сторонніх осіб на водну станцію.

7. Стежити за дотриманням протипожежних заходів.

8. Про всі пригоди негайно повідомляти черговому структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

Правила користування водною станцією:

1. Водна станція в літній час працює щодня (час її роботи визначається командиром (начальником) структурного підрозділу Держспецтрансслужби).

2. Особовий склад, який прибув на заняття, роздягається у відведеному для цього місці.

3. Керівники занять забезпечують збереження інвентарю та обладнання, дотримання чистоти і порядку на водній станції.

4. На кожній доріжці 25 м водної станції дозволяється одночасно плавати не більше ніж шістьом військовослужбовцям.

5. Після занять інвентар водної станції складається в місця його збереження.

6. На водній станції забороняється:

плавати і купатися без керівника (інструктора, тренера);

входити у воду й виходити з води без дозволу керівника;

запливати за межі (обмежувальні знаки) водної станції;

стрибати з вишки без дозволу керівника занять;

виснути на поплавцях доріжок водної станції;

митися з милом і прати білизну в районі водної станції;

перебувати в невстановленій формі одягу на плотах водної станції і на вишці;

засмагати на плотах водної станції, вишці і майданчиках на березі, які призначені для проведення занять;

палити на території водної станції.

Обов'язки керівника занять з плавання

Керівник занять з плавання підпорядкований черговому водної станції і несе особисту відповідальність за організацію занять, забезпечення заходів безпеки, за цілісність, збереження обладнання й інвентарю, що використовуються, за дотримання чистоти й порядку на водній станції під час проведення занять.

Перед проведенням занять керівник знайомиться з правилами користування водною станцією, її обладнанням та інвентарем. Він відмічає в журналі кількість людей, які прибули на заняття, оглядає місця занять, наявність і розташування рятувальних засобів, виділяє для допомоги черговому по водній станції чергову команду плавців з найбільш підготовлених з плавання військовослужбовців.

Керівник занять з плавання зобов'язаний:

знати організацію, методику проведення занять з плавання у суворій відповідності з вимогами цього Порядку;

організовано, строєм приводити структурний підрозділ на водну станцію і виводити його, доповідаючи черговому водної станції;

перевіряти наявність військовослужбовців до входу в воду, під час плавання і безпосередньо після виходу їх з води;

особисто проводити заняття з тими військовослужбовцями, що не вміють плавати;

ретельно інструктувати командирів відділень, призначених для проведення занять з тими військовослужбовцями, що уміють плавати;

навчання військовослужбовців, що не вміють плавати, здійснювати з використанням підтримуючих засобів, звертаючи при цьому особливу увагу на надійність їх кріплень на тих, хто навчаються;

розподіляти військовослужбовців по доріжках водної станції;

на кожній доріжці призначати старшого для безперервного спостереження;

після закінчення занять переконатись, що всі військовослужбовці вийшли з води, після цього перевірити приміщення (місце), де роздягався особовий склад структурного підрозділу Держспецтрансслужби;

вміти надавати першу допомогу.

 

Розподіл
практичних занять з фізичної підготовки за розділами фізичної підготовки від загального обсягу навчального часу в Держспецтрансслужбі

Види практичних занять

Обсяг (%)

Гімнастика та атлетична підготовка

15

Прискорене пересування та легка атлетика (або лижна підготовка)

15

Подолання перешкод

10

Рукопашний бій

10

Прикладне плавання

5

Спортивні ігри

5

Комплексні заняття

40

 

Планування та проведення форм фізичної підготовки

Форма 1

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВНП ВНЗ _______________
__________________________________
  (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ПЛАН

                           спортивно-масової роботи ___ курсу на ____________ 20__ року
                                                                                                                                (місяць)

