Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства юстиции Украины по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния

Минюст
Приказ от 09.12.2014 № 2079/5
действует с 31.12.2014

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2014

м. Київ

N 2079/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2014 р. за N 1585/26362

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою належної реалізації прав та інтересів фізичних осіб у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу IV Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5), такі зміни:

1) у пункті 1 абзац другий виключити;

2) після пункту 1 доповнити розділ новими пунктами 2, 3 такого змісту:

"2. Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, повторна видача свідоцтва здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану у такому випадку здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає повторно свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану після безпосередньої перевірки відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану або на підставі підтвердження про це відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання актового запису цивільного стану.

Витребування та направлення відповідного підтвердження здійснюються в порядку та строки, встановлені пунктом 3.11 розділу III Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (далі - Інструкція з ведення Реєстру).

Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається повторно без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України або у районі проведення антитерористичної операції.

3. У разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення повторна видача свідоцтва здійснюється на підставі паперового носія актового запису цивільного стану.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 19 вважати відповідно пунктами 4 - 21;

3) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"У паперовому носії актового запису цивільного стану, на підставі якого повторно видано свідоцтво, проставляються серія, номер та дата його видачі.";

4) в абзаці третьому пункту 13 слова та цифри "Інструкцією з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (далі - Інструкція з ведення Реєстру)" замінити словами "Інструкцією з ведення Реєстру".

2. Внести до глави 2.1 розділу II Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 2.1.7 викласти в такій редакції:

"2.1.7. При державній реєстрації акту цивільного стану реєстратор видає свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного в електронному вигляді та на паперовому носії, у повній відповідності до нього.

Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, реєстратор повторно видає свідоцтво на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

Перед повторною видачею свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного на паперовому носії, реєстратор перевіряє наявність у Реєстрі даних цього актового запису цивільного стану та їх відповідність паперовому носію. У разі відсутності відомостей такого актового запису реєстратор попередньо вносить їх до Реєстру.

На підставі актового запису, складеного в електронному вигляді, реєстратор повторно видає свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану після отримання від відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання актового запису цивільного стану підтвердження про відповідність відомостей у Реєстрі даним актового запису цивільного стану.

Витребування та направлення зазначеного підтвердження здійснюються в порядку та строки, встановлені пунктом 3.11 розділу III цієї Інструкції.

Реєстратор видає повторно свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України або у районі проведення антитерористичної операції.

У разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення повторна видача свідоцтва здійснюється на підставі паперового носія актового запису цивільного стану.";

2) пункт 2.1.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Положення абзаців першого та другого цього пункту не застосовуються при повторній видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, якщо оригінал свідоцтва вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, а паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається на тимчасово окупованій території України або у районі проведення антитерористичної операції.".

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності через 14 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І. В.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної служби України

А. О. Янчук

В. о. генерального директора
державного підприємства
"Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України

О. І. Нетишенська

Опрос