Дата

Години

Підрозділ

Місця занять

Зміст занять

Уповноважена особа

01.09.20__

15.00 - 15.45

421 група

Смуга перешкод

Вправи N 33 - 34 - тренування

Курсовий офіцер

01.09.20__

15.00 - 15.45

422 група

Гімнастичний майданчик

Вправи N 8 - 21 - тренування

Командир групи

01.09.20__

15.00 - 15.45

423 група

Гімнастичний майданчик

Вправи N 1 - 7 - силове тренування

Командир групи

01.09.20__

15.00 - 15.45

424 група

Дистанція прискореного пересування

Вправи N 22 - 29 - тренування

Курсовий офіцер

01.09.20__

15.00 - 15.45

425 група

Ігровий майданчик

Спортивні та рухові ігри

Старшина курсу

01.09.20__

15.00 - 15.45

426 група

04.09.20__

17.00 - 17.45

421 група

Гімнастичний майданчик

Вправи N 1 - 7 - силове тренування

Командир групи

04.09.20__

17.00 - 17.45

422 група

Дистанція прискореного пересування

Вправи N 22 - 29 - тренування

Курсовий офіцер

04.09.20__

17.00 - 17.45

423 група

Ігровий майданчик

Спортивні та рухові ігри

Старшина курсу

04.09.20__

17.00 - 17.45

424 група

04.09.20__

17.00 - 17.45

425 група

Гімнастичний майданчик

Вправи N 1 - 7 - силове тренування

Командир групи

04.09.20__

17.00 - 17.45

426 група

Смуга перешкод

Вправи N 33 - 34 - тренування

Курсовий офіцер

Начальник _________ курсу ______________________________________
                                                                           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Форма 2

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВНП ВНЗ _______________
__________________________________
   (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ПЛАН

                      самостійної (фізичної) підготовки ___ курсу на ____________ 20__ року
                                                                                                                                                                       (місяць)

Дата

Години

Підрозділ

Місця занять

Зміст занять

Уповноважена особа

01.09.20__

15.00 - 15.45

421 група

Смуга перешкод

Вправи N 33 - 34 - тренування

Командир групи

01.09.20__

16.00 - 16.45

422 група

Гімнастичний майданчик

Вправи N 8 - 21 - тренування

Командир групи

03.09.20__

16.00 - 16.45

423 група

Гімнастичний майданчик

Вправи N 1 - 7 - силове тренування

Командир групи

03.09.20__

17.00 - 17.45

424 група

Дистанція прискореного пересування

Вправи N 22 - 29 - тренування

Командир групи

05.09.20__

15.00 - 15.45

425 група

Ігровий майданчик

Спортивні та рухові ігри

Командир групи

05.09.20__

16.00 - 16.45

426 група

08.09.20__

15.00 - 15.45

421 група

Гімнастичний майданчик

Вправи N 1 - 7 - силове тренування

Командир групи

08.09.20__

16.00 - 16.45

422 група

Дистанція прискореного пересування

Вправи N 22 - 29 - тренування

Командир групи

10.09.20__

16.00 - 16.45

423 група

Ігровий майданчик

Спортивні та рухові ігри

Командир групи

10.09.20__

17.00 - 17.45

424 група

12.09.20__

15.00 - 15.45

425 група

Гімнастичний майданчик

Вправи N 1 - 7 - силове тренування

Командир групи

12.09.20__

16.00 - 16.45

426 група

Смуга перешкод

Вправи N 33 - 34 - тренування

Командир групи

...

 

 

 

 

 

Начальник _________ курсу ____________________________________
                                                                      (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

форма 3

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВНП ВНЗ _______________
__________________________________
   (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ПЛАН
тренажів з фізичної підготовки ___ курсу

                                                                  на ____________ 20__ року
                                                                                                            (місяць)

Дата

Години

Підрозділ

Місця занять

Зміст занять

Уповноважена особа

01.09.20__

14.15 - 14.45

321 - 323 групи

Смуга перешкод

Вправи N 33 - 34 - тренування

Курсовий офіцер

04.09.20__

14.15 - 14.45

321 - 323 групи

Гімнастичний майданчик

Вправи N 8 - 21 - тренування

Старшина курсу

09.09.20__

14.15 - 14.45

321 - 323 групи

Гімнастичний майданчик

Вправи N 1 - 7 - силове тренування

Курсовий офіцер

12.09.20__

14.15 - 14.45

321 - 323 групи

Дистанція прискореного пересування

Вправи N 22 - 29 - тренування

Старшина курсу

17.09.20__

14.15 - 14.45

321 - 323 групи

Смуга перешкод

Вправи N 33 - 34 - тренування

Курсовий офіцер

20.09.20__

14.15 - 14.45

321 - 323 групи

Гімнастичний майданчик

Вправи N 8 - 21 - тренування

Старшина курсу

22.09.20__

14.15 - 14.45

321 - 323 групи

Гімнастичний майданчик

Вправи N 1 - 7 - силове тренування

Курсовий офіцер

25.09.20__

14.15 - 14.45

321 - 323 групи

Дистанція прискореного пересування

Вправи N 22 - 29 - тренування

Старшина курсу

...

 

 

 

 

 

Начальник _________ курсу _______________________________________
                                                                            (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Зміст методичної та теоретичної підготовки для курсантів (слухачів) та студентів за контрактом ВНП ВНЗ з фізичної підготовки

Таблиця 1

Зміст теоретичної підготовки
для курсантів (слухачів) та студентів за контрактом

Курси

Семестри

Види занять

Тематика

1

2

3

4

1 курс

1 семестр

Лекція

Система фізичної підготовки у Держспецтрансслужбі

Семінар

Характеристика елементів структури системи фізичної підготовки у Держспецтрансслужбі, Збройних Силах України та арміях провідних закордонних держав

Семінар

Мета, загальні і спеціальні завдання та принципи фізичної підготовки військовослужбовців

2 семестр

Лекція

Процес фізичного вдосконалення військовослужбовців. Засоби та методи фізичної підготовки

Семінар

Зміст фізичної підготовки: фізичні вправи, прийоми та дії; гігієнічні чинники та оздоровчі сили природи

Семінар

Зміст фізичної підготовки: теоретичні знання та командні і організаційно-методичні навички і вміння управління підрозділами

2 курс

3 семестр

Лекція

Методика розвитку фізичних якостей військовослужбовців

Семінар

Засоби і методи розвитку та вдосконалення сили і швидкості військовослужбовців

Семінар

Спритність та витривалість військовослужбовців. Засоби і методи їх розвитку та вдосконалення

4 семестр

Лекція

Навчання військовослужбовців фізичним вправам, прийомам і діям

Семінар

Методика формування та вдосконалення військово-прикладних рухових навичок військовослужбовців

Семінар

Щільність та навантаження у процесі фізичної підготовки. Травматизм та заходи щодо його попередження

3 курс

5 семестр

Лекція

Характеристика форм фізичної підготовки військовослужбовців

Семінар

Навчальні заняття з фізичної підготовки - основна форма фізичної підготовки військовослужбовців. Класифікація, структура та зміст

Семінар

Аналіз структури та змісту ранкової фізичної зарядки та фізичного тренування у процесі навчально-бойової діяльності військовослужбовців Держспецтрансслужби

6 семестр

Лекція

Спортивно-масова робота як одна із основних форм фізичної підготовки військовослужбовців

Семінар

Військово-спортивна група вправ - основа спортивно-масової роботи військовослужбовців

Семінар

Самостійна підготовка (індивідуальне фізичне тренування), фізкультурні паузи, тренажі та інструктажі з фізичної підготовки як додаткові форми фізичної підготовки

4 курс

7 семестр

Лекція

Управління фізичною підготовкою у ротах структурного підрозділу Держспецтрансслужби. Особливості управління фізичною підготовкою у структурних навчальних підрозділах ВНП ВНЗ

Семінар

Керівництво процесом фізичного вдосконалення військовослужбовців у ротах структурного підрозділу Держспецтрансслужби. Особливості керівництва процесом фізичного вдосконалення у структурних навчальних підрозділах ВНП ВНЗ. Обов'язки посадових осіб з фізичної підготовки

Семінар

Планування та підготовка керівників з фізичної підготовки у ротах структурного підрозділу Держспецтрансслужби. Особливості планування, підготовки кадрів, перевірки, оцінки та забезпечення фізичної підготовки у структурних навчальних підрозділах ВНП ВНЗ

8 семестр

Лекція

Перевірка, оцінка та забезпечення фізичної підготовки у ротах структурного підрозділу Держспецтрансслужби

Семінар

Контроль та облік фізичної підготовки у ротах структурного підрозділу Держспецтрансслужби

Семінар

Забезпечення фізичної підготовки у ротах структурного підрозділу Держспецтрансслужби

Семінар

Спрямованість, особливості завдань та змісту фізичної підготовки військовослужбовців ВНП ВНЗ

Семінар

Особливості форм фізичної підготовки у структурних навчальних підрозділах ВНП ВНЗ

Таблиця 2

Зміст методичної підготовки
для курсантів (слухачів) та студентів за контрактом

Курси

Семестри

Тематика

1 курс

1, 2 семестри

1. Складання планів-конспектів для проведення завдань методичної практики під час фізичної підготовки на посаді командира відділення.
2. Навчання фізичним вправам, прийомам і діям та проведення завдань методичної практики під час фізичної підготовки на посаді командира відділення

2 курс

3, 4 семестри

1. Складання планів-конспектів та інших документів планування та обліку для проведення завдань методичної практики під час підготовки та проведення форм фізичної підготовки на посаді командира взводу.
2. Навчання фізичним вправам, прийомам і діям та проведення методичних завдань, зміст яких складають окремі частини та форми фізичної підготовки в цілому, на посаді командира взводу

3 курс

5, 6 семестри

1. Складання планів-конспектів та інших документів планування та обліку для проведення завдань методичної практики під час підготовки та проведення форм фізичної підготовки на посаді командира роти.
2. Навчання фізичним вправам, прийомам і діям, їх вдосконалення та проведення методичних завдань, зміст яких складають питання планування, підготовки керівників (їх помічників та виконавців), контролю, обліку, забезпечення та проведення форм фізичної підготовки, на посаді командира роти

4 курс

7, 8 семестри

1. Підготовка документів для проведення завдань методичної практики під час підготовки та проведення форм фізичної підготовки на посаді начальника штабу, начальника служби, заступника та командира (начальника) структурного підрозділу Держспецтрансслужби.
2. Проведення методичних занять, зміст яких складають питання планування, підготовки керівників (їх помічників та виконавців), контролю, обліку, забезпечення та проведення форм фізичної підготовки, на посаді начальника штабу, начальника служби, заступника та командира (начальника) структурного підрозділу Держспецтрансслужби

Таблиця 3

Для слухачів, що проходять підготовку на курсах підвищення кваліфікації при ВНП ВНЗ

Форми фізичної підготовки

Тематика

Навчальні заняття з фізичної підготовки, спортивно-масова робота, самостійна підготовка (індивідуальне фізичне тренування), інструктажі, фізкультурні паузи

1. Підготовка документів для проведення занять з методичної практики під час підготовки та проведення форм фізичної підготовки на посаді начальника штабу та начальника служби структурного підрозділу Держспецтрансслужби.
2. Проведення методичних завдань, зміст яких складають питання планування, підготовки керівників (їх помічників та виконавців), контролю, обліку, забезпечення та проведення форм фізичної підготовки, на посаді начальника штабу та начальника служби структурного підрозділу Держспецтрансслужби

 

Перевірочні комплекси фізичних вправ
для проведення контрольних занять, контрольних (підсумкових) та комплексних (часткових) перевірок, інспектувань структурних підрозділів Держспецтрансслужби

Категорії військовослужбовців

Структурні підрозділи Держспецтрансслужби

адміністрація

управління об'єднаного загону

загін

навчальний центр

окремий загін

центральна база

ВНП ВНЗ

Номери вправ

1

2

3

4

5

6

7

8

Офіцерський, сержантський та рядовий склад за контрактом 1-ї та 2-ї вікових груп (чоловіки)

1, 3, 21 (21а), 24

1, 3, 2, (21а), 24, 27

Офіцерський, сержантський та рядовий склад за контрактом 3-ї та 4-ї вікових груп (чоловіки)

1, 21 (21а), 24

1, 21 (21а), 24, 27

Офіцерський, сержантський та рядовий склад за контрактом 5-ї вікової групи (чоловіки)

1, 21 (21а), 23

Офіцерський склад 6-ї вікової групи

9, 10, 23

Військовослужбовці-жінки 1-ї та 2-ї вікових груп

9, 10, 21 (21а),23

9, 10, 21 (21а), 23, 27

Військовослужбовці-жінки 3-ї, 4-ї та 5-ї вікових груп

9, 10, 23

Військовослужбовці строкової військової служби

-

1, 21 (21а), 24, 27, 28

Курсанти (слухачі) ВНП ВНЗ

-

-

-

-

-

-

1, 3, 5 (5а), 21 (21а), 24, 25 (26а), 27

 

Розподіл військовослужбовців за віковими групами

Вікові групи

Чоловіки

Жінки

особи офіцерського складу

особи рядового та сержантського складу

особи офіцерського складу

особи рядового та сержантського складу

1

До 30 років

До 30 років

До 30 років

До 30 років

2

До 35 років

До 35 років

До 35 років

До 35 років

3

До 40 років

До 40 років

До 40 років

До 40 років

4

До 45 років

Понад 40 років

До 45 років

Понад 40 років

5

До 50 років

 

До 50 років

 

6

До 55 років

 

 

 

7

Понад 55 років

 

 

 

 

Перелік вправ для заміни

Номер вправи

Назва вправи

Вправи для заміни

1

Підтягування на перекладині

3, 4, 11, 12

3

Підйом переворотом на перекладині

4, 9, 11, 12

4

Підйом силою на перекладині

11

5

Зіскок махом назад на перекладині

7

6

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах

1, 4, 11, 12

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах у розмахуванні

1, 4, 11, 12

7

Зіскок боком з поворотом на 90 градусів на брусах

5

8

Кут в упорі на брусах

18, 19

9

Комплексна силова вправа

1, 3, 4, 11, 12

11

Піднімання двох гир по довгому циклу

4

12

Ривок гирі

1, 3, 4, 9, 12

13

Стрибки зі скакалкою

21, 21а

14

Стрибок ноги нарізно через коня у довжину

14а

18

Утримання тулуба у горизонтальному положенні обличчям вниз

8, 19

19

Стійка на руках

8, 18

21

Біг на 100 м

21а

23

Біг на 1 км

24

24

Біг на 3 км

26

26

Лижна гонка на 5 км

24

26а

Марш на лижах у складі роти (взводу) на 5 км

25

26б

Марш на лижах у складі роти (взводу) на 10 км

25а

27

Загальна контрольна вправа на смузі перешкод

11, 12, 22

 

Питання перевірки
змінного складу (науково-педагогічних працівників) щодо організації і проведення навчальних занять з навчальної дисципліни змінного складу ВНП ВНЗ (зразок оцінки)

Заняття розпочато своєчасно. План (план-конспект) заняття керівника (викладача) складено правильно та затверджено. Завдання заняття конкретизовані. Зміст заняття відповідає програмі навчальної дисципліни, тематичному плану та цільовій настанові дисципліни. Є зв'язок змісту заняття, що проводиться, з попереднім та наступними заняттями. У плані (плані-конспекті) заняття витримано схему проведення заняття та правильно розподілено час. Запис вправ правильний і відповідає програмі навчальної дисципліни та Порядку з організації фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 24 листопада 2014 року N 595. Підбір вправ підготовчої частини, підготовчих вправ основної частини відповідає завданням заняття. Організаційно-методичні вказівки конкретизовані, повністю визначені і відповідають змісту і завданням заняття. У плані (плані-конспекті) відображено дозування вправ, фізичне навантаження й способи його регулювання, заходи безпеки, способи надання допомоги і страхування.

Керівник (викладач) здійснив підбір необхідних навчальних посібників і засобів матеріального забезпечення та визначив їх у плані (плані-конспекті).

Під час заняття керівник (викладач) здійснював пояснення і показ вправ зі знанням спеціальної термінології, стисло, дохідливо і переконливо. Послідовно і повно аналізував техніку під час пояснення вправ, знає деталі техніки виконання вправ. Методично і послідовно здійснював вибір місця для показу і пояснення вправи. Показ вправ цілеспрямований, підкреслювалось характерне в техніці виконання вправи, демонструвалась техніка окремих важливих елементів вправи. Використовувались визначені в Порядку з організації фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 24 листопада 2014 року N 595, методичні прийоми під час показу: показ за розділеннями, повільно, у цілому, у різних площинах, дзеркально. Неодноразово були показані характерні помилки. Пояснення поєднувались з показом та аналізом техніки виконання вправи, наочно та емоційно.

Керівник (викладач) дотримувався техніки безпеки на занятті, здійснював заходи попередження: вибирав місце для страховки з урахуванням визначення моменту імовірного зриву зі снаряда; стежив за правильністю захвату під час надання допомоги і страховки.

Заняття організовано грамотно, дозування фізичного навантаження відповідає завданням заняття; проведено комплексне тренування у кінці основної частини заняття; застосовані методичні прийоми для підвищення зацікавленості та активності тих, хто навчається.

Керівник заняття має охайний зовнішній вигляд, вміє поводитись перед строєм. До тих, хто навчається, звертався з повагою та був шановним. Керівник заняття виявив вміння враховувати конкретну обстановку; розподіляти увагу, давати вказівки під час виконання вправи; вміння підтримувати дисципліну тих, хто навчається, якість виконання стройових прийомів на занятті; вміння поєднувати навчання з вихованням; вміння прищеплювання гігієнічних навичок. У процесі заняття формував педагогічні знання, навички та вміння підлеглих командирів.

Матеріальне забезпечення заняття відповідає змісту і завданням заняття; місця для проведення заняття підготовлені; обладнання і спортивний інвентар у достатній кількості; матеріально забезпечені ігри, естафети і комплексне тренування.

Форма одягу тих, хто навчається, відповідає змісту заняття і погодним умовам. Вимоги статутів Збройних Сил України виконувались. На занятті підтримувались порядок і дисципліна. Мета заняття досягнута. Навчальний час використано ефективно.

Недоліки: під час пояснення вправи не використовував наочних засобів і схем.

Загальна оцінка "відмінно".

Питання перевірки
методичної підготовленості змінного складу ВНП ВНЗ (науково-педагогічних працівників) під час навчальних занять з навчальної дисципліни (зразок оцінки)

Під час перевірки практичних дій керівника заняття той, хто перевіряє, зобов'язаний проаналізувати:

план (план-конспект) заняття: правильність і конкретність визначення завдань заняття; відповідність змісту навчального матеріалу та методичних прийомів завданням та умовам проведення заняття, а також підготовленість тих, хто навчається;

зв'язок змісту заняття, що проводиться, з попереднім та наступними заняттями; дотримання схеми проведення заняття і правильний розподіл часу;

правильність запису вправ відповідно до програми і Порядку з організації фізичної підготовки військовослужбовців у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 24 листопада 2014 року N 595;

відповідність вправ підготовчої частини завданням та умовам основної частини заняття;

конкретність і повнота організаційно-методичних вказівок, їх відповідність змісту і завданням заняття;

дозування вправ, фізичне навантаження і способи його регулювання; відображення у плані-конспекті методики дій керівника занять і дій тих, хто навчається; заходи безпеки, надання допомоги і страховка;

відповідність використаних для підготовки плану-конспекту навчальних посібників і засобів матеріального забезпечення; оформлення і повнота плану-конспекту;

пояснення і показ вправ: знання спеціальної термінології, стислість, дохідливість і переконливість пояснення; послідовність і повнота аналізу техніки під час пояснення вправи, знання техніки виконання вправи за визначеними методами розучування;

використання таблиць і схем під час пояснення вправи;

якість показу, його методична послідовність, вибір місця для показу і поставлення питань перед поясненням і показом; цілеспрямованість показу, що підкреслює характерне для такої техніки виконання вправи, демонстрація окремих важливих елементів вправи;

використання методичних прийомів під час показу (показ за розділами, повільно, у цілому, у максимально швидкому темпі (для прийомів рукопашного бою), у різних площинах, дзеркальність показу, показ характерних помилок, неодноразовий показ);

наочність та емоційність пояснення та показу;

поєднування показу з аналізом техніки виконання вправи;

методи і методичні прийоми під час навчання: різноманітність, правильність вибору і застосування під час організації і проведення заняття і навчання окремим вправам;

відповідність підготовленості тих, хто навчається, умовам занять;

організація самостійного тренування в процесі заняття;

надання допомоги і страховки - правильність і своєчасність надання допомоги і страховки;

вибір місця для страховки з урахуванням визначення моменту імовірного зриву з гімнастичного снаряда, елементу смуги перешкод;

правильність захвату під час надання допомоги і страховки;

послідовність надання допомоги і страховки і необхідність їх застосування;

чергування допомоги і страховки, застосування страховки із захватом та без захвату, навчання елементам самостраховки;

ступінь володіння страховкою та допомогою;

попередження, виявлення та виправлення помилок: правильність визначення помилок, їх причин і методика виправлення;

попередження помилок у процесі оволодіння та удосконалення техніки виконання вправи, пояснення тим, хто навчається, причин помилок, своєчасність їх пояснення;

своєчасність і послідовність виявлення та виправлення помилок, впевненість і чіткість попередження, виявлення та виправлення помилок;

організація тренування і дозування навантаження - щільність заняття і фізичне навантаження; їх відповідність завданням заняття;

методика дозування фізичних вправ і навантаження в процесі заняття;

застосування свідомого та ігрового методів під час проведення заняття, комплексного тренування у кінці основної частини заняття і перед зміною навчальних місць;

застосування методичних прийомів для підвищення зацікавленості та активності тих, хто навчається;

дії і поведінку керівника: практична підготовленість, зовнішній вигляд, уміння поводитись перед строєм, жести, правильність, чіткість подачі команд і віддання розпоряджень;

ставлення до тих, хто навчається, тон звертання, контакт з тими, хто навчається, і педагогічний такт;

впевненість під час проведення занять, вміння враховувати конкретну обстановку, розподіляти увагу, давати вказівки під час виконання вправи, вимогливість керівника, вміння підтримувати дисципліну тих, хто навчається;

вміння поєднувати навчання з вихованням, прищеплення навичок дотримання особистої гігієни, міри впливу на тих, хто навчається;

керівництво діями командирів відділень, ступінь їх підготовленості, проведення завчасного інструктажу командирів відділень, формування педагогічних знань, навиків та вмінь підлеглих командирів у процесі заняття.

Загальна оцінка "відмінно".

____________

Опрос